สงกรานต์ไหว้พระลำพูน-ลำปาง ตอน 3 (2557)
  12-14 เม.ย. 57

14 เม.ย. 57 สองวันก่อนไหว้พระและเที่ยวแถวเชียงใหม่ วันนี้มาอยู่ลำพูนแล้วจ้าว เช้าตื่นตั้งแต่เช้าเอาจักรยานของทางโรงแรมไปปั่นไปตลาดหาของกินเล่นช่วงเช้า  ๆ เมืองลำพูนเป็นเมืองเล็ก ๆ เงียบสงบดีจังเหมาะกับคนไม่ชอบความวุ่นวาย (เช่นเรา ฮะๆๆ) ได้เวลานัดหมายกับคุณบอย (รถตู้) แล้วเวลา 8.00 น. คุณบอยก็มาแบบว่าตรงเวลาจริง ๆ ก่อนเวลาซะด้วย  เช้านี้วัดแรกที่เราจะไหว้กันคือวัดสันป่ายางหลวง เห็นไว้ตั้งแต่ตอนไปปั่นจักรยานเมื่อช่วงเช้าแล้ว วัดสวยงามมาก ๆ เลยอยากพาคณะทัวร์ไปเยือนซะหน่อย 

ก่อนออกเดินทางถ่ายรูปหมู่ ซะหน่อย 

วัดสันป่ายางหลวง ตั้งอยู่ในหมู่บ้านสันป่ายางหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นวัดเก่าแก่ แต่เดิมเป็นศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์ ได้มีพระเถระจากพม่า จำนวน 3 รูป คือ พระกัณฑโว พระโสภโณ พระอุตตโม เดินทางเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาและได้แสดงธรรมโปรดชาวบ้านในละแวกนี้ ซึ่งนับถือเถวสถาน ขาวบ้านเกิดความเลื่อมใส จึงพร้อมใจกันเปลี่ยนเทวสถานให้เป็นวัดพระพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 1074 มีชื่อเรียกว่า "วัดขอมลำโพง" ตามชื่อชุมชนละแวกนั้นส่วนใหญ่เป็นชาวขอม วัดนี้ถือได้ว่าเป็นวัดทางพระพุทธศาสนา วัดแรกของล้านนา เมื่อได้ตั้งวัดแล้ว ชาวบ้านได้อาราธนาพระกัณฑโว เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก

ในสมัยพระนางจามเทวี ครองเมืองลำพูน ประมาณ พ.ศ. 1202 ได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดขอมลำโพงขึ้นใหม่ เรียกชื่อใหม่ว่า "วัดอาพัฒนารามป่าไม้ยางหลวง" ณ วัดแห่งนี้ พระนางได้ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมตลอดอายุขัย เพราะเป็นสถานที่สงบวิเวก ร่มเย็นด้วยต้นยางใหญ่น้อยเมื่อพระนางจามเทวีเสด็จสวรรคต ได้ใช้เป็นสถานที่ถวยเพลิงพระศพ ณ วัดแห่งนี้ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ตามลักษณะภูมิประเทศซึ่งประกอบด้วยต้นยางใหญ่ชื่อ "วัดสันป่ายางหลวง" จนถึงปัจจุบัน แต่เดิมวัดสันป่ายางหลวงมีอาณาเขตกว้างขวาง ในสมัยพระครูบาปินตาธัมมปัญโญ เป็นเจ้าอาวาส ได้ยกที่ดินของวัดด้านทิศเหนือซึ่งในอดีตเป็นที่ถวายพระเพลิงพระศพพระนางจามเทวี ให้เป็นที่ตั้งของสำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน สมัยของเจ้าอาวาสองค์ถัดมา คือ พระครูอภัย คุณวัฒน์ (พระครูบาคำชาว อุปโล) ถึงปัจจุบัน วัดมีเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา เสนาสนะต่าง ๆของวัดได้รับการบูรณะและสร้างขึ้นใหม่ในสมัยพระครูปัญญาธรรมวัฒน์(พระครูอินทร ปัญญาวัฒฑโน)วัดนี้สวยงามมาก ๆ เลย เห็นแล้วชอบจริงๆ


พระธาตุวัดสันป่ายางหลวง เป็นที่ประดิษฐาน พระอัฐิธาตุกลางกระหม่อมของอัศรสาวก คือ พระโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรเพื่อให้สักการะบูชาจากนั้นก็ไปต่อที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ในรัชสมัยของพญาอาทิตยราช กษัตริย์แห่งราชวงศ์จามเทวีวงศ์ โดยที่แห่งนี้ เคยเป็นพระราชฐานของพระองค์ซึ่งพระราชทานอุทิศถวายให้เป็นวัดพระธาตุฯ เพื่อเป็นพุทธบูชาหลังจากที่พระบรมสารีริกธาตุได้ปรากฏ ให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรในบริเวณดังกล่าว มวลสารผงจากองค์พระบรมธาตุหริภุญชัยใช้ทำพระสมเด็จจิตรลดา ( องค์พระธาตุหริภุญชัยซึ่งถือว่าเป็นพระธาตุประจำของคนเกิดปีระกา - ไก่)


ที่วัดนี้มีร้านเฉาก๊วยอร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์ขาย ร้านอยู่แถวด้านหน้าวัดคะ อันนี้ต้องขอบอกว่าแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะคะ เรื่องรสชาดแต่ละคนคงจะไม่เหมือนกัน แต่เมื่อเราไปถึงทีแล้วก็ต้องลองชิมดูละคะ  จากนั้นก็เดินทางต่อไปที่ลำปาง และไปแวะไหว้พระธาตุลำปางหลวงตั้งอยู่ในเขตตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ ๑๘ กิโลเมตร ตัววัดตั้งอยู่บนเนินสูง มีการจัดวางผัง และส่วนประกอบของวัดสมบูรณ์แบบที่สุด มีสิ่งก่อสร้าง และสถาปัตยกรรมต่าง ๆ บริเวณพุทธาวาสประกอบด้วย องค์พระธาตุลำปางหลวง เป็นประธาน มีบันไดนาคนำขึ้นไปสู่ซุ้มประตูโขง ถัดซุ้มประตูโขงขึ้นไปเป็น วิหารหลวง บริเวณทิศเหนือขององค์พระธาตุมีวิหารบริวารตั้งอยู่คือ วิหารน้ำแต้ม และ วิหารต้นแก้ว ด้านตะวันตกขององค์พระธาตุประกอบด้วย วิหารละโว้ และ หอพระพุทธบาท ด้านใต้มี วิหารพระพุทธ และ อุโบสถ ทั้งหมดนี้จะแวดล้อมด้วยแนวกำแพงแก้วทั้งสี่ด้าน นอกกำแพงแก้วด้านใต้มีประตูที่จะนำไปสู่เขตสังฆาวาส ซึ่งประกอบด้วยอาคาร หอพระไตรปิฎก กุฏิประดิษฐาน พระแก้วดอนเต้า อาคารพิพิธภัณฑ์และกุฏิสงฆ์ (พระธาตุลำปางหลวงเป็นพระธาตุประจำปีฉลู-วัว)จากนั้นก็พาเด็ก ๆ ไปถายรูปเล่นที่ ฟาร์มแกะ (Hug You) แบบว่าลำปางร้อนมาก ๆ  ถ่ายรูปกันได้แป๊ปเดียวก็ไม่ไหวแล้ว เพราะมันร้อนจริง ๆ 


น่าสงสารแกะจังคงร้อนหน้าดู


และแล้วก็ได้เวลาไปจับจ่ายซื้อของฝาก เราไปหาซื้อของฝากกันที่กาดทุ่งเกวียน ที่นี้ของขายมากมายเลือกกันเอาเองแล้วกันจะซื้อร้านไหน ใครชอบใจร้านไหนก็ซื้อกันได้เลย 

ซื้อของฝากกันเสร็จแล้วก็เดินทางไปสนามบิน เราถึงสนามบินกันอย่างไว้มาก มานั่งรอเครื่องเพื่อเดินทางกลับเวลา 18.00 น. ถึง สุวรรณภูมิ 19.30 น. ขากลับเราเดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์

ลำนี้เลยละคะที่เราเดินทางกลับระหว่างเดินทางกลับก็ตื่นเต้นดีจัง สภาพอากาศไม่ดี เครื่องบินตกหลุมอากาศแบบว่าน่ากลัวดีจัง แต่ก็กลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยความปลอดภัย ทริปนี้ ...สนุกสนาน ตื่นเต้น ขอบคุณผู้ร่วมทริปทุก ๆ คนคะ    และขอขอุบคุณแม่มากคะที่ทำให้พวกเราได้ไปเที่ยวเชียงใหม่ และเป็นคนออกค่าใช้จ่ายตั๋วเครื่องบินให้พวกเราและหลาน ๆ  สัญญาว่าเมื่อแม่หายดีและแข็งแรงดีจะพาไปเที่ยวคะ ไปกันแบบไม่ต้องมีการวางแผ่นล่วงหน้ากันแบบนี้แล้ว แข็งแรงเมื่อไรพาเที่ยวกันเลยคะ  ไม่งั้นจะอดเหมือนทริป ๆ นี้
------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตลอดระยะเวลาการเดินทางท่องเที่ยวใน 3 วันนี้ ขอขอบคุณ คุณบอย รถตู้เช่า ที่ให้บริการที่ดี  ขับรถดีมาก  เราขอแนะนำเพื่อน ๆ เลยนะคะ ถ้าใครไปเชียงใหม่แล้วหารถเช่า ขอแนะนำคุณบอยเลยคะ เบอร์โทร  คุณบอย  083-7666-339  (บริการรถตู้ให้เช่าพร้อมคนข้บ)


Create Date : 19 เมษายน 2557
Last Update : 19 เมษายน 2557 13:51:15 น.
Counter : 2496 Pageviews.

0 comments
Good Morning Friday : 11.09.2020 : พาเข้าโรงแรม "น้ำแข็ง" บรื๊อออออ!!! Max Bulliboo
(11 ก.ย. 2563 19:58:14 น.)
เที่ยวตรัง ...วังผาเมฆ ตะลีกีปัส
(10 ก.ย. 2563 20:08:10 น.)
+ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว 2020 + wicsir
(9 ก.ย. 2563 10:33:25 น.)
srikrung deluxe hotel อยุธยา ใกล้เจดีย์วัดสามปลื้ม แมวเซาผู้น่าสงสาร
(9 ก.ย. 2563 12:30:38 น.)
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Paenee.BlogGang.com

paerid
Location :
นนทบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 9 คน [?]

บทความทั้งหมด