กิ้ ง ก่ า . . . . จ ะ ไ ป . . . . เ ที่ ย ว ท ะ เ ล


กิ้ ง ก่ า. . . . ก ะ จ ะ. . . . ห นี ไ ป เ ที่ ย ว

ล ด เ ลี้ ย ว . . . . เ ก า ะ เ เ ก่ ง . . . เ เ ห ล่ ง ห ร ร ษ า

ม อ ง ฟ้ า . . . . จ ร ด ท ร า ย . . . . . ไ ก ล สุ ด ต า

น ภ า . . . . . ย า ม นี้ . . . . มี ด ว ง ด า ว

มี จั น ท ร์ . . . . . วั น เ พ็ ญ . . . . . เ ด่ น เ ว ห า

ส อ ง ต า . . . . . เ เ ล เ จ้ า . . . . . เ ฝ้ า ก ล า ง ห า ว

เ เ ข ไ ข . . . . . ห่ า ง ไ ก ล . . . . สุ ก ส ก า ว

ดู ร า ว . . . . อุ ทั ย . . . ใ น ร า ต รีเ สี ย ง เ ก ลี ย ว . . . . ค ลื่ น ซั ด . . . . . ห า ด ท ร า ย ซ้ำ

ต อ ก ย้ำ . . . . . อุ ร า . . . . ณ ค ร า นี้

มี รั ก . . . . . ม อ บ ไ ว้ . . . . . . ใ ห้ ค น ดี

ย า ม นี้ . . . . . ห่ ว ง ใ ย . . . . เ มื่ อ ไ ก ล กั น


ย า ม เ มื่ อ . . . . เ เ ส ง ท อ ง . . . . ส า ด ส่ อ ง ม า

พ ฤ ก ษ า . . . . ส ว ย ง า ม . . . . .ดั่ ง ค ว า ม ฝั น

ห ม ก ท ร า ย . . . . . ดี ก ว่ า . . . . . . ท้ า ต ะ วั น

เ ห มั น ต์ . . . . . พ ร่ า ง พ ร า ย . . . . . ด้ ว ย ส า ย ล ม


ฝ า ก เ จ้ า . . . . ก ร ะ ซิ บ . . . . . . บ อ ก ค น ไก ล

อ ย่ า ห ม อ ง . . . ฤ ทั ย . . . . . อ ย่ า ขื่ น ข ม

อ ย่ า น ะ . . . . อ ย่ า ทำ . . . . คิ้ ว ผู ก ป ม

อ ย่ า ต ร ม.... เ เ ป๊ บ เ ดี ย ว . . . . เ ดี๋ ย ว ก ลั บ ม า

ท ะ เ ล . . . . ล ะ อ อ ง . . . . ฟ อ ง ค ลื่ น พ ร า ย

ห า ด ท ร า ย . . . . ย า ม นี้ . . . . ที่ เ เ ล ห า

น า ง น ว ล . . . . .โ บ ย บิ น . . . . เ ห นื อ น ภ า

ม ะ พ ร้ า ว . . . . เ อ น ม า . . . . . ค ร า ต้ อ ง ล ม

ใ ต้ ท้ อ ง . . . น้ำ มี . . . . ป ะ ก า รั ง

ค ลื่ น ยั ง . . . . ซั ด ฝั่ ง . . . . ดั ง ค ลี่ ห่ ม

ฝ น พ ร า ย . . . . ล ะ อ อ ง . . . . ม า ต้ อ ง พ ร ม

ชื่ น ช ม . . . . . โ ล ม า . . . . . ป ล า ก า ร์ ตู น. . . . . . ห า ด ท ร า ย ไ ก ล สุ ด ต า . . . . . .

. . . . . . ม อ ง ท้ อ ง ฟ้ า ที่ ง ด ง า ม . . . . . .

. . . . . . จ ร ด ท้ อง ท ะ เ ล ค ร า ม . . . . . .

. . . . . . อ ย า ก ทำ ต า ม ฝั น เ ย า ว์ วั ย . . .


. . . . . . จ ะ ท่ อ ง แ ล ล่ อ ง เ รื อ . . . . . .

. . . . . . ไ ป ท า ง เ ห นื อ สุ ด ทิ ศ ใ ต้ . . . . . .

. . . . . . ม ห า ส มุ ท ร ไ ก ล . . . . . .

. . . . . . อ า ศั ย เ พี ย ง ด า ริ ก า . . .

. . . . . . ด า ว เ ห นื อ เ มื่ อ ย า ม ค่ำ. . . . . .

. . . . . . ด า ร า ต่ำ ไ ร้ เ ม ฆ า. . . . . .

. . . . . . ก ร ะ จ่ า ง ก ล า ง น ภ า. . . . . .

. . . . . . ม า พี่ ย า. . . . . . . ม า ช ม กั น . . . . . .


. . . . . . เ ห็ น ไ ห ม ด า ว น า ย พ ร า น. . . . . .

. . . . . . ง า ม ต ร ะ ก า ร เ เ ล ะ ช ว น ฝั น. . . . . .

. . . . . . เ เ ว่ ว เ พ ล ง พ ร่ำ รำ พั น. . . . . .

. . . . . . มี ด ว ง จั น ท ร์ อั น น ว ล ใ ย. . . . . .
. . . . . . อ ย า ก อ ยู่ ณ ที่ นี้. . . . . .

. . . . . . อ า ก า ศ ดี เ เ ล ะ สุ ข ใ จ . . . . . .

. . . . . . ค ว า ม วุ่ น ว า ย ห่ า ง ไ ก ล . . . . . .

. . . . . . ไ ป กั น ไ ห ม . . . . . . . . . . ไ ป ท ะ เ ล. . . . . .
******************************************
ภาพ : INTERNET

Create Date : 18 ตุลาคม 2554
Last Update : 24 ตุลาคม 2554 14:47:12 น.
Counter : 3123 Pageviews.

44 comments
Asum en Urin (Anush Aria) from Anush by Armen Tigranian ปรศุราม
(4 พ.ค. 2564 12:08:37 น.)
2 พ.ค. 64 Surf Skate (เซิร์ฟสเก็ต) ของน้องซี kae+aoe
(4 พ.ค. 2564 09:01:06 น.)
ซัมเมอร์นี้ฉันต้องรอด ... น้องไร้หนาม Astrophytum ดอกเหลือง (3.5.64) ฟ้าใสวันใหม่
(4 พ.ค. 2564 10:07:34 น.)
ยัย เจ้ สุด ฮา กับ หมอ เกย์ จอม เฟี้ยว บทที่ 12 หน้า 1 unitan
(3 พ.ค. 2564 07:48:58 น.)
  
เจิมก่อน.....

โดย: เปลวอัคคี วันที่: 18 ตุลาคม 2554 เวลา:21:33:48 น.
  
เที่ยวให้สนุกนะน้องปอม
เอออออ.
โดย: panwat วันที่: 18 ตุลาคม 2554 เวลา:21:43:23 น.
  
ออกทะเลแล้วเร๊อะน้องสาว
เอ..... ทักทายคำนี้ มั..น.. ทะแมร่งทะแมร่งเน๊อะ...

มัน...น.... ประมาณว่า..า...า...ความหมายคล้ายๆ ...เข้ารกเข้าพงแน่ะ
เออแฮะ .....

เข้ากับออก
เจ้าสองตัวเนี่ย.....ไหงความหมาย ยังก่ะมันเป็นฝาแฝดกันเลยแฮะ

แต่....
ทะเลไหงสวยๆทั้งนั้นเลย ถ้ายังเป็นเด็กอยู่ล่ะก็
ถอดกุงเกงได้....... โน่น.......วิ่งลิบลงทะเลแล้วล่ะ

ไปแล๊ะ......กวนประสาทวันละนิด จิตแจ่มใสชอบภาพนี้น่ะ ตัวเอง
โดย: เปลวอัคคี วันที่: 18 ตุลาคม 2554 เวลา:21:47:31 น.
  
น้องปอม
เที่ยวทะเลให้สนุกนะคะราตรีสวัสดิ์ ฝันดีนะคะน้องสาว
โดย: วลีลักษณา วันที่: 18 ตุลาคม 2554 เวลา:22:25:03 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: ก้อนเงิน วันที่: 18 ตุลาคม 2554 เวลา:22:44:29 น.
  
สวัสดีค่ะคุณกาปอม หนีเที่ยวอีกแล้ว ขอให้เที่ยวอย่างมีความสุขนะคะ
จะรอชมภาพสวยๆค่ะ
More Good Night Comments
โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 18 ตุลาคม 2554 เวลา:22:49:31 น.
  
เที่ยวให้หนุกน้า แล้วก้อ เอ้อ.....ถ้าเจอตัวนี้เอามาฝากด้วยนะ นะ จุ๊บส์ ๅ

โดย: สปาเก็ดดี้ปลาเค็ม วันที่: 18 ตุลาคม 2554 เวลา:23:01:22 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

สวัสดีเช้าวันพุธครับน้องปอม
โดย: panwat วันที่: 19 ตุลาคม 2554 เวลา:8:07:51 น.
  
ระวังนะ ทะเลคลื่นแรงอย่านึกว่าเหมือน...วิ่งบนคลองหล่ะ

ไม่เที่ยวเผื่อ ฤาษี...กลับมาไม่ให้เข้าลุงศะหรมด้วย
โดย: พันคม วันที่: 19 ตุลาคม 2554 เวลา:10:37:33 น.
  
ขอบคุณสำหรับอาหารครับ ได้บรรยากาศในห้างด้วยครับ อิอิ

ครับเดี๋ยวจะคอยสังเกต อันไหนของน้องปอม ^^

น้องปอมเที่ยวให้สนุกนะครับ เที่ยวเผื่อด้วย อยากดูพระอาทิตย์ในภาคใต้บ้าง อ้อ ต้องเป็นพระอาทิตย์ขึ้นนะครับ อยู่กลางทะเลเลยด้วย ที่ระยองขึ้นและลงทางริมหาดครับ

อ้าวลืมไปเลย กลอนแต่งได้เพราะมากๆครับ เป็น 2 2 3 นะครับ

ปกติเป็น 3 3 3 เพราะไปอีกแบบครับ
โดย: วนารักษ์ วันที่: 19 ตุลาคม 2554 เวลา:15:43:42 น.
  
เที่ยวให้สนุกนะคะ เที่ยวเผื่อพี่ด้วยเน้อน้องปอม
โดย: ฟ้าเวียงพิงค์ วันที่: 19 ตุลาคม 2554 เวลา:18:25:26 น.
  

๐๐๐นิทานก่อนนอน สุนัขจิ้งจอกกับสิงโต ๐๐๐

สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งกำลังเดินเล่นอยู่ในป่าเมื่อสิงโตเดิน
ผ่านมามันก็ตกใจ จนสิ้นสติเพราะไม่เคยเห็นสิงโตมาก่อน

เดือนต่อมามันพบสิงโตอีกครั้งที่ริมลำธารมันตกใจไม่น้อย
เเต่ก็ยังควบคุมสติได้ ไม่ถึงกับเขาสั่นเป็นลมไปอีก

เดือนต่อมามันพบสิงโตที่ทุ่งหญ้าชายป่า มันก็ไม่รู้สึกกลัวอีก
แม้แต่น้อย และยังกล้าวิ่งเข้าไปทักสิงโตอีกด้วยว่า

"สวัสดี ท่านเจ้าป่า วันนี้อากาศดีนะท่าน"

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า "คนเรามักไม่ยำเกรงผู้ที่คุ้นเคยกันดี”
(คัดลอกจากอินเตอร์เนท)

นิทานก่อนนอน แต่เอามาเล่าตอนตื่นนอน แฮ่ๆๆ

อรุณสวัสดิ์....ขอรับ
โดย: พันคม วันที่: 20 ตุลาคม 2554 เวลา:7:11:44 น.
  
น้อมนำ...ส่งใจ...มาถึง
ตราตรึง...ซับทรวง...ทวงถาม
คำหวาน..ไพเราะ....ไหลเข้าตา
ร้อยถวิล...จินตนา...พาสุขใจ

สวัสดีตอนเช้าๆ อากาศเย็น กลอนไพเราะ เพลิดเพลินได้อย่างลงตัว ยิ่งมองสีฟ้า สดชื่น

น้องกาปอมน่ารักจัง
โดย: เขมอนันท์ วันที่: 20 ตุลาคม 2554 เวลา:9:40:53 น.
  
เที่ยวเผื่อด้วยนะจ๊ะกาปอม ...
โดย: ~anrin~ วันที่: 20 ตุลาคม 2554 เวลา:14:00:26 น.
  
น้องปอมไม่อยู่สบายเลย เอาภาพไว้ตรงนี้สองภาพ 555++โดย: วนารักษ์ วันที่: 20 ตุลาคม 2554 เวลา:15:31:15 น.
  
center>
Flower Images
Flower Scraps, Pictures, Graphics and Images

More Orkut Scraps

สวัสดียามค่ำครับ
โดย: ก้อนเงิน วันที่: 20 ตุลาคม 2554 เวลา:20:35:46 น.
  
มาดูว่าเล่นน้ำ...ขึ้นหรือยัง
กะปอมเอ๊ย...น้ำกรุงเทพเยอะแยะไม่เล่น...ไปเล่นซะไกล
มาเล่นที่ทะเลสาบกรุงเทพ...มันกว่าเยอะ...
โดย: พันคม วันที่: 20 ตุลาคม 2554 เวลา:22:11:25 น.
  
อรุณสวัสดิ์จ้ะน้องปอม

ขอให้ลัลลาสนุกสนานที่หัวหินนะจ๊ะ และเดินทางกลับกรุงเทพฯปลอดภัยด้วยจ้ะ

โดย: Sweet_pills วันที่: 21 ตุลาคม 2554 เวลา:8:21:42 น.
  


แวะมาฝากขนมปังเชื้อสายฝรั่งเศษจากลาวจร้า กาปอม
....ปิ้งออกจากเตาร้อนๆมาเรยย

จิ้มนมข้นทานนะคะ ..อร่อยมากกกจ๊ะ ...
โดย: ~anrin~ วันที่: 21 ตุลาคม 2554 เวลา:10:51:59 น.
  

ขอบคุณสำหรับพื้นที่เหลือ
พอมอบวางไมตรีอันชื่นฉ่ำ
สนทนาเล็กน้อยรสรอยคำ
ก็เลิศล้ำรู้สึกล่วงลึกนึกในใจ

เอาน้ำทะเลกรอกใส่ขวดมาฝากพี่เขมบ้างไหมนี เปลือกหอยก็ยังจะดี......อิ อิ

โดย: เขมอนันท์ วันที่: 21 ตุลาคม 2554 เวลา:12:51:25 น.
  
พี่เขมอนันท์..มาทักน้องกาปอมยามเย็น

ไปไกลถึงไหนแล้ว..ทะเลสาบ กรุงเทพก็มีนะน้องปอม..
โดย: เขมอนันท์ วันที่: 21 ตุลาคม 2554 เวลา:17:33:31 น.
  


สวัสดียามค่ำ ค่ะ ปอมปอม
มีไอศครีม มารอท่าปอมปอม ยามกลับมาจ้า....สุขสุดๆ..นะคะ
โดย: ปรียนิตย์ วันที่: 21 ตุลาคม 2554 เวลา:21:40:19 น.
  
สวัสดีครับน้องปอม
โดย: panwat วันที่: 21 ตุลาคม 2554 เวลา:23:36:48 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

สวัสดีวันหยุดครับน้องปอม
แถวบ้านน้ำไม่ท่วมนะครับ?
โดย: panwat วันที่: 22 ตุลาคม 2554 เวลา:9:09:10 น.
  
ป่นนี้คงมีความสุขกับการเล่นน้ำทะเลนะคะ ยังไงก็อย่าลืมเก็บภาพมาฝากกันบ้างเน้อ อิอิ

เที่ยวอย่างมีความสุขนะคะ
More Good Day Comments
โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 22 ตุลาคม 2554 เวลา:10:29:46 น.
  
ว่ายน้ำเพลินเลยนะ...
น้ำจะเข้าบ้านแล้ว
โดย: พันคม วันที่: 22 ตุลาคม 2554 เวลา:13:39:38 น.
  
ปอมเอ๊ย !!

เป็นไงบ้างน้อทางนี้ ??????เอ.........กิ้งก่าว่ายน้ำเป็นรึเปล่าฮึ?
รึต้องดำใต้น้ำกัน
โดย: เปลวอัคคี วันที่: 22 ตุลาคม 2554 เวลา:15:51:00 น.
  
มาช่วยกาปอมขนของหนีน้ำท่วมจ๊ะ
ยังไงๆ ก้ออย่าเครียดนะจ๊ะ ....มีความสุขแม้น้ำจะท่วม

น้ำท่วม...คุณมองเห็นอะไร ? (เข้ามาดู)


โดย: ~anrin~ วันที่: 23 ตุลาคม 2554 เวลา:10:07:46 น.
  
น้องปอม
เป็นอย่างไรบ้างคะ พร้อมหรือยัง เอาใจช่วยนะคะ
โดย: วลีลักษณา วันที่: 23 ตุลาคม 2554 เวลา:10:35:18 น.
  
สวัสดี...ยามเย็น....ครับ
ขนของแล้วหรือยัง
โดย: พันคม วันที่: 23 ตุลาคม 2554 เวลา:15:52:09 น.
  
ปอมกลับมาแล้วค่ะ....ขนของหนีน้ำตามกระแส...

ขอบคุณทุกความห่วงใย......นะคะ...

ยังไม่ท่วมจ้า..แต่อะไรก็ไม่แน่นอน...


ปอมทำอะไรช้า..ค่อยๆ กระดื้บๆๆๆๆ
ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่มาทักทาย.. ช่วงที่ปอมไม่อยู่..

มาทานข้าวเย็นกันนะคะ...เชิญล้อมวงทานด้วยกันเลย
พรุ่งนี้จะตามไปป่วนแต่ละบ้านนะเจ้าคะ................

มามะ....มาทานข้าวด้วยกันนะคะ

อ้อ...ขอบคุณท่านที่มาลงเพลงให้นะคะ.....
ดีนะนี่ที่ปอมเป็นผู้หญิง.....ถ้าเป็นผู้ชาย..ต้องนึกว่าใครแอบมาบอกรัก
ตอนเราไม่อยู่แน่เลย....


คิดถึงทุกคนนะคะ..................
โดย: กาปอมซ่า วันที่: 23 ตุลาคม 2554 เวลา:18:26:51 น.
  


พี่ชาย.....

ขอบคุณนะขอรับที่มาช่วยเจิมให้ข้าน้อย.....
มาออกทะเล.....วิ่งลงทะเล....นึกภาพออกเลยว่าตอนพี่ชายอายุสัก 2 ตอนเจอทะเลน่ะ..ประมาณไหน...ฮ่าๆๆๆๆ

ที่บ้านยังไม่ท่วมจ้า...แต่ก็ตั้งรับอยู่.....
กิ้งก่าว่ายน้ำเป็น....ดำน้ำได้แต่ไม่อึด..... ขอบคุณในความห่วงใยจ้า


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 24 ตุลาคม 2554 เวลา:10:13:24 น.
  
สวัสดีค่ะพี่พัน.....ขอบคุณมากๆนะคะที่มาอวยพรให้ปอมเที่ยให้สนุก....และมาทักทายปอมอย่างสม่ำเสมอ........

เที่ยวครั้งนี้สนุกค่ะ...ได้ไปหลายที่..ที่ไม่เคยไปมาก่อนโดย: กาปอมซ่า วันที่: 24 ตุลาคม 2554 เวลา:10:25:18 น.
  
สวัสดีจ้า..พี่วลี..ขอบคุณมากๆนะคะที่มาส่งปอมนอนฝันดี..มาส่งปอมไปเที่ยว

ขอบคุณมากๆสำหรับความห่วงใยอาการน้ำที่บ้านปอมค่ะ..ตอนนี้ยังไม่ท่วมจ้า
โดย: กาปอมซ่า วันที่: 24 ตุลาคม 2554 เวลา:11:07:19 น.
  
...ขอบคุณพี่ก้อนเงินนะคะที่มาสงปอมนอนฝันดี...และ ดอกกุหลาบสวยๆ...หลากสีสัน ..สวยมากๆเลยค่ะ


...โดย: กาปอมซ่า วันที่: 24 ตุลาคม 2554 เวลา:11:30:35 น.
  
ขอบคุณ..คุณกิ่งนะคะที่มาส่งปอมนอนฝันดี....ภาพและเรื่องที่ไปเที่ยวครั้งนี้เริ่มทะยอยลงแล้วนะคะใน blog พาเที่ยวจ้าโดย: กาปอมซ่า วันที่: 24 ตุลาคม 2554 เวลา:11:35:55 น.
  

...หวัดดีจ้าน้องปลาเค็ม....สนุกพอได้จ้า..สำหรับการเที่ยวครั้งนี้.....โลมาบ่มีเน้อ...รับน้องเพนกวินไปสักฝูงแล้วกันนะน้องนะ......จะไปทำเพนกวินเค็ม..เพนกวินแดดเดียวก็เข้าท่านะจ๊ะ


รับไปโลดน้องเอ๋ย

V

V

โดย: กาปอมซ่า วันที่: 24 ตุลาคม 2554 เวลา:11:51:50 น.
  
..หวัดดีขอรับท่านฤาษี....

.....เที่ยวเผื่อแล้นะขอรับ.....กลับเข้าอาศรมได้แล้วใช่บ่

....... ขอบคุณสำหรับนิทานก่อนนอนจ้า

........น้ำกรุงเทพไม่กล้าเล่อ่ะ......มันสะอาดเกิน...วิ่งบนน้ำดีก่า


..........ขอบคุณในความห่วงใยเรื่องน้ำท่วมนะขอรับ

..หวังว่าอาศรมก็คงอยู่รอปลอดภัย....ไม่เช่นนั้นกิ้งก่าได้ย้ายจากใต้ถุนขึ้นบนหลังคาแหงเลยโดย: กาปอมซ่า วันที่: 24 ตุลาคม 2554 เวลา:12:01:12 น.
  
อิ...อิ...พี่อ๋าบอกปอมช้าไปแล้วจ้า...

ทริปนี้ไม่มีรูปพระอาทิตย์ขึ้นเลย..แตมีรูปอื่นมาฝากแทน..ซึ่งสวยไม่แพ้กัน.......

ขอบคุณมากๆนะคะ..สำหรับภาพดอกไม้สวยๆ.....


กลอนที่แต่งคราวนี้เรียกว่า "กลอนเจ็ด" ค่ะ ปอมก็เพิ่งหัดเขียนเมื่อไม่นานมานี้....เวลาใช้คำน้อยๆแล้วให้คงใจความอย่างที่เราวางแผนไว้..
เป้นอะไรที่ท้าทายคะ

ดีใจที่พี่ชอบกลอนของปอมนะคะ

โดย: กาปอมซ่า วันที่: 24 ตุลาคม 2554 เวลา:12:13:23 น.
  
...ปอมกลับมาแล้วจ้า..พี่รัก....เที่ยวครั้งนี้สนุกดึค่ะ..เที่ยวเผือพีด้วยค่ะ


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 24 ตุลาคม 2554 เวลา:12:27:24 น.
  
...ขอบคุณพี่เขมมากนะคะ..สำหรับบทกลอนเพราะ...ขอบคุณที่มาทักทายตลอดเวลาช่วงที่ปอมไปทะเล....ทะเลก็สวยดีค่ะแต่น้ำไม่ค่อยใสเท่าไหร่..ปอมไม่ได้ลงเล่นค่ะ..ได้แต่ฟังเสียงคลื่นเอาโดย: กาปอมซ่า วันที่: 24 ตุลาคม 2554 เวลา:13:24:03 น.
  
...หวัดดีจ้า..คุณเลดี้..

เที่ยวเผือมาแล้วนะคะ.ขอบคุณมากมายที่มาช่วยยกของหนีน้ำด้วยง่ะ..

ชะแว้บไปดูภาพที่คุณเลดี้ไปเที่ยวลาวใต้มา..น่าสนุกจังเลย.วิวก็สวย...อาหารก็น่าทานอ่ะ....ขอบคุณสำหรับขนมปังฝรั่งเศษที่เอามาฝากกันด้วยจ้า
...โดย: กาปอมซ่า วันที่: 24 ตุลาคม 2554 เวลา:13:41:04 น.
  
...สวัสดีจ้าพี่ต๋า.....

ขอบคุณนะคะที่มาส่งปอมไปเที่ยว....กลัยมาแล้วค่ะ..
มามึนกับข่าวน้ำท่วมต่อ..หวังว่าบ้านพี่คงปลอดภัยนะคะ

...


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 24 ตุลาคม 2554 เวลา:13:48:47 น.
  

...สวัสดีค่ะคุณนิตย์....


ปอมกลับมาแล้วค่ะ...ขอบคุณมากๆสำหรับไอติมน่าทานๆนะคะ......

ขอให้เป็นวันหยุดที่มีความสุขอีกวันหนึ่งนะคะ
โดย: กาปอมซ่า วันที่: 24 ตุลาคม 2554 เวลา:14:32:15 น.

Ka-pom.BlogGang.com

กาปอมซ่า
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 27 คน [?]

บทความทั้งหมด