เทพเจ้าแห่งอียิปต์โบราณเพลงบรรเลง Nature

สืบเนื่องจากการเดินทางไปท่องเที่ยวอียิปต์ รู้สึกทึ่งเกี่ยวกับเทพเจ้าอียิปต์โบราณ จึงขอนำบทความนี้มาลงไว้เพื่อเผยแพร่ให้ได้ทราบ หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะเทพเจ้าแห่งอียิปต์โบราณ

คงไม่มีอารยธรรมโบราณใด ที่ผูกพันกับความเชื่อเรื่องเทพเจ้าที่หลากหลายเท่าชาวอียิปต์ เทพเจ้าของอียิปต์มักอยู่ในรูปของสัตว์นานาชนิดที่พบเห็นได้รอบๆตัว ต่างจากเทพเจ้าในจินตนาการของชาวกรีกและฮินดู หรือเทพเจ้าที่เกิดจากอิทธิพลของธรรมชาติ เช่น เทพแห่งลม เทพแห่งภูเขาไฟ ฯลฯ ของชาวเกาะทะเลใต้

จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นพบ ชาวอียิปต์เริ่มมีความคิดเรื่องเทพเจ้ามาไม่น้อยกว่า 6,000 ปี เทพรุ่นแรกๆ จะเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ เทพแห่งอาหารการกิน เช่นเดียวกับเทพรุ่นแรกๆของอารยะธรรมยุคเริ่มต้นอื่นๆ แต่เมื่ออียิปต์พัฒนาเข้าสู่ยุคฟาโรห์ เทพแห่งอียิปต์ก็พัฒนาซับซ้อนขึ้นเป็นลำดับ มีเทพประจำเมือง ประจำอาชีพ และเทพที่เคยใหญ่บางองค์ก็กลายเป็นเทพขั้นรองไป
ที่จะเล่าสู่กันฟังต่อไปนี้ คือเทพที่ยังเหลือปรากฎให้คนในปัจจุบันได้พบเห็นในรูปของภาพวาด รูปปั้น เครื่องประดับ และงานศิลป์ต่างๆ หรือแม้แต่มัมมี่ของสัตว์ต่างๆ ซึ่งถือเป็นตัวแทนเทพเจ้า และเป็นเทพองค์ “ดัง” ที่คนอียิปต์โบราณส่วนใหญ่ให้ความเคารพนับถือ

อามุน (หรืออาเมน อามอน) (AMUN /AMEN /AMON)
เป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองธีบส์ มีรูปเป็นบุรุษเพศ เศียรประดับศิราภรณ์รูปขนนกยาว ยุคหลังพระนามเพี้ยนเป็น อาตอน หรือ อาเตน ในยุคของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 4 ได้ทรงพยายามให้คนอียิปต์ทั้งมวลหันมาเคารพเทพอาเตนเพียงองศ์เดียว ซึ่งนับเป็นความพยายามในการปฎิรูปความเชื่อครั้งยิ่งใหญ่ โดยฟาโรห์เองได้เปลี่ยนพระนามเป็น อัคนาเตน (Akhenaten) และฟาโรห์องศ์ต่อมาก็ทรงพระนามที่เกี่ยวข้อง คือ ตุตันคาเมน เป็นต้น
อาเตน หรืออามุน ถือเป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์ ได้ถูกนำมารวมกับ รา หรื อ เร กลายเป็นสุริยเทพซึ่งเป็นใหญ่เหนือเทพทั้งปวง

รา หรือ เร (Ra / Re)
เป็นเทพบิดรแห่งเทพทั้งปวง สัญลักษณ์ของพระองค์คือ รูปจานกลมแห่งดวงอาทิตย์ (Solar Disk) บางครั้งตั้งอยู่บนเรือ (Solar Boat) ที่พายเคลื่อนข้ามท้องฟ้าทุกวันๆ บางครั้งก็เป็นรูปเหยี่ยวที่มีจานกลมอยู่บนเศียร ในฐานะที่เหยี่ยวบินได้ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด

โอซิริส(OSIRIS)
เทพผู้ยิ่งใหญ่แห่งยมโลก ฟาโรห์ที่สวรรคตจะทรงไปรวมกับโอซิริสในดินแดนหลังความตาย ในที่ฝังพระศพจะมีภาพโอซิริสเสมอ โอซิริสจะอยู่ในรูปบุรุษทรงเครื่องและมงกุฎของฟาโรห์ แต่มีผิวกายสีดำและถูกพันผ้าไว้แบบมัมมี่
โอซิริส คือศูนย์กลางความเชื่อเรื่องการกลับฟื้นคืนชีพ เพราะตามตำนานโอซิริสถูกฆ่าโดยเซธ และถูกสับเป็นชิ้นๆ แต่ด้วยความรักของมเหสีเทวีไอซิส ผู้ตามเก็บรวบรวมพระศพมาต่อใหม่ ทำให้โอซิริสกลับฟื้นคืนมาได้อีก

ไอซีส(Isis)
อัครเทวีที่คนอียิปต์ให้ความนับถือมากที่สุด เป็นเทวีแห่งความรัก และการอุทิศตนเพื่อสามีและบุตร และยังมีมนต์ และชื่อเสียงทางด้านการรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วย
ไอซีมีพระรูปเป็นหญิงงาม ทรงเครื่องอย่างมเหสีแห่งฟาโรห์


ฮอรัส (Horus)
โอรสแห่งโอซิริส และไอซีส ทรงสภาพเป็นนกเหยี่ยว เป็นเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าและถูกทียบเป็นองค์ฟาโรห์เมื่อยังทรงพระชนม์ จึงจะพบรูปสลักองค์ฟาโรห์มีเทพฮอรัสรวมอยู่ด้วยเสมอ
ฮอรัส คือตัวแทนแห่งความฉลาดแหลมคม และมีดวงตาที่มองทะลุได้อย่างรู้แจ้งเห็นจริง

ฮาเธอร์ ( Hathor)
เทวีผู้ให้ ผู้มีความเมตตา จะอยู่ในรูปของวัว หรือเทพีที่มีเขาวัวอยู่บนเศียร ในสมัยหนึ่งน่าจะเป็นองศ์เดียวกับไอซีส เพราะตำนานบางแห่งก็ว่าเป็นมารดาแห่งฮอรัส แต่ภายหลังได้แยกจากกัน คือให้ ไอซีเป็นมารดาแห่งฮอรัส แต่ฮาเธอร์เป็นแม่นม จึงปรากฎรูปฮาเธอร์ในลักษณะวัว กำลังให้นมฟาโรห์อยู่

เซธ (Seth) เทพแห่งพายุและความรุนแรง มีรูปเป็นหน้าสัตว์ที่น่าเกลียด เช่นหมู หรือลา ตามตำนานว่าเป็นอนุชาของโอซิริส ผู้เกลียดชังพี่ของตนเอง และเป็นผู้สังหารโอซิริสด้วย

ธอธ (Thoth)
เทพผู้มีเศียรเป็นรูปนกกระเรียน เป็นเทพแห่งอาลักษณ์ เจ้าแห่งการอ่านและเขียนจะเป็นผู้บันทึกเรื่องราวต่างๆในการพิพากษาดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับ

โซเบค (Sobek) เทพเจ้าแห่งลำน้ำ มีรูปเป็นจรเข้ เป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ เพราะชีวิตของคนอียิปต์ขึ้นอยู่กับแม่น้ำไนล์
มัมมี่จระเข้ของโซเบคจะพบได้ทั่วไปในเขตที่นับถือเทพองค์นี้ริม 2 ฝั่งแม่น้ำไนล์


บาสเตด (Bastet)
เทวีผู้มีเศียรเป็นแมว ได้รับการเคารพนับถือมาก แมวนับว่าเป็นสัตว์ที่คนอียิปต์รักใคร่และคุ้นเคยมากที่สุด ดังนั้นมัมมี่แมวจึงมีเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีที่ฝังซากมัมมี่แมวโดยเฉพาะด้วยตัวเรต (Taweret)
เทวีแห่งมารดา และหญิงมีครรภ์ บางครั้งก็ถือเป็นเทวีแห่งความอุดมสมบูรณ์ และเป็นผู้ให้กำเหนิ ตัวเรตมีรูปเป็นฮิปโปเตมัส รูปร่างอุ้ยอ้ายคล้ายหญิงมีครรภ์นั่นเอง

เซลเคต (Selket)
เทวีผู้ปกป้องหลุมฝังศพ เป็นเทวีที่มีความดุร้ายน่ากลัว มีรูปเป็นหญิงสาวมีเศียรเป็นแมลงป่อง

เนคเบต (Nekhbet)
เทวีแห่งอียิปต์บน มีรูปเป็นนกแร้ง ดังนั้นบนศิราภรณ์ของฟาโรห์ จึงมีเศียรของนกแร้งอยู่คู่กับงูเห่า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอียิปต์ล่าง

นัท หรือนุท (Nut)
เป็นเทวีแห่งท้องฟ้า มีรูปเป็นผู้หญิงร่างของพระนางจะเปลือยก้มโค้งเป็นครึ่งวงกลม เหมือนท้องฟ้าที่โค้งอยู่เหนือโลก

วัดเจต(Wadjet)
เทวีแห่งอียิปต์ล่าง มีรูปเป็นงูเห่า จะอยู่บนศิราภรณ์ของฟาโรห์คู่กับนกแร้ง เพื่อให้ความคุ้มครององค์ฟาโรห์เสมอ

มะอาด(Maat)
เทวีแห่งความเที่ยงแท้ ความยุติธรรม มีรูปเป็นหญิงสาวปักขนนกบนศิราภรณ์

เซคเมต (Sekhmet)
เทวีผู้ดุร้าย คอยปกป้องเทพทั้งมวลโดยเฉพาะสุริยเทพ เป็นผู้นำความหายนะมาสู่ศัตรูผู้คิดร้ายกับสุริยเทพ มีรูปเป็นสิงโตตัวเมีย สวมศิราภรณ์รูปจานกลมแห่งดวงอาทิตย์

ปดาห์(Ptah)
สุริยเทพในยามที่พระอาทิตย์ตกดินเป็นเทพแห่งความมือมิด บางครั้งถือเป็นเทพผู้คุ้มครองชีวิตหลังความตาย จึงมีรูปเป็นบุรุษที่ถูกพันผ้าไว้แบบมัมมี่ แต่ไม่ได้ทรงเครื่องเยี่ยงโอซิริส

อนูบิส (Anubis)
เทพแห่งความตาย และการจัดการพิธีศพ มีรูปเป็นหมาไน จะพบรูปอนูบิสในหลุมฝังศพ และที่ฝังพระศพทุกแห่ง

ข้อมูล : สมบัติฟาโรห์ โดย สำเริง สัมพันธารักษ์
: Egyptian God and Goddess Egyptian Museum
: Encyclopedia Americana
: Ancient Mythology, Lasseau

Create Date : 10 ตุลาคม 2548
Last Update : 29 สิงหาคม 2550 19:25:03 น.
Counter : 7275 Pageviews.

62 comments
...งานตะพาบครั้งที่ 279..แพ้แต่ชนะ... คนผ่านทางมาเจอ
(9 มิ.ย. 2564 10:51:56 น.)
เมื่อเหล่าตัวการ์ตูน Super Hero โผล่วัดไทย (เที่ยวทิพย์) นายแว่นขยันเที่ยว
(7 มิ.ย. 2564 00:01:00 น.)
สุพรรณบุรีที่ยังไม่เคยไป ชีริว
(6 มิ.ย. 2564 20:42:40 น.)
สองวัดสองแผ่นดิน : วัดราชนัดดารามวรวิหาร (4) ผู้ชายในสายลมหนาว
(8 มิ.ย. 2564 14:05:59 น.)
  
สวัสดีค่ะ คุณ ดา ดา

โอเล่มาหอมน้องขิงอ่ะ ไม่ได้ดูน้อง

ขิงที่กล่องคอมเม้นท์ตั้งนาน

และตามอ่านเรื่องเทพเจ้าด้วยค่ะ
โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 10 ตุลาคม 2548 เวลา:5:44:32 น.
  
อ้าวหนูโอน่ามาไวจัง
เอาลิงค์ของรายการเที่ยวมาฝากจ๊ะบันทึกทริปอียิปต์
โดย: ดา ดา วันที่: 10 ตุลาคม 2548 เวลา:5:53:12 น.
  
ค่ะ โอเล่กดตามลิ้งค์ไปชมเด๊วนี้ค่ะ
โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 10 ตุลาคม 2548 เวลา:6:51:27 น.
  
อรุณสวัสดิ์ค่ะ
เป็นอีก 1 ประเทศที่อยากไปเยือนสักครั้งนะคะ แต่ตอนนี้ไปดูรูปของย่าดาก่อนดีกว่า

ชอบบีจีนะคะ ระยิบระยับเชียว
โดย: rebel วันที่: 10 ตุลาคม 2548 เวลา:7:00:58 น.
  
หวัดดีคับย่าดา กรีกเปนประเทศที่รุ่งเรื่องกว่าจีนอีกนะคับ เพราะจีนมีแค่โป๊ยเซียน แต่กรีกมีตั้งจับลั่กเซียน
โดย: 5150_b วันที่: 10 ตุลาคม 2548 เวลา:7:09:15 น.
  
ชอบๆ ค่ะย่าดา
ชอบพวกโบราณๆ

มีความสุขสดชื่นทั้งวันนะคะ ^^
...
โดย: ขอบคุณที่รักกัน (blueberry_cpie ) วันที่: 10 ตุลาคม 2548 เวลา:7:24:35 น.
  
มาศึกษาค่ะ เผื่อจะได้ไปมั่ง..
อีกที่ที่ใฝ่ฝันอยากไป
โดย: ธูปหอมเทียนสว่าง วันที่: 10 ตุลาคม 2548 เวลา:7:59:01 น.
  
ขอบคุณมากครับย่าดา
โดย: ตะเกียงลาน วันที่: 10 ตุลาคม 2548 เวลา:9:00:42 น.
  
ตามไปเที่ยวอีกหนค่ะ
โดย: ป้ามด วันที่: 10 ตุลาคม 2548 เวลา:9:20:08 น.
  
-ขอบคุณมากๆค่ะ เดี๋ยวต้องเก็บไว้หน่อย..

ชอบอ่านเรื่องแบบนี้เลยค่ะ

โดย: Batgirl 2001 วันที่: 10 ตุลาคม 2548 เวลา:9:23:27 น.
  
ตอนเด็กๆ เคยอ่านคำสาปฟาโรห์ ..... ชอบจังเลยค่ะ อิจฉาย่า ได้ไปเที่ยว.... ไม่ชวนนู๋อ่ะ
โดย: หนูชล วันที่: 10 ตุลาคม 2548 เวลา:9:25:54 น.
  
อ่า ขอบคุณๆดาดาที่นำมาให้อ่านจ้า ชอบ ไอซีส อะจะ แล้ว คลีโอพัตราเนี่ย กินตำแหน่งไอซิส มะจ้ะคุณดาดา
โดย: อินทรีทองคำ วันที่: 10 ตุลาคม 2548 เวลา:10:52:04 น.
  
มาอ่านเรื่องอียิปต์ครับ
โดย: เงือกลม วันที่: 10 ตุลาคม 2548 เวลา:11:29:52 น.
  
แวะมารื้อฝื้อความหลังกะย่าค่ะ
โดย: ยายมา.... วันที่: 10 ตุลาคม 2548 เวลา:11:30:25 น.
  
อยากไปเที่ยวอียิปต์บ้างจังค่ะ
ขอบคุณที่นำมาให้อ่านกันนะคะ
โดย: ทูน่าค่ะ วันที่: 10 ตุลาคม 2548 เวลา:11:40:34 น.
  
ชอบมากเลยค่ะ ที่เกี่ยวกับอียิปต์อ่าค่ะ...

โดย: FaCtOrY cHeeSeCaKe วันที่: 10 ตุลาคม 2548 เวลา:13:00:39 น.
  
ประเทศในฝันเลยค่ะ อียิปต์เนี่ยะ..
ฝังใจมาตั้งแต่ตอนอ่านคำสาปฟาโรห์น่ะค่ะ..
โดย: ยัยบี๋ วันที่: 10 ตุลาคม 2548 เวลา:13:01:01 น.
  
ตามย่าไปเยี่ยมสุสานฟาห็โรค่ะ

เคยไปเยี่ยมชมนิทรรศการอียิปต์ในพิพิธภัณฑ์ใหญ่ค่ะ เขาจัดได้ครบถ้วน มีทุกอย่าง เดินไปกลัวไป ถ้าต้องติดอยู่คนเดียว ต่อให้กลางวันก็เถอะ หัวโกร๋นและหัวใจวายค่ะ
สวยแบบสะพรึงค่ะย่า
โดย: ป้าแจ๋วแหวว วันที่: 10 ตุลาคม 2548 เวลา:13:16:18 น.
  
ช่วงหนึ่งเคยบ้าศึกษาเกี่ยวกับเทพของอียิปต์เหมือนกัน เราว่าน่าสนใจดีนะ
โดย: nut_cracker วันที่: 10 ตุลาคม 2548 เวลา:13:44:38 น.
  

ชอบอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศอียิปต์มากค่ะ เป็นประเทศที่อยากไปจริงๆ ..... ขอบคุณที่นำเรื่องราวมาให้อ่านค่ะ ...
โดย: ตะกร้าหวายสีขาว วันที่: 10 ตุลาคม 2548 เวลา:14:06:23 น.
  
ชอบมาก ๆ เลย
โดย: wmvcore วันที่: 10 ตุลาคม 2548 เวลา:17:55:55 น.
  
เคยได้ยินแต่ Anubis นะครับย่า....
น่าอ่าน...
เด๋วมาใหม่...
โดย: namit วันที่: 10 ตุลาคม 2548 เวลา:22:42:22 น.
  

อยากไปประเทศนี้มากๆเหมือนกันคับ
โดย: ตี๋น้อยคับ วันที่: 10 ตุลาคม 2548 เวลา:23:48:12 น.
  
ชอบจังค่ะ อ่านแล้วมีความสุข
โดย: prncess วันที่: 11 ตุลาคม 2548 เวลา:1:22:38 น.
  
อ่านแล้วนึกถึงสมัยเรียน
ประวัติศาสตร์สากลค่ะ
ขอบคุณย่าดาที่นำเรื่องที่น่าสนใจ
มาให้อ่านกันค่ะ

วันนี้บล็อกย่าดาสีสวยนะคะ

โดย: ป้าติ๋ว (nature-delight ) วันที่: 11 ตุลาคม 2548 เวลา:1:38:32 น.
  
โดย: เด็กชายก้อง วันที่: 11 ตุลาคม 2548 เวลา:3:45:03 น.
  
หวัดดียามเช้าคับย่าดา
โดย: 5150_b วันที่: 11 ตุลาคม 2548 เวลา:7:03:28 น.
  
อรุณสวัสดิ์ ย่าดา และน้องขิงค่ะ
ระวังนกจะบินชนกับกามเทพนะคะ
โดย: ป้ามด วันที่: 11 ตุลาคม 2548 เวลา:7:43:24 น.
  
แวะมาดูเทพเจ้าอียิปต์ค่ะ

ส่วนตัวชอบบาสต์(Bastet)ค่ะ ตอนเรียนมหาลัยยังเอามาทำเป็น independent study เลย
โดย: เจ้าสายเทวดา วันที่: 11 ตุลาคม 2548 เวลา:12:18:27 น.
  
สวัสดีคะย่าดา
โดย: นู๋ส้มจุก วันที่: 11 ตุลาคม 2548 เวลา:14:05:25 น.
  
มาทักทายคุณดาดาอะจะ อยากเห็นหลานชายคุณดาดาจัง ป่านนี้คงโตขึ้นเยอะนิ เด็กสมัยนี้โตไวอะนะ
โดย: อินทรีทองคำ วันที่: 11 ตุลาคม 2548 เวลา:23:19:51 น.
  
สวัสดีค่าทุกๆท่าน ย่าตระเวนเยี่ยมทุกท่าน บางคนก็สองรอบ ใส่เม้นท์ทั้งสองรอบบ้าง ใส่รอบเดียวบ้าง ตามอารมย์ผู้เยี่ยม อิอิ
ขอบคุณทุกๆท่านค่าที่แวะมาอ่าน
โดย: ดา ดา วันที่: 12 ตุลาคม 2548 เวลา:10:07:10 น.
  
หนูก้อเวียนมาทักทายย่าดาอีก ๕๕๕๕๕
โดย: นู๋ส้มจุก วันที่: 12 ตุลาคม 2548 เวลา:12:13:13 น.
  
เป็นประเทศที่น่าสนใจ และน่าศึกษาในประวัติความเป็นมานะคะ
โดย: uggie* วันที่: 12 ตุลาคม 2548 เวลา:14:24:21 น.
  
มาสวัสดีตอนเย็นวันพุธค่ะ..
โดย: ยัยบี๋ วันที่: 12 ตุลาคม 2548 เวลา:17:41:21 น.
  
sawat d ka

เดี๋ยวน้องคิวปิด กับ พี่อีเกิ้ล ก็รักกันหรอกค่ะ เห็นบินจับจ้องกันนานแล้วนะค่ะ
โดย: erol วันที่: 12 ตุลาคม 2548 เวลา:21:24:18 น.
  
หวัดดีตอนเช้าคับย่าดา
โดย: 5150_b วันที่: 13 ตุลาคม 2548 เวลา:5:06:10 น.
  
แวะมาเยี่ยมค่ะ ย่าดา
โดย: ป้ามด วันที่: 13 ตุลาคม 2548 เวลา:14:16:59 น.
  
โดย: ดา ดา วันที่: 28 สิงหาคม 2549 เวลา:14:06:40 น.
  
รักเหมียว
โดย: ตั้ง IP: 222.123.44.49 วันที่: 28 กันยายน 2549 เวลา:18:24:01 น.
  
ชอบมากกกกกกก
โดย: เมธาพร IP: 61.19.82.38 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2549 เวลา:8:49:59 น.
  
ขอพิมพ์ก่อนเข้านอนคะ
โดย: พลอย IP: 203.113.38.12 วันที่: 13 มีนาคม 2550 เวลา:20:28:06 น.
  
ปริศนาเทพอียิปต์........................ชอบมาก.........
โดย: โอม บุญวัฒนา IP: 61.19.30.211 วันที่: 8 มิถุนายน 2550 เวลา:12:39:57 น.
  

ลำตัวด้านหน้า แต่ใบหน้า แขน ขา แสดงให้เห็นด้านข้าง อันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของศิลปะอิยิปต์
โดย: Valentine/Yu_dar@hotmail.com IP: 203.113.51.68 วันที่: 12 มิถุนายน 2550 เวลา:21:12:32 น.
  
กำลังหาเรื่องเทพเจ้าอียิปต์อ่านพอดี ผมขอนำข้อมูลไปทำรายงานของชมรมเรื่อมลึกลับที่โรงเรียนนะครับ บล็อคสวยมากครับ
โดย: bomboboy IP: 125.24.146.41 วันที่: 25 มิถุนายน 2550 เวลา:20:53:38 น.
  
ยินดีค่ะ คุณ bomboboy หากจะให้ดีอ้างอิงที่ที่มาให้ด้วยนะคะ จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอบคุณ คุณ Valentine ,คุณโอม,คุณพลอย คุณเมธาพรและ คุณตั้ง ขออภัยที่มาตอบช้าค่ะ


โดย: ดา ดา วันที่: 15 สิงหาคม 2550 เวลา:15:37:02 น.
  
โดย: ดา ดา วันที่: 29 สิงหาคม 2550 เวลา:19:18:19 น.
  
ชอบมากๆฮะเรื่องเทพเจ้าอียิปต์โบราณเนี่ย ข้อตัวค้นหาก่อนนะฮะบาย
โดย: candy floss IP: 202.143.175.135 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2550 เวลา:14:41:22 น.
  
เราชอบมากเลยเรื่องอียิปต์เนีย เรารู้เกือบหมดแต่ไม่รู้เรื่องเทพเลยขอบคุนมาก
โดย: Cargo IP: 58.9.239.184 วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:0:12:07 น.
  
สวัสดีค่ะ คือว่า อาจารย์ที่ โรงเรียนเขาให้ทำเว็บไซด์ กลุ่มของเราเลยคิดว่าจะทำเรื่องของเทพๆ อะค่ะ อยากจาขอยืมข้อมูลเรื่องเทพอียิปต์ไปลงส่งอาจารย์หน่อยนะค่ะ

ขอบคุณคะ
โดย: สมาชิกใหม่ IP: 203.118.123.237 วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:17:09:43 น.
  
ยินดีค่ะ หนูสมาชิคใหม่ มาตอบช้าไปเพราะเพิ่งมาสำรวจหน้าเก่าๆค่ะ

คุณ Cargo ส่วนมากไม่ค่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับเทพเจ้าของอียิปต์มาลงไว้ค่ะ ก็เลยอยากจะนำมาลงไว้เป็นความรู้กับคนทั่วๆไป

สวัสดี คุณ candy floss
โดย: ดา ดา วันที่: 4 เมษายน 2551 เวลา:19:56:43 น.
  
แพลนไว้ว่า ปลายปีนี้จาไปอียิปต์อยากได้ข้อมูลมากครับ
ถ้าไงรบกวนแอดเมลผมหน่อยนะครับ
i.m.tanapun@hotmail.com
ขอบคุณนะครับ ^^
โดย: นักเดินทาง IP: 58.136.196.68 วันที่: 27 เมษายน 2551 เวลา:11:34:14 น.
  
โดย: แมวเหลือง IP: 222.123.156.196 วันที่: 29 เมษายน 2551 เวลา:9:55:15 น.
  
ขอขอบคุณข้อมูลเพื่อนำไปประกอบกระทู้ที่โพสไว้นะคับ
เป็นกระทู้การดูดวงแบบอียิปต์โดยมีเทพเป็นองค์กอบคับ

//webboard.playpark.com/showthread.php?t=24033
โดย: Phenixs IP: 202.57.137.253 วันที่: 29 มกราคม 2552 เวลา:15:00:51 น.
  
เรื่องเทพเจ้าอียิปต์เป็นเรื่องสนใจมากครับ ที่จริงแล้วผมก็มีความรู้เกี่ยวกับอียิปต์โบราณไม่น้อย เพราะผมเป็นคนชอบอียิปต์โบราณมากครับ
โดย: Peem IP: 61.19.65.221 วันที่: 11 เมษายน 2552 เวลา:19:44:50 น.
  
สวัสดีค่ะทุกๆท่าน ที่แวะมาทักทายพูดคุยกัน
วันที่ 28.4.52 ที่จะถึงนี้เป็นวันครบรอบ4 ปีของบล๊อกย่า
ตอนนี้กำลังทำรวมสารบัญของทุกหน้าอยู่ค่ะ
โดย: ดา ดา วันที่: 27 เมษายน 2552 เวลา:1:28:04 น.
  
ขอบคุณคุณPhenixs สำหรับลิงค์ค่ะ ใครสนในเรื่องดวง
เข้าไปอ่านที่ลิงค์นี้ได้ค่ะ
//webboard.playpark.com/showthread.php?t=24033


โดย: ดา ดา วันที่: 5 พฤษภาคม 2552 เวลา:20:44:27 น.
  


สวัสดีค่ะทุกท่าน หากท่านบังเอิญ เข้ามาและอยากจะสอบถามหรือพูดคุย ให้คลิกไปที่หน้าเมนด้านล่างนี้ และเขียนลงที่คอมเม้นท์ นะคะ
//dada.bloggang.com


โดย: ดา ดา วันที่: 29 กันยายน 2552 เวลา:20:19:45 น.
  
เทพยังไม่ครบ
โดย: ริว IP: 110.168.49.59 วันที่: 27 ตุลาคม 2553 เวลา:12:19:53 น.
  
สวัสดีคุณริว เทพยังไม่ครบมาต่อให้ครบหน่อยซิคะ
โดย: ดา ดา วันที่: 28 ธันวาคม 2554 เวลา:20:31:09 น.
  
I am regular reader, how are you everybody? This paragraph posted at this site is actually nice.
giubbotto peuterey bambini //www.velletrano.it/cache/peuterey-outlet/O6Qrrgmtko/
โดย: giubbotto peuterey bambini IP: 192.99.14.36 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา:9:05:54 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Dada.BlogGang.com

ดา ดา
Location :
1  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 14 คน [?]

บทความทั้งหมด