[แปลเพลง] Cross Me - Ed Sheeran (Ft. Chance the Rapper & PnB Rock
Song-"Cross Me" (Ft.Chance the Rapper & PnB Rock)
Artist-Ed Sheeran
Album-No.6 Collaborations Project (2019)


Anything she needs, she can call me
Don't worry 'bout her, that's my seed, yup, that's all me
Just know, if you cross her, then you cross me
Cross me, cross me, if you, if you, if you, if you
It's FRED again
Anything she needs, she can call me
Don't worry about her, that's my seed, yup, that's all me
Just know, if you cross her, then you cross me
Cross me, cross me, if you, if
ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เธอต้องการ, เธอแค่เรียกหาผม
ไม่มีอะไรที่เธอต้องกังวลเลย, เธอเป็นของผม, ใช่แล้ว, เธอคือทั้งหมดของผม
แค่บอกให้รู้ไว้, ถ้าคุณล้ำเส้นกับเธอ, ก็เหมือนคุณล้ำเส้นกับผมด้วย
ล้ำเส้นกับผม, ล้ำเส้นกับผมด้วย, ถ้าคุณ, หากว่าคุณ, ถ้าคุณ, หากว่าคุณ
*ผม FRED ไงละ
ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เธอต้องการ, เธอแค่เรียกหาผม
ไม่มีอะไรที่เธอต้องกังวลอีกเลย, เธอเป็นของผม, ใช่แล้ว, เธอคือทั้งหมดของผม
แค่บอกให้รู้ไว้, ถ้าคุณล้ำเส้นกับเธอ, ก็เหมือนคุณล้ำเส้นกับผมด้วย
ล้ำเส้นกับผม, ล้ำเส้นกับผมด้วย, ถ้าคุณ, หากว่า

And she ain't messin' with no other man
And me and her have something different
I really need all you to understand
That nobody's comin' close
And I don't ever wanna run around
I spent my youth jumpin' in and out
But you know I fuckin' love her now
Like nobody ever could
และเธอไม่จำเป็นต้องวุ่นวายกับชายคนอื่นเลย
ทั้งๆที่ผมกับเธอมีบางอย่างที่แตกต่างกัน
ผมแค่อยากจะให้พวกคุณเข้าใจเรื่องทั้งหมดนี้ไว้นะ
ว่าไม่มีใครจะเข้ามาใกล้เธอได้ทั้งนั้น
และผมไม่เคยอยากจากเธอเลยสักนิด
ผมก็ดันใช้เวลาวัยเด็กเดินทางไปโน่นทีนี่ที
แต่คุณก็รู้แล้วหนิว่าผมรักเธอมากแค่ไหน
รักเธอมากกว่าใครทั้งนั้น

And you know I stay trippin', am I crazy? Oh, no
I'm stickin' with my baby, for sure
Together, or solo
It doesn't matter where we are, oh no, no
So, if you hear about my lady, just know
That she ain't the one to play with, oh no
And I'll be standin' so close
So you know that, ayy
และคุณก็รู้ว่าผมอาจจะยังมีปัญหาอยู่บ้าง, หรือผมบ้าไปแล้ว? โอ, ไม่นะ
ผมจะไม่ยอมห่างจากสุดที่รักของผม, แน่นอน
จะอยู่ด้วยกัน, หรือแยกจากกัน
ก็ไม่มีอะไรสำคัญว่าพวกเราจะอยู่ที่ไหน, โอ ไม่นะ, ไม่
เพราะงั้น, ถ้าคุณเกิดได้ยินเรื่องคนรักของผมละก็, รู้ไว้นะ
ว่าเธอไม่ใช่คนที่คุณจะมาทำเป็นเล่นๆได้, โอ ไม่นะ
และผมจะยืนใกล้กับกับเธอเสมอ
เพื่อให้คุณรู้ไว้ว่า, เอ

Anything she needs, she can call me
Don't worry about her, that's my seed, yup, that's all me
Just know, if you cross her, then you cross me
Cross me, cross me, if you, if you, if you, if you
ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เธอต้องการ, เธอแค่เรียกหาผม
ไม่มีอะไรที่เธอต้องกังวลอีกเลย, เธอเป็นของผม, ใช่แล้ว, เธอคือทั้งหมดของผม
แค่บอกให้รู้ไว้, ถ้าคุณล้ำเส้นกับเธอ, ก็เหมือนคุณล้ำเส้นกับผมด้วย
ล้ำเส้นกับผม, ล้ำเส้นกับผมด้วย, ถ้าคุณ, หากว่าคุณ, ถ้าคุณ, หากว่าคุณ

If you cross her, then you cross me (Cross me)
And nobody's comin' close, yeah
And I think that you should know that
If you cross her
(Anything she needs, she can call me)
Then you cross me
(Don't worry about her, that's my seed, yup, that's all me)
So come on, and let it go
Oh, I think that you should know
ถ้าคุณล้ำเส้นกับเธอ, คุณก็ล้ำเส้นกับผมด้วยเหมือนกัน (ล้ำเส้นกับผม)
และจะไม่มีใครสามารถเข้ามาใกล้ได้, เย้
และผมคิดว่าคุณควรจะรู้เรื่องนี้เอาไว้นะ
ถ้าคุณล้ำเส้นกับเธอ
(ไม่ว่าเธอต้องการ, เธอแค่เรียกหาผม)
ก็เหมือนคุณล้ำเานกับผมด้วย
(ไม่มีอะไรที่เธอต้องกังวลเลย, เธอเป็นของผม, ใช่แล้ว, เธอคือทั้งหมดของผม)
ไม่เอาน่า, ปล่อยมันไปเถอะ
โอ, ผมคิดว่าคุณควรรู้เรื่องนี้เอาไว้นะ

That she ain't messin' with no other man
Now, what you not gon' do
Is stand there, 'cross from me, like you got kung-fu
Death stare, cross arm, runnin' your mouth like a faucet
But you don't know that my girl been doin' CrossFit
Pew, kung pow, hit your ass with a cross kick
Pulling hair out, wear you out, you exhausted
Know she gonna slide anytime you bitches talk shit
Keep a lil' blade in her fuckin' lip gloss kit, ayy
No one say hi to me without her
Better pay your respect to the queen
Better do that shit without a flirt
Gotta respect the HBIC
Couple of things that you need to know
If you still wanna be friends with me
ว่าเธอจะไม่มีทางวุ่นวายกับชายคนอื่นแน่นอน
ตอนนี้, คือสิ่งที่คุณไม่ควรทำเลยละ
ยืนอยู่ตรงนั้น, ทำร้ายผมจนหมอบ, เหมือนท่าของกังฟู
จ้องมองนิ่งๆ, ยกแขนกอดอก, แล้วก็พูดพล่ามอะไรก็ไม่รู้มากมาย
แต่คุณไม่รู้หรอกว่าที่รักของผมน่ะ ออกกำลังกายแบบ *CrossFit เลยนะ
ปั๊ก, ตุ๊บตั๊บ, กระโดดเตะคุณด้วยท่ากังฟูชั้นครู
จิกดึงเส้นผมของคุณ, คุณคงไม่ไหวแล้วละสิ, ยอมแพ้ซะเถอะ
รู้ไว้ด้วยนะว่าเธอจะทำอย่างนี้กับคุณ ทุกครั้งที่คุณทำร้ายเธอ
เหมือนกับเธอเก็บใบมีดคมๆใส่ไว้ใต้ลิปสติกนั่นแหละ, เอ
ไม่มีใครพูดทักทายกับผมได้ถ้าเธอไม่อยู่ด้วย
มันคงจะดีไม่น้อยนะถ้าคุณหัดเคารพราชินีของคุณไว้บ้าง
แล้วก็ช่วยทำตัวเหมือนคนปกติอย่าได้เจ้าชู้มากนักละ
ควรจะระวังพวก *HBIC ไว้ด้วยสิ
แล้วก็มีอีกสองสามเรื่องที่คุณควรรู้เอาไว้
ถ้าคุณอยากจะเป็นเพื่อนกับฉันอะนะ

Just know if you cross her, then you cross me
Cross me, cross me, if you, if you, if you, if you
แค่บอกให้รู้ไว้ ถ้าคุณล้ำเส้นกับเธอ, ก็เหมือนคุณล้ำเส้นกับผมด้วย
ล้ำเส้นกับผม, ล้ำเส้นกับผมด้วย, ถ้าคุณ, หากว่าคุณ, ถ้าคุณ, หากว่าคุณ

If you cross her
(Anything she needs, she can call me)
Then you cross me
(Don't worry about her, that's my seed, yup, that's all me)
And nobody's comin' close, yeah
And I think that you should know that
If you cross her
(Anything she needs, she can call me)
Then you cross me
(Don't worry about her, that's my seed, yup, that's all me)
So come on, and let it go
Oh, I think that you should know
ถ้าคุณล้ำเส้นกับเธอ
(ไม่ว่าเธอจะต้องการอะไร, ขอแค่เธอบอกผมมา)
คุณก็ล้ำเส้นกับผมด้วยเหมือนกัน
(ไม่มีอะไรที่เธอต้องกังวลเลย, เธอเป็นของผม, ใช่แล้ว, เธอคือทั้งหมดของผม)
และจะไม่มีใครสามารถเข้ามาใกล้ได้, เย้
และผมคิดว่าคุณควรจะรู้เรื่องนี้เอาไว้นะ
ถ้าคุณล้ำเส้นกับเธอ
(ไม่ว่าเธอต้องการ, ขอแค่เธอบอกผมมาเท่านั้น)
ก็เหมือนคุณล้ำเานกับผมด้วย
ไม่เอาน่า, ปล่อยมันไปเถอะ
โอ, ผมคิดว่าคุณควรรู้เรื่องนี้เอาไว้นะ

She stay trippin', and she crazy, oh no
Quit messin' with my baby, for sure
Together, or solo
It doesn't matter where we are, oh no, no
So if you hear about my lady, just know
That she ain't the one to play with, oh no
And I'll be standin' so close
So you know that
เธอคงยังมีปัญหาอยู่บ้าง, และเธอบ้าไปแล้วแน่ๆ, โอ, ไม่
เลิกวุ่นวายกับที่รักของผมสักที, ได้ไหม
จะอยู่ด้วยกัน, หรือแยกจากกัน
ก็ไม่มีอะไรสำคัญว่าพวกเราจะอยู่ที่ไหน, โอ ไม่นะ, ไม่
เพราะงั้น, ถ้าคุณเกิดได้ยินเรื่องคนรักของผมละก็, รู้ไว้นะ
ว่าเธอไม่ใช่คนที่คุณจะมาทำเป็นเล่นๆได้, โอ ไม่นะ
และผมจะยืนใกล้กับกับเธอเสมอ
เพื่อให้คุณรู้ไว้ว่า, เอ

If you cross her
(Anything she needs, she can call me)
Then you cross me
(Don't worry about her, that's my seed, yup, that's all me)
And nobody's comin' close, yeah
And I think that you should know that
If you cross her
(Anything she needs, she can call me)
Then you cross me
(Don't worry about her, that's my seed, yup, that's all me)
So come on, and let it go
Oh, I think that you should know
ถ้าคุณล้ำเส้นกับเธอ
(ไม่ว่าเธอจะต้องการอะไร, ขอแค่เธอบอกผมมา)
คุณก็ล้ำเส้นกับผมด้วยเหมือนกัน
(ไม่มีอะไรที่เธอต้องกังวลเลย, เธอเป็นของผม, ใช่แล้ว, เธอคือทั้งหมดของผม)
และจะไม่มีใครสามารถเข้ามาใกล้ได้, เย้
และผมคิดว่าคุณควรจะรู้เรื่องนี้เอาไว้นะ
ถ้าคุณล้ำเส้นกับเธอ
(ไม่ว่าเธอต้องการ, ขอแค่เธอบอกผมมาเท่านั้น)
ก็เหมือนคุณล้ำเานกับผมด้วย
ไม่เอาน่า, ปล่อยมันไปเถอะ
โอ, ผมคิดว่าคุณควรรู้เรื่องนี้เอาไว้นะ

If you cross her
Anything she needs, she can call me
Then you cross me
Don't worry about her, that's my seed, yup, that's all me
Just know, if you cross her, then you cross me
Cross me, cross me, if you, if you, if you, if you
Oh yeahแปลโดย
My Style Is 1D5
เนื้อเพลงจาก
https://genius.com/Ed-sheeran-cross-me-lyrics
-----------------------------------
ว้าวววววววว อีกหนึ่งเพลงดีๆ ในอัลบั้ม No.6 ของเอ็ด อย่างที่บอกว่าบั้มนี้มีแต่เพลงดีๆ ส่วนตัวเพลงนี้หนึ่งในเพลงโปรดเลยละ

หมายเหตุ
FRED = คือคนที่ร่วมโปรดิวซ์กับเอ็ดในเพลงนี้ ซึ่งเคยร่วมงานกันแล้วในเพลง I don't care ที่เอ็ดร้องกับจัสติน

CrossFit = คลอสฟิต คือ เป็นการออกกำลังกายที่มีการผสมผสานระหว่างการออกกำลังกายทั่วไปในชีวิตประจำวัน กับการออกกำลังกายที่มีความหนักหน่วง

HBIC = คือศัพท์สแลงของ “Head Bitch in Charge.” หมายถึง สาวๆที่สามารถทำอะไรก็ได้ ตรายเท่าที่เธอต้องการ

หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ถ้ามีข้อเสนอแนะ, ชี้แจง, แก้ไข เชิญที่หลังไมค์ค่ะCreate Date : 17 กรกฎาคม 2562
Last Update : 6 มกราคม 2566 9:57:14 น.
Counter : 135 Pageviews.

0 comments
Johnny Stimson - Smile peaceplay
(10 ก.ค. 2567 04:33:23 น.)
Happiness is coming back!! July 2024 nooaoh
(8 ก.ค. 2567 10:59:23 น.)
Food For Fun::Hot Wok Return # 96 "กับข้าวกับปลา"...แกงจืดหน่อไม้ & หมูย่างซอสลาบ Sweet_pills
(29 มิ.ย. 2567 18:28:06 น.)
4067_Twisters  หอมกร
(27 มิ.ย. 2567 15:07:31 น.)

Bitter5eversweetts.BlogGang.com

My Style Is 1D(5)
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 9 คน [?]