~~ ชีวิตจบแล้ว..แต่เวลายังมีอยู่! อย่ายอมแพ้! ~~
Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2554
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
7 ตุลาคม 2554
 
All Blogs
 
Music Of The Silk Road : Kitaro

@~~

~~เส้นทางสายไหม – Silkroad~~จากประวัติศาสตร์อันไกลโพ้น ไม่มีใครทราบว่า เส้นทางสายไหม
เริ่มต้นเมื่อไหร่ และใครเป็นผู้ก่อตั้งเริ่มต้นมาก่อน แต่ในยุคโบราณ
ได้กล่าวถึงเส้นทางค้าขายระหว่างประเทศไว้มากมายหลายประเทศ
โดยเริ่มต้นจากจีนไปสู่อินเดีย... จึงกล่าวได้ว่า เส้นทางสายไหม
(Silk Road, 絲綢之路) คือเส้นทางของขบวนคาราวานที่ใช้เป็นเส้นทาง
(Road) ในการเดินทางติดต่อค้าขายระหว่างเมืองๆ หนึ่ง
ไปยังเมืองอีกเมืองหนึ่ง จึงก่อให้เกิดจากขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในยุคโบราณ และทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (Culture)
จนพัฒนา กลายเป็นอารยธรรม (Civilization) โบราณอันยิ่งใหญ่ สืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ เช่น การเลี้ยงไหม การผลิตผ้าไหม การทำเครื่องปั้นดินเผา
และอาหารเครื่องเทศ เป็นต้น

ต่อมาเกิดสงครามครูเสดขึ้น ในระหว่างช่วงศตวรรษที่ 11
และประเทศจีน ยุโรปตะวันออก ถูกรุกรานโดยชนเผ่ามองโกล
ทำให้เส้นทางสายไหม ถูกงดใช้ไปชั่วคราว จนช่วงหลังสงครามประมาณ
คริสต์ศตวรรษที่ 12 หลังการรุ่งเรืองของจักรวรรดิมองโกลอันยิ่งใหญ่
เส้นทางสายไหมกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่ง

@~~~~

มาร์โค โปโล (Marco Polo ค.ศ. 1254 – ค.ศ.1324)
เกิดที่ เมืองเวนิซ ประเทศอิตาลี เขาเป็นนักเดินทางและนักสำรวจ
ได้เป็นชาวยุโรปคนแรก ที่เดินทางผ่านเส้นทางสายไหมไปถึงประเทศจีน
และได้เข้าเฝ้าจักรพรรดิกุบไล ข่าน (Kublai Khan) แห่งราชวงศ์หยวน
ผู้เป็นหลานปู่ของเจงกีส ข่าน และได้ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองหางโจว
ช่วยงานราชสำนักถึง 17 ปี ก่อนเดินทางกลับบ้านเกิด การเดินทางของเขา
ถูกบันทึกไว้ในหนังสือชื่อ อิลมีลีโอเน (Il Milione) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ
บันทึกการเดินทางของมาร์โค โปโล ในหนังสือเล่มดังกล่าว เขาได้อธิบาย
ถึงทวีปๆ หนึ่ง ซึ่งไม่เป็นที่รู้จักกันเลยสำหรับชาวยุโรป ในยุคสมัยของเขา
เขาได้พรรณาถึงอารยธรรมเกี่ยวกับจีน ซึ่งเจริญเหนือกว่าด้านวัฒนธรรม
และเทคโนโลยีของชาวยุโรป แต่เนื่องจากว่าบางส่วน มีนัยะที่เป็นไป
ในเชิงยกยอปอปั้น หนังสือเล่มนี้ จึงไม่ได้รับการพิจารณาในสาระสำคัญ
เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่เสกสรรค์ขึ้นมา และเป็นเรื่องเกินความจริงไป
จนกระทั่งคริสตศตวรรษที่ 19 นักวิชาการและบรรดานักสำรวจทั้งหลาย
จึงยืนยันถึงความถูกต้องเที่ยงตรงโดยทั่วๆ ไป เกี่ยวกับการสังเกตุการณ์
ของมาร์โค โปโล ซึ่งทำให้หนังสือของเขา เป็นสิ่งยืนยันได้ชัดเจนว่า
เส้นทางสายไหม มีอยู่จริง และสิ่งที่ มาร์โค โปโล เขียนนั้นเป็นความจริง
@~~
ในช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้ ยังมีการแพร่กระจาย
โดยการเดินทางทางทะเล ไปยังคาบสมุทรเปอร์เซียและประเทศแถบ
ชายฝั่งทะเลอาหรับ (Arabian Sea) หลังจากนั้นจึงแพร่กระจายไปยัง
ประเทศอื่น ทำให้เส้นทางสายไหมยังรวมเส้นทางการเดินทางทางทะเล
อีกด้วย เส้นทางสายไหมจึงขยายไปยังญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย
อิตาลี โปรตุเกส และสวีเดน เป็นต้น

~~~สิ่งน่ารู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางสายไหม~~~

เส้นทางสายไหมที่ผู้คนกล่าวถึงบ่อยๆ นั้น หมายถึง เส้นทางทางบก
ที่จางเชียน ในสมัยซีฮั่นของจีนสร้างขึ้น เริ่มต้นจากเมืองฉางอาน
ทางทิศตะวันออกจนถึงกรุงโรม ทางทิศตะวันตก เส้นทางบกสายนี้
มีเส้นทางแยกสาขาเป็นสองสายไปทางทิศใต้และทางทิศเหนือ

เส้นทางทิศใต้จากเมืองตุนหวง ไปสู่ทางตะวันตก โดยออกทาง
ด่านหยางกวน ผ่านภูเขาคุนหลุนและเทือกเขาชงหลิ่น
ไปถึงต้าเย่ซื่อ(แถวซินเจียงและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถาน
ในปัจจุบัน) อันซิ (อิหร่านในปัจจุบัน) เถียวซื่อ(คาบสมุทรอาหรับปัจจุบัน)
ซี่งอยู่ทางตะวันตก สุดท้ายไปถึงอาณาจักรโรมัน

ส่วนเส้นทางทิศเหนือจากเมืองตุนหวง ไปสู่ทางตะวันตก
โดยออกด่านอวี้เหมินกวน ผ่านเทือกเขาด้านใต้ของภูเขาเทียนซาน และ
เทือกเขาชงหลิ่น ผ่านต้าหว่าน คางจวี (อยู่ในเขตเอเซียกลางของรัสเซีย)
แล้วไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ สุดท้ายรวมกันกับเส้นทางทิศใต้
เส้นทางสองสายนี้เรียกว่า“เส้นทางสายไหมทางบก”

นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางสายไหมอีกสองสาย ซึ่งน้อยคนจะทราบ
สายหนึ่งคือ“เส้นทางสายไหมทิศตะวันตกเฉียงใต้” เริ่มจากมณฑลเสฉวน
ผ่านมณฑลยูนนานและแม่น้ำอิรวดี จนถึงจังหวัดหม่องกงในภาคเหนือ
ของพม่า ผ่านแม่น้ำชินด์วิน ไปถึงมอพาร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของอินเดีย ต่อจากนั้น เลียบแม่น้ำคงคาไปถึงภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
ของอินเดีย และไปถึงที่ราบสูงอิหร่าน เส้นทางสายไหมสายนี้
มีประวัติยาวนานกว่าเส้นทางสายไหมทางบก
@~~~

เส้นทางสายไหมอีกสายหนึ่งคือ นั่งเรือจากนครกวางเจา
ผ่านช่องแคบหม่านล่าเจีย(ช่องแคบมะละกาในปัจจุบัน) ไปถึงลังกา
(ศรีลังกาในปัจจุบัน) อินเดียและอัฟริกาตะวันออก เส้นทางเส้นนี้ได้ชื่อ
ว่า “เส้นทางสายไหมทางทะเล”

“เส้นทางสายไหมทางทะเล” ได้เชื่อมจีนกับประเทศอารยธรรมที่สำคัญ
และแหล่งกำเนิด วัฒนธรรมของโลก ได้ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมในเขตเหล่านี้ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น“เส้นทางแลกเปลี่ยน
ระหว่างตะวันออกกับตะวันตก” เอกสารด้านประวัติศาสตร์ระบุว่า สมัยนั้น
มาร์โค โปโลก็ได้เดินทางมาถึงจีนโดยผ่าน “เส้นทางสายไหมทางทะเล”
ตอนกลับประเทศ เขาได้ลงเรือที่เมืองเฉวียนโจวของมณฑลฮกเกี้ยน
ของจีน กลับถึงเวนิส บ้านเกิดของเขาโดยผ่านเส้นทางสายนี้เหมือนกัน

Create Date : 07 ตุลาคม 2554
Last Update : 7 ตุลาคม 2554 2:28:34 น. 1 comments
Counter : 1493 Pageviews.

 
คลิปกวนๆขำๆ แก้เครียด
//www.youtube.com/watch?v=4R1K0yE-hQk&feature=share
ยังมีอีกด้วยที่ colgate.co.th/NastiesTubes


โดย: wati IP: 183.89.174.207 วันที่: 27 ตุลาคม 2554 เวลา:20:22:24 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

ทวนกระแส
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

Friends' blogs
[Add ทวนกระแส's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.