"อาตมาไม่ได้พูดให้โยมเชื่อ แต่พูดให้โยมไปคิด".....หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

อนุสาสนีปาฏิหาริย์ หมวด ๕(๒)


หมวดที่ ๕ ปกิณกธรรม (ต่อ)


๐ ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีการสูญเสียใด ๆ ที่น่าเสียใจเท่ากับการเสียเวลาเพียงหนึ่งนาที ก็เท่ากับเสียส่วนหนึ่งของชีวิต อายุที่เราได้นั้น คือ ชีวิตที่เราสูญเสียไป

เวลา เป็นสิ่งเดียวในโลกที่ทุกคนได้รับเสมอกัน ไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันเลย แม้แต่คนเดียว แต่ใครจะใช้เวลาแต่ละวินาทีอย่างมีค่า และคุ้มค่ากว่ากัน นี่แหละเป็นเรื่องน่าคิด

๐ ชีวิต ท่านมีค่า เวลา ของท่านจะมีประโยชน์ พระพุทธเจ้าสอนนักสอนหนาว่า หนุ่มสาวอย่าเที่ยว หนุ่มสาว หาหลักฐาน หาวิชาการใส่ตัว หางานทำให้ได้

๐ เราคิดว่าพระองค์นั้นบริสุทธิ์ (เราไหว้พระไม่ได้ไหว้คน) องค์ไหนเป็นพระ เราก็ถึงพระ แล้วก็น้อมจิตเข้ามาถึงใจ พระก็ถึงใจเรา คือ ไหว้หมู่สงฆ์ผู้ประพฤติดีประพฤติชอบ ใจของท่านก็เบิกบาน ใจของท่านก็จะดีมีปัญญา อย่างนี้ถึงจะถูกต้อง... เราไหว้พระถึงพระไหม ? !... ท่านเป็นพระประเภทไหน ไม่ต้องตำหนิ ไม่ต้องติเตียนพระ แต่ควรตำหนิพระอยู่ในใจเรา ว่าเป็นพระแท้หรือไม่ จิตใจเป็นกุศลหรือเปล่า ไหว้พระแล้วหันมาดูเงาตามตัว ? เราเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ นั่นแหละพระ ไม่ใช่พระสงฆ์ที่เดินไปเดินมา เราทำไปเถิด พระจะอยู่ในใจเราชัดเจนแล้ว ไม่ต้องกล่าว อจินไตย มันเป็นเรื่องเงาตามตัว บุญกุศลได้เอง !...

จะไปเลือกไหว้พระ จะหาพระดี ๆ จะหาพระที่บริสุทธิ์ องค์ไหนล่ะที่บริสุทธิ์ และรู้ได้อย่างไรว่าบริสุทธิ์ เราไหว้ไปเถิด ถึงพระจะด่าเรา ท่านไม่ได้เป็นพระก็เรื่องของท่าน ท่านเป็นอลัชชี ท่านจึงด่าเรา แช่งชักหักกระดูกเรา เรากราบไหว้ถึงพระสุปฏิปันโน พระสุปฏิปันโนก็เข้ามาสู่จิตใจเรา พระองค์นั้นเป็นบาป ก็เรื่องของท่าน

๐ อย่าไปมองเห็นพระองค์นั้นไม่ดี องค์นี้ไม่ดี พระวัดโน้นไม่ดี วัดนี้ก็ไม่ดี อย่าไปตำหนิพระ จงมองแต่พระในใจของเราเถิด คนไหนเป็นอุบาสกอุบาสิกา เขาจะไม่ตำหนิใคร จะไม่ว่าใคร ถืออุเบกขาภาวนา

๐ คนเราว่านอนสอนยากลำบากใจก็ช่างเถิด เพราะเขาไม่มีพระประจำใจ จึงมีจิตอกุศล จงแยกทางกันเดินไปเถอะ อย่าเดินทางเดียว เหยียบรอยกันเลย พาลกับบัณฑิตอยู่ด้วยกันยาก พาลเดินไปแล้ว บัณฑิตจะเหยียบรอยข้างหลัง ดูชัดเจนไหม... คนอันธพาลชอบเหยียบรอยกัน เดินตามรอยกัน คนดีมีปัญญา เขาจะไม่เหยียบรอยของใคร จะไม่ซ้ำแบบในอกุศลกรรม บัณฑิตที่มีพระในใจจะไม่เหยียบเขา จะไม่ซ้ำรอยเขา จะเดินทางด้วยปัญญาที่มี

๐ กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
กัมมะโน กัตถาโน กัมมะปัจเจกะ พุทโธ พุทธังทั่วจักรวาลัง ธัมมังทั่วจักรวาลัง สังฆังทั่วจักรวาลัง อโหสิกัมมัง ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศล จากการเจริญภาวนานี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้า ด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ

๐ โลกมนุษย์ รุ่นใหม่ หยุดงาน วันเสาร์ วันอาทิตย์
ส่วนโลกนคร โลกสวรรค์ หยุดงาน วันโกน วันพระ เพราะฉะนั้น ทำบุญวันพระดีที่สุด

๐ ของหายาก
๑. การเกิดมาเป็นมนุษย์
๒. การที่มีอายุยืนยาว
๓. การได้พบพระพุทธศาสนา
๔. การปฏิบัติธรรมตามคำสอน (กรรมฐาน)

๐ ต้องมีความอดทน ใครมาด่าว่า เราก็ไม่รับกิเลสใครเขา คนเรามีหลายอย่างหลายประเภท จะให้ถูกใจเราทุกคนย่อมเป็นไปไม่ได้ คนส่วนรวมอยู่ร่วมกัน ก็เป็นอย่างนี้แหละหนอ สร้างความดีให้ตัวเองเถิด... ขอฝากไว้ ใครเขาเตือนอย่าโกรธ ต้องขอบคุณเขาที่อุตส่าห์เตือนเรา

๐ ความชั่วนั้น ใช่ว่าจะวิ่งมาหาเราเอง เราต่างหากวิ่งไปหามัน อย่างเราไปติดการพนัน ไปติดเหล้า เมายา เป็นต้น

๐ คนไร้บุญวาสนา ทำกรรมฐานไม่ขึ้น แค่นั่งกำหนดก็เพี้ยนแล้ว คนมีบุญวาสนาแนะหน่อยก็ทำได้

๐ ดูคนดูที่หน้า ดูผ้าดูที่เนื้อ ดูเสื่อดูที่ลาย ดูชายดูที่พ่อจะได้ไม่ย่อท้อใจ อ่านผู้ชาย ที่โหงวเฮ้ง (หน้าผาก) อ่านผู้หญิงที่แววตา

๐ พระสาวกป่วย แผลมีน้ำเลือดน้ำหนอง ไม่มีใครดูแล พระพุทธเจ้าทรงให้นำจีวรไปต้มแล้วแช่น้ำด่าง (น้ำขี้เถ้า) เมื่อตากแห้งแล้ว นำมาห่มก็รู้สึกสบายตัวสบายใจ พระพุทธเจ้าโปรดจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ เป็นเหตุผลต่อมาว่า คนเข้าวัดต้องมีความสุขใจสบายกาย จะได้พร้อมที่จะรับธัมมะ แต่ถ้ามีทุกข์เข้าวัดจะมีกังวล ปฏิบัติธรรมไม่ได้ผล

๐ ควรเข้าวัดตอนที่มีความสุข จะได้รับของดี มีความทุกข์แล้วเข้าวัด จะรับอะไรได้

๐ สมัยโบราณไม่มีโรงพยาบาล นิยมนิมนต์พระมาสวดมนต์ (คิริมานนทสูตร) ต่อรูปต่อนามให้กับคนป่วยใกล้ตาย เพื่อต่ออายุให้ยืนยาว หรือเรียกว่าเอาพระเข้าตัว ซึ่งก็คือ การเจริญกรรมฐาน ปัจจุบันมีโรงพยาบาลประเพณีนี้ก็เลือนไป ความจริงแล้วการเจริญพระกรรมฐานเป็นการต่ออายุตนเอง

๐ เสียใจดีใจอย่าปล่อยค้างคืน กำหนดเสียจะได้ไม่พลาดพลั้ง

๐ มาบวชแล้วใช่ว่าสึกออกไปแล้วดีทุกคน แม้เราจะสอนอย่างดีแล้วก็ตาม แบงก์เก๊ ถ้าไม่ทิ้งก็เอาดีไม่ได้ จะเสกตะกั่วให้เป็นทองคำเป็นไปไม่ได้ ก็ต้องเป็นตะกั่วเหมือนเดิม

๐ พ่อตา แม่ยาย พ่อผัว แม่ผัว ต้องเคารพนับถือเสมอพ่อแม่เรา

๐ สร้างบุญไว้ในใจดีกว่าไปทัวร์บุญ แล้วกลับมาทะเลาะกัน สวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาให้ลูกได้ดีมีปัญญา ไม่ดีกว่าหรือ

๐ จะอยู่ในโลกได้ต้องรู้จักให้อภัย คนยุคใหม่หาความสุขไม่ค่อยได้ เพราะไม่ให้อภัยกัน
๐ ความรัก คือ ความผูกพัน ด้วยความดี เห็นอกเห็นใจกัน

๐ ถ้าใจงอก เงินก็งอก ถ้าใจหด เงินก็หด

๐ คนใจเย็นจะมีสติดีกว่าคนใจร้อน

๐ เป็นแพทย์ เป็นหมอ อย่าไปรับจ้างทำแท้ง ลูกของตัวเองออกมาจะพิการ

๐ สามีภรรยาอายุห่างกันมาก เพราะไม่ได้มาพร้อมกัน คนหนึ่งมาก่อน แล้วอีกคนจึงตามมา

๐ ทำบุญทำง่าย โจรไปปล้นฆ่าเขาหรือ ไปรับจ้างฆ่า ได้เงินก็เอามาทำบุญได้ แต่สร้างบุญยากมาก

๐ คนไทยพูดกระทบไม่ได้ แต่คนจีน ลื้อด่าอั๊วไม่เป็นไร แต่อั๊วจะเอาเงินลื้อ

๐ พ่อแม่อย่าด่าลูก อย่าทะเลาะกัน ลูกจะเอาดีไม่ได้

๐ สร้างโบสถ์สักร้อยหลัง ก็ยังไม่คุ้นเคยกับพระศาสนา เท่ากับการปฏิบัติธรรม

๐ คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย คือ สติกับสัมปชัญญะ

๐ เศรษฐกิจตน อย่าให้กำลังใจตก ราคาสินค้าขึ้นไม่เป็นไร อย่าให้ราคาคนตก

๐ ยายของหลวงพ่อจะสอนว่า หลานเอ๊ย ยากแท้ เพราะเราไม่เคย ง่ายแท้ เพราะเราเคย

๐ พ่อขุนราม มี ๔ แผ่นดิน
๑. แผ่นดินทวด คือ ปู่ย่าตายายสร้างมา
๒. แผ่นดินไทย คือ ตัวเราเองต้องสร้างชาติให้ยิ่งใหญ่
๓. แผ่นดินธรรม คือ หลักธรรมของพระพุทธเจ้า
๔. แผ่นดินทอง คือ มีธัมมะ เงินไหลนองทองไหลมา

๐ เข้าเถื่อนต้องเตรียมพร้า เข้าป่าต้องเตรียมมีดขวาน เกิดมาในโลกต้องเตรียมอาวุธ คือ ปัญญา

๐ ปล่อยเวลาล่วงเลยไปขาดทุน วันเวลา จะช้ามากสำหรับคนมีทุกข์

๐ คนที่วาจาศักดิ์สิทธิ์พูดแล้วต้องทำ ไม่เอาคำพูดไปทิ้ง

๐ การปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้า จะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ยาก

๐ สามีจะไปชอบใคร รักใคร อย่าไปหึง ไปโกรธ อย่าไปด่า อย่าไปทะเลาะ น่าจะอนุโมทนาแผ่เมตตาให้เขาไป แล้วเราก็จะดีเอง กิจการค้าเราก็จะดีเอง

๐ เทวดาประจำราศีย้ายออก เทวดาใหม่ยังไม่เสวย ขี้มักจะตายในช่วงนี้

๐ ถ้าใจเราไม่ผูกพยาบาทใคร จะแผ่เมตตาได้ผลดี

๐ พ่อแม่ให้ลูกได้ทุกอย่าง แต่ลูกให้พ่อแม่ไม่ได้ทุกอย่าง

๐ เปรียบตัวเราเป็นเรือสินค้า อย่าให้วิ่งเปล่าไปเปล่า เสียเวลา ขาดทุนค่าตอกหมันยาชัน

๐ มีลูกมีหลานพยายามให้เรียนหนังสือให้ได้ เจริญกรรมฐานทำให้เกิดปัญญา ดนตรีไทย ทำให้อารมณ์เย็นและปัญญาดี

๐ พ่อแม่สร้างบ้านเมืองให้ยิ่งสุข ลูกต้องสร้างชาติให้ยิ่งใหญ่

๐ จะไปไหนแผ่เมตตาเคลียร์พื้นที่

๐ ถิ่นไทยงาม คือ ภาคเหนือ ถิ่นไทยดี คือ ภาคอีสาน ถิ่นไทยอุดม คือ ภาคใต้ ถิ่นจอมไทยจอมโจร คือ ภาคกลาง

๐ ลูกที่ดีจะไม่ทำลายน้ำใจพ่อแม่

๐ ขาดน้ำสิ้นชีวิต ขาดคู่คิดชีวิตยังอยู่

๐ คิดดี คือ คิดได้เร็ว คิดได้ถูกต้อง คิดนั้นนำไปใช้ได้ทันที ต้องตั้งสติให้ได้ ช้าเพื่อไว กำหนดช้า ๆ

๐ เราต้องซื่อสัตย์สุจริต ใครจะคิดร้ายอย่างไรก็ช่าง ใครอิจฉาอย่างไรต้องได้อย่างนั้น

๐ บวชเนกขัมมะเป็นพระที่ใจ พุทธะเป็นได้ทั้งหญิงและชาย

๐ ถ้าวันเกิดเจริญกรรมฐานอยู่ที่บ้าน

๐ คนดีต้องมีผลงาน คนพาลชอบหาเรื่อง คนชอบรุ่งเรืองต้องพัฒนาตนเอง

๐ ยากดีมีจนอย่าดูถูกคน คนที่รวยน้ำใจ จะไม่ดูถูกใคร

๐ ไปลามาไหว้จะได้รับของขวัญ อย่างต่ำจะได้รับพร

๐ ถ้าเป็นผู้ใหญ่มากเท่าไร ก็ต้องอดทนมากเท่านั้น

๐ คนเราไม่มีความอดทนเอาดีไม่ได้

๐ กุฏิพังศาลาพัง สร้างง่าย ถ้าคนพัง คือ แตกความสามัคคีสร้างยาก

๐ บวชแล้วปฏิบัติจึงจะเรียกว่า แทนคุณพ่อแม่

๐ ตระกูลของเรามีลูกดีคนเดียว สามารถดำรงวงศ์ตระกูลได้

๐ ภิกษุ แปลว่า ผู้ขอ บรรพชิต แปลว่า ผู้บำเพ็ญบุญ สมณะ แปลว่า ผู้สงบ

๐ คนเรามีบุญวาสนาไม่เหมือนกัน ดังนั้น เห็นช้างขี้อย่าขี้ตามช้าง

๐ อาหารของคน คือ กิเลส อาหารของมนุษย์ คือ กุศลธรรม... มนุษย์จะไม่โกรธคน มนุษย์ แปลว่า ใจประเสริฐ

๐ คนที่อยู่ในวัด ส่วนมากจะเป็นพวกใกล้เกลือกินด่าง มักคางแดง เป็นเต่าเฝ้ากอบัว

๐ ถ้าปฏิบัติกรรมฐานได้ จะมีเมตตา ปรานี อารีเอื้อเฟื้อ

๐ ตัดสวาทให้ขาดเด็ด จะเหมือนเพชรเขยื้อนจากเรือนแหวน

๐ เขาไม่รักเราไม่เป็นไร ไปรักคนที่เขารักเราดีกว่า

๐ พูดหวานต้องระวัง ปากหวานก้นเปรี้ยว เลี้ยวลดคดเคี้ยว พูดไม่จริง

๐ จนเงิน จนทอง แต่อย่าจนปัญญา

๐ ทำอะไรเอาพระออกหน้า หมายความว่า เอาพระมาไว้ในใจ คือ พบพระ

๐ วันพระพุทธเจ้า คือ วันวิสาขบูชา วันพระธรรม คือ วันมาฆบูชา วันพระสงฆ์ คือ วันอาสาฬหบูชา

๐ ทุกข์ของเราก็มากแล้ว ไปเอาทุกข์ของคนอื่นมาอีกทำไม

๐ ขอฝากพี่น้องไว้ทุกคน บุญช่วยเราได้แน่นอน

๐ ทุกคนอยากได้ ทุกคนอยากดี อยากมีปัญญา แต่ทุกคนไม่อยากทำ

๐ คนไทยเรามีของดีของมีค่าอยู่มากมาย แต่เอาของดีไปทิ้ง ฝรั่งเก็บเอาไปกินหมด

๐ เอาของไม่ดีไปทำบุญ เราก็ได้ของไม่ดีคืนมา เอาของดีไปทำบุญ เราก็ได้ของดีคืนมา

๐ บอกลูกหลานอย่าด่าดินฟ้าอากาศ

๐ เงินบริสุทธิ์ของปู่ย่าตายาย อย่าเอาไปเล่นการพนัน

๐ เงินทองยิ่งใช้ยิ่งหมด วิชาความรู้ยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มพูน

๐ เกิดมาทั้งทีเอาดีให้ได้

๐ เสียเงินไม่เป็นไรหาใหม่ได้ ถ้าขยันเสียเวลาเรียกคืนไม่ได้

๐ โบราณว่าไว้มีลูกผู้หญิง เหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้าน เป็นผู้หญิงอย่าตามใจตัว

๐ หมากรุกหกสิบสี่ตา อย่าเดินตาจนอยู่ตาเดียว

๐ คนชั่วอยู่กับคนดีไม่ได้ คนดีอยู่กับคนชั่วไม่ได้

๐ คนยุคใหม่สมัยนี้ เกลียดกันมาก รักกันน้อย การปรองดองหามีไม่

๐ อย่าไปจดความชั่ว อย่าไปดูความชั่วของใครให้เสียสายตา

๐ มีลูกมีเต้าขอให้เป็นครูสักคน เป็นแพทย์เป็นหมอสักคน เพราะเป็นอาชีพการกุศล

๐ คนที่มีทุกข์ร้อนในใจมานั่งกรรมฐานจะไม่ค่อยได้ผล แต่คนที่ไม่มีทุกข์ร้อนในใจมาปฏิบัติกรรมฐานจะได้ผลดีกว่า

๐ ถ้าเก๊มาแต่บ้าน กลับไปก็เก๊ อาตมาจะเสกตะกั่วให้เป็นทองคำก็ไม่ได้ จะเสกแบงก์เก๊เป็นแบงก์เก๊ไม่ได้ ถ้าไม่ทิ้งแบงก์เก๊ ชาติสังกะสีเอาดีไม่ได้

๐ ถ้าสติดี ผีไม่เข้า เจ้าไม่ทรง

๐ ยิ่งอยู่ ยิ่งได้ ยิ่งไป ยิ่งเสีย ยิ่งเดิน ยิ่งถึง

๐ วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ควรอยู่ในแผนการศึกษาของชาติ สังคมจะมีความสุข วิชาประวัติศาสตร์ ช่วยให้เรามีความกตัญญูต่อแผ่นดินและบรรพบุรุษ

๐ มีเงินมีทองไม่สามารถสร้างให้เราเป็นคนดีได้ เราจากโลกนี้ไปก็ต้องเวนคืนหมด

๐ คนเรานั้นจะดีอยู่ที่นิสัย มีอัธยาศัยน้ำใจไมตรี โอบอ้อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห์ทุกคน วางตนให้เป็นกลาง

๐ เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค. ๔๓ การจัดงานที่สนามหลวง ฝรั่งต่างชาติแต่งชุดไทยร้องเพลงค่าน้ำนม เขาซาบซึ้งน้ำตาไหล และผู้หญิงก็แต่งชุดไทยร้องเพลงเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย แต่คนไทยร้องเพลงอะไร ชอบเพลงประเภทหางเครื่อง หากเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อวัดอัมพวัน อย่าไปเต้นหางเครื่อง

๐ ทำจากง่ายไปหายาก สะสมทุกวัน อย่าให้โอ่งรั่ว ปล่อยจิตไปคิดฟุ้งซ่าน

๐ แม่ปิดทางน้ำ ปิดทางเดิน ชาวบ้านไม่สามารถจะใช้ประโยชน์ได้ มีผลให้ลูกของตัวเองเป็นคนไม่พูดเหมือนคนเป็นใบ้ ต่อเมื่อไปแก้ไขเปิดทางน้ำทางเดิน แล้วอโหสิกรรม ลูกก็เริ่มพูดแต่ก็ใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะพูดได้เป็นปกติ

๐ เคราะห์หามยามร้าย ไม่ต้องไปสะเดาะเคราะห์ หรือให้พระตัดกรรม เราต่ออายุตัวเองด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

๐ รดน้ำที่ยอด อยากให้ออกดอกออกผลเร็ว ๆ เป็นไปได้อย่างไร คนเราใจร้อน มักง่าย มักได้
๐ คนไร้บุญวาสนา เหมือนทำนาบนภูเขา

๐ ขี้ครอกขายที่ดินแล้วไปซื้ออาครพาณิชย์ ซื้อทาวน์เฮาส์ แต่ค้าขายไม่เป็น ก็กลับไปเป็นลูกจ้างเขา

๐ ทาน ศีล ภาวนา ทำจากง่ายไปหายาก เหมือนการเดินขึ้นบันได

๐ ครูที่สอนเรามีอยู่ ๒ ประเภท คือ
๑. ศึกษา จดจำ แล้วนำไปสอน
๒. ฝึกฝนปฏิบัติ จนรู้แจ้งเห็นจริง แล้วจึงไปสั่งสอน

๐ โตด้วยข้าวสุก หาความสนุกในสังคม คือ เลี้ยงลูกโตเหมือนต้นตาล พี่น้องอย่าทะเลาะกัน อย่าแย่งสมบัติกัน พ่อแม่จะตายไว พี่รักน้อง น้องรักพี่ สร้างความดีให้พ่อแม่ พี่ชายคนโตเหมือนพ่อ พี่สาวคนโตเหมือนแม่

๐ เดี๋ยวนี้ฝรั่งสวดมนต์พาหุงมหากากันเยอะ เขาได้ผลเขาจึงสวด แล้วคนไทยล่ะ

๐ เป็นมิตรตอนกู้ เป็นศัตรูตอนทวง คนมาขอยืมเงินต้องไม่ให้ เรามีเงิน แต่อย่าโกหกว่าไม่มีเงิน อย่าโกหกนะ เงินจะหนี อยากจะเรียนถามโยมว่า จะโกรธหนเดียวหรือโกรธหลายหนดี ถ้าโกรธหนเดียวอย่าให้ โกรธหลายหนก็คือ ทวงทีไรโกรธทุกที...

๐ จอดเรือต้องดูฝั่ง นั่งต้องดูพื้น จะกลืนต้องดูอาหาร มองโลกให้มองต่ำ มองธรรมให้มองสูง

๐ สัจจะ เมตตา สามัคคี มีวินัย อย่าไปจดความชั่ว

๐ความร้ายในโลกล้วน เหลือหลาย
รุมรอบรุกใจกาย เกลื่อนแท้
สิ่งอื่นจะหาห่อน มีฤา
เว้นแต่ความดีแก้ กลับร้ายกลายดี

๐ คนที่ไม่มีความจริงใจ จะไม่มีเมตตาแต่ประการใด คนที่มีความจริงใจต่อกันจึงจะมีเมตตา คนที่มีเมตตาเป็นผู้ที่เสียสละได้ ให้อภัยได้โดยสมบูรณ์แบบ และจะไม่หวังผลตอบแทนอย่างแน่นอน

๐ เหงื่อออกตอนหนุ่มสาวดีกว่าน้ำไหลออกตาตอนแก่ น่าเวทนาจริง ๆ เหงื่อออกตอนแก่ท่านจะแย่ลงไป ท่านจะได้อะไรหรือ

๐ เกิดเป็นคน คนให้ทั่ว ปากไม่ล้น ก้นไม่รั่ว ชั่วไม่เอา เมาไม่มี นี่คือ คน

๐ คนเข้าวัดต้องมีความสุขใจ สบายกาย พร้อมที่จะรับธัมมะ เข้าใจธัมมะ แต่ถ้ามีทุกข์ เข้าวัดจะมีกังวล ปฏิบัติธรรมไม่ได้ผล เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดพระภิกษุที่เป็นฝีดาษนอนจมกองน้ำเลือดน้ำเหลือง หลังจากให้พระช่วยกันเช็ดทำความสะอาด แล้วเอาผ้าใหม่มาให้ห่ม พระภิกษุนั้นก็สำเร็จมรรคผล มิได้หมายความว่า ก่อนตายแต่งกายให้สวย แล้วชุดสวยนั้นจะติดตัวไปได้


หมายเหตุ :
หนังสือ "อนุสาสนีปาฏิหาริย์" ตั้งแต่ หมวดที่ ๑ ถึง ๕
บล็อกเดิมได้พิมพ์ลงไว้
ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๘
 

Create Date : 14 พฤษภาคม 2549
0 comments
Last Update : 17 พฤษภาคม 2549 15:42:12 น.
Counter : 1514 Pageviews.


ถมทอง
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 56 คน [?]

.: เรื่องล่าสุด ๒๕๕๖ :. คลิกเลยค่ะ

๒ พ.ย. [คลิปเสียง]ธรรมเทศนา ๑๔
๑๔ ต.ค. [คลิป]พิธีถวายผ้าป่า๒๐๐กอง
๑๒ ต.ค. [คลิปเสียง]ธรรมเทศนา ๑๓
๑๙ ก.ย. ๘๕ ปี หลวงพ่อจรัญ
๒๔ ส.ค. [คลิปเสียง]ธรรมเทศนา ๑๒
๑๗ ส.ค. [คลิป]มุทิตาสักการะ ๘๕ ปี
(แก้ไข) เพิ่มอีก ๑ คลิป

๙ ส.ค. [คลิปเสียง]ธรรมเทศนา ๑๑
๓ ส.ค. [คลิปเสียง]ธรรมเทศนา ๑๐
๒๗ ก.ค. [คลิปเสียง]ธรรมเทศนา ๙
๑๐ ก.ค. [คลิปเสียง]ธรรมเทศนา ๘
๑ ก.ค. [คลิปเสียง]ธรรมเทศนา ๗
๒๓ มิ.ย. มุทิตาจิตแด่หลวงพ่อจรัญ
๒๒ มิ.ย. [คลิปเสียง]ธรรมเทศนา ๖
๑๖ มิ.ย. [คลิปเสียง]ธรรมเทศนา ๕
๗ มิ.ย. [คลิปเสียง]ธรรมเทศนา ๔
๓๐ พ.ค. [คลิปเสียง]ธรรมเทศนา ๓
๒๑ พ.ค. [คลิปเสียง]ธรรมเทศนา ๒
๑๔ พ.ค. [คลิป]แผ่เมตตาข้ามทวีปช่วยแม่
๑๑ พ.ค. [คลิปเสียง]ธรรมเทศนา ๑
๗ พ.ค. วันกตัญญู ๒๕๕๖ (ตอน๒)
๖ พ.ค. วันกตัญญู ๒๕๕๖ (ตอน๑)
๑๖ เม.ย. [คลิป]วันกตัญญู ๒๕๕๖
๑๑ เม.ย. [คลิป]ยิ่งให้ยิ่งได้
๖ เม.ย. [คลิปเสียง]หลวงพ่อสอนกรรมฐาน
๒๓ มี.ค. [คลิปเสียง]การเจริญกรรมฐาน
๑๑ มี.ค. [คลิป]อานิสงส์พุทธคุณ
๔ ก.พ. วันทำบุญแผ่นดิน
๑๕ ม.ค. [คลิป]วันทำบุญแผ่นดิน
Group Blog
 
 
พฤษภาคม 2549
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
14 พฤษภาคม 2549
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ถมทอง's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.