Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2550
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
11 มิถุนายน 2550
 
All Blogs
 

รวมมิตร...รายชื่อมูลนิธิทั้งหมด

เด็ก


กรุงเทพและปริมณฑล


มูลนิธิแรงใจให้สังคม
มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด)
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ ในประเทศไทย
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายปากเกร็ด
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย
มูลนิธิดวงประทีป
สถานรับเลี้ยงเด็กและพัฒนาเด็ก ดินแดง
สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านราชวิถี
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม
บ้านทานตะวัน
โสสะมูลนิธิ
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
มูลนิธิสุธาสินี น้อยอินทร์ (บ้านโฮมฮัก)
สหทัยมูลนิธิ
กลุ่มพันธกิจเพื่อสังคม
บ้านเกร็ดตระการ
มูลนิธิเด็ก
มูลนิธิเด็กเจริญนคร
มูลนิธิเรือนร่มเย็น
มูลนิธิกองทุนไทย
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการศึกษา
มูลนิธิคุ้มครองเด็กลาดพร้าว
มูลนิธิช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน
มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
มูลนิธิประทานพรเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิมิตรมวลเด็ก
มูลนิธิยุวพัฒน์
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์เด็ก
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย
มูลนิธิสร้างเสริมไทย
มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
มูลนิธิแสงเทียน
บ้านครูน้อย
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF)
มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม (กชส.)
มูลนิธิเด็กตัวเล็ก
มูลนิธิสันติสุข
มูลนิธิร่วมจิตต์ น้อมเกล้าเพื่อเยาวชน
บ้านเฟื่องฟ้า
บ้านเด็กหญิงสมุทรปราการ
บ้านเมอร์ซี่
บ้านคอมมูนิต้าอินโทร (ปทุมธานี)ต่างจังหวัด


บ้านเฮือนน้ำใจ (เชียงใหม่)
โครงการครูเท้าเปล่า (ขอนแก่น)
มูลนิธิเพื่อพัฒนาและสงเคราะห์เด็ก ( ม.พ.ส. )(ร้อยเอ็ด)
บ้านแสงตะวัน (เชียงใหม่)
มูลนิธิช่วยนักเรียนขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์
(สุโขทัย)

บ้านอุ่นรัก (กาญจนบุรี)
บ้านเอลิซา(หนองบัวลำภู)
บ้านแสงตะวัน (เชียงใหม่)
มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก(เชียงใหม่)
ศูนย์พัฒนาชีวิตเด็กบ้านวังใหม่ (ลำปาง)
มูลนิธิรักษ์อาข่า (เชียงราย)
มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (ร้อยเอ็ด)
มูลนิธิรักษ์เด็ก (เชียงใหม่)
มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก (เชียงใหม่)
บ้านพูนศรีอุปภัมภ์ (ชลบุรี)
บ้านกิ่งแก้ววิบูลสันติ (เชียงใหม่)
บ้านสงเคราะห์เด็กสงขลา(สงขลา)
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง(ขอนแก่น)


เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย คลิกที่ตุ๊กตาเลยค่ะ
มูลนิธิสตรี


กรุงเทพและปริมณฑล


มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
มูลนิธิความร่วมมือเพื่อต้านการค้าหญิง (GAATW)
มูลนิธิปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี
บ้านสายสัมพันธ์ เสถียรธรรมสถาน
บ้านพักเด็กและครอบครัว กทม.
บ้านพระคุณ
บ้านภสินีศรีชุมพบาล
มูลนิธิส่งเสริมโอกาสผู้หญิง (EMPOWER)
สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายฯ
ศูนย์พิทักษ์สิทธิหญิงบริการ
สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี
มูลนิธิผู้หญิง
มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี
บ้านพักฉุกเฉินต่างจังหวัดเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย คลิกที่ตุ๊กตาเลยค่ะ
คุณตาคุณยาย


กรุงเทพและปริมณฑลต่างจังหวัด


สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์(นครราชสีมา /เชียงใหม่)
สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ (เชียงใหม่)
สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศน์ในพระสังฆราชูปภัมภ์ (อยุธยา)
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านมหาสารคาม
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทอง-พนังตึก (ชุมพร)
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว (นครสวรรค์)
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านทักษิณ (ยะลา)
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ (เชียงใหม่)เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย คลิกที่ตุ๊กตาเลยค่ะคนพิการ


กรุงเทพและปริมณฑล


คอลฟิลด์เพื่อคนตาบอด
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อน
สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา
กองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา
โรงเรียนราชานุกูล
โรงเรียนศรีสังวาลย์
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยต่างจังหวัด


เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย คลิกที่ตุ๊กตาเลยค่ะ


สัตว์ & สิ่งแวดล้อม


กรุงเทพและปริมณฑล


กองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย
WWF ประเทศไทย
มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย
มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการปากเกร็ด
มูลนิธิเพื่อการรักษาสุนัขจรจัด
มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
มูลนิธิเพื่อนช้าง
มูลนิธิโลกทัศน์ไทย
มูลนิธิเพื่อการรักษาสุนัขจรจัด
มูลนิธิใบไม้เขียวต่างจังหวัด


เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย คลิกที่ตุ๊กตาเลยค่ะ


มูลนิธิอื่นๆ


กรุงเทพและปริมณฑล


มูลนิธิโครงการหลวง
มูลนิธิครูสร้างสรรค์
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เครือข่ายพุทธิกา เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
มูลนิธิชัยพัฒนา
มูลนิธิกระจกเงา
มูลนิธิพิพัฒน์ ปรีดาวิภาต
ร่วมกตัญญู(หงีเต็กตึ้ง)
มูลนิธิทองใบ ทองเปาด์
มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม
พระโขนงกุศลสัมพันธ์
บรรเทาสาธารณภัยชาวสามย่าน
ปิเตอร์ดอนเดอร์ส
ประสพสุข
บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ด้วยกิจกรรมทางศาสนา
ปอเต๊กตึ๊ง (ศูนย์วิทยุกรุงเทพ)
มูลนิธิสงเคราะห์ทหารผ่านศึกแห่งประเทศไทย
มูลนิธิศิลปาชีพ (พระราชวังจิตรลดา)
มูลนิธิศูนย์ฮอตไลน์
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
มูลนิธิพิทักษ์รักษ์แผ่นดิน
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(ม.อ.ส.)
เดอะแฟมิลี่ ประเทศไทย
มูลนิธิพระดาบส
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
มูลนิธิธรรมบันดาล
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ต่างจังหวัด


เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย คลิกที่ตุ๊กตาเลยค่ะ
 

Create Date : 11 มิถุนายน 2550
2 comments
Last Update : 15 สิงหาคม 2552 8:01:23 น.
Counter : 12698 Pageviews.

 

จะชวนเพื่อนจัดกิจกรรมไปเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้า ช่วยแนะนำหน่อยสิครับ ว่าจะไปที่ไหนดี //www.cook_tevada@hotmail.com

 

โดย: เอ๋ พระราม 2 IP: 182.232.68.19 28 สิงหาคม 2553 5:14:09 น.  

 

อยากทราบรายชื่อมูลนิธิในจังหวัดนครปฐม พอจะบอกได้มั้ยค่ะ

 

โดย: พัชณีย์ IP: 171.4.243.165 14 ธันวาคม 2559 13:02:07 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


พิมพการัง
Location :
ปทุมธานี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]
. .
Friends' blogs
[Add พิมพการัง's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.