ระวัง! ไตวายเฉียบพลัน เพราะใช้เครื่องสำอางปนเปื้อนสารไดเอทิลีน ไกลคอล


สธ.พบการปนเปื้อนของสารไดเอทิลีน ไกลคอล ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ใช้กลีเซอรีน พอลิเอทิลีน ไกลคอล และ โพรไพลีน ไกลคอล เป็นส่วนประกอบ ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง ตา เนื้อเยื่ออ่อน หากเข้าสู่กระแสเลือดเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน และระบบสืบพันธุ์

นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ตามที่เคยมีข่าวการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตของผู้บริโภคในต่างประเทศ ซึ่งได้รับสารไดเอทิลีน ไกลคอล (diethylene glycol) หรือ DEG ที่ปนเปื้อน หรือลักลอบใส่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ยา อาหาร และเครื่องสำอาง นั้น สาร DEG มีลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ละลายได้ดีในน้ำ เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) เมทิลแอลกอฮอล์ (methyl alcohol) และ อะซิโตน (acetone) สำหรับความเป็นพิษของสาร DEG สามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง เช่น ทางผิวหนัง การหายใจ และการกิน โดยจะก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อผิวหนัง ตา และเนื้อเยื่ออ่อน เช่น ระบบทางเดินหายใจ และระบบทางเดินอาหาร เมื่อสารดังกล่าวถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดจะส่งผลต่อการทำงานของตับ ไต และระบบประสาทส่วนกลาง ก่อให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน และมีผลต่อระบบสืบพันธุ์ นอกจากนี้สาร DEG ยังมีคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพที่ใกล้เคียงกับสารกลีเซอรีน (glycerin) สารพอลิเอทิลีน ไกลคอล (polyethylene glycol) และสารโพรไพลีน ไกลคอล (propylene glycol) ซึ่งสารทั้ง 3 ชนิดนี้ เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในเครื่องสำอางและเป็นส่วนประกอบหลักในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประมาณร้อยละ 3-10 โดยน้ำหนัก ทำให้อาจมีการปนเปื้อนของสาร DEG ได้นพ.สุรวิทย์ กล่าวต่ออีกว่า จากข้อมูลการเฝ้าระวังการปนเปื้อนของสาร DEG ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในประเทศ โดย สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจวิเคราะห์เอกลักษณ์ของสาร DEG ปนเปื้อนในกลีเซอรีน พอลิเอทิลีน ไกลคอล และ โพรไพลีน ไกลคอลที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอาง ซึ่งผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธี GC-FID จำนวน 42 ตัวอย่าง ตรวจพบการปนเปื้อนของสาร DEG จำนวน 3 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 7 ในจำนวนนี้พบการปนเปื้อนของสาร DEG ในปริมาณร้อยละ 0.04 0.05 และ 0.08 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ ทั้งนี้ กฎระเบียบของสหภาพยุโรปด้านเครื่องสำอาง (EU Directives 76/768/EEC) และกฎหมายอาเซียนด้านเครื่องสำอาง (ASEAN Cosmetics Directives หรือ ACD) กำหนดให้สาร DEG เป็นสารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง แต่อาจมีสาร DEG ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้ในอัตราส่วนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนัก สำหรับประเทศไทย กำหนดให้สาร DEG เป็นสารห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 80 ง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 ลำดับที่ 1242

นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลจากการตรวจพบสาร DEG ปนเปื้อนในกลีเซอรีน พอลิเอทิลีน ไกลคอล และ โพรไพลีน ไกลคอล ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอางในครั้งนี้ แม้ปริมาณที่ตรวจพบการปนเปื้อนจะต่ำกว่า เกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค แต่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย จะยังคงดำเนินการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัย ของผู้บริโภค นอกจากนี้ประชาชนควรมีความรู้ในการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจจะได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพและมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยซื้อเครื่องสำอางที่มีฉลากภาษาไทย ระบุชื่อ และที่ตั้งของผู้ผลิต มีวันเดือนปีที่ผลิต สถานที่ผลิต หรือผู้นำเข้าอย่างชัดเจน เพื่อช่วยประกอบการพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์นั้นยังคงคุณภาพดีอยู่หรือไม่ ควรซื้อเครื่องสำอางที่มีขนาดปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้ใช้ได้หมดภายในเวลาสมควร และก่อนใช้เครื่องสำอางควรอ่านฉลาก ปฏิบัติตามวิธีใช้ คำเตือน รวมทั้งทดสอบการแพ้ก่อนใช้ทุกครั้งข้อมูลโดย อินเตอร์เน็ตCreate Date : 07 ตุลาคม 2555
Last Update : 7 ตุลาคม 2555 14:34:03 น.
Counter : 1564 Pageviews.

11 comments
  
สวัสดีวันศุกร์ค่ะน้องเมือง ที่สุดงานก็เสร็จเสียที อิอิ
เหนื่อยมาหลายวัน คงได้พักแล้วนะคะโดย: ญามี่ วันที่: 12 ตุลาคม 2555 เวลา:11:45:56 น.
  
สวัสดีวันพุธค่ะน้องเมือง ทานข้าวเย็นให้อร่อยนะคะ

โดย: ญามี่ วันที่: 24 ตุลาคม 2555 เวลา:17:59:37 น.
  
สวัสดีคืนวันเสาร์ค่ะน้องเมือง ได้พักกันอีกแล้วนะคะ
ฝันดีค่ะ


~กาพย์สุรางคนางค์๓๖~

เรื่อเรืองงามลึก.. พิศช้อยรู้สึก.. เอมอิ่มพรมหมาย
ธารไหลประโลมหวัง...ให้ชื่นเพลินฟัง.. ฉ่ำหลงใหลฉาย
ยอมรับรอยอุบาย.. สะพรั่งพร้อมโพยมพราย.. ฤทัยถวิลภาษา

กระซิบค่อยเบาเบา.. สุขสวรรค์บรรเทา.. แย้มเยื้อนปรารถนา
เหลียวเห็นกระจ่างจันทร์.. ถวิลหวังท่ามฝัน.. วาดสรวงประดับประดา
ผ่องแผ้วชำเลืองมา.. พรั่งพรายสุคนธา.. ตะวันวาววาดสถาน

พร้อมพรักชุติสรร.. จรัสพรายเนาวรัตน์.. รู้รับอัประมาน
รวยรินแถลงไข.. เสพสื่อจิตใน.. เจรจาอ่อนหวาน
หยาดโน้มประโลมลาน.. ผ่อนปรนสำราญ.. สารสนองให้หอม

ปรารถนาพิศวาสแสวง.. ท่องเที่ยวไสวแสง.. ชัชวาลแอบออม
สวาทสว่างเรืองทวี.. หยดหยาดวารี.. ประณตรุ้งเคียงพะยอม
ไหลหลงเหลียวหลอม.. ปราศรัยเสียงประนอม.. เฟื่องฟุ้งละอองสอน

เฉลิมขวัญขานขับ.. พรายแพร่งเฝ้ารับ.. ละอองศรีว่าวอน
ผนึกนึกกระจัดกระจาย.. เวียนเที่ยวมากมาย.. กับใคร่แซ่สลอน
คอยเคลิ้มข่าวจร.. สมคะเนเนานอน.. แสงใสชม้ายรัศมี
โดย: ญามี่ วันที่: 27 ตุลาคม 2555 เวลา:22:43:21 น.
  
โดย: ญามี่ วันที่: 6 พฤศจิกายน 2555 เวลา:20:23:13 น.
  
สวัสดีวันเสาร์ค่ะน้องเมือง ทานข้าวเย็นให้อร่อยนะคะ


โดย: ญามี่ วันที่: 10 พฤศจิกายน 2555 เวลา:18:08:38 น.
  
หลับฝันดีค่ะน้องเมือง


(กลอนจากบล็อกญามี่)

โลกวิปริตเปลี่ยนคนสับสนเรื่อง
พาสิ้นเปลืองอารมณ์ทับถมทั่ว
ความดีหายชั่วเลวเป็นเปลวตัว
อยากเกลือกกลั้วสิ่งร้ายแม้ปลายราน

สิ่งดีไกลโน้มน้าวให้กล่าวหา
แถมบูชารสรอนให้ร้อนผ่าน
ความดีงามหล่นไหลเจือใยพาล
ข้ามสะพานไร้หัวไม่กลัวเลย

ความชั่วช้ามารุกไม่ทุกข์ท้อ
เอาแต่คลอทรามต่ำคอยย่ำเผย
ให้ชนเห็นตนต่ำคุ้นคำเคย
มุ่งเฉลยชั่วซึมใต้ยากไขคืน

โลกมนุษย์แปรผังถอยหลังกลับ
ไม่อาจจับอำนาจยามพาดฝืน
แผลงศักดากล้าเกินด้วยเพลินยืน
ลืมคิดสะอื้นต้องมีทุกที่ไป

ความชั่วเด่นคะนองคึกให้นึกเศร้า
ชนบรรเทาด้วยฝ่าทำหน้าใส
ไร้ละอายเคลิ้มคลั่งทั่วทั้งใจ
ก่อพาลไฟง่ายดายวอดวายราย
โดย: ญามี่ วันที่: 18 พฤศจิกายน 2555 เวลา:20:44:56 น.
  
สวัสดีค่ะน้องเมือง พรุ่งนี้ก็ได้หยุดพักอีกแล้ว
พักผ่อนให้สดชื่น กินให้อิ่มสบายกันนะคะ


โดย: ญามี่ วันที่: 24 พฤศจิกายน 2555 เวลา:15:13:15 น.
  
ขอขอบคุณทุกๆท่าน และขอพรจงย้อนกลับให้ทุกท่านสุขสบาย มีเงินทองใช้ด้วยนะคะ
โดย: ญามี่ วันที่: 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา:21:04:40 น.
  
สวัสดีวันเสาร์ค่ะน้องเมือง จะได้เวลาพักผ่อนกันอีกแล้วนะคะ
พักนี้งานยุ่งนอนน้อย มี่รู้สึกง่วงนอนทุกทีที่ 4 ทุ่มมาถึง
แล้วตี 3 ก็ตื่นทำงานเอง อิอิ เป็นกันบ้างไหมคะ? เวลา
งานยุ่งๆโดย: ญามี่ วันที่: 1 ธันวาคม 2555 เวลา:10:52:49 น.
  
สวัสดีวันหนาวกายแต่อุ่นใจค่ะน้องเมือง


โดย: ญามี่ วันที่: 5 ธันวาคม 2555 เวลา:14:12:10 น.
  
สวัสดีค่ะน้องเมือง เริ่มอากาศเย็นแล้ว รักษาสุขภาพกันบ้างนะคะ
~กลบทโคลงสีหติกำกาม~

ผ่านเนืองเนื่องกล่อมโน้ม............นึกรัก
ใจจ่อทอท่ามทัก..........................ท่องร้อน
รักเจือเรื่อฤๅหัก..........................หวนง่าย ดายแฮ
เสาะหว่านหวานยังย้อน...............เยี่ยมด้วยดอมหอม

อ้อมอกพกกลิ่นไล้...................... ลับแล
เกิดแพร่แก่ดวงแด......................ด่ำพร้อม
ยอมสิ้นกลิ่นเกิดแผล...................ผันผ่าน
พิษห่วงหวงห้วงห้อม....................หักแล้วยังหวาน

ขานลมพรมอุ่นเอื้อ...................... อวลอาย
รักชิดฤทธิ์มากมาย......................เมื่อว้าง
เลียบพักตร์รักมาดหมาย..............หมุนห่วง
นานกลิ่นสิ้นรอยร้าง.....................ร่ำรู้ประเมินไฉน

ไฟรักมักเอื้อมอบ.........................หมื่นหวาม
เมื่อออดสอดนัยความ..................คร่ำแล้ว
ฤๅสิ้นถิ่นคำถาม...........................ถ้อยพจน์
ยังอยู่ดูเพริศแพร้ว.......................เพิ่มร้อนทรวงกระหาย

สายรสพจน์กล่อมแก้ว.................ใกล้ถวิล
เฉกเชี่ยวเหลียวยลยิน..................หยาดฟุ้ง
ยามให้ใคร่นัยสิน.........................เสมอสวาท
ฤๅหยุดสุดทางรุ้ง.........................ร่นสิ้นหอมฝัน
โดย: ญามี่ วันที่: 11 ธันวาคม 2555 เวลา:5:44:06 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะ VIP Friend
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

นภันต์
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]ตุลาคม 2555

 
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31