Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2554
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
13 ตุลาคม 2554
 
All Blogs
 

วัดโลกโมฬี.... เชียงใหม่

เมื่อวานเป็นวันออกพรรษา เลยถือโอกาสออกไปไหว้พระ ได้เก็บรูปมาฝากกันด้วย(อ้อ.... นำบุญมาฝากด้วยน๊า)บล๊อกนี้ไม่มีการบรรยายน้ำลายแตกฟองเหมือนบล๊อกก่อนๆ ขออนุญาตินำข้อความจากเวบของวัดโลกโมฬี มาลงไว้ในบล๊อกนี้โดยไม่ดัดแปลงหรือเพิ่มเติม เพื่อรายละเอียดที่สมบูรณ์.... ที่มา watlokmolee.com
Image Hosted by ImageShack.us

ตำนานวัดพระธาตุดอยสุเทพ บันทึกไว้ว่า ปีพุทธศักราช ๑๙๑๐ ในสมัยพญากือนาธรรมิกราช กษัตริย์ในราชวงศ์มังราย ลำดับที่ ๖ เสวยราชสมบัติในเมืองเชียงใหม่ พระองค์ทรงเสื่อมในศรัทธาในพระพุทธศาสนา ปรารภได้พระภิกษุผู้ทรงพระไตรปิฎกพระพุทธพจน์สามารถทำสังฆกรรมใหญ่น้อยได้ทุกประการมาไว้ในอาณาจักร เมื่อได้ทรงทราบสุปฏิปันตาทิคุณแห่งพระอุทุมพรบุปผามหาสวามีเจ้า ซึ่งอยู่ที่เมืองพัน จึงให้ราชทูตไปอาราธนาพระมหาสวามีเจ้า แต่พระสวามีเจ้ารับนิมนต์ไม่ได้ จึงให้ภิกษุลูกศิษย์ ๑๐ รูป มีพระอานนท์เถรเป็นประธานมาสู่เมืองเชียงใหม่แทนท่านพญากือนา ก็ให้พระเถระเจ้าทั้งหลายพำนักอยู่ ณ วัดโลกโมฬี กำแพงเวียงชั้นนอก บ้านหัวเวียง

จากหลักฐานที่ปรากฏนี้พอจะอนุมานได้ว่า วัดโลกโมฬี น่าจะสร้างขึ้นในสมัยพญากือนาประมาณปีพุทธศักราช ๑๙๑๐ หรือก่อนหน้านั้น
Image Hosted by ImageShack.us

๑๖๐ ปีต่อมา หนังสือตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่หน้า ๘๗-๘๘ บันทึกไว้ว่า ปีพุทธศักราช ๒๐๗๐ ในสมัยของพระเมืองเกศเกล้า กษัตริย์ราชวงศ์มังรายลำดับที่ ๑๒ (พระเมืองเกศเกล้าเมืองครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ ๒๐๖๘-๒๐๘๑ ) หลักฐานบันทึกไว้ว่า “พญาเกศได้ถวายบ้านหัวเวียงให้เป็นอารามวัดโลกโมฬี ) ปีพุทธศักราช ๒๐๗๑ พญาเกศ เมื่อได้บูรณะฟื้นฟูวัดโลกโมฬีและได้ทำบุญฉลองถวายให้เป็นอารามวัดโลกโมฬีแล้ว ก็ได้ทรงสร้างพระเจดีย์ ขนาดองค์ใหญ่ (มหาเจดีย์) ขึ้น พร้อมกันนั้นก็ได้สร้าง พระวิหาร เพื่อใช้ประกอบพิธีบำเพ็ญศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน พระเมืองเกศเกล้า หรือพญาเกศ ครองราชย์ครั้งที่ ๒ เป็นลำดับที่ ๑๔ พ.ศ ๒๐๘๖-๒๐๘๘ พญาเกศฯ ทรงออกผนวชมีพระสิริมังคลาจารย์เป็นพระอุปัชฌาจารย์ พระองค์ยังได้โปรดเกล้าแต่งตั้ง พระมหาสรภังค์เถระเป็นพระมหาสังฆราชนครพิงค์เชียงใหม่พญาเกศเสด็จสวรรคตถูกขุนนางลอบปลงพระชนม์ในปีพุทธศักราช ๒๐๘๘
Image Hosted by ImageShack.us

หลังจากสวรรคตแล้ว ข้าราชการขุนนาง ได้ทำพิธีปลงศพที่วัดแสนพอก กำแพงเมืองชั้นในหลังจากได้ถวายพระเพลิงแล้วก็ได้นำพระอัฐิของพระองค์มาบรรจุไว้ ณ วัดโลกโมฬี เอากระดูกไปบรรจุไว้ยังวัดโลกโมฬี ฝ่ายแจ่งหนเหนือทางนอกนั้น”
ปีพุทธศักราช ๒๐๘๘ หลังจากที่พญาเกศ ได้สวรรคตแล้ว พระนางจิระประภา ราชธิดาของพญาเกศ ก็ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระบิดาเป็นกษัตริย์ ในราชวงศ์มังรายลำดับที่ ๑๕
Image Hosted by ImageShack.us

ประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่า ครั้งนั้นเมืองเชียงใหม่มีเหตุการณ์ไม่สงบ เนื่องจากขุนนางทั้งหลายไม่สามัคคีกัน สมเด็จพระไชยราชาธิราช กษัตริย์อยุธยาได้ยกทัพขึ้นมาหมายจะตีเมืองเชียงใหม่ พระนางจิระประภาทรงทราบว่า กำลังทัพหลวงของพระไชยราชาธิราช และเมืองเชียงใหม่ไม่พร้อมที่จะรับศึกได้ เมื่อกองทัพพระไชยราชาธิราช ยกทัพมาถึงนอกเมือง พระนางจึงได้แต่งเครื่องราชบรรณาการออกปถวายและทูลเชิญเสด็จพระไชยราชาธิราช ได้นำเสด็จมาทำบุญที่กู่เฝ่า พระเมืองเกศเกล้า ที่วัดโลกโมฬี สมเด็จพระไชยราชาธิราชได้พระราชทานพระราชทรัพย์ทำบุญไว้กับกู่พญาเกศเกล้าอีก ๕,๐๐๐ เงิน กับผ้าทรง ๑ ผืน นอกจากนั้นยังได้รับพระราชทานรางวัลให้กับเจ้านาย ขุนนางที่รับเสด็จด้วย
Image Hosted by ImageShack.us

๖๐ ปี ต่อมาหลังจากที่เมืองเชียงใหม่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่าหลักฐานพงศาวดารโยนกและตามรอยโครงมังทรารบเชียงใหม่ ในปีพุทธศักราช ๒๑๔๙ กษัตริย์ที่ครองเชียงใหม่ชื่อ มังนราช่อ (สาวัตถีนรถามังคะยอ)ซึ่งเป็นราชบุตรของพระเจ้าบุเรงนอง (ครองราชย์ พ.ศ ๒๑๒๒-๒๑๕๐) ได้มีเมตตาธรรมให้พระมหาสมเด็จวัดโลกโมฬี ไว้กับวัดวิสุทธาราม ให้คนบ้านแปะและพวกยางบนดอยเป็นข้าวัดดูแลห้ามฝ่ายบ้านเมืองนำไปใช้แม้จะมีศึกสงคราม (วัดบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบัน)
Image Hosted by ImageShack.us

ปีพุทธศักราช ๒๑๘๒ หลักฐานตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ บันทึกไว้ว่า พระเจ้าสุทโธธรรมราชาได้มีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา อาราธนาพระสวามี(อ่านเรื่องคณะสงฆ์นิกายอุทุมพร ได้ที่นี่) ถวายทานในสมเด็จพระสังฆราชาราชโมฬีเจ้า วัดทุกวัดเป็นราชฐาน ทำบุญเดือนยี่เป็ง บูชาพระพุทธรูป พระธาตุเจ้า และพระภิกษุสามเณร ตามพระราชประเพณีแห่งเมืองเชียงใหม่ (ตำนานเมืองเชียงใหม่)
Image Hosted by ImageShack.us

ยุคกาวิละวงศ์ หลักฐานรายชื่อวัดในเขตกำแพงเมืองเชียงใหม่ ในปีพุทธศักราช ๒๔๔๐ สมัยของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ และสมัยของเจ้าอินทวโรรส เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ลำดับที่ ๗ และ ๘ มีบันทึกไว้ว่า “ วัดโลกโมฬี ตั้งอยู่แขวงบ้านทับม่านขึ้นกับแคว้นเจ็ดยอด เจ้าอธิการชื่อ ตุ๊พวง นิกายเชียงใหม่ ยังไม่ได้เป็นอุปัชฌาย์ รองอธิการชื่อ ตุ๊คำ และในปีพุทธศักราช ๒๔๕๒-๒๔๘๒ พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าครองนครเชียงใหม่ลำดับที่ ๙ ได้ บูรณะวัดโลกโมฬี เหนือเวียงและสร้างพระพุทธรูปพร้อมทั้งธรรมมาสน์

หลังจากนั้นก็ไม่ปรากฏหลักฐานใด ๆ ที่จะบอกถึงความเป็นวัดที่มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาต่อเนื่องมาอีก นับแต่เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒
Image Hosted by ImageShack.us

ประมาณปีพุทธศักราช ๒๔๘๔ วัดโลกโมฬี ก็ตกอยู่ในสภาพเป็นวัดที่ว่างเว้นจากผู้ปกครองสงฆ์นาน ๖๐ ปี ที่ดินของวัดในอดีตก่อนหน้านั้นมีเนื้อที่กว้างขวางหลายสิบไร่ ได้ถูกถือครองโดยเอกชนและต่อมามีการออกโฉนดเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนหลายแปลง จึงเหลือเนื้อที่ตามที่ปรากฏในหลักฐานขึ้นทะเบียนเป็นวัดร้าง ในความดูแลของกรมศาสนา จำนวนเนื้อที่ ๔-๑-๓๗ ไร่ พื้นที่ด้านหน้าของพระเจดีย์ ซึ่งติดถนนมณีนพรัตน์ กองศาสนาสมบัติกลางกรมการศาสนา ได้ให้กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่าเป็นที่ทำการของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลากว่า ๓๐ ปี อีกส่วนด้านทิศตะวันออก ได้ให้สมาคมธรรมศาสตร์ภาคเหนือเช่า เป็นที่ทำการของสมาคม ฯ เป็นระยะเวลาหลายสิบปีเช่นกัน และต่อมาสมาคมธรรมศาสตร์ภาคเหนือได้ให้บริษัทโคโนโก้เช่าต่อ ถือสัญญาเช่ามีระยะเวลา ๓๐ ปี (๒๕๓๕) มีการปรับปรุงเป็นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ดังที่ปรากฏในปัจจุบัน
Image Hosted by ImageShack.us

((หอมณฑปพระนางเจ้าจิรประภามหาเทวี ภายในประดิษฐานรูปหล่อพระนางจิรประภา มหาเทวี พระองค์ได้ทรงอุปถัมภ์วัดโลกโมฬีครั้งเสวยราชย์ครองเมืองเชียงใหม่

ปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ได้ทำการรื้อฟื้นจากการเป็นวัดร้างให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ ได้ดำเนินการพัฒนาบูรณะวัดโลกโมฬี จนกระทั่งวันที่ 9 ตุลาคม 2544 กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้ยกฐานะจากวัดร้าง มาเป็นวัดมีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us

วิหารหลวง เป็นวิหารที่สร้างขึ้นใหม่ภายหลังการบูรณะวัด เป็นศิลปะแบบล้านนา มีความงดงามและปราณีต

พระพุทธรูป พระประธานในวิหาร เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ประดิษฐานอยู่ภายในวิหาร มีเพดานและต้นเสาแกะสลักลวดลายต่างๆ อย่างงดงาม พระพุทธรูปมีนามว่า “พระพุทธสันติจิรบรมโลกนาถ”
Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us

เจดีย์วัดโลกโมฬี มีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนว่า เจดีย์ของวัดโลกโมฬีในปัจจุบันเป็นเจดีย์ที่สร้างปลาย พุทธศตวรรษที่ 21 ตำนานระบุว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลพระเมืองเกศเกล้า เมื่อ พ.ศ. ๒๐๗๑ เป็นเจดีย์ทรงปราสาท ได้มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องที่เจดีย์วัดโลกโมฬี การพัฒนารูปแบบได้เพิ่มความสูงของเจดีย์คือ ส่วนฐาน ได้แก่ชุดฐานปัทม์ ลูกแก้ว อกไก่ เพิ่มเป็น ๒ ชุดอย่างชัดเจนโดยฐานปัทม์ชั้นล่างไม่มียกเก็จ ที่ฐานปัทม์ชั้นที่สองมีจำนวนยกเก็จที่เพิ่มมากขึ้น และเป็นมุมที่มีขนาดเล็กล ส่วนกลาง ยังคงเป็นเรือนธาตุในผ้าสี่เหลี่ยมยกเก็จ ที่มีขนาดของมุมเล็กลง และจำนวนของมุมมากขึ้นเช่นเดียวกับฐานปัทม์ด้านล่าง ทั้งสี่ด้านของเรือนธาตุมีซุ้มจระนำ มีรูปแบบของซุ้มลดได้ กรอบซุ้มจระนำมีการผสมผสานกันทั้งกรอบแบบคดโค้ง และกรอบแบบวงโค้ง ตลอดจนแนวของลูกแก้ว อกไก่ที่ประดับเสารับซุ้มจระนำ ก็มีขนาดเด่นขึ้น กลายเป็นรูปงอนคล้ายบัวคว่ำที่เรียกกันว่า ปากแล ส่วนยอด เหนือเรือนธาตุ มีการพัฒนาความสูงโดยเพิ่มจำนวนของชั้นลดรูปฐานปัทม์ลูกแก้ว อกไก่ ยกเก็จซ้อนกันสามฐาน รับทรงระฆังและบัลลังก์สิบสองเหลี่ยม ปล้องไฉนและปลี ซึ่งองค์ระฆังและบัลลังค์นั้น เป็นลักษณะร่วมของเจดีย์ทรงระฆัง
Image Hosted by ImageShack.us

เตือนใจ.... อ่านแล้วกลัว
Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us

งามล้ำค่ามากๆ
Image Hosted by ImageShack.us

ด้านหลังของวิหาร

ส่วนที่เห็นเป็นเจดีย์เล็กๆอยู่ด้านล่าง คือสิ่งก่อสร้างจำลองวัดของแต่ละปีเกิด ใครเกิดปีไหนก็ไปดูได้ ว่าวัดประจำราศีของเราคือวัดใด
Image Hosted by ImageShack.us

ไม่เห็นมะขามต้นเป็นๆมานานมากแล้ว
Image Hosted by ImageShack.us

ประวัติความเป็นมา
Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us

ของจริงสวยมากๆ
Image Hosted by ImageShack.us

ลาด้วยภาพอุบาสิกาที่พากันไปร่วมทำบุญเมื่อวานนี้


((ใครที่เขียนคอมเม้นท์บล๊อกนี้ไม่ได้ กดตัวอีโมใส่ไปก่อนหนึ่งตัวนะคะ แล้วหลังจากนั้นถึงจะพิมพ์ได้ค่ะ....ขอบคุณ คุณกุ้ง amskye ที่แนะนำมาค่ะ))


@@@@....บล๊อกนี้จะแสดงผลผิดเพี้ยน หากเข้ามาด้วย firefox หรือ safari จะเห็นตัวหนังสือสีขาวกลายเป็นสีดำ หรือทิ้งคอมเม้นท์ไว้ไม่ได้ หากเข้ามาด้วย IE ทุกอย่างปรกติค่ะ....@@@@ 

Create Date : 13 ตุลาคม 2554
19 comments
Last Update : 25 กุมภาพันธ์ 2555 2:56:58 น.
Counter : 5042 Pageviews.

 

ป้าอยู่เมืองไทยหรือคะตอนนี้ วัดนี้หนูเคยไปไหว้พระมาแล้ว ตอนไปเที่ยวเชียงใหม่ช่วงงานพืชสวนโลกโน้นแน่ะ

หนูว่าจะกลับเมืองไทยก่อนปีใหม่ เพราะบีแอนด์บีปีนี้เสร็จไม่ทัน เลยขอกลับบ้านไปตั้งหลักก่อน

 

โดย: settembre 13 ตุลาคม 2554 16:38:22 น.  

 สวัสดีค่ะป้าแอ๊ก มาไหว้พระออกพรรษาด้วยคนค่ะภาพเปิดมาแล้ว ว๊าวๆๆภาพสวยงามจริงๆค่ะ

ทุกๆครั้งที่ได้อ่านประวัตฺทางเมืองเหนือล้านนาแล้วชื่นชอบมากๆค่ะป้า อ่านทีไรขนลุกทุกทีค่ะ ยิ่งเห็นภาพสวยๆจากบล็อกป้าแอ๊กแล้วเคลิ้มเลยค่ะ สวย ปรานีต งดงามยิ่งนัก ยิ่งในวิหารอีก ภาพสวยและขลังมากๆค่ะ


ขอบคุณป้าแอ๊กมากๆค่ะที่แวะไปชมใบไม่ร่วงหล่นที่บ้าน ช่วงนี้ลมและฝนทุ๊กวัน อากาศเย็นลงๆทุกทีค่ะ

ป้ารักษาสุขภาพนะคะ รอให้แผลหายดีดีก่อนค่อยกลับอิตาลีนะคะ ถ้าต้องยกกระเป๋าคนเดียว แนะนำว่าอย่าเพิ่งกลับช่วงนี้เลย

รักษาสุขภาพเช่นกันค่ะป้าแอ๊ก คิดถึงเสมอนะคะ

 

โดย: LoveParadise 13 ตุลาคม 2554 16:44:00 น.  

 

ลืมบอกว่าเพลงเข้ากับบล็อกมากๆค่ะ ฟังแล้วเพลิน เข้ากับบรยากาศทางเหนือล้านนาเลยค่ะ


นกเอาภาพใบไม้ร่วงเปลี่ยนสีมาฝากกันค่ะ
 

โดย: LoveParadise 13 ตุลาคม 2554 16:46:19 น.  

 

ตอนเด็ก ๆ ผ่านทุกวันไปโรงเรียน ตอนนั้นก็เป็นปศุสัตว์ เป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูง สีเขียว และเห็นเจดีย์เท่านั้นค่ะ

 

โดย: tuk-tuk@korat 13 ตุลาคม 2554 16:59:16 น.  

 

โหสวยขอให้มีความสุขในทุกๆวันค่ะ

 

โดย: โสมรัศมี 13 ตุลาคม 2554 17:45:17 น.  

 

แหล่มค่ะ
แวะมาโหวตท่องเที่ยวและการเดินทางให้ค่ะ
Travel Blog ค่ะ

 

โดย: อุ้มสี 14 ตุลาคม 2554 0:01:11 น.  

 

คราวที่แล้วนางฟ้ากลับไทย ไปเที่ยวเชียงใหม่ ขี่รถผ่านวัดนี้ตลอดเลยค่ะ
ว่าจะเข้าไปไหว้พระ ก็ติดโน่นติดนี่ทุกที

วันนี้ได้เห็นรูปด้านในของวัด และประวัติความเป็นมาจากบล้อกคุณแอ๊ก

ขอบคุณมาก ๆค่ะ วัดสวยงามมาก ๆด้วยค่ะ

 

โดย: นางฟ้าของชาลี 14 ตุลาคม 2554 7:10:54 น.  

 

THANK YOU!

 

โดย: Kavanich96 14 ตุลาคม 2554 8:22:09 น.  

 

สวัสดียามใกล้เที่ยงค่ะ

ขอตามมาเที่ยวด้วยคนค่ะ

 

โดย: iamorange 14 ตุลาคม 2554 11:42:28 น.  

 สวัสดีค่ะป้าแอ๊ก วันนี้นกแวะเอาของอ้วนๆมาฝากกันค่ะ อร่อยๆด้วยกันนะคะ

 

โดย: LoveParadise 14 ตุลาคม 2554 14:53:49 น.  

 

ขอบคุณมากๆค่ะป้าแอ๊กที่แวะไปหมํ่าช๊อกโกแล๊ตฟองดูว์ด้วยกัน อ้วนๆด้วยกัน อิอิ

ที่บ้านตอนนกทำสาวน้อยชอบมาหยิบผลไม้ใส่ปากตลอดเลยค่ะป้าแอ๊ก แต่ชีไม่ชอบช็อกโกแลตนะคะ ไม่ชอบสีดำ

ชุดฟองดูว์ชุดนี้โดนสามีแซวว่าเด็กไมรู้จักโตค่ะป้า เพราะจะแก่แล้วยังชอบอะไรคิกขุอยู่อีก อิอิ

อากาศหนาวแล้วรักษาสุขภาพนะคะป้าแอ๊ก

 

โดย: LoveParadise 17 ตุลาคม 2554 15:32:03 น.  

 

มาแว๊วววว ตามมาเที่ยววัดกะป้าแอ๊กค่ะ
วัดนี้เอิงยังไม่เคยไปเลย น่าไปมาก ต้องลองแวะชมซักครั้งให้ได้

ช่วงนี้ดูข่าวน้ำท่วมเมืองไทยแล้วเครียดนิดๆ ค่ะ
พี่ญาติๆ เพื่อนๆ ใน กทม. เตรียมขนของขึ้นชั้นสองกันหมดแล้ว
แต่หลายบ้านก็ปลอดภัย

ป้าแอ๊กเป็นไงบ้าง เชียงใหม่ฝนตกเยอะมั้ยคะ
เทคแคร์เช่นกันค่ะ


 

โดย: diamondsky 17 ตุลาคม 2554 18:13:43 น.  

 

สวัสดียามค่ำคืนค่ะ

ขอบคุณที่แวะไปทักทายกันค่ะ

เอา ไก่ มาฝากค่ะ
คืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะ

 

โดย: iamorange 17 ตุลาคม 2554 18:58:27 น.  

 

น้องป้ายังอยู่เจียงใหม่รึนี่? เอ..หนนี้อยู่นานแฮะ

ฝีมือถ่ายรูปแจ่มเช่นเดิมนะจ๊ะ วัดสวยมากเลยทีเดียว ขอบคุณสำหรับประวัติอันยาวนานของวัดที่เอามาแปะให้อ่านนะจ๊า..

สถานการณ์น้ำท่วมที่ไทยเป็นไงมั่งน้องป้า? กระเืทือนบ้านที่เชียงใหม่หรือเปล่าจ๊ะ? อยู่ไทยนานๆอย่างนี้กินอาหารไทยจนหายอยากสิท่า อุ๊ย..พูดแล้วน้ำลายสอ อิดสาวุ้ย..

ป้าโซก็ห่างๆบล็อกไปเหมือนกันพักนี้ เริ่มจะเข้ามาใหม่ละจ้ะ แต่ก็คงเหมือนเดิม แว่บๆหายๆเป็นระยะ

คิดถึงนะตัวเอง.. อ้อ.. เสาร์ที่จะถึงนี่สุดที่ร้ากกกของน้องป้าเค้าจะไปเล่นเปียโนให้เพื่อนๆที่ห้องร้องเพลงแข่งขันระหว่างห้องหละ ว่าจะเก็บคลิปมาแต่คงไม่เห็นหัวเช่นเคยเพราะอยู่ในสุด เพื่อนๆคงบังไว้หมด งวดนี้ไม่รู้พี่แกจะสะดุดแบบตอนป.ห้าอีกหรือเปล่า ช่วยลุ้นหน่อยนะจ๊ะป้ายก

 

โดย: ป้าโซ 17 ตุลาคม 2554 22:12:03 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่แอ๊ก
โห ไม่ได้คุยกันบ่อยๆ เพราะว่าพี่แอ๊กก็ไม่ได้เข้าบล็อก
ก็เลยมารู้กันนะค่ะว่าพี่แอ๊กอยู่เจียงใหม่ใกล้ๆ
กันนี่เอง ...

ภาพงามแท้งามหลายค่ะ .. มีโอกาสได้อยู่เชียงใหม่
ก็ต้องแวะไปทำบุญ ไปวัด หลายวัดพุ่ยังไ่ได้ไปเลยค่ะ
แบบว่าเห็นแล้วก็อยากเที่ยวอ ยากแอ่วจังเลยค่ะ
แต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ตระเวณตามใจฉันสักที ไว้ก่อนเหอะ
มีโอกาสจะไปมันซะให้หมดค่ะ


พี่แอ็กขา ... ที่ผ่าตัดครั้งกระโน้นเป็นยังไงบ้างเอ่ย
อาการดีขึ้นหรือยังค่ะพี่ เจ็บหรือว่ามีปัญหาหรือเปล่า
ยังไงก็ขอส่งกำลังใจหายเจ็บหายป่วยเร็วๆ นะค่ะ

 

โดย: JewNid 18 ตุลาคม 2554 19:30:58 น.  

 

สวยมากเลยครับ ถ้ามีโอกาสได้ไปเชียงใหม่ จะแวะไปดูนะครับ
XBOX360 KINECT BLACKFRIDAY


Black friday kindle 3g deals


black friday cuisinart coffee pot

 

โดย: ข้าวมันไก่ไม่ใส่แตงกวา 18 ตุลาคม 2554 22:54:05 น.  

 

ดูข่าวเมืองไทยแล้วเครียดค่ะป้าแอ๊ก
เพราะเอิงมีญาติสนิทหลายคนอยู่ใน กทม. บ้านอยู่ติดๆ กัน
ขนของขึ้นชั้นสองหมดแล้ว ออกไปทำงานไม่ได้ ออฟฟิสปิด น้ำท่วม
ไปตลาดของสด ของแห้ง หมดแทบไม่เหลือ
มีหมาสองตัว อาหารหมากำลังจะหมด (ต้องให้กับข้าวแบบคนไปก่อน)
คุยกันบ่อยทางเน็ต ทาง skype เครียดไปตามๆ กัน
ยังคงรอลุ้น ให้กำลังใจ ขอให้ฝนหยุด น้ำลดลงเร็วๆ

ป้าอยู่ทางโน้น พักผ่อนเยอะๆ นะคะ ขอให้แผลผ่าตัดหายสนิท
ไม่มีอาการเจ็บใดๆ

ส่วนมิลานทางนี้อากาศเริ่มหนาว แต่ยังมีแดดอยู่บ้าง
เครียดนิดๆ เหมือนกันเรื่องการเมือง ประท้วงที่โรม

ช่วงนี้เอิงพยายามทำตัวแอคทีฟค่ะ (มีแต่เรื่องเครียดๆ กลัวจิตตก อิอิ)
กะลังทำลิสต์รายการซื้อของขวัญคริสมาส
แม้จะอีกนาน แต่เอาจริงๆ ก็ไม่นานแล้ว
เพราะช่วงเดือน ธค. ไม่อยากออกไปเบียดเสียดซื้อของกับคน
อยากช้อปให้เสร็จภายใจเดือน พย. น่ะค่ะ

ปล. กุงเกงสีชมพูนี่เห็นเพื่อนสามีใส่หลายคนแระ (ก๊าาาากกกส์)
มันยังไง เทรนด์นี้เริ่มมาแรง


 

โดย: diamondsky 18 ตุลาคม 2554 23:16:33 น.  

 

สวัสดีจ้าป้าแอ๊ก
ดีใจๆ ได้ตามเที่ยววัดเก่าสมัยล้านนา แถมได้อ่านประวัติเก่าแก่ของวัดด้วย ดีจังเลย
ศิลปะทางนั้นดูแล้ว สวย มีเอกลักษณ์ เป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธามากเลยค่ะ
แอ๋นก็ไม่ได้เห็นมะขามเป็นต้นๆแบบนี้นานมากแล้วเหมือนป้าแอ๊กเลย

 

โดย: anigia 18 ตุลาคม 2554 23:43:26 น.  

 

สวัสดียามเช้าค่ะ

เอา น้องกุ้ง มาฝากค่ะขอให้มีความสุขกับการทำงานนะคะemo

 

โดย: iamorange 19 ตุลาคม 2554 6:05:51 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


ปลาทอง9
Location :
Hamburg Germany

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 130 คน [?]

เจ้าของบล๊อกจะผลุบโผล่ อัพเดทบล๊อกไม่สม่ำเสมอ ใครอย่าเล่นทีเผลอมาลักโขมยทรัพย์สินใดๆ ในบล๊อกนี้นะคะ อยากได้อะไรขอมาหลังไมค์....ไม่หวงหรอกค่ะ แต่ต้องมาขอกันดีๆ และบอกจุดประสงค์ที่จะเอาไปใช้ด้วย ไม่งั้นเจอ(ค)ดีแน่ๆจ้า

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือค่ะ

ไม่ได้ดุ ไม่ได้ว่า....แต่ป้าไม่รับ TAG นะจ๊ะ

ขอบคุณ Color Codes, BG จากบล๊อกป้ามด
มองย้อนหลัง
@@..Food For Fun :: Hot Wok Return #2 : เมนูของแม่.... "ขนมจีนซาวน้ำ"

@@..หลีเป๊ะ & Serendipity Beach Resort

@@..Mode Sathorn Bangkok Hotel

@@..Oriental Residence Bangkok

@@..อาหารขึ้นชื่อของโอกินาวา

@@..ขอไว้อาลัยกับผู้ที่จากไป.... The Battle of Okinawa

@@.. คิดถึงเธอ Tinkerbell Privacy Resort.... เกาะกูด

@@.. Hotel Sonne Füssen

@@.. คิดถึงเกาะกูด.... @Away Resort Koh Kood

@@..ครัวดอกไม้ขาว

@@..Rimklong Boutique Hotel และชุมชนคลองพระจังหวัดตราด

@@.. On8 Bangkok Hotel

@@.. นิทราลานนา.... เชียงใหม่

@@.. คนชอบถ่ายรูปต้องชอบโรงแรมนี้แน่ๆ .... At Pingnakorn Huaykaew

@@.. เมืองไทยใน 6 สัปดาห์

@@.. VC@SUANPAAK Hotel & Serviced Apartment…. เชียงใหม่

@@..Wernigerode เมืองน่ารักในแคว้น Sachsen-Anhalt

@@..วิ่งตามหาซากุระ.... จากใต้ขึ้นเหนือ

@@..จุดชมซากุระสวยๆ.... ในเขตคันไซ

@@..ใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่น

@@..Tonkatsu Maisen Aoyama Honten

@@..เค้กบ้านเปี่ยมสุข.... เชียงใหม่

@@..Afternoon Tea.... @Tobu Ikebukuro F6

@@..Hua Chang Heritage Hotel Bangkok

@@..Renaissance Bangkok Ratchaprasong

@@..Hotel Muse Bangkok

@@..อร่อยสุดๆ....@W by Wanlamun เชียงใหม่

@@..The Phoenix Hotel & Tune Hotel Asoke

@@..เค้กมะพร้าวอ่อน.... สูตรคุณจุ๋ม(แม่สลิ่ม)

@@..ชิมอาหารโอกินาว่า.... ที่ร้าน Ashibina ใกล้สถานีชิบุยะ

@@..ช้อปปิ้ง ชิคแอนด์ชิล.... @Omotesando

@@..ยำแซลมอนสมุนไพร

@@..ต้มจับฉ่าย

@@..ส่งการบ้านพี่โอเนินน้ำ.... กุ้งยำคำสมุนไพร

@@..ทอดมันปลากราย

@@..ส่งการบ้านพี่บี๊(บ่งบ๊ง).... ส้มตำกรอบมันฝรั่ง

@@..Phuket Casa Blanca Boutique Hotel.... Phuket

@@..Hotel Ichiei Osaka

@@..Il Cuore Hotel Osaka

@@..Grande Centre Point Hotel Terminal 21

@@..Hansar Bangkok

@@..เมื่อคนเจียงใหม่ไปแอ่วภูเก็ต

@@..ภูเขาซากุระ.... Yoshinoyama

@@..Ping Nakara Boutique Hotel & Spa.... เชียงใหม่

@@..Nimman Mai Design Hotel.... เชียงใหม่

@@..จิบชายามบ่าย.... @Ping Nakara

@@..Kitchen Hush.... เชียงใหม่

@@..Ristr8to Coffee Chiangmai

@@..ไก่ย่างเชิงดอย.... เชียงใหม่

@@..เก็บตก บนเกาะฮอกไกโด

@@..Miso Ramen, Genghis Khan, Soup Curry.... Sapporo

@@..Maruyama Park.... Sapporo

@@.. Nanda 難陀 seafood buffet restaurant (Sapporo)

@@.. Siam Kempinski Hotel Bangkok

@@.. Macarons.... ลองผิดลองถูกกันอีกที

@@..อร่อยและสนุก ที่ Nemuro Hanamaru sushi.... Sapporo

@@..Otaru.... พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

@@..Almond Slice Cookies.... ส่งการบ้านสองอาจารย์ คุณโอเนินน้ำ และหนูบุ๊ง Close To Heaven

@@..Otaru.... ชีสเค้กเนียนๆที่ LeTAO

@@..ส่งการบ้านพี่บี๊(บ่งบ๊ง).... ผัดหมี่กะทิโบราณ

@@..Masa Zushi.... Otaru

@@..Otaru.... ขนมอร่อยที่ร้าน Kitakaro

@@..Otaru วันฝนพรำ.... เมืองเล็กๆที่โด่งดังเรื่องซูชิ

@@..Japan trip 2012

@@..Macarons.... แสนอ่อนใจ

@@..Dried cranberries and muesli cookies

@@..Strawberry Cake Roll.... ส่งการบ้านคุณนางฟ้าของชาลี

@@..เอนทรีนี้สีเขียว.... ผัดคะน้าปลาเค็ม, คะน้าเนื้อน้ำมันหอย ,แกงจืดใบกระเพราและโหระพา

@@.. เส้นแบ่งเวลาที่ Greenwich.... หนึ่งในมรดกโลกของเกาะอังกฤษ

@@..ตลาดนัด Isemarkt และ Macarons

@@..มะระผัดปลาสลิด

@@..The Tower of London

@@.. Decoupage.... กล่องไม้, กระถางเซรามิก

@@.. Decoupage.... กรอบแคนวาส, ขวดแก้ว, กล่องพลาสติก

@@..ขาหมูพะโล้โบราณ(สูตรพี่หมูแดง)

@@..Decoupage.... บนกรอบแคนวาส

@@..ของเก่าอย่าทิ้ง จับมาแต่งตัวให้ปิ๊งๆกันดีกว่า

@@..จิบกาแฟหอมๆ ในโรงคั่วกาแฟที่ Speicherstadt Kaffeerösterei.... Hamburg

@@..ส่งการบ้านคุณโอเนินน้ำ.... ยำเห็ดเข็มทอง + กุ้ยช่ายทอด

@@..All Seasons Chiang Mai

@@..Din Hau & Pho Duc vietnamese cuisine.... Hamburg

@@.. Baiyoke Ciao Hotel.... เชียงใหม่

@@.. ส้มตำยกครก.... เชียงใหม่

@@..Raming Tea House Siam Celadon.... มุมสงบบนถนนท่าแพ เชียงใหม่

@@..จากเกี๊ยวแห้งต้มยำ.... แตกออกมาได้อีก 3 เมนู

@@..เครื่องสำอางกับอากาศติดลบ

@@..หมู่บ้านชาวประมง Blankenese.... Hamburg

@@..Window shopping in Hamburg

@@..Winter Magic in Hamburg

@@..Vieng Joom On Teahouse.... ความสุขริมน้ำปิง

@@..หนึ่งในสถานีรถไฟใต้ดิน ที่สวยที่สุดในโลก.... มอสโคว

@@..Izmailovo & Yeliseyevsky สองแบบสองสไตล์กับการช้อปปิ้ง.... มอสโคว

@@..Saint Basil's Cathedral.... มอสโคว

@@..The Salad Concept & iberry .... Chiangmai

@@..วัดโลกโมฬี.... เชียงใหม่

@@..เชียงใหม่....กินไรดี

@@..ไส้ติ่ง.... บทสรุปสุดท้าย

@@..ไส้ติ่ง.... CT scan และรอผล

@@..ไส้ติ่ง.... อีกหนึ่งติ่งของชีวิต

@@..Madison hotel Hamburg.... & ....Adina Apartment Hotel Hamburg Michel

@@..ผักสวนครัว.... ไม่มีรั้วก็ปลูกได้

@@..Hanse Clipper Haus Hamburg.... อีกครั้งกับเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ดีๆที่ Hamburg

@@..Kazan city.... เมืองใหญ่อันดับสามของรัสเซีย

@@..คนรสเซียเค้าทานอะไรกัน.... อยากรู้ ตามมา(ตอนที่ 2)

@@..คนรสเซียเค้าทานอะไรกัน.... อยากรู้ ตามมา

@@..Russia.... หลังม่านเหล็ก หลงไหล หรือน่ากลัว

@@..Russia.... ดินแดนที่น่าค้นหา

@@..สำหรับคนรักช๊อกโกแลต.... Cologne Chocolate Museum

@@..ข้าวอบเผือก.... บ้าน บ้าน

@@..หลนปูเค็ม.... ยากๆไม่ ง่ายๆทำ

@@..แกงไตปลา.... อยู่ไกลบ้านก็ทำได้

@@..แกงส้มผักปลัง

@@..Cologne.... ในหนึ่งวัน

@@..ยำผลไม้กับทูน่ากระป๋อง.... อร่อยแบบง่ายๆ

@@..Bakery my heart.... เบเกอรี่สไตล์ญี่ปุ่น Düsseldorf (Germany)

@@..Takumi & Seoul.... Düsseldorf (Germany)

@@..อีกครั้งกับร้านอาหารญี่ปุ่น NA NI WA.... Düsseldorf (Germany)

@@..Brauerei Schumacher.... อร่อยแบบอ้วนๆกับโรงเบียร์ Schumacher

@@..ขนมอร่อย ห้องน้ำสุดเซ็กซี่.... ที่ Cafe Reichard ณ เมืองโคโลญจน์

@@..Villaggio Crespi d'Adda.... อีกหนึ่งมรดกโลกของแดนมักกะโรนี

@@..อีกครั้งกับงานแฟร์ดีๆในมิลาน.... Fa' la cosa giusta (Do the right thing)

@@..Lebua at State Tower Hotel Bangkok

@@..Hobby show ณ มิลาน.... สำหรับผู้รักงานฝีมือ

@@..เค้กหลงเทศกาล.... Japanese Christmas cake

@@..กระเจี๊ยบมอญผัดพริกแกงใส่ไก่(สูตรพี่บ่งบ๊ง) & กระเจี๊ยบเขียวต้มกะทิปลาสลิด.... ง่าย อร่อย

@@..V Residence.... Bangkok

@@..ชเลราญ.... หัวหิน

@@..กระเพาะปลา

@@..Strawberry Cupcakes.... สูตรคุณแหม่ม Bakingmonster

@@..กระทู้เลียนแบบป้าโซ.... สิ่งเล็กๆที่เรียกว่า "มิตรภาพ"

@@..รองพื้นของป้า.... แบบป้าๆ

@@..เรื่องของแป้ง.... ของป้า

@@..อีกหนึ่งในใจ.... พุทธรักษา หัวหิน

@@..อารมณ์เสีย

@@..ZARA & MNG.... End Of Season Sale

@@..บ้านแม่ไก่.... The Hen Hua-Hin

@@..เหนื่อยนัก.... ก็พักซะหน่อย

@@..บอกกล่าว

@@..หนึ่งปีผ่าน.... กับงาน Decoupage

@@..ผัดไทย.... สูตรคุณวัฒน์(ชายกาง) แห่งห้องก้นครัว

@@..แกงคั่วสัปปะรด.... หอยแมลงภู่

@@..หน้าหนาวมา.... ผักสวนครัวลาก่อน

@@..ใบไม้(ใกล้)เปลี่ยนสี ที่ปารีส.... ตอนสุดท้าย

@@..ขนมจีนทรงเครื่อง(บี่บุ๋น)

@@..ใบไม้(ใกล้)เปลี่ยนสี ที่ปารีส.... ตอนที่5 สุดเศร้าที่ Montmartre

@@..ก๋วยจั๊บญวน.... เมนูอุ่นๆยามหนาว

@@..Ladurée Paris@Milan & Peck Milano.... สองร้านที่แนะนำ

@@..ใบไม้(ใกล้)เปลี่ยนสี ที่ปารีส.... ตอนที่4 Musée du Louvre

@@..ใบไม้(ใกล้)เปลี่ยนสี ที่ปารีส.... ตอนที่3 สองร้านที่เหลือ.... Angelina Paris & Fauchon Paris

@@..ใบไม้(ใกล้)เปลี่ยนสี ที่ปารีส.... ตอนที่2 สองร้านอร่อยที่ต้องลอง.... Chartier & Léon de Bruxelles

@@..ใบไม้(ใกล้)เปลี่ยนสี ที่ปารีส.... ตอนที่1 สุดยอด Macaron.... Ladurée & Pierre Hermé

@@..ตามหาสี่สหายนักดนตรี ณ เมือง Bremen

@@..วันฟ้าใส....ใน Düsseldorf

@@..Gyoza....ไม่ยากอย่างที่คิด

@@..Burns Art & Culture Apartments....Düsseldorf (Germany)

@@..Hanse Clipper Haus .... Service apartment โดนใจ....ที่ Hamburg

@@..โปรตุเกส....ตอนสุดท้าย ปิดทริปกับอีกหนึ่งมรดกโลก Palace of Monserrate (Sintra)

@@..Shirakawa-go หมู่บ้านมรดกโลก....Kanazawa ชมหมู่บ้านเกอิชา

@@..Takayama....Little Kyoto, Hida Folk Village (Hida no Sato)

@@..อิ่ม อร่อย กับหลากหลายร้านบน Japanese street....Düsseldorf (Germany)

@@..Cranberry Cream Scones....สูตรคุณลูกสน

@@..เย็นตาโฟ....อะไรๆก็ต้องทำเอง(ฮือก้วย ซอสเย็นตาโฟ)

@@..Marzipan หวาน อร่อย....ที่เมือง Lübeck

@@..ยำใหญ่....ใส่หลายเมือง(Germany)

@@..ประกาศ....พักบล๊อก

@@..อีกครั้ง กับเครือเซ็นเตอร์พ้อยท์....Centre Point Silom

@@..Meoto-Iwa....หินแต่งงานแห่งเมืองอิเสะ

@@..ขนมจีนน้ำยาโคราช....สูตรคุณหยี(แม่น้องKevin and Jasmin)

@@..Nagoya....Nagoya Castle, Osu Kannon Temple และแหล่งช้อปปิ้งย่าน Osu

@@..Decoupage....วาดฝัน ฝันว่าอยู่ซานโตรินี่

@@..แกงผักหวานปลาทู....ควงคู่มากับลาบคั่ว

@@..ขนมจีนน้ำพริก....มหากาพย์การทำครัว

@@..White chocolate strawberry swirl cheesecake....สูตรคุณปูขาเก

@@..Le Méridien....Chiangmai

@@..Yantarasri Boutique & Resort....ความสงบเล็กๆ บนถนนนิมมานเหมินทร์

@@..เพราะมันเป็นน้ำพริกโจร....จึงต้องขยำ

@@..ขนมจีนน้ำเงี้ยว....อาหารแสนไกล ที่แสนจะคิดถึง

@@..เรียบง่าย หลับสบาย....ณ Rickshaw Inn TAKAYAMA

@@..Nagoya, Shirakawago, Kanazawa....กินอะไรดี

@@..อุตส่าห์ไปถึง Takayama....จะพลาด Hida Beef ได้อย่างไร

@@..เกาะสวรรค์ของคนรักไข่มุก....Mikimoto Pearl Island

@@..สวัสดี....ปี 2553

@@..หลินปิง อายุครบ 209 วัน

@@..กินอิ่ม นอนหลับ ที่....Grande Centre Point Ratchadamri Hotel & Residence

@@..Decoupage....บนจานใสๆ ของขวัญวันคริสต์มาส

@@..Santorini....ตอนที่ 6 สามวันสุดท้ายบนเกาะแสนสวย

@@..ปลาทอด....ยำเต้าเจี้ยว

@@..ไม่ได้รีวิว เอารูปมาให้ดูเฉยๆ....Samed Cabana Resort

@@..มะ มาทำกิมจิกัน....ง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว

@@..ข้าวซอย....ของคนคิดถึงบ้าน

@@..Santorini....ตอนที่ 5 พระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ที่หมู่บ้าน Oia

@@..มะม่วงน้ำปลาหวาน....แซ่บบบบบบ

@@..Sheraton Grand Sukhumvit Bangkok

@@..The Bedroom Bangkok Hotel

@@..Santorini....ตอนที่ 4 Fira เมืองหลวงบนเกาะสวรรค์

@@..ก๋วยเตี๋ยวเป็ด....ง่ายๆแบบป้าๆ

@@..Santorini....ตอนที่ 3 Fira เมืองหลวงบนเกาะสวรรค์

@@..Santorini....ตอนที่ 2 วันที่ 2 ใน Imerovigli หมูบ้านฟ้าขาวบนเกาะสวรรค์

@@..The Key Bangkok Hotel

@@..Santorini....ตอนที่ 1 Imerovigli หมูบ้านฟ้าขาวบนเกาะสวรรค์

@@..โปรตุเกส....ตอนที่ 6 ก่อนจะถึงวันสุดท้ายในลิสบอน

@@..โปรตุเกส....ตอนที่ 5 สองมรดกโลก Mosteiro dos Jerónimos และ Torre de Belém

@@..โปรตุเกส....ตอนที่ 4 Sintra....เมืองมรดกโลก The Pena National Palace

@@..แก้ปัญหาง่ายๆ....สำหรับท่านที่ใช้ Firefox และไม่สามารถเขียนคอมเม้นท์ได้

@@..โปรตุเกส....ตอนที่ 3 Sintra....เมืองมรดกโลก Sintra National Palace

@@..Decoupage....คราวนี้ไม่ขาด แต่ย่นนิดนึง

@@..โปรตุเกส....ตอนที่ 2 Lisbon....ในวันถัดมา

@@..โปรตุเกส....ตอนที่ 1 Lisbon

@@..สโลเวเนีย....ตอนที่ 7 อำลา Ljubljana....มุ่งหน้าสู่ Postojna Cave

@@..สโลเวเนีย....ตอนที่ 6 Ljubljana....ล่องเรือและชมเมือง

@@..สโลเวเนีย....ตอนที่ 5 Lebanese food

@@..สโลเวเนีย....ตอนที่ 4 Ljubljana เมืองหลวงที่แสนสดใส

@@..สโลเวเนีย....ตอนที่ 3 Vintgar gorge

@@..Decoupage....ขาดๆย่นๆ งานแรกของป้า

@@..สโลเวเนีย....ตอนที่ 2 Bled เมืองในฝันของใครหลายๆคน

@@..สโลเวเนีย....ตอนที่1 Kranjska Gora

@@..ฟ่อนคำวิลเลจ รีสอร์ท....เชียงใหม่

@@..เกาะล้าน....ไปกับเค้าบ้าง

@@..สองขาพาช้อปปิ้ง....ในกรุงโซล

@@..Seoul....อีกหนึ่งความประทับใจ

@@..หน้าร้อนที่แสนหนาว....บนเกาะ Hokkaido

@@..เก็บตกรอบโตเกียว....Kamakura, Hakone

@@..เมื่อข้าเจ้าปิ๊กเจียงใหม่....ไปไหน กินอะไร

@@..พิพิธภัณฑ์อียิปต์(Museo Egizio)....Turin

@@..Turin....เมืองหลวงเก่าของอิตาลี่

@@..Helsinki....เทพธิดาแห่งบอลติค(ตอนพาชมตลาด)

@@..ตำมั่ว(ซั่ว)....ครั้งแรกในชีวิต

@@..Helsinki....เทพธิดาแห่งบอลติค

@@..Tallinn ดั่งเมืองในเทพนิยาย....Estonia ((ตอนที่2))

@@..Tallinn ดั่งเมืองในเทพนิยาย....Estonia ((ตอนที่1))

@@..หอยทอด..ก๋วยเตี๋ยวต้มยำกระดูกอ่อน..ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระสด....ง่ายอีกแล้ว

@@..เค้กมะม่วง....จากแป้ง Farro

@@..ก๋วยจั๊บน้ำข้น....ง๊าย ง่าย

@@..อร่อย อร่อย....ที่ Hokkaido

@@..เดินเล่น....ที่ Nanjing

@@..Holy House of Loreto....Italy

@@..ทงคัตสึเจ้าอร่อย....ที่ Hakone

@@..ขนมจีนน้ำยาสูตรพิสดาร....เหมาะสำหรับคนไกลบ้าน

@@..เค้กกล้วยหอมสูตรเนย....กับพิมพ์ซิลิโคนแสนน่ารัก

@@..หมูปิ้ง....ข้าวเหนียวแดง

@@..Kantary Hills Hotel....เชียงใหม่

@@..ราคาสินค้าจากแดนปลาดิบ....วาระสอง

@@..บ้านกางมุ้ง....หัวหิน

@@..Wora Bura resort & spa....หัวหิน

@@..เดอ นาคา....เชียงใหม่

@@..วิลล่าดวงจำปา....เชียงใหม่

@@..Hiroshima....และอำลา Fukuoka

@@..Hiroshima-อนุสรณ์สถานแห่งความเศร้า....Iwakuni-สะพานไม้ไร้ตะปู....Miyajima-Torii กลางน้ำ

@@..Nagasaki....Huis Ten Bosch

@@..KIKO....เครื่องสำอางสัญชาติอิตาเลี่ยน แต่ราคาคนไทย

@@..Nagasaki....Glover garden

@@..Fukuoka....ปราสาทคุมาโมโต้

@@..Fukuoka....และ....Dazaifu

@@..ของกิ๋นบ้านเฮา....ตามมา จะพาไปหม่ำของอร่อยในเมืองเจียงใหม่เจ้า

@@..Pap smear....ไม่เจ็บ ไม่น่ากลัว ไม่ควรอาย....แต่

@@..ราคาสินค้าจากแดนปลาดิบ

@@..Osaka....จากปราสาทโอซาก้า สู่ฮิเมจิ

@@..Osaka....กิน กิน กิน

@@..สวัสดี....ปีที่จะมา

@@..กลับบ้านก่อนนะ

@@..Sicily....Italy

@@..Kyoto....ภาคจบ(Fushimi Inari , Kiyomizu Temple , Gion Corner)

@@..Kyoto....จากเส้นทางนักปราชญ์ สู่....วิหารเงิน

@@..Kyoto....เมืองหลวงเก่าที่แสนงดงาม

Friends' blogs
[Add ปลาทอง9's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.