Group Blog
 
 
กุมภาพันธ์ 2554
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
 
26 กุมภาพันธ์ 2554
 
All Blogs
 

code


สร้างกรอบเขียนข้อความแบบง่ายๆ

<*table border="0" cellspacing="10" cellpadding="5" width="100%" align="center" style="background-image: url('ใส่//บีจีที่1')"><*tbody><*tr><*td align="center" valign="middle" style="background-image: url('ใส่//บีจีที่2')"><*table border="0" cellspacing="5" cellpadding="5" width="100%" align="center" style="background-image: url('ใส่//ของบีจีที่3')"><*tbody><*tr><*td align="center" valign="middle">เขียนข้อความ<*/td><*/tr><*/tbody& gt;<*/table><*/td><*/tr><*/tbody><*/table>

100% ลดให้เหลือ 80%-90% หรือน้อยกว่าตามต้องการ
ส่วนที่เป็น ตัวเลขได้ตามต้องการ ตัวเลขมากช่องระหว่าง บีจี ต่อ บีจี ก็ห่างมาก


โค้ดใส่กรอบชั้นเดียวพร้อมใส่สี BGในกรอบ มีข้อความหรือรูป

วางใน Scrip Area
<*center><*table style="background:#000000 url();border: 2px dotted #FFCCCC;" cellspacing=20><*tr><*td align=center>ใส่รูปหรือข้อความที่นี่<*/td><*/tr>& lt;*/table><*/center>


โค๊ด ให้คลิกดูภาพขนาดจริง

(เมื่อคลิกจะแยกออกไปแสดงอีกหน้าเว็บเพจ)
<*a href="URL ของภาพ" target=_blank><*img src=URL ของภาพ width='ความกว้างที่จะแสดง'height='ความสูงที่จะแสดง' border=0><*/a>


เปลี่ยนสี scroll bar

ใสในscript จะแสดงทุกหน้า ใส่ใน table จะแสดงแค่table นั้น) โค้ด=
<*style type="text/css">body {scrollbar-arrow-color: ใส่โค้ดสี;scrollbar-highlight-color:ใส่โค้ดสี; scrollbar-base-color:ใส่โค้ดสี;scrollbar-dark-shadow-color: ใส่โค้ดสี;scrollbar-track-color:ใส่โค้ดสี;}<*/style>

 

วิธีทำกรอบสามรูป<*table border="3"cellspacing="18" cellpadding="8"width="100%" align=
"center"style="background-image:url(//รูป๑//)"><*tbody><*tr>
<*td align="center" valign="middle" style="background-image: url(//รูป๒//)">
<*table border="0" cellspacing="6"cellpadding="6"width="100%" align=
"center"style="background-image:url(//รูป๓//)"><*tbody><*tr>
<*td align="center" valign="middle">
<*font face="Cordia New"> <*FONT color="#FF69B4" size="5" >
ใส่ข้อความ
<*/font>
<*/td><*/tr><*/tbody><*/table><*/td><*/tr>
<*/tbody><*/table>


ก่อนนำไปใช้ต้องลบ*ออกทุกจุด

การใส่กรอบให้ข้อความ

 

<center><table style="border: 1px solid color code;"cellpadding="5" cellspacing="10"<tr><td><center>ใส่รายละเอียดที่นี่</center>
</td></tr></table></center>

 

  ต้องการกรอบแบบไหนก็เปลี่ยนรายละเอียดได้ 3 ตำแหน่ง คือ
ความหนาของกรอบ 2px
ชนิดของกรอบ dotted, dashed,solid, groove, ridge, inset, outset, double
สีของกรอบ red

สัญลักษณ์ที่ใช้สร้างโค้ดคือตัว < และ > คือ


สัญลักษณ์ที่ใช้สร้างโค้ดคือตัว < และ > คือ

 & l t ; แทนตัว <
& g t ; แทนตัว >
[ลบสเปซบาร์ทิ้งด้วย]

code กรอบคู่

<*TABLE width="200" bgcolor="#FFF0cc"><*tr>
<*td align="center" height="60" style="border-
color:#688E23; border-width:6px; border-style:double;">
<*FONT color="#688E23" size="3">
.ใส่ข้อความ <*/FONT><*/td><*/tr><*/TABLE>
....
นอกจากกรอบเส้นคู่ border-style:double แล้ว
เราสามารถเลือกกรอบต่อไปนี้ได้อีก
-ชนิดของกรอบ dotted, dashed, solid, groove, ridge,
inset, outset, double
...
*ถ้าเราต้องการใส่กรอบให้รูป เราลบสีข้อความออก
<*FONT color="#FFB6C1 " size="3">ใส่ข้อความ<*/FONT>
ออกไป
...
กรอบที่เห็นใส่ code อยู่นี้ สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามใจชอบ
เช่น-font color
- สีของกรอบ
ขนาดความ width="200"
ความสูง height="60"
หรือ - bgcolor สีของแบกกราวด์
-ความหนาของกรอบ 2px
-ชนิดของกรอบ dotted, dashed, solid, groove, ridge,
inset, outset, double
...
codeกรอบ-ขยายได้ตามข้อความ
<*center><*table style="border: 1px solid
#FF0000;"cellpadding="5" cellspacing="10"><*tr>
<*td><*center>

ใส่รายละเอียดที่
<*/center><*/td><*/tr><*/table><*/center>

<><><><><><><><><><><>


          ใส่ข้อความตรงนี้
code
<*TABLE width="50%" bgcolor="#FFFAFA"><*tr>
<*td align="center" height="100%" style="border-color:#FFDAB9; border-width:4px; border-style:dotted; padding:24;">
<*FONT color="#363636">

ใส่ข้อความตรงนี้
<*/FONT><*/td><*/tr><*/TABLE>

ทดสอบcode
//www.codetukyang.com/html/testcode.htm

codeมีหัวtitle
<*fieldset style="border:3px dotted #FFFAFA;
padding:24;"><*legend align="left"><*font color="#363636">Title<*/font><*/legend>
<*font color="#000000"><*p align="center (left, right)">ใส่รายละเอียดที่<*/p><*/font><*/fieldset>

codeกรอบอีักแบบ
ใส่รูปหรือข้อความที่นี่
<*center><*table style="width:80%;background:#FFFFFF url();border: 3px dotted #FFE1FF;"cellspacing=20><*tr><*td align=center>ใส่รูปหรือข้อความที่นี่<*/td><*/tr><*/table><*/center>


※ใส่ข้อความด้านขวาของรูป

<*img src="http: รูปภาพ" align=left hspace="10" vspace="10"/> ใส่ข้อความ <*br clear=left>
..............โค้ดตัวนี้ จะจัดกึ่งกลางตัวหนังสือ กับรูปภาพให้เองค่ะ******************


การใส่ข้อความ แบบให้รูปอยู่ด้านซ้ายมือ(ตัวหนังสืออยู่ด้านขวา)

<*img src="//xxxxxxx" align=left hspace=10> ใส่ข้อความหรือรูปภาพ
<*br clear=left>
......โค้ดนี้เป็นโค้ดใส่ข้อความทางด้านซ้ายของรูปอีกแบบ
เพียงแต่กำหนดระยะห่างจากรูปแค่แนวนอนเท่านั้น
ไม่ได้กำหนดระยะห่างแนวตั้งด้วย จะเลือกใช้โค้ดตัวไหนก็ได้ค่ะ
การกำหนดระยะห่างจากรูป ตัวเลขยิ่งมาก ตัวหนังสือก็จะยิ่งห่างจากรูปค่ะ

※ใส่ข้อความกำกับด้านซ้ายบรรทัดบนของรูปภาพ

โค้ด.... <*img src="http:รูปภาพ" align="top"> ข้อความที่ต้องการ
....ลักษณะของการวางโค้ดตัวนี้ก็คือ
เฉพาะข้อความบรรทัดแรกเท่านั้นที่จะปรากฏทางมุมขวาบนของภาพ
ส่วนข้อความบรรทัดต่อมานั้นจะปรากฏอยู่ใต้รูปภาพค่ะ
เพราะฉนั้นเหมาะกับรูปภาพที่ต้องการหัวข้อ หรือชื่อเรื่อง....

ภาพด้ายซ้ายหนึ่งรูป และด้านขวาสองรูป โดยมีข้อความระหว่างกลาง


<*img src="//xxxxxxx" align=left hspace=10>
<*img src='//xxxxxxx'>

ใส่ข้อความ

<*img src='//xxxxxxx'> <*br clear=left>

※โค้ดใส่ข้อความกำกับทางด้านขวาบรรทัดล่างของรูป

<*img src="http:รูปภาพ" align="bottom">

เมื่อตัดสินใจแล้ว เขาก็จะไม่หวนกลับอีก

ชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่ง ผิวขาวนวลละออดูสุภาพนุ่มนวล หากแต่แววตาคู่นั้นกลับฉายประกายความแกร่งกล้าไม่ยอมแพ้ต่อแม้ทั้งโลก
คุณตินัสยื่นมือข้างซ้ายออกไปรอรับจุมพิตเพื่อสาบานว่าจะยอมรับเขาเป็นนายเหนือชีวิต
แหวนประดับหัวพลอยโกเมนสีแดงฉานขนาดใหญ่นั้นบังทับนิ้วก้อยซ้ายกลืินหายไป
เด็กน้อยสภาพเนื้อตัวมอมแมมยังคงรีรออยู่ ตัวตาโตใหญ่จนแทบจะกินไปครึ่งหน้านั้นยังฉายแววพยศ
หากแต่คุณนิตัสก็ไม่เร่งเร้า
เขาเพียงรอการตัดสินใจจากอีกฝ่าย
ความภักดีหากเจ้าตัวไม่เต็มใจมันก็ไร้ค่า
ความภักดีที่เจ้าตัวไม่อยากมอบให้   เขาก็ไม่ต้องการ
หัวใจภักดีต่างหากที่เขาต้องการ
ณ วิหารร้างไร้นักบวชสวดภาวนาเทพเจ้าแห่งนี้คือที่เหมาะสม
กับความทะเยอทะยานไม่ยอมแพ้รอเพียงชะตากรรม
เทพเจ้าแห่งเทือกเขาโอลิมปุสก้าวก่ายต่อชีวิตคนแห่งโรมันนี้หนักข้อขึ้นทุกวัน
หัวใจคุณนิตัสเต็มไปด้วยความคั่งแค้น
และเขารู้
เด็กน้อยผู้นี้ก็เคียดแค้นโชคชะตานี้ไม่น้อยไปกว่าเขา

 

 

 


 
 

Create Date : 26 กุมภาพันธ์ 2554
0 comments
Last Update : 9 สิงหาคม 2556 18:34:09 น.
Counter : 1097 Pageviews.


Quaver
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 76 คน [?]
เป็นคนหัวแข็งที่มาพร้อมรอยยิ้มอ่อนๆ
เป็นคนหัวอ่อนที่มาพร้อมท่าทางแข็งๆ
Friends' blogs
[Add Quaver's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.