... Simplicity is Happiness ♥ ...
Group Blog
 
 
กุมภาพันธ์ 2557
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
 
26 กุมภาพันธ์ 2557
 
All Blogs
 
ทายนิสัย ด้วยอายตนะทั้ง 6

"อายตนะ" (อ่านว่า อายะตะนะ) แปลว่า ที่เชื่อมต่อ, เครื่องติดต่อ
หมายถึง สิ่งที่เป็นสื่อสำหรับติดต่อกัน ทำให้เกิดความรู้สึกขึ้น
แบ่งเป็น 2 อย่างคือ

1. อายตนะภายใน หมายถึง สื่อเชื่อมต่อที่อยู่ในตัวคน บ้างเรียกว่า อินทรีย์ 6
มี 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทั้งหมดนี้เป็นที่เชื่อมต่อกับอายตนะภายนอก

2. อายตนะภายนอก หมายถึง สื่อเชื่อมต่อที่อยู่นอกตัวคน บ้างเรียกว่า อารมณ์ 6
มี 6 คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์
ทั้งหมดนี้เป็นคู่กับอายตนภายใน เช่น รูปคู่กับตา หูคู่กับเสียง เป็นต้น

อายตนะภายนอกนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อารมณ์ เมื่อตาเห็นรูป เรียกว่า สัมผัส
รู้ว่ามีการเห็น เรียกว่าวิญญาณ เกิดความรู้สึกขึ้นเมื่อตาเห็นรูป เรียกว่า เวทนา

อ้างอิง . พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต
พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด คำวัด, วัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548

โดยมีที่มาจาก กำลังของดวงดาวพระเคราะห์ ทั้งแปด ได้แก่
อาทิตย์ 6 พระจันทร์ 15 อังคาร 8 พุธ 17 พฤหัส 19 ศุกร์ 21 เสาร์ 10
และ ราหู(พุธกลางคืน) 12 ตามหลักพื้นฐานของ ภูมิทักษาปกรณ์
หมายเหตุ คำว่า "สระ" ในบางตำราหมายถึง สระทั้งหมด
แต่อายตนะที่ใช้ได้แก่ "สระ อะ, อา, อิ, อี, อุ , อู, เอ, โอ และ อ. จะมีค่า = 6
*ยกเว้น สระ แ,ไ,ใ ,สระอึ,สระอือ, ไม้หันอากาศ และการันต์เทียบค่าอายตนะ
กำลังพระเคราะห์ ตัวอักษรภาษาไทย + สระ + วรรณยุกต์

พระอาทิตย์ = 6 ตัวอักษร อ.(อ.อ่าง),
สระ อะ, อา, อิ, อี, อุ , อู, เอ, โอ

พระจันทร์
=15 ตัวอักษร ก, ข, ค, ฆ, ง

พระอังคาร
= 8 ตัวอักษร จ, ฉ, ช, ซ, ฌ,ญ

พระพุธ
= 17 ตัวอักษร ฎ, ฏ, ฐ, ฑ, ฒ, ณ

พระพฤหัสบดี
=19 ตัวอักษร บ, ป, ผ, ฝ, พ, ฟ, ภ, ม

พระศุกร์
= 21 ตัวอักษร ศ, ษ, ส, ห, ฬ, ฮ

พระเสาร์
=10 ตัวอักษร ด, ต, ถ, ท, ธ, น

พระราหู
= 12 ตัวอักษร ย, ร, ล, ว

ตัวอย่าง ชื่อ จิดาภา (อ่านว่า จิ-ดา-พา) คำนวณค่าของอายตนะ
8+6+10+6+19+6 = 55
แล้วบวกกันให้ได้เลขตัวเดียว คือ 5+5= 10
1+0 = 1
 จิดาภา ได้ค่าอายตนะ 6 เป็น เลข 1

ชื่อ บุศรารินทร์ (อ่านว่า- บุด-สะ-รา-ริน) คำนวณค่าของอายตนะ
19+6+21+12+6+12+6+10+10+12 = 114
แล้วบวกกันให้ได้เลขตัวเดียว คือ 1+1+4 = 6
บุศรารินทร์ ได้ค่าอายตนะ6 เป็นเลข 6

"คำทำนายอายตนะ6"

ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 1  เปรียบหมือนพ่อ
มีความรับผิดชอบ เป็นผู้นำที่ดี
และดูแลคุ้มครองคนในครอบครัว ให้อยู่ดีมีสุข
แม้ตัวเองจะต้องเหน็ดเหนื่อยก็ยอมทน จะเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป

ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 2  มีจิตใจเปรียบเหมือนแม่
เป็นคนใจเย็น อ่อนโยน รักใคร่
ห่วงใย และมีเมตตา ต่อคนรอบข้างเป็นอย่างดี
มีความสุขกาย สุขใจ ผู้คนไปมาหาสู่ อยู่ร่ำไป

ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 3  เปรียบดังคนรับใช้ในบ้าน
ต้องคอยแคร์ และคอยรับใช้คนอื่น และเกรงใจคนอยู่อื่น อยู่ร่ำไป
จะมีชีวิตที่ลำเค็ญน้อยหน้าผู้อื่น ผู้อื่นสามารถดูถูกเหยียดหยาม
โดยไม่ต้องไปถามหาเหตุผลว่าทำไม
หาเพื่อนรัก และคนจริงใจยากมาก อาภัพนัก

ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 4  เป็นคนน้อยใจเก่ง ใครว่านิดหน่อยก็ไม่ได้
ต้องเก็บเอาความเสียใจ มักจิตใจไม่สงบ ว้าวุ่น ลังเล ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง
ชอบน้อยใจเสียใจอยู่ตลอด ดูละครนั่งเศร้า ก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ มีแต่เรื่อง
อมทุกข์ อมเศร้า เก็บกด ผู้ใกล้ชิดมักไม่รักจริงตีตนออกห่าง ชีวิตไม่สดใส

ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 5  เปรียบเหมือนยักษ์ อารมณ์ร้อน โมโหร้าย
มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไป ช่วงที่โมโหจะยั้งอารมณ์ไม่อยู่
ควบคุมอารมณ์ไม่ใคร่ได้ สติไม่สู้ดี สมาธิไม่มี ปัญญาไม่เกิด
มีแต่คนหนีออกห่าง ชีวิตอาภัพ หาคนรักจริงยาก

ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 6  เปรียบดังราชินี มีอำนาจวาสนาสูง
เป็นที่รักใคร่นิยมชมชอบแก่คนทั่วไป มีแต่คนยกย่องนับน่าถือตา
ผู้พบเห็นอยากอยู่ใกล้ชิด มีเสน่ห์นักหนา มีความสุขทั้งกายและใจ
หน้าตาอิ่มเอิบ อุดมสมบูรณ์ ดีนัก

ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 7  เปรียบดัง ปุโรหิต ต้องใช้วาจาเป็นเลิศ
ต้องพูดยกเหตุผลมากมาย ผู้คนจึงยอมเชื่อ หรือบางคนที่พูดน้อย
แต่พูดแล้วมีเหตุผล คนฟังเชื่อถือในวาจา เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วๆ ไป
แต่เสียตรงที่ อารมณ์เสีย และหงุดหงิดง่าย

ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 8  มีบารมีดั่งเป็นเจ้าคนนายคน
เป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการ เป็นที่เคารพยำเกรงแก่ผู้คน
เจ้าชะตามักต้องแบกภาระ แต่มีความสุขกาย สุขใจดี
มีอำนาจวาสนา มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมาก

ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 9  เจ้าชะตาเปรียบดังพระราชา
เป็นที่ปรึกษาของคนทั่วไป มีอำนาจวาสนาบารมี มีคนยกย่อง มีเมตตาธรรม
ผู้คนทั้งใกล้ไกล เคารพรัก และยำเกรง จะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างดีงาม
จะได้เป็นใหญ่เป็นโต และเป็นที่สรรเสริญ แก่คนทั่วไป ดีนักแลที่มา : do-doung.com
Create Date : 26 กุมภาพันธ์ 2557
Last Update : 5 ตุลาคม 2560 17:28:32 น. 0 comments
Counter : 1498 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#15


 
ดอกไม้บานริมรั้ว
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 141 คน [?]


▼ ห้อง SHOP 1 ▼

เสื้อ
แขนกุด สายเดี่ยว
แขนสั้น
แขน 3-5 ส่วน
แขนยาว กันหนาว
-------------------------
กางเกง
กระโปรง
เดรส
รองเท้า
ชุดผ้าไหม ชุดไทยๆ
ผ้าคลุมไหล่ / ผ้าพันคอ / หมวก
ตุ๊กตา

[ วิธีสั่งซื้อ ]
[ อัตราค่าส่ง & ข้อชี้แจง ]

▼ ห้อง SHOP 2 ▼

!! Clearance SALE !!
ล็อต : (A) - (O)


ล็อต : (P)
ล็อต : (Q)
ล็อต : (R)

Friends' blogs
[Add ดอกไม้บานริมรั้ว's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.