It's All I Have to Bring Today !
Group Blog
 
 
กรกฏาคม 2561
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
29 กรกฏาคม 2561
 
All Blogs
 
วัดถ้ำสุมะโน ศรีนครีนทร์/ตำบลบ้านนา พัทลุงถ้ำสุมะโนจังหัวดพัทลุง/อำเภอศรีนครีนทร์/ตำบลบ้านนา/ห่างจากตัวเมือง(20ก/ลทางไปจังหัวดตรัง
วันที่  ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๐ ท่านเดินทางถึงพัทลุงพร้อมคณะศรัทธาชาวภูเก็ต เป้าหมายคือเส้นทางพัทลุง-ตรัง ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๒๕ ตรงกับบ้านน้ำใต้บ่อและบ้านนาวงใน ตอนแรกที่ท่านพบกับชาวบ้าน เขาเข้าใจว่าท่านมาหาเหล็กไหลของคู่บ้านคู่เมืองพัทลุง จึงไม่ให้ความร่วมมือ ต่อเมื่อได้รับทราบความประสงค์ที่แท้จริง จึงได้ช่วยกันพาคณะของพระอาจารย์ไปดูถ้ำบริเวณนั้น และพื้นที่ใกล้เคียงหลายถ้ำ เช่น ถ้ำน้ำลอด(ถ้ำท่านขาว) ถ้ำน้ำใต้บ่อ แต่ก็ไม่ใช่ถ้ำที่ปรากฏในนิมิต ท่านและคณะจึงเดินทางต่อไปยังเขารูปช้าง อำเภอปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา และไม่คิดกลับไปพัทลุง เมื่อท่านตั้งจิตภาวนา มีเทวดามาบอกอีกว่า หากจะหาถ้ำนั้นให้พบ ให้กลับไปที่เดิม และต้องไปเพียงรูปเดียว ดังนั้นเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๐ ท่านและคณะจึงเดินทางมาพัทลุงอีกครั้ง ในเช้าวันรุ่งขึ้นคณะของท่านและชาวบ้านได้เดินทางร่องน้ำ เป้าหมายคือภูเขาใหญ่สองลูก อยู่ในเขตที่ชาวบ้านแนะนำกัน ได้พบภูเขาลูกเล็กๆซึ่งถ้าไม่สังเกตจะไม่ทราบว่าภูเขาลูกเล็กนั้นภายในมีแท่นหิน เพียงพบเห็นครั้งแรกก็ทราบได้ ว่าเป็นถ้ำในนิมิตที่ค้นหามาแล้วถึง ๕ ปี แท่นหินเป็นเสมือนที่นั่งที่ถูกจัดไว้อย่างเรียบร้อย เป็นหินสีขาวแวววาวสวยงามมาก ในขณะนั้นพระอาจารย์เดช จึงได้อธิษฐานว่า “ข้าพเจ้าจะพัฒนาถ้ำแห่งนี้ให้เป็นที่รวมญาติสร้างบารมี ร่วมสายโลหิตแห่งธรรม แห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” เมื่อจบคำอธิษฐานได้ยิน สาธุ สาธุ สาธุดังก้องขึ้นพร้อมกัน คณะที่รอเห็นพระอาจารย์หายไปนานก็เดินออกตามและตะโกนหา ก็พอดีพระอาจารย์ได้ออกไปเรียกคณะที่ติดตามให้เข้าไปในถ้ำ และบอกว่านี้เป็นถ้ำที่ท่านค้นหาได้พบแล้ว ท่านปักกลดลงที่ถ้ำแห่งนี้ เพื่อสำรวจให้แน่ใจอีกก่อนที่จะลงมือพัฒนา ในที่สุด พระอาจารย์เดช สุมโน ได้พบสถานที่แห่งนี้เป็นดังที่นิมิต และได้เป็นสถานที่รวมญาติธรรม เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป


 ในวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ คณะชาวภูเก็ต นำโดยคุณโยมณรงค์ นพดารา ได้ถวายความอุปถัมภ์ และชักชวนพุทธบริษัทร่วมกันพัฒนาถ้ำเป็นครั้งแรก และมีผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคศรัทธาปัจจัยซื้อที่ดินรอบภูเขา ๒ ลูก เพื่อสร้างวัดทำให้บริเวณวัดกว้างขวาง ครอบคลุมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๕๐๐ ไร่ ค้นพบถ้ำบริวาร ๑๒ ถ้ำ ได้รับการพัฒนาแล้ว ๗ ถ้ำ 
รายนามคณะผู้ติดตามจากจังหวัดภูเก็ต ที่ร่วมกันพัฒนาถ้ำ 
เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ มีดังนี้ 
คุณณรงค์  นพดารา 
คุณสมถวิล  จิตต์เที่ยง 
พระบรรจบ  ถิรธัมโม 
คุณพร  เทพบุตร 
คุณสุพัฒน์  ละอองผล 
คุณนิตยา  เหล่ามโนสุวรรณ์ 
นายการุณ  วีระกุล 
คุณดารุ่ง  ทองอร่าม 
คุณอรนุช  ละอองผล 
คุณกรรณิกา  แซ่ตัน 
คุณชนะ  ประทีป ณ ถลาง 
คุณสุดา  โกยวิวัฒน์ตระกูล 
คุณจุฑามาศ  ประทีป ณ ถลาง 
ด.ญ.พรรณฤนันท์  ละอองผล 
คุณบรรจง  จิตต์เกื้อ 
ด.ญ.สุฏาวัลย์  ละอองผล 
คุณวรรณี  จิตต์เที่ยง 
คุณสุภา  กิระอนันต์ 
คุณอรทัย  นพดารา 
ด.ช.กิตติภูมิ  นพดารา 

          ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายอนุกูล  สุภาไชยกิจ เมื่อทราบเรื่องจากพระอาจารย์เดชว่าพบถ้ำ ท่านก็ได้แสดงความยินดีต่อคณะภูเก็ต และชาวบ้านน้ำใต้บ่อ บ้านนาวง และท่านที่มีจิตศรัทธาช่วยเหลือ รับเป็นประธานในการประสานงานกับหน่วยราชการต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาถ้ำ ได้แก่ 
-ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง  นำโดย  คุณบรรเทา  เกลี้ยงแก้ว 
-กองพันทหารการช่าง ๔๐๒ (โคกสูง)  นำโดย  พ.อ.สุริยัน วงศ์ทองแท้ 
-กองพันทหารราบ ร.๑๕ พัน ๕  นำโดย พ.อ.สุเทพ  ควรพันธ์ 
-หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ (น.พ.ค. ที่ ๕๕) กรป.กลาง 
-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพัทลุง  นำโดย คุณองอาจ  ชโนวรรณ 
-คุณพยง  หนูคง  อาจารย์ปราณีต  ดิศยศิริน  ถวายค่าติดตั้งไฟฟ้าถ้ำน้ำลอด ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
-คุณสุชาติ – คุณพิบูลศรี  ชนะพัทธ์  ถวายสายเคเบิล ๒ ม้วน 
-องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง  นำโดยปลัดจังหวัดพัทลุง และ คุณพิเชษฐ์  ปุรินทราภิบาล 
-คุณเปลื้อง – อาจารย์สารภี  คชภักดี  เป็นกำลังสำคัญในการร่วมพัฒนา 
-คุณพยงค์ – คุณพิน  อนันต์กสิกุล  บริจาคที่ดินสร้างโรงครัว ห้องน้ำ และหอระฆัง 
ต่อมามีผู้ศรัทธาบริจาคปัจจัยซื้อที่ดินรอบภูเขา ๒ ลูก สร้างวัด มีรายนามดังต่อไปนี้ 
คุณบัญชา  นำศรีรัตน์                                (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
พ.ญ.อมรา  จันทราภานนท์                          (สามแสนบาท) 
พ.ต.อ.ธรัตน์ – คุณกัลยา  จันทรักษ์                (สามแสนบาท) 
คุณเพ็ญศรี  โกยสมบูรณ์                             (สองแสนบาท) 
คุณสุพจน์ – คุณทิพย์   พุทธิบาลเจริญศรี         (ประมาณสี่แสนบาท) 
คุณอำพัน – คุณสุมารัตน์  วิประกษิต               (หนึ่งแสนบาท) 
สวีทโฮมเฟอร์นิเจอร์หาดใหญ่                       (ห้าหมื่นบาท) 
คุณพรจันทร์  (กรุงเทพ)                              (ห้าหมื่นบาท) 
พระหลวงพ่อทราย  สุภาจาโร                       (สองหมื่นบาท) 
นายเจริญ  เจริญศรี                                   ถวายที่ดิน ๕ ไร่ 
และคณะกรรมการได้ดำเนินการขออนุญาตตั้งเป็นวัด ได้รับประกาศแต่งตั้งเป็นวัดตามกฎหมาย เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๕ วัดถ้ำสุมะโน จึงเป็นวัดที่สมบูรณ์แบบจนตราบเท่าทุกวันนี้
*
*
ที่มาของบทความ https://www.xn--l3cej5a1au7bdl5d6f8c8b.com/about


ธารน้ำที่ไหลมาจากถ้ำ

ดอกอะไรก้อไม่ทราบ คล้ายดอกพรรษา...แต่ไม่ใช่
หรือดอกเตยหอม...ภาพจากมือถือ...ชัดมั่งไม่ชัดมั่งเอาใจทุกสายศรัทธา...ไม่ขัดใจใครขอให้มาเยือนวันเข้าพรรษา มีชาวพุทธออกมาทำบุญคึกคัก

ปีนี้มีสาธุชนมาปฏิบัติธรรมเยอะหนาตา เป็นพิเศษ


ผู้หญิงนุ่งขาวห่มขาวเข้าวัด
ห้องโถงใหญ่จุคนได้เยอะ


ขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาชม...Create Date : 29 กรกฎาคม 2561
Last Update : 30 กรกฎาคม 2561 6:03:05 น. 0 comments
Counter : 578 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณkatoy, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณโอพีย์, คุณSweet_pills, คุณnewyorknurse, คุณKavanich96, คุณอุ้มสี


Turtle Came to See Me
Location :
พัทลุง Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 41 คน [?]

★ที่มา ล็อกอิน ★Turtle Came to See Me ★(มาจาก บทกวี Poem )
เป็นหนังสือ สำหรับเยาวชน
★Turtle Came to See Me
แต่งโดย :Margrita Engle
★★★★BlogGang Popular Award #11

BlogGang Popular Award #12

◎ปฏิทินประจำปี 2563/2020 บอกข้อมูลวันหยุด วันพระ งานบุญพิธีและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

◎ ภัยอันน่ากลัวของการเวียนว่ายตายเกิด

◎ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยน แห่งสระบุรี 2562

◎❖◎ วัยรุ่นขี้เบื่อชอบความท้าทาย อยากรู้ความคิดของตัว

◐21 ข้อคิดสั้นๆ"คนที่ต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวันพรุ่งนี้"

◐ 5 วิธีง่ายๆ จัดการกับปัญหาทุกรูปแบบอย่างผู้ชนะ!

❀5 ปีมีครั้งเปิดรักษาตา ต้อเนื้อฟรีศูนย์ธรรมศาสตร์

❀ภาพพิธีตักบาตรพระธรรมยาตรา ๑,๑๓๔ รูป ณ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง จ.นนทบุรี*อาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

❀ภาพข่าว*วันอาทิตย์*ตักบาตรพระธุดงค์ ๑,๑๓๔ รูป ณ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง จ.นนทบุรี อนุสรณ์สถาน

✿วิจัยพุทธต้องตอบโจทย์ปฏิรูปคณะสงฆ์ ?

❀ วิธีการนอน 9 วิธี ช่วยแก้อาการเจ็บปวดต่างๆFriends' blogs
[Add Turtle Came to See Me's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.