....ทำตามฝันที่หวังและตั้งใจ ไปให้ถึงมัน......
Group Blog
 
All blogs
 

เพื่อความก้าวหน้าของชีวิต "ข้าพเจ้า"


ประวัติส่วนตัว

นาย สมชาย พินิจทรัพย์ (บัวราช)

เกิด 11 กันยายน 2514 กรุงเทพฯ

ที่อยู่ปัจจุบัน

53/753 หมู่2 หมู่บ้านพฤกษา20 ถ.เสมาฟ้าคราม ต.คูคตอ.ลำลูกกาจ.ปทุมธาณี 12130

อีเมล์ : yui.u1976@hotmail.com ,yuiu1976@yahoo.co.th , //www.facebook.com/s.phinitsap


การศึกษา

2530-2534 โรงเรียน อาชีวศิลป์ศึกษา(ปวช.วิจิตรศิลป์)

2534-2536มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต เพาะช่าง (ปวส.ศิลปะภาพพิมพ์)

2541-2544 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม(ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต เอก ศิลปศึกษา)

2552-2555 ปริญญาโท ทัศนศิลป์-ศิลปะสมัยใหม่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


เกียรติประวัติ

2527 : - รางวัลที่2 การประกวดวาดภาพเนื่องในวันแม่แห่งชาติในระดับ ประถมศึกษา

2533 : - รางวัลชมเชยการแข่งขันทักษะวิชาชีพโรงเรียนเอกชน

2534 : - รางวัลที่2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพโรงเรียนเอกชน

- รางวัลที่ 2สื่อการเรียนการสอน วิชา ภาพพิมพ์แกะไม้

- ทุนการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนอาชีวศิลป์ศึกษา

2542 : - รางวัลที่2 การประกวดวาดภาพโมเดล นิตยสาร HOBBY MODEL

2543 : - รางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพ เรื่อง ในหลวงกับการสหกรณ์

โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2550 : - ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์ )

2551 : - รางวัลที่ 3การประกวดภาพโปสเตอร์รณรงค์การล้างมืออย่างถูกวิธี

โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (พรพ.)

- รางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพแรงบันดาลใจจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยมูลนิธิไทยคม2552 : - รางวัลที่3 การประกวดภาพจิตรกรรมและภาพถ่าย หัวข้อความขัดแย้งความชอบธรรม การปฏิรูประบบรัฐการจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมในสังคมไทย โดย สถาบันพระปกเกล้า


- ทุนสร้างสรรค์ศิลปะ โดย มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP Foundation)สถาบันเทคโนโลยีเอเชีย (AIT) (Asian Institute of Technology)สตูดิโอซัง (Studio Xang)และมหาวิทยาลัยลีดส์ ประเทศอังกฤษ (University of Leeds)(องค์กรร่วมจัด) ( ทุน1 เดียวในประเทศไทย)

สนับสนุนโดย International Development Research Centre (IDRC) ประเทศแคนาดา

The JapanFoundation

2553 : -ทุนสร้างสรรค์ศิลปะ กองทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

2554 :- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวาดภาพปลาคู่ชีวิตเนื่องในงาน วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 23 โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
  -
รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพ ปลาคู่ชีวิตเนื่องในงานวันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 23 โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบ มหาวิทยาลัยมหิดล

- ได้รับคัดเลือกให้เป็นนิสิตดีเด่น ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสสร้างชื่อเสียง ให้กับมหาวิทยาลัยในการประกวดแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ

2555 : - รางวัลดีเด่น การประกวดจิตรกรรม หัวข้อ " ใต้ร่มเศวตฉัตร พระมหากษัตริย์นักพัฒนา"

จัดโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดจิตรกรรม หัวข้อในหลวงกับพระราชกรณียกิจอัน เกี่ยวเนื่องกับพระภิษุสามเณรโดย มูลนิธิ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ


การแสดงงาน

ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมโครงการทางด้านทัศนศิลป์ รวม 45 ครั้ง

ตั้งแต่ปี 2532-2555 Up Date 19 June 2012

 

Create Date : 19 มิถุนายน 2555    
Last Update : 19 มิถุนายน 2555 16:52:56 น.
Counter : 4287 Pageviews.  

บรรยากาศพิธีเปิด นิทรรศการของผม

... คำนิยม โดย ท่านอาจารย์ จุฬาทิตย์ ทองรุ่งโรจน์ ...

งานแสดงศิลปกรรมในบ้านเรามีเพียงน้อยครั้งนักที่เราจะได้เห็นงานภาพพิมพ์ หมายถึงการแสดงงานภาพพิมพ์โดยเฉพาะ

หรืองานภาพพิมพ์เป็นหลักในการแสดงงานนั้นๆ

การที่ศิลปกรรมที่เรียกว่า ศิลปะภาพพิมพ์ หรือ ภาพพิมพ์ ได้ถูกจัดให้มีการแสดงเพื่อให้ประชาชนได้รับชม

นับได้ว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งที่งานภาพพิมพ์จะได้เผยแพร่สู่ประชาชน

ภาพพิมพ์เป็นงานศิลปะที่มีลักษณะพิเศษ แตกต่างไปจากงานทัศนศิลป์ประเภทอื่นที่เราจะหาชมได้จาก

การแสดงศิลปกรรมทั่วไป เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสม งาน 3 มิติ งานจัดวางติดตั้ง เป็นต้น

แต่ภาพพิมพ์จะมีเสน่ห์ในเทคนิคอันเป็นลักษณะพิเศษของงานภาพพิมพ์ ไม่ว่าจะเกิดจากขั้นตอนการทำแม่พิมพ์

หรือเกิดจากกระบวนการพิมพ์ ผลที่เกิดขึ้นนี้บางครั้งคาดไม่ถึงหรือบางครั้งก็มากกว่าที่คิด ด้วยเหตุนี้ศิลปินผู้สร้างงาน

จึงได้รับแรงบันดาลใจ เกิดแนวคิดใหม่ๆที่จะสร้างผลงานต่อเนื่องไปอยู่เสมอ แต่ปัญหาของการทำงานภาพพิมพ์ก็มีมาก

เช่น ความพึงพอใจในแต่ละขั้นตอนตามกระบวนการและที่สำคัญคือ แท่นพิมพ์สำหรับพิมพ์ภาพในเทคนิคต่างๆ

ดังนั้นผลงานภาพพิมพ์แต่ละชิ้นที่สำเร็จออกมา ย่อมหมายถึงความพากเพียรและมุ่งมั่นของศิลปิน จึงไม่ใช่เรื่องแปลก

ที่งานภาพพิมพ์จะออกมาแสดงตัวค่อนข้างน้อยในงานแสดงศิลปกรรมทั้งหลาย

กวิน บำรุงศรี วัลลภ สีเสน และสมชาย พินิจทรัพย์ ได้นำผลงานภาพพิมพ์เข้ามาโลดแล่นในถนนสายศิลปะนี้

ทั้งสามอยู่ในกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า “ฅนภาพพิมพ์” ผ่านการเรียนรู้ ฝึกฝนจากแผนกศิลปะภาพพิมพ์ เพาะช่าง

ภาพพิมพ์ที่นำมาแสดงเป็นเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ พวกเขาได้แสดงความช่ำชองในเทคนิคเพื่อสร้างสรรค์รูปทรง

สีสันที่ได้แรงบันดาลใจในดินแดนล้านนา จัดองค์ประกอบภาพด้วยเรื่องราว เนื้อหา บรรยากาศที่มีลักษณะเฉพาะตัว

ตามแนวคิดของแต่ละคนได้อย่างสมบูรณ์

ที่น่าชื่นชมก็คือการแสดงผลงานครั้งนี้จัดขึ้นนอกพื้นที่ที่เรียกว่าศูนย์กลางของศิลปะ นอกจากจะเห็นความตั้งใจ

ในการนำศิลปะเข้าสู่ประชาชนแล้ว เราก็คงจะได้เห็นการพัฒนาที่เพิ่มพูนการรับรู้และเรียนรู้ในศิลปะที่เรียกว่า

ภาพพิมพ์ ในหมู่ประชาชนแถบถิ่นนี้แน่นอน

จุฬาทิตย์ ทองรุ่งโรจน์ 5 ธันวาคม 2553ขอขอบคุณ พี่สุวิทย์ ใจป้อม พี่บรรจบ ปูธิปิน พี่สุจินต์ สุริยะนภาฤกษ์ และ4 โคบ แกลลอรี่ เชียงราย
ขอบคุณ การให้การต้อนรับ จากอาจารย์และพี่ น้อง ศิลปิน เชียงรายทุกท่านครับผม
 

Create Date : 04 มกราคม 2554    
Last Update : 4 มกราคม 2554 15:36:32 น.
Counter : 992 Pageviews.  

ทุนสร้างสรรค์ศิลปะ 1 เดียวในประเทศไทย

8.30-9.00 ลงทะเบียน
9.00-9.30 พิธีเปิด IDRC Canad กล่าวต้อนรับและเปิดงาน apan Foundation
การแสดง ผดุงศักดิ์ โคชสำเริง
9.30-9.50 ปาฐกถาพิเศษ รศ.แล ดิลกวิทยรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาแรงงานและการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย
9.50-10.20 กล่าวรายงานและแนะนำโครงการสัมมนาและนิทรรศการศิลปะ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย Keiko Sei
10.20-10.40 เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการและรับประทานอาหารว่าง
10.40-11.45 เสวนาวิชาการ เรื่อง การเคลื่อนย้ายแรงงานแบบไร้ถิ่นพำนัก การอาศัยอยู่แบบชั่วคราว และการไม่มีสถายภาพความเป็นอยู่ที่แน่นอนของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

- ประชาชนชายขอบในประเทศไทย สถานภาพแบบชั่วคราวหรือสิทธิที่พึงได้รับอย่างเท่าเทียม
โดย คุณ เอกชัย ปิ่นแก้ว สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

- แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย สถานภาพแบบชั่วคราว หรือแรงงานถาวร
โดย คุณ ฤดีรัตน์ เดชประยูร สำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าวกระทรวงแรงงาน

- แรงงานในประเทศไทย อยู่แบบชั่วคราว และไม่ถูกกฎหมาย
โดย คุณวิไรวรรณแซ่เตีย คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

-ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน
โดย MAP Foundation / AIT

11.45-12.15 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

12.15-12.30 พิธีปิดการสัมมนา

12.30-13.30 รับประทานอาหารกลางวันพิธีเปิดงาน นิทรรศการภาพศิลปะจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 18.30 น.
บริเวณ ลานน้ำพู สถาบันปรีดี พนมยงค์งานจริงคณะผู้จัดงาน

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP Foundation)

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology)

สตูดิโอซัง (Studio Xang)

มหาวิทยาลัยลีดส์ (University of Leeds) ประเทศอังกฤษผู้สนับสนุนการจัดงาน

International Development Research Centre (IDRC) ประเทศแคนาดา

The Japan Foundation


ทุนสร้างสรรค์งานศิลปะ โดย นายสมชาย พินิจทรัพย์


มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ ( MAP Foundation ) และสตูดิโอซัง (Studio Xang) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และมหาวิทยาลัยลีดส์ ประเทศอังกฤษ
ได้จัดงานนิทรรศการภาพศิลปะครั้งนี้ขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนงประมาณจาก เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และ International Development Research Center (IDRC) ประเทศแคนาดา

กิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายหลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง เพศสภาพ แรงงานข้ามชาติ
และความเป็นประชากรของประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภายใต้มุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์ และการเมืองสำหรับโลกที่กำลังวิกฤติ
ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2552 ณ ศูนย์ประชุมของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ในการประชุมครั้งนี้ผู้เข้าประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย ในประเด็นของแรงงานข้ามชาติ
ผ่านงานวิจัยและบทความเชิงวิชาการ คณะผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่านิทรรศการภาพศิลปะครั้งนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับ
การเปิดโอกาสให้แรงงานข้ามชาติ ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงได้สะท้อนความมีตัวตนและการดำรงอยู่เพื่อการทำงานหาเลี้ยงชีพ
ตลอดจนมีการนำเสนอเชิงนโยบายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ให้มีความเข้าใจมีทัศนคติที่ดีต่อแรงงานข้ามชาติมากขึ้น
นิทรรศการภาพศิลปะและการสัมมนาเรื่อง การเคลื่อนย้ายแรงงานแบบไร้ถิ่นพำนัก การอาศัยอยู่แบบชั่วคราว และการไม่มีสถานภาพความเป็นอยู่ที่แน่นอนของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

นิทรรศการภาพศิลปะเรื่อง การเคลื่อนย้ายแรงงานแบบไร้ถิ่นพำนัก การอาศัยอยู่แบบชั่วคราว
และการไม่มีสถานภาพความเป็นอยู่ที่แน่นอนของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
จัดขึ้นเพื่อต้องการสะท้อนให้สังคมได้รับรู้ถึงผลกระทบต่อการตอบสนองต่อประเด็นการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ในลักษณะดังกล่าวของโลกยุคปัจจุบันผ่านงานศิลปะในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ขณะที่รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ
ในโลกกำลังกาวิถีทางในการทำให้แรงงานย้ายถิ่นเหล่านี้มีสถานะความเป็นอยู่ในประเทศของตนแบบชั่วคราวไม่ถาวรทั้ง ๆ
ที่แรงงานย้ายถิ่นกลุ่มนี้เป็นแรงงานที่มีความสำคัญในฐานการผลิตเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในประเทศของตน
ดังนั้นจึงควรมีการให้พื้นที่และโอกาสสำหรับแรงงานข้ามชาติได้แสดงพลังทางความคิดและความรู้สึกของตน
ปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า กัมพูชา และลาว ย้ายถิ่นเข้ามาทำงาน
แบบที่ไม่มีเอกสารอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศอย่างถูกกฎหมายจำนวนมากกว่าล้านคนในหลายสิบปีที่ผ่านมา
เหตุการณ์เช่นนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคล้ายกันทั่วโลก ซึ่งท่าทีของรัฐบาลต่างๆ ที่มีต่อแรงงานข้ามชาติเหล่านี้
กลับมองว่าพวกเขาเป็นเหมือนสินค้าที่สามารถซื้อ-ขาย-แลก-เปลี่ยนได้ ส่งผลให้บุคคลกลุ่มนี้ต้องสูญเสียคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไป นโยบายของแต่ละประเทศมีจุดมุ่งหมายที่พยายามจะให้แรงงานเหล่านี้มีถิ่นพำนักในประเทศต้นทาง
แบบชั่วคราวและผลักดันให้แรงงานข้ามชาติกลับไปยังประเทศต้นทางที่เป็นบ้านเกิดของพวกเขา
หลังจากที่เสร็จสิ้นการจ้างงานในระยะสั้นๆ แล้ว แรงงานทั้งผู้หญิง ผู้ชาย เยาวชนและเด็ก
ต่างมีความพยายามที่จะต่อสู้และดำรงชีวิตในประเทศต่างๆ แม้จะไม่ได้รับสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ตาม
แรงงานข้ามชาติทั้งหญิงและชายต่างก็ผ่านประสบการณ์การถูกส่งกลับประเทศและกลับเข้ามาทำงานใหม่
ซ้ำไปซ้ำมาเหมือนเป็นวัฏจักรที่ไม่มีวันจบสิ้นและพวกเขาเหล่านั้นมีพฤติกรรมตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าวแตกต่างกันไป
ถึงแม้ว่าแรงงานข้ามชาติจะมีความแตกต่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น เพศ เชื้อชาติ หรือศาสนา
แต่พวกเขาก็พยายามอดทนต่อนโยบายที่พยายามทำให้พวกเขากลายเป็นแรงงานไม่ถูกกฎหมาย
อาศัยอยู่แบบชั่วคราว และไม่มีความแน่นอนในสถานภาพที่เป็นอยู่ ถูกส่งกลับประเทศและกลับเข้ามาใหม่
ตลอดจนยังทำงานและดำรงชีวิตอยู่ในประเทศต่างๆต่อไป การจัดงานนิทรรศการครั้งนี้จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโอกาสและพื้นที่การแสดงออกให้แก่แรงงานเหล่านี้

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม

จากภาพข่าวที่นำเสนอผ่านสื่อต่างๆ อาทิ โทรทัศน์,วิทยุ,และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เกี่ยวกับสภาพการขนส่ง หลบหลีก แอบซ่อนการนำแรงงานต่างด้าว บรรจุใส่ตู้คอนเทรนเนอร์ ลักลอบเข้ามาในประเทศ ซึ่งทำให้เกิดเหตุอันน่าเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่ง อันเนื่องมาจาก อุบัติเหตุเกี่ยวกับ เครื่องทำความเย็น ซึ่งเกิดอาการขัดข้อง แบบเฉียบพลันและคาดไม่ถึงมาก่อน ผลที่ได้รับคือความสูญเสีย อันเกิดจากขาดอากาศหายใจ ทำให้แรงงานเป็นจำนวนมากต้องจบชีวิตลง โดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อน

เหตุการณ์ ดังกล่าวทำให้ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจ ที่จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม อันจะสื่อเกี่ยวเนื่องไปถึงเหตุการณ์ ในครั้งนั้น โดยถ่ายทอดจินตนาการ ความรู้สึก ออกมาเป็นภาพแนวกึ่งนามธรรมแสดงความรู้สึก อึดอัด เบียดเสียด สภาวะการต่อสู้ดิ้นรน เอาชีวิตรอด จากสิ่งที่กำลังประสบ ภายในวัตถุคล้ายรูปทรงของรถตู้โดยสาร ภายใต้การควบคุมของมัจจุราชร้าย เพื่อที่จะสื่อสารผ่านต่อไปยังผู้ชม ภาพผลงานศิลปะในครั้งนี้ให้ได้ตระหนักถึงสภาวะการเคลื่อนย้ายแรงงานแบบไม่ ถูกกฎหมาย ก่อเกิดโศกนาฏกรรมอย่างไร และช่วยกันหาหนทางแก้ไข อย่างเป็นระบบในอนาคตต่อไป

ขอบคุณครับ
 

Create Date : 15 กุมภาพันธ์ 2553    
Last Update : 15 กุมภาพันธ์ 2553 13:44:37 น.
Counter : 679 Pageviews.  

ได้รับทุน สนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม 1

ทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปกรรม หัวข้อ การเคลื่อนย้ายแรงงานแบบไม่ถูกกฎหมาย การอยู่แบบชั่วคราวและการไม่มีสถานภาพความเป็นอยู่ที่แน่นอน

โดย มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ สตูดิโอซัง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และมหาวิทยาลัยลีดส์ ประเทศอังกฤษ (องค์กรร่วมจัด)
กระผมได้โพสภาพสำเร็จไว้ที่ห้องศิลปะแล้วนะครับ ทีนี้มาดู ความยากในการทำกันนะ...ตัดไม้อัดเอาตามขนาดของคณะผู้จัดกำหนด 80x100 เซ็นติเมตร...ฉลุซะ ซึ่งเสียใบเลื่อยไป 10 เส้น
...เสร็จแล้ว นำผ้าใบมาขึง (ตามรูปทรง ยากมาก)...ร่างแล้วเริ่มลงสี เทาก่อน จากนั้น ไล่เส้นแบบ ดรออิงค์ แนวผมต้องเส้นยุ่งๆ

...นิทรรศการภาพศิลปะครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อต้องการสะท้อนให้สังคม ได้รับรู้ถึงผลกระทบของการตอบสนองต่อประเด็น การเคลื่อนย้ายแรงงานในลักษณะดังกล่าว ของโลกยุคปัจจุบัน ผ่านงานศิลปะ ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป

โดยมีผลงานที่ส่งเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อจัดแสดงในนิทรรศการ ได้แก่ ภาพวาด ภาพลายเส้น ภาพถ่าย การแสดงดนตรี งานประติมากรรมและงานศิลปะแบบจัดวาง งานออกแบบจากวัสดุผ้า งานภาพพิมพ์ และ วีดีโออาร์ต

กำหนดการ 15 – 28 กุมภาพันธ์ 2553 (โดยประมาณ) ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์

(ภาพผลงาน) Import 2 (นำเข้า 2 )

เทคนิค สีอครีลิค(ผสม) บนผ้าใบ

ขนาด 80x100 เซ็นติเมตร..ชมภาพไดคัทแล้วที่นู่นเลยฮะ //www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C8787562/C8787562.html

ว่างแล้วจะแวะไปทักทายทุกท่านครีบ
 

Create Date : 20 มกราคม 2553    
Last Update : 20 มกราคม 2553 17:59:59 น.
Counter : 1471 Pageviews.  

บรรยากาศจัดแสดงผลงานและมอบรางวัลของสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 11

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2552

ช้าไปนานเลยครับ ผมไปทำงานนอกสถานที่ ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
เสด็จฯ ไปในพิธีเปิด เมื่อ วันพฤหัสสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2552

สัมภาษฐ์ อันเนื่องมาจากแนวคิดในผลงาน โดย คุณจอม เพชรประดับเจ้าของผลงาน...ใครกันนะ...!!!!

ขอบคุณคณะผู้จัด คณะกรรมการตัดสิน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ชมภาพผลงานจริงได้ที่
...สถาบันพระปกเกล้า (อาคารหลัง) ตรงข้าม หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ ฯเชิงสะพานผ่านฟ้า
 

Create Date : 03 ธันวาคม 2552    
Last Update : 3 ธันวาคม 2552 15:39:26 น.
Counter : 1612 Pageviews.  

1  2  

nai-nu-19
Location :
ปทุมธานี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]
...ทำไปในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวม...
...เป็นประโยชน์ต่อสังคม...
Friends' blogs
[Add nai-nu-19's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.