Group Blog
 
All blogs
 
ออกกำลังการให้เหนื่อยทำไม ถ้าน้ำหนักไม่ลด
ถ้าฉันออกกำลังกายแล้วน้ำหนักไม่ลดลงล่ะ ? ฉันจะออกกำลังกายให้เหนื่อยไปทำไม

คนที่อ้วนนั้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆครับ เช่น เบาหวาน ความดัน โรค
หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบตัน และความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับความอ้วนจะสูงขึ้นหาก
ไขมันนั้นสะสมอยู่ที่หน้าท้องมากกว่าส่วนอื่นๆ และทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน ไขมันใน
หลอดเลือดสูง

ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการศึกษาหาวิธีการที่ลดความอ้วนแบบต่างๆที่ให้ประสิทธิผลสูงสุดในการ
ทำให้ไขมันที่สะสมโดยเฉพาะที่พุงให้ลดลง

การควบคุมอาหารเป็นวิธีการที่พบได้บ่อยที่สุดครับที่เกือบทุกคนเลือกใช้ แต่ว่าการออกกำลังกาย
เป็นวิธีที่สำคัญมากกว่า

ในการลดน้ำหนัก จำเป็นต้องให้ผลรวมของพลังงานแต่ละวันเป็นลบครับ (พลังงานที่ได้รับเข้า
มา น้อยกว่า พลังงานที่ใช้ในแต่ละวัน) การศึกษาส่วนใหญ่ เพิ่มการใช้พลังงานในแต่ละวันด้วย
วิธีการออกกำลังกาย แต่มักจะไม่เพียงพอที่จะทำให้น้ำหนักลดลง

เป็นที่รู้กันครับว่าการออกกำลังกาย สามารถช่วยเพิ่มการใช้น้ำตาล เป็นที่ประจักษ์ดีครับว่าถ้า
ทำให้น้ำหนักลดลง ก็ทำให้การทำงานของฮอร์โมนอินซูลินมากขึ้น

มีการศึกษาหนึ่งครับ ที่ศึกษาผลระหว่างการควบคุมอาหารเปรียบเทียบกับการออกกำลังกาย แม้
ว่าน้ำหนักจะลดลง หรือไม่ลดลงก็ตาม

ในผู้ชายที่อ้วน 52 คนที่มีดัชนีมวลกายเฉลี่ย 31.3 และมีรอบเอวเฉลี่ย 110 เซนติเมตร มาทำการสุ่ม
เป็นกลุ่ม ทั้งหมด 4 กลุ่ม

โปรแกรมโภชนาการและการออกกำลังกาย

แต่ละคนจะได้รับการคิดพลังงานที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน แล้วจะได้รับอาหารดังต่อไปนี้
ครับ


คาร์โบไฮเดรต 55-60% ของปริมาณแคลอรี่

โปรตีน 20% ของปริมาณแคลอรี่

ไขมัน 20% ของปริมาณแคลอรี่


เป็นระยะเวลา 4-5 สัปดาห์ ในระยะเวลานี้จะมีการชั่งน้ำหนักเพื่อหาพลังงานที่ได้รับในการคง
น้ำหนักไว้ให้คงที่

หลังจากนั้นจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม


ในกลุ่มที่ควบคุมน้ำหนักด้วยการควบคุมอาหาร จะลดพลังงานลงไปจากเดิม 700 กิโล
แคลอรี่ต่อวัน (ถ้าเดิมเคยได้รับ 2000 กิโลแคลอรี่ต่อวัน จะเหลือ 2000-700=1300 กิโล
แคลอรี่ต่อวัน)ในกลุ่มที่ลดน้ำหนักด้วยวิธีการออกกำลังกาย ก็จะต้องออกกำลังกายให้ใช้พลังงานมากขึ้น
อีก 700 กิโลแคลอรี่ต่อวันในกลุ่มที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ก็จะออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนักให้คงที่ในกลุ่มควบคุมก็จะคงรับประทานอาหารเช่นเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง


หลังจากนั้นก็จะปล่อยให้อาสาสมัครกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้าน โดยที่ไม่อนุญาตให้ใช้วิตามิน หรือ
อาหารเสริมใดๆ อาสาสมัครจะได้รับการสอนให้รู้จักเลือกอาหารและออกกำลังกายเพื่อควบคุม
พลังงานให้ได้ตามกลุ่มและให้บันทึกรายการอาหารเพื่อให้นักโภชนาการตรวจสอบ

ในกลุ่มที่มีการออกกำลังกายจะให้ออกกำลังกายโดยการใช้เครื่องลู่วิ่งออกกำลังกายเป็นระยะเวลา
12 สัปดาห์ โดยแต่ละครั้งจะพยายามให้ได้ระยะทางเทียบเท่ากับการใช้พลังงาน 700 กิโลแคลอรี่

ผลลัพธ์


น้ำหนักลดลงไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มที่ใช้วิธีการควบคุมอาหาร กับกลุ่มที่ใช้วิธีการ
ออกกำลังกายเพื่อให้พลังงานลดลงในปริมาณเท่าๆกัน แต่ว่าการเผาผลาญในกลุ่มที่
ออกกำลังกายมีมากกว่ากลุ่มที่ใช้วิธีการควบคุมอาหารและอัตราการเผาผลาญขณะพัก กลุ่มที่ลดน้ำหนักด้วยวิธีการออกกำลังกายก็ยังเผาผลาญ
มากกว่ากลุ่มที่ไม่มีการออกกำลังกาย ส่วนความดันโลหิตไม่แตกต่างในแต่ละกลุ่มไม่ว่าจะใช้วิธีการลดน้ำหนักโดยการควบคุมน้ำหนัก หรือออกกำลังกายก็ไม่แตกต่างกัน
มากราวๆ 8% ของน้ำหนักตัว (7.4 กิโลกรัมในกลุ่มควบคุมอาหาร และ 7.6 กิโลกรัมใน
กลุ่มออกกำลังกาย) แต่แตกต่างกันชัดเจนในกลุ่มที่ไม่ออกกำลังกายและไม่ควบคุมอาหาร
(กลุ่มควบคุม)ในกลุ่มที่ออกกำลังกาย แม้ว่าน้ำหนักจะลดลงหรือไม่ การทำงานของหัวใจจะดีกว่าใน
กลุ่มที่ไม่ได้ออกกำลังกายไม่ว่ากลุ่มที่ลดน้ำหนักโดยใช้วิธีการอดอาหาร หรือใช้วิธีการออกกำลังกาย ปริมาณของ
ไขมันลดลงครับ แต่ว่าในกลุ่มที่ออกกำลังกาย ปริมาณของไขมันจะลดลงมากกว่าในกลุ่มที่ลดน้ำหนักโดยใช้วิธีการควบคุมอาหาร จะเสียมวลกล้ามเนื้อมากกว่า แต่ไม่เสีย
มวลกล้ามเนื้อในกลุ่มที่ออกกำลังกายในกลุ่มลดน้ำหนักด้วยวิธีออกกำลังกาย รอบเอวจะลดลงไม่แตกต่างจากการใช้วิธีการ
ควบคุมอาหาร แต่ว่ารอบเอวลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ออกกำลัง
กายและไม่ได้ควบคุมอาหาร (กลุ่มควบคุม)ในกลุ่มที่ออกกำลังกาย (แม้ว่าน้ำหนักไม่ลดลง) ก็ยังมีรอบเอวลดลงมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้
ควบคุมอาหาร และไม่ได้ออกกำลังกาย แต่น้อยกว่ากลุ่มที่พยายามให้น้ำหนักลดลง


การศึกษานี้จะแสดงให้เห็นครับว่าการออกกำลังกาย ช่วยลดไขมันโดยรวมและช่วยการทำงาน
ของหัวใจ มากกว่าการใช้วิธีการควบคุมอาหารเพียงอย่างเดียว และการออกกำลังกาย แม้ว่า
น้ำหนักจะไม่ลดลง ก็ยังมีประโยชน์ สามารถลดไขมันที่พุงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยในการทำ
งานของหัวใจครับ

อ้างอิง
Reduction in Obesity and Related Comorbid Conditions after Diet-Induced Weight Loss or
Exercise-Induced Weight Loss in Men A Randomized, Controlled Trial :Ann Intern Med. 2000
Jul 18;133(2):92-103.


Create Date : 23 กรกฎาคม 2552
Last Update : 23 กรกฎาคม 2552 8:16:36 น. 1 comments
Counter : 3734 Pageviews.

 
ช่วงนี้เราลดน้ำหนักโดยการลดปริมาณอาหารค่ะ เพราะทำงานอยู่แล้วทุกวัน และถ้าทำงานจนหมดแรงแล้วไม่มีเวลานอนหลับจะยิ่งทำให้เราอ้วนมากยิ่งกว่าเดิมอีกค่ะ


โดย: ลูกน้ำกว๊าน วันที่: 23 กรกฎาคม 2552 เวลา:13:57:14 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

กันต์นัทธ์
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 19 คน [?]
กันต์นัทธ์ แปลว่า ผูกพันด้วยความรัก


ค้นหาข้อมูลในบล็อกกันต์นัทธ์


แจกฟรี !! e-book

 โปรแกรมออกกำลังกายโดยแพทย์ 

 รวม ฟรี !! E-BOOK 

โปรแกรม Acrobat Reader 9
Acrobat Reader 9 Program
โปรแกรม Foxit READER
Foxit READER Program
โปรแกรมดูทีวีออนไลน์
TV and Radio online Program
โปรแกรมดูดวง
Mahamodo
โปรแกรมไล่ยุง
Antimosquitocounter free hit unique web
Friends' blogs
[Add กันต์นัทธ์'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.