Group Blog
 
All blogs
 
แนะนำ e-book การลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีโดยแพทย์

แนะนำ e-book การลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีโดยแพทย์
เปิดเผยวิธีการลดน้ำหนักอย่างถูกวิธี และช่วยปกป้องเงินที่คุณหามาด้วยความยาก
ลำบาก... ให้พ้นจากบริษัทอาหารเสริมลดน้ำหนัก ที่ใช้วิธีการตลาดแบบต่างๆ ล่อลวงและ
สูบเงินออกจากกระเป๋าสตางค์ของคุณ ถึงเดือนละกว่า 1000-10000 บาทซ้ำแล้ว ซ้ำอีก
ตลอดไป

ขอแนะนำ "อ้วนศาสตร์" โดย นพ. ปิติ นิยมศิริวนิช

อ้วนศาสตร์ เป็น คู่มือการเผาผลาญไขมันที่มีอัดแน่น ได้ด้วยเทคนิคการลดไขมันหนา
มากถึง 400 หน้า ซึ่งจะช่วยให้คุณลดไขมันส่วนเกินในร่างกายได้โดย ที่ไม่ต้องพึ่งยา
หรืออาหารเสริมและเสียเงินซ้ำแล้วซ้ำ อีก ...อีกต่อไป และตลอดไป

เนื้อหาภายในนี้ครบถ้วนตั้งแต่กลไกการทำงานของร่างกาย ยุทธวิธีการเผาผลาญไขมัน
ซึ่งสามารถทำได้จริงในทางปฏิบัติ จากที่บ้านและจากตลาดใกล้บ้าน ตลอดจนการ
รักษาทางการแพทย์ตั้งแต่การใช้ยาจนไปถึงการผ่าตัด

ข้อมูลหนังสือ

เนื้อหาในอ้วนศาสตร์ จะครอบคลุมหัวข้อต่างๆดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ไขมันวิทยา

ในตอนนี้จะทำให้คุณเรียนรู้ "ความลับของร่างกายที่ช่วยให้คุณผอม"
ข่าวดีครับ คุณจะได้เปรียบในการลดน้ำหนักมากขึ้น ถ้าคุณรู้จักร่างกายของคุณ และ
ให้กลไกของร่างกายของคุณ ช่วยให้คุณลดความอ้วนลงได้ครับไขมันวิทยา

ตอนที่ 1 : ประวัติศาสตร์ชาติพันธ์มนุษย์กับความอ้วน ความอ้วนเริ่มต้นที่ตรงไหน
เรียนรู้วิวัฒนาการของอาหารตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคปัจจุบันที่ทำให้คุณ
อ้วน

ไขมันวิทยา ตอนที่ 2: กลไกแห่งความหิวอิ่ม เรียนรู้สู่วิธีการควบคุมความรู้สึกหิวและ
ความรู้สึกอิ่ม ได้แม้ว่าคุณจะไม่เคยรู้สึกอิ่มมาก่อน

ไขมันวิทยา ตอนที่ 3: จากปากถึงทวารหนัก เรียนรู้การทำงานในระบบการทำงานของ
อาหาร การย่อยและการดูดซึม และเรียนรู้ว่าร่างกายเปลี่ยนอาหารที่คุณรับประทานเป็น
ไขมันได้อย่างไร

ไขมันวิทยา ตอนที่ 4: ระบบฮอร์โมนในร่างกาย เรียนรู้ว่าร่างกายนำไขมันมาเผาผลาญ
ให้เกิดพลังงานได้อย่างไร

ไขมันวิทยา ตอนที่ 5: ความสุขกับการรับประทานอาหาร มีอะไรที่ทำให้คูณรับประทาน
อาหารมากขึ้น เรียนรู้วิธีการรับประทานอาหารซึ่งกระตุ้นความสุขได้นานๆ แต่ไม่สะสม
ไขมัน

ไขมันวิทยา ตอนที่ 6: จิตวิทยาในการลดน้ำหนัก ค้นหาว่าทำไมเราจึงลด-ละ-เลิกอาหาร
ต้องห้ามไม่ได้ เรียนรู้วิธีการเลือกรับประทานอาหาร โดยไม่ต้องฝืนความรู้สึกความรู้สึก
ในการงดรับประทานอาหารที่คุณชื่นชอบอีกต่อไป

ไขมันวิทยา ตอนที่ 7: กล้ามเนื้อ โรงงานเผาผลาญพลังงานชั้นเยี่ยม เรียนรู้วิธีการเพิ่ม
การเผาผลาญมากขึ้นถึง 500-1000 กิโลแคลอรี่ต่อวัน โดยการนั่งอยู่เฉยๆ

ไขมันวิทยา ตอนที่ 8: อย่าให้ไขมันทำลายชีวิตคุณ เรียนรู้กลไกที่จะนำไปสู่โรค
เบาหวาน โรคไขมันและโคเลสเตอรอลในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
ขาดเลือด แม้ว่าคุณไม่ใช่แพทย์และอื่นๆอีกมาก

ตอนที่ 2 แผนปฎิบัติการลดไขมัน
ในแผนปฎิบัติการลดไขมัน จะทำให้คุณได้เรียนรู้ เทคนิคการลดไขมัน ที่สามารถนำไป
ปฏิบัติได้จริง ด้วยตนเองจากที่บ้าน และแผนโภชนาการจากตลาดใกล้บ้านคุณ
ส่วนหนึ่งของตอนนี้จะช่วยให้คุณ

แผนปฎิบัติการลดไขมัน ตอนที่ 1: ฉันต้องลดน้ำหนักหรือไม่ เรียนรู้วิธีการประเมิน
ปริมาณไขมันในร่างกาย และภาวะสุขภาพของคุณเองอย่างง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง

แผนปฎิบัติการลดไขมัน ตอนที่ 2: เรียนรู้การตั้งเป้าหมายที่สามารถทำให้คุณมีพลังใจ
ในการก้าวเดินต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ และสร้างแรงขับดันให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างไม่มี
ขีดจำกัด

แผนปฎิบัติการลดไขมัน ตอนที่ 3: ทำไม 95% ของการอดอาหารไม่เคยสำเร็จ และ
ยุทธวิธีที่ทรงพลัง 8 ประการที่คุณสามารถลดไขมันในร่างกายคุณได้โดยที่ไม่ต้องอด
อาหาร

แผนปฎิบัติการลดไขมัน ตอนที่ 4: แผนที่ไปสู่ความสำเร็จ รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วเรา
กำลังจะทำอะไรอยู่ และกลวิธีการปรับวิธีการที่คุณใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

แผนปฎิบัติการลดไขมัน ตอนที่ 5: แคลอรี่: พื้นฐานที่จำเป็นในการลดน้ำหนัก กฎแห่ง
การทรงพลังงาน และวิธีการที่จะให้คุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการคนหนึ่งใน
ครอบครัว

แผนปฎิบัติการลดไขมัน ตอนที่ 6: ความลับของการปรับวิธีการรับประทานอาหาร ที่
ช่วยเปลี่ยนร่างกายให้กลายเป็นเครื่องจักรที่ช่วยในการเผาไขมันส่วนเกินในร่างกายของ
คุณ

แผนปฎิบัติการลดไขมัน ตอนที่ 7: ความลับของการปรับสัดส่วนสารอาหารประเภท
ไขมัน โปรตีน และคาร์โบไฮเดรตอย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยลดไขมันและสร้างกล้ามเนื้อ

แผนปฎิบัติการลดไขมัน ตอนที่ 8:ไขมันดี-ไขมันเลว เพิ่มพลังงาน-เพิ่มการเผาผลาญ
ไขมัน และลดโคเลสเตอรอลในเลือดด้วยวิธีการรับประทานอาหารไขมันที่ถูกต้อง ถูก
ปริมาณ และถูกเวลา

แผนปฎิบัติการลดไขมัน ตอนที่ 9: โปรตีน สารอาหารซึ่งช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อ เร่ง
การเผาผลาญพลังงาน แม้ในยามที่คุณนอนหลับ

แผนปฎิบัติการลดไขมัน ตอนที่ 10: คาร์โบไฮเดรต ศัตรูที่เป็นอุปสรรคในการลดความ
อ้วน ? หรือ สารอาหารที่จำเป็นที่ร่างกายต้องใช้ในการเผาผลาญ เรียนรู้วิธีการ
รับประทานคาร์โบไฮเดรตซึ่งลดการสะสมของไขมัน

แผนปฎิบัติการลดไขมัน ตอนที่ 11:ไขปริศนาว่าอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำ หรือ Low Carb
Diet สามารถช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือ

แผนปฎิบัติการลดไขมัน ตอนที่ 12: น้ำ สิ่งสำคัญในการลดน้ำหนัก จริงหรือไม่ที่การดื่ม
น้ำช่วยเพิ่มการเผาผลาญ

แผนปฎิบัติการลดไขมัน ตอนที่ 13: แผนโภชนาการแบบ “อ้วนศาสตร์” แผน
โภชนาการอาหารแบบท้องถิ่นที่ถูกพัฒนาตามแบบฉบับ”อ้วนศาสตร์” ซึ่งคุณสามารถ
หาวัตถุดิบได้เอง แม้จากในตลาดใกล้บ้าน

แผนปฎิบัติการลดไขมัน ตอนที่ 14: อาหารเสริม อาหารเพื่อสุขภาพ จำเป็นหรือไม่
เรียนรู้ความลับที่บริษัทผู้ผลิตอาหารเสริม อาหารเพื่อสุขภาพ ไม่อยากให้คุณรู้

แผนปฎิบัติการลดไขมัน ตอนที่ 15: การออกกำลังกายแบบเผาผลาญ เรียนรู้ว่าทำไมจึง
เพิ่มการเผาผลาญไขมันดีกว่าวิธีการอดอาหาร

แผนปฎิบัติการลดไขมัน ตอนที่ 16: ออกกำลังกายแบบสร้างกล้ามเนื้อ ทำอย่างไรให้
ร่างกายเพิ่มการเผาผลาญร่างกายได้ แม้ในขณะที่คุณพักผ่อน และอื่นๆ อีกมาก

การรักษาทางการแพทย์
อ้วนศาสตร์ จะไม่มีทางสมบูรณ์ ได้เลยถ้าปราศจากตอนที่ 3 การรักษาทางการแพทย์
ตั้งแต่การใช้ยา จนไปถึงการผ่าตัด ในตอนนี้คุณจะรู้ว่าในทางการแพทย์ จะมีวิธีการ
ช่วยเหลือคุณอย่างไร
บ้าง

การรักษาทางการแพทย์ ตอนที่ 1: เรื่องยาลดน้ำหนัก วิธีการขี้โกงในการลดน้ำหนัก

การรักษาทางการแพทย์ ตอนที่ 2: ศัลยกรรมเพื่อการลดน้ำหนัก เมื่อไม่มีวิธีการอื่นอีก
แล้ว!?

การรักษาทางการแพทย์ ตอนที่ 3: การลดไขมันเฉพาะที่ Mesotherapy และ
Carboxytherapy หนทางลดไขมันส่วนเกินเฉพาะที่

คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยค่ะ

//www.thaifittips.com/t.php?a=471444
Create Date : 19 ตุลาคม 2551
Last Update : 19 ตุลาคม 2551 6:37:59 น. 1 comments
Counter : 4895 Pageviews.

 
สุดท้าย หวังว่าคงไม่จบลงที่ตอน

การรักษาทางการแพทย์ ตอนที่ 3 น่ะครับ


โดย: เด็กผู้ชายที่ไม่เตะบอลตอนกลางวัน (kanapo ) วันที่: 19 ตุลาคม 2551 เวลา:11:37:00 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

กันต์นัทธ์
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 19 คน [?]
กันต์นัทธ์ แปลว่า ผูกพันด้วยความรัก


ค้นหาข้อมูลในบล็อกกันต์นัทธ์


แจกฟรี !! e-book

 โปรแกรมออกกำลังกายโดยแพทย์ 

 รวม ฟรี !! E-BOOK 

โปรแกรม Acrobat Reader 9
Acrobat Reader 9 Program
โปรแกรม Foxit READER
Foxit READER Program
โปรแกรมดูทีวีออนไลน์
TV and Radio online Program
โปรแกรมดูดวง
Mahamodo
โปรแกรมไล่ยุง
Antimosquitocounter free hit unique web
Friends' blogs
[Add กันต์นัทธ์'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.