คำราชาศัพท์หมวดเครื่องภาชนะใช้สอย
หมวดเครื่องภาชนะใช้สอย

พระสุพรรณภาชน์ -------------------------> โต๊ะทองคำสำหรับตั้งสำรับคาวหวาน

พระสุพรรณศรี -----------------------------> กระโถนเล็ก

พระสุพรรณราช -----------------------------> กระโถนใหญ่

พระทวย --------------------> คันทวยสำหรับรองรับกระโถน หรือรับพระภูษาโยง

บ้วนพระโอษฐ์ -----------------------------> กระโถน

โต๊ะเสวย -----------------------------> โต๊ะรับประทานอาหาร

ฉลองพระหัตถ์ช้อน -----------------------------> ช้อน

ฉลองพระหัตถ์ส้อม -----------------------------> ส้อม

ฉลองพระหัตถ์ตะเกียบ -----------------------------> ตะเกียบ

ผ้าเช็ดพระหัตถ์ -----------------------------> ผ้าเช็ดมือ

ชามชำระพระหัตถ์ -----------------------------> ชามล้างมือ

พระมังสี -----------------------------> พานรองสังข์ จอกหมาก

พระตะพาบ, พระเต้า (คนโท) -----------------------------> คนโทน้ำ

พระมณฑปรัตนกรัณฑ์ -------------------> ขันน้ำทรงมณฑปพานรองมีจอกลอย

พระมณฑปพระสุธารส -----------------------------> หม้อน้ำดื่ม

พระเต้าทักษิโณทก -----------------------------> เต้ากรวดน้ำ

พระสุวรรณภิงคาร -----------------------------> หม้อน้ำทำด้วยทองคำรูปคนโท

ชามเครื่องต้น, ถ้วยชามเครื่องต้น -----------------------------> ถ้วยชาม

จานเครื่องต้น -----------------------------> จาน

มีดคาว, มีดหวาน, มีดผลไม้ -----------------------------> มีด

ที่พระสุธารส -----------------------------> ชุดเครื่องน้ำร้อน น้ำเย็น

ถาดพระสุธารส -----------------------------> ถาดเครื่องน้ำร้อน น้ำเย็น

ถ้วยพระสุธารส -----------------------------> ถ้วยน้ำ

จบหมวดนี้คะ
Create Date : 14 กันยายน 2550
Last Update : 4 เมษายน 2551 19:59:26 น.
Counter : 1295 Pageviews.

คำราชาศัพท์หมวดเครื่องประดับ
หมวดเครื่องประดับ


พระจุฑามณี -----------------------------> ปิ่นประดับเพชร

พระอุณหิส -----------------------------> กรอบหน้า

พระมหามงกุฎ -------------------------> หมายถึง พระมหาพิชัยมงกุฎ ในเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์

พระกุณฑล -----------------------------> ต่างหู

ตุ้มพระกรรณ -----------------------------> ต่างหู

พระกรรเจียก -----------------------------> จอนหู

เกยูร -----------------------------> สร้อยอ่อน, ทองต้นแขน

สร้อยพระศอ -------------------------> สร้อยคอ

พระมหาสังวาล -----------------------------> สร้อยตัว

พระสังวาล -----------------------------> สร้อยตัว, สร้อยยาวสวม สะพายแล่ง

ทองพระกร, พระกำไล, พระวลัย -----------------------------> กำไล

พาหุรัด -----------------------------> กำไลต้นแขน

สร้อยข้อพระหัตถ์, พระวลัย -----------------------------> สร้อยข้อมือ

พระกำไลหยก -----------------------------> กำไลหยก

กำไลข้อพระบาท, ทองพระบาท -----------------------------> กำไลข้อเท้า

พระธำมรงค์ -----------------------------> แหวน

รัดพระองค์ -----------------------------> เข็มขัด

พระปั้นเหน่ง -----------------------------> หัวเข็มขัด

จบหมวดนี้แล้วCreate Date : 14 กันยายน 2550
Last Update : 4 เมษายน 2551 19:58:37 น.
Counter : 3519 Pageviews.

คำราชาศัพท์หมวดร่างกาย
หมวดร่างกาย


พระเจ้า --------------------------> หัว ศีรษะ ของพระมหากษัตริย์

พระเศียร -------------------------> หัว ศีรษะ

พระสิรัฐิ, พระสีสกฏาหะ, กะโหลกพระเศียร --------------------> กะโหลกศีรษะ

เส้นพระเจ้า -------------------------> เส้นผม ของพระมหากษัตริย์

พระเกศา, พระเกศ, พระศก -------------------------> เส้นผม

ไรพระเกศ, ไรพระเกศา, ไรพระศก -------------------------> ไรผม

ขมวดพระศก, ขมวดพระเกศา -------------------------> ขมวดผมที่เป็นก้นหอย

พระโมลี, พระเมาลี -------------------------> จุก หรือมวยผม

พระจุไร -------------------------> ไรจุก ไรผม

พระจุฑามาศ -------------------------> มวยผม ท้ายทอย

พระเวณิ -------------------------> เปียผม ช้องผม

พระนลาฏ -------------------------> หน้าผาก

พระขนง, พระภมู -------------------------> คิ้ว

พระอุณาโลม -------------------------> ขนหว่างคิ้ง

พระเนตร, พระนัยนะ, พระจักษุ -------------------------> ดวงตา

พระเนตรดำ, ดวงพระเนตรดำ -------------------------> ตาดำ

พระเนตรขาว, ดวงพระเนตรขาว -------------------------> ตาขาว

พระกนีนิกา, พระเนตรดารา -------------------------> แก้วตา

หนังพระเนตร, หลังพระเนตร -------------------> หนังตา เปลือกตา หรือหลังตา

พระโลมจักษุ, ขนพระเนตร -------------------------> ขนตา

ขอบพระเนตร -------------------------> ขอบตา

ม่านพระเนตร -------------------------> ม่านตา

ต่อมพระเนตร -------------------------> ต่อมน้ำตา ท่อน้ำตา

พระอัสสุธารา, พระอัสสุชล, น้ำพระเนตร -------------------------> น้ำตา

พระนาสิก, พระนาสา -------------------------> จมูก

สันพระนาสิก, สันพระนาสา -------------------------> สันจมูก

ช่องพระนาสิก -------------------------> ช่องจมูก

พระโลมนาสิก, ขนพระนาสิก -------------------------> ขนจมูก

พระปราง -------------------------> แก้ม

พระกำโบล, กระพุ้งพระปราง -------------------------> กระพุ้งแก้ม

พระมัสสุ -------------------------> หนวด

พระทาฐิกะ, พระทาฒิกะ -------------------------> เครา หนวดที่คาง

พระโอษฐ์ -------------------------> ปาก ริมฝีปาก

พระตาลุ, เพดานพระโอษฐ์ -------------------------> เพดานปาก

พระทนต์ -------------------------> ฟัน

พระทันตมังสะ, พระทันตมังสา -------------------------> เหงือก

ไรพระทนต์ -------------------------> ไรฟัน

พระทาฐะ, พระทาฒะ -------------------------> เขี้ยว

พระกราม -------------------------> ฟันกราม

พระชิวหา -------------------------> ลิ้น

ต้นพระชิวหา, มูลพระชิวหา -------------------------> ต้นลิ้น ลิ้นไก่ โคนลิ้น

พระหนุ -------------------------> คาง

ต้นพระหนุ -------------------------> ขากรรไกร ขากรรไตร หรือขาตะไกร

พระกรรณ -------------------------> หู ใบหู

ช่องพระโสต, ช่องพระกรรณ -------------------------> ช่องหู

พระพักตร์ -------------------------> ดวงหน้า

พระศอ -------------------------> คอ

พระกัณฐมณี -------------------------> ลูกกระเดือก

ลำพระศอ -------------------------> ลำคอ

พระชัตตุ -------------------------> คอต่อ

พระรากขวัญ -------------------------> ไหปลาร้า

พระอังสา -------------------------> บ่า ไหล่

พระอังสกุฏ -------------------------> จะงอยบ่า

พระพาหา, พระพาหุ -------------------------> แขน (ตั้งแต่ไหล่ถึงข้อศอก)

พระกร -------------------------> ปลายแขน (ตั้งแต่ข้อศอกถึงข้อมือ)

พระกัปประ, พระกโบระ -------------------------> ข้อศอก

พระกัจฉะ -------------------------> รักแร้

พระกัจฉโลมะ -------------------------> ขนรักแร้

พระหัตถ์ -------------------------> มือ

ข้อพระกร, ข้อพระหัตถ์ -------------------------> ข้อมือ

ฝ่าพระหัตถ์ -------------------------> ฝ่ามือ

หลังพระหัตถ์ -------------------------> หลังมือ

พระองคุลี, นิ้วพระหัตถ์ -------------------------> นิ้วมือ

พระอังคุฐ -------------------------> นิ้วหัวแม่มือ

พระดัชนี -------------------------> นิ้วชี้

พระมัชฌิมา -------------------------> นิ้วกลาง

พระอนามิกา -------------------------> นิ้วนาง

พระกนิษฐา -------------------------> นิ้วก้อย

ข้อนิ้วพระหัตถ์, พระองคุลีบัพ -------------------------> ข้อนิ้วมือ

พระมุฐิ, กำพระหัตถ์ -------------------------> กำมือ กำหมัด กำปั้น

พระนขา, พระกรชะ -------------------------> เล็บ

พระอุระ, พระทรวง -------------------------> อก

พระหทัย, พระกมล -------------------------> หัวใจ

พระถัน, พระเต้า, พระปโยธร -------------------------> เต้านม

ยอดพระถัน, พระจูจุกะ -------------------------> หัวนม

พระกษิรธารา -------------------------> น้ำนม

พระครรโภทร, พระคัพโภทร -------------------------> มีครรภ์ มีท้อง

พระอุทร -------------------------> ท้อง

พระนาภี -------------------------> สะดือ ท้อง

พระสกุล, พระครรภมล ----------------> รก สิ่งที่ติดมากับสายสะดือเด็กในครรภ์

สายพระสกุล -------------------------> สายรก

กล่องพระสกุล -------------------------> มดลูก

พระกฤษฎี, บั้นพระองค์, พระกฏิ -------------------------> สะเอว เอว

พระปรัศว์ -------------------------> สีข้าง

พระผาสุกะ -------------------------> ซี่โครง

พระปฤษฏางค์, พระขนอง -------------------------> หลัง

พระโสณี -------------------------> ตะโพก

พระที่นั่ง -------------------------> ก้น, ที่นั่งทับ

พระวัตถิ -------------------------> กระเพาะปัสสาวะ

พระคุยหฐาน, พระคุยหประเทศ -----------------> องค์ที่ลับชาย

พระโยนี -------------------------> องค์ที่ลับหญิง

พระอัณฑะ -------------------------> ลูกอัณฑะ

พระอูรุ -------------------------> ต้นขา โคนขา ขาอ่อน

พระเพลา -------------------------> ขา ตัก

พระชานุ -------------------------> เข่า

พระชงฆ์ -------------------------> แข้ง

หลังพระชงฆ์ -------------------------> น่อง

พระโคปผกะ -------------------------> ตาตุ่ม

นิ้วพระบาท -------------------------> นิ้วเท้า

พระบาท -------------------------> เท้า

ข้อพระบาท -------------------------> ข้อเท้า

หลังพระบาท -------------------------> หลังเท้า

ฝ่าพระบาท -------------------------> ฝ่าเท้า

พระปัณหิ, พระปราษณี, ส้นพระบาท ---------> ส้นเท้า

พระฉวี -------------------------> ผิวหนัง ผิวกาย

พระฉายา -------------------------> เงา

พระโลมา -------------------------> ขน

ผิวพระพักตร์, พระราศี -------------> ผิวหน้า

พระมังสา -------------------------> เนื้อ

กล้ามพระมังสา -------------------------> กล้ามเนื้อ

พระอสา -------------------------> สิว

พระปีฬกะ -------------------------> ไฝ ขี้แมลงวัน

พระปัปผาสะ -------------------------> ปอด

พระยกนะ (ยะ-กะ-นะ) -------------------------> ตับ

พระวักกะ -------------------------> ไต (โบราณว่า ม้าม)

พระปิหกะ -------------------------> ม้าม (โบราณว่า ไต)

พระอันตะ -------------------------> ไส้ใหญ่

พระอันตคุณ -------------------------> ไส้น้อย ไส้ทบ

พระกุญชะ -------------------------> ไส้พุง

พระนหารู -------------------------> เส้น เอ็น

เส้นพระโลหิต, หลอดพระโลหิต -------------------------> เส้นเลือด หลอดเลือด

หลอดพระวาโย -------------------------> หลอดลม

พระกิโลมกะ -------------------------> พังผืด

พระองคาพยพ -------------------------> ส่วนต่างๆ ของร่างกาย

พระมัตถลุงค์ -------------------------> มันในสมอง

พระธมนี -------------------------> เส้นประสาท

พระลสิกา -------------------------> น้ำในไขข้อ

พระปิตตะ -------------------------> ดี น้ำดี

พระเขฬะ -------------------------> น้ำลาย

พระเสมหะ -------------------------> เสลด

มูลพระนาสิก -------------------------> น้ำมูก

มูลพระนขา -------------------------> ขี้เล็บ

พระเสโท -------------------------> เหงื่อ

พระเมโท -------------------------> ไคล

พระบุพโพ -------------------------> น้ำหนอง น้ำเหลือง

พระอุหลบ, พระบุษปะ -------------------------> เลือดประจำเดือนหญิง

พระอัฐิ -------------------------> กระดูก

พระอังคาร, พระสรีรางคาร -------------------------> เถ้ากระดูก

พระอังสัฐิ -------------------------> กระดูกไหล่

พระหนุฐิ -------------------------> กระดูกคาง

พระคีวัฐิ -------------------------> กระดูกคอ

พระพาหัฐิ -------------------------> กระดูกแขน

พระอุรัฐิ -------------------------> กระดูกหน้าอก

พระผาสุกัฐิ -------------------------> กระดูกซี่โครง

พระปิฐิกัณฐกัฐิ -------------------------> กระดูกสันหลัง

พระกฏิฐิ -------------------------> กระดูกสะเอว

พระอูรัฐิ -------------------------> กระดูกขา

พระชังฆัฐิ -------------------------> กระดูกแข้ง

พระปาทัฐิ -------------------------> กระดูกเท้า

พระหัตถัฐิ -------------------------> กระดูกมือ

พระยอด -------------------------> ฝี, หัวฝี

พระบังคนหนัก -------------------------> อุจจาระ

พระบังคนเบา -------------------------> ปัสสาวะ

พระปัสสาสะ -------------------------> ลมหายใจเข้า

พระอัสสาสะ -------------------------> ลมหายใจออก

พระชีพจร -------------------------> ชีพจร

อุณหภูมิพระวรกาย -------------------------> อุณหภูมิของร่างกาย

พระวาโย -------------------------> ลมCreate Date : 13 กันยายน 2550
Last Update : 25 มิถุนายน 2551 7:59:00 น.
Counter : 1319 Pageviews.

7 comment
1  2  3  

Khunmook
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]ผู้มาเยือน