ลักษณนาม (อักขรานุกรมปลายบาทสังขยา)
ลักษณนามของสิ่งต่างๆ


ลักษณนาม----------------------ตัวอย่างสิ่งที่ใช้กับคำนั้น

กระบอก--------------------------------------> กระบอกน้ำ, ปืน, ข้าวหลาม

กัณฑ์-----------------------------------------> เทศน์

กลัก------------------------------------------> ไม้ขีดไฟ

กลุ่ม------------------------------------------> ด้ายกลุ่ม, ป่านกลุ่ม

กอ -------------------------------------------> ไผ่, หญ้า

กอง ------------------------------------------> กองทหาร กองอิฐ กองทราย

ก้อน ------------------------------------------> ก้อนดิน, ศิลา, อิฐ, ข้าวตู

กำ --------------------------------------------> ผักกำ, พลูกำ

กิ่ง --------------------------------------------> กิ่งไม้, งาช้าง

กุลี -------------------------------------------> ผ้านุ่ง, โสร่ง, ผ้าขาวม้า (ผ้ากุลี

หนึ่งเท่ากับผ้าประเภทเดียวกันที่รวมเป็นห่อหนึ่ง มีจำนวน 20 ผืน)

เกล็ด -----------------------------------------> เกล็ดปลา, เกล็ดกระ, พิมเสน

ขด -------------------------------------------> เชือกขด, ลวดขด, หวายขด

ขนัด -----------------------------------------> สวน

ขนาน ----------------------------------------> ยาแก้โรคต่างๆ

ขวด -----------------------------------------> ขวดต่างๆ

ขอน ----------------------------------------> ใช้กับสิ่งหนึ่งหรือข้างหนึ่งของของ

ที่มีคู่ เช่น กำไล 1 ขอน

เข็ด -----------------------------------------> ด้ายเข็ด, เชือกเข็ด

โขลง ---------------------------------------> ช้างหลายช้างรวมกันเป็นโขลง

คัน -----------------------------------------> คันชั่ง, คันกระสุน, คันเบ็ด, รถ, ร่ม

ฉัตร, หน้าไม้, แร้ว

คัมภีร์ --------------------------------------> หนังสือคัมภีร์

คำ -----------------------------------------> คำพูด, คำข้าว, คำหมาก, คำกลอน

คู่ ------------------------------------------> ใช้กับของสองสิ่ง เช่น ช้อมส้อม

ตะเกียบ กำไล

เครือ --------------------------------------> กล้วย

งาน ---------------------------------------> ที่ดิน (1 งาน = 100 ตารางวา)

จั่น ----------------------------------------> จั่นหมาก, จั่นมะพร้าว

จับ ----------------------------------------> ขนมจีน

จีบ-----------------------------------------> พลูจีบ

จุก-----------------------------------------> หอม, กระเทียม (ที่มัดรวมเป็นจุกๆ)

ฉบับ --------------------------------------> หนังสือหลายแผ่นรวมกันเป็นฉบับ

เช่น หนังสือพิมพ์รายวัน

ฉาก---------------------------------------> สิ่งกั้น ที่บัง ที่เรียกว่า ฉาก การเล่น

ต่างๆ ที่แสดงประกอบด้วยฉาก และเปลี่ยนฉากเป็นตอนๆ ไป เช่น ละคร 3 ฉาก

ช่อ ---------------------------------------> ดอกไม้, ดอกมะม่วง

ชิ้น ---------------------------------------> ชิ้นเนื้อ, ชิ้นผ้า

ชุด ---------------------------------------> ของที่รวมกันเป็นชุด เช่น ถ้วยชา 1

ชุด, การเล่นต่างๆ ที่เปลี่ยนการแสดงเป็นชุดๆ

เชือก ------------------------------------> ช้างแต่ละตัว

ซอ --------------------------------------> ตอไม้ไผ่

ซอง-------------------------------------> บุหรี่, จดหมาย

ซี่ --------------------------------------> ซี่กรง, ฟัน (พระทนต์ ใช้ องค์ แทน ซี่)

ดวง -----------------------------------> ดวงตรา, ดวงไฟ, ดาว, โคม, ตะเกียง

ดอก -----------------------------------> ดอกไม้, ดอกไม้ไฟ, ธูป

ด้าม -----------------------------------> ปากกา

ดุ้น ------------------------------------> ฟืน

ตน ------------------------------------> อมนุษย์ เช่น อสูร ยักษ์ ฤาษี

ต้น ------------------------------------> ต้นไม้, ซุง, เสา

ตลับ -----------------------------> สิ่งที่ทำขึ้นเป็นตลับ, สิ่งที่บรรจุรวมอยู่ในตลับ

ตับ -----------------------------------> ของที่เรียงเป็นตับ เช่น ใบจาก พลูตับ

ไตร ----------------------------------> ผ้าไตร

เถา ----------------------------------> เถาวัลย์, ปิ่นโต, ตลับ

แถบ ---------------------------------> แพรแถบ, ผ้าแถบ

แถว ---------------------------------> คน หรือ สัตว์ หรือสิ่งของที่เรียงเป็นแถว

ทะลาย ------------------------------> ทะลายหมาก, ทะลายมะพร้าว

ท่อน ---------------------------------> ฟืน

เท -----------------------------------> เหล้า

แท่ง ---------------------------------> ดินสอ, ทองคำ, เงิน, ทอง, ตะกั่ว

นัด ----------------------------------> กระสุนปืน, ยิงปืน, จุดพลุ

นาย ---------------------------------> ข้าราชการฝ่ายหน้า, ผู้ชาย

บท ----------------------------------> คาถา หรือโคลง, กลอน, เพลง

บาท ---------------------------------> เป็นส่วนหนึ่งของบทแห่งคาถา หรือโคลง

แสดงน้ำหนัก เช่น ทองคำหนัก 1 บาท

บาน ---------------------------------> กระจกส่อง, ประตู, หน้าต่าง, ฉาก

ใบ ----------------------------------> ภาชนะทั้งปวง ลูกไม้ ใบไม้

ปั้น ----------------------------------> ปั้นชงน้ำชา (ใช้คำว่า ป้าน ก็มี) ส้มมะขาม

เปียกที่ปั้นไว้เป็นปั้นๆ

ปาก ----------------------------------> ปากกา, แห, อวน เปล, สวิง, โพงพาง

ปึก ----------------------------------> ขี้ผึ้งปึก น้ำตาลปึก กระดาษปึก

ปื้น ----------------------------------> เลื่อย

ผล ----------------------------------> ผลไม้ทุกชนิด

ผืน ----------------------------------> ผ้า พรม เสื่อ หนังสัตว์

ผูก ----------------------------------> หนังสือใบลาน

แผง ---------------------------------> ยาเป็นแผง เครื่องกำบังที่ทำเป็นแผง

แผ่น ----------------------------------> กระดาษ กระดาน อิฐ ข้าวเกรียบ

กระเบื้อง กระจกตัด

ฝัก ----------------------------------> ฝักถั่ว ฝักมะขาม ไข่ปลา

ฝา ----------------------------------> ฝาโถ ขนมครก เปลือกหอย

ฝูง ----------------------------------> ฝูงนก ฝูงลิง ฝูงโค

พวง ----------------------------------> มาลัย, ผลไม้หรือของที่เชื่อมโยงกันอยู่

เป็นพวง เช่น พวงลำใย

พับ ----------------------------------> ผ้า หรือ กระดาษที่พับไว้

พู ----------------------------------> พูทุเรียน

แพ ----------------------------------> สิ่งที่ติดกันเป็นแพ เช่น แพซุง, ธูปแพ,

เทียนแพ, ข้าวเม่าทอดที่ติดกันเป็นแพ

ฟอง ----------------------------------> ไข่เป็ด, ไข่ไก่

ฟ่อน ----------------------------------> หญ้าหรือต้นข้าวที่เอามารวมกันเป็นมัด

ที่มัดรวมกันจำนวนมาก ธนบัตร

มวน ----------------------------------> บุหรี่

ม้วน ----------------------------------> แพร, พรม

มัด ----------------------------------> ของที่มัดไว้ เช่น ฟืน

เม็ด ----------------------------------> เพชร, พลอย

เมล็ด ----------------------------------> พันธุ์ไม้ต่างๆ

ยก ----------------------------------> ไม้ยก, หนังสือยก, ชกมวย, เฆี่ยน

ยวง ----------------------------------> ยวงขนุน

รวง ----------------------------------> ข้าวรวง, ข้าวฟ่างรวง

ราง ----------------------------------> รางบรรทัด, ลูกคิด, ระนาด, กบไสไม้

รูป ----------------------------------> ภิกษุ, สามเณร, บาทหลวง

เรียง ----------------------------------> ใบพลูที่ซ้อนกัน

เรือน ----------------------------------> นาฬิกา

ไร่ ----------------------------------> ที่ดิน (1 ไร่ เท่ากับ 400 ตารางวา)

โรง ----------------------------------> โขน, ละคร, หนัง, หุ่น

ลา ----------------------------------> รัว, โห่ บทประพันธ์บางชนิด

ลำ ----------------------------------> เรือ, ไม้ไผ่, อ้อย

เล่ม ----------------------------------> เกวียน, ไม้กลัด, เข็ม, หนังสือที่เย็บเป็น

เล่ม, พัด, พาย, แจว, กระบี่, ดาบ, เสียม, มีด, กรรไกร

เลา ----------------------------------> ปี่, ขลุ่ย

วง ----------------------------------> แหวน, ฆ้อง, ดนตรี, วงเล่นตระกร้อ

สาย ----------------------------> สายสร้อย, เข็มขัด, รัดประคต, ถนน, ว่าว

สำรับ ----------------------------------> เสื้อผ้าที่จัดไว้เป็นสำรับ, อาหารที่จัดไว้

เป็นสำรับ

เส้น ----------------------------------> เชือก, ด้าย, ไหม, ผม, ขน

หมู่ ----------------------------------> คนหรือสิ่งของที่รวมกันเป็นหมู่ เช่น หมู่

ทหาร หมู่ตำรวจ โต๊ะหมู่

หลัง ----------------------------------> ตึก, บ้าน, เรือน, เรือนแพ, มุ้ง

หวี ----------------------------------> กล้วยที่ยังเรียงติดกันเป็นหวี

หัว ----------------------------------> เผือก, มัน, กลอย

ห่า ----------------------------------> ฝนตก

แหนบ ----------------------------------> แหนบถอนหนวด, แหนบรถ,

ใบตองที่มวนพับไว้เป็นแหนบ

องค์ ----------------------------------> พระ, พระพุทธรูป, พระเจดีย์, เทวดา

เทวรูป, หม่อมเจ้า

จบหมวดแล้วค่ะ
Create Date : 29 กุมภาพันธ์ 2551
Last Update : 4 เมษายน 2551 20:03:17 น.
Counter : 7207 Pageviews.

6 comments
  
ขอบคุณมากๆครับ... เเต่ว่า เลามีเเค่ ขลุ่ย กับ ปี่ เองเหรอครับ ?

เเต่ยังไงก็ขอบคุณละกับครับ
โดย: Mark 6/5 IP: 192.168.0.127, 180.183.215.170 วันที่: 7 กรกฎาคม 2555 เวลา:17:13:04 น.
  
ขอบคุณมากๆครับ... เเต่ว่า เลามีเเค่ ขลุ่ย กับ ปี่ เองเหรอครับ ?

เเต่ยังไงก็ขอบคุณละกับครับ
โดย: Mark 6/5 IP: 192.168.0.127, 180.183.215.170 วันที่: 7 กรกฎาคม 2555 เวลา:17:13:10 น.
  
5555เเจ๋มเวอร์
โดย: มดเเดง IP: 1.4.154.122 วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:19:21:10 น.
  
อาร์มเล่นเกมส์sfเเละpbลักarm0856083292as

0856083292a

โดย: อาร์ม IP: 1.4.205.97 วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:14:18:24 น.
  
ก ห


แปเกหดเ

โดย: อาร์ม IP: 1.4.205.97 วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:14:35:21 น.
  
สุดยอด
โดย: บบบ IP: 223.204.100.36 วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:8:53:56 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

Khunmook
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]ผู้มาเยือน