คำราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้ทั่วไป
หมวดเครื่องใช้ทั่วไป


โต๊ะทรงพระอักษร -----------------------> โต๊ะเขียนหนังสือ

โต๊ะข้างพระที่ -----------------------> โต๊ะเล็กข้างเตียงนอน

พระแท่น -----------------------> เตียง ที่นั่ง

พระแท่นบรรทม -----------------------> เตียงนอน

พระราชบรรจถรณ์ -----------------------> ที่นอน

ตั่ง -----------------------> ที่นั่งไม่มีพนัก

พระสุจหนี่ -----------------------> ผ้าที่ปูลาดไว้สำหรับประทับ หรือตั้งพระเก้าอี้

พระยี่ภู่ -----------------------> ฟูก นวมที่ปูลาดไว้

ลาดพระที่ -----------------------> ผ้าปูที่นอน

พระราชอาสน์, พระเก้าอี้ -----------------------> ที่สำหรับนั่ง เก้าอี้

พระโธรน -----------------------> พระราชอาสน์อย่างฝรั่ง เก้าอี้พนักสูง

พระที่นั่ง -----------------------> ที่นั่ง

พระที่นั่งเจียม -----------------------> พรมเจียม พรมขนสัตว์

พระที่นั่งเก้าอี้, เก้าอี้ประทับ -----------------------> เก้าอี้นั่ง

เทียนท้ายพระที่นั่ง, เทียนท้ายที่นั่ง ---------------> ที่บูชาอย่างสังเขปใช้คู่กับผ้า

ทรงกราบ จัดไว้สำหรับตามเสด็จ มีเทียน 2 เล่ม ธูป 1 กระถาง ผ้าทรงกราบและ

พุ่ม

เงินท้ายพระที่นั่ง, เงินท้ายที่นั่ง ------------------> พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์

เป็นเงินที่มหาดเล็กจะเชิญไปสำหรับทรงใช้สอย

พระเขนย -----------------------> หมอนหนุน

พระเขนยข้าง -----------------------> หมอนข้าง

พระเขนยอิง, พระขนน -----------------------> หมอนอิง

พระวิสูตร -----------------------> ม่าน มุ้ง

สายสูตร -----------------------> เชือกหุ้มผ้าขาวสำหรับทรงถือในการหล่อ

พระพุทธรูปหรือยกช่อฟ้า

พระสูตร -----------------------> มุ้ง

พระอู่, พระอังรึง -----------------------> เปล

พระแว่นสูรยกานต์ -------------> แว่นรวมแสงอาทิตย์ สำหรับจุดไฟ

พระฉาย -----------------------> กระจกส่อง

คันฉ่อง -----------> กระจกมีคันถือ แว่นโลหะขัดเงามีด้ามใช้เป็นกระจกส่องหน้า

พระสาง -----------------------> หวี

พระสางเสนียด -----------------------> หวีเสนียด

พระสางวงเดือน -----------------------> หวีวงเดือน

เครื่องพระสุคนธ์ ----------> เครื่องหอม เช่น น้ำอบ น้ำหอม น้ำปรุง แป้งผัดหน้า

เครื่องพระสำอาง --------------> เครื่องประทินผิว เครื่องสำอาง

อ่างสรง -----------------------> อ่างอาบน้ำ

อ่างชำระพระหัตถ์ -----------------------> อ่างล้างมือ

ที่สรงพระพักตร์, ถาดสรงพระพักตร์, อ่างสรงพระพักตร์ ---------> อ่างล้างหน้า

ราวผ้าซับพระพักตร์ -----------------------> ราวพาดผ้า

พานพระศรี, พานพระขันหมาก, พานหมากเสวย ------------> พานหมาก

หีบพระศรี, หีบหมากเสวย -----------------------> หีบหมาก

กระเป๋าทรง -----------------------> กระเป๋าถือ

พระล่วม -----------------------> กระเป๋าหมากบุหรี่

พระศรี -----------------------> หมาก

พระโอสถสูบ, พระโอสถมวน -----------------------> บุหรี่

พระโอสถ -----------------------> ยารักษาโรค

พระโอสถประจุ, พระโอสถปัด --------------> ยาถ่าย, ยาระบาย

พระโอสถเส้น -----------------------> ยาเส้นสำหรับสูบ

พระรัตนกรัณฑ์ -----------------------> ตลับประดับเพชร

ตลับพระมณฑปเล็ก -----------------------> ตลับยอดมณฑป

น้ำจัณฑ์ -----------------------> เหล้า

ฉลองพระเนตร -----------------------> แว่นตา

พระพัชนี -----------------------> พัด

แคะพระกรรณ -----------------------> ไม้แคะหู

แคะพระทนต์ -----------------------> ไม้จิ้มฟัน

ฉลองพระหัตถ์, ฉลองได, นารายณ์หัตถ์ ---------------> ไม้เกาหลัง

พระแสง -----------------------> ศัสตราวุธ

พระแสงปืน -----------------------> ปืน

พระแสงดาบ -----------------------> ดาบ

พระแสงกระบี่ -----------------------> กระบี่

พระแสงหอก -----------------------> หอก

พระแสงง้าว -----------------------> ง้าว

พระแสงของ้าว ---------> อาวุธที่มีทั้งขอและง้าว ใช้เวลาทำสงครามยุทธหัตถี

พระแสงทวน -----------------------> ทวน

พระแสงเขน -----------------------> เขน

พระแสงกั้นหยั่น -----------------------> กั้นหยั่น

พระแสงกริช -----------------------> กริช

พระแสงเกาทัณฑ์ -----------------------> เกาทัณฑ์

พระแสงดาบคาบค่าย ------------------> ดาบมีชื่อดังนั้น

พระกล้องสลัด -----------------------> กล้องที่ใส่อาวุธซัด

พระแสงกระสุน -----------------------> กระสุน

พระแสงกรรบิด -----------------------> มีดโกน

พระแสงปนาค, พระแสงกรรไกร -------------> กรรไกร

พระแสงกัสสะ -----------------------> แหนบถอนหนวด

ธารพระกร -----------------------> ไม้เท้า, ไม้วา, ไม้วัด

พระราชลัญจกร ------------------> ตราแผ่นดินสำหรับใช้ประทับ

พระตรา ------------------> ตราส่วนพระองค์ของพระราชวงศ์

พระตรา ------------------> ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์

พระกลด ------------------> ร่มด้ามยาว สำหรับประดับพระเกียรติยศ

พระกลดคันสั้น ------------------> ร่ม

พระกรรภิรมย์ -------> ฉัตรสีขาว ลงยันต์ด้วยเส้นทอง 5 ชั้น สำรับหนึ่งมี 3 คัน

พระอภิรุม -----------> เครื่องประดับเกียรติยศ เช่น ฉัตร พัดโบก จามร บังสูรย์

จบหมวดนี้ค่ะ

Create Date : 27 กุมภาพันธ์ 2551
Last Update : 4 เมษายน 2551 20:01:06 น.
Counter : 4573 Pageviews.

คำราชาศัพท์หมวดเครื่องแต่งกาย
หมวดเครื่องแต่งกาย


ฉลองพระองค์ --------------------> เสื้อ, เสื้อผ้า

ฉลองพระองค์ เครื่องต้น -----------> เครื่องทรงในพระราชพิธี

พระสนับเพลา --------------------> กางเกง

พระภูษา --------------------> ผ้านุ่ง

ผ้าวงพระศอ, ผ้าพันพระศอ --------------------> ผ้าพันคอ

พระภูษาไหม --------------------> ผ้านุ่งไหม

พระภูษาโสร่ง --------------------> ผ้าโสร่ง

พระภูษาสนับเพลา --------------------> ผ้านุ่งทับกางเกง

พระโกโสยพัสตร์ --------------------> ผ้าไหม

พระกัปปาสิกพัสตร์ --------------------> ผ้าฝ้าย

พระอุทุมพรพัสตร์ --------------------> ผ้าใยมะเดื่อ

พระรัตกัมพล --------------------> ผ้าส่านแดง (ผ้าขนสัตว์สีแดง)

พระกัมพล --------------------> ผ้าส่าน (ผ้าขนสัตว์)

ผ้าทรงสะพัก, ทรงสะพัก --------------------> ผ้าห่ม, ผ้าสไบ

พระภูษาชุบสรง --------------------> ผ้าอาบน้ำ, ผ้านุ่งอาบน้ำ

พระเวฐนะ --------------------> ผ้าโพก, ผ้าพันหัว

ผ้าคลุมพระองค์ -------------> ผ้าห่ม

คลุมบรรทม -----------------> ผ้าห่มนอน

ผ้าซับพระองค์ --------------> ผ้าเช็ดตัว

ผ้าซับพระพักตร์ ------------> ผ้าเช็ดหน้า

ถุงพระหัตถ์ -----------------> ถุงมือ

ถุงพระบาท -----------------> ถุงเท้า

ฉลองพระบาท --------------------> รองเท้า

ผ้าเช็ดพระบาท -------------------> ผ้าเช็ดเท้า

ลาดพระบาท ---------------------> พรมทางเดิน

สนับพระชงฆ์ --------------------> สนับเข่า, สนับแข้ง

พระดุม --------------------> กระดุม, ลูกดุม

จบหมวดนี้แล้วค่ะCreate Date : 02 ตุลาคม 2550
Last Update : 4 เมษายน 2551 20:00:41 น.
Counter : 9831 Pageviews.

คำราชาศัพท์หมวดอาการต่างๆ
หมวดอาการต่างๆ


พระบรมราชโองการ ------------------------> คำสั่ง

พระราชดำรัส ------------------------> คำพูด

พระบรมราโชวาท ------------------------> คำสอน

พระราชปฏิสันถาร ------------------------> คำทักทายอย่างเป็นทางการ

ทรงทักทาย, ตรัสทักทาย ----------------> ทรงทักทายอย่างไม่เป็นทางการ

ทรงปราศรัย ------------------------> ปราศรัย

พระราชปุจฉา ------------------------> คำถาม

ทรงถาม, ตรัสถาม ------------------------> ถาม

พระบรมราชวินิจฉัย ------------------------> คำวินิจฉัย

พระราชดำริ ------------------------> ความคิด

พระบรมราชูปถัมภ์ ------------------------> การเกื้อกูล การอุปถัมภ์

พระบรมราชานุเคราะห์ ------------------------> ความช่วยเหลือ ความอนุเคราะห์

พระราชประสงค์ ------------------------> ความต้องการ ความประสงค์

พระราชปรารถนา ------------------------> ความต้องการ ความปรารถนา

พระราชนิพนธ์ ------------------------> หนังสือหรือเพลงที่แต่ง

พระปรมาภิไธย, พระบรมนามาภิไธย ------------------------> ชื่อ

ลงพระปรมาภิไธย ------------------------> ลงชื่อ

อักษรพระปรมาภิไธย ------------------------> อักษรย่อชื่อ

ทรงพระอนุสรณ์คำนึงถึง ------------------------> หวนคิดถึง

พระราชโทรเลข ------------------------> โทรเลข

พระราชทาน ------------------------> ให้

โปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้า -------> สั่งให้เข้าเฝ้า, เป็นคำบอกกล่าวให้เข้าเฝ้าในทันที

เสด็จพระราชดำเนิน ------------------------> การเดินทางไปมา

ทรงพระดำเนิน ------------------------> เดิน

เสด็จประพาส --------------------> ไปเที่ยว, ไปค้างแรม, เปลี่ยนที่ไปอยู่ที่อื่น

ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ------------------------> รู้

ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ------------------------> ทำบุญ

ทรงศีล ------------------------> รับศีล, ถือศีล

ทรงธรรม, สดับพระธรรมเทศนา ------------------------> ฟังธรรม, ฟังเทศน์

ทอดพระเนตร ------------------------> ดู

โปรด, ทรงพระกรุณาโปรด ------------------------> ชอบ, รัก, เอ็นดู

โปรดให้ ------------------------> ชอบให้

ออกพระโอษฐ์ ------------------------> ออกปาก

เอื้อนพระโอษฐ์ ------------------------> พูดอย่างแช่มช้า

แย้มพระสรวล ------------------------> ยิ้ม

ทรงพระสรวล ------------------------> หัวเราะ

ทรงพระกันแสง ------------------------> ร้องให้

ทรงพระพิโรธ, ทรงพระโกรธ ------------------------> โกรธ, โกรธเคือง

กริ้ว --------------------------> โกรธ

ทรงพระอักษร -----------------------> อ่านหนังสือ, เขียนหนังสือ, เรียนหนังสือ

ทรงศึกษา, ทรงเล่าเรียน ------------> เรียน, ศึกษา

ทรงพระสุบิน --------------------------> ฝัน

ทรงสำราญพระราชหฤทัย --------------------------> สบายใจ

ทรงสำราญพระอิริยาบถ --------------------------> สบายกาย

ทรงพระสำราญ --------------------------> สบาย, ไม่เจ็บป่วย

ทรงพระเจริญ, ทรงพ่วงพี --------------------------> อ้วน

ซูบพระองค์ --------------------------> ผอม

ทรงคล้ำไป --------------------------> ดำ

พระฉวีขาวขึ้น --------------------------> ผิวขาวขึ้น, ผุดผ่อง

ทรงพระประชวร --------------------------> ป่วย, เจ็บไข้

ประชวรพระยอด --------------------------> เป็นฝี

ประชวรพระวาโย --------------------------> ลม, ป่วยเป็นลม

ประชวรพระโศผะ --------------------------> บวม, ป่วยเป็นโรคบวม

ทรงพระอาเจียน --------------------------> อาเจียน

ทรงพระกรรสะ, ทรงพระกาสะ -------------------------->ไอ

ทรงพระขิปสัทโท --------------------------> กระแอม

ทรงพระปินาสะ --------------------------> จาม

ทรงเรอ --------------------------> เรอ

ทรงพระวาตะ --------------------------> ผายลม

หายพระทัย --------------------------> หายใจ

พระทัยหาย --------------------------> ใจหาย

ตกพระทัย --------------------------> ตกใจ

ทรงพระสุคนธ์, ทรงเครื่องสำอาง -------------> ทาเครื่องหอม

ปลงเส้นพระเจ้า --------------------------> โกนผม

ขลิบเส้นพระเจ้า --------------------------> ขลิบผม

ทรงพระเครื่องใหญ่ --------------------------> ตัดผม

เจริญพระเกศา -------------------> ปลงผม (พระราชวงศ์)

สระพระเจ้า --------------------------> สระผม

แต่งพระองค์, ทรงเครื่อง --------------------------> แต่งตัว

ทรงกีฬา --------------------------> เล่นกีฬา

ทรงลีลาศ --------------------------> เต้นรำ

ทรงช้าง --------------------------> ขี่ช้าง

ทรงม้า --------------------------> ขี่ม้า

ทรงรถ --------------------------> นั่งรถ

ทรงเรือ --------------------------> นั่งเรือ

ประทับ --------------------------> นั่ง, อยู่

ทรงยืน --------------------------> ยืน

เสด็จเข้าที่พระบรรทม ---------------------> เข้านอน

ทรงพระบรรทมแล้ว --------------------------> นอนแล้ว

ตื่นพระบรรทมแล้ว ---------------------------> ตื่นแล้ว

ลาดพระที่ --------------------------> ปูที่นอน

เสด็จพระราชสมภพ, ทรงพระราชสมภพ --------------------------> เกิด

วันเฉลิมพระชนมพรรษา --------------------> วันทำบุญวันเกิด

วันพระราชสมภพ --------------------> วันเกิด

พระชนมพรรษา --------------------> อายุ

ดวงพระบรมราชสมภพ --------------> ดวงชาตา

สรงน้ำ --------------------> อาบน้ำ

สรงพระกระยาสนาน ------------> การสรงน้ำในพระราชพิธีตามลัทธิพราหมณ์

สรงมูรธาภิเษก --------------------> อาบน้ำในพระราชพิธีสำคัญ

สรงพระพักตร์ --------------------> ล้างหน้า

ชำระพระทนต์, แปรงพระทนต์ --------------------> แปรงฟัน

ชำระพระหัตถ์ --------------------> ล้างมือ

ชำระพระบาท --------------------> ล้างเท้า

เสวย --------------------> กิน, รับประทาน

เทียบเครื่อง -------------> ชิมอาหารก่อนนำถวายเป็นเครื่องเสวย

ตั้งเครื่อง, ทอดเครื่อง --------------------> ตั้งของรับประทาน

เชิญเครื่อง --------------------> ยกของรับประทาน

สวรรคต, เสด็จสวรรคต --------------------> ตาย

สดับปกรณ์ --------------------> บังสุกุล

พระบรมศพ --------------------> ศพ

กราบบังคมทูลพระกรุณา --------------------> บอก, รายงาน

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย --------------------> ให้ (ของที่ยกได้)

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย --------------------> ให้ (ของที่ยกไม่ได้)

กราบถวายบังคมลา --------------------> ลา

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท --------------------> เข้าพบ

ทรงกราบ --------------------> กราบ

ทรงคม --------------------> ไหว้

ถวายอยู่งาน --------------> ปรนนิบัติ

ถวายอยู่งานนวด ------------------> นวด

ถวายอยู่งานพัด -------------------> พัด

ถวายอยู่งานแส้ -------------------> ปัดแส้

ถวายพระกลด --------------------> กั้นร่มให้

ขึ้นพระกลด --------------------> กางร่ม

เชิญเสด็จ ----------------------> เชิญไป หรือ อุ้มเจ้านายไป

เชิญ -------------------> ถือ, ยก, นำไป เช่น เชิญเครื่องราชูปโภค

คุกพระชงฆ์, คุกพระชานุ --------------------> คุกเข่าCreate Date : 18 กันยายน 2550
Last Update : 4 เมษายน 2551 20:00:17 น.
Counter : 27278 Pageviews.

คำราชาศัพท์หมวดขัตติยตระกูล
หมวดขัตติยตระกูล


พระปัยกา, พระไปยกา ------------------------> ปู่ทวด ตาทวด

พระปัยยิกา, พระไปยิกา ------------------------> ย่าทวด ยายทวด

พระอัยกา, พระไอยกา ------------------------> ปู่ ตา

พระอัยยิกา พระไอยิกา พระไอยกี ------------------------> ย่า ยาย

พระราชบิดา ------------------------> พ่อ

พระราชชนนี, พระราชมารดา ------------------------> แม่

พระปิตุลา ------------------------> ลุง อา (พี่ชาย น้องชายของพ่อ)

พระปิตุจฉา ------------------------> ป้า อา (พี่สาว น้องสาวของพ่อ)

พระมาตุลา ------------------------> ลุง น้า (พี่ชาย น้องชายของแม่)

พระมาตุลานี --------------> ป้าสะไภ้ น้าสะไภ้ (เมียของพี่ชาย น้องชายของแม่)

พระมาตุจฉา ------------------------> ป้า น้า (พี่สาว น้องสาวของแม่)

พระเชษฐา, พระเชษฐภาดา ------------------------> พี่ชาย

พระเชษฐภคินี ------------------------> พี่สาว

พระอนุชา ------------------------> น้องชาย

พระกนิษฐภคินี ------------------------> น้องสาว

พระภาดา, พระภราดร ------------------------> ลูกพี่ลูกน้องที่เป็นชาย

พระภคินี ------------------------> ลูกพี่ลูกน้องที่เป็นหญิง

พระราชโอรส ------------------------> ลูกชาย

พระราชธิดา ------------------------> ลูกสาว

พระราชนัดดา, หลานหลวง ------------------------> หลานชาย หลานสาว

พระภาคิไนย ----------> หลานชาย หลานสาวที่เป็นลูกของพี่สาว หรือน้องสาว

พระภาติยะ ------------> หลานชาย หลานสาวที่เป็นลูกพี่ชาย หรือน้องชาย

พระราชปนัดดา ------------------------> เหลนชายหญิง

พระภัสดา ------------------------> สามีของเจ้านาย

พระชามาดา ------------------------> ลูกเขย

พระสุณิสา ------------------------> ลูกสะไภ้

พระสสุระ, พระสัสสุระ ------------------------> พ่อผัว พ่อตา

พระสัสสุ ------------------------> แม่ผัว แม่ยาย

จบหมวดแล้วค่ะCreate Date : 17 กันยายน 2550
Last Update : 4 เมษายน 2551 19:59:53 น.
Counter : 4243 Pageviews.

คำราชาศัพท์หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด
หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด


กระบือ ------------------------> ควาย

กล้วยสั้น ------------------------> กล้วยกุ

กล้วยเปลือกบาง, กล้วยกระ ------------------------> กล้วยไข่

นารีจำศีล------------------------> กล้วยบวชชี

ขนมดอกเหล็ก, ขนมทราย ------------------------> ขนมขี้หนู

ขนมสอดไส้ ------------------------> ขนมใส่ไส้

ขนมเส้น ------------------------> ขนมจีน

ขนมทองฟู ------------------------> ขนมตาล

ขนมบัวสาว ------------------------> ขนมเทียน

ข้าวเสวย ------------------------> ข้าว หรือเรียกว่า พระกระยา

สีผึ้ง ------------------------> ขี้ผึ้ง

โค ------------------------> วัว

เครื่องเคียง ------------------------> เครื่องจิ้ม เครื่องแนม

เครื่องคาว, เครื่องต้นคาว ------------------------> ของคาว, อาหารคาว

เครื่องหวาน, เครื่องต้นหวาน ------------------------> ของหวาน, อาหารหวาน

เครื่องว่าง ------------------------> ของว่าง, อาหารว่าง

เครื่องเสวย, เครื่องต้น, พระกระยาหาร ------------------------> ของกิน

จิตรจูล, จิตรจุล ------------------------> เต่า

เจ็ดประการ ------------------------> เจ็ดอย่าง

ช้างนรการ ------------------------> ช้างสีดอ (ช้างพลายมีงาสั้น)

ชัลลุกะ, ชัลลุกา ------------------------> ปลิง

ช้าง 2 ช้าง, ช้าง 2 เชือก ------------------------> ช้าง 2 ตัว

ดอกขจร ------------------------> ดอกสลิด

ดอกซ่อนกลิ่น ------------------------> ดอกซ่อนชู้

ดอกถันวิฬาร์ ------------------------> ดอกนมแมว

ดอกทอดยอด ------------------------> ดอกผักบุ้ง

ดอกมณฑาขาว ------------------------> ดอกยี่หุบ

ดอกสามหาว ------------------------> ดอกผักตบ

ดอกเหล็ก ------------------------> ดอกขี้เหล็ก

ดอกมัลลิกา ------------------------> ดอกมะลิ

ตกลูก ------------------------> ออกลูก (สำหรับสัตว์)

ต้นจะเกรง ------------------------> ต้นเหงือกปลาหมอ

ต้นปาริฉัตร, ต้นปาริชาติ ------------------------> ต้นทองกวาว, ต้นทองหลาง

ต้นหนามรอบข้อ ------------------------> ต้นพุงดอ

ต้นอเนกคุณ ------------------------> ต้นตำแย

ต้องพระราชอาญา ------------------------> ต้องโทษ

ผึ่งแดด ------------------------> ตากแดด

เท้า ------------------------> ตีน

เถาศีรษะวานร ------------------------> เถาหัวลิง

เถากะพังโหม ------------------------> เถาตูดหมูตูดหมา

ถ่ายมูล ------------------------> สัตว์ขี้ เช่น นกถ่ายมูล

ถั่วเพาะ ------------------------> ถั่วงอก

ถั่วดำต้มหวาน ------------------------> จรกาลงสรง

เถามุ้ย ------------------------> เถาหมามุ้ย

นางเก้ง ------------------------> อีเก้ง

นางเลิ้ง ------------------------> อีเลิ้ง

นางเห็น ------------------------> อีเห็น

บางชีโพ้น ------------------------> บางชีหน

บางนางร้า ------------------------> บางอีร้า

ปลาหาง ------------------------> ปลาช่อน

ปลาใบไม้ ------------------------> ปลาสลิด

ปลายาว ------------------------> ปลาไหล

ปลามัจฉะ ------------------------> ปลาร้า

ปลาลิ้นสุนัข ------------------------> ปลาลิ้นหมา

ปลีกกล้วย ------------------------> หัวปลี

ผล ------------------------> ลูก (ใช้เรียกลูกไม้ทั้งปวง)

ผลมูลกา ------------------------> ลูกขี้กา

ผลมูลละมั่ง ------------------------> ลูกตะลิงปลิง

ผลนางนูน ------------------------> ลูกอีนูน

ผลอุลิด ------------------------> ลูกแตงโม

ผักสามหาว ------------------------> ผักตบ

ผักทอดยอด ------------------------> ผักบุ้ง

ผักรู้นอน ------------------------> ผักกระเฉด

ผักไผ่, ผักไห่ ------------------------> ผักปลาบ

ผักนางริ้น ------------------------> ผักอีริ้น

พระยอด ------------------------> ฝี เช่น ประชวรพระยอด เจ็บเป็นฝี

พระกระยาเสวย, พระกระยา ------------------------> ข้าว

พระกระยาต้ม ------------------------> ข้าวต้ม

พระกระยาตัง ------------------------> ข้าวตัง

พระสุธารส ------------------------> น้ำดื่ม, เครื่องดื่ม

ฟอง ------------------------> ไข่ เช่น ฟองไก่ ฟองจิ้งจก

ฟักเหลือง ------------------------> ฟักทอง

มุสิกะ ------------------------> หนู

มูล ------------------------> ขี้ของสัตว์

มูลดิน ------------------------> ขี้ดิน

มะเขือเผา ------------------------> มะเขือกะหำแพะ

เยื่อเคย ------------------------> กะปิ

รากดิน ------------------------> ไส้เดือน

โรคกลาก ------------------------> ขี้กลาก

โรคเกลื้อน ------------------------> ขี้เกลื้อน

โรคเรื้อน ------------------------> ขี้เรื้อน

ลั่นทม ------------------------> ดอกลั่นทม

ศิลา ------------------------> หิน

สุกร ------------------------> หมู

สุนัข ------------------------> หมา

วิฬาร, วิฬาร์ ------------------------> แมว

วานร ------------------------> ลิง

ไม้ตรีพริก ------------------------> สากตำน้ำพริก

สัตว์ตกลูก ------------------------> สัตว์ออกลูก

ศีรษะ ------------------------> หัวสิ่งมีชีวิต

หมอผดุงครรภ์ ------------------------> หมอตำแย

เห็ดปลวก ------------------------> เห็ดโคน

หอยนางรม ------------------------> หอยอีรม

คลอดลูก ------------------------> ออกลูก

จบหมวดนี้ค่ะ
Create Date : 17 กันยายน 2550
Last Update : 12 มีนาคม 2551 14:40:24 น.
Counter : 25619 Pageviews.

52 comment
1  2  3  

Khunmook
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]ผู้มาเยือน