บูริน บูริน บูริน หมูอวกาศ...
 

ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต

1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(Electronic mail=E-mail) เป็นการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้ส่งจะต้องส่งข้อความไปยังที่อยู่ของผู้รับ และแนบไฟล์ไปได้

2. เทลเน็ต(Telnet) การใช้งานคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ไกล ๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น สามารถเรียกข้อมูลจากโรงเรียนมาทำที่บ้านได้

3. การโอนถ่ายข้อมูล(File Transfer Protocol ) ค้นหาและเรียกข้อมูลจากแหล่งต่างๆมาเก็บไว้ในเครื่องของเราได้ ทั้งข้อมูลประเภทตัวหนังสือ รูปภาพและเสียง

4. การสืบค้นข้อมูล (Gopher,Archie,World wide Web) การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการค้นหาข่าวสารที่มีอยู่มากมาย ใช้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั่วโลกได้

5. การแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็น(Usenet) เป็นการบริการแลกเปลี่ยนข่าวสารและแสดงความคิดเห็นที่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตทั่วโลก แสดงความคิดเห็นของตน โดยกลุ่มข่าวหรือนิวกรุ๊ป(Newgroup)แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

6. การสื่อสารด้วยข้อความ (Chat,IRC-Internet Relay chat) เป็นการพูดคุย โดยพิมพ์ข้อความตอบกัน ซึ่งเป็นวิธีการสื่อสารที่ได้รับความนิยมมากอีกวิธีหนึ่ง การสนทนากันผ่านอินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนเรานั่งอยู่ในห้องสนทนาเดียวกัน แม้จะอยู่คนละประเทศหรือคนละซีกโลกก็ตาม

7. การซื้อขายสินค้าและบริการ(E-Commerce = Electronic Commerce) เป็นการซื้อ - สินค้าและบริการ ผ่านอินเทอร์เน็ต

8. การให้ความบันเทิง (Entertain) บนอินเทอร์เน็ตมีบริการด้านความบันเทิงหลายรูปแบบต่างๆ เช่น รายการโทรทัศน์ เกม เพลง รายการวิทยุ เป็นต้น เราสามารถเลือกใช้บริการเพื่อความบันเทิงได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 

Create Date : 09 กรกฎาคม 2552    
Last Update : 9 กรกฎาคม 2552 10:57:01 น.
Counter : 4080 Pageviews.  

อินเตอร์เน็ต หมายถึง

อินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติ ที่มีสายตรงเชื่อมต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ทั่วโลก. ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ทางอีเมล์ สามารถสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้. อย่างไรก็ตาม มีผู้เปรียบเทียบว่า อินเทอร์เน็ตเป็นเหมือนทางหลวงระหว่างประเทศ แต่ละประเทศจะต้องมีถนนเข้ามาเชื่อมต่อเข้าไปในประเทศ กล่าวคือ จะต้องมีเครือข่ายภายในรับช่วงต่ออีกทอดหนึ่ง (เช่น เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย, องค์กร หรือเครือข่ายของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต) มิฉะนั้นก็จะใช้ไม่ได้ผล
 

Create Date : 09 กรกฎาคม 2552    
Last Update : 9 กรกฎาคม 2552 10:56:12 น.
Counter : 85128 Pageviews.  

Private IP Address

สำหรับ Network ภายในทไมไ่ด้เชื่อมต่อกับ internet โดยตรง เราสามารถใช้ Address ที่ขึ้นต้นด้วย IP Address เหล่านี้ Address ดังกล่าวจะถูกสงวน (reserved) ไว้สำหรับใช้ใน Network ภายในเท่านั้น

ช่วงของ IP Address
Class ของ Network จำนวนของ Network ที่เป็นไปได้

10.0.0.0 - 10.255.255.255 A 1 Class A

172.16.0.0 - 172.31.255.255 B 16 Class B

192.168.0.0 - 192.168.255.255 C 256 Class C
 

Create Date : 08 กรกฎาคม 2552    
Last Update : 8 กรกฎาคม 2552 14:04:15 น.
Counter : 1255 Pageviews.  

Net ID คืออะไร

network id เป็นเบอร์ประจำเครื่อง คอมพิวเตอร์ ในวงเน็ตเวิร์ก
ซึ่งสามารถแบ่งเป็น class การนำไปใช้ได้
เช่น
Network ID 210.68.206.220

เวลาเราจะดูว่า ip ของเรานั้นอยู่ class อะไร ให้ดูตามนี้

class A
1. บิตแรกเป็น 0 เสมอ
2. บิตที่เหลือจะเป็น 0 หรือ 1 เหมือนกันทั้งหมดไม่ได้
3. 8 บิตแรกจะเป็น network id
4. default net mask = 255.0.0.0
5. ใช้ในระดับประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ

class B
1. สองบิตแรกเป็น 10 เสมอ
2. บิตที่เหลือจะเป็น 0 หรือ 1 เหมือนกันทั้งหมดไม่ได้
3. 16 บิตแรกจะเป็น network id
4. default net mask = 255.255.0.0
5. ใช้ในองค์กรหรือบริษัทใหญ่ๆ

class C
1. สามบิตแรกเป็น 110 เสมอ
2. บิตที่เหลือจะเป็น 0 หรือ 1 เหมือนกันทั้งหมดไม่ได้
3. 24 บิตแรกจะเป็น network id
4. default net mask = 255.255.255.0
5. ใช้ในบริษัทเอกชนทั่วไป

class D
1. สี่บิตแรกเป็น 1110 เสมอ
2. บิตที่เหลือจะเป็น 0 หรือ 1 เหมือนกันทั้งหมดไม่ได้
3. ทุกบิตจะเป็น multicast address
4. ไม่มี net mask
5. สงวนไว้ใช้กับ IP เวอร์ชั่น 6
 

Create Date : 08 กรกฎาคม 2552    
Last Update : 8 กรกฎาคม 2552 14:01:01 น.
Counter : 2046 Pageviews.  

การแบ่ง Subnet

ปกติมาตรฐานเรื่อง IP Address มีอยู่ 5 ระดับ
1. Classes A
2. Classes B
3. Classes C
4. Classes D
5. Classes E

โดยที่เรารู้ ทั่วไป 3 ระดับ คือ Classes A , Classes B , Classes C ส่วนระดับ 4 และ 5 ไม่กล่าวในที่นี้

ลักษณะของ IP number จะประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมด 4 ชุด แต่ละชุด จะมีค่าระหว่าง 0- 255 เป็นเลขฐาน 2 จำนวน 8 หลัก รวมตัวเลขทั้ง 4 ชุด คือ 32 หลัก

31 23 15 7 0
1100001 11100001 1000001 10011000 ----> เลขฐาน 2
193 225 129 152 ----> เลขฐาน 10โครงสร้างของ IP Address ตามรูปข้างล่าง

31 0
Network Number Host NumberIP Address Classes A มีข้อกำหนดคือ Classes A Networks Number มี 8 บิต โดย บิตที่ 31 เป็น 0 เสมอ สำหรับ Host Number มี 24 บิต ตามรูปข้างล่าง

31 23 15 7 0

Networks Number Host Number
0 0000001 00000000 00000000 00000000
01111111 11111111 11111111 11111111

1.
0.0.0

127.
255.255.255
Classes A จะมี Host Number ได้เท่ากับ 2 ยกกำลัง 24 คือ 16,777,216 Number โดย IP Address 0.0.0.0 กับ 127.0.0.0 ถูกสงวนไว้ใช้ในกรณีพิเศษ Classes A จะมี Subnet Mask คือ 255 .0 .0 .0

IP Address Classes B มีข้อกำหนดคือ Classes B Networks Number มี 16 บิต โดย บิตที่ 31 เป็น 1 บิตที่ 30 เป็น 0 เสมอ สำหรับ Host Number มี 16 บิต ตามรูปข้างล่าง

31 23 15 7 0

Networks Number Host Number
1 0 000000 00000000 00000000 00000000
10 111111 11111111 11111111 11111111

128.0
0 . 0

191.255
255 .255
Classes B จะมี Host Number ได้เท่ากับ 2 ยกกำลัง 16 คือ 65536 Number Classes B จะมี Subnet Mask คือ 255 .255 .0 .0

IP Address Classes C มีข้อกำหนดคือ Classes C Networks Number มี 24 บิต โดย บิตที่ 31 เป็น 1 บิตที่ 30 เป็น 1 บิตที่ 29 เป็น 0 เสมอ สำหรับ Host Number มี 8 บิต ตามรูปข้างล่าง

31 23 15 7 0

Networks Number Host Number
1 1 0 00000 00000000 00000000 00000000
110 11111 11111111 11111111 11111111

1.
0.0.0

127.
255.255.255
Classes C จะมี Host Number ได้เท่ากับ 2 ยกกำลัง 8 คือ 256 Number Classes C จะมี Subnet Mask คือ 255 .255 .255 .0

จากรายละเอียดที่กล่าวมาทุกเท่ารู้เรื่องเกี่ยวกับ IP Address พอสมควรแต่ถ้าเราเจอโจทย์ว่า มีคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องโดยมีค่า IP address ตามรูปล่างข้างจากรูปเราสามารถนำค่า IP Address มาแทนค่าในสูตร

สูตรการคำนวณ
Network ID + Subnet ID = IP Address ( and ) Subnet Mask
HOST = IP Address And ( not ( Subnet Mask ) )ก่อนที่เราจะแทนค่าตัวเลขในสูตรเราจะต้องแปลงเลข IP Address จากเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2 โดยนำกำลังของเลขฐานสองที่เป็น 1 มาบวกกันจะได้เลขฐานสิบ จากตัวอย่างข้างล่าง

128 64 32 16 8 4 2 1 <---- กำลังเลขฐาน 2
เลขฐาน 2 ----> 1 0 1 0 0 0 0 0


เลขฐาน 2 ที่เป็น 1 มี 2ค่าคือ 128 กับ 32 นำมาบวกจะได้ 160 เป็นเลขฐานสิบ

IP =160.223.1.8 เลขฐานสิบ 10100000
. 11011111
. 00000001
. 00000100

Subnet Mask = 255.255.0.0 เลขฐานสิบ 111111111
. 111111111
. 00000000
. 00000000Network ID_ Sunnet ID =
10100000 11011111 00000001 00000100
AND
11111111 11111111 00000000 00000000

10100000 11011111 00000000 00000000 ----> ผลลัพธ์

160 . 223 .
----> Network Number


หมายเหตุในการ AND ของเลขฐานสอง ถ้ามีเลข 0 ผลลัพธ์จะได้ 0 , ต้องเป็นเลข 1 ทั้ง 2 เลขผลลัพธ์จะได้ 1IP = 160.223.200.3 เลขฐานสิบ 10100000
. 11011111
. 11001000
. 00000011

Subnet Mask 255.255.0.0 เลขฐานสิบ 111111111
. 111111111
. 00000000
. 00000000Network ID_ Sunnet ID =
10100000 11011111 11001000 00000011
AND
11111111 11111111 00000000 00000000

10100000 11011111 00000000 00000000 ----> ผลลัพธ์

160 . 223 .
----> Network Number

จากการคำนวณทราบว่าค่า Networks Number 160 . 223 .
อยู่ใน Networks เดียวกัน แสดงว่า IP =160.223.1.8 Subnet mask = 255.255.0.0 กับ
IP = 160.223.200.3 Subnet mask = 255.255.0.0 รู้จักกัน
 

Create Date : 08 กรกฎาคม 2552    
Last Update : 8 กรกฎาคม 2552 13:51:31 น.
Counter : 2082 Pageviews.  

1  2  3  4  
 
 

nookcas
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
บูริน บูริน บูริน.................
[Add nookcas's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com