Group Blog
 
All Blogs
 
กุณฑาลินี คือ? และความสำคัญของ กุณฑาลินี
ความรู้นี้อยู่ในสมัยโบราณอันเก่าแก่มาก และส่วนใหญ่มาจากอินเดีย แน่นอนว่าทุกศาสนาได้กล่าวถึงการเกิดครั้งที่2 และต้นไม้แห่งชีวิต ขณะที่คนตะวันตก ค้นพบวิทยาศาสตร์และคนตะวันออก และให้การยอมรับ ทำไมสัจธรรมเช่นนี้จึงถูกปฎิเสธ หรืออย่างน้อยที่สุดทำไมจึงไม่เอาใจใส่ อย่างจริงจังในเมื่อ ควรมรู้นี้คือรากเหง้าแห่งอารยธรรมและวิวัฒนาการ ของชาติต่างๆ ควรคิดดูว่าทำไมความเจริญสมัยใหม่ จึงทำลายคุณค่าของมนุษย์ ลงหมดสิ้น

สิ่งที่จำเป็นสำหรับเราคือการพิจารณาอย่างระมัดระวัง ว่าเรา ได้ทำผิดพลาดตรงไหน เราหลงที่จุดไหน บนทางแห่งความก้าวหน้า ของเรา

ความเสื่อมศีลธรรมคืบคลานเข้ามาสู่สังคมของเราได้อย่างไรทำไมบางคนจึงเจ็บป่วยเพราะความล้มเหลวและขาดความมั่นใจ ทำไมคนในประเทศที่พัฒนาแล้วจึงพ่ายแพ้ต่อความเสื่อมถอยของร่างกายและสุขภาพจิต

วิทยาศาสตร์ไม่มีคำตอบให้ ดังนั้น ขอให้เรามุ่งไปทางจิตวิญญาณทำไมไม่ตั้งคำถามที่ว่า มีพลังอื่นใดที่ควบคุมจักรวาล

คัมภีร์โบราณทั้งหลายอธิบายว่า มีพลังอย่างหนึ่งที่เป็นพลังแห่งความรักอันศักดิ์อันศักดิ์สิทธิ์ แผ่ซ่านอยู่ในสภาวะ ธรรมชาติโดยทั่วไป ในภาษาสันสกฤต เรียกว่าปรมาไชยทันยะเป็นพลังละเอียด ที่ทำงานอยู่ในสิ่งมีชีวิตทั้งหมดและไม่อาจเข้าถึงได้ในความรู้สึกของมนุษย์


สหจะโยคะหมายความว่าผู้แสวงหาสัจธรรม หรือ ศรัทธกะมีสิทธิโดยกำเนิด ที่จะได้รับการตระหนักรู้ในตนเองโดยวิธีธรรมชาติ การตระหนักรู้ในตนเอง หรือความรู้ในตัวตนคือจุดหมายปลายทางของวิวัฒนาการ มนุษย์ และของทุกศาสนา

เป็นการฝ่าฟันอุปสรรคขั้นสุดท้าย ที่มนุษย์ต้องบรรลุ จึงได้มีเครื่องจักรชิ้นหนึ่งที่มีชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์ ตั้งอยู่ในไขสันหลัง และสมอง เครื่องจักรนี้ ได้รับการสร้างทีละขั้นตอนระหว่างวิวัฒนาการ ของเรามีการทำงานโดยพลังของตนเอง แสดงออกทางระบบประสาทพาราซิมพาเธติค และซิมพาเธติคด้านซ้ายและขวา สิ่งใดที่เราบรรลุในวิวัฒนาการจะได้รับการแสดงออกโดยจิตผ่านระบบประสาทส่วนกลาง

การที่เราจะเชื่อมเข้ากับพลังงานที่เชื่อมต่อเข้ากับพลังงานละเอียดที่แทรกอยู่ในทุกอะตอมโมเลกุลนี้อยู่ในความเข้าใจที่ว่า มีพลังอย่างหนึ่งแห่งความต้องการอันบริสุทธิ์ ซึ่งได้รับการบรรจุอยู่ในกระดูกกระเบนเหน็บ เรียกว่า " กุณฑาลินี"

"กุณฑละ" หมายถึงการขดเป็นวง พลังนี้ตั้งโดยขดเป็นวง สามรอบครึ่ง กระดูกกระเบนเหน็บ นี้มีชื่อเรียกว่า Saccrum ซึ่งแปลว่าศักดิ์สิทธิ์ ในภาษากรีก หมายถึงว่ประชาชนในประเทศกรีก โบราณรู้จักพลังศีกดิ์สิทธิ์ ของกุณฑาลินี จึงเรียกว่าเป็นกระดูกศักดิ์สิทธิ์


กระดูกศักดิ์สิทธิ์ นี้อยู่ที่ฐาน ของไขสันหลังและเป็นรูปสามเหลี่ยม กุณฑาลินี มีลักษณะเหมือนเส้นสายที่เชื่อมต่อกันในทุกชิ้นส่วนของเครื่องไฟฟ้า ซึ่งเชื่อมโยงเครื่องจักร(มนุษย์) เข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลัก (สิ่งศักดิ์สิทธิ์)

โดยวิธีการเดียวกัน เมื่อพลังกุณฑาลินีได้รับการปลุกให้ตื่น สายใยบางส่วนของพลังจะพุ่งขึ้น และสุดท้ายจะเชื่อมโยงมนุษย์เข้ากับพลังปรมาไชยทันยะ(พลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรกเริ่ม)อันแผ่ไพศาล

สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปโดยธรรมชาติ เป็นกระบวนการที่มีชีวิต กระบวนการวิวัฒนาการโดยรวมเป็น กระบวนการที่มีชีวิต และ บทบาทนี้ได้มาถึงในเวลานี้ (กลียุค) เพื่อให้มนุษย์ มีภาวะสุดท้ายของการดำรงจิตวิญญาณ โดยผ่านการตระหนักรู้ในตนเอง

ตามปกติมนุษย์ เปรียบได้กับเมล็ดพืชที่ปราศจากการกระทำทางจิตวิญญาณ และไม่ได้เริ่มกระบวนการที่มีชีวิต ของการเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ แต่เมื่อเมล็ดถูกฝังลงในแม่พระธรณี แม่พระธรณี มีพลัง(ด้วยการช่วยเหลือของน้ำ) ที่ทำให้เมล็ดพืชงอกขึ้นในทำนองเดียวกัน
กุณฑาลินี สามารถได้รับการปลุกให้ตื่นขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ โดยพลังของสหจะโยคะ เมื่อกุณฑาลินีตื่นขึ้นแล้ว กระบวนการของชีวิตใหม่จะเริ่มขึ้นในความมีสติ

เกิดผลลัพธ์คือความงอกงามทางจิตวิญญาณ ความเจริญทางด้านจิตวิญญาณ นี้เป็นสถานะใหม่ ที่มนุษย์เริ่มเติบโต เข้าสู่สภาวะแห่งความ ประเสริฐ สุดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทีมี อยู่ภายในตัวตนของเขา ก่อให้เกิดแสงสว่าง แก่ร่างกาย ความคิด อารมณ์ และความเป็นจิตวิญญาณ
นี่เองเป็นสิ่งที่ผู้แสวงหาส่วนมากต้องการที่จะได้รับการเชื่อมต่อกับ ปรมาไชยทันยะ หรือแหล่งพลังงานเริ่มต้น นั่นเอง}กระบวนการที่มีชีวิตนี้ ได้รับการอธิบายอย่างชัดเจน ใน คัมภีร์ของอินเดียตั้งแต่โบราณกาล เช่น 108 อุปนิษัท ในภาษา สันสกฤต ที่แสดงถึงความรู้ที่เกี่ยวกับการตื่นขึ้นของพลังกุณฑาลินี และการก้าวขึ้นทางจิตวิญญาณ ยังมีคัมภีร์ ของประเทศอื่นในแนวทางเดียวกัน

ในคัมภีร์ ไบเบิ้ล เรียกว่าเป็น "ต้นไม้แห่งชีวิต " หรือ อีกชื่อหนึ่งคือ Holy Spirit และ อ้างถึงคำกล่าวที่ว่า "เราจะปรากฎหน้าเจ้า เช่นลิ้นของเปลวไฟ "

เมื่อกุณฑาลินีพุ่งขึ้น จะผ่านทะลุศูนย์พลัง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจักรา ต่างๆทำให้เกิดแสงสว่าง มองดูเหมือนลิ้นของเปลวไฟ


ลมเย็นแห่งวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ แห่งเพนทีคอสท์ คือพลังที่คุณสามารถสัมผัสได้ในสหจะโยคะ

จากคำพูดบางส่วนของคุณแม่

"BLOSSOM TIME HAS COME AND MANY ANCIENT SEEKERS
ARE TODAY GETTING THEIR SELF REALIZATION
."

-""FREEDOM IS WHEN YOU REALLY GET YOUR OWN POWERS
WHICH ARE WITHIN YOU. IN YOUR CENTRAL NERVOUS SYSTEM
AND IN YOUR CONSCIOUS MIND, YOU MUST FEEL
THE EXISTENCE OF THE SPIRIT."

"YOU ARE NOT THIS BODY
YOU ARE NOT THIS MIND
YOU ARE THE SPIRIT...
THIS IS THE GREATEST TRUTH.""EITHER YOU LEAD A LIFE WHICH IS LUXURIOUS
ON THE MATERIAL LEVEL
OR YOU LEAD A LUXURIOUS LIFE OF GOD'S BLESSINGS - ONE OF THE TWO YOU HAVE
TO CHOOSE, THE TIME HAS COME."


=================================คำสอนของนักบุญโธมัส อธิบายอย่างชัดเจนถึงประสบการณ์แบบ สหจะ ในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดของชีวิตทางด้านศาสนา และกล่าวด้วยว่าเราต้องดูแลศูนย์พลังทั้งหลายของเรา

กุณฑาลินีต้องตื่นขึ้นสูง พร้อมทั้งเจาะทะลุ ศูนย์ที่ 7 ซึ่งเป็นการล้างบาปอย่างแท้จริง โดยที่บุคคล จะรู้สึกถึงลมเย็นแห่งวิญญาณ ศักดิ์สิทธิ์ แผ่กระจายออกทางบริเวณ กระหม่อมของตนจักราแรกที่ตั้งอยู่ที่กระดูกก้นกบ เป็นที่ตั้งของพลังกุณฑาลินี และคุณสมบัติหลักของมูลธารจักรา คือความบริสุทธิ์ ไร้เดียงสา ความไร้เดียงสา มีคุณลักษณะของ ประสบการณ์อันบริสุทธิ์ ความสุขของเด็ก โดยปราศจากความอคติ หรือเงื่อนไขใดๆ ความไร้เดียงสามอบความสง่างาม ความสมดุลย์ และจุดมุ่งหมายอันยิ่งใหญ่ในชีวิตให้กับเรา โดยมีเพียงแค่ความง่าย บริสุทธิ์ และความสุข

นั่นคือความรอบรู้ภายใน ที่อยู่ในเด็กๆ และบางครั้งอาจถูกบดบังเพราะชีวิตสมัยใหม่ แต่ นั่นคือคุณสมบัติที่จะมีอยู่กับเราตลอดไปและทำลายไม่ได้ ที่กำลังรอคอยการแสดงออกด้วยความสุขที่บริสุทธิ์ เมื่อพลังกุณฑาลินีขึ้น================================


เมื่อกุณฑาลินีตื่นขึ้น เราสามารถรู้สึกได้โดยง่ายว่า มีลมเย็น ออกมาจากศรีษะบริเวณ กระหม่อม บุคคลสามารถรู้สึกได้ด้วยตนเอง และต้องรับรองกับตนเอง เขาสามารถรู้สึกถึงลมเย็นนี้รอบๆตัวด้วย

ลมเย็นนี้คือสิ่งที่ถูกทำให้เกิดขึ้น โดยพลังที่แผ่ไพศาลของความรักอันศักดิ์สิทธิ์ บุคคล จะได้รับ ประสบการณ์อย่างแท้จริงของความรู้สึก ในพลังที่ละเอียดประณีต นี้เป็นครั้งแรกของชีวิต

แต่ถึงแม้รับรู้ถึงพลังนี้แล้ว ต้องเข้าใจว่ากุณฑาลินียังไม่ได้รับการสถาปนาอย่างบริบูรณ์ ในภาษาของเครื่องจักรกลธรรมดา เราเรียกว่าการเชื่อมต่อยังไม่สำเร็จ บุคคล ต้องสร้างผลงานด้วยตนเอง

แม้ว่าการงอกของเมล็ดพืช จะเป็นไปตามธรรมชาติ แต่คนสวน (ยังคง)ต้อง ดูแลต้นอ่อนที่บอบบาง โดยนัยเดียวกัน ผู้แสวงหาต้องเอาใจใส่การตระหนัก รู้ในเบื้องต้นของเขา
-บางคนสามารถบรรลุขั้นสูงอย่างง่ายดาย
-แต่บางคนต้องใช้เวลา 6-7 เดือนยังไม่ได้ผล

ภายใต้ภาวการณ์เหล่านี้ ความสำคัญอยู่ที่ว่าเรา ต้องรู้และเข้าใจจุดที่เกิดปัญหา โดย

-ทำความเข้าใจระบบ
-การแปลรหัสที่ถูกต้อง และการฝึกปฎิบัติในสหจะโยคะ
================================


ด้วยเหตุนี้เองมนุษย์จึงขึ้นสูงเหนือพันธนาการ ของความเป็นทาสไม่ต้องการ การชี้นำจากคุรุคนใดอีกต่อไป บุคคล (แต่ละคน )กลายเป็น คุรุ ของตนเอง ไม่งมงายในความมืดเพื่อหาเพื่อช่วยเหลือ มีอิสรภาพ โดยสมบูรณ์ ไม่มีใครสามารถคุกคาม หรือควบคุม สหจะโยคี

ผู้คนที่มาสหจะโยคะมาจาก นิกายองค์การศาสนาและ แหล่งศึกษาค้นคิดต่างๆมากมาย แต่พวกเขาปลดเงื่อนไขต่างๆ ทิ้งไปหมด ไม่มีใครสามารถตั้งข้อแม้เงื่อนไข ต่อวิญญาณตระหนักรู้ ภายหลังการเข้าสู่สหจะโยคะ

================================


อิสรภาพนี้ งดงาม ,บุคคล เรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง อย่างช้าๆ ราวกับนกที่หัดบิน จนกระทั่งเชี่ยวชาญ และรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับภาวะอันประเสริฐสุด ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ภายหลัง ความเข้าใจเกี่ยวกับสหจะโยคะ บุคลิกภาพของเรา จะมีระดับสูงขึ้น มีความรอบคอบที่เฉียบแหลม และสมบูรณ์แบบ สื่อมวลชน โทรทัศน์ คุรุจอมปลอม การสั่งสอนที่ผิด หรือวิธีการสมัยใหม่ ไม่สามารถหันเหจิตใจ ออกไปจากวิถีแห่งคุณธรรม ได้เลย

=================================

จริงๆ แล้วผมอยากแนะนำ ว่าลองเข้ามา Web นี้ก็ดีนะครับที่
//www.thaisahajayoga.org/meditate.htm

เพราะ จะมีแบบฝึก การทดลอง ปลุกพลังกุณฑาลินีด้วยตัวของคุณเอง ซึ่งคุณจะสามารถสัมผัสกับพลังศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะปรากฎออกมาเป็น พลังลมเย็น ซึ่งคุณสามารถสัมผัสได้อย่าง ง่ายดายในขณะที่ทดลองทำการปลุกพลังศักดิ์สิทธิ์(กุณฑาลินี)ด้วยตัวของคุณเอง


ซึ่ง Web นี้จะดีมากตรงที่รูปของคุณแม่ศรี มาตาจี ซึ่งเป็นอาจารย์สอนสมาธิของเรา จะเลื่อนลงมาตามการลาก Mouse โดยอัตโนมัติ

ซึ่งจำเป็นมากเพราะมีแต่คุณแม่ศรีมาตาจีเพียงท่านเดียวเท่านั้น ที่สามารถปลุกพลังกุณฑาลินีให้กับคุณได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์แบบ
ดังนั้นในขณะที่คุณทำการ ปลุกพลังกุณฑาลินี ด้วยตนเองผ่าน Web site นั้นต้องมีรูปคุณแม่อยู่เบื้องหน้าคุณตลอดเวลา ระหว่างที่คุณทำการปลุกพลัง กุณฑาลินี

หรือถ้าท่านใดสนใจสามารถลองมาเข้ามาสัมมนา (ฟรี)ที่ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 33 ทุกวันอาทิตย์ 14.00-16.00 ดูสิครับเรามีการจัด โปรแกรมทุกวันอาทิตย์ครับมาได้ทุกวันอาทิตย์เลย

ขอบคุณมากครับ มีอะไรก็ถามเพิ่มเติมได้ครับ


For more details please call

02-253-3398 ,01-621-7605 khun ratana

02-712-1418,02-712-1419 khun pascal,k janeen

02-742-3091 press 9 khun phayon

01-751-7827 คุณ วีรวงศ์


Create Date : 18 กรกฎาคม 2548
Last Update : 5 พฤศจิกายน 2548 22:31:24 น. 30 comments
Counter : 13983 Pageviews.

 


เข้ามาตามคำเชิญชวนครับ
ไว้ผมจะค่อยๆ ศึกษา
ขอบพระคุณมากๆ ที่ชวนมาครับ-`๏’- ห้ามคลิก -`๏’-


โดย: มังกรสยาม วันที่: 6 สิงหาคม 2548 เวลา:13:47:44 น.  

 
แวะมาชมครับ ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ


โดย: flat_swing(pz24) IP: 203.155.94.129 วันที่: 6 สิงหาคม 2548 เวลา:14:07:15 น.  

 
แวะมาเยี่ยมครับ
มีของมาฝากด้วย
Man tires quickly of new discoveries and inventions,
but never of the beauty and wonder of nature.
- by D.L. Paul


โดย: หนุ่มไทยไร้นาม IP: 203.156.167.66 วันที่: 11 สิงหาคม 2548 เวลา:13:47:55 น.  

 
แวะเข้ามา ด้วยความเต็มใจค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ น่าศึกษามากค่ะโดย: Second impact วันที่: 1 กันยายน 2548 เวลา:8:29:03 น.  

 
ขอบคุณที่ชวนมาดูนะคะ น้าเราก็สนใจด้านนี้อยู่พอควรเลย ไว้ว่างๆอาจจะไปที่โนโวเทล เพราะเห็นกระดาษแปะอยู่ตามผนังก็ดูน่าสนใจดี ยังไงเราแอดmsnไว้คุยก่อนตัดสินใจละกันนะ


โดย: เนื้อตะไคร้ IP: 61.91.89.198 วันที่: 4 กันยายน 2548 เวลา:12:12:50 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคำเชิญครับ
ผมจะค่อยๆ มาอ่านละกันครับ

มันยาวจริงๆ - -"


โดย: freeek! IP: 61.90.120.211 วันที่: 4 กันยายน 2548 เวลา:22:13:08 น.  

 
น่าสนใจค่ะ...


โดย: ืืnongthee IP: 58.10.220.191 วันที่: 5 กันยายน 2548 เวลา:10:12:35 น.  

 
แวะมาค่ะ


โดย: A twingle little star IP: 203.152.4.90 วันที่: 6 กันยายน 2548 เวลา:22:31:54 น.  

 
สวัสดีค่ะ แวะมาเยี่ยมชม แต่อ่านแล้วยากจังเลย ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยคะ ยังไงจะแวะมาอีกนะคะ


โดย: animE' IP: 61.90.112.204 วันที่: 7 กันยายน 2548 เวลา:22:07:05 น.  

 
อขบตุนคับที่ชวนข้อมูลน่าสนใจดีคับ


โดย: Angleevil IP: 58.10.250.34 วันที่: 10 กันยายน 2548 เวลา:22:12:53 น.  

 
ขอบคุณที่ส่งลิงก์มาให้หลังไมค์นะคะ เราสนใจเรื่องนี้ตั้งแต่ได้ดูในรายการมิติลี้ลับเมื่อหลายปีก่อน แต่เคยอ่านกระทู้ของที่อื่น บอกว่าคนที่จะฝึกสหจะโยคะได้ต้องมีพื้นฐานสมาธิมาก่อน ซึ่งเราไม่มีเลย นั่งมั่วๆเอา หลับมั่งตื่นมั่ง ก้เลยปล่อยวางไปก่อน แต่ถ้าจะว่าไป เราสนใจแบบวิปัสสนากรรมฐานมากกว่านะคะ มันตรงกับจริตของชาวพุทธดี


โดย: Kitsunegari IP: 58.10.216.74 วันที่: 13 กันยายน 2548 เวลา:9:50:57 น.  

 
ขอบคุณค่ะที่แนะนำให้เข้ามา
อ่านดูคิดว่าเป็นเรื่องน่าสนใจดี


โดย: HappyHippo วันที่: 13 กันยายน 2548 เวลา:14:52:33 น.  

 
มาดูแล้วนะจ๊ะ แต่ว่า มันลึกไปสำหรับเราน่ะ แต่ว่า ก็ ดีนะ อัพเรื่อยๆละกัน เดี๋ยวจะมาดูบ่อยๆ


โดย: angy11 IP: 203.113.70.76 วันที่: 13 กันยายน 2548 เวลา:15:31:37 น.  

 
ขอบคุณนะคะที่ไปเชิญชวน

แต่เยอะมากๆจริงๆ ไว้ว่างๆจะแวบมาอ่านนะคะ


โดย: โชคดีที่บังเอิญเจอ IP: 210.86.128.34 วันที่: 13 กันยายน 2548 เวลา:17:00:34 น.  

 
แวะมาตามที่ไปจุดธูปเชิญ

ว่าแต่ ... อื้อหือ ไปเชิญมาหมดทั้งเวปเลยรึเปล่าคะเนี้ย
ไม่เคยเจอคนที่โฆษณาบล็อกตัวเองขนาดนี้

ส่วนเรื่องที่คุณลง
ขอไม่อ่านแล้วกัน ดูมันเป็นวิชาการมากมาย
เราไม่ถูกโรคกับวิชาการซะด้วยซิ


โดย: i_tua_yung IP: 202.57.149.242 วันที่: 17 กันยายน 2548 เวลา:19:19:25 น.  

 

ขอบคุณที่ชวน แฮะๆๆคงไม่มีเวลาไปอบรม
เนื้อหาละเอียดดีจัง


โดย: เนเวอร์แลนด์ IP: 203.188.45.33 วันที่: 30 กันยายน 2548 เวลา:10:02:22 น.  

 
สวัสดีค่ะ ขอบคุณที่เชิญมาชม เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากค่ะ


โดย: Aisha IP: 61.91.205.182 วันที่: 13 ตุลาคม 2548 เวลา:2:08:45 น.  

 
สงสัยว่าจำเป็นต้องมีศีลสมบูรณ์ก่อนไหมคะ
หรือว่าใครก็ได้ก็สามารถฝึกได้คะ

และฝึกไปแล้วเพื่ออะไรคะ

เพราะเท่าที่อ่านคล่าว ๆ ก็คล้าย ๆ กับพลังจักรวาลน่ะค่ะ
แต่คุณหลังไมค์ไปบอกว่าไม่ใช่
ก็เลยเข้ามาอ่านอีกรอบหนึ่งน่ะค่ะ

ก็ยังยืนยันว่าคล้าย ๆ กับพลังจักรวาลที่เคยศึกษามา
นานมากแล้วเป็นสิบปีค่ะ

คือกระตุ้นการหมุนของจักระทั้งเจ็ด
ซึ่งไล่ตามกระดูกสันหลังเหมือนกันน่ะค่ะ

แต่พลังจักรวาลนั้นจะเน้นเรื่องของศีลเป็นพื้นฐาน
และมีการฝึกโยคะตอนเช้าด้วยน่ะค่ะ

พลังจักรวาลนั้นใช้ในการรักษาสุขภาพเป็นสำคัญ
ไม่ว่าจะเป็นรักษาตัวเองหรือเพื่อนมนุษย์เราก็ตามค่ะ

และที่สำคัญสิ่งที่ฝืนไม่ได้ก็คือกฎแห่งกรรมค่ะ
ดังนั้นเรื่องของศีลขั้นพื้นฐาน ก็เป็นการช่วย
บรรเทากฎแห่งกรรมจากหนักให้เป็นเบาค่ะ

ถือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะ


โดย: รสา รสา วันที่: 21 ตุลาคม 2548 เวลา:20:44:45 น.  

 
It's not the same thing krab,It's totally different from cosmic power

the main idea of sahaja yoga is the big jump of spirituality improving krab


โดย: บุญโทนพระไม่ทำ IP: 203.144.221.222 วันที่: 22 ตุลาคม 2548 เวลา:9:00:47 น.  

 

May be this message can answer your question

คำสอนของนักบุญโธมัส อธิบายอย่างชัดเจนถึงประสบการณ์แบบ สหจะ ในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดของชีวิตทางด้านศาสนา และกล่าวด้วยว่าเราต้องดูแลศูนย์พลังทั้งหลายของเรา

กุณฑาลินีต้องตื่นขึ้นสูง พร้อมทั้งเจาะทะลุ ศูนย์ที่ 7 ซึ่งเป็นการล้างบาปอย่างแท้จริง โดยที่บุคคล จะรู้สึกถึงลมเย็นแห่งวิญญาณ ศักดิ์สิทธิ์ แผ่กระจายออกทางบริเวณ กระหม่อมของตน


โดย: บุญโทนพระไม่ทำ IP: 203.144.221.222 วันที่: 22 ตุลาคม 2548 เวลา:9:04:39 น.  

 
ทุกสิ่งมีเป้าหมายของมันนะครับ คุณ รสา รสา

ต้องขออนุญาติลบบางความเห็นของคุณนะครับเพื่อ กันความเข้าใจที่ผิดพลาด ของท่าน อื่นๆ

มีอะไรหลังไมค์มาคุยกันนะครับ


โดย: บุญโทนพระไม่ทำ IP: 61.91.100.192 วันที่: 24 ตุลาคม 2548 เวลา:16:47:00 น.  

 
ต้องขออนุญาต บอกคุณ รสา รสา และท่านอื่นๆนะครับวิชาต่างๆนะครับมีเป้าหมายของมัน

สหจะโยคะก็เช่นกัน

เพียงแต่ว่าถ้าไม่มีการตระหนักรู้ ถามตอบกันไป 10 ปีก็ไม่เกิด ผลดีแต่อย่างไร

ผมเองไม่อยากจะกล่าวมากถึงเรื่อง หรือสิ่งที่เรามองไม่เห็น เพราะพูดกันไปก็ไม่มีที่สิ้นสุด

ถ้าคุณรสา ไม่ Appreciate กับเทคนิคของสหจะโยคะ ก็ ต้อง ขอโทษด้วยครับที่รบกวน และผมคงไม่ไปบังคับคุณให้ลองฝึกดูหรอกครับ

เพียงแต่เราสามารถ เป็นเพื่อนกันได้อยู่นี่ครับ

ผมรักทุกคนนะครับ/โชคดีครับ


โดย: บุญโทนพระไม่ทำ (บุญโทนพระไม่ทำ ) วันที่: 24 ตุลาคม 2548 เวลา:16:53:45 น.  

 
ก่อนอื่นใดผมคงต้องปรับความเข้าใจหลายๆท่านให้ตรงกับผมก่อนนะครับ เพราะว่ามีหลายๆท่านทีเดียวที่ได้บอกผ่านทางหลังไมค์มาว่า

"ทำไมเนื้อหามากมายเหลือเกิน"

"เราไม่ชอบเนื้อหาวิชาการมากๆอ่ะ ขอบาย"

"ทฤษฎีเยอะจัดครับ เอาไว้จะค่อยๆอ่านละกันนะครับ"

ขอเนื้อหาสั้นๆได้ไหมครับ,คะ เพราะยาวมั่กๆ ไม่มีเวลาดู"

อะไรทำนองนี้ผมจึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจของเราให้ตรงกันว่า สิ่งสำคัญที่สุดของ สหจะโยคะคือ การได้รับการตระหนักรู้ในตนเอง หรือ Self-Realization

เพราะพอคุณได้รับการตระหนักรู้ในตนเองแล้วคุณจะค่อยๆมีความเข้าใจในตนเองมากขึ้นเข้าใจว่า

พลังกุณฑาลินีคืออะไร

การตระหนักรู้ในตนเองคืออะไร

พลังนี้เป็นลมเย็นจริงๆหรือไม่ และเราสามารถสัมผัสได้ในทีแรกจริงๆหรือ

เนื้อหาที่มากมายนั้นเป็นสิ่งที่ คุณสามารถมองข้ามไปได้เลย

สิ่งสำคัญคือการได้รับ Self- Realization เท่านั้น

ถ้าคุณพร้อมแล้วก็คลิกที่นี่เลยครับ

https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=golfsahaj&date=17-07-2005&group=1&blog=2โดย: บุญโทนพระไม่ทำ IP: 203.144.221.222 วันที่: 29 ตุลาคม 2548 เวลา:13:18:28 น.  

 
ลองทำดูแล้วครับ 1 รอบ

ไม่มีไรเกิดขึ้นเลยครับ

ต้องทำเท่าไหร่ครับ จะรู้ผล

เรื่องสุขภาพเกี่ยวไหมครับ ตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่

ผมศึกษาเรื่องลมปราณอยู่ มีอะไรบางอย่างคล้ายวิชานี้

แต่จับต้องได้มากกว่า เช่นต่อยหินแตก


โดย: นกแคปหมู IP: 210.86.206.142 วันที่: 20 ธันวาคม 2548 เวลา:23:58:39 น.  

 
it 's up to your quality of charka krab If you really want to have experienced you can come to novotel hotel at sukhumvit 33 on sunday ,we have many yokee which truly want to help you krab

or you can do meditate again 2-3 times at silent place krab

waiting for your reply krab


โดย: บุญโทนพระไม่ทำ IP: 203.144.221.222 วันที่: 22 ธันวาคม 2548 เวลา:12:33:24 น.  

 
ดีครับ จะลองปฎิบัติดู


โดย: ขงจื้อ IP: 58.147.14.53 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:19:20:14 น.  

 
//www.special-ringtones.net/tones/ real ringtones. motorola ringtones: Free nokia ringtones here, Download ringtones FREE, Best free samsung ringtones. [url]//www.special-ringtones.net/ring/[/url] [link=//www.special-ringtones.net]tracfone ringtones[/link] from site .


โดย: mp3 ringtones IP: 67.15.183.8 วันที่: 25 กรกฎาคม 2549 เวลา:6:07:47 น.  

 
//www.special-ringtones.net/mp3/ ringtones site. [URL=//www.special-ringtones.net]qwest ringtones[/URL]: Free nokia ringtones here, Download ringtones FREE, Best free samsung ringtones. [url=//www.special-ringtones.net]nextel ringtones[/url] from website .


โดย: funny ringtones IP: 202.75.128.24 วันที่: 25 กรกฎาคม 2549 เวลา:6:07:49 น.  

 
//www.special-ringtones.net/mp3/ ringtones site. Free nokia ringtones here, Download ringtones FREE, Best free samsung ringtones. from website .


โดย: funny ringtones IP: 200.130.0.18 วันที่: 25 กรกฎาคม 2549 เวลา:6:07:54 น.  

 
คล้ายๆgrounding เลยสินะ..


โดย: BunyG-i วันที่: 2 ตุลาคม 2549 เวลา:9:24:15 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

บุญโทนพระไม่ทำ
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add บุญโทนพระไม่ทำ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.