Group Blog
 
All Blogs
 
ระบบกายละเอียด และช่องพลังภาพ ระบบกายละเอียด


การตระหนักรู้ในตนเอง คือ การตื่นขึ้นของพลังกุณฑาลินีในช่องกลางของศูนย์พลัง ทะลุจักราทั้งหก ขึ้นไปจาก ปลายกระดูกสันหลังจนถึงส่วนบนของศีรษะ (กระหม่อม) เป็นพลังนุ่มนวลเปรียบเสมือนน้ำพุ แห่งความเย็น กระหม่อมในภาษาอังกฤษคือ fontanell bone ซึ่งคำว่า fontanell มีความหมายว่า น้ำพุเล็กๆ ที่แสดงให้เห็นว่า มีความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์การตระหนักรู้ในตนเองมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล


การตระหนักรู้ในตนเองคือเป้าหมายสูงสุดในทุกศาสนา และพิธีกรรมทางจิตวิญญาณ หากแต่ว่า เป็นสิ่งที่กระทำได้ยากมากในอดีตที่ผ่านมาแต่ในปัจจุบันนี้กลายเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆด้วย สหจะโยคะ ที่ท่านศรีมาตาจี มอบเป็นของขวัญให้กับมนุษยชาติโดยไม่คิดราคาใดๆ


ท่านศรีมาตาจีได้กล่าวเอาไว้ว่า " การตระหนักรู้ในตนเองคือด่านแรกในการพบกับสัจธรรม" "เรามีคุณแม่ที่อยู่ในตัวเรา ในหัวใจของเรา และหากท่านตื่นขึ้นท่านจะดูแลเรา ท่านจะปกป้องเรา และจะไม่มีสิ่งที่น่ากลัวใดๆ


"กุณฑาลินี รักษาเธอ ท่านพัฒนาเธอ มอบความสุขสวัสดิ์แด่เธอ ท่านดึงเธอออกจากความกังวลใจทั้งปวง"

การแสดงตัวของพลังกุณฑาลินีเรียกว่า "ไวรเบรชั่น" ซึ่งในภาษาสันสกฤตเรียกว่า "ไชยทันยะ" ท่านศรีมาตาจีกล่าวว่า "ไชยทัยยะ(หรือไวรเบรชั่น)คือพลังที่รวมพลังทางกายภาพ ความคิด อารมณ์และศาสนาของตนเองเข้าไว้ด้วยกัน"

ช่องพลังกล่าวกันว่ามีระบบ ประสาทอัตโนมัติ อย่างหนึ่ง ทำงานอยู่ในร่างกาย ของเรา อัตโนมัติ หมายถึงโดยตนเอง ดังนั้น ใครคือ ตนเองที่ดำเนินงานสำหรับระบบ ประสาท โดยอัตโนมัติทางการแพทย์ใช้คำว่า ระบบขับเคลื่อนด้วยตนเอง แต่ใครคือตนเอง

ตนเองได้แก่จิตวิญญาณ จิตวิญญาณ อยู่ในหัวใจของมนุษย์ทุกคน และอยู่ในภาวะของความเป็นพยาน คือเงาสะท้อนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ในขณะที่กุณฑาลินี คือการสะท้อนพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความปราถนาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นพลังแม่ผู้เริ่มแรก ซึ่งเรียกว่า อดิศักติ หรือเรียกว่าวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ หรือ อะธีนา

ดังนั้น กุณฑาลินีคือการสะท้อนของ วิญญาณ ศักดิ์สิทธิ์ ขณะที่จิตวิญญาณ คือการสะท้อนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พลังแห่งความรักอันแผ่ไพศาล คือพลังของแม่ผู้เริ่มแรก ซึ่งเป็นผู้สร้าง พัฒนาและกระทำงานแห่งชีวิตทั้งปวง
=================================


อ่านควบคู่กับภาพนะครับ ในร่างกายคนเรานี้มีส่วนที่เรียกว่ากายละเอียดหรือกายใน ซึ่งเราไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าอยู่

ในระบบนี้มีช่องพลังอยู่ 3 ช่อง คือช่องกลาง ช่องซ้าย และช่องขวา

1. ช่องพลังฝั่งซ้ายอยู่ในร่างกายทาง ด้านซ้ายและรวม ไปถึงสมองซีกขวา และส่วนหลังของสมอง

ช่องพลังฝั่งซ้ายและช่องพลังฝั่งขวา ไขว้สลับกันที่ระดับของศูนย์พลัง อักนียะ บริเวณดวงตา

อิดานาดีดูแลระบบ ประสาท ซิมพาเธติคซ้าย มีหน้าที่ควบคุมชีวิต ในด้านอารมณ์ และอดีต เป็นช่องพลังที่สร้างอดีตของเรา

สิ่งที่เป็น ปัจจุบันในวันนี้จะกลายเป็น อดีตในวันพรุ่งนี้ จิตใต้สำนึกทำหน้าที่รับข้อมูลของช่องพลังฝั่งซ้าย มีจิตใต้สำนึกส่วนรวม ที่มีมาแล้วเป็นเวลานานอยู่เบื้องหลัง

ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในอดีตตั้งแต่สร้างโลก ยังคงอยู่อย่างสงบ ในจิตใต้สำนึกส่วนรวม

สิ่งที่ตายไปแล้วทั้งหมด ในกระบวนการวิวัฒนาการ รวมทั้งสิ่งที่ล้นเกินจากจิตใต้สำนึก จะเข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึกส่วนรวม

-Main Quality ช่องพลังซ้ายที่มีความสมดุลย์ จะทำให้เรามีความต้องการที่บริสุทธิ์ และมีการพัฒนาทางจิตวิญญาณ และทำให้เราเป็นผู้แสวงหาทางจิตวิญญาณ ทำให้เรามีอารมณ์และความต้องการที่บริสุทธิ์ มีพลังของความรัก มีอารมณ์ที่สนุกสนาน และมีความปราถนาดีต่อผู้อื่นอย่างบริสุทธิ์ใจ

-Location on the body ทางด้านซ้ายของร่างกาย (ยกเว้น ตรง จักราที่6 ไขว้ไปอยู่ด้านขวา)

-Location on the hands มือซ้ายทั้งหมด

-Metal เงิน
-Star ดวงจันทร์
-Origins of left side imbalances ถ้าช่องพลังทางด้านซ้ายขาดความสมดุลย์ จะมีอาการ คิดมากและเป็นการคิดที่หมกหมุ่น อยู่กับอดีต สิ่งที่ผ่านไปแล้ว ขาดความมั่นใจ ไม่ค่อยรู้สึกว่าตนเองมีความสุข
ไม่รักตนเอง รวมถึงยากที่จะมอบความรักที่บริสุทธิ์ให้กับ ผู้อื่น ,มีความปราถนาที่ไม่บริสุทธิ์ และสนใจเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ และวิญญาณ รวมทั้งเรื่องลี้ลับ ต่างๆ

Related sickness and problems ความทุกข์ เศร้าใจ และอาการเก็บกด หรือ ซึมเศร้า , ปัญหาทางจิต,โรคมะเร็ง
มีอาการเหนื่อยตลอดเวลา,การนอนมาก อยากนอนนานๆทั้งที่ไม่ได้นอนดึก หรืออดนอน,โรคลมบ้าหมู,โรคทางกายที่เกิดจากจิตใจ เช่นโรคกระเพาะที่เกิดจากความเครียด อื่นๆ


Symptoms of left side imbalance during meditationมีอาการอยากนอน หรือหลับไปเลย มีอาการหนักทางด้านซ้าย หรือมือซ้ายมีความร้อนเกิดขึ้นแสดงถึงความไม่สมดุลย์ทางด้านช่องพลังซ้าย ซึ่งเราสามารถ รู้ได้ด้วยตนเอง เป็นการตระหนักรู้ในตนเอง อย่างหนึ่งว่า ในขณะนี้ตัวเรามี ปัญหาตรงจุดใดอยู่บ้าง และสามารถทำการแก้ได้ตรงจุดโดยวิธีการของสหจะโยคะ
---------------------------------------------------------
2. ช่องพลังทางด้านขวา

มีชื่อเรียกกันว่า ปิงคละนาดี เป็นช่องพลังที่ควบคุมเกี่ยวกับการกระทำของร่างกาย และ พลังในการคิดของคนเรา และเป็นช่องพลังที่เกี่ยวกับพลังหยาง ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ของจำพวก ไฟ พระอาทิตย์ ความสว่าง กิจกรรม ทางร่างกายและทางจิตใจ ทุกชนิดที่ต้องใช้การ Take action,การใช้เหตุผล, สิ่งต่างๆที่ใช้วินัย,อีโก้ และการมีคุณสมบัติของเพศชาย

ช่องพลังทางด้านขวา มีการไขว้สลับกับอิดานาดี ที่อักนียะจักรา ช่องพลังฝั่งขวา รวมถึงซีกซ้ายและส่วนหน้าของสมอง ทำหน้ที่ดูแลระบบ ประสาท ซิมพาเธติคขวา ที่ฝั่งขวามีจิตเหนือสำนึก ซึ่งสร้างอนาคตของเรา สิ่งที่เราคิดเกี่ยวกับอนาคต จะถูกบันทึกไว้ในด้านขวาและมีจิตเหนือสำนึกของส่วนรวมเช่นกัน ดดยรวบรวมสิ่งที่ตายไปเนื่องจากความทะเยอทะยาน ความใฝ่ฝันถึงอนาคต และสัตว์หรือพืชที่ดุร้าย

Main Quality ช่องพลังทางด้านขวาที่สมดุลย์ จะให้คุณสมบัติในการกระทำหรือคิดสิ่งต่างๆ อย่างดี ถูกต้องและเหมาะสม (power of enlightened actions and thoughts) และสามารถดำเนินชีวิตประจำวันอย่าง เหมาะสม มความคิดและการกระทำที่มี ประสิทธิภาพ โดยไม่มี Ego (ที่มากเกินไป) และไม่มีความคิดที่ ผิดๆ อีกด้วย

Location on the body ระบบประสาท ซิมพาเธติคทางด้านขวาของร่างกาย ทางด้านซีกขวาเกือบทั้งหมดยกเว้นตรงศรีษะจะเป็นทางด้านซ้ายของกระโหลกศรีษะ

Location on the hands มือขวาทั้งหมด
Star sun

Metal Gold

Origins / symptoms of right side imbalances:

การวิเคราะห์ และการวางแผนจนมากเกินไป การมีกิจกรรม ทางร่างกาย และการใช้ความคิดที่มากจนเกินไป , มั่นใจตนเองมากจนเกินไป หรือการที่เอาตนเองเป็นที่ตั้งเสมอๆ(ศูนย์กลางของจักรวาล) , สนใจเรื่องการงาน หรือชื่อเสียงมากจนเกินไป ,มีความเคร่งเครียดจนดูเหมือนไร้อารมณ์ , เคร่งครัดในระเบียบวินัยสุดๆ


Related sickness and problemsจะมีบุคลิกภาพเหมือนกับคนที่ชอบโอ้อวด ชอบการชิงดีชิงเด่น การแข่งขัน,มีการใช้พลังงานทางร่างกายและความคิดจนมากเกินไปจน อ่อนเพลีย ,นอนไม่หลับ,ไมเกรน,พักผ่อนได้ไม่เต็มที่ ,ก้าวร้าว,มีอาการของโรคหัวใจ,สามารถเห็น ออร่า หรือแสงสีต่างๆ

Symptoms of Right side imbalance during meditation มือขวาร้อน มีความคิดเข้ามามาก หรือมีอาการปวดหัว


-----------------------------------------------------------
3 ช่องพลังกลาง
ช่องพลังสายกลางในร่างกายเราเรียกกันว่า ชูชุมนา เป็นช่องพลังที่ กุณฑาลินีใชเดินผ่านโดยตลอดขึ้นเหนือกระหม่อม และเชื่อโยงเข้ากับพลังศักดิ์สิทธิ์ ที่แผ่ไพศาลอยู่ในธรรมชาติ

ซึ่งเป็นการตระหนักรู้ความจริงที่เกิดขึ้นในตนเองอย่างแท้จริง บุคคล(ที่ได้รับการตระหนักรู้ในตนเอง) จะสามารถรู้สึกถึงลมเย็นแห่งวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่บริเวณศรีษะตรงกระหม่อม (บราห์มารันดา) หรือในฝ่ามือและปลายนิ้ว มือทั้งสองข้างมีความมั่นคงไม่สั่นไหว มองดูเป็นปกติ แต่ผู้แสวงหา รู้สึกสัมผัสคลื่นของลมเย็น เป็นครั้งแรกที่มีความรู้สึกถึงการดำรงอยู่ของพลังธรรมชาติ

ทางช่องพลังกลางนั้นบ่งบอกถึง ความสวยงามของระบบร่างกายมนุษย์ เป็นสภาพที่ หยิน หยางสมดุลย์ มีการดุลย์กันของการกระทำและ อารมณ์ความรู้สึกนึกคิด (ไม่หยินหรือหยางจนเกินไป เข้าสู่ความสมดุลย์ ก็คือ เข้าถึง เต๋า โดยผ่านการเข้าสู่ Central Channel หรือช่องพลังตรงกลางของมนุษย์นั่นเอง)

บางทีอาจเปรียบได้กับทางสายกลางของ พุทธศาสนา คือการรักษาสมดุลย์ของชีวิต ให้มีการ ความสมดุลย์ ของ ความรู้สึกนึกคิดและการกระทำ เพื่อเข้าสู่การพัฒนาทางจิตวิญญาณ


Qualities:การพัฒนาทางจิตวิญญาณ, มีร่างกายที่แข็งแรง, และมีอารมณ์ความรู้สึกที่เปี่ยมไปด้วยความสุข. ,ความเป็นปัจจุบันหรือความเป็นเช่นนั้นเอง

Physical functions: ระบบการทำงานของ ศูนย์ระบบประสาท พาราซิมพาเธติคทั้งหมด เช่นการเต้นของหัวใจ,การย่อยอาหาร และอื่นๆ


Deities / Energy : Sri Mahalakshmi / Sri Mahavishnu

Metal: Platinum


Create Date : 18 กรกฎาคม 2548
Last Update : 2 สิงหาคม 2548 2:19:32 น. 0 comments
Counter : 1639 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

บุญโทนพระไม่ทำ
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add บุญโทนพระไม่ทำ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.