A m i l i c i o u s
 
When expats tie the knot

มาดูกันว่าถ้าคนต่างด้าวจะแต่งงานในประเทศต้องทำยังไงบ้าง


การแต่งงานระหว่างบุคคลต่างเชื้อชาติและศาสนาถือเป็นเรื่องปกติในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ที่ซึ่งพลเมืองมาจากประเทศที่แตกต่างกันกว่า ๒๐๐ ประเทศ

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เองได้อำนวยความสะดวกเรื่องการสมรสอย่างเต็มที่
คนต่างด้าวผู้ประสงค์จะสมรสกันในประเทศอาหรับเอมิเรตส์ต้องปฏิบัติตามระเบียบดังต่อไปนี้
โดยพิจารณาจากศาสนาและเชื้อชาติของตน

การสมรสต่อหน้าศาลศาสนาอิสลาม (Sharia Court)

คู่สมรสฝ่ายชายต้องนับถือศาสนาอิสลาม โดยที่คู่สมรสฝ่ายหญิงสามารถนับถือศาสนาคริสต์
อิสลาม ยิวหรือศาสนาอื่นๆได้


หญิงชาวมุสลิมไม่สามารถแต่งงานกับชายที่นับถือศาสนาอื่นในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้


ในกรณีที่ต่างด้าว (ทั้งชายและหญิง) ที่ประสงค์จะสมรสนั้นไม่ใช่ชาวมุสลิมและเป็นบุคคลเชื้อชาติอื่นๆ พวกเขาต้องติดต่อไปยังสถานกงสุลหรือสถานทูตของตน ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาต้องการจดทะเบียนสมรสกันที่ใด

อย่างไรก็ตาม คู่สมรสที่ทำการสมรสในศาลอิสลาม ในโบสถ์หรือในวัด
คู่สมรสต้องมีการจดทะเบียนสมรสกันในประเทศของพวกตนด้วย

คู่สมรสสามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่สถานกงศุลหรือสถานทูตของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามต้องการ และต้องไปปรากฎตัว ณ สถานกงสุลหรือสถานทูตนั้นด้วย

คู่สมรสฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจำเป็นต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุและแบบฟอร์ม ไปยังสถานกงสุลหรือสถานทูต

สำหรับผู้ที่ถือวีซ่าประเภทเยี่ยมเยียน (Visit Visa) นั้นไม่สามารถสมรสกันในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้

ขอให้ตระหนักว่าในแต่ละประเทศย่อมมีระเบียบข้อบังคับในการสมรสที่แตกต่างกัน

ทั้งนี้ คู่สมรสทั้งสองฝ่ายต้องแสดงสูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า (หากเคยจดทะเบียนหย่ามาก่อน)
หากคู่สมรสฝ่ายใดเคยจดทะเบียนหย่าในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
คู่สมรสฝ่ายนั้นต้องมีการแสดงหลักฐานการหย่าที่มีการระบุวันที่หย่าโดยศาลอิสลามในประเทศให้เรียบร้อย

ในกรณีที่เป็นหม้าย ต้องมีการแสดงหลักฐานใบมรณบัตรของอดีตคู่สมรสด้วย
หรือ ในกรณีที่เหตุที่ทำให้เป็นหม้ายนั้นเกิดขึ้นในประเทศบ้านเกิดของตน
บุคคลนั้นสามารถขอใบมรณบัตรของอดีตคู่สมรสนั้นได้จากประเทศของตน
โดยเอกสารดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศหรือ
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในประเทศของตน


เอกสารที่จำเป็นในการสมรส


- ในกรณีที่คู่สมรสเป็นคนต่างเชื้อชาติ และศาสนาของพวกเขาเห็นชอบที่จะให้สมรสกัน
ในศาลอิสลาม คู่สมรสจำเป็นต้องยื่นแบบขอสมรสต่อพนักงานการสมรสประจำศาลอิสลาม
พร้อมเอกสารที่จำเป็นอื่นๆ อาทิ สำเนาหนังสือเดินทาง รูปถ่าย ค่าธรรมเนียม
คำยินยอมของคู่สมรสฝ่ายหญิงและเอกสารอื่นๆ

- อนึ่ง ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการสมรสในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่างต่างด้าว
ผู้ต่างสัญชาติ สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ ขึ้นอยู่กับระเบียบข้อบังคับการสมรสในประเทศดังกล่าวของต่างด้าว

- สำหรับการสมรส คู่สมรสแต่ละฝ่ายควรปรึกษาสถานทูตประจำประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ของตนให้เรียบร้อยเพื่อรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อบังคับการสมรสอื่นๆ

- ในกรณีที่คู่สมรสเป็นชาวคริสต์ ที่มีเชื้อชาติที่แตกต่างกัน คู่สมรสนี้สามารถสมรสกันได้ในโบสถ์

- คู่สมรสชาวฮินดูสามารถสมรสกันได้ในวัดประจำศาสนา ณ เมืองดูไบ
คู่สมรสชาวฮินดูจะไม่ได้รับการรับรองโดยศาลอิสลาม

- ในกรณีที่คู่สมรสไม่ได้นับถือศาสนาใด ให้คู่สมรสดังกล่าวสมรสกันที่สถานเอกอัครราชทูต
หรือสถานกงสุลของประเทศของตน แล้วแต่ต้องการ

- คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องจดทะเบียนสมรสของตน ณ สถานกงสุล และคู่สมรส
ต้องนำเอกสารหลักฐานฉบับจริงของตนมาพร้อมกับตนด้วย

Create Date : 10 กรกฎาคม 2551
Last Update : 10 กรกฎาคม 2551 0:45:14 น. 10 comments
Counter : 1486 Pageviews.  
 
 
 
 
สวัสดีค่ะพี่เอมี่ ไม่ได้มาตั้งนาน คิดถึงค่ะ บอกก่อนว่าแอดพี่ไว้แล้วค่ะ
อย่างที่ 2 ลูกสาวพี่ (และก็พี่) สวยมากค่ะ อย่างที่3 บล๊อกพี่ได้ความรู้จังค่ะ

แต่หนูมีคำถามค่ะ
ว่าชุดขาวๆ ตัวยาวๆ ที่หนุ่มดูไบเขาใส่กัน เรียกว่าอะไรคะ "โต๊บ" หรือเปล่า
แล้วชุดดำๆ ของผู้หญิง เขาเรียกว่าอะไรหรือคะ เรียกเหมือนกันไหมคะพี่

แล้วพี่เอมี่คลุมดำแล้วร้อนมากไหมคะ ทางโน้นเป็นทะเลทรายซะด้วยสิ

ป.ล.หนุ่มสาวเมืองนี้ เค้าต้องแต่งกะคนศาสนาเดียวกันเท่านั้น
อย่างนี้หนูก็หมดสิทธิ์น่ะสิคะ
 
 

โดย: บินหลา (Bann_Andaman ) วันที่: 16 กรกฎาคม 2551 เวลา:16:05:16 น.  

 
 
 
ง่า...พี่เค้าบอกไว้แล้วนี้ ว่า...

การสมรสต่อหน้าศาลศาสนาอิสลาม (Sharia Court)

คู่สมรสฝ่ายชายต้องนับถือศาสนาอิสลาม โดยที่คู่สมรสฝ่ายหญิงสามารถนับถือศาสนาคริสต์
อิสลาม ยิวหรือศาสนาอื่นๆได้


ชะอุ๋ย อ่านตกไปได้ไง งั้นหนูก็น่าจะมีลุ้น หุๆๆ ง่า...แต่เป็นไปได้เหรอคะ
ว่าฝ่ายชายเขาจะยอม ไม่ใช่ว่าให้เราเปลี่ยนศาสนาด้วยหรือคะพี่ ไม่ค่อยเข้าใจค่ะ
 
 

โดย: บินหลา (Bann_Andaman ) วันที่: 16 กรกฎาคม 2551 เวลา:16:09:48 น.  

 
 
 
สวัสดีค่ะ น้องบินหลา

ชุดของผู้ชายอาหรับสีขาวนั้นเรียกว่า "Dish-Dash-ah"
หรือ "Thoub" คำแรกอ่านออกเสียงว่า "ดิชแดชอ่ะ"
ส่วนคำที่สองอ่านออกเสียงว่า "โต๊บ" หรือ "โท๊บ" ค่ะ

ในฤดูร้อนพวกเขาจะใส่ชุดสีขาวนี้ที่ทำจากผ้า cotton ค่ะ เพราะว่า
มันมีคุณสมบัติสะท้อนแสง
ส่วนในฤดูหนาวก็ใส่สีเข้มๆ และเนื้อผ้าจะทำจากวัตถุดิบที่หนักกว่า
เช่น ขนแกะ ค่ะ

--------------------------------------------------------------------------


ส่วนอาหรับหญิงในยูเออีนั้น ชุดของเขาเรียกว่า

"ชุดอาบาย่า" สำหรับสัตรีมุสลิม ลักษณะเป็นชุดยาว
ชายกระโปรงยาวจรดถึงพื้นหรือเท้า แขนยาวจรดมือ
มีทั้งเป็นสไตล์เสื้อคลุม และชุดแซ็คยาว แขนยาว มีลายปัก
หรือลายตกแต่งเล็ก เล็ก น้อย น้อย น่ารัก น่ารัก
เป็นชุมสวมแล้วดูหลวม หลวม ไม่รัดรูป สวมสบาย
เนื้อผ้านิ่ม เบา ดูแลรักษาง่าย รีดง่าย สามารถสวมออกงานได้ทุกโอกาส งานแต่งงาน งานบุญต่าง ต่าง ออกไปฟังบรรยาย
อบรมที่มัสยิด หรือสถานอบรมอื่น ๆ ค่ะ

 
 

โดย: Amy (CoolDubaiChic ) วันที่: 17 กรกฎาคม 2551 เวลา:0:31:49 น.  

 
 
 
โอ้วววววววววววว ขอบคุณพี่เอมี่มากค่ะ ที่กรุณามาตอบ
ง่า...ฟังอย่างนี้ค่อยโล่งอกหน่อย หนูนึกว่าเวลาพี่ใส่แล้วมันจะ
ร้อนตับแล่บซะอีก คือไม่เคยร้และไม่เคยใส่อ่ะค่ะ แฮะๆ
เลยคิดแต่ว่าถ้าใส่แล้วมันจะร้อน
จะว่าไปก็แลดูเรียบร้อยดีนะคะ
 
 

โดย: บินหลา (Bann_Andaman ) วันที่: 17 กรกฎาคม 2551 เวลา:7:53:16 น.  

 
 
 
แวะมาทักทายคุณเอ็มมี่ค่ะ
เพิ่งมาถึงดูไบ ร้อนจนปวดหัว เลย
แล้วจะแวะมาอ่านเรื่อยๆ ค่ะ
ขอแอดไว้นะคะ
 
 

โดย: gingotree วันที่: 31 กรกฎาคม 2551 เวลา:16:23:49 น.  

 
 
 
ขอบคุณนะคะที่เเวะไปอ่านเรื่องปวดกระ-banของเมย์
คุณเอมี่อยู่ดูไบเหรอคะ อืม คนบ้านเค้าเป็นยังงัยอ่ะ
เมย์พยายามไม่อคตินะ แต่ส่วนมากที่เจอมานิสัยเหมือนกันหมด
รายการทีวีที่นี่ชอบออกเกี่ยวกับโรงแรมหรูหรูที่ดูไบค่ะ

เทคเเคร์ค่ะ
 
 

โดย: เมย์ (mayistheone ) วันที่: 15 สิงหาคม 2551 เวลา:16:55:51 น.  

 
 
 
พ่อแม่เค้าคงตามใจลูกมากมาก
ตอนเมย์เป็นออร์เเพร์ที่บ้านจะสอนลูกอายุ 3 ขวบให้พูด magic words ตลอด เด็กพูดตลอดเลยว่า please,thank you
่น่ารักดีออก

นอนหลับฝันดีค่ะ
 
 

โดย: เมย์ (mayistheone ) วันที่: 16 สิงหาคม 2551 เวลา:2:55:41 น.  

 
 
 
เมย์พึ่งได้มีโอกาสอ่านบล็อกคุณเอมี่จนหมด เป็นคุณแม่ยังสาวอยู่เลย ลูกสาวน่ารักมากค่ะ
เห็นรูปคนที่นี่จอดรถแล้ว ตกใจอ่ะ ไม่เคยเจอจอดกันส่งส่งแบบนี้ งงค่ะ แต่ก็เป็นอะไรที่ได้เีรียนรู้ดี
อย่างที่บอก รายการทีวีที่นี่ออกบ่อยมากเรื่องดูไบ รู้สึกว่าบ้านเมืองเค้าต้องอลังการไว้ก่อน ใหญ่มาก โรงแรมหรูมากมาก
เอาไว้จะเเวะมาเยี่ยมอีกนะคะ
 
 

โดย: เมย์ (mayistheone ) วันที่: 17 สิงหาคม 2551 เวลา:16:54:49 น.  

 
 
 
มาเยี่ยมค่ะพี่เอมี่ สบายดีไหม อากาศทางนั้นเป็นไงบ้างคะพี่
 
 

โดย: บินหลา (Bann_Andaman ) วันที่: 21 สิงหาคม 2551 เวลา:14:04:23 น.  

 
 
 
มีเรื่องอยากปรึกษาพี่เอมี่ เรื่องแต่งงานจะปรึกษาได้อย่างไงค่ะ never1989ever@hotmail.com
 
 

โดย: โอ๋ IP: 27.55.166.176 วันที่: 28 มีนาคม 2557 เวลา:17:25:29 น.  

Name
Opinion
*ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก

CoolDubaiChic
 
Location :
Dubai United Arab Emirates

[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]
○ สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๙
ห้ามผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของรูปภาพ และ ข้อความใน blog แห่งนี้ไปใช้ ทั้งโดยเผยแพร่และเพื่อการอ้างอิง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด ○

○ All rights reserved. No part of this blog may be reproduced or used in any form without written permission from the blog owner ○

[Add CoolDubaiChic's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com