..
5 ธันวาคม 2556 นับเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จออกมหาสมาคม ณ ท้องพระโ

✿ ✿ ❀¸¸¸.•*´¯`❀ ✿ ✿❀¸¸¸.•*´¯`❀ ✿ ✿
ทรงบำเพ็ญพระบารมีจักรีรัตน์
สืบกษัตริย์ประเพณีทุกแห่งหน
พระกรณียกิจยากทรงอดทน
ยืนพระชนม์ร้อยกว่าพรรษาเทอญฯ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ...
✿ ✿ ❀¸¸¸.•*´¯`❀ ✿ ✿❀¸¸¸.•*´¯`❀ ✿ ✿█▓░ทรงพระเจริญ░▓██▓░
█▓▒░.ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.░▒▓█


พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 นับเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จออกมหาสมาคม ณ ท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคม วังไกลวังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


กำหนดการวันที่ 5 ธันวา “ในหลวง-ราชินี” เสด็จออกท้องพระโรง วังไกลกังวล

โดยTiger Andersen


█▓░ทรงพระเจริญ░▓██▓░
█▓▒░.ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.░▒▓█


เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 สำนักพระราชวัง ออกหมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2556 ซึ่งจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 5-6 ธันวาคม และวันที่ 8 ธันวาคม 2556 ระบุว่า ในวันที่ 5 ธันวาคม เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จออกท้องพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเหนือพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ภายในนพปฎลมหาเศวตฉัตร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการเฝ้าฯ

ครั้นสุดเสียงประโคมแล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลตามลำดับ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กราบบังคมทูลพระกรุณากล่าวนำทหารรักษาพระองค์ ถวายคำสัตย์ปฏิญาณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบผู้เฝ้าฯ ในมหาสมาคมทั้งหมดถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินกลับ

จากนั้น เวลา 17.00 น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในการพิธี ทรงตั้งสมณศักดิ์ และเจริญพระพุทธมนต์ อนึ่ง ในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. สำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนาม ลงนามถวายพระพรไว้ในพระบรมมหาราชวัง ที่วังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์

ส่วนในวันที่ 6 ธันวาคม 2556 เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพระบรมมหาราชวัง ในการพิธีเลี้ยงพระ

และวันที่ 8 ธันวาคม 2556 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ เสด็จออก ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา คณะทูตต่างประเทศและผู้แทนฝ่ายกงสุล เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา


█▓░ทรงพระเจริญ░▓██▓░
█▓▒░.ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.░▒▓█HM The Queen's birthday message

Her Majesty Queen Elizabeth II has sent the following birthday message to His Majesty King Bhumibol Adulyadej.

I have much pleasure sending Your Majesty my warmest congratulations on the occasion of your 86th Birthday. I have been very pleased to see relations between our two countries and our people grow even stronger over the past year. I send you my very best wishes for continued happiness and prosperity.

Elizabeth R.

สมเด็จพระราชีนีนาถเอลิซาเบธที่สองแห่งสหราชอาณาจักรทรงส่งพระราชสาส์นมาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

พระราชสาส์นมีใจความว่า

หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษาของฝ่าพระบาท หม่อมฉันมีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย ตลอดจนประชาชนทั้งสองประเทศ แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นในปีที่ผ่านมา หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลแด่ฝ่าพระบาทและพระราชินี ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระชนมายุยิ่งยืนนาน และทรงพระเกษมสำราญ และขอส่งความสุขสวัสดี มายังประชาชนชาวไทยทั้งปวง
█▓░ทรงพระเจริญ░▓██▓░
█▓▒░.ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.░▒▓█โอบามา .... ถวายพระพร พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม

เว็บไซด์และแฟนแพจ U.S. Embassy Bangkok ได้เผยแพร่ภาพ และคำถวายพระพรของประธานาธิบดี โอบามา มีใจความว่า

ขอเดชะฝ่าละอองธุลี พระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ในนามของประชาชน ชาวสหรัฐอเมริกา ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน พระบรมราชวโรกาส ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ ๕ ธันวาคมนี้

ดังที่ข้าพระพุทธเจ้าได้ กราบบังคมทูลพระกรุณา ในคราวที่ได้รับ พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้เข้าเฝ้าใต้ฝ่าละออง ธุลีพระบาทที่ กรุงเทพมหานคร เมื่อปีที่แล้ว สหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อพันธไมตรี และความร่วมมือกับประเทศไทย ในปีนี้ ทั้งสองประเทศ ได้เฉลิมฉลองปีที่ ๑๘๐ แห่งมิตรภาพอันมั่นคงระหว่างกัน นับตั้งแต่การลงนาม สนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๖ ในภาคอารัมภบท ของสนธิสัญญา ระบุไว้ว่า มิตรภาพอันบริสุทธิ์จริงใจ ของทั้งสองชาติจะ อภิบาลสายสัมพันธ์นี้ “สืบไปชั่วฟ้าแลดิน” จิตวิญญาณนี้ ได้กำหนดแนวทางความร่วมมือ ระหว่างสหรัฐฯ และไทยเรื่อยมา โดยเป็นความร่วมมือ ที่กว้างขวาง หยั่งลึก และมิอาจสั่นคลอนได้ ทั้งสองประเทศ ยังคงเสริมสร้างความร่วมมือ อย่างต่อเนื่องในด้านความมั่นคง การค้าการลงทุน และการพัฒนามนุษย์ ด้วยเหตุนี้ ข้าพระพุทธเจ้าจึงเชื่อว่า อนาคตของความสัมพันธ์ ระหว่างสหรัฐฯ และไทย จะสดใสโชติช่วง

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระบรม ราชวโรกาส ถวายพระพรชัยมงคลให้ใต้ฝ่าละอองธุลี พระบาททรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และขออวยพร ให้ประชาชนชาวไทยประสบแต่สิ่งดีงามในวันพิเศษเช่นนี้█▓░ทรงพระเจริญ░▓██▓░
█▓▒░.ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.░▒▓█จัดพิธีบวงสรวงพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์

สำนักพระราชวังจัดพิธีบวงสรวงพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร พร้อมเครื่องราชกกุธภัณฑ์ เครื่องราชูโภค ซึ่งได้อัญเชิญมาสำหรับการเสด็จออกมหาสมาคมของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล

ทางสำนักพระราชวัง ได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร พร้อมเครื่องราชกกุธภัณฑ์ เครื่องราชูโภค ซึ่งเป็นเครื่องประกอบในพระราชพิธีสำคัญ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ ท้องพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในโอกาสเสด็จออกมหาสมาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556

รองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีบวงสรวง พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร พร้อมเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์
วันนี้ (3 ธ.ค.) เวลา 10.19 น. นายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง พร้อมด้วยนายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายณรงค์ฤทธิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายที่ประทับร่วมในพิธีบวงสรวงพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ พระนพปฎลมหาเศวตฉัตรพร้อมเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ ประกอบด้วยพระมหาพิชัยมงกุฏ พระแสงขรรค์ชัยศรี ธารพระกร วาลวิชนี และฉลองพระบาทเชิงงอน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ ท้องพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบูลย์เวทย์บรมหงส์พรหมพงศ์ พฤฒาจาริย์ ประธานพระครูพราหมณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ซึ่งในปีนี้เป็นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เสด็จออกมหาสมาคมในต่างจังหวัด จึงได้จัดพิธีดังกล่าวเพื่อความเป็นสิริมงคล
เป็นปีแรกในประวัติศาสตร์ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ ทหารรักษาพระองค์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณตน ณ ศาลาราชประชาสมาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 โดยเช้าวันนี้ พลตรีวราห์ บุญญะสิทธิ์ ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ในฐานะผู้บังคับกองผสม ได้ซ้อมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ ทั้ง 3 เหล่าทัพที่ประกอบกำลังเป็นกองผสม 12 กองพัน โดยรวมทหารม้า 1 กองพัน

สำหรับพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ครั้งนี้ เป็นการปรับรูปแบบจากการสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตน บริเวณลานพระราชวังดุสิต แถวทหารจะเริ่มเดินจากวังไกลกังวล เข้าถนนเพชรเกษม สี่แยกสำนักงานวังไกลกังวล เลี้ยวขวาเข้าถนนด้านหน้าสำนักงานวังไกลกังวล แล้วเลี้ยวขวาเข้าประตูสวนสุขภาพและเข้าประจำจุดที่บริเวณศาลาราชประชาสมาคม มีพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้นำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนและน้อมรับพระบรมราโชวาท ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และความเป็นหนึ่งเดียวของทหารรักษาพระองค์ทั้ง 3 เหล่าทัพ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ทั้ง 3 เหล่าทัพ จำนวน 13 กองพัน ที่ซ้อมสวนสนามเมื่อเช้าก็ใช้ระยะเวลาเพียงสั้นๆ เพื่อไม่ให้กระทบกับการจราจรในเมืองหัวหินมากนัก โดยพลตรีวราห์ บุญญะสิทธิ์ ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ในฐานะผู้บังคับกองผสม กล่าวว่า มีการปรับรูปแบบจากการสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนบริเวณลานพระราชวังดุสิต ซึ่งแถวทหารจะเริ่มเดินจากวังไกลกังวล เข้าถนนเพชรเกษม ไปยังสี่แยกสำนักงานวังไกลกังวล เลี้ยวขวาเข้าถนนด้านหน้าสำนักงาน และเลี้ยวเข้าสู่สวนสุขภาพ เพื่อประจำจุดที่ศาลาราชประชาสมาคม โดยมีพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาปกรณ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้นำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตน และน้อมรับพระบรมราโชวาท และในช่วงบ่าย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางมาพร้อมกับ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา เพื่อร่วมซักซ้อมในการเสด็จออกมหาสมาคมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม
ขณะที่การจัดเตรียมสถานที่บริเวณโดยรอบศาลาประชาสมาคม วังไกลกังวล มีการปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับงานพระราชพิธี รวมทั้งจัดประดับตกแต่งด้วยดอกดาวเรืองกว่า 30,000 ต้น และไม้ดอก ไม้ประดับ อีกนานาชนิด
ด้านการจัดการจราจร พลตำรวจโทเรืองศักดิ์ จริตเอก ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางมาตรวจความพร้อมด้านการจราจรในเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน และเส้นทางสำหรับพสกนิกร ที่จะมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 2,000 นาย สำหรับถวายความปลอดภัย รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมา พร้อมกันนี้ยังจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็วเพิ่มอีก 10 ชุด ดูแลเส้นทางเสด็จตลอดเวลา
ทั้งนี้จะมีการปิดการจราจรบนถนนเพชรเกษม ตั้งแต่ซอยหัวหิน 23 ถึงซอยหัวหิน 68 ตั้งแต่เวลา 03.00 น.วันที่ 5 ธันวาคม ไปจนถึงประมาณ 12.00 น. โดยเตรียมสถานที่จอดรถไว้ทั้งสิ้น 30 จุด ซึ่งรองรับรถได้มากกว่า 20,000 คัน ส่วนประชาชนสามารถใช้ถนนเส้นเลี่ยงเมืองในช่วงที่ปิดการจราจร คือ ถนนบายพาสชะอำ-ปราณบุรี
ด้านนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เรียกประชุมเจ้าหน้าที่เตรียมงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม ว่า ขณะนี้การเตรียมงานเกือบเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดแล้ว วันนี้เป็นการประชุมเก็บรายละเอียดอีกเล็กน้อย อย่างการติดตั้งไฟเฉลิมพระเกียรติบางจุดเพิ่มเติม และเตรียมรถสุขาเคลื่อนที่จำนวน 7 คัน พร้อมธงตราสัญลักษณ์ จำนวน 60,000 ชุด ที่จะแจกให้กับพสกนิกรชาวไทยที่จะเฝ้ารับเสด็จฯ

นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือพี่น้องชาวหัวหิน หน่วยงานเอกชน และราชการ ในการอำนวยความสะดวก ทั้งที่จอดรถ และห้องน้ำให้กับประชาชนที่เดินทางมา โดยทางเทศบาลจะมีตราสัญลักษณ์ติดไว้ พร้อมกันนี้ทางเทศบาลยังได้จัดเทียนกว่า 3 หมื่นเล่มสำหรับจุดเทียนชัยถวายพระพรในช่วงเย็น
เช่นเดียวกับภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงราย และนครสวรรค์ ร่วมบรรพชา และอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล ขณะที่ชาวอ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ร่วมสร้างฝายสนองแนวพระราชดำริ ซึ่งฝายดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำใช้ 4 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรกว่า 2,000 ไร่

ด้านตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ และยโสธร ประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยจะยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และปกป้องประเทศชาติให้มีความสงบร่มเย็น

พุทธศาสนิกชนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ส่วนทหารค่ายพระยารัษฎานถประดิษฐ์ จังหวัดตรัง ถวายสัตย์ปฏิญาณ ต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

█▓░ทรงพระเจริญ░▓██▓░
█▓▒░.ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.░▒▓█Create Date : 05 ธันวาคม 2556
Last Update : 5 ธันวาคม 2556 12:28:26 น. 6 comments
Counter : 8006 Pageviews.

 

█▓░ทรงพระเจริญ░▓██▓░
█▓▒░.ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.░▒▓█


ประชาชน เดินทางมาจับจองพื้นที่ บริเวณด้านข้างศาลาราชประชาสมาคม

โดย: หนึ่งคิด วันที่: 5 ธันวาคม 2556 เวลา:3:56:41 น.  

 

█▓░ทรงพระเจริญ░▓██▓░
█▓▒░.ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.░▒▓█


แต่งไฟและดอกไม้
โดย: หนึ่งคิด วันที่: 5 ธันวาคม 2556 เวลา:3:59:27 น.  

 

█▓░ทรงพระเจริญ░▓██▓░
█▓▒░.ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.░▒▓█

พระบรมราโชวาท
โดย: หนึ่งคิด วันที่: 5 ธันวาคม 2556 เวลา:4:04:13 น.  

 

█▓░ทรงพระเจริญ░▓██▓░
█▓▒░.ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.░▒▓█


ภาพและคำต่างๆๆที่ทำขึ้นของประชาชนในความจงรักภัคดี


โดย: หนึ่งคิด วันที่: 5 ธันวาคม 2556 เวลา:4:06:04 น.  

 
█▓░ทรงพระเจริญ░▓██▓░
█▓▒░.ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.░▒▓█OFFICIALเพลงสรรเสริญพระบารมี100 YEARร่วมร้อยใจไทย VER1


มูลนิธิ ร่วมร้อยใจไทย
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าเหล่าไทย .... เนื่องในวโรกาสทรงพระชนมายุ 86 พรรษา ประจวบกับวาระครบรอบ 100 ปี บทเพลงสรรเสริญพระบารมี

ข้าพระพุทธเจ้า ในนามของมูลนิธิร่วมร้อยใจไทย และผู้ร่วมดำเนินโครงการ "สรรเสริญพระบารมี 100 ปี ร่วมร้อยใจไทย" ขอทูลเกล้าฯ ถวายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ "สรรเสริญพระบารมี 100 ปี ร่วมร้อยใจไทย" เพื่อเป็นเครื่องแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งชีพเสมอไป

ด้วยเกล้าฯ ด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายเตชะ ทับทอง
มูลนิธิร่วมร้อยใจไทย
เหล่านักแสดง และทีมงานทุกคนโดย: หนึ่งคิด วันที่: 5 ธันวาคม 2556 เวลา:4:07:26 น.  

 

ในหลวง เสด็จโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี เป็นการส่วนพระองค์
วัน ที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11.51 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดซื้อที่ดินบริเวณอ่างเก็บน้ำหนอง เสือ บ้านหนองคอไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี รวมเนื้อที่จำนวน 250 ไร่ ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ซึ่งที่ดินเกือบทั้งหมดมีสภาพเสื่อมโทรมและกันดาร เพื่อจัดเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตร และเพื่อรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงมาปลูกไว้ โดยมีกองงานส่วนพระองค์ สำนักพระราชวัง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าเริ่มพัฒนาที่ดินผืนนี้เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2552
ใน ช่วงแรกนั้นได้ปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้ง่ายต่อการวางแผนการเพาะปลูก จัดทำถนนทางเข้าโครงการและถนนโดยรอบบริเวณของโครงการ ขุดสระเก็บน้ำ ก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารเรือนรับรอง ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เป็นต้น จนสามารถปรับสภาพพื้นที่ที่เสื่อมโทรม และทุรกันดาร ให้เป็นแหล่งทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ อาทิ พืชผักสวนครัวต่าง ๆ ไม้ผล เช่น มะพร้าว ชมพู่เพชรสายรุ้ง มะนาวแป้น กล้วยนานาชนิด พืชไร่ เช่น สับปะรด ข้าวโพด นอกจากนี้ ยังมีการทำนาข้าว ยางพารา รวมทั้งปลูกยางนาด้วย สำหรับผลผลิตที่ได้ ส่งจำหน่ายผ่านร้านโกลเด้นเพลซ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทสุวรรณชาต จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์
ทั้ง นี้ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2552 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทรงเปิดป้ายโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ และทรงขับรถยนต์พระที่นั่งทอดพระเนตรการดำเนินงานภายใต้โครงการฯ ต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรกิจกรรมของ โครงการฯ นี้อีกเป็นระยะ จนถึงปัจจุบัน
█▓░ทรงพระเจริญ░▓██▓░
█▓▒░.ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.░▒▓█


17 พฤศจิกายน

เมื่อเวลา ๑๖.๓๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินยังท่าลัดดา ภายในวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทรงลอยพระประทีปส่วนพระองค์ ซึ่งทำด้วยขนมปังสีเหลือง และพระประทีป สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทำด้วยขนมปังสีฟ้า เนื่องในโอกาสเทศกาลวันลอยกระทง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระพักตร์แจ่มใส ฉลองพระองค์เสื้อเชิ้ตสีขาว และพระสนับเพลาสีดำ ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง ที่ทรงสามารถบังคับเองได้


█▓░ทรงพระเจริญ░▓██▓░
█▓▒░.ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.░▒▓█


Information Division of OHM

เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11.40 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นการส่วนพระองค์

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถ และทอดพระเนตรทัศนียภาพโดยรอบ ณ ศาลาลงสรงฝ่ายหน้า พระที่นั่งสมุทพิมาน


ที่มา : ฝ่ายช่างภาพส่วนพระองค์ กองงานส่วนพระองค์ สำนักพระราชวัง

█▓░ทรงพระเจริญ░▓██▓░
█▓▒░.ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.░▒▓█โดย: หนึ่งคิด วันที่: 5 ธันวาคม 2556 เวลา:4:31:01 น.  

หนึ่งคิด
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]
เพลง

..*

หนึ่งในความห่วงใยของพ่อหลวง.....

เยลลี่พระราชทาน แจกฟรี สำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก

หรือผู้กลืนอาหารไม่ได้

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระราชูปถัมภ์

หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ร่วมกันพัฒนาเยลลี่โภชนาการ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก

ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยมีภาวะโภชนาการและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นเจลกึ่งแข็งกึ่งเหลว

มีเนื้อสัมผัสที่พอดีไม่อ่อนหรือแข็งเกินไป

ง่ายต่อการเคี้ยวและการกลืน ผลิตจากนมที่ผ่านกรรม

วิธีย่อยแลคโต๊สซึ่งเป็นสาเหตุของการดื่มนมแล้ว

ไม่สบายท้อง ท้องเสียแล้ว ทำให้ผู้ที่มีปัญหา

เรื่องดื่มนมแล้วไม่สบายท้อง สามารถกินได้โดยไม่มีปัญหา

และเมื่อนำไปทดลองใช้กับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก

พบว่าผู้ป่วยไม่ต้องให้อาหารทางสายยาง

ผู้ป่วยสามารถกินได้เอง และผู้ป่วยที่กินเยลลี่โภชนา

การมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น 

ผู้สนใจที่มีปัญหาเรื่องมะเร็งช่องปากหรือ

มีญาติมิตรเป็นโรคดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับได้

โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดใด ได้ที่ต่างๆ ดังนี้คือ

1. โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 044-235582, 081-955-9002

2. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพฯ 02-3547025-35

3. ศูนย์มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 02-5461960-6

4. ศูนย์มะเร็งชลบุรี 038-784001-5

5. ศูนย์มะเร็งลพบุรี 036-621800

6. ศูนย์มะเร็งลำปาง 054-335262-8

7. ศูนย์มะเร็งอุดรธานี 042-207375-80

8. ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี 045-285610-5, 045-285637-40

9. ศูนย์มะเร็งสุราษฎร์ธานี 077-211625-8 ต่อ 1006

10.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 02-889-3489

ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถานพยาบาล ดังกล่าว

หรือ ติดต่อสอบถามมูลนิธิทันตนวัตกรรม

ได้ที่ คุณบัวขาว หงษาชุม โทรศัพท์ 089-664-4634, 02-218-9027

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :http://bit.ly/UFCrZa

ขอขอบคุณภาพจาก: ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร Fan page

๙๙๙๙๙๙๙

----


widgeo
------------ โครงการบูรณปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคล 60 ปีราชาภิเษก และ 84 พรรษามหาราชา
New Comments
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add หนึ่งคิด's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.