รู้สึกตัว ผ่อนคลาย เฉย ๆ สบาย ๆ **กรุณา .อย่า.ได้บริจาคเงินให้ blog ผม ทาง e-wallet ครับ** **ผมขอสงวนสิทธิการเป็นเจ้าบ้านของ blog ลบข้อเขียนใดๆ ก็ได้ใน blog นี้ตามที่ผมเห็นสมควร**
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2565
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
 
8 กุมภาพันธ์ 2565
 
All Blogs
 

ดูจิต ดูความคิด เพื่อแก้อาการท้องอืด ปฏิบัติอย่างไร

1..บทความเรื่อง /// ดูจิต ดูความคิด เพื่อแก้อาการท้องอืด ปฏิบัติอย่างไร /// เขียนขึ้นเพื่อเสริมเรื่องการแก้อาการท้องอืด ที่มักเกิดขึ้นกับนักภาวนาที่ปฏิบัติมาจนมี ดวงตาเห็นธรรม เกิดขึ้นแล้ว
กรุณาอย่าได้นำเรื่องที่ผู้เขียนนี้ เข้าไปเชื่อมโยงกับวิธีการดูจิต ที่มีการสอนกันในบางสำนัก
ซี่งเป็นคนละเรื่องกัน
ผู้เขียนขอเน้นย้ำว่า บทความที่ผู้เขียนได้เขียนนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการสอนเรื่องดูจิตของสำนักที่สอน
การดูจิตเลย

เรื่องที่เขียนเกี่ยวกับอาการท้องอืดก่อนนี้บทความนี้ เรื่อง แก้อาการท้องอืด เป็นกรดในท้อง ที่เกิดในนักภาวนาทีปฏิบัติจนได้ผลดีในระดับหนี่งแล้ว
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namasikarn&month=12-2019&date=23&group=17&gblog=183

2...อาการท้องอืดในการภาวนานั้น เป็นทางผ่านของนักภาวนา ทีนักภาวนาต้องพบกับ เมื่อปฏิบัติมาได้ดีพอจนมี ดวงตาเห็นธรรม เกิดขึ้นแล้ว  สำหรับวิธีการแก้ไขเบื้องต้น ขอให้อ่านได้ที่ลิงค์ที่ได้แจ้งไว้ในข้อ 1  
อาการท้องอืดนี่แปลกมาก เมื่อเป็นแล้ว พอแก้ไขได้แล้ว หายแล้ว พอภาวนาต่อไปอีก ก็จะพบว่า อาการท้องอืดกลับมาเป็นได้อีก พอแก้ได้อีกรอบ ภาวนาต่อไป ก็จะกลับมาเป็นได้อีก ซึ่งถ้านักปฏิบัติ มีประสบการณ์ทางจิตมากพอ  ก็จะสามารถอ่านบทความนี้ได้เข้าใจ และ นำไปใช้ในาการแก้ไขอาการท้องอืดที่เกิดได้ดี
แต่ถ้า ท่านทีเข้ามาอ่าน แต่ท้องอืด อ่านเรื่องนี้ ไม่รู้เรื่องเลย อ่านไม่เข้าใจเลย ก็แสดงว่า ประสบการณ์ทางจิตของท่านยังไม่มากมาก ขอให้ทดลองการแก้ไขอาการท้องอืดที่ได้เขียนไว้่ในบทความก่อนหน้านี้ ที่ได้แจ้งไว้ในข้อ 1

2..โครงสร้างของ จิต ในเชิง ปรมัตถธรรม ขอให้ดูจากภาพในภาพข้างบน จะมี 3 ส่วน 
2.1 ด้านซ้ายมือสุด เขียนว่า โลกภายนอก 
ส่วนนี้ คือ โลกสมมุติที่คนเรารู้จักกันดีอยู่แล้ว  มีสัตว์  มีคน มีสิ่งของ
มีธุรกิจ และ อื่น ๆ อีกมาก  คนที่เกิดมาทุกคน เมื่อเกิดมา ก็จะมองเห็น ได้ยิน
สิ่งต่างๆ  ของโลกภายนอกนี้

2.2 ด้านขวามือสุด เขียนว่า โลกภายใน
ส่วนนี้ คือ โลกของตัวจิต ที่เป็นปรมัตถธรรม  
โลกนี้ จะซ้อนทับอยู่กับโลกภายนอก ซี่ง คนที่วไป จะไม่สามารถเห็นโลกภายในนี้ได้
นอกจากจะมี ดวงตาเห็นธรรม เกิดได้ก่อน จึงจะมองเห็นได้

2.3 ส่วนที่เป็นตรงกลาง ที่เขียนว่า อายตนะ
ส่วนนี้ ก็คือ อายตนะ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ที่เป็นประตูเชื่อมต่อได้ระหว่าง
โลกภายใน และ โลกภายนอก

3..กลไกการทำงานทางปรมัตถธรรมของภาพในข้อ 2
3.1 ในคนทั่วไปที่เป็นปุถุชน  ยกตัวอย่างเช่น เมื่อตามองเห็นโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ที่ตนกำลังแสวงหาวางในตู้แสดงสินค้าของห้างสรรพสินค้า  อาการอย่างนี้ ในทางธรรม ก็จะพูดว่า ** เมื่อมีการกระทบสัมผัสผ่านเข้ามาทางอายตนะ **
เนื่องจากคนทั่วไป ไม่มีกำลังของสัมมาสติ สัมมาสมาธิ ที่ดีพอ  พอตามองเห็นวัตถุที่ตนชอบใจ ก็จะเกิด กระแสวิญญาณ แล่นออกมาจากโลกผ่านใน ผ่านทางตา  เกิดวิญญาณทางตาขึ้น แล้วกระแสวิญญาณนี้ ก็จะแล่นต่อไปอีกที่โลกภายนอก ไปจับยึดวัตถุที่ตนกำลังมองอยู่ ( ขอให้ดูภาพข้างบน ที่เขียนไว้ว่า กระแสวิญญาณ ) 
เมื่อกระแสวิญญาณเกิดไปจับยึดสิ่งต่างๆ ที่โลกภายนอก ผลที่ตามมาก็คือ เกิดโมหะ และ กิเลส ตามมา 

3.2  สำหรับนักภาวนาที่ภาวนามาได้ดีพอ มีกำลัง สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ทีมีพลังบ้างแล้ว มีดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นแล้ว ถ้าขาดปัญญา ยังไม่รู้แจ้งใน วิญญาณขันธ์ ที่เกิดแล้วแล่นผ่านอายตนะจากโลกภายใน ออกไปสู่ โลกภายนอก ผลที่ตามมาก็คือ นักภาวนาจะเกิดอาการท้องอืดขึ้นได้ทันที

เมื่อถึงตอนนี้ บางท่านอาจสงสัยว่า ทำไม คนทั่วไปที่กล่าวในข้อ 1 จึงไม่เกิดอาการท้องอืด
ที่คนทั่วไป ที่ไม่ท้องอืด เพราะ โมหะได้ครอบงำจิตไว้ ทำให้จิตไม่มีประสิทธิภาพในการรู้ทุกข์กายที่เกิดขึ้น เมื่อมีวิญญาณขันธ์เกิดขึ้น

4..การแก้ไขอาการท้องอืดของนักภาวนาที่ปฏิบัติมาได้ผลดี มีดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นแล้ว
ขอให้ดูภาพข้างบนอีกครั้งหนี่ง  จะเห็นส่วนที่เขียนว่า กระแสจิต
ที่อยู่ในโลกภายใน แต่กระแสจิตจะไม่เลยออกมาจาก อายตนะ แต่จะหยุดอยู่ทื่ อายตนะ 

เมื่อ กระแสจิต หยุดอยู่ที่ อายตนะ ไม่เลยออกมา ก็จะไม่มีวิญญาณขันธ์แล่นเลยจากอายตนะเข้าไปมาที่โลกภายนอก   
ทำให้อาการท้องอืดไม่เกิดขึ้น

เมื่อกระแสจิต หยุดอยู่ที่ อายตนะ ทำให้ เวลานึกคิดอะไร ก็จะทำให้นักภาวนา เห็น ความคิด ที่กำลังเกิดดับเป็นไตรลักษณ์ได้

ในการปฏิบัติ นักภาวนา ควรมีประสบการณ์ทางจิตมากพอ 
รู้จัก กระแสจิต กระแสวิญญาณ ได้แล้ว 
รู้จัก ตำแหน่งที่เป็น ปรมัตถธรรม ของอายตนะได้แล้ว
เมื่อ รู้จักได้ ก็ใช้ กำลังของสัมมาสติ ควบคุม กระแสจิตหยุดอยู่ที่อายตนะ
ก็จะสามารถแก้อาการท้องอืดได้อย่างถาวร
การควบคุมกระแสจิตหยุดอยู่นี้  ให้ฝีกฝนจนสามารถ ควบคุมได้ ในชีวิตประจำวันได้ด้วย
ก็จะทำให้อาการท้องอืด หายได้สนิท ไม่กลับมาเป็นอีก

5..ผู้เขียนหวังว่า บทความนี้ คงให้ประโยชน์แก่นัภภาวนา
 
 

Create Date : 08 กุมภาพันธ์ 2565
0 comments
Last Update : 8 กุมภาพันธ์ 2565 13:15:33 น.
Counter : 1018 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณนายแว่นขยันเที่ยว

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะ VIP Friend
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


นมสิการ
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 142 คน [?]
หลักปฏิบัติ ...รู้สึกตัว ผ่อนคลาย เฉย ๆ สบาย ๆ

มากกว่า 20 ปีที่ไปหลงทำสมถภาวนาแบบสมาธิแบบฤาษีโดยที่ไม่รู้จักกับคำว่า อะไรคือสัมมาสติ สัมมาสมาธิ ผลที่ได้คือความสงบขณะกำลังนั่งสมาธิจนตัวนิ่งแข็งเป็นก้อนหิน แต่ผลข้างเคียงตามมาก็คือการเป็นคนเจ้าโทสะอย่างรุนแรงขณะเวลาไม่ได้นั่งสมาธิ และ ที่อยู่ในชีวิตประจำวัน....

จนได้พบกัลยณมิตรแดนไกล ที่ได้ชักนำให้มารู้จักวิธีปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียน จนได้พบกับพระอาจารย์ในสายหลวงพ่อเทียน ที่ผมได้เรียนการปฏิบัติจากท่าน จนเข้าใจว่า สัมมาสติ สัมมาสมาธิ คืออะไร แล้วลงมือฝึกฝน การปฏิบัติก็รุดหน้าและได้ลิ้มรสสิ่งบริสุทธิในจิตใจอันเป็นผลจากการปฏิบัติด้วยเวลาเพียง 5 ปี

ธรรมปฏิบัติจากฆราวาสเขียนเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ยากในสังคมไทย ผมรู้ได้จากที่เขียนใน blog ผมได้พบกับการก่อกวนใน blog การเขียนเหน็บแนม กระแหนะกระแหน ตำหนิการการปฏิบัติที่ผมเขียนใน blog ว่าผิดทาง เขียนแบบคาดเดาเอา ไม่รู้จริง ให้ผมหยุดเขียนแนวนี้ได้แล้ว และไปโมทนาสาธุแนะนำการปฏิบัติสมาธิแบบฤาษีให้กับผมอีกว่านี่คือทางที่ถูกต้อง ...

บทความใน blog จึงเกิดขึ้นมา เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในการภาวนา
แก่ผู้อื่นที่กำลังเดินทางในสายแห่งอริยมรรคนี้

เมื่อท่านได้เข้ามาอ่านข้อเขียนใน blog กรุณาอย่าได้เชื่อผมจนกว่า ท่านได้ทดลองปฏิบัติแล้วและพิสูจน์ด้วยตัวท่านเอง

**กรุณา .อย่า.ได้บริจาคเงินให้ blog ผมทาง e-wallet ครับ **

******
บทความต่าง ๆ ใน blog นี้
ขอสงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ห้ามนำไปดัดแปลง ลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

****
Friends' blogs
[Add นมสิการ's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.