Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2550
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
4 ตุลาคม 2550
 
All Blogs
 

เคล็ดลับบ้างไม่ลับบ้าง

เคล็ดลับบ้างไม่ลับบ้างในการดูแลกล้วยไม้


ปัจจัยสำคัญในการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้


-น้ำสะอาด มีค่าph ๕.๖-๖.๕
และรดน้ำในเวลาเช้า
-อากาศดี ปรอดโปร่งถ่ายเทได้สะดวก
-แสงเหมาะสม ความเข้มของแสงขึ้น
อยู่กับลักษณะของสายพันธุ์
-ตรงต่อเวลา การให้ ปุ๋ย-ยา-น้ำ ต้อง
สม่ำเสมอ น้ำ ทุกวันช่วงเช้า ปุ๋ย ทุก ๗ วัน
ยา ทุก ๑๐ วัน
-สายพันธุ์ที่ปลูกเหมาะกับถิ่นที่อยู่ หรือ
สามารถปรับระบบนิเวศให้เข้ากับแหล่งกำเนิด

การคัดเลือกพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์


-ฟอร์มดี
-สีสวยตรงตามที่ตลาดต้องการ
-ดอกดก
-ช่อดอกดี
-ทรวดทรงดี
-ใบไม่เกะกะ
-ใบไม่สั้นเกินไป
ดูทั้งภาพรวมและภาพปลีกย่อยและสุดท้ายต้อง
สามารถทำเป็นเชิงพาณิชย์ได้

สาเหตุที่ทำให้กล้วยไม้อ่อนแอ


-ให้ปุ๋ยไม่เป็นเวลา
-น้ำให้บ้างไม่ให้บ้าง
-ยาไม่เคยฉีด
-สภาพโรงเรือนไม่เหมาะสม
-การระบายอากาศไม่ดี
-ชื้นมากเกินไป
-แสงแดดจัดเกินไป
-ร้อนเกินไป
ทุกสาเหตุเอื้ออำนวยต่อเชื้อโรค


จาก คุณ พอพล เสมานิตย์
บทความจาก หนังสือ เมืองเกษตรฉบับ ไม้ดอกไม้ประดับ
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๗๘ ปักษ์หลัง กันยายน ๒๕๕๐


การพัฒนากล้วยไม้ลูกผสมเลียนแบบพันธุ์แท้


กล้วยไม้พันธุ์แท้สายเลือดมักแรง ให้ลูกคล้ายตัวเอง
เมื่อไปผสมกับคู่ผสมอื่นๆ อาจต้องทำซ้ำหลายๆครั้ง
เพื่อให้มีสัดส่วนของสายเลือดพันธุ์แท้มากขึ้นสูตรการผสม


ลูกผสมเลียนแบบพันธุ์แท้=พันธุ์แท้ Xลูกผสมที่มีสายเลือดพันธุ์
แท้นั้นๆเช่น ฟ้ามุ้ยพันธุ์แท้Xแวนด้าจินดาวัตน์=แวนด้าโตเกียว
บลู ที่มีดอกคล้ายกับฟ้ามุ้ยพันธุ์แท้ ถ้าเอาฟ้ามุ้ยพันธุ์แท้ผสมเข้า
ไปอีกครั้ง ดอกจะออกมาเหมือนกับฟ้ามุ้ยแต่ออกดอกดก ก้าน
ช่อยาว ปลูกเลี้ยงได้ง่ายกว่าฟ้ามุ้ยพันธุ์แท้ ด้วยมีสายเลือดของฟ้า
มุ้ยถึง ๓ใน๔ ปีหนึ่งสามารถให้ดอกถึง ๒-๓ ช่อ

แต่ก็มีกล้วยไม้หลายชนิดที่ยากในการพัฒนาสายพันธุ์เลียนแบบนี้
เช่น
สกุลช้าง และสกุลกุหลาบนั้นแทบจะทำไม่ได้เลยเกิดจากโครง
สร้างของโครโมโซมเป็นแบบดับเบิลโดยธรรมชาติ เมื่อผสมกับ
คู่ผสมใดๆจะให้ลูกออกมามีโครโมโซมเป็นเลขคี่ ไม่อาจผสมเพื่อ
การพัฒนาได้อีกจุดหมายในการผสมเลียนแบบพันธุ์แท้


-ดอกมีลักษณะดีเด่นในทุกๆทางเช่นช่อดอกยอดเยี่ยม ขนาดดอก
ใหญ่เกินเกณฑ์มาตรฐาน สีดอกเข้มข้นสดใส ยังคงกลิ้นของพันธุ์
แท้ไว้ได้อย่างพอเพียง ดอกดก
-สามารถให้ดอกได้ปีละหลายๆครั้ง
-มีความทนทานต่อการปลูกเลี้ยงในเมือง เลี้ยงง่าย โตไว
-ให้ดอกคล้ายหรือเหมือนพันธุ์แท้นั้นๆ

จาก คุณ ปิยะวิทย์ จินดาวัฒน์
บทความจาก หนังสือ เมืองเกษตรฉบับ ไม้ดอกไม้ประดับ
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๗๘ ปักษ์หลัง กันยายน ๒๕๕๐ปุ๋ยปัจจัยหนึ่งในหัวใจสำคัญการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้แวนด้า


แบ่งการให้ปุ๋ยเป็น ๒ ระยะ
๑.ระยะกล้วยไม้เล็ก ให้น้ำวันละ ๒ ครั้ง ในหน้าแล้งให้น้ำ
วันละ ๓ ครั้งการให้ปุ๋ยต้องให้ครั้งละน้อยๆแต่ระยะต้องถี่ขึ้น
ถ้าให้ไม้ใหญ่ ๑ต่อน้ำ ๒๐ลิตร ก็ต้องลดลงครึ่งหนึ่ง สูตรปุ๋ย
ในระยะนี้ใช้ ๒๑-๒๑-๒๑และ๒๐-๒๐-๒๐สลับกับสูตร
ตัวท้ายสูง ๑๖-๒๑-๒๗
๒.ระยะกล้วยไม้รุ่น ใส่ปุ๋ยสูตร ๒๑-๒๑-๒๑ สลับกับสูตร
๑๖-๒๑-๒๗ ต้นที่ใกล้ออกดอกใช้ปุ๋ยสูตรตัวกลางสูง
๑๐-๔๕-๑๐ พอช่อดอกออกมามีความยาวประมาณ ๑ ซ.ม.
หยุดให้ปุ๋ยตัวกลางสูง เพื่อไม่ให้ดอกเกร็น ให้กลับมาใช้สูตร
๒๐-๒๐-๒๐ สลับกลับสูตร ๑๖-๒๑-๒๗ เพื่อเพิ่มความ
ใหญ่และยาวของก้านช่อดอก พอกล้วยไม้เริ่มแตกดอกให้ใส่
ปุ๋ยตัวท้ายสูงอย่างเดียวสูตร ๑๖-๒๑-๒๗ เพื่อให้ดอกใหญ่แข็ง
แรงและสีสวยสิ่งแรกที่ผู้ต้องการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ต้องมีคือ
จิตใจที่รักกล้วยไม้อย่างแท้จริงและอย่างที่สอง
คือต้องศึกษาวิชาความรู้จากผู้ที่มีความรู้ลึกและ
รู้จริงเรื่องกล้วยไม้และสุดท้ายคือต้องศึกษาจาก
ตำราความรู้ต่างๆ


จาก จ.ส.อ.อดิศักดิ์ ห้องศิลป์
บทความจาก หนังสือ เมืองเกษตรฉบับ ไม้ดอกไม้ประดับ
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๗๘ ปักษ์หลัง กันยายน ๒๕๕๐ข้อคิด


หมั่นดูแลต้นไม้ของท่านด้วยว่าได้วางไว้ในตำแหน่งที่ต้นไม้
ของท่านชอบหรือไม่คือไม่โดนแดดจัดเกินไปและไม่ร่มจน
เกินไปด้วยเพราะจะมีผลต่อการออกดอกด้วย

จาก คุณ วรรณพล
บทความจาก หนังสือ เมืองเกษตรฉบับ ไม้ดอกไม้ประดับ
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๗๘ ปักษ์หลัง กันยายน ๒๕๕๐กล้วยไม้แวนด้า


-แวนด้าชอบความชื้น ถ้าอากาศแห้งไม้จะมีปัญหา
-โรงเรือนอย่างไรก็ได้ แต่ขอให้เลี้ยงไม้งามเลี้ยงแล้วขายได้
ราคามีคุณภาพ
-คุณต้องรักต้องชอบเสียก่อน ไม่ใช้เห็นคนอื่นทำแล้วอยาก
ทำบ้าง มีความขยัน อดทน ใส่ใจดูแล อย่าอาศัยแต่ลูกจ้างทำ
ให้อย่างเดียว มีเงินทุนพอเพียงแต่อย่าทำแบบโลภมาก การทำ
ธุรกิจปลูกกล้วยไม้จึงจะประสพความสำเร็จ

จาก คุณ ธรรมนาถ ธีรเนตร
บทความจาก หนังสือ เมืองเกษตรฉบับ ไม้ดอกไม้ประดับ
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๗๕ ปักษ์แรก สิงหาคม ๒๕๕๐ 

Create Date : 04 ตุลาคม 2550
7 comments
Last Update : 4 ตุลาคม 2550 20:19:13 น.
Counter : 6213 Pageviews.

 

มาแอบอ่านเคล็ดลับการเลี้ยงกล้วยไม้ค่ะ เลี้ยงค่อนข้างยากน่ะค่ะ สบายดีน่ะค่ะ

 

โดย: ตองเจ็ด 4 ตุลาคม 2550 20:17:59 น.  

 

คุณ ตองเจ็ด ครับ
ขอบคุณครับที่เข้ามาดูครับ
ถ้าใจรักแล้วเรื่องยากก็กลายเป็นง่ายครับ
สบายดีอยู่ครับ

 

โดย: ชัดเจนน้องนาง 4 ตุลาคม 2550 20:23:22 น.  

 

แวะมาเยี่ยมและทักทาย ผู้รักษ์ในกล้วยไม้เช่นกาน

สบายดีนะครับ / ขอบคุณมากครับ

 

โดย: crazypaph 30 พฤศจิกายน 2550 10:45:00 น.  

 

แวะมาสวัสดีปีใหม่ค่ะ

มีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรง

คิดดี ทำดี พบเจอแต่สิ่งดีดีนะค่ะ


 

โดย: iamnuchy 30 ธันวาคม 2550 11:06:32 น.  

 


จ๊ะเอ๋ ....
หนี่ฯ มาแอบบ ดู เคล็ดไม่ลับค่ะ
หนี่ฯ ว่านะคะ กล้วยไม้ปลูกยาก ๆ มาก ๆ
แต่หนี่ฯ ก็เคยปลูกเค้านะคะ พอเค้าออกดอกที
หนี่ฯ จำได้ ยิ้มหน้าบาน เฝ้ามองเค้าทุกวันเลยคะ


เนื่องด้วยวาระดิถีขึ้นปีใหม่
หนี่ฯ ขออวยพรให้มีความสุข สดชื่น สมหวัง ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และก็เฮง ๆ ต้อนรับปีใหม่ ปีหนูทองด้วยค่ะ
จุ๊บ จุ๊บ


Happy new year 2008 nakaaaa ....

 

โดย: หนี่หนีหนี้ (แพรวขวัญ ) 1 มกราคม 2551 22:22:54 น.  

 

ไม่ได้ทักทายกันนานมาก ๆ เป็นปีเชียวรึ
แต่หนี่ฯ ไม่เคยลืมพี่คนนี้นะคะ ...


วันนี้ แว๊บ ๆ "สวัสดีปีใหม่จีนกับพี่ค่ะ
ขออวยพรให้พี่มั่งมี ศรีสุข ร่ำรวย เฮง ๆ ตลอดปี และตลอดไป
เลิฟ เลิฟ .........หนี่ฯGlitter ตรุษจีน
Glitter ตรุษจีน

 

โดย: หนี่หนีหนี้ (แพรวขวัญ ) 27 มกราคม 2552 13:05:23 น.  

 

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่กระทู้ค่ะ...^^

 

โดย: Lika ka 13 กรกฎาคม 2554 14:07:47 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


ชัดเจนน้องนาง
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ชัดเจนฯ ลงกระทู้

เพลง ของขวัญ

รวมเรื่องที่ชัดเจนฯเอามาลงในกระทู้...สนใจก็กดเข้าไปดู...
++มูลเหตุแห่งความเจริญในสิริราชสมบัติคือความกตัญญูกตเวที
++มีเวลาแค่ ๖๐ นาที ก็เอาภาพวัดมาฝากให้ชมกันครับ
++เพื่อเพื่อนๆไร้สังกัดจะน้อยกว่านี้ได้อย่างไร
++เรือพระราชพิธี เฉลิมฉลองทรงครองราชครบ 60 ปี #๒
++เรือพระราชพิธี เฉลิมฉลองทรงครองราชครบ 60 ปี #๑
++วัดอุทัยธารามในยามเย็น ที่ได้ไปพบเจอว่าอยู่ใกล้RCAแค่นิดเดียว # ๒
++วัดอุทัยธารามในยามเย็น ที่ได้ไปพบเจอว่าอยู่ใกล้RCAแค่นิดเดียว
++ความหมายของคำว่า..รักพวกพ้อง..โดยแท้
++วัดบวรนิเวศวิหาร วัดที่รัชกาลที่ ๔ ทรงผนวช ตอนที่ ๒ (จบ)
++วัดบวรนิเวศวิหาร วัดที่รัชกาลที่ ๔ ทรงผนวช ตอนที่ ๑
++มณฑปวัดมหาธาตุ วรวิหาร จังหวัดราชบุรี
++วิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ท่าน้ำสี่พระยากับปากคลองสา
++กงจิ้งถังอายุ ๑๒๖ ปีสบายใจที่เข้าไปถ่ายรูปด้วยไร้ควันบดบังแต่ไม่ไร้น้ำใจ
++ก่อนไปถึงอ่างทองจอดรถนมัสการพระมงคลบพิตรที่จังหวัดอยุธยา ตอนที่ ๒
++ก่อนไปถึงอ่างทองจอดรถนมัสการพระมงคลบพิตรที่จังหวัดอยุธยา ตอนที่ ๑
++ไปเที่ยววัดกับคุณวู๊ดดี้หลังไปทำบุญที่วัดโบสถ์ก่อนเดินทางกลับ
++๗หมื่น๓พันล้านก็ซื้อความสุขแบบนี้ไม่ได้ถ้าไม่รู้จักสละออก
++ศาลเจ้าพ่อโคกขาม(ศาลพันท้ายนรสิงห์ปากคลองโคกขาม)
++งานปีใหม่ไร้สังกัดหัวใจหลักของงานคือมิตรภาพ ตอนที่ 3
++งานปีใหม่ไร้สังกัดหัวใจหลักของงานคือมิตรภาพ ตอนที่ ๒
++งานปีใหม่ไร้สังกัดหัวใจหลักของงานคือมิตรภาพ ตอนที่ ๑
++ ที่ถนนเยาวราชกับถนนเจริญกรุงบรรจบกันคือประตูฟ้าประตูดิน
++พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ตอนที่ ๒
++พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์
++ไปดูอารยธรรมทวาราวดีที่ราชบุรีก่อนที่จะแก่เกินจะเดินขึ้นไปดู ตอน ๕จบ
++ไปดูอารยธรรมทวาราวดีที่ราชบุรีก่อนที่จะแก่เกินจะเดินขึ้นไปดู ตอน ๔
++ไปดูอารยธรรมทวาราวดีที่ราชบุรีก่อนที่จะแก่เกินจะเดินขึ้นไปดู ตอน ๓
++ไปดูอารยธรรมทวาราวดีที่ราชบุรีก่อนที่จะแก่เกินจะเดินขึ้นไปดู ตอน ๒
++ไปดูอารยธรรมทวาราวดีที่ราชบุรีก่อนที่จะแก่เกินจะเดินขึ้นไปดู
++วัดทองสุทธารามเขตบางซื่อสวนป่าโอเอซิสในกรุงเทพฯตอนที่ ๒
++วัดทองสุทธารามเขตบางซื่อสวนป่าโอเอซิสในกรุงเทพฯ
++กำลังหาของขวัญสิ่งนี้อาจเป็นของขวัญที่ถูกใจแล้วได้ร่วมสร้างพระอุโบสถ
++งาน ๕ ธันวามหาราชที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ตอนที่ ๓
++งาน ๕ ธันวามหาราชที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ตอนที่ ๒
++งาน ๕ ธันวามหาราชที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
++ก่อนไปสนามหลวงดูงานเดินเทิดพระคุณพ่อของแผ่นดินที่เขตบางซื่อ
++งานมหกรรมยานยนต์ที่มีงานแถมคืองานมหกรรมคนงาม ตอนที่ ๒
++งานมหกรรมยานยนต์ที่มีงานแถมคืองานมหกรรมคนงาม
++ชัดเจนฯไปงานจุฬาวิชาการ เอามาฝากเท่าที่เก็บได้ มาชมก่อนอย่ากลัว#๓
++ชัดเจนฯไปงานจุฬาวิชาการ เอามาฝากเท่าที่เก็บได้ มาชมก่อนอย่ากลัว#๒
++ชัดเจนฯไปงานจุฬาวิชาการ เอามาฝากเท่าที่เก็บได้ มาชมก่อนอย่ากลัว
++ ไปเดินแถวสนามหลวงยามเย็นชัดเจนฯเอาภาพมาให้ชม ตอนที่ ๓
++ ไปเดินแถวสนามหลวงยามเย็นชัดเจนฯเอาภาพมาให้ชม ตอนที่ ๒
++ไปเดินแถวสนามหลวงยามเย็นชัดเจนฯเอาภาพมาให้ชม
++ไปงานวัดสระเกศฯขึ้นบรมบรรพตนพไหว้พระบรมสารีริกธาตุ
++ไปงานวัดสระเกศฯขึ้นบรมบรรพตนพไหว้พระบรมสารีริกธาตุ ตอนที่ ๒
++ดูโฆษณาขายประกันแล้วพบเรื่องแอบแฝงหรือเราคิดมากไป
++งานสุดยอดหมู่บ้านอุตสาหกรรมและผ้าทอไทยที่เมืองทองฯ ตอนที่๔
++งานสุดยอดหมู่บ้านอุตสาหกรรมและผ้าทอไทยที่เมืองทองฯ ตอนที่๓
++งานสุดยอดหมู่บ้านอุตสาหกรรมและผ้าทอไทยที่เมืองทองฯ ตอนที่ ๒
++งานสุดยอดหมู่บ้านอุตสาหกรรมและผ้าทอไทยที่เมืองทองฯ
++สัตว์แปลก..เลี้ยงลูกกันแปลกๆ..และปลาสวยงาม
++ถ่ายรูปบุคคลมันยากไม่น้อยเลย..มือสั่น..ใจสั่น..ไปบ้างครับ
++ไปดูหุ่นอาซิโม่จากฝันของนวนิยายที่กลายเป็นความจริง
++ไปฟังเขาบอกเรี่องทำปูนที่งานECO-products International Fair 2006
++พาชมวัดโพธิ์แมนจีนนิกายที่ยานนาวา ตอนที่ ๑
++ พาชมวัดโพธิ์แมนจีนนิกายที่ยานนาวา ตอนที่ ๒
++ พาชมวัดโพธิ์แมนจีนนิกายที่ยานนาวา ตอนที่ ๓
++พาชมวัดโพธิ์แมนจีนนิกายที่ยานนาวา ตอนที่ ๔
++ชัดเจนฯอึงไป..เมื่อได้ยิน..และ..ได้พบเจอ..ที่วัดสุทัศนฯครับ
++สนใจก็ตามมา..จะพาไปดู..วัดกลางเมือง..
++สนใจก็ตามมา..จะพาไปดู..วัดกลางเมือง.. ตอนที่ ๒
++สนใจก็ตามมา..จะพาไปดู..วัดกลางเมือง.. ตอนที่ ๓
++สนใจก็ตามมา..จะพาไปดู..วัดกลางเมือง.. ตอนที่ ๔
++เอาของหนักๆมาให้ชม ชัดเจนฯไปดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
++งานเตะเด็ก ประจำปี 2548..แบบมือใหม่หัดขับ..
++ เดินไปดูเทวสถานมองเสาชิงช้าต่อว่าอนุสาวรีย์และเวลาเปลี่ยนก๋อกน้ำประปา
++เก็บตกเรื่อง..รามเกียรติ์.. จากภาพที่ชัดเจนฯไปถ่ายรูปที่วัดพระแก้วฯ
++เล่าเรื่องรามายะนะแบบชัดเจนฯ
++เล่าเรื่องรามายะนะแบบชัดเจนฯ ตอนที่สอง
++ครึ่งชั้วโมงที่หาดบางแสน กับชัดเจนฯ
++ชัดเจนฯไป..วัดบางเป้ง..ที่จังหวัดชลบุรี (บางแสน)
++จากวังตกต่ำเป็นโรงแรมขยับขึ้นเป็นหน่วยแพทย์ทหารและได้กลับมาเป็นวังอีกครั้ง วังพญาไท
++จากวังตกต่ำเป็นโรงแรมขยับขึ้นเป็นหน่วยแพทย์ทหารและได้กลับมาเป็นวังอีกครั้ง วังพญาไท ตอนที่ ๒
++จากวังตกต่ำเป็นโรงแรมขยับขึ้นเป็นหน่วยแพทย์ทหารและได้กลับมาเป็นวังอีกครั้ง วังพญาไท ตอนที่ ๓
++ดอนหอยหลอด สันดอนปากแม่น้ำแม่กลอง ที่จังหวัดสมุทรสงคราม
++9วิธีที่ทำให้รักกันมั่นยืนนาน

ขอผู้รู้แนะนำวิธีเอาเรื่องไปฝากเพื่อทำLink เอาเรื่องลงกระทู้เก่าได้แล้วครับ
Friends' blogs
[Add ชัดเจนน้องนาง's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.