Group Blog
 
 
กันยายน 2550
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
23 กันยายน 2550
 
All Blogs
 
กล้วยไม้รองเท้านารี Paphiopedilumกล้วยไม้รองเท้านารี Paphiopedilum

รองเท้านารีเหลืองปราจีน
Paphiopedilum concolor(Lindl)Pfitzer

ค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2402 มีถิ่นกำเนิดอยู่แถบอำเภออรัญประเทศ
จังหวัดปราจีนบุรี ลักษณะเด่นของกล้วยไม้พันธุ์นี้ คือ มีใบลาย ท้องใบสีม่วง
ก้านดอกยาวมีขน อาจมี 2-3 ดอกบนก้านเดียวกันได้ กลีบดอกด้านบน
ผายออกคล้ายพัด ปลายมนสูง กลีบในกางพอประมาณ เมื่อดอกบานจะคุ้มมา
ข้างหน้าแลดูคล้ายดอกบานไม่เต็มที่ พื้นดอกสีเหลืองอ่อน มีประจุดเล็กๆ
สีม่วงประปราย กระเปาะสีเดียวกับกลีบดอก ปลายกระเปาะค่อนข้างเรียวแหลม
และงอนปลายเส้าเกสรเป็นแผ่นใหญ่

เหลืองปราจีน
สกุลย่อย = Brachypetalum
หมู่ = Brachypetalum
จำนวนโครโมโซม = 2n=26
ถิ่นกำเนิด = กระจายพันธ์ในพม่า เวียดนาม กัมพูชา และไทย
ในจังหวัดสระบุรี อุดรธานี ปราจีนบุรี นครนายก จันทบุรี กาญจนบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ์
สูงจากระดับน้ำทะเล= 300-1000 เมตร
ลักษณะทั่วไป = เป็นพืชอาศัยบนดินและพืชอิงอาศัย
ลำต้น = มีพุ่มใบขนาด 15-18 ซม.
ใบ = รูปขอบขนาน แผ่นใบเป็นลายตาราง สีเขียวเข้ม สลับ
เขียวเทา
ดอก = ออกเป็นช่อ หรือดอกเดี่ยว ก้านช่อตั้งตรงสีเขียวอ่อนยาว
8-12 ซม.มีขนนุ่มปกคลุมบนกาบรองและก้านช่อดอก เมื่อดอกบานเต็มที่ค่อน
ข้างกลม ขนาด6-9 ซม.ส่วนกลีบดอกบน กลีบดอก กระเป๋า และโล่มีสีเหลือง
และมีจุดประสีม่วงแดงกระจายทั่ว โล่มีรูปทรงเป็นรูปหัวใจ ขนาด 1ซม. ด้านบน
หยักเป็นร่องลึก ด้านล่างหยักเป็นซี่ฟันเล็กๆ
ข้อสำคัญ.....รองเท้านารีเหลืองปราจีนมีการกระจายพันธ์ทั่วไปในประเทศไทย
จึงมีลักษณะรูปร่าง ของดอก ใบ และชื่อต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น เช่น
๑.รองเท้านารีเหลืองกาญน์ -พบที่ด่านเจดีย์สามองค์ จ.กาญจนบุรี ดอกมีสีเหลือง
เข้มและมักมีจุดประสีม่วงแดงเรียงเป็นเส้นกึ่งกลางกลีบดอกทั้งสองกลีบและหลังคา
๒.รองเท้านารีเหลืองอุดร- พบในจ.นครพนมและอุดรธานีดอกมีจุดประน้อย
กว่าเหลืองปราจีน


รองเท้านารีเหลืองกระบี่
Paphiopedilum Exul

ค้นพบเมื่อปี พ.ศ.๒๔๓๕ ถิ่นกำเนิดอยู่แถบเกาะพงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เกาะพังงา และจังหวัด ชุมพร ลักษณะเด่นของกล้วยไม้พันธุ์นี้ คือ มีใบสีเขียว ไม่มีลาย
ใบแคบและหนา ผิวเป็นมัน เส้น กลางใบเป็นรอยลึกรูปตัววี ก้านดอกแข็ง ดอกใหญ่
กลีบดอกนอกบนเป็นรูปใบโพธิ์กว้าง สอบตรง ปลาย กลีบดอกสีขางไล่จากโคนกลีบ
แนวกลางของกลีบเป็นสีเหลืองอมเขียวประด้วยจุด สีม่วง กลีบ ในสีเหลืองแคบและยาว
กว่ากลีบนอก กระเปาะสีเหลือง เป็นมัน
รองเท้านารีเหลืองตรัง
Paphiopedilum godefroyae

ค้นพบเมื่อปี พ.ศ.๒๔๑๙ ขึ้นตามโขดหิน ถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณเกาะรัง จังหวัด
ชุมพร ลักษณะเด่น คือ ใบลาย ท้องใบสีม่วง ปลายมนคล้ายรูปลิ้น ก้านดอกสีม่วงมีขน
ดอกโตสีครีมเหลือง กลีบนอกบนรูปกลม ปลายยอดแหลมเล็กน้อย กลีบในสองข้างกลมรี
ปลายกลีบเว้า ประจุดลายสีน้ำตาลจางตรงโคนกลีบแล้วค่อยจางออกตอนปลาย ปากกระ
เปาะขาวไม่มีลาย


รองเท้านารีเหลืองเลย
Paphiopedilum hirsutissimumi

ค้นพบเมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๕ ถิ่นกำเนิดอยู่แถบภูเขาในภาคอีสาน เช่น เลย เพชรบูรณ์
เป็นต้น ลักษณะเด่นของ กล้วยไม้ คือ มีใบเขียวเป็นมัน ใบยาว กลีบดอกด้านบนสีแดงเข้ม
ออกน้ำตาล ขอบกลีบสีเหลืองอมเขียว ปลายกลีบบีบเข้า กลีบในเป็นสีขมพูแดงกระเปาะสี
คล้ายกลีบดอก


รองเท้านารีเหลืองพังงา
Paphiopedilum Godefroyae var leucochilum

ค้นพบเมื่อปี พ.ศ.๒๔๓๕ ถิ่นกำเนิดอยู่บนภูเขาหินปูนแถบฝั่งทะเล ในจังหวัด
ภาคใต้ ลักษณะเด่น คือ มีลักษณะคล้ายกับรองเท้านารี “เหลืองตรัง” แต่รองเท้า
นารีเหลืองพังงาจะมีสีครีมออกเหลือง และที่กระเปาะมีจุดประเล็กๆ สีน้ำตาล


รองเท้านารีฝาหอย
Paphiopedilum bellatulum

ค้นพบเมื่อปี พ.ศ.๒๔๓๑ ถิ่นกำเนิดอยู่ตามหุบเขาในเขตพม่าต่อชายแดนไทย
ตอนเหนือแถบจังหวัดลำพูน และเขตอำเภอเชียงดาว ภาคใต้ เช่น หมู่เกาะอ่างทอง และ
เกาะช้างในจังหวัดพังงา เป็นต้น ลักษณะเด่นของกล้วยไม้พันธุ์นี้ คือ ใบใหญ่ปลายมน
ใบลายสีเขียวแก่และเขียวอ่อนใต้ท้องใบสีม่วงแดง ก้านดอกสั้นมีขน กลีบดอกนอกกว้าง
มนกลมปลายกลีบคุ้มลงด้านหน้า กลีบในทั้งสองกว้างมนรูปไข่ คุ้มออกด้านหน้า กลีบ
นอกและกลีบในเกยกันทำให้แลดูลักษณะดอกกลมแน่น กลีบดอกสีขาวนวล ประจุดสีม่วง
จากโคนกลีบ กระเปาะมนกลมคล้ายฟองไข่นก Plover
(ซึ่งเป็นที่มาของรองเท้านารีฝาหอยที่เรียกว่า "Plover Orchid")
ชื่ออื่น เอื้องอึ่ง (แพร่)
สกุลย่อย= Brachypetalum
หมู่= Brachypetalum
จำนวนโครโมโซม= 2n=26
ถิ่นกำเนิด= มีการกระจายพันธุ์ในภาคเหนือของไทย พม่า และตะวันตกเฉียงใต้
ของจีน ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ ๗๐๐ เมตรขึ้นไป
ลักษณะทั่วไป= มีการเจริญเติบโตแบบพืชอาศัยบนดิน
ต้น= เล็กแคระ มีพุ่มใบขนาด ๑๐-๑๒ เซนติเมตร
ใบ= รูปรีแก้มรูปขอบขนาน กว้าง ๓ -๔.๕ เซนติเมตร
ยาว ๑๓ -๑๕ เซนติเมตร แผ่นใบหนาเป็นลายตารางสีเขียวเข้มสลับสีเขียวเทา ใต้ใบมีจุดสีม่วง
เล็กกระจายทั่วไป
ดอก= เป็นดอกเดี่ยว มี ๑ -๓ ดอกต่อต้น ก้านดอกสั้นตั้งตรงสีม่วงแดงยาว ๓ -๗
เซนติเมตร เมื่อดอกบานเต็มที่เป็นรูปกลมเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๕.๕ -๗ เซนติเมตร และงุ้ม
มาด้านหน้า ส่วนกลีบนอกบน กลีบดอกและกระเป๋าและโล่สีขาว มีจุดและแต้มสีม่วงแดงกระจาย
ทั่ว รูปทรงคล้ายรูปหัวใจกลับขนาด ๑ เซนติเมตร กึ่งกลางเป็นร่องและมีแต้มสีเหลือง
ฤดูออกดอก= กุมภาพันธ์- กรกฎาคม
ลักษณะนิสัย= ชอบอากาศเย็นและระบบรากไวต่อปริมาณเกลือแร่ในเครื่องปลูก ควรปลูก
ในสภาพอากาศแห้งและเย็น ออกดอกยาก ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้น ถ้านำมาปลูกในกรุงเทพฯ
มักไม่ออกดอก
นอกจากนี้ยังมีรองเท้านารีฝาหอยยังมีความแปรผันของลักษณะดอกเกิดขึ้นได้อีก คือ
๑.รองเท้านารีฝาหอยเผือก Paphiopedilum ิbellatulum(Rchb. f.)
Stein var. album O'Brien ให้ดอกสีขาวนวลที่ไม่มีจุดสีม่วงแดงบนดอกเลย
บันทึกเพิ่มเติม= ปัจจุบัน รองเท้านารีฝาหอยจัดว่าหาง่ายในภาคเหนือตอนบนและราคาถูก
และมีหลงเข้ามาเลี้ยงในพื้นที่ภาคเหนือ คือ รองเท้านารีฝาหอย พม่า ซึ่งจะมีใบยาวและใหญ่ ขนาด
ดอกใหญ่กว่าของไทยมาก และ รองเท้านารีฝาหอยเมืองจีน ซึ่งมีดอก 3 สี คือ ขาว เหลือง แดง


รองเท้านารีขาวสตูล
Paphiopedilum niveum

ค้นพบเมื่อปี พ.ศ.๒๔๑๑ ถิ่นกำเนิดอยู่ตามเกาะแถบภาคใต้ ลักษณะเด่น คือ
ใบมีลายสีเขียวคล้ำ ปลายมนพอสมควร ใต้ท้องใบสีม่วงแก่ ก้านดอกแข็งยาวเรียวมีทั้ง
สีม่วงและเขียวมีขน ดอกค่อนข้างเล็กปลายกลีบบานคุ้มมาข้างหน้า ดอกสีขาวเป็นมัน
กลีบในประจุดสีม่วง กระเปาะรูปกลมเหมือนไข่สีเดียวกับกลีบคือ ขาว
ชื่ออื่น รองเท้านารีกระบี่ รองเท้านารีช่องอ่างทอง(ภาคใต้)รองเท้านารีดอกขาว(กรุงเทพฯ)
สกุลย่อย= Brachypetalum
หมู่= Brachypetalum
จำนวนโครโมโซม= 2n=26
ถิ่นกำเนิด= มีการกระจายพันธุ์ในมาเลเซียและไทยซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ ๒๐๐ เมตร
ลักษณะทั่วไป= มีการเจริญเติบโตแบบพืชอิงอาศัย
ต้น= เจริญเป็นกลุ่ม มีพุ่มใบขนาด ๑๕-๑๘ เซนติเมตร
ใบ= รูปรี กว้าง ๒.๕ -๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๕ -๑๗ เซนติเมตร แผ่นใบหน้าเป็น
ลายตารางสีเขียวเข้มสลับสีเขียวเทา ใต้ใบมีจุดสีม่วงแดงกระจายหนาแน่น
ดอก= เป็นดอกเดี่ยว มี ๑ -๓ ดอกต่อช่อ ก้านดอกตั้งตรงสีม่วงแดงยาว ๑๕ -๑๗ เซนติเมตร
เมื่อดอกบานเต็มที่เป็นรูปกลมเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๖ -๘ เซนติเมตร กลีบหนางุ้มมาด้านหน้า กลีบนอก
บน กลีบดอกและกระเป๋ามีสีขาว โคนกลีบมีจุดประสีม่วงเข้มเล็กน้อย โล่สีขาว รูปทรงคล้ายไต กึ่งกลางเป็น
ร่องและมีแต้มสีเหลืองเข้ม
ฤดูออกดอก= เมษายน - สิงหาคม
ลักษณะนิสัย= ปลูกเลี้ยงง่ายและออกดอกดก ชอบความชื้นสูง
นอกจากนี้ยังมีรองเท้านารีขาวสตูลที่คาดว่ามีถิ่นกำเนิดในเมืองไทยและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่
๑.รองเท้านารีขาวสตูลเผือก กลายพันธุ์จากรองเท้านารีขาวสตูล ดอกไม่มีจุดประเกิดขึ้น
๒.รองเท้านารีช่องอ่างทอง (Paphiopedilum x Ang-Tong) คาดว่าเป็นลูกผสม
ของรองเท้านารีขาวสตูลกับรองเท้านารีเหลืองตรังที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีการกระจายพันธุ์บริเวณ
หมู่เกาะอ่างทอง เกาะสมุย ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ใต้ใบสเขียวหรือแดงเรื่อ มีดอกสีขาว และจุดประสีม่วง
บนกลีบคล้ายรองเท้านารีขาวชุมพร แต่จุดประเล็กว่า
๓.รองเท้านารีช่องอ่างทองเผือก กลายพันธุ์จากรองเท้านารีช่องอ่างทอง ดอกมีสีขาวล้วน
๔.Paph. niveum 'Yooparat' x Paph. niveum 'Pratana'
มีลักษณะทรง ต้น ใบ และดอกคล้ายรองเท้านารีขาวสตูลเผือก ต่างกันที่ใบอาจเป็นลายหรือมีสีเขียวทั้งใบ
ดอกมีสีขาวทั้งดอก และไม่มีจุดประ


รองเท้านารีคางกบ
Paphiopedilum callosum

ค้นพบเมื่อปี พ.ศ.๒๔๒๘ ถิ่นกำเนิดอยู่ทั้งภาคเหนือและภาคใต้ เช่น ดอยสุเทพ
จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และบริเวณอ่าวไทยตามเกาะต่างๆ ลักษณะเด่น คือ คล้ายรอง
เท้านารีฝาหอย แต่แตกต่างตรงที่ปลายกลีบนอกบนของรองเท้านารีคางกบเรียวยาวแหลมกว่า
ริมกลีบในเป็นคลื่นหรือพับม้วน กระเปาะมีเม็ดสีดำติดอยู่
ชื่ออื่น รองเท้านารีแมลงภู่(ลำปาง) เอื้องคางคก เอื้องคางกบ(เชียงใหม่)
สกุลย่อย= Paphiopedilum
หมู่= Barbata
จำนวนโครโมโซม= 2n=32
ถิ่นกำเนิด= มีการกระจายพันธุ์ในลาว เวียดนาม กัมพูชา ไทย และทางตะวันตกเฉียง
เหนือของมาเลเซีย ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล ๗๐๐-๙๕๐ เมตร
ลักษณะทั่วไป= มีการเจริญเติบโตแบบพืชอาศัยบนดิน
ต้น= มีพุ่มใบขนาด ๑๘-๒๐ เซนติเมตร
ใบ= เป็นรูปขอบขนานแกมรูปรี กว้าง ๓-๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๕-๑๘ เซนติเมตร
แผ่นใบลายตารางสีเขียวเข็มสลับเขียวเทาหรือเป็นแต้มไม่ชัดเจนนัก กาบใบที่โคนต้นมีขนปกคลุม
เล็กน้อย
ดอก= เป็นดอกเดี่ยว มี ๑-๒ ดอกต่อต้น ก้านดอกตั้งตรงสีม่วงเข้ม ยาว ๒๕-๓๐ เซนติเมตร
และมีขนปกคลุม เมื่อดอกบานเต็มที่มีขนาด ๖-๗ เซนติเมตร กลีบนอกบนบิดเล็กน้อย มีสีขาว
และเส้นริ้วสีเขียวจำนวนมาก ปลายริ้วสีม่วง กลีบดอกชี้เป็นมุม ๔๕ องศา กับแนวระนาบ
มักบิดและห่อไปด้านหลัง โคนกลีบมีสีเขียวเรื่อ ขอบกลีบบนมีไฝสีน้ำตาลแดง ๕-๖จุดและมีขน
ยาวปกคลุม กระเป๋ามีสีม่วงแดงเรื่อ และเส้นร่างแหสีน้ำตาลแดง โล่สีขาวนวล รูปทรงคล้ายรูปเกือกม้า
ขนาด ๑ เซ็นติเมตรกึ่งกลางมีแต้มสีน้ำตาลเข้ม ด้านบนหยักเล็กน้อยและงุ้มมาข้างหน้า ด้านล่างหยัก
เป็นเขี้ยว
ฤดูออกดอก= กรกฏาคม-สิงหาคม
ลักษณะนิสัย= ชอบอากาศเย็น ปลูกเลี้ยงง่าย แตกหน่อเร็ว สามารถปลูกเป็นไม้กระถางในบ้าน
เนื่องจากรองเท้านารีคางกบมีการกระจายพันธุ์ทั่วไปในไทย ซึ่งมีลักษณะดอกที่ต่างกันเพียงเล็กน้อย
และเกิดอีกหลายสายพันธุ์มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป ดังนี้
๑.รองเท้านารีคางกบลาว พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและลาว มีดอกป้อม กลีบดอกกว้าง
ปลายกลีบค่อนข้างมน สีเข้ม และมีไฝน้อยกว่ารองเท้านารีคางกบที่พบในภาคเหนือของไทย
๒.รองเท้านารีม่วงสงขลา (Paph.Barbatum) พบที่อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา กลีบดอก
มักมีไฝน้อย แต่สีเข็มกว่ารองเท้านารีคางกบ ออกดอกดกช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน และจัดว่าเป็น
สายพันธุ์ที่หายากชนิดหนึ่งของไทย
๓.รองเท้านารีคางกบภาคใต้หรือรองเท้านารีไทยแลนด์ พบตามชายฝั่งทะเลภาคใต้ของไทย ดอกมัก
มีขนาดเล็ก มีไฝจำนวนมากตามขอบกลีบและกึ่งกลางจนถึงปลายกลีบ มีสีเข้มกว่ารองเท้านารีคางกบ
ออกดอกดกช่วงเดือน มีนาคม - เมษายน


รองเท้านารีอ่างทอง
Paphiopedilum angthong

ถิ่นกำเนิดอยู่ตามหมู่เกาะบริเวณอ่าวไทย เช่น หมู่เกาะอ่างทอง เกาะสมุย เป็นต้น
ลักษณะเด่นของกล้วยไม้พันธุ์นี้ คือ ปลายใบมน ด้านบนสีเขียวคล้ำประลาย ด้านใต้ท้อง
ใบสีม่วงแก่ ก้านดอกยาวมีขน ดอกค่อนข้างเล็กขนาดไม่สม่ำเสมอ การประจุดกระจาย
จากโคนกลีบ พื้นกลีบดอกสีขาว กลีบค่อนข้างหนาCreate Date : 23 กันยายน 2550
Last Update : 24 กันยายน 2550 20:20:12 น. 11 comments
Counter : 994 Pageviews.

 


โดย: beautiful civil วันที่: 23 กันยายน 2550 เวลา:18:20:11 น.  

 
คุณ beautiful civil ครับ
ขอบคุณครับที่เข้ามากำลัง
ปรับปรุงพอดีครับ


โดย: ชัดเจนน้องนาง วันที่: 23 กันยายน 2550 เวลา:19:34:26 น.  

 
สวัสดีค่ะ พี่ชัดเจน
ตามมาดูดอกกล้วยไม้สวยๆ + ความรู้

ขอให้มีความสุขในทุกๆ วันนะคะพี่


โดย: peijing วันที่: 23 กันยายน 2550 เวลา:20:58:41 น.  

 
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


โดย: **หิมะใต้พระจันทร์** วันที่: 23 กันยายน 2550 เวลา:21:24:57 น.  

 
คุณ peijing ครับ
สวัสดีครับ
กำลังปรับปรุง ไปได้ตำราทำBlogมา
เลยทดลองทำดูครับ
ขอให้มีความสุขเช่นกันครับ


โดย: ชัดเจนน้องนาง วันที่: 23 กันยายน 2550 เวลา:22:38:43 น.  

 
คุณ **หิมะใต้พระจันทร์** ครับ
ขอบคุณครับ
นอนหลับสนิทพักผ่อนเต็มที่ไม่ต้องฝันครับ


โดย: ชัดเจนน้องนาง วันที่: 23 กันยายน 2550 เวลา:22:40:58 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณชัดเจน กล้วยไม้รองเท้านารีสวยจังนะคะ
บล๊อกนี้มีความรู้


ป้าสุไม่ได้ยินเพลงค่ะ อาจเป็นเพราะคอมป้าสุเองก็ได้


โดย: ป้าสุ (Munro ) วันที่: 23 กันยายน 2550 เวลา:23:12:49 น.  

 
ขอบคุณครับที่เข้ามาดู
เพลงฟังไม่ได้ไปสักพักครับ
ตอนนี้ฟังได้แล้วครับ


โดย: ชัดเจนน้องนาง วันที่: 23 กันยายน 2550 เวลา:23:44:24 น.  

 
สวยดีนะ แต่ตาลายหมดเลย


โดย: ยางพารา วันที่: 24 กันยายน 2550 เวลา:15:40:51 น.  

 
ชอบจังเลยเจ้าค่ะ รองเท้าทั้งหลาย แต่เลี้ยงเค้าไม่ค่อยรอดเลยเจ้าค่ะ ล้มหายตายจากไปซะหลายต้นแล้ว เฮ้อ สงสัยมือจะร้อน หรือไม่ดูแลเค้ามากไปหน่อยเจ้าค่ะ


ลืมไป ยินดีที่ได้รู้จักนะเจ้าค๊ะ


โดย: taklomklom วันที่: 11 พฤศจิกายน 2550 เวลา:13:01:16 น.  

 
เข้ามาชมไม้งามๆ คะ


โดย: betaro (หนูบู้บี้ ) วันที่: 26 มิถุนายน 2552 เวลา:23:08:50 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

ชัดเจนน้องนาง
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ชัดเจนฯ ลงกระทู้

เพลง ของขวัญ

รวมเรื่องที่ชัดเจนฯเอามาลงในกระทู้...สนใจก็กดเข้าไปดู...
++มูลเหตุแห่งความเจริญในสิริราชสมบัติคือความกตัญญูกตเวที
++มีเวลาแค่ ๖๐ นาที ก็เอาภาพวัดมาฝากให้ชมกันครับ
++เพื่อเพื่อนๆไร้สังกัดจะน้อยกว่านี้ได้อย่างไร
++เรือพระราชพิธี เฉลิมฉลองทรงครองราชครบ 60 ปี #๒
++เรือพระราชพิธี เฉลิมฉลองทรงครองราชครบ 60 ปี #๑
++วัดอุทัยธารามในยามเย็น ที่ได้ไปพบเจอว่าอยู่ใกล้RCAแค่นิดเดียว # ๒
++วัดอุทัยธารามในยามเย็น ที่ได้ไปพบเจอว่าอยู่ใกล้RCAแค่นิดเดียว
++ความหมายของคำว่า..รักพวกพ้อง..โดยแท้
++วัดบวรนิเวศวิหาร วัดที่รัชกาลที่ ๔ ทรงผนวช ตอนที่ ๒ (จบ)
++วัดบวรนิเวศวิหาร วัดที่รัชกาลที่ ๔ ทรงผนวช ตอนที่ ๑
++มณฑปวัดมหาธาตุ วรวิหาร จังหวัดราชบุรี
++วิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ท่าน้ำสี่พระยากับปากคลองสา
++กงจิ้งถังอายุ ๑๒๖ ปีสบายใจที่เข้าไปถ่ายรูปด้วยไร้ควันบดบังแต่ไม่ไร้น้ำใจ
++ก่อนไปถึงอ่างทองจอดรถนมัสการพระมงคลบพิตรที่จังหวัดอยุธยา ตอนที่ ๒
++ก่อนไปถึงอ่างทองจอดรถนมัสการพระมงคลบพิตรที่จังหวัดอยุธยา ตอนที่ ๑
++ไปเที่ยววัดกับคุณวู๊ดดี้หลังไปทำบุญที่วัดโบสถ์ก่อนเดินทางกลับ
++๗หมื่น๓พันล้านก็ซื้อความสุขแบบนี้ไม่ได้ถ้าไม่รู้จักสละออก
++ศาลเจ้าพ่อโคกขาม(ศาลพันท้ายนรสิงห์ปากคลองโคกขาม)
++งานปีใหม่ไร้สังกัดหัวใจหลักของงานคือมิตรภาพ ตอนที่ 3
++งานปีใหม่ไร้สังกัดหัวใจหลักของงานคือมิตรภาพ ตอนที่ ๒
++งานปีใหม่ไร้สังกัดหัวใจหลักของงานคือมิตรภาพ ตอนที่ ๑
++ ที่ถนนเยาวราชกับถนนเจริญกรุงบรรจบกันคือประตูฟ้าประตูดิน
++พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ตอนที่ ๒
++พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์
++ไปดูอารยธรรมทวาราวดีที่ราชบุรีก่อนที่จะแก่เกินจะเดินขึ้นไปดู ตอน ๕จบ
++ไปดูอารยธรรมทวาราวดีที่ราชบุรีก่อนที่จะแก่เกินจะเดินขึ้นไปดู ตอน ๔
++ไปดูอารยธรรมทวาราวดีที่ราชบุรีก่อนที่จะแก่เกินจะเดินขึ้นไปดู ตอน ๓
++ไปดูอารยธรรมทวาราวดีที่ราชบุรีก่อนที่จะแก่เกินจะเดินขึ้นไปดู ตอน ๒
++ไปดูอารยธรรมทวาราวดีที่ราชบุรีก่อนที่จะแก่เกินจะเดินขึ้นไปดู
++วัดทองสุทธารามเขตบางซื่อสวนป่าโอเอซิสในกรุงเทพฯตอนที่ ๒
++วัดทองสุทธารามเขตบางซื่อสวนป่าโอเอซิสในกรุงเทพฯ
++กำลังหาของขวัญสิ่งนี้อาจเป็นของขวัญที่ถูกใจแล้วได้ร่วมสร้างพระอุโบสถ
++งาน ๕ ธันวามหาราชที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ตอนที่ ๓
++งาน ๕ ธันวามหาราชที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ตอนที่ ๒
++งาน ๕ ธันวามหาราชที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
++ก่อนไปสนามหลวงดูงานเดินเทิดพระคุณพ่อของแผ่นดินที่เขตบางซื่อ
++งานมหกรรมยานยนต์ที่มีงานแถมคืองานมหกรรมคนงาม ตอนที่ ๒
++งานมหกรรมยานยนต์ที่มีงานแถมคืองานมหกรรมคนงาม
++ชัดเจนฯไปงานจุฬาวิชาการ เอามาฝากเท่าที่เก็บได้ มาชมก่อนอย่ากลัว#๓
++ชัดเจนฯไปงานจุฬาวิชาการ เอามาฝากเท่าที่เก็บได้ มาชมก่อนอย่ากลัว#๒
++ชัดเจนฯไปงานจุฬาวิชาการ เอามาฝากเท่าที่เก็บได้ มาชมก่อนอย่ากลัว
++ ไปเดินแถวสนามหลวงยามเย็นชัดเจนฯเอาภาพมาให้ชม ตอนที่ ๓
++ ไปเดินแถวสนามหลวงยามเย็นชัดเจนฯเอาภาพมาให้ชม ตอนที่ ๒
++ไปเดินแถวสนามหลวงยามเย็นชัดเจนฯเอาภาพมาให้ชม
++ไปงานวัดสระเกศฯขึ้นบรมบรรพตนพไหว้พระบรมสารีริกธาตุ
++ไปงานวัดสระเกศฯขึ้นบรมบรรพตนพไหว้พระบรมสารีริกธาตุ ตอนที่ ๒
++ดูโฆษณาขายประกันแล้วพบเรื่องแอบแฝงหรือเราคิดมากไป
++งานสุดยอดหมู่บ้านอุตสาหกรรมและผ้าทอไทยที่เมืองทองฯ ตอนที่๔
++งานสุดยอดหมู่บ้านอุตสาหกรรมและผ้าทอไทยที่เมืองทองฯ ตอนที่๓
++งานสุดยอดหมู่บ้านอุตสาหกรรมและผ้าทอไทยที่เมืองทองฯ ตอนที่ ๒
++งานสุดยอดหมู่บ้านอุตสาหกรรมและผ้าทอไทยที่เมืองทองฯ
++สัตว์แปลก..เลี้ยงลูกกันแปลกๆ..และปลาสวยงาม
++ถ่ายรูปบุคคลมันยากไม่น้อยเลย..มือสั่น..ใจสั่น..ไปบ้างครับ
++ไปดูหุ่นอาซิโม่จากฝันของนวนิยายที่กลายเป็นความจริง
++ไปฟังเขาบอกเรี่องทำปูนที่งานECO-products International Fair 2006
++พาชมวัดโพธิ์แมนจีนนิกายที่ยานนาวา ตอนที่ ๑
++ พาชมวัดโพธิ์แมนจีนนิกายที่ยานนาวา ตอนที่ ๒
++ พาชมวัดโพธิ์แมนจีนนิกายที่ยานนาวา ตอนที่ ๓
++พาชมวัดโพธิ์แมนจีนนิกายที่ยานนาวา ตอนที่ ๔
++ชัดเจนฯอึงไป..เมื่อได้ยิน..และ..ได้พบเจอ..ที่วัดสุทัศนฯครับ
++สนใจก็ตามมา..จะพาไปดู..วัดกลางเมือง..
++สนใจก็ตามมา..จะพาไปดู..วัดกลางเมือง.. ตอนที่ ๒
++สนใจก็ตามมา..จะพาไปดู..วัดกลางเมือง.. ตอนที่ ๓
++สนใจก็ตามมา..จะพาไปดู..วัดกลางเมือง.. ตอนที่ ๔
++เอาของหนักๆมาให้ชม ชัดเจนฯไปดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
++งานเตะเด็ก ประจำปี 2548..แบบมือใหม่หัดขับ..
++ เดินไปดูเทวสถานมองเสาชิงช้าต่อว่าอนุสาวรีย์และเวลาเปลี่ยนก๋อกน้ำประปา
++เก็บตกเรื่อง..รามเกียรติ์.. จากภาพที่ชัดเจนฯไปถ่ายรูปที่วัดพระแก้วฯ
++เล่าเรื่องรามายะนะแบบชัดเจนฯ
++เล่าเรื่องรามายะนะแบบชัดเจนฯ ตอนที่สอง
++ครึ่งชั้วโมงที่หาดบางแสน กับชัดเจนฯ
++ชัดเจนฯไป..วัดบางเป้ง..ที่จังหวัดชลบุรี (บางแสน)
++จากวังตกต่ำเป็นโรงแรมขยับขึ้นเป็นหน่วยแพทย์ทหารและได้กลับมาเป็นวังอีกครั้ง วังพญาไท
++จากวังตกต่ำเป็นโรงแรมขยับขึ้นเป็นหน่วยแพทย์ทหารและได้กลับมาเป็นวังอีกครั้ง วังพญาไท ตอนที่ ๒
++จากวังตกต่ำเป็นโรงแรมขยับขึ้นเป็นหน่วยแพทย์ทหารและได้กลับมาเป็นวังอีกครั้ง วังพญาไท ตอนที่ ๓
++ดอนหอยหลอด สันดอนปากแม่น้ำแม่กลอง ที่จังหวัดสมุทรสงคราม
++9วิธีที่ทำให้รักกันมั่นยืนนาน

ขอผู้รู้แนะนำวิธีเอาเรื่องไปฝากเพื่อทำLink เอาเรื่องลงกระทู้เก่าได้แล้วครับ
Friends' blogs
[Add ชัดเจนน้องนาง's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.