ปล่อย ' เต่า ' แล้วจะโชคดี @ รร.อนุบาล ต.ต. สัตหีบมหัศจรรย์ท้องทะเลสีฟ้าคราม กับเพื่อนมนุษย์เต่าทะเล    เต่าทะเลมีมาตั้งแต่ปลายยุคจูราสสิค (Jurassic) หรือประมาณ 150 ล้านปีมาแล้วสัตว์ร่วมยุคกับไดโนเสาร์    ชนิดนี้มีชีวิตอยู่ผ่านความท้าทายของหลายยุคหลายสมัย และยังคงอยู่ในปัจจุบันนี้ ทั้งที่สัตว์หลายสายพันธุ์สิ้นสุดการวิวัฒนาการไปแล้ว ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาและจวบจนปัจจุบันโอกาสดีๆ ได้เวลาพาเต่่ากลับบ้านช่วยกันพาเต่ากลับบ้านใกล้สูญพันธุ์แล้วนะ    โรงเรียนอนุบาล " ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ" ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เสียสละได้ดูแล เพื่อนของเรามาตลอดใกล้สูญพันธุ์แล้วนะ    ให้เป็นแหล่งอนุบาล ให้กลับคืนสู่ท้องทะเล ให้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้มีการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล

อนุบาลเต่า..ตุตุ
วันนี้เราได้มีโอกาสมาเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่ง บอกได้คำเดียวว่า อมยิ้มตลอดค่ะ อนุบาลเต่าตนุ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ   
บล็อคนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากแค่ได้ชะแว๊ปมาเที่ยวแถวสัตหีบ จึงมีโอกาสได้มาสัมผัสกับเพื่อนเต่าของเรา หรือจะเรียกว่า "ปู่" ก็ได้ เพราะเพื่อนของเราตัวนี้มความีเป็นมาตั้งแต่่ปลายยุคจูราสสิค (Jurassic) หรือประมาณ 150 ล้านปีมาแล้ว เพื่อนของเราตัวนี้เป็น สัตว์ร่วมรุ่นกับยุคไดโนเสาร์เลยทีเดียว ซึ่งมีชีวิตอยู่ผ่านความท้าทายมาหลายยุคหลายสมัย และยังคงสายพันธุ์อยู่จนถึงยุคปัจจุบัน หากใครมีโอกาสได้มาฐานทัพเรือสัตหีบ ลองแวะมาท่องเที่ยวชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เข้ามาแอบเก็บความรู้เกี่ยวกับ วงจรชีวิตของเต่าทะเล โดยที่นี่จะจัดให้มีการฉาย วีดิทัศน์ขนาดความยาว 7 นาที และ 12 นาที อีกทั้งจัดให้มีห้องแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเต่าทะเลกันอย่างละเอียดเลยทีเดียว


วงจรชีวิตของเต่าทะเล ความทรงจำในแหล่งกำเนิดของลูกเต่าทะเล    เมื่อถึงฤดูวางไข่เต่าทะเลที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์จะเดินทางไปยังแหล่งผสมพันธุ์ ซึ่งจะมีแหล่งที่แน่นอนของเต่าทะเลแต่ละกลุ่ม การผสมพันธุ์เริ่มโดยเต่าตัวผู้จะผสมกับเต่าตัวเมียได้หลายตัว และเต่าตัวเมียจะผสมกับตัวผู้หลายตัวเช่นกัน เต่าตัวเมียจะเก็บน้ำเชื้อตัวผู้ไว้ในรังไข่จำนวนมากพอที่จะผสมกับไข่ได้ตลอดฤดูการวางไข่แต่ละครั้ง จึงไม่ต้องกลับมาผสมพันธุ์ใหม่อีก เต่าตัวผู้เมื่อผสมเสร็จแล้วจะเดินทางกลับสู่แหล่งอาหารทันที ในขณะที่เต่าทะเลตัวเมียจะเดินทางสู่แหล่งวางไข่ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นแหล่งเดิมที่เต่ากำเนิด ปกติเต่าทะเลจะขึ้นวางไข่บนหาดทรายที่เงียบสงบในช่วงเวลากลางคืน ส่วนมากจะขึ้นวางไข่ในช่วงที่น้ำทะเลขึ้นเกือบสูงสุด


เดินชมไปเลื่อยๆ ได้ความรู้มากมาย   การดำรงชีวิต ของเต่าทะเล 1 ตัวจะวางไข่ได้มากกว่า 1 ครั้งต่อปี ลุงเต่าตนุและป้าเต่ามะเฟืองวางไข่ 5-8 ครั้งต่อปี เต่าแต่ละตัวไม่ได้ขึ้นวางไข่ติดต่อทุกปีอาจเว้น 2-3 ปีต่อครั้ง
ลูกเต่าทะเลเมื่อแรกเกิดจะมีความทรงจำต่อ แหล่งกำเนิด เมื่อโตขึ้นจะกลับมาวางไข่ที่แหล่งเกิด ไข่เต่าที่ถูกเพาะที่อุณหภูมิสูงลูกเต่าจะเกิดเป็นเพศเมีย ไข่เต่าที่ถูกเพาะที่อุณหภูมิต่ำลูกเต่ามักจะเกิดเป็นเพศผู้ การวางไข่เต่าทะเลจะวางไข่ในครั้งละประมาณ 70-150 ฟองต่อครั้ง ไข่เต่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั้นไข่เต่าที่ 1000 ฟองจะเกิดและมีชีวิตรอดและ สามารถเติบโตจนกลับมาวางไข่ได้เพียง 1 ตัวเท่านั้น ที่เหลือมักตายเป็นอาหารของคนและสัตว์. แหล่งวางไข่เต่าทะเล อ่าวไทยพบเฉพาะเต่าตนุ และเต่ากระที่เกาะคราม เกาะอีร้า เกาะจาน โดยวางไข่ตลอดปีชุกชุมระหว่างมิถุนายน-สิงหาคม, ฝั่งอันดามันพบเต่าหญ้า และเต่ามะเฟืองตามแนวชายฝั่ง
จ.พังงา และภูเก็ต วางไข่ในเดือน ตุลาคม-มีนาคม หมู่เกาะพบมากที่เกาะสุรินทร์ เกาะสิมิลัน และที่เกาะตะรุเตา
โดยพบเต่าทั้ง 4 ชนิดจะขึ้นมาวางไข่ที่เกาะพบได้ตลอดทั้งปี.
สาเหตุที่เต่าทะเลลดจำนวนลง หลายสาเหตุเช่นบริโภคไข่เต่าและเนื้อเต่า การบุกรุกการเสียสภาพของแหล่งวางไข่ การติดเครื่องมือการทำประมงเช่นอวนลาก อวนลอยโดยสภาพของสิ่งแวดล้อมในทะเลกำลังเปลี่ยนแปลงแนวทางการช่วยกันอนุรักษ์ ไม่บริโภคและสนับสนุนการทำลายเช่นการซื้อหรือกิน เนื้อเต่าทะเล และทิ้งขยะมูลฝอยต่างๆลงในทะเล ที่สำคัญคือ ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อชีวิตของเต่าทะเลต่อไป.“การพาเต่ากลับบ้าน คืนสู่ทะเล”    จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ 14 สิงหาคม ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล (Sea Turtles Conservation Center) เป็นหน่วยงานของกองทัพเรือ ซึ่งทำหน้าที่อนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเลหายากของไทยมานานแล้ว ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล (Sea Turtles Conservation Center) เป็นหน่วยงานของกองทัพเรือ ซึ่งทำหน้าที่อนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเลหายากของไทยมานานแล้ว โดยปี พ.ศ. 2493 กองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์เก็บและเพาะฟักไข่เต่าทะเลขึ้นที่หาดหน้าบ้าน เกาะคราม มีการนำลูกเต่าที่เพาะฟักได้ปล่อยลงทะเลตั้งแต่เกิด โดยมิได้อนุบาลก่อน จวบจน พ.ศ. 2527 จึงมีการเก็บไข่เต่ามาเพาะฟัก แล้วอนุบาลให้มีอายุ 3-6 เดือน ก่อนปล่อยคืนสู่ทะเล ภายหลังเมื่อมีประชาชนสนใจกิจกรรมนี้มากขึ้น จึงได้ย้ายศูนย์ฯ มาอยู่ ณ บริเวณปัจจุบัน สามารถเพาะฟักไข่เต่าได้ปีละ 4,000 ฟอง แบ่งเป็นเต่าตนุ 3,000 ตัว และเต่ากระ 1,000 ตัว
“ ช่วยกันทำให้โลกนี้สดใส ”   กับ ไข่ 1000 ใบ ที่จะมีโอกาสเพียงแค่ 1 ตัว เท่านั้นที่จะลืมตาออกมากอดคอเป็นเพื่อนเรา มนุษย์อย่างเราเรียนรู้ได้ง่ายกว่าที่จะอยู่กับธรรมชาติ หลายสิ่งที่ได้สัมผัสต่างรับรู้มันด้วยใจ เพื่อนร่วมโลกตัวน้อยๆ เจ้าของบ้านท้องทะเลฟ้าครามอันกว้างใหญ่ ล้วนแล้วเป็นส่วนหนึ่งในโลกใบนี้ พวกเราเองง่ายกว่าที่จะช่วยกันดูแลรักษา ช่วยกันอนุรักษ์ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ นักวิจัย นักพัฒนา ทหารเรือสัตหีบ พีๆ ทุกท่าน ที่เสียสละดูแลเพื่อนร่วมโลกตัวน้อยๆ ของเรา ให้คงอยู่กับโลกสวยงามใบนี้ต่อไป.. ปล่อยเต่าแล้วจะโชคดี...การเดินทาง : จากพัทยาเดินทางต่อเนื่องจากอ่าวดงตาล ในกองเรือยุทธการ ผ่านทางเข้าหาดเทียนทะเลไปอีกราว 1 กิโลเมตร ถึงที่ตั้งของศูนย์ฯ อยู่ริมทะเล มีลานจอดรถด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ หรือจะเข้ามาจากทางหลวงหมายเลข 3126 เส้นทางเดียวกับไปจุกเสม็ด เมื่อผ่านทางแยก ติดต่อ //www.turtles.navy.mi.th" เ ชื่ อ ว่ า วั น ดี ๆ มั น ยั ง ร อ อ ยู่ ป ล า ย ท า ง "

story : Mu-Tua-diao ( หมูตัวเดียว )
location : ฐานทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
photo : a k e p l e . b l o g g a n g . c o m


Together where we belongCreate Date : 24 กรกฎาคม 2557
Last Update : 25 กรกฎาคม 2557 9:01:33 น. 4 comments
Counter : 2694 Pageviews.

 
อนุโมทนา สาธุครับ
เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ
เพราะว่าเต่าอายุยืน..ปล่อยเต่าเท่ากับเราเพิ่มอายุ

เชียร์ครับ!!!


โดย: wicsir วันที่: 24 กรกฎาคม 2557 เวลา:10:44:40 น.  

 
สวัสดีตอนสายๆ ครับ .....

ผมเคยไปสัตหีบหลายครั้งแล้ว แต่ยังไม่เคยแวะเที่ยวที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลแห่งนี้เลยแฮะ
จริงๆ ถ้าจัดเป็นทริปเดียวกับการไปเที่ยวเกาะขามหรือเกาะแสมรสารก็ไม่เลวนะครับ เพราะอยู่ในละแวกใกล้ๆ กัน ......

เห็นภาพงานปล่อยเต่ากลับสู่ทะเลแล้ว อยากพาเด็กๆ ไปปล่อยเต่าบ้าง
น่าจะช่วยปลูกฝังให้เด็กๆ รักสัตว์รักธรรมชาติได้เป็นอย่างดี .....โดย: NET-MANIA วันที่: 24 กรกฎาคม 2557 เวลา:11:02:10 น.  

 
thx u crab


โดย: Kavanich96 วันที่: 25 กรกฎาคม 2557 เวลา:3:41:50 น.  

 
ฝีมือถ่ายรูปของคุณ Supra นี่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ
สวยได้ององค์ประกอบครบถ้วน ไม่แพ้ใครในบล็อกแก๊งส์เลยครับ นี่ชมด้วใจจริงครับ
สัตหีบ ของเรามีอะไรน่าเที่ยวมากมาย แต่คนไม่ค่อยไปกัน จึงน่าแปลกเหมือนกันน๊อ


โดย: พายุสุริยะ วันที่: 27 กรกฎาคม 2557 เวลา:21:36:23 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

*SUPRA*
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]
readme


ขณะนี้เวลา :
free counters
Free Web Counter
.
Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2557
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
24 กรกฏาคม 2557
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add *SUPRA*'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.