bloggang.com mainmenu search
เปิดสอบตำรวจ

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

          สอบตํารวจ 57 สตช. ประกาศรับสมัครสอบตํารวจ 57 จำนวน 5,000 อัตรา เปิดรับสมัครสอบตํารวจ 57 วันที่ 3-13 มิ.ย. นี้

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบตำรวจ 2557 สำหรับข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสอบเป็นข้าราชการตำรวจสัญญาบัตร (ชั้นประทวนคือ ยศ ส.ต.ต ถึง ดาบ ต.ร. เพื่อปรับให้เป็น สัญญาบัตร สัญญาบัตร คือ ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป) จำนวน 5,000 อัตรา โดยมีรายละเอียดรับสมัครสอบตํารวจ 57 ดังนี้

สอบตํารวจ 57 ปฏิทินสมัครสอบตํารวจ 57

 กำหนดการ 
 วัน/เดือน/ปี 
 ประกาศรับสมัคร    
 1 มิถุนายน 2557 
 เปิดรับสมัครทาง Internet 
 3-13 มิถุนายน 2557   สอบข้อเขียน  13 กรกฎาคม 2557
 ทดสอบความเหมาะสมของร่างกาย 
 21-26 กรกฎาคม 2557 
 ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย
 30 กรกฎาคม 2557
 รายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม 
 3 สิงหาคม 2557

**หมายเหตุ :

          วันสอบอาจปรับเปลี่ยนได้ตามอนุมัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


สอบตํารวจ 57 วิธีการสอบตำรวจ 57

ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีสอบข้อเขียน

          เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 150 ข้อ ใช้เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง โดยมีการแบ่งรายละเอียดวิชาที่จัดสอบตามตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

          1. รอง สว.สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม คลิกดู รายละเอียดวิชาที่สอบ ได้ที่นี่

          2. พนักงานสอบสวน และนิติกร คลิกดู รายละเอียดวิชาที่สอบ ได้ที่นี่

          3. รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน คลิกดู รายละเอียดวิชาที่สอบ ได้ที่นี่

ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

          1. รอง สว.สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม และพนักงานสอบสวน คลิกดู รายละเอียดการทดสอบ ได้ที่นี่

          2. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน และสายนิติกร คลิกดู รายละเอียดการทดสอบ ได้ที่นี่
Create Date :20 พฤษภาคม 2557 Last Update :20 พฤษภาคม 2557 15:12:48 น. Counter : 969 Pageviews. Comments :0