++ หลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล ++
ไปหัวหินครั้งใด ถ้าไม่แวะไปไหว้หลวงปู่ทวดที่วัดห้วยมงคล แล้วเหมือนกับว่าไปไม่ถึงหัวหินเอาซะเลย เที่ยวนี้ก็เช่นเคย หลังจากที่แวะหาที่พักในคืนที่ 2 ในการการไปพักผ่อนได้แถวๆปากน้ำปราณบุรีแล้ว ก็ชวนกันขับย้อนกลับไปวัดห้วยมงคลเพื่อไหว้หลวงปู่ทวกดกัน


อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช
จุดเด่นอีกอย่างของวัดห้วยมงคล คือ อนุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ซึ่งกอบกู้กรุงศรีอยุธยาจากพม่า จากการเสียกรุงครั้งที่ 2 ซึ่งว่ากันว่านอกจากพระองค์จะทรงพระปรีชาสามารถในการรบแล้ว ยังมีแนวคิดที่แตกต่างจากกษัตริย์ทั่วๆไปในแถบๆเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยนั้นด้วย... เช่นการใช้เรือในการหลบพวกพม่า (ปกติเจ้าในสมัยนั้น เวลาเสด็จไปไหนต้องไปด้วยช้าง) การเข้าตีเมืองจันท์โดยการทุบหม้อข้าว เพื่อไปหาเอาใหม่ในเมือง เป็นต้น


จากลานด้านหน้า
วัดห้วยมงคล

เป็นวัดที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกแต่เดิมใช้ชื่อว่า “วัดห้วยคต” ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านห้วยคต ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนามใหม่จากห้วยคตเป็นห้วย“มงคล”ซึ่งปัจจุบัน ใช้เป็นทั้งชื่อหมู่บ้าน วัด โรงเรียน และโครงการต่างๆ อีกมากมาย


ถ่ายไว้เป็นที่ระลึกประวัติหลวงปู่ทวดโดยย่อ

หลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดเป็นบุตรของนายหูขาว มารดาชื่อว่า นางจันทร์ เกิดเมื่อ ปีมะโรง (งูใหญ่) เดือน ๔ วันศุกร์ พ.ศ. ๒๑๒๕ ที่บ้านสวนจันทร์ ปัจจุบันคือ ต.ชุมพล อ.จะทิ้งพระ(สทิงพระ)จ.สงขลา เวลาเกิดตอนเช้าเวลาตี ๕.๓๕ นาที หลวงปู่ทวดอุปสมบทเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาในเดือน ๖ ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปี พ.ศ. ๒๑๔๕ เวลาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นและได้ฉายาว่า "สามีราโม ภิกขุ" เมื่อบวชอยู่ในบวรพระพุทธศาสนาแล้ว หลวงปู่ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนที่วัดเสมาเมือง ๔ พรรษาจนเจนจบในพระธรรมบทต่างๆและออกเดินทางเพื่อไปศึกษาพระธรรมต่อที่กรุงอโยธยาเมื่อวันที่ ๕ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปี พ.ศ.๒๑๕๐ หลวงปู่ได้ไปศึกษาเล่าเรียนที่วัด “ราชานุวาส” ในเมืองอโยธยา เป็นระยะเวลา ๕ ปีนับได้ว่ามีความรู้แตกฉานในพระธรรมวินัย ตลอดถึงคาถาอาคมต่างๆและได้สร้างคุนูปาการแก่เมืองอโยธยาจนได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็น “พระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์” เมื่ออายุย่างเข้าสู่วัยชราจึงได้ออกเดินธุดงค์เพื่อเผยแพร่หลักธรรมจนถึงวัดพะโคะและได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้ขึ้นมาใหม่ เมื่อพระพุทธศาสนาได้ตั้งมั่นคงดีแล้วหลวงปู่ก็ออกเดินธุดงค์จนถึงเมืองไทรบุรีเพื่อเผยแพร่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กับชาวบ้านในถิ่นนั้นๆเพื่อให้ชาวบ้านอยู่ในศีลในธรรม รู้จักบาปบุญคุณโทษ และได้ทำการสร้างและบูรณะวัด "โกนะไหน" ขึ้นมาเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในละแวกนั้น หลวงปู่ทวดได้ละสังขารเมื่อเดือน ๕ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปี พ.ศ. ๒๒๑๕ อายุได้ ๙๐ ปีเต็มนักท่องเที่ยวถือโอกาสลอดท้องช้าง (ไม้)
ปาฎิหาริย์เหยียบน้ำทะเลจืด

เมื่อครั้งที่หลวงปู่ได้เรียนจบชั้นธรรมบทที่วัดเสมาเมืองแล้วก็ได้ขอโดยสารเรือสำเภาของนายอินทร์ลงเรือที่ท่าเมืองจะทิ้งพระจะไปกรุงอโยธยาพระนครหลวงเพื่อศึกษาเล่าเรียนธรรมเพิ่มเติมอีก เรือสำเภาใช้ใบแล่นถึงเมืองนครศรีธรรมราช นายอินทร์เจ้าของเรือได้นิมนต์ขึ้นบกไปนมัสการพระบรมธาตุตามประเพณีชาวเรือเดินทางไกลซึ่งได้ปฏิบัติกันมาแต่กาลก่อน ๆ เพื่อขอความสวัสดีต่อการเดินทางทางทะเลแล้วพากันลงเรือสำเภาที่คลองท่าแพ เรือสำเภาใช้ใบสู่ทะเลหลวงเรียบร้อยตลอดมาเป็นระยะทาง ๓ วัน ๓ คืน


วันหนึ่งท้องทะเลฟ้าวิปริตเกิดพายุ ฝนตกมืดฟ้ามัวดินคลื่นคะนองอย่างบ้าคลั่ง ทำให้เรือจะแล่นต่อไปก็ไม่ได้ จึงลดใบทอดสมอสู้คลื่นลมอยู่ถึง ๓ วัน ๓ คืน จนพายุสงบเงียบลงเป็นปกติ แต่เหตุการณ์บนเรือสำเภาเกิดความเดือดร้อนมากเพราะน้ำจืดที่ลำเลียงมาหมดลง คนเรือไม่มีน้ำจืดดื่มและหุงต้มอาหาร นายอินทร์เจ้าของเรือเป็นเดือดเป็นแค้นในเหตุการณ์ครั้งนั้นหาว่าเป็นเพราะหลวงปู่ทวดได้อาศัยมากับเรือจนเป็นเหตุทำให้เกิดเหตุการณ์วิปริต ซึ่งตนไม่เคยประสบเช่นนี้มาก่อน จึงบันดาลโทสะจึงไล่ให้หลวงปู่ลงจากเรือสำเภา หมายจะปล่อยให้ท่านไปตามยะถากรรมทางซ้ายของลาน
ขณะที่หลวงปู่ทวดกำลังลงนั่งอยู่ในเรือเล็กท่านได้เสี่ยงอธิษฐานบารมี หากว่าท่านจะได้เดินทางไปศึกษาพระธรรมต่อที่กรุงอโยธยาก็ขอให้น้ำทะเลที่ท่านเหยียบลงไปจืด เมื่อท่านอธิษฐานเสร็จแล้วท่านก็ยื่นเท้าลงเหยียบน้ำทะเลแล้วบอกให้ลูกเรือลองตักน้ำขึ้นดื่มกินดู ปรากฏว่าน้ำทะเลที่เค็มจัดตรงนั้นแปรสภาพเป็นน้ำที่มีรสจืดสนิท ลูกเรือคนนั้นจึงร้องบอกขึ้นไปบนเรือใหญ่ให้เพื่อนทราบ พวกกะลาสีบนเรือใหญ่จึงพากันตักน้ำทะเลตรงนั้นขึ้นไปดื่มแก้กระหาย เป็นที่อัศจรรย์ในอภินิหารของพระภิกษุหนุ่มยิ่งนัก ความทราบถึงนายอินทร์เจ้าของเรือจึงได้ดื่มน้ำพิสูจน์ดูปรากฏว่าน้ำทะเลที่จืดนั้นมีบริเวณอยู่จำกัดเป็นวงกลมประมาณเท่าล้อเกวียนนอกนั้นเป็นน้ำเค็มตามธรรมชาติของทะเลจึงสั่งให้ลูกเรือตักน้ำในบริเวณนั้นขึ้นบรรจุภาชนะไว้บนเรือจนเต็ม นายอินทร์และลูกเรือได้ประจักษ์ในอภินิหารของท่านก็เกิดความหวาดวิตกภัยพิบัติที่ตนได้กระทำไว้ต่อท่าน จึงได้นิมนต์ให้ท่านขึ้นบนเรือใหญ่แล้วพากันกราบไหว้ขอขมาโทษตามที่ตนได้กล่าวคำล่วงเกินต่อท่าน แล้วจึงถอนสมอเรือออกเดินทางมุ่งหน้าสู่กรุงอโยธยาด้วยความปลอดภัย

(อ่านประวัติหลวงปู่ทวด)หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดห้วยมงคล รูปหล่อลอยองค์ที่ใหญ่ที่สุด สูงถึง 11.5 เมตร

เรื่องรูปร่างลักษณะของท่าน ก็ยังไม่ปรากฎมีหลักฐานในสมัยก่อน แต่มีรูปร่างลักษณะดังปัจจุบัน ว่ากันว่าเป็นภาพที่หลวงพ่อวัดปราสาทฯ นิมิตรฝันเห็นถึงการที่ไม่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ นานเข้าไปอาจจะผิดแผกไปจากเดิม จากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งที่ได้รับ ได้ยินการถ่ายทอดมา

วัดที่หลวงปู่ทวดประจำอยู่ คือวัดช้างไห้ ที่ปัตตานีด้านข้างเข้าไปปิดทองกันรูปเหมือนหลวงปู่ทวดรอบฐานด้านข้าง
การเดินทาง

จากหัวหินใช้เส้นทางหนองพลับ-ป่าละอู(ทางหลวงหมายเลข 3218) ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ถึงตำบลทับใต้เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกหนองตะเภา แล้วเข้าไปตามทางจนถึงวัดห้วยมงคล เปิดระหว่างเวลา 05.00-22.00 น
.


ลาด้วยภาพมุมกว้าง ภาพนี้ครับ_____________Create Date : 12 สิงหาคม 2556
Last Update : 9 เมษายน 2557 21:41:50 น.
Counter : 8091 Pageviews.

19 comments
ก๋วยจับป้าโอ๋ นายแว่นขยันเที่ยว
(30 เม.ย. 2564 00:33:29 น.)
4 วัน 3 คืน นครศรีธรรมราช เที่ยววิถีใต้บนดินแดนแห่งธรรมะ (ตอนที่ 3: ไหว้พระวัดมหาธาตุฯ) เจ้าสำนักคันฉ่องวารี
(7 พ.ค. 2564 22:41:40 น.)
ล่อง “ใต้” ไปตามอำเภอใจ (วันที่ 6 เกาะสมุย-ตัวเมืองภูเก็ต) nongmalakor
(28 เม.ย. 2564 17:46:04 น.)
เที่ยวทิพย์ปีนังลังกาวี(ทริปเก่าในกรุ) ณ มน
(26 เม.ย. 2564 12:01:11 น.)
  
สุขสันต์วันแม่ครับ

ตามมาเที่ยวชมด้วย ภาพสวยครับ
โดย: **mp5** วันที่: 12 สิงหาคม 2556 เวลา:12:19:41 น.
  
เคยไปวัดพะโค๊ะ ด้วยค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 12 สิงหาคม 2556 เวลา:14:09:41 น.
  
สวัสดีวันแม่ครับคุณ wicsir .....

รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล องค์ใหญ่จริงๆ นะครับ ผมเคยไปกราบนมัสการอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อน แต่เสียดายตอนไปหัวหินครั้งล่าสุด ไม่มีเวลาแวะไปกราบท่านเลย .....

มีอีกวัดหนึ่งที่ประจวบคีรีขันธ์ ที่มีรูปหล่อพระองค์ใหญ่เช่นกัน เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อโต ที่วัดตาลเจ็ดยอด วัดนี้ผมยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยครับ ......

โดย: NET-MANIA วันที่: 12 สิงหาคม 2556 เวลา:22:12:00 น.
  
ขอบคุณสำหรับข้อมูลของหลวงปู่ทวดค่ะ
ภาพสวยมากเลยค่ะ

มีความสุขมากๆนะคะ ทั้งครอบครัวเลย
สุขสันต์วันแม่ค่ะ ^^
โดย: lovereason วันที่: 13 สิงหาคม 2556 เวลา:2:34:36 น.
  
thx u crab
โดย: Kavanich96 วันที่: 13 สิงหาคม 2556 เวลา:4:02:08 น.
  
หวัดดีค่าคุณวิค

ได้ไปวัดห้วยมงคลตอนฟ้าแจ่มมากๆ เลยนะคะ
เหมือนเพิ่งตกแรงๆ ซาไปฟ้าเลยสวยว่างั้น


องค์โดดเด่นมากๆ ด้วย
ตอนรินไปตลาดน้ำหัวหิน ฟ้ามืดครื้มเลยไม่ได้แวะ
ได้มาเห็นบล็อกคุณวิควันนี้ สวยแจ่ม แจ๋ว จริงๆค่า

น้ำตก ขุนเขา และสายน้ำ
เมื่อเราหวลคืนสู่ ธรรมชาติ

ไปกัน-ไปกัน กาญจนบุรี

โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 13 สิงหาคม 2556 เวลา:16:16:33 น.
  
เคยไปเมื่อนานมาแล้วค่ะ ตอนนั้นพระเจ้าตากสิน กำลังก่อสร้าง ยังไม่เรียบร้อยดี ด้านหลังที่เค้าเลี้ยงปลา ก็ร่มรื่นดีนะคะ ที่นี่กะว่ารองรับนักท่องเที่ยวได้เยอะเลยค่ะ ที่จอดรถก็เยอะ กว้างขวางมาก
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 14 สิงหาคม 2556 เวลา:6:55:52 น.
  
เคยไปวัดห้วยมงคล 3 ครั้งค่ะ
ด้านหลังกว้างขวาง ร่มรื่นมากๆ
ถ่ายภาพมาสวยเหมือนเดิมค่ะ

ขอบคุณเรื่องราวของหลวงปู่ทวดที่ค้นคว้ามาให้อ่านด้วย
like ก่อนนะคะ


โดย: ฝากเธอ วันที่: 14 สิงหาคม 2556 เวลา:21:01:53 น.
  
กลับมาโหวตให้ค่ะ

นอนหลับฝันดีนะคะ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
wicsir Travel Blog ดู Blog
โดย: ฝากเธอ2 วันที่: 15 สิงหาคม 2556 เวลา:23:18:00 น.
  
ได้ภาพคมเปี๊ยะเลยนะครับโดยเฉพาะภาพเปิด

ฟ้าก็สวยใสด้วยโชคดีจัง ผมไปเที่ยวไหนต่อไหนมักไม่ค่อยมีโชคเรื่องท้องฟ้า วัดนี้เหมือนจะยังไม่เคยไปเลยครับ หรือเหมือนๆจะเคยแวะไปครั้งนึงแต่นานมากแล้ว มีโอกาสไปหัวหินต้องขอแวะไปชมให้เต็มตาหน่อยแล้วล่ะครับ ^^
โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา วันที่: 16 สิงหาคม 2556 เวลา:14:39:33 น.
  
ไปเที่ยวเพชรบุรีก็หลายครั้ง เพิ่งได้แวะครั้งแรกเหมือนกันค่ะ ไปแบบไม่มีข้อมูลด้วยนะคะ

เทคโนฯ เปิดเทอมแล้ว แถวบ้านคึกคักมากเลยค่ะ ตอนปิดเทอมก็ยังมีเด็กๆ อยู่บ้างนะคะ ที่นี่น่าจะเป็นที่แรกที่เปิดเทอมสิงหาคม รองรับ AEC
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 16 สิงหาคม 2556 เวลา:18:46:12 น.
  
ขอตามมาเที่ยวและชมรูปสวยๆ ด้วยคนค่ะ
โดย: sawkitty วันที่: 17 สิงหาคม 2556 เวลา:19:26:22 น.
  
ฟ้าเป็นฟ้าเลย ภาพสวยครับ ผมเคยไปตอนนั้นคนเพียบเลย แต่ดูจากในนี้วันที่ไปคนไม่เยอะเท่าไหร่เลย ขอบคุณมากครับ
โดย: NaiKonDin วันที่: 18 สิงหาคม 2556 เวลา:9:45:04 น.
  
สวัสดีค่ะ
เคยไปวันนี้เมื่อนานมาก ๆ มาแล้ว....55555
คนยังคงเยอะเหมือนเดิมเลยนะคะ ว่าแต่ยังมีโรงทานให้กินเหมือนเมื่อก่อนหรือปล่าว
ปล. สีท้องฟ้าเห็นแล้วอยากไปเที่ยวทะเลมาก ๆ เลยค่ะ
โดย: Little My @ Moominland วันที่: 18 สิงหาคม 2556 เวลา:15:10:35 น.
  
สวัสดีค่ะ
รูปหลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล องค์ใหญ่จริงๆ นะค่ะ หนูเคยไปกราบนมัสการอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อน ไม่มีเวลาไปกราบท่านเลย .....ค่ะ
โดย: อริศรา แววนิล IP: 118.174.31.82 วันที่: 19 สิงหาคม 2556 เวลา:14:18:29 น.
  
หากมีได้ไปหัวหิน อยากมีโอกาสกราบนมัสการหลวงปู่ทวดสักครั้งค่ะ

โหวตและ like นะคะ
คุณวิคสบายดีนะคะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
wicsir Travel Blog ดู Blog
...............
รักษาสุขภาพ และมีความสุขทุกวันค่ะ
โดย: Sweet_pills วันที่: 20 สิงหาคม 2556 เวลา:19:00:27 น.
  
เอาที่สะดวกค่ะคุณ wic

ถ้าอัพบล็อกใหม่ แวะมาเคาะประตูด้วยนะคะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 20 สิงหาคม 2556 เวลา:19:59:43 น.
  

Like ให้เป็นคนที่ 8
วัดห้วยมงคลอุ้มมีวีรกรรมเลยค่ะ
เพราะเป็นวัดที่พาคุณแม่มาเที่ยว
แล้วจากนั้นคุณแม่ก็ป่วยลุกจากเตียงไม่ได้เลย

โดย: อุ้มสี วันที่: 20 สิงหาคม 2556 เวลา:20:32:37 น.
  
ไม่ได้ไปเกือบ 2 ปีแล้วมั้ง มีช้าง 3 งวงเพิ่มอีก

ผมชอบไปแถวทางเดินริมน้ำ ดูร่มเย็นดีครับ
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 20 สิงหาคม 2556 เวลา:21:45:47 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Travelsomewhere.BlogGang.com

wicsir
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 74 คน [?]

บทความทั้งหมด