แปลเสื้อนิตติ้งแขนยาวมีฮูด
วันนี้ได้แบบฝึกหัดจากเพื่อนในพันทิพย์มาให้ลองแปลอีกแล้วค่ะ

Photobucket

Photobucket

DROPS Men’s Pullover with hood in Eskimo
" - Relaxed and masculine in black and gray - with hood"
Sizes: 12/14 years - S/M - L - XL - XXL

Finished measurements:
Chest: 102-110-118-126-134 cm
[40-1/8" - 43.25" - 46.5" - 49-5/8" - 52.75"]
Hem: 90-98-106-114-122 cm
[35-3/8" - 38-5/8" - 41.75" - 44-7/8" - 48"]

Materials: DROPS ESKIMO from Garnstudio
550-650-750-800-900 gr nr 14, charcoal grey
100-100-150-150-150 gr nr 2, black

DROPS 8 mm [US 11] straight needles, and 9 mm [US 13] straight and circular needles, or sizes needed to obtain correct gauge.
Max prices as of 26.08.2009:
DROPS ESKIMO - 3.70 USD per 50 gr skein
DROPS ESKIMO MIX - 4.35 USD per 50 gr skein
DROPS ESKIMO PRINT - 4.85 USD per 50 gr skein


Note: This pattern is written in American English.
All measurements in charts are in cm. For conversion from cm to inch - click here.
There are different terms for crocheting in British and American English.
If this pattern includes crochet, click for "crochet terms" here.
Gauge: 10 sts x 14 rows on larger needles in stockinette st = 10 x 10 cm.

Rib: *K 1, P 2*, repeat from *-*.แนว


Front: Cast on 47-53-56-59-65 sts (includes 1 edge st each side) on smaller needles with charcoal grey and knit rib for 6-7-7-7-7 cm. Change to larger needles and knit 2 rows garter st, adjusting (dec or inc) on the 1st row to 47-51-55-59-63 sts. Change to stockinette st.
Read the entire section before knitting:
When the piece measures 11 cm inc 1 st at each side every 8-12-12-12-12 cm a total of 3 times = 53-57-61-65-69 sts. When the piece measures 28-35-37-38-40 cm knit 3 rows black, 2 rows charcoal grey, 15 rows black, and then knit charcoal grey to finished measurements. When the piece measures 33-41-42-43-44 cm bind off for armhole at each side every other row: 3 sts 1 time, 2 sts 1-0-0-1-1 times and 1 st 2-2-3-2-3 times. When the piece measures approx. 38-46-47-49-50 cm (adjust so that there are the same number of sts bound off for armholes at both sides), divide for the neck opening as follows: put the center 5 sts + remaining sts on right side on a st holder (there will be 5 sts more on st holder than on needle).
Left side (sts on needles): Cast on 5 new sts at neck opening for placket. Continue with stockinette st, keeping 5 placket sts in garter st. When the piece measures 54-64-66-68-70 cm bind off the outermost 12-16-16-17-18 sts for shoulder. Put the remaining 10-10-11-11-11 sts on a st holder.
Right side: Put sts from st holder back on needles and knit stockinette st, keeping 5 placket sts (at center front edge) in garter st. When the piece measures 54-64-66-68-70 cm bind off the outermost 12-16-16-17-18 sts for shoulder. Put the remaining 10-10-11-11-11 sts on a st holder.

Back: Cast on and knit the same as the front. Bind off for armhole as on front. When the piece measures 52-62-64-66-68 cm put the center 13-13-15-15-15 sts on a st holder for the neck. On the next row dec 1 st at each neck edge = 12-16-16-17-18 sts remain on each shoulder. Bind off when the piece measures 54-64-66-68-70 cm.

Sleeve: Cast on 26-26-26-29-29 sts on smaller needles with charcoal grey and knit rib for 8-10-10-10-10 cm. Change to larger needles and knit 2 rows garter st, adjusting (dec or inc) to 25-26-26-27-28 sts on the 1st row. Then knit stockinette st. When the piece measures 10-13-13-12-12 cm inc 1 st at each side every 5-4-3.5-3.5-3.5 cm a total of 8-9-10-11-11 times = 41-44-46-49-50 sts.
When sleeve measures 47-49-49-49-50 cm bind off for sleeve cap at each side every other row: 3 sts 1 time, 2 sts 2 times and 1 st 1 time, then bind off 2 sts at each side until the piece measures 55-56-57-58-60 cm, then bind off 3 sts at each side 1 time. Bind off the remaining sts, the piece measures 56-57-58-59-61 cm.

Assembly: Sew shoulder seams.
Hood: Pick up approx. 35-45 sts (incl. sts on st holders) on larger circular needles with charcoal grey and knit back and forth as follows (round 1 = wrong side): K 1 row, P 1 row, then knit stockinette st keeping 5 sts at each edge in garter st (= continuing the placket sts). After 2 rows inc 10 sts evenly distributed = 45-55 sts. Continue until hood measures approx. 32-34-34-34-34 cm, divide sts onto 2 needles, fold hood in half and Kitchener st the top together. Sew cast-on edge on left placket behind right placket. Sew in sleeves. Sew sleeve and side seams using edge sts as a seam allowance.
Diagram

DROPS number 85-1
We take pride in providing knitting and crochet patterns that are correct and easy to understand. All patterns are translated from Norwegian and you can always check the original pattern for measurements and calculations.
Go to original pattern for model 85-1.
All patterns are carefully reviewed, but we make reservation for possible mistakes. In the case of discrepancies please post your remark in "knitting help" or contact your local Garnstudio retailer.

แปล

ขนาดสำเร็จ
อก 102-110-118-126-134 เซ็น หรือ [40-1/8" - 43.25" - 46.5" - 49-5/8" - 52.75"] นิ้ว
ชายเสื้อ 90-98-106-114-122 cm หรือ [35-3/8" - 38-5/8" - 41.75" - 44-7/8" - 48"] นิ้ว

วัสดุที่ใช้
DROPS ESKIMO from Garnstudio
550-650-750-800-900 gr nr 14, charcoal grey สีเทา
100-100-150-150-150 gr nr 2, black สีดำ

ไม้นิตตรง 8 มิล และ 9 มิล และไม้นิตวงกลม 9 มิล หรือขนาดที่ถักออกมาได้ตามขนาดที่ให้ไว้

ขนาดถัก 10ห่วง 14แถว จะได้ 10*10 เซ็น

ลายลูกฟูกที่ใช้ในแพทเทิร์นนี้ คือ k1 p2
garter (คือถักนิตทุกแถว)
ลายสต๊อกกิ้ง (คือนิตเพิลสลับกัน)
kitchener stitch วิธีถัก https://www.youtube.com/watch?v=I7jIzwO5Nv4

ชิ้นหน้า
ขึ้น ห่วง 47-53-56-59-65 ห่วง แล้วเพิ่มริมข้างละ 1 ห่วง (คือเพิ่มอีก 2 ห่วง) ด้วยไม้นิตขนาดเล็กและไหมสีเทา แล้วถักลูกฟูกไปอีก 6-7-7-7-7 เซ็น
จาก นั้นเปลี่ยนขนาดไม้ใหญ่ขึ้นเป็น 9 มิล แล้วถักลาย garter (คือถักนิตทุกแถว) ไป 2 แถว แล้วปรับจำนวนห่วงในแถวที่1 ให้เป็น 47-51-55-59-63 ห่วง แล้วถักลายสต๊อกกิ้ง (คือนิตเพิลสลับกัน)

อ่านตรงนี้ก่อนเริ่มขั้นตอนต่อไป
เมื่อ ถักสต๊อกกิ้งไปได้ 11 เซ็นให้เพิ่ม 1 ห่วงที่ริมงาน คือริมซ้ายและริมขวา ทุก 8-12-12-12-12 เซ็นให้เพิ่ม 1 ครั้ง ทั้งหมดจะเพิ่ม 3 ครั้ง เสร็จแล้วจะได้ 53-57-61-65-69 ห่วง เมื่อวัดชิ้นงานได้ 28-35-37-38-40 เซ็น ให้ถัก นิต 3 แถวด้วยสีดำ และ 2 แถวด้วยสีเทา 15 แถวด้วย สีดำ แล้วจบด้วยสีเทา
เมื่อวัดชิ้นงานได้ 33-41-42-43-44 เซ็น ให้ bind off เพื่อทำวงแขนรักแร้ ริมชิ้นงานข้างละ 3 ห่วง 1 ครั้ง แถวต่อมา 2 ห่วง 1-0-0-1-1 ครั้ง แถวต่อมา 1 ห่วง 2-2-3-2-3 ครั้ง (จำนวนครั้งน่าจะเป็นจำนวนแถวนะคะ)
เมื่อถักมาได้ขนาดประมาณ 38-46-47-49-50 เซ็น (ทำ 2 ข้างคือชิ้นซ้ายและขวาให้มีจำนวนห่วงเท่าๆ กัน) แบ่งช่วงคอโดยใส่ 5 ห่วงตรงกลาง รวมกับห่วงที่เหลือทางด้านขวาใส่ไม้พักห่วงไว้

ด้านซ้าย (ด้านที่อยู่บนไม้นิต)ให้ขึ้นห่วงเพิ่ม 5 ห่วงตรงช่วงคอ จากนั้นถักสต๊อกกิ้ง แต่ช่วง 5 ห่วงนั้นให้ถัก garter เมื่อถักได้ขนาด 54-64-66-68-70 เซ็น จากนั้น bind off ด้านนอกสุด 12-16-16-17-18 ห่วง เป็นช่วงไหล่ เอาห่วงที่เหลือจำนวน 10-10-11-11-11 ห่วงใส่ไม้พัก
ด้าน ขวา เอาห่วงมาใส่ไม้นิตแล้วถักสต๊อกกิ้ง แต่ช่วง 5 ห่วงตรงกลางให้ถัก garter เมื่อถักมาได้ 54-64-66-68-70 เซ็น ให้ bind off 12-16-16-17-18 ห่วง เป็นช่วงไหล่ เอาห่วงที่เหลือจำนวน 10-10-11-11-11 ห่วงใส่ไม้พัก

ชิ้นหลัง (ถักจากรักแร้ขึ้นไป)
ขึ้น ห่วงเช่นเดียวกับชิ้นหน้า ช่วงริมให้ bind off บริเวณรักแร้เช่นเดียวกับชิ้นหน้า เมื่อถักมาได้ 52-62-64-66-68 เซ็น ให้เอา 13-13-15-15-15 ห่วงตรงกลางใส่ไม้พัก แถวต่อไปให้ลด 1 ห่วงทุกแถวที่ริมคอ จะเหลือ 12-16-16-17-18 ห่วงเป็นช่วงไหล่ของแต่ละด้าน Bind off เมื่อถักมาได้ขนาด 54-64-66-68-70 เซ็น

แขนเสื้อ
ขึ้น ห่วง 26-26-26-29-29 ห่วง ด้วยไม้นิต 8 มิล ด้วยไหมสีเทา แล้วถักลูกฟูกไป 8-10-10-10-10 เซ็น แล้วเปลี่ยนขนาดไม้นิตเป็น 9 มิล แล้วถักนิตไป 2 แถว แล้วปรับจำนวนห่วงให้ได้ 25-26-26-27-28 ห่วงในแถวที่ 1 จากนั้นถักลายสต๊อกกิ้งไปจนได้ขนาด 10-13-13-12-12 เซ็น ให้เพิ่มห่วงข้างละ 1 ห่วง(คือซ้ายและขวา) ทุก 5-4-3.5-3.5-3.5 เซ็น จะเพิ่มทั้งหมด 8-9-10-11-11 ครั้ง จะได้ 41-44-46-49-50 ห่วง
เมื่อวัด แขนเสื้อได้ 47-49-49-49-50 เซ็น ให้ทำวงแขนเสื้อ โดย bind off 3 ห่วง 1 ครั้ง 2 ห่วง 2 ครั้ง และ 1 ห่วง 1 ครั้ง จากนั้น bind off 2 ห่วงแต่ละข้างจนวัดขนาดได้ 55-56-57-58-60 เซ็น bind off 3 ห่วงอีกข้างละ 1 ครั้ง แล้ว bind off ที่เหลือทั้งหมด จะวัดชิ้นงานได้ 56-57-58-59-61 เซ็น

การประกอบ ให้เย็บไหล่เข้าด้วยกัน
Hood ให้เก็บห่วงประมาณ 35-45 ห่วง (นับรวมห่วงที่พักไว้ด้วย) ด้วยไม้นิต 9 มิล ด้วยไหมสีเทา แล้วถัก (ให้แถวที่ 1 เป็นด้านผิด) จากนั้นให้ถัก k และ p สลับแถวกัน คือลายสต๊อกกิ้ง โดยเว้น 5 ห่วงริมทั้ง 2 ด้านเป็นลาย garter หลังจากถัก 2 แถวไปให้เพิ่ม 10 ห่วง แบบสม่ำเสมอกัน (ต้องแบ่งช่วงเพิ่มห่วงเอาเอง) เมื่อนับห่วงจะได้ 45-55 ห่วง ถักต่อไปได้ประมาณ 32-34-34-34-34 เซ็น ให้แบ่งครึ่งงานใส่ไม้นิต 2 อัน พับหมวกครึ่งหนึ่ง แล้วถัก kitchener stitch เข้าด้วยกัน เย็บเก็บงานส่วนต่างๆ ให้เรียบร้อย
Create Date : 02 กันยายน 2552
Last Update : 2 กันยายน 2552 11:31:24 น.
Counter : 6296 Pageviews.

9 comments
29 มค 64 ตะพาบ 270 หนึ่งวันมี 38 ชั่วโมง mcayenne94
(29 ม.ค. 2564 23:02:12 น.)
วาฬ back_seven
(28 ม.ค. 2564 19:26:30 น.)
✿ ถนนสายนี้มีตะพาบ กม. 269 "หน้ากาก" มาเย็บหน้ากากผ้ากันค่ะ ✿ เนินน้ำ
(16 ม.ค. 2564 21:45:02 น.)
ตอนที่14ไม้จากแพเรทที่ถูกแปรรูปโสมให้เป็นพนังรถบ้านใน"ฝัน" ธนูคือลุงแอ็ด
(9 ม.ค. 2564 02:16:20 น.)
  
แปลแพทเก่งจังค่ะ
เดี่ยววันหลังสอนหนูบ้างนะค่ะ
แวะมาทักทายค่ะ
โดย: nitanza วันที่: 2 กันยายน 2552 เวลา:16:35:47 น.
  
God is the way
The Truth
and The Life

when your life need miracal
Ask form him.. Then you will be
impress by its result as I do~!
โดย: da IP: 124.120.18.158 วันที่: 2 กันยายน 2552 เวลา:22:45:37 น.
  
ขอบคุณที่แวะมาชมผลงานค่ะ อย่าลืมไปช่วยโหวตให้เพื่อนๆนะคะ

เสื้อตัวนี้สวยจังเลยค่ะ เห็นแล้วอยากถักเสื้อขึ้นมาอีกแล้ว หลังจากพักไปนาน ขอแอบเก็บไว้ในคลังแพทก่อนนะคะ ขอบคุณค่ะ
โดย: lylinh วันที่: 3 กันยายน 2552 เวลา:23:52:42 น.
  
เจ้าปิ้งนี้แปลแพทเก่งจังคะ ขอก๊อฟเอาไว้เป็นตัวอย่างนะคะ
โดย: แม่น้องที วันที่: 4 กันยายน 2552 เวลา:12:27:55 น.
  
ขออนุญาติแอดบล็อกนะคะ
โดย: DataCom วันที่: 15 กันยายน 2552 เวลา:23:32:07 น.
  
สวัสดีค่ะ เข้ามาแอบดูแบบเสื้อจะถักตามค่ะ ไม่ทราบจะใช้ไหมอะไรแทนได้อ่ะคะ ที่หาได้ง่ายๆในบ้านเรา ขอบคุณมากนะคะที่เอื้อเฟื้อแบบเสื้อสวยๆไว้ให้ ^_^
โดย: แป้งร่ำ IP: 118.172.105.243 วันที่: 23 พฤศจิกายน 2552 เวลา:8:37:03 น.
  
ตอบช้าไปนิดนะคะ หวังว่าคงไม่สายเกินไปนะคะ
การถักเสื้อจะใช้ไหมอะไรก็ได้ค่ะที่ชอบๆ เลยค่ะ เพียงแต่เวลาถักให้ลองถักด้วยไหมและไม้ที่จะใช้ไปซัก 20 ห่วง 10-15 แถวนะคะ แล้ววัดดูตรงกลางๆ ว่าขนาด 1x1 นิ้วเราจะใช้กี่ห่วงกี่แถว แล้วเอามาปรับกับขนาดที่มีในแพทเทิร์นค่ะ
น่าจะเป็นประโยชน์และช่วยได้นะคะ ถักแล้วเอามาอวดกันบ้างนะคะ
โดย: เจ้าปิ้ง วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:22:59:41 น.
  
เก่งมากๆเลยค่ะวันหลังแวะมาสอนกันบ้างน่ะค่ะ จะได้เก่งแบบพี่บ้างค่ะ ขอบคุณที่แปลให้รู้ค่ะ
โดย: น้องภูเก็ต IP: 223.207.25.247 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:21:45:02 น.
  
ขอโทษนะคะพอดีว่าเป็นมือใหม่หัดถักอะค่ะเลยไม่เข้าใจที่ว่า"ขึ้น ห่วง 47-53-56-59-65 ห่วง แล้วเพิ่มริมข้างละ 1 ห่วง (คือเพิ่มอีก 2 ห่วง) ด้วยไม้นิตขนาดเล็กและไหมสีเทา แล้วถักลูกฟูกไปอีก 6-7-7-7-7 เซ็น" รบกวนช่วยตอบด้วยนะคะ
โดย: ตา IP: 110.164.44.31 วันที่: 14 กรกฎาคม 2554 เวลา:22:31:08 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Nanami.BlogGang.com

เจ้าปิ้ง
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]