พระศนิเทพ शनि (ศนิ) หรือพระเสาร์
พระศนิเทพ शनि (ศนิ) หรือพระเสาร์


พระศนิเทพ शनि (ศนิ) หรือพระเสาร์
มาทำความรู้จักกับประธานแห่งดาวบาปเคราะห์ พระผู้กำหนดโทษมหันต์ แต่ทรงคุณอนันต์หากบูชาท่านอย่างถูกต้อง
ประวัติของพระเสาร์ มีมากมายหลายตำนาน แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละอารยะธรรม
สำหรับความเชื่อตามปุราณะของตันตระเทวาลัยนั้น สอดคล้องกับที่มีบันทึกในวิษณุปุราณะ
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
พระเสาร์ มีพระนามว่า พระศนิเทพ शनि (ศนิ) เป็นบุตรแห่งพระสุริยาทราทิตย์(พระอาทิตย์) และพระนางฉายา
พระสุริยาทราทิตย์หรือพระพระอาทิตย์ มีชายา ๕ พระองค์ คือ พระนางสัญญา พระนางฉายา พระนางสุวรรณี พระนางสวาดี และพระนางมหาวีรยา
แต่ทรงรักพระนางสัญญาซึ่งเป็นบุตรีของพระวิศุกรรมมากที่สุด และมีบุตรร่วมกัน ๓ พระองค์
เนื่องจากพระอาทิตย์ทรงมีรัศมีที่มีความร้อนมาก จนพระนางสัญญาทนไม่ไหวจึงหลบหนีไป และสร้างอวตาลของตน คือพระนางฉายา(เงา)ไว้เป็นชายาแทน โดยที่พระอาทิตย์ไม่ทราบ ทั้งสองอยู่กินจนมีโอรสร่วมกัน คือพระเสาร์
วันหนึ่งพระนางฉายาทรงกริ้วพระยม หนึ่งในโอรสของพระอาทิตย์กับพระนางสัญญา จึงกล่าวสาปแช่งพระยม เมื่อพระยมได้รับผลตามคำสาปแช่งของพระนางฉายา ซึ่งผิดธรรมเนียมเทพ เพราะคำสาปแช่งของมารดาจะไม่ยังผลต่อบุตร
พระอาทิตย์จึงทราบว่าพระนางไม่ใช่มารดาของพระยม ไม่ใช่ชายาคนเดิมของพระองค์
เมื่อพระอาทิตย์ทรงทราบความจริง จึงไม่โปรดปราณพระองค์ในฐานะบุตร เพราะไม่ได้เกิดจากชายาที่แท้จริงของพระองค์


คัมภีร์พรหมมาไววรรตะปุราณะ กล่าวถึงเหตุที่พระเสาร์มีขาพิการไว้
เมื่อครั้งที่พระคเณศประสูติ เหล่าทวยเทพเทวาและพระเสาร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีโสกัณฑ์(ตัดจุก)พระคเณศ
ทวยเทพเทวาต่างเรียงแถวกันเข้าไปชื่นชมเทวบุตรองค์น้อย แห่งพระศิวะผู้เป็นเจ้า กับพระแม่อุมาเทวี(ปารวตี)
แต่เมื่อถึงคราพระเสาร์อวยพรพระบุตร(พระคเณศ) พระเสาร์กลับก้มหน้าไม่ยอมเงยหน้าขึ้นมองพระคเณศ
พระแม่อุมาเทวีจึงตรัสถาม “เหตุอันใดจึงไม่แลดูบุตรของเรา”
พระเสาร์ทูลเล่าความที่ตนถูกสาป
วันหนึ่งขณะพระเสาร์กำลังนั่งสมาธิเข้าฌานถวายพระวิษณุมหาเทพ พระชายาของตนก็เดินเข้ามาหมายจะมาพูดคุยด้วย แต่ตนก็หาได้สนใจไม่ ยังคงนั่งสมาธิต่อ ไม่ถอนออกจากภวังค์เป็นเวลาหลายชั่วยาม
พระชายาจึงกริ้วและสาปแช่งว่า
“ถ้าพระเสาร์ลืมตาขึ้นมาและเพ่งดูผู้ใด ขอให้ผู้นั้นจงพินาศ”
แม้พระแม่อุมาเทวีทราบความ แต่ยังทรงยืนยันให้พระเสาร์แลดูบุตรอันงดงามแห่งตน
พระเสาร์จึงเชิญพระยมผู้เป็นพระเชษฐามาเป็นพยาน ว่าได้รับอนุญาติจากพระแม่อุมาเทวีแล้ว และเพ่งมองดูพระคเณศเทวบุตรองค์น้อย
ทันใดนั้นด้วยคำสาปของชายาพระเสาร์ เศียรพระเทวบุตรจึงหลุดออกจากบ่าทันที และลอยไปไกลถึงไวกูณฐ์สวรรค์แห่งพระวิษณุเจ้า(นารายณ์)
พระนารายณ์ทราบความจึงทรงครุฑออกไปยังลำน้ำปุษปภัทร ตัดศีรษะของพญาช้างที่นอนหันศรีษะไปทางทิศตะวันตก ณ ริมลำน้ำ มาติดให้ที่บ่าของพระคเณศ
(ผู้คนในอดีตจึงไม่นิยมนอนหันศรีษะไปทางทิศตะวันตก ด้วยเกรงว่าจะพบกับ “อกาลมรณะ” หรือ ความตายก่อนเวลา)
ด้วยเหตุการครั้งนี้ พระแม่อุมาเทวีจึงสาปให้พระเสาร์ขาพิการ
ในขณะที่เหล่าทวยเทพ เทวา เทวี และฤาษี ชี พราหมณ์ ที่มาเข้าเฝ้า ต่างได้รับพระพร ได้รับความยินดีและความสวัสดีมีชัยจากพระผู้เป็นเจ้า

ผลจากคำสาปอันร้ายแรงของพระเสาร์ ทำให้พระเสาร์ไม่เป็นที่ยอมรับทั้งจากฝ่ายเทพ มาร และอสูร ต่างรังเกียจและหวาดกลัวในพลังบาปเคราะห์อันร้ายแรงของพระองค์ จึงไม่มีใครคบหาสมาคมด้วย และไม่ต้องการข้องเกี่ยวกับพระองค์เลย

พระเสาร์จึงเป็นเทพผู้อาภัพ เป็นเทพแห่งความมืดผู้เต็มไปด้วยความเคียดแค้น
และทรงตอบแทนสรรพชีวิตทั้งหลายทั่วจักรวาลที่รังเกียจและหวาดกลัวพระองค์
ด้วยการมอบเคราะห์กรรม และทุกข์โทษอันร้ายแรง ทรมาน ยาวนานอย่างไร้ซึ่งการประนีประนอม ซึ่งจากการโคจรช้าของพระเสาร์ จะใช้เวลาลงทัณฑ์(เสวยอายุ)เป็นเวลา ๗ปี ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามการเดินของปฏิทิน (ตามตำแหน่งทางดาราศาสตร์ ดาวพระเสาร์โคจรห่างจากพระอาทิตย์เฉลี่ยประมาณ ๙.๕๔หน่วยดาราศาสตร์ ทางโคจรเป็นรูปวงรี โคจรด้วยความเร็ว ๖ไมล์ต่อวินาที ใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์นานถึง ๒๙.๔๖ปี)

ลักษณะของพระเสาร์ แปลตามคัมภีร์จากพระนามของพระองค์ ดังนี้
นิลวาส (อาภรณ์สีดำ) หรือ หมายถึง มีสีกายดำสนิท
กรูรโลจน์ (มีนัยน์ตาดุร้าย)
ปังคุ (มีขาพิการ)
สัปตารฺจิ (มีเปลวเป็นรัศมีเจ็ดแฉก)
ศนิ (มีความเชื่องช้าเป็นปกติ) หรือ ศไนสฺจร (เคลื่อนไหวช้า)

ในตำรับสันสกฤตเรื่องปาราศรโหราศาสตร์และศานติศาสตร์ ยังกล่าวด้วยว่า พระเสาร์เป็น “นปุงสกลึงค์” หรือ กะเทย
(แทรกนะจ๊ะ : ตามโหราศาสตร์ จึงใช้ในการพยากรณ์ว่า ชายใดที่มีบุคคลิกแบบดาวเสาร์ เป็นคนที่มีบุคคลิกเป็นกระเทย หรือ กระเทย นั่นเอง)

ผู้ที่มีชีวิตอาภัพ กำพร้า พิการทางกายภาพ พิการทางใจ(ลักกเพศ) เป็นที่รังเกียจของผู้อื่น รวมถึงตนเองด้วย(ทำร้ายตนเองหรือพยายามฆ่าตัวตาย) จึงนับได้ว่า เป็น ”ลูกพระศนิ”
มักได้รับความเมตตาเป็นพิเศษ และสามารถบูชาขอพรพระองค์ท่าน (แทรกจ้ะ : ขอกล่าวในบทบูชาพระเสาร์ในบทต่อไปนะจ๊ะ) เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ได้อย่างดีเยี่ยม

พระองค์ทรงประทานทุกข์โทษมหันต์ ความทรมานอันเกินเยียวยา
แต่ในขณะเดียวกันหากทรงโปรดปรานผู้ใดแล้ว ก็ทรงประทานพรเอนกอนันต์ ยิ่งใหญ่มากล้น จนเกินบรรยายได้
อาทิเช่น
ด้านการเงิน :ทรงประทานพร พลิกชีวิตจากยาจกเป็นมหาเศรษฐี โครงการยักษ์ระดับหมื่นล้าน

ด้านความรัก :ทรงประทานพร ความรักที่เป็นไปไม่ได้ ข้ามขอบเขตและขีดจำกัดทั้งปวง

ด้านชัยชนะ :ทรงประทานพร ความสำเร็จและการยอมรับอย่างถูกต้องจากมหาชน อำนาจอธิปไตย

ด้านสุขภาพ :ทรงประทานพร เสมือนฟื้นคืนชีพ โรคร้ายแรงหรือความพิการที่รักษาไม่หาย มะเร็ง อัมพาต วิกลจริต

สาธุ สุขสวัสดิ์มงคลทุกท่าน
โดย : จันทร์ตรี

ที่มา :  https://www.facebook.com/tantradevalai/พระศนิเทพ-शनि-ศนิ-หรือพระเสาร์/2525792650779382/


#By_คุณยายกลิ่นโสม 
#โหราศาสตร์ไทยฉบับเรียนด้วยตนเอง ที่: #www.baankhunyai.com

-----------------------
ดูดวงติดต่อ Line : baankunyai  139
Create Date : 06 ตุลาคม 2563
Last Update : 6 ตุลาคม 2563 15:18:23 น.
Counter : 280 Pageviews.

0 comments
⏰ สะสมอารมณ์ขำ ⏰ โอน่าจอมซ่าส์
(6 มิ.ย. 2564 05:06:38 น.)
20 พฤษภาคม 2021 ลูกชาย somsu4
(20 พ.ค. 2564 20:54:18 น.)
爱哭的小弟弟 Ài kū de xiǎo dìdì น้องเล็กที่เอาแต่ร้องไห้ Kavanich96
(6 พ.ค. 2564 03:15:38 น.)
我不爱你 Wǒ bù ài nǐ ฉันไม่ได้รักเธอ Kavanich96
(29 เม.ย. 2564 16:48:22 น.)
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Baankhunyai.BlogGang.com

คุณยายกลิ่นโสม
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 24 คน [?]