เรื่องราว...ที่นี่...ประเทศไทย
 
มีนาคม 2550
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
30 มีนาคม 2550
 
 
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ กับ คำถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระมหากษัตริย์

หลังการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 พฤติกรรมของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ได้กลายเป็นประเด็นใหญ่ในสังคมไทย มีการถกเถียง วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง อันมีเหตุมาจากการที่มีข้อมูลหลายกระแส มีหลักฐานเอกสารหลายชิ้น ที่หลุดเล็ดรอดออกมาสู่สายตาและการรับรู้ของประชาชนทั่วไป ว่า ท่านประ ธานองคมนตรี เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะรัฐประหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม

การวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ถูกขยายวงกว้างจนกระทั่งพัฒนากลายเป็นประเด็นสาธารณะ และอาจจะลุกลามไปเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการเผชิญหน้ากันในสังคมไทย ระหว่างฝ่ายสนับสนุนพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ กับ ฝ่ายที่เห็นว่าพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งประธานองคมนตรี ดังเช่นที่มีการจุดประกายขึ้นมาแล้ว เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2550 ที่หน้าบ้านสี่เสาเทเวศร์

ประเด็นสำคัญที่จะต้องมากล่าวถึงกัน ก่อนที่จะเลยเถิดกันไปใหญ่ และพัฒนาจากประเด็นพฤติกรรม พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ไปเป็นประเด็น "กระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์" ตามที่นายสนธิ ลิ้มทองกุล และ Manager on li(n)e พยายามบิดเบือน สร้างตรรกะให้ประชาชนเข้าใจผิด ตามที่ตนต้องการ และ ประเด็น "กระทบต่อสถาบันหลักของชาติ" ตามที่ นายถาวร เสนเนียม รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ และ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กำลังสร้างให้เป็นเงื่อนใหม่การเผชิญหน้าของประชาชนในชาติ ซึ่งขณะนี้ที่จังหวัดสงขลา ได้มีการจัดตั้งกลุ่มประชาชนปกป้องพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ขึ้นมาแล้ว โดยการสนับสนุนของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์

สำหรับท่านที่เคยติดตามข้อเขียนของผม จะทราบว่า ผมไม่เห็นด้วยกับคำกล่าวหรือตรรกะที่ว่า การวิพากษ์วิจารณ์พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นการก้าวล่วงสถาบันพระมหา กษัตริย์ และ เข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ด้วยเหตุผลที่ว่า พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานองคมนตรี ซึ่งเป็นตำแหน่งที่พระมหากษัตริย์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัย ตีความเข้าใจโดยง่ายก็คือ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นบุคคลที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย

แม้แต่การใช้คำว่า "จาบจ้วง" พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เพื่อที่จะ "สื่อ"ไปให้ถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ ผมก็ไม่เห็นด้วย และเห็นว่าสื่อมวลชน ตลอดจนผู้คนทั้งหลายที่ใช้ถ้อยคำ "จาบจ้วง" กับ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ นั่นล่ะ เป็นผู้ที่พยายามจะทำให้พล.อ.เปรม ติณสูลานนท กลายเป็น "สถาบัน" ที่สำคัญอีกสถาบันหนึ่งของชาติ

ผมคนหนึ่งล่ะ ที่ยอมรับไม่ได้ และไม่มีวันที่จะยอมรับ

สำหรับผมแล้ว สถาบันสำคัญของชาติ มี 3 สถาบัน ได้แก่ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสภาบันพระมหากษัตริย์

3 สถาบันเท่านั้น ส่วนสถาบันอื่นๆ ผมไม่ยอมรับ

ผมไม่เข้าใจว่า เหตุใด จึงมีความพยายามสร้าง "สถาบันพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์" ขึ้นมาให้มีความสำคัญทัดเทียม หรือ เสมอเท่า "สถาบันพระมหากษัตริย์"

ผมไม่มีวันที่จะยอมรับได้ว่า การกล่าวถ้อยคำพาดพิงพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ คือ การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

เพราะ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ไม่ใช่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แต่ผมก็ไม่เห็นด้วยที่ใครก็ตาม กลุ่มใดก็ตาม องค์กรใดก็ตาม จะพูดจา กล่าวหา พาดพิง ใส่ร้ายป้ายสี พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ด้วยความอันเป็นเท็จ ปราศจากซึ่งข้อความจริง หรือ แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว ทำให้พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติยศ ได้รับความเสียหายทั้งทางกายและจิตใจ ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง

ผมขอสนับสนุนให้มีการดำเนินการตามกฎหมายกับทุกคน ทุกผู้ ทุกกลุ่ม ทุกองค์กรที่กล่าวถ้อยคำหมิ่นประมาท ใส่ร้ายป้ายสี แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว ทำให้พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ได้รับความเสียหาย ตามประมวลกฎหมายอาญา

หากกระบวนการยุติธรรมพิสูจน์ได้ วินิจฉัยได้ ตัดสินได้ว่าผู้ที่กล่าวหา พาดพิง และแสดงพฤติกรรม ทำให้พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ได้รับความเสียหายนั้น ทำไปโดยจิตทุจริต ปราศจากความจริง ขอให้กระบวนการยุติธรรมลงโทษอย่างหนัก เนื่องเพราะพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นบุคคลสำคัญของประเทศ ดำรงตำแหน่งสำคัญของประเทศ และได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้เป็นประธานองคมนตรี ซึ่งเป็นเกียรติยศและเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตที่คนไทยคนหนึ่ง พึงจะได้รับ

แต่ทั้งนี้ การได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี ไม่ได้หมายว่า พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ จะมีสถานะเสมือนหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว หรือ เป็นบุคคลที่จะวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ จนกระทั่งมีการสร้างตรรกะที่ผิดๆ ว่าการวิจารณ์พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ คือ การวิจารณ์พระมหากษัตริย์ การตำหนิพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ คือ การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติไว้ว่า

"มาตรา 8 องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่ เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้"

ไม่มีมาตราใดในรัฐธรรมนูญ ที่บัญญัติไว้ว่า

"ประธานองคมนตรีดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องประธานองคมนตรี ในทางใดๆ มิได้"

ไม่มีมาตราใดในรัฐธรรมนูญ ที่บัญญัติไว้ว่า

"ประธานองคมนตรี มีศักดิ์และสิทธิเหนือกว่า หรือผิดแแผกแตกต่างจากปวงชนชาวไทยทั่วไป"

ตรงกันข้าม รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 บัญญัติไว้ว่า

"มาตรา 30 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิดเชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ ความคิดเห็นทางการเมือง อันไม่ขัดต่อบทบัญ ญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระทำมิได้

มาตราการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคล สามารถใช้สิทธิและเสรี ภาพ ได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือว่า เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม"

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ จึงเป็น "บุคคล" ที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ เพียงแต่มีสถานะทางสังคมที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไป แต่ สถานะที่แตกต่างกัน ก็ไม่ได้รับสิทธิพิเศษใดๆ เหนือกว่าประชาชนทั่วไป

ดังนั้น การที่มีบุคคล หรือกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม พยายามสร้างทฤษฎี สร้างตรรกะ และสร้างความเชื่อผิดๆ ให้แก่ประชาชนว่า "การวิพากษ์วิจารณ์พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นการวิพากษ์ วิจารณ์พระมหากษัตริย์ และเป็นพฤติกรรมหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ" จึงเป็นความพยายามที่จะทำให้ประชาชนทั่วไป เข้าใจสถานะของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ผิดไปจากสถานะที่แท้จริง และเป็นความพยายามที่จะปกป้องพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ โดยไม่ใส่ใจว่าจะส่งผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่อย่างใด

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ผมจึงไม่เห็นด้วยกับเหตุผลที่ว่า "การวิพากษ์วิจารณ์พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ จะกระทำไม่ได้ เพราะเป็นการกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ"

ผมเห็นด้วยกับ นายสนธิ ลิ้มทองกุล ที่บอกว่า "กลุ่มที่ต่อต้าน พล.อ.เปรม จู่ๆ จะไปยืนด่าอย่างเดียวนั้นไม่ได้ ถ้าจะบอกว่าทำอะไรไม่ถูกให้บอกมา บอกเป็นเหตุเป็นผลมา อธิบายความว่า พล.อ.เปรม ท่านเป็นที่ปรึกษาของสถานที่ต่างๆ ธนาคารกรุงเทพ กลุ่มซีพี ท่านเป็นที่ปรึกษานั้น ได้รับเงินเดือนเท่านั้น ก็พูดมา เอาให้ชัด

แต่จู่ๆ จะมาพูดลอยๆ อย่างนี้ไม่ได้ ถ้าพูดมาชัดแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายคนคงจะไปว่าคนที่ไปต่อต้าน พล.อ.เปรม ไม่ได้ ถ้าเขามีเหตุผลมีหลักฐานพวกนี้ เพราะเป็นหน้าที่ของ พล.อ.เปรมที่จะต้องออกมาชี้แจง

ผมเห็นด้วยกับนายสนธิ ลิ้มทองกุล ว่าการวิพากษ์วิจารณ์พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ จะต้องเป็นการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุมีผล และ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ จะต้องออกมาตอบคำถามของประชาชน ไม่ควรทิ้งไว้ให้เป็นเงื่อนงำ และพัฒนาเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการเผชิญหน้ากันของคนในชาติ

ถ้าท่านตอบว่าไม่จริงตามที่ถูกกล่าวหา และมีเหตุผลมาประกอบ มาแสดงให้เชื่อได้ว่าท่านไม่มีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหา ผมเชื่อว่าประชาชนจะรับฟังและยุติความสงสัยที่มีต่อท่าน และจะได้กลับมายอมรับ เคารพนับถือท่าน สมแก่ฐานะที่ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ พึงได้รับจากประ ชาชนทั่วประเทศ นั่นคือ ยอมรับโดยปราศจากข้อสงสัย

สำหรับผม ใคร่ขอนำเสนอแง่มุมความคิดไว้ให้พิจารณาเพียงหนึ่งประเด็น โดยอาศัยบท บัญญัติรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 มาตรา 15 มาเป็นกรอบพิจารณาพฤติกรรมของพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ในฐานะประธานองคมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2549 ที่ผ่านมา

รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 มาตรา 15 บัญญัติไว้ว่า ..

ก่อนเข้ารับหน้าที่ องคมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณ ต่อพระมหากษัตริย์ด้วย
ถ้อยคำดังต่อไปนี้

"ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ"

ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2549 ตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืน มีกระแสข่าวแพร่สะพัดตลอดทั้งวันว่า ทหารกลุ่มหนึ่งจะก่อการรัฐประหาร ยึดอำนาจจากรัฐบาลรักษาการ ซึ่งมีพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรี ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า การก่อการรัฐประหาร ยึดอำนาจ ล้มล้างรัฐธรรมนูญ ล้มล้างรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการกระทำที่ขัดรัฐธรรมนูญและมีความผิดตามกฎหมาย อาญา โทษสูงสุดคือประหารชีวิต

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรี ที่เคยต่อสู้กับทหารกลุ่มหนึ่ง ที่พยา ยามใช้กำลังทหาร เข้ายึดอำนาจมาแล้ว ถึง 2 ครั้ง คือ วันที่ 1-3 เมษายน 2524 และ วันที่ 9 กันยายน 2528 ย่อมจะทราบดีอยู่แก่ใจว่า การใช้กำลังทหารเข้ายึดอำนาจ ล้มล้างรัฐธรรมนูญ ล้มล้างรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และต้องถูกลงโทษ

แต่ทว่า ตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนของวันอังคารที่ 19 กันยายน 2549 พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ในฐานะประธานองคมนตรี ซึ่งได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระมหากษัตริย์ ว่า "...จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทุกประการ" ไม่ได้แสดงให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชน ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามที่ได้ถวาย สัตย์ปฏิญาณตนต่อพระมหากษัตริย์ แต่ประการใด

ตรงกันข้าม กลับมีข่าวแพร่สะพัดตลอดทั้งวันว่า พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะทหารผู้ก่อการรัฐประหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม (อ่านข่าวพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เห็นด้วยการรัฐประหาร ที่นี่)

การเคลื่อนกำลังทหารและขบวนรถถังมาล้อมบ้านสี่เสาเทเวศร์ เพื่อรักษาความปลอดภัย เมื่อตอนหัวค่ำของวันอังคารที่ 19 กันยายน 2549 มีลักษณะพิเศษกว่าการรักษาความปลอดภัยบ้านบุคคลสำคัญทั่วไป คือ มีความเข้มข้นมากเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับการรักษาความปลอด ภัยกองทัพบก ซึ่งเป็นกองบัญชาการคณะรัฐประหาร ในคืนวันนั้น

การปรากฎตัวของพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ในภาพถ่ายพร้อมด้วยคณะผู้ก่อการรัฐประหาร ซึ่งคณะรัฐประหารอ้างว่าเป็นภาพการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระ บรมราชินีนาถ ในพระราชวังสวนจิตรลดา เมื่อเวลาเที่ยงคืนเศษ ของวันอังคารที่ 19 กันยายน 2549 และยืนยันซ้ำอีกครั้งด้วยภาพข่าวโทรทัศน์ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่า พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นบุคคลหนึ่งที่เข้าเฝ้าถวายรายงานการก่อการรัฐประหาร ร่วมกับคณะรัฐประหาร ผู้ที่เห็นภาพถ่ายจำนวนมาก เข้าใจว่าพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นผู้บัญชาการคณะรัฐประหาร ด้วยซ้ำ

จากการให้สัมภาษณ์ของผู้ก่อการรัฐประหาร ยืนยันตรงกันว่า พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เห็นชอบกับการกระทำการรัฐประหาร และเป็นบุคคลที่นำคณะรัฐประหาร เข้าเฝ้าถวายราย งานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในคืนวันดัง กล่าว

หลังการรัฐประหารสิ้นสุดลง คณะรัฐประหารได้เข้ายึดอำนาจการปกครองแผ่นดิน เบ็ดเสร็จ และประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 แล้ว พล.อ.สนธิ บุญยรัตนกลิน หัวหน้าคณะรัฐประ หาร ได้เดินทางเข้าพบพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ที่บ้านสี่เสาเทเวศร์ 2-3 ครั้ง

พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ในฐานะหัวหน้าคณะรัฐประหาร ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอย่างเปิดเผยว่า ได้ไปขอคำปรึกษาหารือจาก พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เกี่ยวกับการการบริหารประ เทศ และการจัดการสถานการณ์ภายในประเทศ

มีการเปิดเผยในเวลาต่อมาว่า นอกจากจะหารือเรื่องการจัดการสถานการณ์ในประเทศ หลังการรัฐประหาร แล้ว ได้มีการหารือเกี่ยวกับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ด้วย และพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นผู้เสนอชื่อ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในขณะนั้น เป็นนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งใช้ตัวเองเป็นผู้รับประกันว่า พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นบุคคลที่เหมาะ สมจะเป็นนายกรัฐมนตรี มากกว่าทุกคน เพราะ เป็นคนดีที่สุด

จากข้อมูลที่พอจะรับทราบได้จากสื่อมวลชนดังกล่าวข้างต้น ผมมีประเด็นที่ใคร่ขอนำเสนอให้พิจารณา ดังนี้

1. พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี หรือ ตัวแทน สามารถชี้แจงได้หรือไม่ว่า นับตั้งแต่ก่อนการรัฐประหาร เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนของวันอังคารที่ 19 กันยายน 2549 ซึ่งมีข่าวแพร่สะพัดว่าจะมีการรัฐประหาร ยึดอำนาจ ล้มล้างรัฐบาล ยกเลิกรัฐธรรมนูญ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ได้แสดงพฤติกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้เห็นหรือเป็นที่ประจักษ์โดยทั่ว ไปว่า ได้ปฏิบัติตามที่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตน ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือไม่ ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 15 บัญญัติไว้หรือไม่

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ได้แสดงให้เห็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั่วไป หรือไม่ว่า ในฐานะประชาชนชาวไทย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ มีหน้าที่ต้องรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ตามรัฐ ธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 มาตรา 66 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า "บุคคลมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญนี้"

2. พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี หรือ ตัวแทน สามารถชี้แจงได้หรือไม่ว่า ในระหว่างที่มีการก่อการรัฐประหาร ซึ่งพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรี ย่อมรู้อยู่แล้วว่า คณะรัฐประหาร ต้องยกเลิก ล้มล้างรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ในฐานะประธานองคมนตรี ได้แสดงพฤติกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อมให้เห็นว่าได้ใช้ความพยายามในการรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 ตามที่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนไว้ต่อพระมหากษัตริย์

3. พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี หรือ ตัวแทน สามารถชี้แจงได้หรือไม่ว่า ในขณะที่คณะรัฐประหาร โดยพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน หัวคณะรัฐประหาร ได้ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฯ ฉบับที่ 3 ให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 สิ้นสุดลง พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ในฐานะประธานองคมนตรี ได้แสดงพฤติกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อมให้เห็นว่าได้ใช้ความพยายามในการต่อต้าน ขัดขวาง คัดค้าน เพื่อไม่ให้มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 ตามที่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนไว้ต่อพระมหากษัตริย์ ว่าจะรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทุกประการ

มีข้อพึงสังเกตว่า ในขณะที่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ นำคณะรัฐประหาร เข้าเฝ้า เมื่อกลางดึกวันที่ 19 กันยายน 2549 นั้น คณะรัฐประหาร ยังไม่ได้ประกาศให้รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 สิ้นสุดลง แต่พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ก็มิได้ขัดขวาง คัดค้านการทำลายล้างรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 แต่อย่างใด ซึ่งผิดคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระมหากษัตริย์

4. พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี หรือ ตัวแทน สามารถชี้แจงได้หรือไม่ว่าการนำคณะรัฐประหาร เข้าเฝ้าถวายรายงานการก่อการรัฐประหาร วันอังคารที่ 19 กันยายน 2549 เป็นการปฏิบัติหน้าที่ประธานองคมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 ใช่หรือไม่ ในขณะที่พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ นำคณะรัฐประหาร เข้าเฝ้าถวายรายงานนั้น ยังไม่ได้มีการประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 หากไม่ใช่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ประธานองคมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ แล้ว พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ นำคณะรัฐประหาร เข้าเฝ้าถวายรายงานการก่อการรัฐประหาร ในฐานะใด เหตุใด พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี จึงไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ และไม่รักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540

รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 บัญญัติหน้าที่ขององคมนตรี ไว้ในมาตรา 12 ว่า

"พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกินสิบแปดคน ประกอบเป็นคณะองคมนตรี

คณะองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความคิดเห็นต่อพระมหากษัตริย์ ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตรย์ทรงปรึกษา และมีหน้าที่อื่น ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้"

เท่าที่ตรวจสอบรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 ไม่มีบทบัญญัติใด กำหนดให้ประธานองคมนตรี มีหน้าที่นำคณะรัฐประหาร ล้มล้างรัฐธรรมนูญ เข้าเฝ้าถวายรายงานก่อการรัฐประหาร

ผมไม่เชื่อว่า พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เข้าเฝ้าเพื่อถวายความคิดเห็นต่อพระมหากษัตริย์ ในเรื่องการก่อการรัฐประหาร

เนื่องจากก่อนหน้านั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตราพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งทั่ว ไป และพระราชทานพระราชประสงค์การตราพระราชกฤษฎีกาจัดการเลือกตั้ง 2 ข้อ เพื่อให้บ้านเมืองกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ให้แก่ประชาชนทั่วไปแล้ว (ระลึกถึง พระราชกฤษฎีกา และ พระราชประสงค์ ที่คณะรัฐประหาร ฉีกทิ้ง ที่นี่)

การที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกาจัดการเลือกตั้ง และทรงพระกรุณาพระ ราชทานพระราชประสงค์ 2 ข้อ ย่อมเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั่วไป ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงมีพระราชเจตนารมณ์เช่นใด และทรงมีพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง ในแนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540

5. พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี หรือ ตัวแทน สามารถชี้แจงได้หรือไม่ว่า การให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาหารือแก่พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้าคณะรัฐประหาร ซึ่งเดินทางเข้าพบที่บ้านสี่เสาเทเวศร์ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะใด และเหตุใด ประธานองคมนตรี ซึ่งมีหน้าที่ "ถวายความคิดเห็นต่อพระมหากษัตริย์ ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตรย์ทรงปรึกษา และมีหน้าที่อื่น ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ" อีกทั้ง ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนจะเข้ารับหน้าที่ว่า"จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอา ณาจักรไทย" จึงไปให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าคณะรัฐประหาร ที่ล้มล้างและยกเลิกรัฐธรรมนูญ

6. พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี หรือ ตัวแทน สามารถชี้แจงได้หรือไม่ว่าในฐานะประธานองคมนตรี ท่านเห็นด้วย สนับสนุน หรือ ต่อต้าน คัดค้าน คณะรัฐประหาร ที่ยึดอำนาจการปกครอง ล้มล้างรัฐธรรมนูญ อย่างไรบ้าง เนื่องจากในวันที่มีการรัฐประหาร และหลังการรัฐประหาร จนถึงขณะนี้ มีประชาชนจำนวนมาก ต่อต้าน คัดค้านการรัฐประหาร โดยใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 65 ที่บัญญัติว่า

"บุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทำใดๆ ที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่ง มิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรม นูญ"

แน่นอนว่า การรัฐประหาร ไม่ใช่การได้ซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประชาชนจึงมีสิทธิที่จะต่อต้านโดยสันติวิธี

มีคำถามว่า ในการต่อต้านการรัฐประหารของประชาชน พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ทั้งในฐานะประธานองคมนตรี และในฐานะประชาชน ได้แสดงพฤติกรรมให้เห็นว่ามีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด

การที่มีข้อมูลปรากฎในภายหลังการรัฐประหารว่า บุคคลที่ทำงานรับใช้ใกล้ชิดพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศในฐานะรัฐบาล และ เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หลายคน ทำให้ประชาชนเข้าใจว่าพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ มีส่วนสนับสนับสนุนการรัฐประหารมากกว่าต่อต้าน และเชื่อว่า พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ มีส่วนในการล้มล้างรัฐธรรมนูญ มากกว่ารักษาไว้ ตามที่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาล ที่มีพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี

เพียงแค่ 6 ประเด็นที่ผมนำเสนอมานี้ หาก พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ในฐานะประธานองคมนตรี หรือ ตัวแทน สามารถชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจได้ว่า เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2549 พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ได้ปฏิบัติตามที่ถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระมหากษัตริย์ ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 15 แล้ว ผมเชื่อว่าประชาชน ก็จะคลายความสงสัยและยุติการกล่าวหา พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ มีส่วนร่วม หรือ อยู่เบื้องหลังการรัฐประหาร ล้มล้างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ลงได้ไม่มากก็น้อย

ผมเชื่อว่า พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ในฐานะประธานองคมนตรี ในฐานะผู้ใหญ่ของบ้าน เมือง มีความปรารถนาดีต่อประเทศชาติและประชาชน จะลดเงื่อนไขการเผชิญหน้าของคนในชาติ อันมีเหตุมาจากตัวท่าน อย่างแน่นอน

เว้นเสียแต่ว่าท่านจะมีส่วนร่วมกับการรัฐประหาร จริงๆ ตามที่ นายสุริยะใส กตะศิลา โฆษกพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย บอกกับสื่อมวลชนว่า " วันนี้ก็เห็นโดยพฤตินัยได้อย่างชัด เจนว่า พลเอกเปรมใช้อำนาจนั้นผ่านคปค.ท่านนั่งบัญชาการอยู่ที่บ้านสี่เสาฯ และไม่มีใครคิดว่าท่านจะกล้าทำ หรือไม่มีใครคิดตอนที่นั่งร่างรัฐธรรมนูญปี 2540 ว่า การรัฐประหารครั้งนี้องคมนตรีจะมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเปิดเผยขนาดนี้"

หากพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ มีพฤติกรรมดังที่นายสุริยะใส กตะศิล กล่าวจริง ก็น่าเป็นกังวลอย่างยิ่งสำหรับประชาชนชาวไทยทุกคน ว่า คำถวายสัตย์ปฏิญาณตนที่พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ กล่าวต่อเบื้องพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะมีคำใดบ้างที่เป็นคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ด้วยความจริงใจต่อองค์พระมหากษัตริย์ ในเมื่อท่านได้แสดงให้เห็นแล้วว่า ท่านไม่ได้ รักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามที่ได้ถวายสัตย์ปฏิ ญาณตนต่อพระมหากษัตริย์

จะเกินเลยและรวบรัดไปไหม ถ้าจะสรุปว่า พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระมหากษัตริย์ ด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ

จะคิดมากเกินไปไหม ถ้าจะตั้งคำถามว่า พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ จริงหรือไม่?

ถ้าเป็นผู้จงรักภักดีจริง เหตุใด พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ จึงไม่ปฏิบัติตามถ้อยคำที่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระมหากษัตริย์

หากกล่าวถึงความจงรักภักดีพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ก็นำมาสู่ข้อสงสัยและปริศนาคาใจประชาชนชาวไทยจำนวนมาก ที่มีต่อพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งผมเชื่อว่า หากพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ มีคำตอบที่ดีมีเหตุผล ก็จะทำให้ประชาชนคลายความสงสัย และกลับมานิยมชื่นชมศรัทธาท่าน เช่นเดิม

ข้อสงสัยต่อความจงรักภักดีของพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ที่มีต่อสถาบันพระมหา กษัตริย์ นั้น มีที่มาจาก "ปาก" นายสนธิ ลิ้มทองกุล เป็นสำคัญ

เป็นที่ทราบกันทั่วไป และมีพยานหลักฐานปรากฎอยู่หลายกรณีว่าในการเปิดเวทีปราศรัยปลุกระดมประชาชนให้เข้าใจผิดและรวมพลังขับไล่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร พ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตลอดระยะเวลา 1 ปีเศษที่ผ่านมา นายสนธิ ลิ้มทองกุล บังอาจกล่าวถ้อยคำ พาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลายครั้งหลายหน จนพี่น้องประชาชนจำนวนมาก ในฐานะพสกนิกรชาวไทย ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายสนธิ ลิ้มทองกุล

พี่น้องประชาชนทุกสาขาอาชีพ ทุกภาคของประเทศไทย มีความหวังว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะใช้กฎหมาย และ กระบวนการยุติธรรม หยุดพฤติกรรมนายสนธิ ลิ้มทองกุล ได้ อันจะเป็นการปกป้องและรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ให้ถูกนายสนธิ ลิ้มทองกุล นำไปกล่าวพาดพิงอ้างอิงถึงเพื่อให้ประชาชนเข้าใจพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ผิด นำไปสู่การเผชิญหน้าของคนในชาติ และพัฒนาไปสู่การสร้างเงื่อนไขให้คณะรัฐประหารเข้ามายึดอำนาจ

ข้อสงสัยของพสกนิกรผู้จงรักภักดีจำนวนมาก ก็คือ ในขณะที่ประชาชนทั่วไปมีความรู้สึกเจ็บปวด เดือดร้อนกับพฤติกรรมของนายสนธิ ลิ้มทองกุล ที่บังอาจกล่าวถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แต่ไม่เคยปรากฎให้เห็นสักครั้งเดียวว่า พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ได้แสดงพฤติกรรม ว่า ได้ตำหนิ หรือ ตักเตือน หรือ ห้ามปราม หรือ ดำเนินคดีทางกฎหมาย หรือ ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด กับนายสนธิ ลิ้มทองกุล ให้หยุดพฤติกรรม "โหนฟ้า" ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ เสื่อมเสียพระเกียรติยศ

โดยเฉพาะคำกล่าวว่าที่ว่า "ราชวงศ์จักรีคือพรรคของผม" นับว่าเป็นถ้อยคำแสดงถึงความเหิมเกริมอย่างที่สุดของนายสนธิ ลิ้มทองกุล บิดเบือนความจริง เพื่อประโยชน์แก่ตน แต่ทำให้ สถาบันพระมหากษัตริย์ ได้รับผลกระทบ แต่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ กลับเพิกเฉย เมินเฉยต่อถ้อยคำไม่บังควรดังกล่าว ราวกับว่าไม่ได้ยิน ในขณะที่ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ ได้ยินกันเต็มสองหู

มิหนำซ้ำ หลังการกล่าวถ้อยคำดังกล่าว นายสนธิ ลิ้มทองกุล ยังเดินทางไปขอเข้าพบพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ที่บ้านพักสี่เสาเทเวศร์ อีกด้วย ถึงแม้จะไม่ได้พบ แต่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ก็เพิกเฉยต่อพฤติกรรมนายสนธิ ลิ้มทองกุล มาโดยตลอด (สนธิ ลิ้มทองกุล กล่าวสดุดีพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ หน้าบ้านสี่เสาเทเวศร์ หลังจากแอบอ้างเป็นสมาชิกพรรคราชวงศ์จักรี ที่นี่)

พฤติกรรมของพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ที่ปรากฎให้สาธารณชนได้เห็น จึงนำไปสู่การตั้งคำถาม 2 ข้อ คือ

1. ในฐานะประธานองคมนตรี พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ได้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ พุทธศัก ราช 2540 มาตรา 15 จริงหรือไม่

มาตรา 15 ก่อนเข้ารับหน้าที่ องคมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้

"ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้า จะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อ สัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งรักษาไว้ และปฏิบัติตาม ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ"

2.ในฐานะประชาชนชาวไทย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ได้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
พุทธศักราช 2540 มาตรา 65 จริงหรือไม่

มาตรา 66 บุคคลมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปก ครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขตามรัฐธรรมนูญ นี้

การตั้งคำถามทั้ง 2 ข้อนี้ ยืนอยู่บนหลักการสำคัญแห่งรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 เป็นสำคัญ ซึ่งผมได้เรียบเรียงมานำเสนอ โดยยกเหตุการณ์ประกอบ และตัด กลั่นกรองความรู้สึก อารมณ์ต่างๆ ออกเกือบทั้งหมด (ยอมรับว่ามีความผิดหวังอยู่บ้าง)

ผมเชื่อว่าหาก พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ หรือ ตัวแทน ชี้แจงประเด็นเหล่านี้ให้ประชาชนเข้าใจได้ การกล่าวหา วิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่มีเหตุอันควรกล่าวหา และไม่มีเหตุอันควรตั้งคำถาม ต่อพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ก็จะหมดสิ้นไปเสียที

เงื่อนไขการเผชิญหน้าของพี่น้องร่วมชาติ ต่อประเด็น "สถาบันพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์" อันจะนำไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ของคนไทยทั้งชาติ จะได้หมดสิ้นไปด้วย

ข้อเสนอของผม ก็คือ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ สมควรต้องชี้แจงและตอบคำถามประชาชน ครับ

ได้โปรดเห็นแก่ความสงบสุขของประเทศชาติ และประโยชน์ของประชาชนเถิดครับ

---------------------------


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บางมาตรา ที่บัญญัติเกี่ยวกับ พระมหากษัตริย์ องคมนตรี สิทธิและหน้าที่ของประชาชน ในการรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

มาตรา 8 องค์พระมหากษัตริย์ ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่ เคารพสัก การะผู้ใด
จะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้

มาตรา 9 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็น อัครศาสนูปถัมภ์

มาตรา 10 พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย

มาตรา 11 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะสถาปนา ฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

มาตรา 12 พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกินสิบแปดคน ประกอบเป็นคณะองคมนตรีคณะองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความคิดเห็นต่อพระมหากษัตริย์ ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตรย์ทรงปรึกษา และมีหน้าที่อื่น ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา 13 การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรี พ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง ประธานองคมนตรี หรือให้ประธานองคมนตรีพ้นจากตำแหน่งให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้งองคมนตรีอื่นหรือให้องคมนตรีอื่นพ้นจากตำแหน่ง

มาตรา 14 องคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตุลาการ ศาลปกครอง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือน ประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หรือสมาชิก หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ใน พรรคการเมืองใดๆ

มาตรา 15 ก่อนเข้ารับหน้าที่ องคมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้
"ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้า จะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อ สัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งรักษาไว้ และปฏิบัติตาม ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ"

มาตรา 16 องคมนตรีพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก หรือ มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่ง

มาตรา 63 บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้าง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพี่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ มิได้

ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำการตามวรรคหนึ่ง ผู้รู้เห็นการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจ สอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้ เลิกการกระทำดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนการดำเนินคดี อาญาต่อผู้กระทำการดังกล่าว ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้พรรคการเมืองใดเลิก กระทำการตามวรรคสองศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมือง ดังกล่าวได้

มาตรา 65 บุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทำใดๆ ที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่ง มิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

มาตรา 66 บุคคลมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปก ครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขตามรัฐธรรมนูญ นี้Create Date : 30 มีนาคม 2550
Last Update : 23 กุมภาพันธ์ 2553 22:20:58 น. 76 comments
Counter : 1377 Pageviews.

 
คิดยังไงกะรูปสี่เหลี่ยม


โดย: lglnv (Mr.Tyger ) วันที่: 30 มีนาคม 2550 เวลา:12:39:21 น.  

 
จาก hi-thaksin.org เองเหรอ เราว่ายังมีข้อมูลที่บิดเบือนอยู่นะ แต่ก็ชื่นชมความพยามยามหาข้อกฎหมายมาอ้างอิง


โดย: เสี่ยวลี่ วันที่: 30 มีนาคม 2550 เวลา:19:40:35 น.  

 
ผมเชื่อในตัวป๋าเปรมครับ


โดย: เด็ก ม.ว. IP: 203.148.183.3 วันที่: 2 เมษายน 2550 เวลา:19:54:26 น.  

 
พวกที่ประท้วงป๋าเปรมผมคิดว่าอยากดังก่อนเลือกตั้ง


โดย: บอย IP: 125.24.45.96 วันที่: 3 เมษายน 2550 เวลา:7:30:42 น.  

 
ช่วงนี้ห้ามหาเสียงก็เลยหาวิธีต่างๆเพื่อให้ดัง


โดย: บอย IP: 125.24.45.96 วันที่: 3 เมษายน 2550 เวลา:7:39:54 น.  

 
ความดีไม่มีขายใครอยากได้ทำเอาเอง รักป๋าค่ะ


โดย: คนสงขลา IP: 58.181.145.220 วันที่: 3 เมษายน 2550 เวลา:9:15:00 น.  

 
แน่นอนก็กระเทยย่อมกระทำเหมือนจิตสตรีเพศอยู่แล้วสิ่งใดที่กระทำให้กูโกรธย่อมไม่รักษาสัจจะ ไม่รักษาประชาธิปไตย


โดย: นายรักษ์ ประชา IP: 203.172.201.1 วันที่: 3 เมษายน 2550 เวลา:9:29:24 น.  

 
ลูกมาด....ลูกนภา....ลูกเมืองชัย.......แต่ที่ไม่มีลูกระเพราะเขาทรายมันไม่หล่อ....ฮา...


โดย: เทเวศน์ IP: 125.24.160.103 วันที่: 3 เมษายน 2550 เวลา:12:04:26 น.  

 
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ป๋านั่นหล่ะรู้ดีกว่าใคร


โดย: บางขุนเทียน IP: 125.24.160.103 วันที่: 3 เมษายน 2550 เวลา:12:06:38 น.  

 
เบื่อเมืองไทย กินจนเปรม


โดย: โกงกิน จนเปรม IP: 210.86.220.192 วันที่: 3 เมษายน 2550 เวลา:21:50:02 น.  

 
สะใจมาก ๆ


โดย: ทอง IP: 222.123.77.216 วันที่: 5 เมษายน 2550 เวลา:0:13:54 น.  

 
คิดยังไงกับหน้ากลมๆๆๆ


โดย: assd IP: 202.28.27.3 วันที่: 5 เมษายน 2550 เวลา:11:06:06 น.  

 
ลูกน้องไม่มีจะกินนะสิ เปรม ถึงได้ออกมาสนับสนุน พรรค ปชป. ทำตัวเป็นกลางสิ เปรม องมนตรี หลายคนเขายังอยู่เฉย เปรมก็คนธรรมดา ไม่มีเชื้อ ฯ ทำไมจะดูหมิ่นไม่ได้ ท่านมียศนำหน้าเหนือประชาชน ทั่วไป หน้าจะทำตัวเป็นกลาง ยศ หรือตำแหน่ง ที่ท่านได้มานั้นก็จะ พระเจ้าอยู่หัว ในเมื่อปีมหามงคล ท่านทำไมตัวแบบนี้ อย่าคิดว่าทำอะไรแล้วไม่มีใครรู้ ถ้าไม่มีมูล เขาไม่ออกมาว่าท่านหรอก พวกที่ว่าเปรมดี ลองวิเคราะห์สิ ว่ามันเท็จจริงแค่ไหน ลูกผู้ชายชาติทหาร ผิดก็กล้ารับสิ อย่าทำเป็นหน้าตัวเมียหน่อยเลย ทนไม่ได้จริง เข้าข้างกันจัง ทั้งสนธิ คมช. Mark ม.7 ประสค์ กล้าลงแดง อีสตง.ไอ้ผู้ว่า เรือดับเพลิง


โดย: ทหาร IP: 124.157.136.102 วันที่: 6 เมษายน 2550 เวลา:15:36:14 น.  

 
ทำไมถึงไม่อยู่อย่าสงบนะทั้งที่จริงเค้าก้อกำหนดออกมาแล้วว่าอะไรเป็นอะไรขอแค่รอทำไมไม่ห่วงประเทศไม่ห่วงองค์พระมหากษัตริย์กันหรืออย่างไรคนที่เดินออกมาชุมนุมประท้วงนะทำเพื่ออะไรกันแน่ถ้าอยากทำเพื่อประเทศจริงๆก็ลองหยุดอยู่นิ่งๆๆดูสิทุกอย่ามันก็จะคลี่คลายในที่สุดขอแค่รอ พวกที่ออกมาประท้วงออกมาต่อต้านพวกนี้ไม่ได้รักในหลวงหรอกทำเพื่อผลประโยชน์และนายเก่าที่หมดอำนาจมากกว่า


โดย: นักศึกษา ปวช.2 IP: 124.157.244.246 วันที่: 6 เมษายน 2550 เวลา:21:08:52 น.  

 
การที่ประเทศชาติจะอยู่เย็นเป็นสุขได้ ไม่ได้หมายความว่าจะขึ้นอยู่กับคนเพียงคนเดียว เว้นแต่ประชาชนทุกคนนั้นเองที่จะร่วมมือกันในการรักษาประเทศชาติบ้านเมือง มันพูดอยากที่จะบอกว่าในสังคมจะมีแต่คนดี ลองคิดดูแล้วกันว่าคนที่มาทำงานเพื่อบ้านเมืองแล้วแน่นนอนว่าจะต้องถูกวิพากวิจารณ์ อีกฝ่ายก็พยายามขุดคุ้ยให้มีสักเรื่องที่มันไม่ดีออกมา แล้วต่อไปใครอยากจะมาเสียสละทำเพื่อชาติบ้านเมือง ลองคิดกับตัวเองดูหากเป็นเรา


โดย: นิสิต IP: 158.108.133.178 วันที่: 7 เมษายน 2550 เวลา:0:32:38 น.  

 
ก่อนทำไม่คิด คงนึกว่าทำแล้วประชาชนทั้งประเทศชื่นชม แต่ลืมคิดไปว่ากลุ่มคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ต่อต้านระบบทักษิณ ประชาชนอีก 19 ล้านเสียงยังรอกการกลับมาของวีรบุรุษกู้ชาติตัวจริง ที่เคยกู้ชาติให้คนไทยจาก IMF มาแล้ว อย่างน้อยขอให้สำนึกบุญคุณใจจุดนี้ ผมไม่เห็นเคยสนธิลิ้มหรือสุริยะใสจะทำอะไรเพื่อชาติเลย อีกคนต้องการแก้แค้น อีกคนต้องการดัง อ้อ จำลองอีกคน แค่โดนยึดที่ผิดกฎหมายก็ไม่พอใจ ออกมาร่วมขับไล่อีก พวกนี้มีวัตถุประสงค์ส่วนตัวทั้งนั้น ไม่ได้มากู้ชาติอะไรหรอก ในหลวงท่านยังตรัส "เอะอะอะไรก็กู้ชาติๆ" เดี๋ยวจะได้กู้ชาติของจริง ไม่นานเกินรอ แล้วจะรอดูไอ้พวกม๊อบกู้ชาติซิ มันจะออกมาช่วยชาติของเราแค่ไหน


โดย: เอะอะอะไรก็กู้ชาติๆ IP: 125.24.10.223 วันที่: 8 เมษายน 2550 เวลา:12:04:02 น.  

 
เมื่อไหร่จะเลิกทะเลาะกันซะที ไม่อยากสงบๆบ้างหรือ เมืองไทยยังวุ่นวายไม่พอหรือไง....


โดย: เบื่อที่สุด IP: 125.27.175.138 วันที่: 9 เมษายน 2550 เวลา:10:59:50 น.  

 
การที่บ้านเมืองเป็นแบบนี้ไม่อยากจะโทษใครว่าใครผิดใครถูกแล้วให้ผู้นั้นเป็นผู่รับผิด แต่อยากให้คนไทยทุกคนออกมาแสดงบทบาทที่ถูกต้อง ดีกว่าจะมานั่งโยนว่าใครคนนั้นคนนี้ บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย ข้าพเจ้าก้อเป็นคนไทยหนึ่งคนที่ไม่อยากให้บ้านเมืองเป็นเเบบนี้ซึ่งมันมีผลกระทบไปรอบด้านแม้แต่ข้าพเจ้าเองที่เป็นนักศึกษา วันก่อนข้าพเจ้าดูละครเรื่องตากสิน รู้สึกขนลุกตอนที่ท่านให้เหล่าทหารของท่านหยิบดินแล้วมาเหน็บที่สะโพกเพื่อเก็บไว้ว่าเหล่าทหารเหล่านั้นจะปกป้องประเทศไว้ให้ลูกหลานอย่างพวกเราได้อยู่ แต่ข้าพเจ้ามาดูถึงบ้านเมือง ณ ตอนนี้มันทำให้กลับรู้สึกกลัวทันที ว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้ ทั้งๆที่พวกเราก้อเป็นคนไทยด้วยกันทั้งนั้น
*ปล.ตอนนี้บ้านเมืองต้องการความสามัคคี


โดย: ...คนไทยหนึ่งคนในหกสิบกว่าล้านคน... IP: 61.91.188.19 วันที่: 10 เมษายน 2550 เวลา:16:29:24 น.  

 
หรือถิ่นกาขาวจะเป็นจริง


โดย: เทพเมฆา วันที่: 11 เมษายน 2550 เวลา:9:38:06 น.  

 
เกียดอีเปรม อีตุ๊ด


โดย: คนไทย IP: 203.149.4.6 วันที่: 23 เมษายน 2550 เวลา:11:53:01 น.  

 
ผมมีความศรัทธาป๋าเปรมมาก(นามมาแล้ว) แต่ช่วงหลังของยุคทักษิณเห็นป๋าเปรมออกไปบรรยายในทำนองเกี่ยวข้องกับการเมืองมากไปหน่อย และยิ่งเห็นพาพวกทำรัฐประหารเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัว ผมเริ่มรู้สึกตัวว่าตัวเองหลงไปศรัทธาคนผิด...ท้อแท้ต่อชีวิตเสียจริง


โดย: พิทักษ์เปรม IP: 125.26.20.242 วันที่: 28 พฤษภาคม 2550 เวลา:20:45:01 น.  

 
พวกคุณเอาแต่โจมตีกันโดยมิได้เห้นแก่ประโยชน์ของชาติเลย ขัดแย้งกันแต่ประโยชน์เพราะคนพวกหนึ่งทำเพื่อชาติ แต่พวกคนที่กำลังโกบโกยผลประโยชน์ของชาติคุณกลับเข้าข้าง ไอ้พวกโง่บ้าทักษิณ..ส้นตีน..


โดย: คนของในหลวง IP: 203.158.118.14 วันที่: 8 พฤษภาคม 2551 เวลา:17:49:20 น.  

 
คนโง่ย่อมไม่มีวันเข้าใจถึงคำว่าที่สูงที่ต่ำ คิดแต่ว่าอยากจะมียศฐาทัดเทียมกัน บางคนอยากเป็นแทนในหลวงอยากยึดประเทศ ใครเล่าจะเท่าทักษิณที่อยากเป็นพระเจ้าแผ่นดินและพ่อพระ


โดย: คนของในหลวง IP: 203.158.118.14 วันที่: 8 พฤษภาคม 2551 เวลา:17:52:13 น.  

 
เวลามีน้อยนะอีเปรม เชือดคอตัวเองซะเพื่อล้างบาปตัวเอง


โดย: บักปอบ IP: 222.123.45.157 วันที่: 9 พฤษภาคม 2551 เวลา:13:27:15 น.  

 
ปล่อยวางเถอะท่าน ประเทศไทยไม่ใช่ของท่านคนเดียวให้เด็กรุ่นหลังเขาดูแลกันบ้าง ท่านจะได้ตายโดยสงบวิญญาณท่านจะได้ไปสู่สรวงสวรรค์ไม่เป็นกังวลทำใจให้สบายใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้เด็กๆมันกราบไหว้อย่าทำให้บ้านเมืองแบ่งฝ่ายมันเป็นบาปนะท่าน


โดย: รักสันติ IP: 203.149.33.6 วันที่: 13 พฤษภาคม 2551 เวลา:14:31:17 น.  

 
คนที่วิจารณ์ท่านองคมนตรี คุณก้มดูตัวเองหรือยัง ว่าคุณได้ทำคุณอะไรให้กับแผ่นดินบ้างหรือยัง


โดย: สงสารประเทศไทย IP: 125.27.95.42 วันที่: 7 มิถุนายน 2551 เวลา:13:45:42 น.  

 
ใครทำอะไรก็รู้อยู่แก่ใจ เปรมนั่นแหละตัวอมคำตอบ


โดย: คนไทย IP: 117.47.48.209 วันที่: 25 มิถุนายน 2551 เวลา:10:39:46 น.  

 
ไอ้หำ


โดย: กล้วย IP: 125.27.72.9 วันที่: 25 กรกฎาคม 2551 เวลา:19:59:46 น.  

 
ไอ้หวย


โดย: กล้วย IP: 125.27.72.9 วันที่: 25 กรกฎาคม 2551 เวลา:20:00:26 น.  

 
ป๋าเปรมเป็นเเอ๊บเเมนเปล่า


โดย: คนไทยเต็มขั้น IP: 117.47.202.128 วันที่: 4 สิงหาคม 2551 เวลา:18:58:30 น.  

 
พวกควายทั้งนั้นที่ชื่นชอบพวกแอ๊บ...หัดลืมหูลืมตาเสียบ้าง


โดย: สงสารประเทศไทย IP: 125.24.165.55 วันที่: 29 กันยายน 2551 เวลา:19:58:05 น.  

 
ใครจะยังไง ก็ช่างแต่ไม่อย่างเดียว ตระกูลชินวัฒ
ไม่ไหวแม่งกินเก่งจริงๆ


โดย: badabada IP: 125.24.73.179 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2551 เวลา:12:03:50 น.  

 
เปรมเฮงซวย


โดย: p IP: 114.128.40.34 วันที่: 24 มกราคม 2552 เวลา:10:47:47 น.  

 
เปรม อยากจะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน ทำตัวเสมือนเจ้า


โดย: x japan IP: 124.122.138.245 วันที่: 28 มีนาคม 2552 เวลา:2:02:13 น.  

 
ทักษิณตายไปกูจะจัดการมึง..


โดย: กก IP: 124.120.254.5 วันที่: 28 มีนาคม 2552 เวลา:20:26:22 น.  

 
ไอ้เปรมอยู่เบื้องหลังความวุ่นวาย และความฉิบหายของ
ประเทศ เพราะความบ้าอำนาจของมัน เก่งจริงออกมาพูดสิ
อมอะไรอยู่ อย่าทำเป็นคนดีเลยเขารู้ทันกันหมดแล้ว แก่แล้วน่าจะทำให้คนรักและนับถือ แต่ตอนนี้คนเขาสาปแช่งมึง กันเต็มไปหมดแล้ว


โดย: นาตา IP: 125.24.55.114 วันที่: 29 มีนาคม 2552 เวลา:11:49:30 น.  

 
ถ้าไม่เป็นความจริงก็ออกมาพูดสิ ยอมรับเถอะป๋าแล้วก็ยุติ
ทุกอย่าง แล้วก็ออกจากตำแหน่งไปซะ อย่านั่งกินนอนกิน
บนเงินภาษีประชาชน มันเปลืองเงินแผ่นดิน


โดย: นิรนาม IP: 125.24.55.114 วันที่: 29 มีนาคม 2552 เวลา:11:55:53 น.  

 
คนทำชั่วไม่มีใครทำชั่วแล้วพูดความจริงหลอกครับ ถ้าไม่มีหลักฐานเอาผิดได้ ยากที่จะให้คนทำผิดจะพูดความจริง ผลประโยชนอันมหาศาลภาษีประชาขน ์ ลาภ ยศ สันเสริญ เคยได้ยิมมั๊ยครับ ความลับไม่มีในโลก เพราะหน้าต่างมีหู ประตูมีช่อง ููใครผิดสักวันมันต้องเผยออกมาให้เห็น แล้ววันนั้นถึงจะช้าไปหน่อย มันก็คงได้รับ ผลกรรมร้อยเท่าพันทวีคูณอย่างแน่นนอน แล้วเราประชาชนชาวไทยต้องรู้กัน ว่าใครโกหก นรกในยมโลกกำลังรอมันอยู่ เชื่อผมเถอะ แดนนรก นะมีจริง ท่านๆๆเชื่อผมมั๊ย


โดย: xoxo IP: 124.121.148.99 วันที่: 30 มีนาคม 2552 เวลา:5:28:04 น.  

 
คนที่ไม่มีความรู้เขาก็ดูออกหรอกว่าป๋านะตัวทำการปฎิวัติ
ทำความเสือมเสียสถาบันองคมนตรีหมดสงสารในหลวงจังครับ


โดย: ไม่มีความรู้ก็ใช่ว่าโง่ IP: 222.123.91.165 วันที่: 2 เมษายน 2552 เวลา:22:37:14 น.  

 
ก็มรึงคือ กะโ-กทักกี้ไง ควา ย


โดย: คนไทยไม่เอาแม้ว IP: 124.120.2.240 วันที่: 4 เมษายน 2552 เวลา:10:11:24 น.  

 
อีเปรม มันรู้ว่าสถาบันเสื่อม ถ้าไม่ออกจากประธานองคมนตรี ... ถ้ามันรักพระมหากษัตริย์จริง แค่ข้อกล่าวหานิด ๆ หน่อย ๆ ก็ต้องลาออกแล้ว มันดื้อแพร่งทำไม กับตำแหน่งองคมนตรี


โดย: คนไทยที่รักในหลวง IP: 114.128.27.240 วันที่: 5 เมษายน 2552 เวลา:19:33:00 น.  

 
ชาติไทยมี 3 สถาบัน คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีอีกเหรอ ...สถาบัน องคมนตรี ทำไมคนไทยจึงอยากเอามาเป็นสถาบัน มันไม่ใช่ซะหน่อย หรือว่าไง อีเปรม


โดย: รักในหลวง IP: 114.128.27.240 วันที่: 5 เมษายน 2552 เวลา:19:36:02 น.  

 
เขารู้กันทั้งเมือง ไอ้พวกงมงาย ชูกันดีนัก อีเปรมมันไม่กบฏชัด ๆ น่าตัดหัว อำมาตขี้โกง ปล้นประชาธิปไตย
ไม่มีมูล หมาไม่ขี้หรอกไว๊ย ไอ้พวกงมงายรักอีเปรม


โดย: รักในหลวง IP: 114.128.27.240 วันที่: 5 เมษายน 2552 เวลา:19:41:35 น.  

 
เราต้องเชิดชู สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผู้ใดล้มล้าง สถาบัน ชอบแอบอ้างสถาบัน พระมหากษัตริย์ อย่างเช่น ขันที เปรม และ อำมาต สุรยุทธ์ ถ้าเป็นสมัยโบราณโดนตัดหัวไปแล้ว


โดย: รักในหลวง IP: 114.128.27.240 วันที่: 5 เมษายน 2552 เวลา:19:45:12 น.  

 
รักป๋า...อยากให้ป๋าตายเร็ว ๆ


โดย: ครูไทย IP: 125.25.226.192 วันที่: 6 เมษายน 2552 เวลา:14:33:12 น.  

 
ในหลวง - พระราชวังไกลกังวล
เปรม - บ้านไร้กังวล

เห็นถึงความเทียบเคียงแล้วหรือยัง จะหน้ามืดตามัว
รัก E - เปรม กันอยู่อีกหรือ ตื้น ๆ แค่เนี๊ยะ


โดย: รักในหลวง IP: 203.157.42.1 วันที่: 7 เมษายน 2552 เวลา:16:12:03 น.  

 
วันที่ 8 เม.ย. นี้ ร่วมใส่เสื้อแดง เพื่อบอกว่า เรารักประชาธิปไตย ( ไม่เอาแบบปลอมๆ นะป๋าเปรม ปลอมไม่เนียน )


โดย: รักแต่ในหลวง ไม่รักเปรม IP: 125.26.162.255 วันที่: 8 เมษายน 2552 เวลา:4:16:39 น.  

 
ทำไมเปรมเปรท ให้ทหาร กราบ เท้าตัวเองด้วย มืง เป็น ใคร ยิ่งใหญ่มาจากใหน


โดย: สงขลา IP: 118.175.62.63 วันที่: 8 เมษายน 2552 เวลา:11:59:02 น.  

 
ป๋าทำตัวโคตรเซ....ง เลย ไม่พูดแสดงว่ายอมรักทุกข้อกล่าวหา ประหารชีวิตได้ฮ้า


โดย: เสิศ IP: 115.67.2.54 วันที่: 11 เมษายน 2552 เวลา:9:59:40 น.  

 
ไอ้เปรมมันเหี้ย พวกคุณใช้สมองคิดนิดนึงว่าระบบอำมาตย์ที่เขาว่ามันมีจริงมั้ย ตอบแทนเลยว่าจริง คนไทยควรยอมรับความเป็นจริงกันหน่อย นักการเมืองทุกสมัยที่ผ่านมาไม่เคยมีใครไม่คดโกงมากหรือน้อยนั่นอีกเรื่องนึง ที่ผ่ามมาทักษิณโคตรกินเลยแต่ประเทศไทยแม่งก็โครตเจริญเลย หรือใครจะปฏเสธว่าไม่จริง ไม่ได้บอกว่าแม้วดี แต่นี่คือความเป็นจริงว่าเขากิน แต่เขาทำ แล้วที่แม้วอยู่ไม่ได้เพราะแม้วปฎิรูประบบราชการไทยไง กวาดล้างระบบเจ้าขุน มูลนาย เคยมั้ยราชการไทยทำงานรับใช้ประชาชนวันเสาร์ เคยมั้ยที่ประชาชนร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐได้ ก็เห็นมียุคแม้วนี่แหละ ขอบคุณไม่มีวันลื้ม ก็เลยทำให้ไอ้พวกเหี้ยเปรมแม่งรับไม่ได้กลัวสูญเสียอำนาจ และหมดความสำคัญไง เลยเอาพระเจ้าอยู่หัวมาอ้าง ที่จริงไม่ควรไปดึงท่านมาให้แปดเปื้อนความชั่วของมึงเลย แล้วเป็นไงตอนนี้ข้าราชการแม่งเป็นใหญ่ แดกเงินภาษีประชาชนแท้ๆ ทำงานเช้าชามเย็นเช้า เนี่ยความเป็นจริง ลองเอาสมองของคนที่อ้างว่ามีความรู้ทั้งหลายคิดกันหน่อยด้วยใจเป็นธรรมนะ ไม่มีใครดีกว่าใครหรอก แต่ใครที่มันทำเพื่อส่วนรวมนั่นแหละคนนั้นมันน่ายกย่อง เสื้อแดงแสดงออกโดยสันติ ทำทุกอย่างเหมือนเสื้อเหลืองยกเว้นทำลายข้าวของ กับปิดสนามบิน แค่ 3 วันดำเนินการซะเหมือนจ้องรออยู่แล้ว พอเสื้อเหลืองไอ้เหี้ยสนธิแม่งจะครึ่งปี เสือกไม่ทำอะไร ความยุติธรรมอยู่ที่ไหน ทหารถือปืนเดินแถวหน้ากระดาน บอกว่ามีกระสุน 2 อย่าง หัวกระดาษไว้ยิงคน และกระสุนจริงไว้ยิงขึ้นฟ้า แม่งเหลี่ยนทันเหรอถามหน่อยเหอะ ถ้าฟังม่คิดคงเชื่อมึงหรอก โครตอยุติธรรม ขอสาบแช่งคนที่ทำร้ายประเทศไทย คนไทยอย่างไอ้เปรม ไอ้มาร์ค ไอ้เทพ ไอ้ห้อย ขออธิษฐานให้กรรมตามทันมึงในชาตินี้ สาธุๆๆๆๆๆๆ


โดย: ติ๋ม IP: 202.149.25.236 วันที่: 15 เมษายน 2552 เวลา:13:56:48 น.  

 
เน„เธกเนˆเธกเธตเธซเธฑเธงเนƒเธˆ(เธˆเธดเธ•เนƒเธˆเธฃเธฐเธšเธธเน€เธžเธจเน„เธกเนˆเน„เธ”เน‰) เธ—เธซเธฒเธฃ(เน€เธซเธตเน‰เธขเธกเธญเธขเธนเนˆเนเธฅเน‰เธง)เธ–เน‰เธฒเธกเธตเธญเธณเธ™เธฒเธˆเธฅเน‰เธ™(เธ›เธŠเธŠ.เนเธขเนˆ)


โดย: เธเธ—เธก IP: 119.31.50.126 วันที่: 21 เมษายน 2552 เวลา:12:04:02 น.  

 
ไม่มีหัวใจ(จิตใจระบุเพศไม่ได้) เหี้ยม(ทหาร) ถ้ามีอำนาจ(ปชช.แย่)


โดย: กทม IP: 119.31.50.126 วันที่: 21 เมษายน 2552 เวลา:12:08:33 น.  

 
คนมัน เห้....................................จะทำไงได้
ทุกประเทศก็มีคนมัน เห้..................แบบนี้นี่แหละ


โดย: ป.ประตูหลัง IP: 202.12.118.61 วันที่: 14 พฤษภาคม 2552 เวลา:9:57:45 น.  

 
คนมัน เห้....................................จะทำไงได้
ทุกประเทศก็มีคนมัน เห้..................แบบนี้นี่แหละ


โดย: ป.ประตูหลัง IP: 202.12.118.61 วันที่: 14 พฤษภาคม 2552 เวลา:9:57:47 น.  

 
สงสารประเทศไทยจัง คนเก่งไม่เอากลับหลอกว่าโกง คนชั่วโกงจริงกลับเชื่อว่าซื่อสัตย์ดีจริง
สงสารคนไทยที่สมองมืด หูมืด ตามืด
งมงาย หลงเชื่อกับการปรุงแต่ง หลอกลวงจากพวกกลุ่มอมาตย์ที่ขี่หลังคนจนส่วนใหญ่ของประเทศเพื่อหาแดกให้กับตัวเองและลูกหลานของพวกมัน นั่นแหละยาพิษทั้งนั้นที่เอาไปแดกนั่นน่ะ
คนรากหญ้ากินหญ้า แต่คนที่ดูถูกรากหญ้ามันกินขี้จ้า


โดย: ป.ประตูหลัง IP: 202.12.118.61 วันที่: 14 พฤษภาคม 2552 เวลา:10:32:34 น.  

 
เปรมออกไปอำมาตรยาออกไป


โดย: qazxsw IP: 58.9.65.30 วันที่: 25 มิถุนายน 2552 เวลา:22:02:20 น.  

 
กา
รเป็นที่ปรึกษาของบริษัทอื่นๆเคยเสียภาษีหรือเปล่า


โดย: GLASS_RAD IP: 125.25.99.94 วันที่: 25 สิงหาคม 2552 เวลา:19:56:58 น.  

 
การเป็นที่ปรึกษาของบริษัทอื่นๆเคยเสียภาษีหรือเปล่า


โดย: glass_rad IP: 125.25.99.94 วันที่: 25 สิงหาคม 2552 เวลา:19:59:42 น.  

 
รอดูต่อไป ใครจะเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนพระเจ้าแผ่น อยากรู้อนาคตของชาติ จงไปอ่านพุทธทำนาย 16 ข้อ


โดย: um IP: 110.49.137.117 วันที่: 18 ตุลาคม 2552 เวลา:12:58:08 น.  

 
อีเปรมตายเร็วๆนะอีสัส


ผมรักในหลวง.....ผมจะเป็นทหารอยู่ภาคใต้ผมจะเป็น

ทหารของในหลวงคับ


โดย: max IP: 112.142.134.128 วันที่: 21 ตุลาคม 2552 เวลา:22:14:17 น.  

 
ไม่เอาอำมาตย์ !!!

เกลียดอำมาตย์ !!!

ออกไป ๆๆๆๆๆๆๆโดย: ฟ้า IP: 117.47.55.184 วันที่: 22 ตุลาคม 2552 เวลา:9:04:45 น.  

 
ประวัติเปรม...โดยย่อๆๆๆ
เดิมชื่อเปรม....ภายหลังโกงชาติ โกงแผ่นดินเลยเปลี่ยนเป็น....เปรต
ฉะนั้นจากอีเปรม..... จึงเป็นอีเปรต..!!!...ฉะนี้แล......


โดย: ชมรมหอยม่วง IP: 124.120.178.122 วันที่: 13 ธันวาคม 2552 เวลา:15:36:09 น.  

 
ในดีมีเสีย ในเสียมีดี เหรียญยังมี 2 ด้าน เวลามอง ก็อยากจะให้มอง 2 มุม บางทีเด็กอมมือก็มีความคิด แต่ความคิดของเด็กอมมือก็ไม่แยบยลพอ ก็ต้องคอยให้ผู้ใหญ่คอยแนะแนวทางเดินให้ ถ้าเด็กดื้อ บอกไม่ฟัง หัวรั้น อวดดี
ไม่รู่ที่ต่ำที่สูง ไม่รุ้การใดควร การใดไม่ควร ก็ต้องคอยลงโทษกันบ้าง
***ถ้าจะกล่าวโทษ พ.อ.เปรม ก็ให้ว่าไปตามเหตุ-ผล ผมว่าถ้าพูดไปว่าให้ลาออกจากการเป็นประธานองคมนตรีเสีย อีกนัยยะหนึงเหมือนท่านกล่าวร้ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเลือกคนไม่ดีมาเป็นผู้แทนพระองค์และเป็นที่ปรึกษาของพระองค์ ผมเป็นอีกคนหนึ่งที่จำได้เสมอว่า ชาติไทยมี 3 สถาบัน แล้ว 3 สถาบันเนี่ยให้คนในชาติช่วยดำรงไว้ *****แล้วที่มีข่าวหนาหูมาว่าเสี่ยแม้วอยากเป็นประธานาธิบดีหละ มีมูลหรือเปล่า ไม่เห็นมีใครวิจารณ์เลย หรือว่าคนไทยเห็นด้วยเลยไม่พูด ลองมองดูสิ ลองตั้ง กระทู้สิ ผมอยากจะฟังความคิดเห็น //เอวัง//


โดย: เอวัง IP: 85.250.240.161 วันที่: 23 ธันวาคม 2552 เวลา:2:44:46 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ ขอให้ป๋าเปรมมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ในปี 2010
ขอให้ป๋าดูแลประเทศและพัฒนาประเทศอย่าท้ออย่าถ่อยกับพวกทำลายประเทศให้พ้นจากพวกเสื้อแดง


โดย: นาย IP: 110.49.165.71 วันที่: 2 มกราคม 2553 เวลา:12:17:02 น.  

 
ทำไมถึงตั้งชื่อบ้านตัวเองว่า..ไร้กังวล ...
คิดอะไรอยู่ 90 กว่าแล้วพักผ่อนเถอะ


โดย: สงสัย IP: 202.149.25.234 วันที่: 10 มีนาคม 2553 เวลา:16:16:57 น.  

 
เปิดใจรับฟังเสื้อแดงสิ แล้ววิเคราะห์...คุณจะรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาพูดคือความจริงของประเทศไทย เปรมคือคนธรรมดาที่พยายามเกาะติดสถาบันกษัตริย์เพื่อสูบเอาประโยชน์ ก็เพียงเท่านั้น ในอดีตที่ผ่านมาไม่มีใครกล้าท้าทายอำนาจเปรม ความจริงจึงถูกหมกเอาไว้


โดย: Addy IP: 124.120.176.101 วันที่: 27 มีนาคม 2553 เวลา:0:21:03 น.  

 
ได้ยินเขาว่าซั่วกะซั่วนำเขาแมนบ่ฮะ คุณเปรมฮะแอบอีหลีเด้อซิบอกให้


โดย: ผีบ้าเด้อ IP: 114.128.139.19 วันที่: 19 เมษายน 2553 เวลา:22:07:51 น.  

 
ซุมบักเจ๊ก ส้นตีน จำลองสุริยะใส ซุมบักพันธมารทั้งหลายซุมซาตซัว ยาดหมามาเกิดเด้อพี่น้อง บ่เคยมีความดีนำเขาดอกซิบอกให้ จัดรายการต่อก่อน เด้อ


โดย: ผีบ้าเดด้อ IP: 114.128.139.19 วันที่: 19 เมษายน 2553 เวลา:22:12:54 น.  

 
ผมกะบ่มักบ่ซังผู้ใด๋ดอก แต่ว่าซังซุมพันธมิตรหลายๆๆๆๆๆความดีบ่เคยสร้าง สร่ฃ้างแต่ความซัว ซุมหัวหน้าเจ็กกบฏจำลองสุริยะใสซุมผีปอบเอ็นดให้ประเทศล่มจม แมนบ่พี่น้อง


โดย: ผีบ้าเด้อ IP: 114.128.139.19 วันที่: 19 เมษายน 2553 เวลา:23:01:14 น.  

 
ข้อมูลหลายน้ออ้าย คือซิซังเปรมแอบหลายน้อ


โดย: ผีบ้าคนเก่า IP: 114.128.139.19 วันที่: 19 เมษายน 2553 เวลา:23:03:40 น.  

 
หมาเปรตๆๆๆๆหมาจำลอง ซุมยาดคุณสุนัขมาเกิด


โดย: เจดี ผีบ้า IP: 112.142.151.206 วันที่: 23 เมษายน 2553 เวลา:20:17:33 น.  

 
ทุกๆตัวที่วิจารณ์อยู่นี่มึงเคยทำอะไรดีที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมและประเทศชาติบ้างหรือเปล่าเช่นเก็บขยะบนท้องถนน เข้าเเถวรอรถเมล์ เเละอื่นๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเคยเปล่าไอ้หน้าส้นตี........


โดย: ขำวะไอ้หน้าเหี้...... IP: 119.11.5.151 วันที่: 30 เมษายน 2553 เวลา:21:08:25 น.  

 
ทุกๆตัวที่วิจารณ์อยู่นี่มึงเคยทำอะไรดีที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมและประเทศชาติบ้างหรือเปล่าเช่นเก็บขยะบนท้องถนน เข้าเเถวรอรถเมล์ เเละอื่นๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเคยเปล่าไอ้หน้าส้นตี........


โดย: ขำวะไอ้หน้าเหี้...... IP: 119.11.5.151 วันที่: 30 เมษายน 2553 เวลา:21:15:37 น.  

 
ไปตายซะ


โดย: .......... IP: 125.26.44.5 วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:17:21:40 น.  

 
ไม่มีความเห็น ก็ว่ากันไป แต่ ความจริง ก็ คือความจริง วันยังค่ำ


โดย: Top IP: 109.74.196.149 วันที่: 20 เมษายน 2554 เวลา:20:46:40 น.  

 
สัตเปรม


โดย: เอ IP: 180.183.118.142 วันที่: 3 มิถุนายน 2554 เวลา:18:02:00 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
 

ว 5 เรื่อยเปื่อย
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ชื่อเล่น...โอม
เพื่อนๆ ชอบเรียก ...โอม.....เพี้ยง
เห็นเราเป็นหมอผี หรือไงฟะ - -*
เอะ..รึว่า มันเห็นเราเป็นผี O_O
ความคิดเห็น 1 เสียง ประชาธิปไตย
ผิดพลาดยังไง ขออภัยมา ณ ที่นี้
**อยากเอารูปตัวเองขึ้น...แต่ยังหาที่หล่อๆไม่ได้เลย...เฮ่อ..**

ไหนๆก้อแวะมาแล้ว
ขอ 1 คอมเม้นท์นะ
ชมให้ทั่วเลยนะครับ ...

โดย เนื้อหาที่อยู่ใน ที่นี้ อาจจะกระทบ กับบุคคลบางกลุ่ม
ไม่รู้เหมือนกัน ว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหน...-_-! ก้อได้แต่หวัง จะให้อยู่ไป นานๆ เป็น อีกทางเลือก ของข่าวสาร..

ล้านใจ ยังไง ก้อคิดไม่เหมือนกัน..

แต่ผมมั่นใจ..ว่าทุกคนคิดเหมือนผม..


* เรารักในหลวง *

ขอบคุณครับ
[Add ว 5 เรื่อยเปื่อย's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com