เรื่องราว...ที่นี่...ประเทศไทย
<<
เมษายน 2550
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
9 เมษายน 2550
 
 
สพรั่ง กัลยาณมิตร จงฟังและจำไว้ ประชาชนจะไม่เว้นโทษตายให้คุณมีผู้อ่านตั้งคำถามเชิงแสดงความเห็นเข้ามาว่า พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร คิดว่าตัวเองเป็นใคร
สั่งตายใครก็ได้ เว้นโทษตายใครก็ได้ โดยไม่สนใจว่าจะผิดกฎหมาย หรือมีกฎหมายรองรับคำสั่ง
ของตนหรือไม่

ผมเห็นอาการพล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร ในรอบ 7 วันที่ผ่านมา ก็อดตั้งคำถามกับตัว เองไม่ได้เหมือนกัน (ไม่กล้าไปถามใคร กลัวถูกตะเพิดออกมา) ว่า พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร มีอาการหนักหนาสาหัส ถึงขนาดนี้ได้อย่างไร

ผมไม่ได้สงสัยว่า พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร คิดว่าตัวเองเป็นใคร เพราะผมรู้อยู่แล้วว่า พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร ก็คือ พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร

ไม่มีใครเหมือน และ ไม่เหมือนใครที่เคยมี

สำหรับท่านผู้อ่านที่ถามเข้ามานั้น ผมขอตอบอย่างนี้แล้วกัน ว่า ...

พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร เป็นอาการลืมตัวของคน "หลงอำนาจ"

หลงอำนาจที่ตนมี และ หลงอำนาจที่ตนอยากมี (ไม่ใช่ของตนเอง)

มีแต่คนหลงอำนาจสองจำพวกนี้เท่านั้น จึงคิดว่าตัวเองสั่งตายใครก็ได้ สั่งเว้นโทษตายใครก็ได้ โดยไม่สนใจว่าจะผิดกฎหมาย หรือ มีกฎหมายรองรับคำสั่งของตนหรือไม่

ไม่ธรรมดาหรอกครับ กับใครสักคนที่หลงอำนาจจนถึงขั้น ลุแก่อำนาจ ถึงกับให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา ว่า...

"..บางครั้งอาจต้องใช้ปืนกลยิงหมาตัวหนึ่ง ปกติเขาจะไม่ใช้กัน แต่บางครั้งมันจำเป็น เพราะถ้าเป็นหมาบ้าเดี๋ยวจะไปกัดคนอื่นเขาเดือดร้อน จึงจำเป็นต้องใช้อาวุธที่ร้ายแรงเด็ดขาด.." พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร กล่าวเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2550

"..นี่อุตส่าห์เมตตา เว้นโทษตาย ให้ตั้งหลายคนแล้วนะ.." พล.อ.สพรั่ง กัลยาณ มิตร กล่าวเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2550

คนลืมตัวและหลงอำนาจ เช่น พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร จัดเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ รวมถึงประชาชนทุกคน

เนื่องจาก คนหลงอำนาจที่มีปืน และเป็นคนลืมตัวที่พร้อมจะทำทุกสิ่งทุกอย่าง เพียงเพื่อให้ตัวเองได้ตามสิ่งที่มุ่งหวัง

ในแผ่นดินไทยนับแต่โบราณกาลนานมา ครั้งกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ มีเพียง พระมหากษัตริย์ เท่านั้น ที่มีพระบารมีและพระบุญญาธิการ ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจเว้นโทษตาย ได้

กล่าวให้ชัดก็คือ การเว้นโทษตาย เป็นพระราชอำนาจเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์ เท่านั้น

แล้ว...พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร เป็นใคร จึงกล้ากล่าววาจาสามหาว ว่า อุตส่าห์เมตตาเว้นโทษตายให้ตั้งหลายคนแล้วนะ ประหนึ่งว่าเป็นผู้มีอำนาจเหนือชีวิตคนทุกคน จะสั่งเป็นก็ได้ สั่งตายก็ดับ

แม้แต่ องค์พระมหากษัตริย์ การจะทรงใช้พระราชอำนาจเว้นโทษตายแก่ใคร ก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการกฎหมาย และมีกฎหมายรองรับ โดยมีขั้นตอนที่ชัดเจน คือ เมื่อมีคำพิพากษาของศาลเป็นที่สุด แล้ว

ในกรณีที่ผู้กระทำความผิด ต้องโทษประหารชีวิต ผู้กระทำความผิด มีสิทธิที่จะทำหนังสือกราบ
ทูลฯ ถวายฎีกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระราชทานอภัยโทษ หากพระ องค์ท่านทรงพระกรุณารับฎีกาไว้ เข้าสู่กระบวนการพระบรมราชวินิจฉัย การจะลงโทษผู้กระ ทำความผิดตามคำพิพากษาของศาล ก็ยังดำเนินการไม่ได้

หากทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยแล้ว พระราชทานอภัยโทษ ลดโทษจากโทษประหารชีวิต เป็นโทษอื่น ด้วยเหตุผลอันสมควรแล้ว ผู้กระทำความผิดรายนั้น ก็ไม่ต้องรับโทษประหารชีวิต แต่ยังต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ต่อไป

การใช้พระราชอำนาจเพื่อพระราชทานอภัยโทษ หรือลดโทษประหารชีวิต แก่ผู้กระทำความผิดที่ต้องรับโทษตามคำพิพากษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ในทุกกรณีเป็นไปตาม
ขั้นตอน และกระบวนการตามกฎหมาย มิเคยทรงใช้พระราชอำนาจตามพระราชหฤทัย และ มิเคยทรง
ใช้พระราชอำนาจลดโทษประหาชีวิต เพื่อต่อรอง หรือ เพื่อเป็นบุญคุณแก่ผู้ใด หากแต่ทรงใช้พระราชอำนาจ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ และพระเมตตาต่อราษฎรของพระองค์ ที่สำนึกในบาปบุญคุณโทษที่ได้กระทำไปแล้ว

ในขณะที่ พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร กลับลุแก่อำนาจ ถึงกับประกาศว่า "นี่อุตส่าห์เมตตา เว้นโทษตายให้ตั้งหลายคนแล้วนะ" ด้วยน้ำเสียงสำเนียงที่ฟังก็รู้ว่า เป็นการทวงบุญคุณต่อผู้ได้รับการ
เว้นโทษตาย

จึงต้องตั้งคำถาม กับ พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร ว่า...

พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร ใช้หลักการใดในการเว้นโทษตายให้แก่คนตั้งหลายคน

พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร เว้นโทษตายให้แก่ใครบ้าง และบุคคลเหล่านั้น กระทำความผิดในข้อ
หาใด มีคำพิพากษาของศาลสูงสุด ให้ได้รับโทษประหารชีวิตแล้วหรือไม่

พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร ใช้อำนาจในฐานะใด จึงเว้นโทษตายให้แก่ผู้กระทำความผิดได้ มีกฎหมายรองรับการใช้อำนาจเว้นโทษตายแก่ผู้อื่น หรือไม่

พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าเหนือหัว เจ้าชีวิต หรือ พระมหากษัตริย์
หรืออย่างไร จึงเชื่อว่าตัวเองมีอำนาจที่จะเว้นโทษตายให้แก่ใครก็ได้

นี่คือ พฤติกรรม ละเมิดพระราชอำนาจ ใช่หรือไม่?

ผู้ที่อวดอ้างว่าเป็นผู้จงรักภักดี ป่าวประกาศว่าเป็นทหารของพระราชา กำลังจะใช้พระราชอำนาจ ที่เป็นของพระราชา ราวกับว่าเป็นอำนาจของตน

นับเป็นพฤติกรรมที่บังอาจและเหิมเกริมยิ่งนัก

ในเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองตลอดระยะเวลา 1 ปีเศษ ตั้งแต่ก่อนการรัฐประหาร จนถึงวันรัฐประหาร กระทั่งถึงขณะนี้ หากจะมีใครสักคนที่กระทำความผิดจนถึงกับต้องได้รับโทษ "ตาย" หรือ ประหารชีวิต คนคนนั้นก็คือ พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร นั่นเอง

ในฐานะผู้ต้องหาคดีกบฎ

หากวันใดที่รัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2549 ถูกยกเลิกไป พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร ก็จะตกเป็นผู้ต้องหาคดีก่อการกบฎ ซึ่งมีโทษสูงสุดคือ ประหารชีวิต
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า...


มาตรา 113 ผู้ใดใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย เพื่อ
(1) ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ
(2) ล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร หรืออำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญหรือให้ใช้อำนาจ
ดังกล่าวแล้วไม่ได้ หรือ
(3) แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำนาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักร ผู้นั้นกระ
ทำความผิดฐานเป็นกบฏ ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีการตราพ.ร.บ.นิรโทษกรรมผู้กระทำความผิดในการก่อการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 จะมีก็แต่ที่เขียนไว้ในมาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2549 แต่อีกไม่
เกิน 6 เดือน รัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว ก็จะสิ้นสภาพลง รัฐธรรมนูญใหม่ จะถูกประกาศใช้แทน
เท่ากับว่าการนิรโทษกรรมตามมาตรา 37 ก็จะสิ้นสภาพไปด้วย ผู้กระทำความผิด ก่อการรัฐ
ประหาร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ก็จะต้องรับโทษตามกฎหมาย เช่นเดิม

ดังนั้นหากประชาชนรวมพลังกันต่อต้าน การตราพ.ร.บ.นิรโทษกรรม และ การกำหนด ให้มีการ
นิรโทษกรรมผู้กระทำความผิด ก่อการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ไว้ในรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ ที่นอมินี
ของคมช. พยายามจะใส่เข้าไป กระทั่งไม่สามารถออกพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ได้ และ ไม่สามารถใส่เข้าไป
ในรัฐธรรมนูญ ได้

พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร ก็จะตกเป็นผู้ต้องหาคดีกบฎ ซึ่งมีโทษสูงสุด คือ ประหารชีวิต
ทันที

เมื่อถึงวันนั้น ก็จะได้รู้กันว่า ระหว่างประชาชน กับ พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร ใครกันแน่ที่
ต้องได้รับโทษตาย

เมื่อวันนั้นมาถึงจริงๆ

ผม ในฐานะประชาชนคนหนึ่งล่ะ ที่จะไม่เว้นโทษตาย ให้ พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร

เพราะ...

ทหารลืมตัวหลงอำนาจ อย่าง พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร จัดว่าเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคง
ของชาติ ความปลอดภัยของประชาชน และ ราชบัลลังก์

ทหารลืมตัวหลงอำนาจ อย่าง พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร ที่เห็นประชาชนผู้ทวงถามการปก
ครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่สนามหลวง เป็น หมา ต้องจัด
การด้วยปืนกล

ทหารลืมตัวหลงอำนาจ อย่าง พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร นิยมใช้ความรุนแรง และ การฆ่า เป็น
การตัดสินปัญหา โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนผู้บริสุทธิ์ และความสงบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง

เป็นตัวอย่างของทหาร ที่ประชาชนจะต้องให้บทเรียนและลงโทษ เพื่อไม่ให้ทหารรุ่นหลัง
จดจำและเอาเป็นเยี่ยงอย่างที่มา---ประดาบCreate Date : 09 เมษายน 2550
Last Update : 9 เมษายน 2550 23:51:34 น. 18 comments
Counter : 887 Pageviews.

 
เสียวแทนเจ้าของบลอคจริงๆ เอาบทความมาลงแบบนี้ เดี๋ยวจะซวยหรอก


โดย: ต่อ (toor36 ) วันที่: 9 เมษายน 2550 เวลา:16:07:55 น.  

 
เข้ามาอ่านครับข่าวบ้านข่าวเมือง
ทุกวันนี้ที่บ้านไม่มี TV ครับ
ตามข่าวก็จาก เน็ตจาก blog นี่แหละ
ยิ่งช่วงนี้ราชดำเนิน โดนปิดอีก ...

ระวังนะครับ ระวังเจอคำนี้

"นี่อุตส่าห์เมตตา เว้นโทษตายให้ตั้งหลาย blog แล้วนะ" (ฮา)


โดย: merf1970 วันที่: 9 เมษายน 2550 เวลา:16:23:33 น.  

 
เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ


โดย: คนสวย (retailink ) วันที่: 9 เมษายน 2550 เวลา:17:00:35 น.  

 
เพราะอะไรถึงโกรธแค้นเขานักหนา กลืนไม่สะดวกหรือไง


โดย: สวย IP: 203.151.46.131 วันที่: 10 เมษายน 2550 เวลา:7:58:31 น.  

 
ผมว่าพรั่งเก็บกดมากตอนเด็ก เลยมาระบายความซาดิตส์ ตอนเป็นใหญ่ ปวดหัวกับนายคนนี้มาก


โดย: เทพเมฆา วันที่: 10 เมษายน 2550 เวลา:9:36:54 น.  

 

เวียตนามเขาไปถึงไหนแล้ว คนไทยก็ยังบ้าประชาธิปไตย
รักใคร ชอบใคร ก็หลับหูหลับตา เชียร์กันตะบันราดต่อไป

ทำยังกับว่าทั้งประเทศไทยมีแต่ทักษิณที่เลวร้ายขายชาติ โกงบ้านกินเมืองทุจริตอยู่คนเดียว ไอ้เสือ สิงห์กระทิงแรด
นักการเมืองน้ำเน่าเขี้ยวลากดิน พวกรู้หลบหลีกเอาตัวรอด
ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงแกล้งโง่ ลืมนักการเมืองที่เคยทุจริต
โครงการต่างๆ จนบ้านเมืองฉิบหายที่ผ่านมาไปได้อย่างไร

นับวันมันชักบ้าแต่การเมืองภาคประชาชน จนลืมเรื่องปากท้อง เศรษฐกิจพอเพียง ลืมสังคม-ศีลธรรมภูมิปัญญาภาคประชาชน วันวันจะคอยแต่ให้กลุ่มอะไรสนตะพายจมูกนำ

พวกกลุ่มแกนชี้นำ กลุ่มสิทธิ-กลุ่มต่างๆ นี่มีเป้าหมายไกลกะกินลึกชักศึกเข้าบ้านใช้ประชาธิปไตยล่อเป้าเป็นเนปาล
จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน ต้องแยกกันรับมือ ไอ้พวกคิดการใหญ่

ไปไปมามาดูไป ชักออกอาการอ้างโน่นนี่ จะเบี้ยวเลือกตั้ง
อ้างเหตุต้องจัดการกับทักษิณก่อน สนธิลิ้ม-สุริยะใสถึงจะอนุญาติ กำหนดเดือน ปี จัดการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม

ทุกวันนี้ก็ยังสงสัย หมอนี่จะเอาดีทางสื่อสารมวลชนหรือว่า
เป็นนักการเมืองอิสระกันแน่ อย่างสุทธิชัย หยุ่นเขาชัดเจน


โดย: กุหลาบ ชากังราว IP: 58.8.116.59 วันที่: 10 เมษายน 2550 เวลา:21:03:30 น.  

 

อืม เล่นเขียนแบบเตะกวาดคาบลูกคาบดอก
ครึ่งแข้ง-ครึ่งเข่าอย่างนี้ พี่ก็เลยลบทิ้งไม่ลง


โดย: ดีดี-ชั่วชั่ว IP: 58.8.115.142 วันที่: 11 เมษายน 2550 เวลา:6:12:48 น.  

 
ผมขำที่เขาเอ่ยว่าเป็นวีรบุรุษคำนี้มันยิ่งใหญ่มากเลยนะ รู้ไหมเหล่า คมช.ทั้งหลายถ้าพวกคุณจะได้รับเกียรตินั้นหลังร่างรัฐธรรมนูญเสร็จและมีการเลือกตั้งใหม่ พวกท่านทั้งหลายต้องยอมรับโทษก่อการกบฎ เพื่อดำรงความศักดิ์สิทธิของกฎหมาย ผมไม่ใช่พวกทักษิณไม่ได้ต่อต้านรัฐประหาร แต่ต้องการบันทัดฐานทางกฎหมายวีรบุรุษตัวจริงต้องยอมสละแม้ชีวิตเพื่อความถูกต้องและอุดมการณ์ ซึ่งยากเต็มทีในยุคนี้ที่มีแต่วีรบุรุษจอมปลอม


โดย: เอี้ยนเฟย IP: 203.146.63.187 วันที่: 15 พฤษภาคม 2550 เวลา:19:00:26 น.  

 
ถ้าเป็นเรื่องจริง ก็คงเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะ


โดย: คนจร IP: 61.19.65.102 วันที่: 16 พฤษภาคม 2550 เวลา:0:06:51 น.  

 
สพรั่ง เสียจังหวัดเกิดหมดเลย ความคิดแบบนี้ไม่น่าจะเป็นคนลำปาง ลุแก่อำนาจ แน่จริงให้ลงมาที่นครศร๊ฯซิ


โดย: ประชาชน IP: 203.113.17.177 วันที่: 23 พฤษภาคม 2550 เวลา:15:09:45 น.  

 
ตัดตอนมาเขียน การวิพากษ์วิจารณ์ต้องดูท่บริบทของการพูดและวิเคราะห์อย่างเป็นกลาง คำพูดข้างต้นของทหารหมายถึงอะไร เป็นการทำผิดและผู้บังคับบัญชาให้อภัย วิพากษ์โดยไม่ดูความจริงที่อยู่เบื้องหลัง มันเหมือนกับการถูกบดบังด้วยอคติ


โดย: ณ. IP: 202.14.117.3 วันที่: 3 กันยายน 2550 เวลา:14:51:41 น.  

 
ไอ้พวกเส้นหมอยของทักษิณเลียอยู่ได้ไข่ทักษิณ


โดย: คนเกลียดเจ้าของเวบ IP: 125.25.76.191 วันที่: 31 ตุลาคม 2550 เวลา:11:59:31 น.  

 
ก้อจิงนี่เว้นโทษตาย ไอ้พวกลิ่วล้อทักษิณสมควรถูกกุดหัว เสียบประจาน โกงกินจนแผ่นดินไม่เหลืออะไร

คนที่เขียนนี่ไม่ได้เข้าใจเลยว่าประชาธิปไตยคืออะไร
เอเอสทีวีหัดฟังมั่งนะ

สมเพชเว้ย


โดย: สอบ เครียด เกลียดทักษิณ IP: 58.136.229.145 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2550 เวลา:21:56:51 น.  

 
แกแหละ รับโทษตาย


โดย: ไอ้โง่ IP: 58.136.229.145 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2550 เวลา:22:00:50 น.  

 
ทำงานให้ตระกูลชินวัตร ซื่อสัตย์กับมันดีจริง
ลืมแผ่นดินบ้านเกิด ตายก็อย่าเอาดินประเทศไทยกลบหน้าเลยมึง


โดย: badabada IP: 125.24.73.179 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2551 เวลา:12:09:19 น.  

 
ทำงานให้ตระกูลชินวัตร ซื่อสัตย์ กันดีจริง ลืมแก่นดินบ้านเกิด ตายไป อย่าเอาดินเมืองไทยกลบหน้าเลย


โดย: badabada IP: 125.24.73.179 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2551 เวลา:12:11:27 น.  

 
อุตสาหกรรมนิวแมติกส์และรับกลึงงานสร้างเครื่อง
VC Control Matic Co.,Ltd.
Tel : 0-2212-4353, 081-8605669,02-6814414 FAX : 0-2212-7020
E-mail: vccontrolmatic@gmail.
//www.vccontrolmatic.com

รับกัดเฟือง, เจียรเฟือง, เจียระไนฟันเฟือง, เพลาส่งกำลัง, มู่เลย์กำลัง, มู่เลย์ฟัน, บำรุงเกียร์บล็อก (Overhaul Gearbox), ชิ้นส่วนเครื่องจักรอุตสาหกรรม, งานออกแบบเครื่องจักรกล, Timming Pulley, Spocket, Worm Gear, Overhaul Gearbox, Machining

รับจ้างและสั่งทำ
• เจียร์ไร้ศูนย์
• จำหน่ายเฟืองทองเหลือง และเกลียวที่ใช้ในอุตสาหกรรมนากุ้ง
• รับทำเฟืองอะไหล่งานเกษตรทุกชนิด, เฟืองรถแทรคเตอร์
• รับตัดฟันเฟืองทุกชนุด, เฟืองตรง, เฟืองโซ่, เฟืองทองเหลือง, เฟืองเฉียง
• รับทำลูก รีดลาด สายลัดพลาสติกทุกขนาด ทุกลาย
• รับทำร่องลิ่ม กระทุ้งร่องลิ่ม กระทุ้งเฟืองใน ร่องลิ่มมู่เลย์ทุกชนิด
• จำหน่ายและให้คำปรกึษาเครื่องจักตัดเฟืองทุกประเภท
• ผลิตเฟืองตรงชุบแข็งและเจียระไนฟันเฟือง
• ผลิตเฟืองเฉียงชุบแข็งและเจียระไนฟันเฟือง
• ผลิตเฟืองตรงทั่วไป (Spur Gear)
• ผลิตเฟืองเฉียงทั่วไป (Helical Gear)
• ผลิตเฟืองหนอน (Worm Wheels)
• ผลิตเกลียวหนอน (Worm Shafts)
• ผลิตเฟืองในฟันตรง (Internal Spur Gear)
• ผลิตเฟืองโซ่ (Spocket)
• ผลิตรูไปลน์ (Spine Hole)
• ผลิตเพลาสไปลน์) (Spine Shaft)
• ผลิตมู่เลย์ฟัน (Timming Pulley)
• ผลิตแหวนเฟือง (Ring Gear)
• ผลิตชุดเฟืองทดต่าง ๆ (Gear Box Sets)
• บำรุงรักษาชุดเกียร์ทด (Overhaul Gear Box)
• งานขึ้นรูปโลหะด้วยการตัดเฉือน (Machine Work)
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ E-mail: vccontrolmatic@gmail.com
//www.vccontrolmatic.comโดย: เหวิน IP: 125.24.106.207 วันที่: 15 ตุลาคม 2554 เวลา:15:10:40 น.  

 
อุตสาหกรรมนิวแมติกส์และรับกลึงงานสร้างเครื่อง
VC Control Matic Co.,Ltd.
Tel : 0-2212-4353, 081-8605669,02-6814414 FAX : 0-2212-7020
E-mail: vccontrolmatic@gmail.
//www.vccontrolmatic.com

รับกัดเฟือง, เจียรเฟือง, เจียระไนฟันเฟือง, เพลาส่งกำลัง, มู่เลย์กำลัง, มู่เลย์ฟัน, บำรุงเกียร์บล็อก (Overhaul Gearbox), ชิ้นส่วนเครื่องจักรอุตสาหกรรม, งานออกแบบเครื่องจักรกล, Timming Pulley, Spocket, Worm Gear, Overhaul Gearbox, Machining

รับจ้างและสั่งทำ
• เจียร์ไร้ศูนย์
• จำหน่ายเฟืองทองเหลือง และเกลียวที่ใช้ในอุตสาหกรรมนากุ้ง
• รับทำเฟืองอะไหล่งานเกษตรทุกชนิด, เฟืองรถแทรคเตอร์
• รับตัดฟันเฟืองทุกชนุด, เฟืองตรง, เฟืองโซ่, เฟืองทองเหลือง, เฟืองเฉียง
• รับทำลูก รีดลาด สายลัดพลาสติกทุกขนาด ทุกลาย
• รับทำร่องลิ่ม กระทุ้งร่องลิ่ม กระทุ้งเฟืองใน ร่องลิ่มมู่เลย์ทุกชนิด
• จำหน่ายและให้คำปรกึษาเครื่องจักตัดเฟืองทุกประเภท
• ผลิตเฟืองตรงชุบแข็งและเจียระไนฟันเฟือง
• ผลิตเฟืองเฉียงชุบแข็งและเจียระไนฟันเฟือง
• ผลิตเฟืองตรงทั่วไป (Spur Gear)
• ผลิตเฟืองเฉียงทั่วไป (Helical Gear)
• ผลิตเฟืองหนอน (Worm Wheels)
• ผลิตเกลียวหนอน (Worm Shafts)
• ผลิตเฟืองในฟันตรง (Internal Spur Gear)
• ผลิตเฟืองโซ่ (Spocket)
• ผลิตรูไปลน์ (Spine Hole)
• ผลิตเพลาสไปลน์) (Spine Shaft)
• ผลิตมู่เลย์ฟัน (Timming Pulley)
• ผลิตแหวนเฟือง (Ring Gear)
• ผลิตชุดเฟืองทดต่าง ๆ (Gear Box Sets)
• บำรุงรักษาชุดเกียร์ทด (Overhaul Gear Box)
• งานขึ้นรูปโลหะด้วยการตัดเฉือน (Machine Work)
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ E-mail: vccontrolmatic@gmail.com
//www.vccontrolmatic.comโดย: เหวิน IP: 125.24.106.207 วันที่: 15 ตุลาคม 2554 เวลา:15:10:58 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
 

ว 5 เรื่อยเปื่อย
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ชื่อเล่น...โอม
เพื่อนๆ ชอบเรียก ...โอม.....เพี้ยง
เห็นเราเป็นหมอผี หรือไงฟะ - -*
เอะ..รึว่า มันเห็นเราเป็นผี O_O
ความคิดเห็น 1 เสียง ประชาธิปไตย
ผิดพลาดยังไง ขออภัยมา ณ ที่นี้
**อยากเอารูปตัวเองขึ้น...แต่ยังหาที่หล่อๆไม่ได้เลย...เฮ่อ..**

ไหนๆก้อแวะมาแล้ว
ขอ 1 คอมเม้นท์นะ
ชมให้ทั่วเลยนะครับ ...

โดย เนื้อหาที่อยู่ใน ที่นี้ อาจจะกระทบ กับบุคคลบางกลุ่ม
ไม่รู้เหมือนกัน ว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหน...-_-! ก้อได้แต่หวัง จะให้อยู่ไป นานๆ เป็น อีกทางเลือก ของข่าวสาร..

ล้านใจ ยังไง ก้อคิดไม่เหมือนกัน..

แต่ผมมั่นใจ..ว่าทุกคนคิดเหมือนผม..


* เรารักในหลวง *

ขอบคุณครับ
[Add ว 5 เรื่อยเปื่อย's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com