มารู้จัก Clostridium Butolinum กันเถอะ
Email นี้น่าจะมีประโยชน์ กับ พวกเรานะคะ

นกได้ FWD มาจาก พี่แมว พี่ที่ทำงาน แผนก ISO

เมลที่พี่เค้าส่งมา เรียกว่า สาระ ทุกอัน ค่ะ

เป็นอีกครั้งที่ไม่ตั้งใจจะอัพบล็อก แต่ ควรอัพอย่างยิ่ง

ตามที่มีข่าว กรณีชาวบ้าน ต.ป่าคาหลวง และ ต. สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน

ได้บริโภคหน่อไม้ปี๊บที่ทาง อบต.ป่าคาหลวง

นำมาปรุงเป็นอาหารกลางวันเลี้ยงผู้ร่วมงานจนเกิดอาการปวดท้อง

คลื่นไส้ อาเจียน หายใจติดขัดถูกนำส่งโรงพยาบาลน่านและโรงพยาบาลบ้านหลวง กว่า 100 ราย

ซึ่งสาเหตุของการป่วยคาดว่าเกิดมา

จากการรับประทานหน่อไม้อัดปี๊บที่มีเชื้อคลอสทริเดียม โบทูลินัม

สำนักงานส่งเสริมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

มีความห่วงใยในสุขภาพของพนักงาน จึงใคร่

ขอเตือนทุกท่านให้ระมัดระวัง

การรับประทานอาหารช่วงหน้าร้อนให้มากขึ้น

เนื่องจากอุณหภูมิในช่วงนี้

เหมาะสมแก่การเจริญเติบโต ของเชื้อจุลินทรีย์ทำให้สามารถเจริญเติบโตได้ง่าย

และรวดเร็วหาก สภาวะเหมาะสม ดังนั้นจึงควรระมัดระวัง

ในการเลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบในการปรุง หรืออาหาร

ปรุงสำเร็จพร้อมบริโภค และแม้แต่อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ก็ควรพิจารณาเลือกซื้อให้ดีก่อนนำมารับประทาน

พร้อมกันนี้จะขอนำเสนอความรู้เกี่ยวกับเชื้อ Clostridium botulinum

โดยสังเขปดังนี้

Clostridium botulinum เป็นแบคทีเรียที่สร้างสปอร์

และเจริญได้ในสภาวะไม่มีออกซิเจน (Anaerobic Bacteria)(สภาพไร้อากาศของ ปี๊บ หน่อไม้ดอง)

มีรูปร่างเป็นท่อน ติดสีแกรมบวกสร้างสปอร์รูปไข่อยู่ค่อนทางปลาย

เซลล์ เจริญได้ดีที่อุณหภูมิประมาณ 25-40 องศาเซลเซียสในสภาวะไม่มีออกซิเจน

เป็นแบคทีเรียที่สำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง

ชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำ เช่น อาหารหมักดอง

กระป๋อง ผักผลไม้กระป๋อง และไส้กรอก เป็นต้น

โดยทั่วไปพบเชื้อนี้ได้ในสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ำ ผัก เนื้อ นม

ลำไส้ของปลา และสัตว์ทะเลอื่นๆ

อาหารที่อยู่ในสภาพไร้ออกซิเจนและผ่านความร้อนไม่เพียงพอ

เชื้อสามารถที่จะสร้างเกราะหุ้มเซลล์ที่เรียกว่า สปอร์

ซึ่งอาจ ปนเปื้อนในกรรมวิธี การผลิต การเก็บเกี่ยว

หรือ ขั้นตอน การทำลายเชื้อเพื่อประกอบอาหารที่ใช้ความร้อนไม่เพียงพอ

สปอร์ จะเจริญกลายเป็นเซลล์ มีการเพิ่ม

จำนวนและ สร้างสารพิษได้เมื่ออยู่ในสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต

เชื้อจะเพิ่มจำนวนเป็นสองเท่าทุกๆ 20-30 นาที โดยเพิ่ม จาก 1 เซลล์เป็น 2 เซลล์

ดังนั้นถ้าอาหารมีเชื้อปนเปื้อนเพียง 1 เซลล์ ภายในเวลา 10 ชั่วโมงเชื้อจะมีจำนวนมากกว่า หนึ่งล้านเซลล์

เนื่องจากเชื้อสามารถสร้างสารพิษที่มีผลต่อการทำลายระบบประสาท(neurotoxin)

หากบริโภคอาหารที่มี สารพิษชนิดนี้ปนเปื้อนเพียง 1 ไมโครกรัม

จะทำให้เกิดอาการป่วยที่เรียกว่า "botulism" ซึ่งมีลักษณะอาการ คือ

อาการกลืนลำบาก และพูดไม่ชัด อาการปากแห้ง

หนังตาตก เสียงแหบ แขนขาอ่อนแรง คลื่นไส้อาเจียน เจ็บคอ เห็นภาพซ้อน

ปวดท้อง และอุจจาระร่วง หน้ามืด เป็นอัมพาต หายใจขัด และ

เสียชีวิตเนื่องจากระบบหายใจล้มเหลว

อาการจะเกิด ภายใน 12-36 ชั่วโมง หลังการบริโภคอาหาร

และอาจเสียชีวิตภายใน 3-6 วัน

การสร้างสารพิษของ Clostridium botulinum

มีผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนปลาย

โดย สารพิษ จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสโลหิตและไปสู่เซลล์ของระบบประสาทส่วนกลาง

สารพิษออกฤทธิ์ที่ neuromuscular junction

โดยจะไปสกัดการหลั่งสารสื่อประสาท acetylcholine

หรือขัดขวางการสร้าง acetylcholine

ทำให้กระแสประสาทไม่สามารถผ่านจากประสาทสู่กล้ามเนื้อได้

จึงเกิดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ เป็นสาเหตุของการเกิดอัมพาต

ถ้าเกิดอัมพาตของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการหายใจ

ส่งผลทำให้ระบบการหายใจล้มเหลวซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้

สำหรับหน่อไม้อัดปี๊บที่พบการปนเปื้อนของสารพิษ neurotoxin

คาดว่าสาเหตุมาจากหน่อไม้ที่ใช้เป็นวัตถุดิบ

อาจมีการปนเปื้อนด้วยสปอร์ของเชื้อ Clostridium botulinum

ซึ่งในขั้นตอนการผลิตอาจให้ความร้อนที่ไม่ทั่วถึง

ทำให้ ไม่สามารถทำลายสปอร์ของเชื้อได้

การต้มในขณะผลิตจะช่วยไล่ออกซิเจนออกจากปี๊บ

หลังจากทำการปิดปี๊บจะทำให้ สภาวะภายในปี๊บ

อยู่ในสภาพไร้ออกซิเจน จึงเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสปอร์

และกลายเป็นเซลล์ที่มีชีวิตสร้างสารพิษ neurotoxin

ปนเปื้อนในหน่อไม้นั่นเอง

ข้อเสนอแนะ

การแพร่กระจายของเชื้อโบทูลิซึมทางอาหาร (food borne botulism)

ส่วนใหญ่จะเกิดกับอาหารกระป๋องโดยเฉพาะอาหารชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำ

เช่น ผักกระป๋อง หน่อไม้อัดปิ๊บ

เนื่องจากมีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการสร้างสปอร์และเจริญเจริญเติบโต

และสร้างสารพิษของเชื้อ Clostridium botulinum

ดังนั้นในกระบวนการหรือขั้นตอนการผลิตอาหารกระป๋อง

ควรคำนึงถึงการใช้ความร้อนและเวลาในการฆ่าเชื้อ

ไม่ควรบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ

หรือในกระป๋องที่มีลักษณะบวม โป่งพองออกมา

มีรอยตะเข็บรั่ว หรือมีกลิ่นผิดปกติ

และเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อน

อุณหภูมิในช่วงนี้เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์

ทำให้สามารถเจริญเติบโตได้ง่าย และรวดเร็วหากสภาวะเหมาะสม

ดังนั้นควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ

เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อมีการแบ่งตัวเพิ่มและสร้างสารพิษของเชื้อแบคทีเรีย

ก่อนการบริโภคอาหารควรทำให้อุ่นหรือให้ความร้อน

เพื่อทำลายสารพิษโดยทั่วไปใช้ อุณหภูมิ 100องศาเซลเซียส 15 นาที

ด้วยความปรารถนาดี

สำนักงานส่งเสริมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม


การผลิตหน่อไม้อัดปี๊ปในจังหวัดน่านเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน

ผลิตมากในอำเภอท่าวังผา โดยเฉพาะในหมู่บ้านดอนแก้ว

โดยในช่วงฤดูฝน (เดือนมิย.-ตค.) ชาวบ้านจะเก็บหน่อไม้ในป่า

นำมาล้างน้ำให้สะอาด แล้วนำมาใส่ในปี๊ป ขนาด 20 ลิตร

(ปี๊ปใส่น้ำมันพืชที่ใช้แล้ว) ซึ่งมีรูเปิดข้างบน ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ใส่น้ำจนเต็มปี๊ปแล้วต้มจนเดือด

คอยเติมน้ำตลอด ต้มประมาณ 1 ชม.

และแน่ใจว่าหน่อไม้สุกแล้ว จึงยกลงจากเตาแล้วปิดด้วยฝาโลหะ และเชื่อมด้วยตะกั่ว

โดยละลายตะกั่วด้วยกรดไฮโดรซัลฟูริก

แล้วเก็บหน่อไม้อัดปี๊ปไว้ขายในฤดูร้อน (เดือน กพ.-เมย.)

ซึ่งไม่มีหน่อไม้สดขาย รวมเก็บไว้ประมาณ 3-6 เดือน

ที่มา

1. งานคุ้มครองผู้บริโภค คปสอ. สบปราบ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10.

รายงานเบื้องต้นการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ จากหน่อไม้อัดปิ๊บ

ในอำเภอ สบปราบ จังหวัดลำปาง 22-25 พย. 2546.

2. Solomon HM, Lilly TJr, chapter editors. Chapter 17. Clostridium botulinum. In : U.S. Food and Drug Administration, Center for Food Safety & Applied Nutrition. Bacteriological Analysis Manual. [Online] 2001

อาหารหมักดอง นี่ เรา อย่างชอบเรย อ่ะ คงต้องเลิกกินอีกแล้ว

หลังจาก เลิกกินน้ำปลา ต่างน้ำ อย่างที่เคยทำ

ก็มีอาการ ปวดไต น่ะสิ แต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะ

ใส่ใจสุขภาพ กันหน่อยนะ ครับพี่น้อง

ระมัดระวังอาหารการกินช่วงหน้าร้อนด้วยคร๊าบ

วันอาทิตย์กะจันทร์ ลา ไปจังหวัดอื่น สัก 2 วันค่ะ

ฝากบล็อกด้วยน๊า ขอบคุณทุกเม้นท์ แล้วจะกลับไปเยี่ยมจ๊าCreate Date : 24 มีนาคม 2549
Last Update : 24 มีนาคม 2549 8:14:22 น. 70 comments
Counter : 1609 Pageviews.

 
น่ากลัวอ่ะ


โดย: mungkood วันที่: 24 มีนาคม 2549 เวลา:8:43:49 น.  

 
ขอบคุณสำหรับสาระดี ๆ จ๊ะน้องนก


โดย: ชายคา วันที่: 24 มีนาคม 2549 เวลา:9:40:36 น.  

 
ขอบคุณค่าโดย: อย่ามาทำหน้าเขียวใส่นะยะ วันที่: 24 มีนาคม 2549 เวลา:10:11:59 น.  

 
Good morning Friday ka..โดย: เสียงซึง วันที่: 24 มีนาคม 2549 เวลา:10:17:41 น.  

 
แวะเข้ามาเยี่ยมครับ บล็อคนี้น่ารักดี ทั้งบล็อคและเจ้าของครับ ว่างๆก็เชิญไปเที่ยวบล็อคผมนะครับhttps://www.bloggang.com/viewblog.php?id=jumppy&group=1
Image hosting by Photobucket


โดย: jumppy วันที่: 24 มีนาคม 2549 เวลา:10:46:11 น.  

 
อ่านแล้ว อยากทำข้อสอบ ( แบบว่านึกถึงอดีตสมัยเรียนน่ะครับ ) ขอบคุณมากคร้าบบบบบบบบบบ


โดย: kipz (kipz ) วันที่: 24 มีนาคม 2549 เวลา:10:49:00 น.  

 
โอว..น่ากลัวจริงๆเลยนะคะน้องนก อันตรายมากๆเลย วันก่อนดูข่าวเห็นว่าบางคนต้องเจาะคอช่วยด้วยอ่ะ

สงสัยช่วงนี้ต้องงดพวกซุปหน่อไม้ซะแล้ว..เพราะว่าไม่รู้ว่าร้านค้าเค๊าไปรับมาจากที่ไหน อดอยากปากแห้งให้พ้นช่วงหน้าร้อนไปก่อนละกันเนอะ

ขอบคุณน้องนกที่เอาสาระดีๆมาให้อ่านนะคะ ตอนดูข่าวแรกๆก็ยังงงว่าทำไมกินหน่อไม้ปี๊ปแล้วถึงได้เป็นกันขนาดนี้ แต่พอมารู้พิษสงของเจ้าเชื้อนี้แล้วก็...เข้าใจแล้วค่า


โดย: หยดน้ำ ;) วันที่: 24 มีนาคม 2549 เวลา:10:50:09 น.  

 
เมื่อคืนดูข่าวเรื่องนี้ด้วยครับ

มีนักวิชาการบางคนกังวลว่า จะมีชาวต่างชาติเข้ามาศึกษาวิจัยเรื่องของเชื้อ คลอสทริเดียม โบทูลินัม ที่มีมากในพื้นที่ จังหวัดน่าน เพื่อนำไปใช้ในทางไม่ดี เช่น เพื่อนำไปเป็นอาวุธชีวภาพ มันน่าคิดนะครับพี่นก.....

เพราะอาการหลังจากที่ได้รับเข้าไป นี่ถึงตายเลยนะครับน่ากลัวเนอะ


โดย: infonoom วันที่: 24 มีนาคม 2549 เวลา:12:19:07 น.  

 
แล้วพวกผลไม้ดองจะเป็นแบบนี้มั้ยเนี่ย ไอ้เราก็ยิ่งชอบอยู่


โดย: redsyrub วันที่: 24 มีนาคม 2549 เวลา:12:43:29 น.  

 
เอาช้างน้อยน้องวิลล์มาให้ดูแล้วยังจะแซวอีก

น้องนกเองก็ต้องระวังพวกของดองเด้อ..แล้วอย่ากินเค็มนักนะจ๊ะ ไตจะทำงานหนักแย่เลย


โดย: หยดน้ำ ;) วันที่: 24 มีนาคม 2549 เวลา:16:56:04 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณนก

เคยเรียนมาแต่ลืมไปหมดแล้วอ่าค่ะ

แต่จำได้ว่ามันเป็นเชื้อที่น่ากลัวตัวหนึ่งในอุตสาหกรรมอาหารเลยอ่าค่ะ
ช่วงนี้แบมบูเลยไม่กล้ากินซุปหน่อไม้เลยหงะ


โดย: bamboolerther วันที่: 24 มีนาคม 2549 เวลา:17:50:09 น.  

 
ขอบคุณค่า
กินอะไรต้องระวังขึ้น


โดย: fakeplasticgirl วันที่: 24 มีนาคม 2549 เวลา:18:03:33 น.  

 


มีข่าวแบบนี้ ระยะนี้เลยระวังการกินมากขึ้น

ขอบคุณคุณนกค่ะ


โดย: มัชฌิมา วันที่: 24 มีนาคม 2549 เวลา:20:55:48 น.  

 
ไอ้นี่มันเอาไว้ทำโบทอกซ์ด้วยไม่ใช่เหยอ

ถึงว่าทำไมคนฉีดโบท๊อกซ์เข้าไป หน้าตายเรย อิอิ


โดย: ชิด-ชิด เข้ามาอีกหน่อย วันที่: 24 มีนาคม 2549 เวลา:20:59:13 น.  

 
เมื่อเช้าอ่านในนสพ. บอกให้ต้มในน้ำเดือดอย่างน้อย 30 นาที แต่ตอนนี้บ้านบัดดี้งดของกระป๋อง ที่ไม่มีอากาศทุกชนิดค่ะ


โดย: อ้วนดำปื๊ดปื๊อ วันที่: 24 มีนาคม 2549 เวลา:21:35:32 น.  

 
โห น้องตรู

ข้อมูลเพียบ

ถ้าพี่หม่ำหน่อไม้แล้วเป็นรัยไป...มาเฝ้าด้วยเด้อ...


โดย: ตี๋สีชมพู วันที่: 24 มีนาคม 2549 เวลา:21:53:22 น.  

 
เขียนตามความรู้สึกนะจ๊ะ...

บอกโยด้วย...รุ่นเก่าของโยยังคงได้จ้า


โดย: ตี๋สีชมพู วันที่: 24 มีนาคม 2549 เวลา:22:10:13 น.  

 


โดย: ตี๋สีชมพู วันที่: 24 มีนาคม 2549 เวลา:22:43:35 น.  

 
ตอนนี้ไม่กล้าทานหน่อไม้เลยจ้าน้องนก


โดย: Petit Patty วันที่: 24 มีนาคม 2549 เวลา:22:52:06 น.  

 
ได้ประโยชน์มากกว่า ช่วงนี้ที่บ้านไม่ทานหน่อไม้ปีบเลยจ๊ะ น่ากลัวมากๆนะจ๊ะ

เที่ยวให้สนุกนะจ๊ะ


โดย: erina วันที่: 24 มีนาคม 2549 เวลา:23:08:54 น.  

 
น่ากลัวนะคะเชื้อตัวนี้ และพวกอาหารกระป๋อง ต้องพินิจให้ดี

น้องนกจ๋า พี่ศรีกลับถึงสิงคโปร์แล้วจ้า

หลับฝันดีนะคะ คนสวย


โดย: samranjai วันที่: 24 มีนาคม 2549 เวลา:23:22:51 น.  

 
คุณ varissaporn ขอบคุณมากเลย ที่แบ่งปันความรู้น่ะ

เราเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจหรอก แต่จะระวังอาหารหมัก ๆ ดอง ๆ นะ

ใส่ใจสุขภาพครับ เช่นกันนะ

จะบอกว่าอัพบล๊อคแล้วมาเชิญไปเยี่ยมน่ะครับ


โดย: ต่อตระกูล วันที่: 25 มีนาคม 2549 เวลา:0:01:15 น.  

 
อ่า...ใช่ๆๆค่ะ เค้าว่าอาหารกระป๋องทุกชนิดตอนนี้มีอัตราเสี่ยงทั้งหมด หนทางแก้ไขคือต้องนำมาปรุงสุกก่อนประมาณ 30 นาทีก็รับประทานได้ค่ะ เชื้อนี้เมื่อโดนความร้อนที่ 100 องสสขึ้นไปก็จะถูกทำลายค่ะ


โดย: พี่แอ้มค่ะ (แอ้มค่ะ ) วันที่: 25 มีนาคม 2549 เวลา:2:26:52 น.  

 
ซุปหน่อไม้ของโปรดพี่เสียด้วยจิ๊ ไม่กล้ากินเรยช่วงนี้
เพิ่งไปดูปฏิทิน อะจ๊าก ... วันที่ 9 มันวันอังคารนี่นา
เห็นคูทิงว่าจันทร์สวยเค้านัดวันที่ 8 เด๋วลองถามก่องเนอะว่าวันที่ 7 สามารถอ่ะป่าว? เริ่มมึนแระเนี่ย
เอาเป็นว่าเจอกันเย็น ๆ วันที่ 8 เด้อ


โดย: คุณย่า วันที่: 25 มีนาคม 2549 เวลา:4:38:21 น.  

 
บล๊อกพี่ ไม่มีสาระ ยังงี้เลยน้องนก


โดย: เพลงเสือโคร่ง วันที่: 25 มีนาคม 2549 เวลา:5:35:49 น.  

 
เอามาฝากจ้า


โดย: คุณย่า IP: 221.128.77.65 วันที่: 25 มีนาคม 2549 เวลา:6:39:52 น.  

 
วันที่ 8 เมษา เจอกันที่สโมสรกองทัพบก
แต่เดือนพค.คุงย่ายังงง ๆ เหมือนกันอ่ะจ๊ะ
โดย: คุณย่า (คุณย่า ) วันที่: 25 มีนาคม 2549 เวลา:7:13:01 น.  

 
นก...มาตอบให้ก่อนไปปั่นการบ้านต่อ..ยกมาจากที่เจ๊โจเซฟินเค้ามาตอบให้ในบล็อกเก่าเรานะ...

จะเสนอหน้าบอกว่าเพลงที่ยัยชิดเปิดน่ะ คือชื่อเพลงว่า BK Love จ้า MC Sniper ร้อง จากเรื่อง Wind struck น่ะถูกต้องแร้วววว แหะๆโดย: โจเซฟิน วันที่: 21 มีนาคม 2549 เวลา:22:07:13 น.


โดย: ชิด-ชิด เข้ามาอีกหน่อย วันที่: 25 มีนาคม 2549 เวลา:7:29:13 น.  

 
รูปสาวที่ฉากหลังน่ารักจังเย้ยยย


โดย: Bluejade วันที่: 25 มีนาคม 2549 เวลา:7:43:43 น.  

 
น้องนก กกกกกก ...... โอ๋ลูกโอ๋....คนดี.....คนสวยของครู....
อย่าร้องลูก...อย่าร้อง...น้องนกมาถึงคนแรกในมืองไทย
....ปาทองเค้า มาไกล....
....เค้าก้อต้องถึงก่อนสิ.....นะลูกนะ...เอ๊ะ...งง...ม๊ะ...
อ๋อ....เทองอน...ว่า ฝ่ายสวล. ตกสำหลวด...จิงๆด้วย....
เอางี้...คูก้เผอทำน้องนกตกสำหลวด...
น้องนกก็ดูปะติทินผิด.... แปว่าเรารุ่นราวคราวหลงๆ ลืมๆ เหมียนกาน...เจ๊ากันไปนะ...โตหลงน่า....
เด๋ว คูใส่ชื่ให้เด๋วนี้...กัวเปอะ...
แล้ว รับขวัญจันทร์สวย ตกลงเป็น 8 เมษา วันอาทิตย์ OK?โดย: Tinglish วันที่: 25 มีนาคม 2549 เวลา:8:07:36 น.  

 
น่ากลัวครับ

ยังงี้หันมากินของสดๆเลยน่าจะดีกว่านะครับ ไม่ต้องไปลุ้นว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่า ...


โดย: Cymry วันที่: 25 มีนาคม 2549 เวลา:10:28:07 น.  

 
น่ากลัวอ่ะ
ตอนเรียนก็ว่าน่ากลัวแล้ว
อ. บอกให้ระวังให้ดี เชื้อมันอันตรายมากๆ

แล้วเค้าจะเอาหน่อไม้เราไปทำอาวุธชีวภาพไม๊นี่


โดย: BBwindy วันที่: 25 มีนาคม 2549 เวลา:11:58:33 น.  

 
จำตัวนี้ได้แม่นเลย เพราะเคยออกสอบในวิชา toxic

เชื้อมันร้ายแรงมากๆ


สาอยากบอกว่า สาดีขึ้นเรื่อยๆ ตามลำดับแล้วล่ะ ......

พี่นกสบายดีนะคะ คิดถึงนะ ^_^"


โดย: mini mini วันที่: 25 มีนาคม 2549 เวลา:15:29:37 น.  

 
ช่วงนี้กวางตุ้งงดกินหน่อไม้แบบเด็ดๆ เลยค่ะ พี่นก...แบบว่ากลัวอ่ะ..โดย: กวางตุ้งหวาน วันที่: 25 มีนาคม 2549 เวลา:20:36:02 น.  

 

มาเยี่ยมอีกรอบจ้า......น้องนก


โดย: แอ้มค่ะ วันที่: 25 มีนาคม 2549 เวลา:23:24:10 น.  

 
ขออีกทีเถอะ..แบบว่าชอบจริงๆเลยค่า เดี๋ยวดูอีกรอบดีกว่า..อิอิ

โดย: แอ้มค่ะ วันที่: 25 มีนาคม 2549 เวลา:23:34:17 น.  

 
^
^
ขอบคุณค่ะ พี่แอ้มโดย: varissaporn327 วันที่: 26 มีนาคม 2549 เวลา:0:10:02 น.  

 
ขอบใจมากจ้าที่ไปส่งข่าว ช่วยแจ้งแม่น้องธัยด้วยค่ะว่าขอบคุณ และตอนนี้พี่อ้วนชะลอการกลับไทยก่อน เพราะได้ยินข่าวว่าร้อนมาก ๆ คงรอหลังสงกรานต์ค่ะ

ขอบคุณน้องนกมัก มั่ก เน้อ


โดย: เสียงซึง วันที่: 26 มีนาคม 2549 เวลา:0:16:04 น.  

 
ขอบคุณทุก เม้นท์ นะคะ

กลับมาจะตามไปตอบให้ ถึงบล็อก

ขอฝาก น้องเยจิน กะ บล็อกสาระบ้าง ไร้สาระบ้าง

ไว้สัก สองวัน นะคะ
โดย: varissaporn327 วันที่: 26 มีนาคม 2549 เวลา:0:17:02 น.  

 
เรื่อง My Girl & I เคยแปะไปแล้วนะคะนานแล้วค่ะ รู้สึกตอนนั้นคุณนกยังไม่รู้จักกะเรามั้ง ตอนนั้นหนังยังไม่เข้าฉายที่บ้านเราค่ะ ((สังเกตว่าถ้าเราแปะเรื่องไหนเกิน 1 เดือนแล้วเราจะเริ่มลบออกค่ะ เพราะเราไม่ค่อยฝากรูปไว้กับ host อื่น blog เราเลยช้า เลยแก้ด้วยการลบเรื่องเก่าๆออก)) สำหรับเรา เรื่อง My Girl & I เราไม่ถึงกับซาบซึ้งอะไรมากค่ะ เพราะดันบังเอิญไปดู Crying out for love ซีรีส์ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นต้นฉบับของ My Girl & I เรียกง่ายๆว่าเกาหลีเอามารีเมคเป็นหนังค่ะ ไม่อยากบอกเลยว่า Crying out for love ซาบซึ้งกว่ามากๆ เพราะเป็นซีรีส์ด้วย รายละเอียดเลยเยอะกว่า และที่เราดูเป็น sub ค่ะไม่ใช้เสียงพากย์ มีบางคนนะคะที่เค้าบ่นๆเรื่องเสียงพากย์ว่าห่วย (เพิ่งไปอ่านในพันทิพมา) และหนังก็ไม่ซาบซึ้งเพราะบังเอิญคนนี้ก็ดันเคยดูเรื่อง Crying out for love มาเหมือนกัน แต่เราว่าก็ ok ค่ะ ถ้าใครชอบ เฮเคียวกับพี่แชแตอึน


โดย: โจเซฟิน วันที่: 26 มีนาคม 2549 เวลา:0:45:13 น.  

 
น้องนกจ๊ะ พี่มาส่งข่าว วันนี้ทำห้องเรื่องลูกชายพี่เสร็จแล้วค่ะ ไม่รู้จะเขียนอะไรดี ไม่รู้ตลดรึเปล่า แวะไปอ่านหน่อยนะคะ


โดย: พี่แอ้มค่ะ (แอ้มค่ะ ) วันที่: 26 มีนาคม 2549 เวลา:1:40:51 น.  

 

แวะมาอีกทีค่ะ


โดย: fakeplasticgirl วันที่: 26 มีนาคม 2549 เวลา:2:40:54 น.  

 
น่ากลัวเนอะ


โดย: Bluejade วันที่: 26 มีนาคม 2549 เวลา:7:58:59 น.  

 
ไปเที่ยวตจว.เหรอคะ น้องนก..เที่ยวให้สนุกนะคะ


โดย: samranjai วันที่: 26 มีนาคม 2549 เวลา:8:00:38 น.  

 


โดย: ต่อตระกูล วันที่: 26 มีนาคม 2549 เวลา:9:25:37 น.  

 
น่อไม้ปีปแถวบ้านพี่แป๋มก็นิยมทำกันเองจ้าน้องนก
บ้านพี่แป๋มอยู่กลางป่าเขาน่ะจ๊ะ แต่เค้านิยมใส่ขวดค่ะ
ยัดหน่อไม้ลงไปในขวดแล้วนำขวดลงไปต้ม
แล้วก็เอาขวดมาเก็บไว้กินอร่อยนะแกงหน่อไม้ขวดน่ะ


ปล. พี่แป๋มอยากไปเที่ยวเชียงไหม่นะคะน้องนก
แต่ว่าช่วงนี้เก็บเงินค่ะเผื่อสอบได้จะต้องจ่ายค่าเทอม
กลางปีมีไปเกาหลีด้วยอ่ะ คิดๆอยากไปเกาหลีนิดๆล่ะ
ไปดูงานทางการศึกษา แต่ว่าเค้าให้ออกตั้งค์เพิ่มค่ะโดย: หยิ๋งแป๋ม วันที่: 26 มีนาคม 2549 เวลา:10:13:44 น.  

 
เมือวานไม่ได้เข้าบล๊อคเลยจ๊ะ ไปกินเลี้ยงวันเกิดหลานชายที่สันทราย คิดถึงน้องสาว ป่านนี้คงจะเที่ยวอย่างสนุกสนานนะค่ะ มาคอยดูรูปจ๊ะ


โดย: erina วันที่: 26 มีนาคม 2549 เวลา:12:19:14 น.  

 
น่ากลัวจริง..เรื่องแบบนี้ ไม่ไกลตัวเราเลย


โดย: แร้ไฟ วันที่: 26 มีนาคม 2549 เวลา:13:28:46 น.  

 
มาเฝ้าบล๊อคให้น้อง


โดย: ตี๋สีชมพู วันที่: 26 มีนาคม 2549 เวลา:17:11:09 น.  

 
ขอบคุณสำหรับสรรสาระน่ารู้ค่ะน้องนก

ช่วงหน้าร้อนนี้พี่คงต้องระมัดระวังการกินแล้วสิ
ทีแรกกะว่าจะกินแหลกสักหน่อย
แต่อ่านข่าวนี้แล้ว..กลัวๆ ค่ะ ยิ่งสองครั้งหลังกลับไทย
แล้วเจออาหารเป็นพิษด้วย


...ว่าแต่น้องนกไปเที่ยวหรือไปเรื่องงานคะ
ขอของฝากเป็นภาพสวยๆ นะจ๊า


โดย: jan_tanoshii วันที่: 26 มีนาคม 2549 เวลา:19:14:10 น.  

 
หวัดดีค่า สบายดีนะคะ จะไปไหนเอ่ย ไปเที่ยวรึเปล่า ขอให้เที่ยวให้สนุกนะคะ

สาระดีค่ะ กินอะไรต้องระวังกันนะ


โดย: เฉลียงหน้าบ้าน (เฉลียงหน้าบ้าน ) วันที่: 26 มีนาคม 2549 เวลา:19:58:15 น.  

 
เอา

แวะ

มา

ฝาก

ครับ


โดย: ชายคา วันที่: 26 มีนาคม 2549 เวลา:23:35:10 น.  

 
แวะมาเก็บเกี่ยวความรู้ไปเต็ม ๆ คับ


โดย: (น้องเล็ก) (Unfair ) วันที่: 27 มีนาคม 2549 เวลา:0:27:38 น.  

 โดย: รอยเท้าบนพื้นทราย วันที่: 27 มีนาคม 2549 เวลา:8:49:07 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ เป็นสาระที่มีประโยชน์มาก
อ่านแล้วทำให้ระมัดระวังในเรื่องอาหารการกินมากขึ้น
เป็นข้อมูลและคำเตือนที่มีประโยชน์มากจริงๆ
เพราะหากเราไม่ระมัดระวังเพียงนิดเดียว
อาจมีผลต่อสุขภาพถึงขั้นอัมพาต หรือถึงแก่ชีวิตได้ทีเดียว


ป้าติ๋วมีภาพมุมพักผ่อนมาฝากหนูนกด้วยนะคะ


Image hosting by Photobucket


โดย: ป้าติ๋ว (nature-delight ) วันที่: 27 มีนาคม 2549 เวลา:17:35:19 น.  

 
ดีครับ พี่นก


โดย: infonoom วันที่: 27 มีนาคม 2549 เวลา:19:04:15 น.  

 
สมัยนี้ทานอะไรก็ต้องระวังกันหน่อยล่ะนะคะ

น่ากลัวจริง ๆ

อ้อเกือบลืมแหนะ ขอบคุณที่ไปอวยพรวันเกิดนะคะ


โดย: หมวยอี๋ (zephyr_zilch ) วันที่: 27 มีนาคม 2549 เวลา:20:49:04 น.  

 
ข่าวดังค่ะโดย: อ้วนดำปื๊ดปื๊อ วันที่: 27 มีนาคม 2549 เวลา:23:13:19 น.  

 
ครั้งนี้ตลาดหน่อไม้ปี๊บเดือดร้อนกันถ้วนหน้า


โดย: นายเบียร์ วันที่: 27 มีนาคม 2549 เวลา:23:37:56 น.  

 
เมลฟอเวิดนี่ต้อง ดูตา ไว้ตา เชื่อหมดก็ไม่ได้นะ


โดย: Qooma วันที่: 28 มีนาคม 2549 เวลา:7:32:57 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะคุณน้อง
โห..เจ๊ชอบกิ๋นแกงโฮ๊ะ อ่ะ...ทำไงดีล่ะเนี่ย
อ้อ...แกงคั่วหน่อไม้ดองด้วย
แต่หยองมากนะ...เชื่อมปิดด้วยตะกั่ว...อูยยยยยหนาววววว

พี่ขอโทษนะคะ..หายไปเรย
ช่วงที่ผ่านมาป่วย(อีกแระ) เลยไม่ได้มาบอกว่า
น้องนกขา...เอาค่ะ
ช่วย forward มาให้พี่ทีนะคะ...เดี๋ยวจะวันพระอีกแล้ว...เดี๋ยวเจ๊โดนจับ
เพราะยังไม่ได้ติดต่อเค้าเลยอ่ะค่ะ
ขอบคุณน้องนกคนสวยมากๆค่ะ
เมล์พี่
Chansuay แอดยาฮุ้ดอทคอมค่ะ

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ...สาธุ


โดย: จันทร์สวย วันที่: 28 มีนาคม 2549 เวลา:8:37:24 น.  

 
ตะเอ๋ทำไรอยู่คนสวย


โดย: ชายคา วันที่: 28 มีนาคม 2549 เวลา:8:54:01 น.  

 
เรื่องดีมากเลยค่ะ
ป้ามดอยากรู้ว่ากินอะไรดี ถึงจะสวยขึ้น


โดย: ป้ามด วันที่: 28 มีนาคม 2549 เวลา:9:52:49 น.  

 
แวะมาบอกคิดถึงน้องนกจ้าโดย: หยิ๋งแป๋ม วันที่: 28 มีนาคม 2549 เวลา:10:48:05 น.  

 
คิดถึงนกจังเลย
ปอกินไรไม่ลงเลยอะจ๊ะ เบื่ออาหารมากๆ
ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะจ๊ะ


โดย: Michiyo วันที่: 28 มีนาคม 2549 เวลา:15:55:08 น.  

 
แวะมาบอกว่าคิดถึงเจ๊นกน้า...แง๊วๆ...


โดย: กวางตุ้งหวาน วันที่: 28 มีนาคม 2549 เวลา:16:01:58 น.  

 
หูยยยยย

นก....ไฮโซมั่กๆ มีวิทยุฟังด้วย ว่าแต่กลับมาแล้วเหรอ หายไป 2 วันไปไหนมา


โดย: Dis_n_Dat วันที่: 28 มีนาคม 2549 เวลา:20:36:29 น.  

 
^
^
เอาอีกแระ ลืม เราชิดชิดเอง..


โดย: ชิดชิด (Dis_n_Dat ) วันที่: 28 มีนาคม 2549 เวลา:20:37:37 น.  

 
^
^
บ้านใหม่ชิดเหรอ...ห๊า...บ้านเดียวไม่พอรับเพื่อนๆ...อืม..พี่เข้าใจ

อ้อ..น้องนกจ๊ะ...ขอบคุณหล้ายหลาย
เจ๊ได้แล้วจ้า...ขอบคุณมั่ก...มั่ก...ทันเวลาพอดี
พี่ขออนุโมทนาบุญกับน้องนกด้วยนะคะ...สาธุ
ให้ได้บุญร่วมกันในทุกบุญเลยนะค๊า


โดย: จันทร์สวย วันที่: 28 มีนาคม 2549 เวลา:23:24:26 น.  

 
ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
คร้า.........(o)(o).........โดย: เด็กไม่ดี IP: 118.173.5.107 วันที่: 28 มิถุนายน 2552 เวลา:22:32:48 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

varissaporn327
Location :
ชลบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
(รูปน้องซอน เยจิน ไม่ใช่ จขบ.ค่ะ)

บ ล็ อ ก ล่ า สุ ด


บ ล็ อ ก เ ก่ า ๆ
หลังไมค์ถึงนกจ้า

ฟังเพลงกับ ดีเจ ต่าย

คำ ข อ บ คุ ณ

ป้ามด - บล็อกศาสตร์
หมอปอ - บล็อกแบบนี้
พี่อ้อย - Codeเก็บเพื่อน
คุณต่อฯ - ทดสอบ link
ต่าย - เพลงในบล็อก
ชิดชิด - linkอัพเดทบล็อก
ชิดชิด - Emotion2
ต่าย - Emotion3(รุ่นดัดแปลง)

93 Cool FMSince 23-04-07
Group Blog
 
<<
มีนาคม 2549
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
24 มีนาคม 2549
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add varissaporn327's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.