-----==(< สักกี่คนจะหา.......ความรู้และความจริง >)==------
Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2550
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
1 ตุลาคม 2550
 
All Blogs
 

การทำนายการมาของ นบีมูฮัมหมัด(pbuh)ในคัมภีร์ศาสนาอื่น

หนังสือศาสนามีเป้าหมายเพื่อถูกเผยหรือถูกเขียน ,หลายทศวรรษก่อนการมาของนบีมูฮัมหมัด(s.a.w) เพื่อใหเข้าใจเกี่ยวกับคำทำนายในคัมภีร์ของศาสนาอื่นๆ คุณต้องเข้าใจสิ่งนี้:-


ในเวลาที่ปรากฏมนุษย์บนโลก - ยุคของอดัม - พระเจ้าได้ใช้ให้มนุษย์ที่ถูกต้องที่สุดในสังคมเป็นศาสดาในยุคนั้น เพื่อแนะนำความจริงและเป้าหมายของเขา เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้คนมีความเสื่อมโทรมทางจิตใจและขาดเป้าหมายในชีวิต
ศาสดาทุกคน - ตั้งแต่คนแรกจนคนสุดท้าย(และมีมากกว่า หมื่นคนในศาสดาเหล่านั้น(pbuaot)) สั่งสอนในสิ่งที่เหมือนกัน กล่าวคือ:-

- "ไม่มีพระเจ้าอื่นใด นอกจากพระเจ้า - ผู้สร้างและค้ำจุนยูนิเวอสทั้งหมดและสิ่งที่บรรจุในนั้น"
- "ขอจากเขาเท่านั้น และไม่ใช่จากอื่น"
- "เชื่อและทำตามศาสดา(ของยุคนั้น)"
- "ทำดี ละเว้นชั่ว"

และศาสดาทั้งหมดในนี้ได้ทำนายการมาของศาสดาคนสุดท้าย - มูฮัมหมัด(s.a.w) -++ ศาสนาพุทธ ++1)

เนื่องจากการมองข้ามคอนเซปที่แท้จริงของการสอนของพระพุทธเจ้า พุทศาสนิกชนหลายคนเชื่อว่าศาสนาพุทธไม่ได้เชื่อพระเจ้า!!! แต่นักประวัติศาสตร์หลายคนพบหลักฐานในทางตรงกันข้าม - ในการเชื่อพระเจ้าและพระพุทธเจ้าได้อธิบายความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวและเขาทำนายการมาของนบีมูฮัมหมัด(s.a.w.) นักปราชญ์ชื่อดัง, อาเธอร์ ลิลี่,บอกว่าสิ่งนี้(เนื้อหาข้างล่างนี้) สลักที่ศิลาจารึก เขตมหาวิหาร สวนมฤคทายวัน ประเทศอินเดีย

... "เชื่อในพระเจ้าและทำสิ่งที่ถูกต้องเมื่อเขาได้สั่งคุณให้ทำ เนื่องจากเขาเป็นหนึ่งเดียวผู้ที่เพียงพอแล้วต่อการอ้อนวอนและแสดงความนอบน้อมของเจ้า ข้าขอประกาศอย่างเปิดเผยว่าไม่มีทางอื่นนอกจากความศรัทธานี้(ในพระเจ้าองค์เดียว)เพื่อเข้าไปสู้ความสุขในสวรรค์ ดังนั้น โอ้พวกเจ้าทั้งหลาย อดทนเต็มที่เพื่อไปยังเป้าหมายที่สูงสุดนี้"

(Quotation from Book title "India in

Primitive Christianity" - Page 85)


2)

อานนท์ ถามพระพุทธเจ้าว่า : "ใครจะสอนเราเมื่อคุณจากไปแล้ว"
พระพุทธเจ้าตอบ : "ฉันไม่ใช่พระพุทธเจ้าคนแรกที่มายังโลก ไม่ใช่คนสุดท้าย ในเวลาที่พระพุทธเจ้าจะมาในโลก,ผู้ถูกเคารพ, ผู้ให้แสงสว่างสูงสุด,ชายที่มีความฉลาดในการแนะ นำ,อุปถัมภ์,และเป็นผู้นำที่หาที่เปรียบมิได้, เป็นผู้นำของเทวดาและมนุษย์ เขาจะเผยให้เจ้าซึ่งความจริงเหมือนกับที่ฉันได้สอนเจ้า สาวกของเขาจะมีหลายพัน คนขณะที่จำนวนของฉันคือหลายร้อยคน"
อานนท์ถาม : "แล้วพวกเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นเขา?"
พระพุทธเจ้าตอบ : "เขาจะรู้จักว่าเป็น พระศรีอริยเมตไตร(MAITREYA) "

[Gospel of Buddha, Carusp 217]

- ชื่อ"MAITREYA" ในภาษาบาลี แปลว่า "ถูกสรรเสริญ" และนบีมูฮัมหมัด(s.a.w.) ถูกเรียกโดยพระเจ้าในกุรอ่านซึ่งแปลว่า ทั่วโลกสรรเสริญ
- ในเวลาที่นบีมูฮัมหมัดตาย มีสาวก 110,000 คน

3)

พระศรีอาริย์...อุบัติบนโลกแล้วหรือ? จากคมชัดลึก

(แถม)

พุทธทำนาย ถอดความจากศิลาจารึก เขตมหาวิหาร สวนมฤคทายวัน ประเทศอินเดีย

เป็นต้น
+++ ศาสนาคริส +++ในคัมภีร์ไบเบิ้ล ใน"เพลงของโซโลม่อน" 5:16 กล่าวว่า(ในฉบับดั้งเดิมภาษา Hebrew)

... "Hikko Manittadim Vikkulu Mahamadim Zahyudi Vezeur Raai Benute Yafus Halam".

... " คำกล่าวของเขาหวานที่สุด(=การสอนของเขาไพเราะที่สุด) เขาคือ Mahamad เขาเป็นที่รักของฉัน เขาคือเพื่อนของฉัน โอ้ลูกหลานเยรูซาเล็ม ฉันรักเขามาก "

(ไบเบิ้ล 5:16)

- ชาวยิวยังร้องเพลงสวดนี้จนกระทั่งทุกวันนี้(ในภาษา Hebrew) โดยไม่ได้ตระหนักว่าพวกเขากะลังร้องอะไรอยู่

- ในไบเบิ้ลในภาษาอื่นๆ.. อังกฤษเป็นต้น ข้อความได้ถูกแปลเป็น"He is altogether lovely" - - คำดั้งเดิมคือ Muhamad ได้ถูกเอาออกไปและแทนที่ด้วย "altogether lovely" !!! - - เหตุผลทราบได้จากผู้ที่แปล ...

เป็นต้น++ศาสนาฮินดู++


คัมภีร์ของฮินดู คือ Vedas, Shastras, Puranas ,etc

1)
ในบทหนึ่งของ 'Adarva Veda' - Chapter 1, Verse 10

... " อัลลอห์คือความสมบูรณ์(คำว่า "อัลลอห์" ปรากฏในภาษาสันสกฤตเลย) ยูนิเวอสทั้งหมดเป็นของเขา Mahamat(เช่นกัน, ปรากฏคำนี้ในต้นฉบับ)ผู้ที่สรรเสริญการมีอยู่ของพระเจ้า คือผู้นำสารของเขา โอ้พระเจ้าผู้กระตุ้นยูนิเวอส คือผู้สร้างและผู้ให้คงอยู่ของโลก มีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น,ไม่มีอื่น ดูความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าซึ่งไม่มีรูปร่างแน่นอน พระเจ้าผู้เผย Adarva Veda นี้ที่บรรจุ"On Herim" สร้างมนุษย์, วัวควาย และทุกสิ่ง อ้อนวอนหนึ่งเดียวเท่านั้น มูฮัมหมัดผู้จะทำลายความชั่วร้ายด้วยการสวดอ้อนวอน"On Reem" คือผู้ส่งสารของพระเจ้า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระเจ้าซึ่งอยู่ทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน "

(Allobanished 1:10)

2)
- คัมภีร์"BHAVISHA PURANA" ในประโยคนี้(Parvam:3 Part 3, chapter3; verse 5-8) ชื่อ "มูฮัมหมัด" ถูกกล่าวถึงโดยตรงว่า "Mhaamat" ในตอนต้นของประโยคที่สอง ซึ่งเป็นคำทำนายถึงนบีมูฮัมหมัด(s.a.w.)ที่ชัดเจน


... " คนต่างเชื้อชาติจะเป็นคนสอนของศาสนาใหม่ ด้วยการช่วยเหลือของเพื่อนๆเขา ชื่อเขาคือ "Mahaamat" พระเจ้าแผ่นดินของดินแดนนี้จะนับถือการสอนของเขา;และ สรรเสริญเขา ชำระเขา(พระเจ้าแผ่นดิน มั้ง :แค)เองด้วยแม่น้ำคงคาและ Panjagouyam,เขา(พระเจ้าแผ่นดิน มั้ง :แค))จะกล่าวว่า "ฉันจะทำตามเจ้าด้วยใจจริง" เขา(มูฮัมหมัด)จะล้างบาปทั้งหมด มาจากแผ่นดินที่แห้งแล้ง(ทะเลทราย), เขาจะได้รับความเคารพมาก เขาจะสู้กับความชั่วร้าย เขาจะรวมนักรบเพื่อเป้าหมายนี้ เขาจะให้การปกป้องแม้แต่ศัตรู "

(Parvam:3 Part 3, chapter3; verse 5-8)

- "พระเจ้าแผ่นดินของดินแดนนี้" ได้เคารพการสอนของ Mahaamat - หมายถึงพระเจ้าแผ่นดินอินเดียตอนใต้ชื่อว่า เชอรามาน ผู้ที่ทำการค้ากับอาหรับและภายหลังกลายเป็นมุสลิมในยุคที่นบีมูฮัมหมัด(s.a.w.)มีชีวิตอยู่


3)
... " โอ้ มนุษย์,ฟังความเชื่อที่สมบูรณ์: ชายซึ่งจะเป็นที่สรรเสริญทั้งหลาย,จะเกิดขึ้นท่ามกลางมนุษย์ พวกเราจะให้เขาเป็นที่หนีภัยต่อศัตรูหกพันเก้าสิบ เขาและเพื่อนเขาจะมาโดยอูฐ20ตัว ฝุ่นที่ถูกอูฐพวกนี้เหยียบย่ำจะมากจนปกคลุมไปทั่วแนวนอน เขาจะให้ทอง ม้า และ วัวเป็นของขวัญ "

คัมภีร์ "Adarva Veda" Episode (Kandam) 20, Chapter (Sutra) 127 Verse (Mantra)


- "ชายซึ่งจะเป็นที่สรรเสริญ" หมายถึง นบีมูฮัมหมัด(s.a.w.) ความหมายของคำว่า "มูฮัมหมัด"ในภาษาอาหรับแปลว่า "เป็นที่สรรเสริญ"

- ไม่ทราบแน่ชัดว่าศัตรูของมูฮัมหมัดในเวลานั้นมีเท่าไหร่แต่ถูกระบุว่ามีเป็นพัน

- เมื่อเขาอพยพจากมักกะไปมะดีนะฮ์ เขาไปโดยอูฐ

- ไม่ว่าทอง, ม้า และ วัวควายซึ่งนบีได้มา เขาจะแจกเป็นของขวัญให้คนจนและผู้ที่มีความต้องการ

เป็นต้น


ปล. เราเป็นแค่คนแจ้งข่าวดี เท่านั้น
อ้างอิง

//www.geocities.com/islamicmiracles/prophet_in_various_scriptures.htm

//www.geocities.com/islamimiracles6/prophet_in_buddhist_scriptures.htm

//www.islamawareness.net/Buddhism/buddhist.html
 

Create Date : 01 ตุลาคม 2550
12 comments
Last Update : 1 ตุลาคม 2550 18:18:19 น.
Counter : 798 Pageviews.

 

ขอความสันติจงมีแด่ท่านค่ะ

ตอบให้แล้วนะคะเรื่อง การละหมาด ตะรอเวียะฮฺ
https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=narok&date=26-09-2006&group=5&gblog=12

 

โดย: นะ(รก) 1 ตุลาคม 2550 18:33:48 น.  

 

อัสสลามุอลัยกุม
มาเยี่ยมน้องสาวคนใหม่ค่ะ

 

โดย: Aisha 7 ตุลาคม 2550 6:02:12 น.  

 

สวัสดีค่ะ แวะมาเยี่ยมบล็อคค่ะ ขออนุญาติ Add ชื่อไว้ในบล็อคของเราน่ะ

 

โดย: orn (orn_is ) 7 ตุลาคม 2550 13:19:05 น.  

 


อัสลามมุอะลัยกุม

จะแวะมาอ่านบ่อย ๆ นะคะ ยินดีที่รู้จัก ^^

 

โดย: ลมหนาวกับดาวเดือน 7 ตุลาคม 2550 14:27:35 น.  

 

ขอถามหน่อยได้ไหมค่ (ไม่ให้ถามก็จะถาม อิอิ) ทำไมคุณสเนโก้ ถึงได้เข้ารับอิสลามล่ะ แล้วบอกกับทางบ้านยังไงหรอ แล้วทางบ้านว่ายังไงบ้างอ่ะค่ะ เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม

 

โดย: orn (orn_is ) 7 ตุลาคม 2550 20:51:02 น.  

 

ไม่ได้เข้าอิสลามเพราะแฟนค่ะ

กาลครั้งหนึ่ง ตอน ม.ปลาย เพื่อนสนิทเราเค้าเข้ารับ เพราะว่า เค้ากล่าว กลิมะ(ปฏิญาณภาษาอาหรับว่า "ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจาก อัลลอห์ และ นบีมูฮัมหมักเป็นรอซูลและบ่าวของพระองค์") ในฝัน โดยที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน เลยไปถามเพื่อนที่เป็ฯมุสลิม ถึงได้รู้ แล้วเค้าก็ศึกษา จนศรัทธา


.. แล้วมันก็มากลอกหูเรา เราก็ไม่สนใจ พอเราเข้ามหาลัย เราก็ จะรู้สึกว่า อยากได้อะไร มีปัญหาอะไร ก็ลองปรึกษาพระเจ้า ศึกษากุรอ่าน+วิทยาศาสตร์ควบคู่กัน 4 ปี เลยศรัทธาค่ะ ศรัทธาว่ามีพระเจ้าจริง

 

โดย: สเนโก้ 8 ตุลาคม 2550 10:10:01 น.  

 

โอ๊ยเจ๋งจริงๆ ฟังเรื่องมุสลิมเข้าใหม่ แล้วชอบจริงๆเลย ยินดีต้อนรับครับ ดีใจด้วยครับ ขอให้พระเจ้าคุ้มครองครับ

 

โดย: fowleres 9 ตุลาคม 2550 16:04:13 น.  

 

อีกอย่างนึงครับ ชอบเนื้อหาที่เอามาลงครับน่าสนใจมาก

 

โดย: fowleres 9 ตุลาคม 2550 16:08:03 น.  

 

สวัสดีครับ ขอต้อนรับสู่ Bloggang เพื่อเป็นการฉลองสมาชิกใหม่ ผมขอเชิญแวะเข้ามาดื่ม maribu cocktail ได้ที่ blog นะครับ(เป็น blog ที่น่าสนใจมากครับ ถ้าไม่ว่าอะไรผมขอ add blog ไว้นะครับ)

 

โดย: veerar 14 ตุลาคม 2550 19:49:08 น.  

 

ขอบคุณที่ add blog และแวะเข้ามาดื่ม cocktail ครับ ผมขอให้มีความสุขเมื่อดื่ม maribu cocktail นะครับ(สุขสันต์วัน หะลีรายอร์ ครับ ถ้าสะกดหรือเรียกผิด โปรดให้อภัยผมด้วยนะครับ)

 

โดย: veerar 15 ตุลาคม 2550 0:54:51 น.  

 

 

โดย: MONROVIA 15 ตุลาคม 2550 23:11:52 น.  

 

แวะมาเยี่ยมนะคะ อ๋อ ถือศีลนี่เองถึงไม่ดื่มแอลกอฮอล์

อิอิ

 

โดย: thaispicy 17 ตุลาคม 2550 22:40:20 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


สเนโก้
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
อยากคุยกับทุกคน ทักมาน่ะค่ะ


==> My Web
==> ดูเวลาละหมาดของพื้นที่คุณ
Friends' blogs
[Add สเนโก้'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.