ชนะคนอื่นเป็นร้อย ยังไม่ยากเท่าชนะตนแค่คนเดียว...
ตรัง Trang

ตรัง

Trang


คำขวัญจังหวัดตรัง
เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ
ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง
ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา


ประวัติความเป็นมา

จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดหัวเมืองชายทะเลฝั่งตะวันตก ซึ่งตั้งขึ้นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ จึงไม่มีประวัติในสมัยโบราณก่อนหน้านั้น และเข้าใจว่าในแผ่นดินพระบรมไตรโลกนารถครั้นกรุงศรีอยุธยานั้น เมืองตรังยังไม่มี เพราะพระธรรมนูญกล่าวถึงหัวเมืองฝ่ายใต้มีเพียง นครศรีธรรมราช พัทลุง ไชยา เพชรบุรี กุย ปราณ ครองวาฬ บางสะพาน ตะกั่วทุ่ง ตะกั่วป่า ตะนาวศี ทะวาย มะริด และสามโคก ดังนั้นเมืองตรังแต่เดิมมา น่าจะเป็นเพียงทางผ่านไปยังเมืองนครศรีธรรมราช และเมืองพัทลุงเท่านั้น ต่อมาเมื่อผู้คนตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนมากขึ้นจึงเกิดเมืองในตอนหลัง

เท่าที่พบหลักฐานความเป็นมาของจังหวัดตรัง เริ่มแรกได้จากศิลาจารึกที่วัดเสมาเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้จารึกโดยพระเจ้าจันทรภาณุ หรือพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชที่ ๕ ในปี พ.ศ. ๑๗๗๓ ซึ่งเป็นสมัยที่เมืองนครศรีธรรมราชเจริญรุ่งเรืองมาก ได้จารึกว่าอาณาจักรนครศรีธรรมราชมีหัวเมืองรายล้อมอยู่ถึง ๑๒ หัวเมือง ได้กำหนดใช้รูปสัตว์ตามปีนักษัตรเป็นตราประจำเมือง เรียกว่าการปกครองแบบ ๑๒ นักษัตร โดยเมืองตรังใช้ตราม้า (ปีมะเมีย) เป็นตราประจำเมือง

แสดงว่าในปี พ.ศ.๑๗๗๓ มีเมืองตรังแล้วแต่ไม่ทราบว่าตั้งเมืองอยู่ที่ใด ในพงศาวดารเมืองพัทลุงกล่าว ว่าเมื่อปี พ.ศ.๑๔๙๓ พระยากุมารกับนางเลือดขาวไปลังกา ทั้งขาไปและขามาได้แวะที่เมืองตรัง เพราะเป็น เมืองท่า นางเลือดขาวยังได้สร้างพระพุทธรูปและวัดพระพุทธสิหิงค์ไว้ที่เมืองตรัง

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี เมืองตรังมีชื่อเป็นหัวเมืองที่ขึ้นต่อเมืองนครศรีธรรมราช ครั้น ถึงปี พ.ศ.๒๓๔๗ รัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โปรดฯ ให้ยกเมืองตรังขึ้นตรงกับกรุงเทพฯ ชั่วคราว เนื่องจากผู้รักษาเมืองตรังเป็นอริกับเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช หลังจากนั้นให้ไปขึ้นกับเมืองสงขลาระยะ หนึ่ง จนถึง พ.ศ.๒๓๕๔ จึงกลับไปขึ้นกับเมืองนครศรีธรรมราชดังเดิม และได้มีการตั้งเมืองตรังขึ้นเป็นครั้งแรกโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นภาลัย ทรงแต่งตั้งพระอุไภยธานีเป็นเจ้าเมืองตรังคนแรก และได้มีการสร้างหลักเมืองตรังไว้ที่ ควนธานี

พ.ศ.๒๓๘๑ ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้น ทางเมืองตรังและหัวเมืองปักษ์ใต้หลายเมือง ต่อมาจึงได้โอนเมืองตรังมาขึ้นต่อกรุงเทพฯ อยู่ภายใต้การดูแลของข้าหลวงใหญ่หัวเมืองชายทะเลฝั่งตะวันตก ซึ่งตั้งกองบัญชาการอยู่ที่เมืองตรังจนถึง พ.ศ.๒๔๒๘ เมืองตรังจึงได้กลับไปอยู่ภายใต้การดูแลของข้าหลวงใหญ่ซึ่งตั้งกองบัญชาการอยู่ที่ภูเก็ต และเมื่อมีการปฏิรูปการปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาลเมืองตรังจึงถูกรวม เข้าเป็นหัวเมืองหนึ่งของมณฑลภูเก็ต

ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสหัว เมืองปักษ์ใต้ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๓ ทรงเห็นเมืองตรังมีสภาพทรุดโทรม จึงทรงโปรดฯ ให้พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) มาดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองตรัง และสร้างความเจริญให้แก่ตรังอย่างมากมาย โดยย้ายเมืองตรังมาตั้งที่ อำเภอกันตัง ปากแม่น้ำตรัง โดยรวมเอาเมืองตรังและปะเหลียนเข้าด้วยกัน และพัฒนาเป็นเมืองท่าการค้าและยังได้ส่งเสริมให้มีการปลูกยางพาราที่จังหวัดตรังเป็นแห่งแรก

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่าที่ตั้งตัวเมืองตรังเดิม คือ เมืองกันตังไม่ปลอดภัยจากศัตรู ไม่เป็นศูนย์กลางของจังหวัด ทั้งยังเป็นที่ลุ่มมาก น้ำทะเลท่วมถึง จะขยายตัวเมืองได้ยาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองไปตั้งที่ตำบลทับเที่ยง อำเภอบางรัก ซึ่งเป็นที่ตั้งของอำเภอเมืองตรังมาจนทุกวันนี้ และเมื่อมีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๗๖ เมืองตรังจึงมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยครับ

ที่มาของคำว่า "ทับเที่ยง"
ตำนานเล่าว่า สมัยเจ้าพระยานคร (น้อย) ยกทัพมาจากเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อไปรบกับทัพไทรบุรีนั้น ได้หยุดพักตั้งค่าย ณ บริเวณนี้ในเวลา ช่วงเที่ยง จึงได้ชื่อ "ทับเที่ยง" แต่นั้นมา

ที่มาของคำว่า "ตรัง"
-ตรัง มาจากคำว่า "ตรังคบุรี" เป็นชื่อเมืองหนึ่งในเมือง 12 นักษัตร ซึ่งเป็นเมืองป้อมปราการล้อมรอบเมืองนครศรีธรรมราช
-ตรัง มาจากคำว่า "ตรังค" แปลว่า ลูกคลื่นอันเนื่องมาจากสภาพลักษณะพื้นที่ของเมืองตรังเป็นเนินสูง ๆ ต่ำ ๆ คล้ายลูกคลื่น ปรากฏอยู่ทั่วพื้นที่จังหวัดตรัง
-ตรัง มาจากคำว่า "ตรังเค" ซึ่งเป็นภาษามาลายู แปลว่า "รุ่งอรุณ" หรือสว่างแล้ว ซึ่งมีผู้สันนิษฐานว่า ชาวมลายูเดินทางมาค้าขายละแวกนี้ จะเปล่งเสียงอุทานว่า "ตรังเค" เมื่อเรือเล่นมาถึงปากแม่น้ำตรัง พอดีกับที่เวลารุ่งเช้า
-ตรัง หมายถึง พืชตระกูลปาล์มในภาษาเขมร พืชชนิดนี้ขึ้นในพื้นที่จังหวัดตรัง

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป
จังหวัดตรัง ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่จังหวัดเลียบชายฝั่งทะเล ตะวันตกของมหาสมุทรอินเดีย มีฝั่งทะเลที่ยาวเหยียด ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง จากเชิงเขาบรรทัด ลาดต่ำลงมาจนจดฝั่งอันดามัน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่โดยทั่วไปจึงเป็นลักษณะควน (เนิน) สูง ๆ ต่ำ ๆ สลับด้วยภูเขาใหญ่เล็กกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป พื้นที่ราบเรียบมีจำนวนน้อย ซึ่งใช้เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าว ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายสภาพป่าเป็นป่าดิบชื้น ทางทิศตะวันออกมีเทือกเขาบรรทัด ยาวจากตอนเหนือจดตอนใต้ และเป็นแนวเขตแบ่งจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง มีป่าชายเลน สำหรับท้องที่ที่ติดกับทะเล มีเกาะในทะเลอันดามันอยู่ในการปกครองจำนวน 46 เกาะ รวมมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 4,917 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ
-ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และอ.คลองท่อม จังหวัดกระบี่
-ทิศใต้ ติดต่อกับ อ.ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล อ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา และช่องแคบมะละกาสมุทรอินเดีย
-ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.ควนขนุน อ.กงหรา อ.ตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยมีเทือกเขาบรรทัดกั้นอาณาเขตตลอดแนว
-ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.คลองท่อม อ.เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และมหาสมุทรอินเดีย

การปกครอง จังหวัดตรังแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ คือ
- อำเภอเมือง
- อำเภอกันตัง
- อำเภอห้วยยอด
- อำเภอย่านตาขาว
- อำเภอปะเหลียน
- อำเภอสิเกา
- อำเภอวังวิเศษ
- อำเภอนาโยง
- อำเภอรัษฎา
- อำเภอหาดสำราญ

ตราประจำจังหวัดตรัง

ภาพสะพานกระโจมไฟ และภาพลูกคลื่น
ภาพสะพานกระโจมไฟ หมายถึง จังหวัดตรังเคยเป็นเมืองท่าทำการค้าขายกับต่างประเทศ
ภาพลูกคลื่น หมายถึง ลักษณะพื้นที่ของจังหวัดตรัง เป็นเนินเล็ก ๆ สูงๆ ต่ำๆ คล้ายลูกคลื่น

การเดินทาง
1 ทางรถยนต์ ใช้เส้นทางกรุงเทพ-สุราษฏร์ธานี ระยะทางประมาณ 617 กม.
แล้วตรงสู่ทางแผ่นดินหมายเลข 41 สู่อำเภอทุ่งสง ระยะทางประมาณ
133 กม. แล้วเข้าสู่ทางหลวงแผ่นหมายเลข 403 เข้าสู่อำเภอห้วยยอด
ระยะทางประมาณ 50 กม. แล้วเลี้ยวซ้าย เข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4
อีก 28 กม.ก็ถึงตรัง รวมระยะทางประมาณ 828 กม.
2 ทางรถไฟ มี 2 ขบวน รถด่วน กับ รถเร็ว
3 ทางรถทัวร์
4 ทางเครืองบิน มีสายการบิน นกแอร์ , One-Two-Go , แอร์เอเชีย

ปฏิทินท่องเที่ยว
....เดือนมกราคม งานเปิดฟ้าเมืองตรัง
....เดือนกุมภาพันธ์ เทศกาลตรุษจีน
13-15กุมภาพันธ์ พิธีวิวาห์ใต้สมุทร
....เดือนมีนาคม มหกรรมอาหารดี ศรีตรังบาน
วันเสาร์,อาทิตย์แรกของเดือน สิงหาคม เทศกาลขนมเค้ก จังหวัดตรัง
วันอาทิตย์แรกของเดือน กันยายน2552 เทศกาลหมูย่างเมืองตรัง
กันยายน2552 ประเพณีไหว้พระจันทร์ ต.ทุ่งยาว
แรม1ค่ำเดือน11 ประเพณีลากพระ
ขึ้น1ค่ำเดือน9 (ปฏิทินจีน) ประเพณีถือศีลกินผัก
ขึ้น15ค่ำเดือน12 งานวันลอยกระทง
เดือน พฤศจิกายน เทศกาลอนุรักษ์หอยตะเภา
เดือน ธันวาคม งานสัปดาห์รักษ์พะยูนและรักศิลป์
5-15 ธันวาคม งานเฉลิมพระชนพรรษา และงานกาชาด

ข้อมูล ณ. วันที่ 23/1/2555หาดปากเมงแผนที่ จ.ตรังTrang
With an abundance of blissful attractions mixed with cultural heritage, Trang Province is truly a fascinating tourist destination with numerous jungles, mountains, waterfalls, and beaches.

Trang is a magnificent coastal province with a long, beautiful shoreline that stretches 199 kilometers along the Andaman Sea. In addition, the province has two major rivers flowing through it, the Trang River, which originates in the Khao Luang Mountain Range, and Maenam Palian, which flows from the Banthat Mountain Range.

Despite the fact that Trang City plays a key role in facilitating trade to Nakhon Si Thammarat, Thailand's southern commercial hub, Trang is a province infrequently visited by tourists. It was only recently that Trang has been poised to establish itself on the international travel map.

Trang has geographical advantages similar to that of Krabi and Phang Nga. This includes breathtaking islands and beaches along the coast as well as awe-inspiring inland limestone mountains.

Trang has both mainland beaches and a whole string of offshore islands; the province features an archipelago in the Andaman Sea consisting of more than 46 islands. Visitors interested in light-adventure activities can cruise the coastal waters and visit notable sights, such as the enchanting Emerald Cave. Additional attractions include the nearby Mu Koh Petra National Park, where idyllic beaches and islands are perfect places to enjoy the warm, clear waters of the Andaman Sea. Some of the dive sites in the National Park are world-class. There are also wildlife sanctuaries such as Namtok Khao Chong and Khlong Lamchan Park where waterfalls, nature trails, and caves are awaiting exploration. For those looking for a relaxed, tranquil ambience, Trang is a perfect place to unwind amidst stunning scenery.
Similar in topography to neighboring Krabi, Trang features idyllic islands with breathtaking karst formations and unspoiled beaches, making it the hot new destination for those looking for less developed yet beautiful Thai beaches and islands.

The waters off Trang have also become a refuge of the threatened dugong, the “sea cow” cousin of the manatee. Koh Libong is one of the best places to spot these docile sea mammals which have become the unofficial symbol of Trang.
Trang city, the provincial capital, is a centuries-old seaport with a multicultural population of Thai, Malay, and Hokkien Chinese residents, a mixture that is best appreciated while dining on the local cuisine or mingling with the locals at a local coffee shop.

มีรูปในตัวเมืองมาฝากนิดหน่อยครับ^อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์^^สระกะพังสุรินทร์^


^หอนาฬิกา จ.ตรัง^


^ตุ๊กตุ๊กหัวกบ^


^ตึกแบบชิโนโปรตุกีส กับ ตุ๊กตุ๊กหัวกบ^


^ตึกแบบชิโนโปรตุกีส^


^อนุสาวรีย์พยูน^


^ดอกศรีตรัง^ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมและติชมครับ


Create Date : 26 พฤษภาคม 2552
Last Update : 9 มีนาคม 2555 15:25:12 น. 2 comments
Counter : 4079 Pageviews.

 
สวัสดีค่ะ
แอบมาชมบล๊อก แล้วก็ขอเชิญไปชมบล๊อกกันบ้างนะคะ เพิ่งทำค่ะ ไม่สวยเพราะแต่งไม่เป็น ตอนนี้มีข่าวทุนเรียนภาษาอังกฤษฟรีที่เคมบริดจ์มาช่วยเรียกเรตติ้งค่ะ


โดย: mookyja วันที่: 27 พฤษภาคม 2552 เวลา:2:32:14 น.  

 
1-2สิงหาคม2552 เทศกาลขนมเค้ก จังหวัดตรัง
6 กันยายน2552 เทศกาลหมูย่างเมืองตรัง

น่าสนใจทั้ง 2 เทศกาล... อิ อิ อิ


โดย: zardamonoxication (zardamon ) วันที่: 1 มิถุนายน 2552 เวลา:16:47:25 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

kitpooh22
Location :
ตรัง Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 27 คน [?]
สวัสดีครับ
..............................
ขอบคุณที่มาเยี่ยมชม และมาเม้นให้ครับขอบคุณครับ :-)
THX


วันเกิดบล็อก 25/5/2009
Google+
Group Blog
 
 
พฤษภาคม 2552
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
26 พฤษภาคม 2552
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add kitpooh22's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.