ชนะคนอื่นเป็นร้อย ยังไม่ยากเท่าชนะตนแค่คนเดียว...
เที่ยวงานประเพณีลากพระ ครั้งที่ 10 @ ตรังช่วงนี้ได้ออกไปเที่ยวถ่ายภาพ นอกบ้านน้อยมาก ครั้งนี้ก็อีกเช่นกัน
ได้ไปเก็บภาพประเพณีลากพระได้แค่ช่วงสั้นๆ ครับ เนื่องจากสุขภาพ
ไม่แข็งแรง ภาพที่ได้จึงไม่ค่อยสวย และครบถ้วนเท่าไหร่

กำเนิดประเพณีลากพระ
ประเพณีลากพระหรือประเพณีชักพระ จัดขึ้นหลังวันปวารณาออกพรรษา 1 วัน
ตามความเชื่อตามพุทธประวัติที่ว่า "เมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธพุทธเจ้า
เสด็จแสดงธรรมเทศนาโปรดพุทธมารดา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หรือดุสิตเทพพิภพนั้น
พระองค์ได้เสด็จกลับมายังมนุษย์โลกทางบันไดแก้วถึงที่ประตูเมืองสังกัสสะในตอนเช้าตรู่
วันแรม 1 ค่ำเดือน 10 ตรงกับวันออกพรรษา
พุทธบริษัทต่างยินดี จึงอันเชิญพระพุทธองค์ขึ้นประทับบนบุษบก ที่ได้จัดเตรียมไว้
แล้วแห่แหนกลับไปยังที่ประทับ "

และจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ในจดหมายเหตุของพระภิกษุจีน
ชื่อ "อี้จิง" ทำให้ทราบว่า ประเพณีลากพระในภาคใต้
มีมาตั้งแต่สมัยศรีวิชัย
โดยได้บันทึกไว้เมื่อครั้งที่ท่านได้จาริกผ่านคาบสมุทรมาลายูเพื่อไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ประเทศ
อินเดียช่วงปี พ.ศ. 1214-1238 ซึ่งมีประเพณีลากพระของชาวเมือง "โฮลิง"
ซึ่งเป็นชื่อเดิมเมืองนครศรีธรรมราชว่า "พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่ง
มีคนแห่แหนนำมาจากวัด โดยประดิษฐานบนรถหรือบนแคร่ มีพระสงฆ์และคราวาสหมู่ใหญ่แวดล้อม
มีการตีกลองและบรรเลงดนตรีต่างๆ มีการถวายของหอม ดอกไม้ และถือธงชนิดต่างๆ
ที่ทอแสงในกลางแดด พระพุทธรูปเสด็จสู่หมู่บ้านด้วยวิธีดั้งกล่าวนี้ภายใต้เพดานกว้างขวาง"

นอกจากนี้ ประเพณีลากพระ ก่อให้เกิดประเพณีและวัฒนธรรมอื่นๆ
ที่สืบเนื่องอีกหลายประการ เช่น ประเพณีชันโพนหรือแข่งโพน
ประเพณีชัดต้ม และการเล่นเพลงแข่งเรือ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความเชื่อที่ว่า
จะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล การลากพระในหลายท้องถิ่นมักอันเชิญ
พระพุทธรูปปางคันธาราษฏร์ (ปางขอฝน) ประดิษฐานบนเรือ
และตกแต่งเรือพระเป็นรูปพญานาคตามคติความเชื่อที่ว่า
พญานาคเป็นผู้ให้น้ำแก่มนุษย์โลกเรือพระ
รู้จัก "เรือพระ"
(1) บุษบก
บุษบก หรือ ปราสาท สร้างขึ้นสำหรับประดิษฐานสิ่งสำคัญในศาสนา เช่น พระพุทธรูปองค์สำคัญ หรือ
พระบรมสารีริกธาตุ

(2) เขาพระสุเมรุ
ตามคติในศาสน่พราหณ์ และพุทธศาสนา คือ ภูเขาที่เป็นหลักของโลก ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของโลก
หรือจักรวาร เป็นที่อยู่ขอสิ่งมีวิญญาณในภพและภูมิต่างๆ

นาคราชพันโอบเขาพระสุเมรุ
ครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จพร้อมด้วยพระอรหันต์เพื่อไปยังเทวโลก ได้ผ่านวิมานของเหล่าพญานาค
ที่กำลังมีการรื่นเริงกันอย่างสนุกสนาน เมื่อเห็นคณะสงฆ์ผ่านไปเหนือวิมาน จึงโกรธมาก แปลงกายเป็นนาค
ขนาดใหญ่พันโอบเขาพระสุเมรุด้วยขดถึง 7 รอบแล้วแผ่พังพานบังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เอาไว้ เพื่อไม่ให้
พระพุทธเจ้าและ พระอรหันต์ผ่านไปได้

(3) พระพุทธรูปปางเปิดโลก
เป็นพระพุทธรูปตามพุทธประวัติเมื่อครบกำหนด 3 เดือน ที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปจำพรรษาโปรดพุทธมารดา
จึงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ อยู่ในอิริยาบถยืนอยู่บนดอกบัว พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงข้างพระวรกาย แบฝ่า
พระหัตถ์ทั้งสองออกไปข้างหน้าเป็นกิริยาทรงเปิดโลก

(4)ธรรมจักรและครุท
จากพุทธประวัติ ที่ว่า พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรจนได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ประทานเทศนา
เป็นครั้งแรกแก่พระภิกษุปัญจวัคคีย์ 5 รูป ณ เมืองพาราณสี การเทศนาครั้งนี้เรียกว่า "ปฐมเทศนา" โดยเรื่องที่
เทศนานั้นเรียกว่า"ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร"(พระสูตรว่าด้วยเรื่องพระพุทธเจ้าทรงหมุนธรรมจักรหรือล้อแห่งธรรม)

(5) พญานาคในพระพุทธสนา
เป็นตำนานเล่าขาน ของพญานาคที่ต้องการพ้นจากการเป็นนาค และต้องการเป็นมนุษย์ได้เร็วขึ้น จึงได้
บรรพชาอุปสมบทและเมื่อเผลอจำวัดจึงกลายร่างเป็นพญานาค พระพุทธเจ้าจึงให้โอวาทแก่นาคว่า
"จงไปรักษาอุโบสทในวันที่ 14 ที่ 15 และที่ 8 ของปักษ์นั้นแหละ และด้วยวิธีนี้เจ้าจะพ้นจาคการกำเนิด
เป็นนาค และจักกลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์เร็วพลัน"
(ที่มา : หนังสือลูกผู้ชายต้องบวช ผู้แต่ง ญาณวชิระ)

(6) แม่ย่านางเรือ
เป็นคำศัพท์เฉพาะที่ใช้เรียกสิ่งศักสิทธิ์ ที่เชื่อกันว่าสถิตอยู่ประจำเรือแต่ละลำ โดยเชื่อว่าแม่ย่านางจะ
ดลบันดาลให้มีโชคลาภหรือประสบความสำเร็จตามปรารถนารูปที่ 1


รูปที่ 2


รูปที่ 3


รูปที่ 4


รูปที่ 5


รูปที่ 6


รูปที่ 7


รูปที่ 8


รูปที่ 9


รูปที่ 10


รูปที่ 11


รูปที่ 12


รูปที่ 13


รูปที่ 14


รูปที่ 15


รูปที่ 16 รูปรถติดครับ


รูปที่ 17 มาเที่ยวภายในงานสักเล็กน้อยครับ


รูปที่ 18


รูปที่ 19รูปที่ 20


ปีนี้ได้ถ่ายภาพเฉพาะตอนกลางวัน ไม่ไปถ่ายตอนกลางคืนครับ


ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชม และติชมครับ


Create Date : 28 ตุลาคม 2553
Last Update : 28 ตุลาคม 2553 20:32:41 น. 31 comments
Counter : 3357 Pageviews.

 
แวะมาเที่ยวจังหวัดตรังครับ


โดย: Kavanich96 วันที่: 28 ตุลาคม 2553 เวลา:21:11:30 น.  

 
ขอบคุณข้อมูลและภาพที่สวยงามครับ


โดย: หน่อย - ตั้ม (tumauto ) วันที่: 28 ตุลาคม 2553 เวลา:21:26:00 น.  

 
แวะมาดูเรือพระที่ตรังด้วยค่ะ บรรยากาศครึกครื้นดีนะคะ


โดย: namfaseefoon วันที่: 28 ตุลาคม 2553 เวลา:21:46:43 น.  

 

......................................
สวัสดีดึกๆครับ...ชักพระกันแล้วหรือนี่


โดย: panwat วันที่: 28 ตุลาคม 2553 เวลา:23:23:23 น.  

 
โอ้โห ยิ่งใหญ่จัง

ภาพมากมายเลย

รวมทั้งข้อมูลด้วย

ขอบคุณค่ะโดย: แม่หมู (jamaica ) วันที่: 28 ตุลาคม 2553 เวลา:23:51:27 น.  

 
สวัสดีค่ะ

ป้าต่ายเพิ่งได้อ่านคำอธิบายชัดๆ ที่ blogนี้เอง ดีใจจัง

ป้าต่ายก็ได้ดูพิธีชักพระแต่เป็นที่สงขลาค่ะ เพราะตอนเช้าไปตักบาตรเทโวกัน แล้วน้องเขาก็เลยพาชมเมืองแล้วต่อด้วยดูพิธีลากพระด้วย

สาวน้อยรูปที่ 13 กับ รูปที่ 15 น่ารักจังนะ


โดย: Katai_Akiko วันที่: 29 ตุลาคม 2553 เวลา:19:07:30 น.  

 
ขอให้หายไวๆนะคะ


โดย: Katai_Akiko วันที่: 29 ตุลาคม 2553 เวลา:19:09:06 น.  

 
สวัสดีตอนดึกๆ ค่ะ ตอนนี้กำลังสนุกกับมาโคร แต่ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือกับเจ้าตัวเล็กซักเท่าไหร่


โดย: namfaseefoon วันที่: 29 ตุลาคม 2553 เวลา:22:13:43 น.  

 
ชวนไปชมดอกไม้ค่ะ"ดอกกาสะลองถ้าใครได้กลิ่นแล้วก็น่าจะหลงไหลทุกคน
ในความคลาสสิก ของกลิ่นหอมที่น่าชื่นชม
ถ้าใส่กลิ่นลงใน Blog ได้...น่าจะดีนะคะ"


โดย: แม่หมู (jamaica ) วันที่: 29 ตุลาคม 2553 เวลา:22:37:13 น.  

 
เรืออลังการมากเลยค่ะ
ทีแรกนึกถึงประเพณีชักพระซะอีก


โดย: mutcha_nu วันที่: 31 ตุลาคม 2553 เวลา:11:30:40 น.  

 
เรือสวยสวยทั้งนั้นเลยค่ะ ประเพณีไทยนี่สวยงามจริงๆ


โดย: ภูผา กะ วาริน วันที่: 31 ตุลาคม 2553 เวลา:19:39:17 น.  

 
แวะมาเยี่ยมค่ะ

ภาพที่ 5 น่าทึ่งมาก คงทำกันสุดฝีมือ ทุกทีมงาน

ภาพที่ 12 ก็แปลกดีค่ะ ไม่เคยพบเห็นมาก่อนโดย: แม่หมู (jamaica ) วันที่: 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:43:56 น.  

 

สวัสดีค่ะ ..

พิธียิ่งใหญ่มากๆนะค่ะ..

ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะ..เชยจัง!

เพิ่งกลับจากทอดกฐินที่สกลนครมาค่ะ..

แวะเอาบุญมาฝากด้วยกระบุงใหญ่

ขอให้มีความสุขมากๆนะค่ะ..

ที่บล็อคของอ้อมแอ้มมีคำถามมาถามอีกแล้ว..

คราวนี้มีของรางวัล 10 รางวัลค่ะ..

แวะมาร่วมสนุกกันได้นะค่ะโดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:46:10 น.  

 
สมัยเด็กๆเคยชักพระครับ
สมัยนั้นใช้ล้อไม้...หนักสุดๆต้องช่วยกันมากคน
เพื่อบ่งบอกว่าสามัคคีครับ
สวัสดีค่ำๆครับ
..........................................
ภูมิใจคนไทยครับ


โดย: panwat วันที่: 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:06:56 น.  

 
ภาพสวยงามมากครับ


โดย: หน่อย - ตั้ม (tumauto ) วันที่: 3 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:42:54 น.  

 
รูปสวยมากๆเลยคะพี่กิจ ของสาวคงรอบล็อกหน้า ที่จะอัพบ้าง


โดย: sawkitty วันที่: 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:37:53 น.  

 


โดย: แม่หมู (jamaica ) วันที่: 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:20:38 น.  

 
สวัสดียามดึกครับคุณคิด
แถวบ้านน้ำท่วมมั้ยครับ
......................................โดย: panwat วันที่: 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:25:02 น.  

 
ขอแวะมาเที่ยว เพิ่งเคยได้ยินครับ
ได้ความรู้ใหม่...ท่าทางสนุก ใช่เล่นนะครับประเพณีนี้โดย: the fivedog วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:0:15:10 น.  

 
แวะมาส่งดอกไม้

ราตรีสวัสดิ์นะคะโดย: แม่หมู (jamaica ) วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:12:35 น.  

 
ว๊าววว อยากไปจังเลย


โดย: หนูเมเปิล วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:47:58 น.  

 
ตามมาชมรอบสองครับ


โดย: หน่อย - ตั้ม (tumauto ) วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:27:29 น.  

 
ข้าวโพดหวานๆ อาร่อยๆจ้า ไม่ต้องใส่น้ำตาล
โดย: แม่หมู (jamaica ) วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:21:43 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับคุณคิด
...........................โดย: panwat วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:7:06:58 น.  

 
สุขสันต์วันลอยกระทงนะคะ


โดย: แม่หมู (jamaica ) วันที่: 21 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:09:36 น.  

 
สุขสันต์วันลอยกระทงค่ะ คุนกิจ
รูปสวยมาก ๆเลยค่ะโดย: ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ วันที่: 21 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:13:26 น.  

 
Photobucket

คืนนี้ดีน้ำปรี่ล้นเต็มฝั่ง
แสงจันทร์ยังกระจ่างฟ้าเหมือนคราฝัน
ลอยกระทงกันน้องพี่ปีละวัน
แล้วช่วยกันรักษาคงคาคลอง

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ทุกถิ่นที่ชื่นชมนิยมย่อง
อย่าได้หยุดย่างเยี่ยงหรือเมียงมอง
ที่ริมคลองมีน้องคอยลอยกระทง


โดย: panwat วันที่: 21 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:20:43 น.  

 
ขอโทษด้วยครับ ที่ผมไม่ได้แวะไปเยี่ยมครับ


โดย: kitpooh22 IP: 124.121.115.139 วันที่: 21 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:58:10 น.  

 

...........................
สวัสดียามค่ำคืนครับคุณคิด


โดย: panwat วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:48:12 น.  

 
Photobucket
.......................
สวัสดีปีใหม่ครับ...เที่ยวให้สนุกและปลอดภัยนะครับ


โดย: panwat วันที่: 24 ธันวาคม 2553 เวลา:12:41:11 น.  

 
แนะนำเว็บท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงาม


โดย: attractions (loveyoupantip ) วันที่: 7 สิงหาคม 2554 เวลา:0:43:18 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

kitpooh22
Location :
ตรัง Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 27 คน [?]
สวัสดีครับ
..............................
ขอบคุณที่มาเยี่ยมชม และมาเม้นให้ครับขอบคุณครับ :-)
THX


วันเกิดบล็อก 25/5/2009
Google+
Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2553
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
28 ตุลาคม 2553
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add kitpooh22's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.