Group Blog
 
 
กุมภาพันธ์ 2552
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
 
20 กุมภาพันธ์ 2552
 
All Blogs
 
“ออกกำลังจิต เพิ่มวัคซีนใจ ฯ” ได้ผล. . เกินคาดหมาย


หลักสูตร “ออกกำลังจิต เพิ่มวัคซีนใจ ฯ”

ได้ผลจริง เกินคาดหมาย เพราะ
ใช้หลักปฏิบัติวิปัสสนาฯ ตาม . .
หลักพระธรรมของพระพุทธเจ้า ให้ครบองค์ธรรม
จึงได้ผลจริง. . เกินคาดหมาย
ดูจาก “คำเปิดใจของผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนาฯ” ดังนี้


นักเรียน

พีรศุภ ขลังธรรมเนียม อายุ 7 ปี “ขยันขึ้น เล่นเกมส์น้อยลง”

ก้องภัค ภูผา อายุ 9 ปี “มีสติขึ้นหน่อย เล่นเกมส์จาก 3 ช.ม เป็น 1 ช.ม”

ธิติสรร กวินวศิน อายุ 12 ปี ร.ร เซนต์ดอมินิก “ทุกวันผมจะทะเลาะ
กับแม่ หลังปฏิบัติธรรม ผมไม่ทะเลาะกับแม่เลย”

ภูมิ สุนทรจักร อายุ 13 ปี ร.ร สามเสนวิทยาลัย “ทะเลาะกับน้อง
น้อยลง ใจเย็นขึ้น มีสมาธิในการเรียนมากขึ้น ”

ก่อเกียรติ์ อ่ำบุญ อายุ 14 ปี ร.ร สามเสนวิทยาลัย “ทำให้สงบมากขึ้น
อ่านหนังสือได้นานขึ้น”

ภัทรภร สุขวนากุลชัย อายุ 15 ปี ร.ร บดินทรเดชา “เป็นหัวหน้าห้อง
เดิมสั่งงาน ถ้าเพื่อนทำไม่ถูก จะว่าโดยไม่ฟังเหตุผล หลังอบรม
ใจเย็นขึ้น ฟังเหตุผลเพื่อนมากขึ้น”

ชยุตพล วุฒิธรรมมี อายุ 15 ปี ม.3 ร.ร เตรียมอุดมฯพัฒนาการ “หลัง
ฝึกวิปัสสนา รับผิดชอบมากขึ้น ช่วยงานต่างๆในบ้าน และวางแผน
อ่านหนังสือได้ดี มีสมาธิมากขึ้น ผลการเรียนดีขึ้น”

วรรษิดา เอี่ยมประภากุล อายุ 15 ปี “ผ่อนคลาย หลับง่าย หลับสบาย
   กว่าแต่ก่อน ไม่คิดมาก ไม่เก็บเรื่องอื่นๆมาคิด มีสมาธิในการอ่าน
หนังสือมากขึ้น”

วรินทร์ธร รุจิระเชาวสิทธิ์ อายุ 15 ปี ร.ร เบญจมราชาลัย “รู้สึกใจเย็น
ขึ้น สงบ คิดก่อนพูด ก่อนทำ มีสติมากขึ้น ”

ญาณิศา คุณมงคลกุล อายุ 15 ปี ร.ร เบญจมราชาลัย “ทำให้ใจเย็น
ขึ้น มีสมาธิมากขึ้น”

อมรรัตน์ แสงอาทิตย์ อายุ 17 ปี ร.ร เบญจมราชาลัย “ใจสงบมากขึ้น
คิดก่อนทำ รู้จักความพอดีที่เรามีอยู่”

ประวีณ วงศ์เทียมจันทร์ อายุ 17 ปี ร.ร กาญจนานุเคราะห์ “มีสมาธิ
ในการเรียนมากขึ้น รู้จักคิดก่อนทำ”

ทวีสุข เจริญพรสกุล อายุ 17 ปี ร.ร มัธยมวัดดาวคะนอง
“มีสติปัญญาดีขึ้น มีสมาธิดีขึ้น เวลาเรียนคิดได้เร็วขึ้น จากเป็น
คนชักช้า เปลี่ยนเป็นว่องไวขึ้น ”

นิตยา จิตติแสง อายุ 18 ปี ร.ร สุวรรณารามวิทยาคม “อ่านหนังสือได้
นานขึ้นจาก 1 ช.มเป็น 2 ช.ม มีสติในการทำงาน ไม่วอกแวกใน
เวลาเรียน ไม่ค่อยใจร้อน”

วรวิทย์ ไพรการ ม.4 ร.ร หอวัง “รู้สึกเบื่อเกมส์ อยากเล่นน้อยลง จาก
4 เหลือ 2 ช.ม”

รณัย การงานวิจิตร ม.4 ร.ร หอวัง “มีเหตุผลมากขึ้น แต่ก่อน บาง
ทีควบคุมอารมณ์ ห้ามใจไม่ค่อยได้ เดี๋ยวนี้พอไหว”

รักข์วลัย แย้มกสิกร ม.4 ร.ร หอวัง “ไม่คิดวุ่นวาย ไม่คุยกับเพื่อนใน
เวลาเรียน รู้สึกนิ่ง สบายใจ เดิมมีอาการปวดหัวบ่อยครั้ง ”

หัชรา นิโครธา ม.4 ร.ร หอวัง “มีสมาธิขึ้นมาก อ่านหนังสือได้นาน
จาก 2 ช.มเป็น 4 -5 ช.ม”

วิภาวี บุญครองชีพ ม.4 ร.ร หอวัง “มีสติมากขึ้น เพื่อนบางคนบอกว่า
เรียบร้อยขึ้น”

ภัทรพร ถนัดธนูศิลป์ ม.6 ร.ร หอวัง “คิดฟุ้งซ่าน เหม่อลอย เพราะ
มารดาตกน้ำ เสียชีวิต ตอนใกล้สอบEN หลังเข้าอบรม ติดอันดับ1
คณะนิเทศฯ ม.เชียงใหม่ ”

ณัฐวุฒิ เอี้ยงทอง ม.6 ร.ร หอวัง “จิตนิ่งมากขึ้น ความวอกแวก
น้อยลง มีความมั่นคงมากขึ้น ควบคุมตัวได้มากขึ้น”

วริสรา ชื่นศรีสว่าง ม.6 ร.ร หอวัง “ตั้งใจเรียนมากขึ้น จดจ่ออยู่กับ
บทเรียนได้มากขึ้นจากอ่านหนังสือไม่ได้นาน ก็สามารถอ่านได้
นานเป็นชั่วโมง ”

จินต์สุชา ณรงค์เดช ม.6 ร.ร หอวัง “ ดึงสติมาอยู่กับตัวได้
ไม่ฟุ้งซ่าน รู้สึกโล่ง เบาตัว ”

นักศึกษาวริษฐา ชินรังสิกุล อายุ 19 ปี น.ศ ปี1 คณะพาณิชย์ฯ จุฬาฯ
“หลังอบรม มีสติมากขึ้น เช่น เวลาโกรธ จะฉุกใจคิดว่า กำลังจะ
โกรธ ไม่ดี จิตใจจะสงบลง ส่งผลให้อารมณ์เย็น ดูร่าเริง
และสดชื่นอยู่เสมอ”

ณัฐกานต์ ไชยศรี ปี1 วิทยาลัยพยาบาลฯ นนทบุรี “รู้สึกอ่อนโยนขึ้น
รับฟังเพื่อนๆได้มากขึ้น แต่ก่อน ถ้าเพื่อนพูดไม่ถูกหู จะโต้กลับ
ไม่ยอมลงให้เพื่อน”

มณเฑียร สันทัด อายุ 19 ปี น.ศ ปี1 วิทยาลัยพยาบาลฯ นนทบุรี
“ทำให้สมาธิดีฃึ้น การอ่านหนังสือได้ผลดี เข้าใจง่ายจำได้ดีขึ้น”

กมลชนก สุมงคล ปี1 วิทยาลัยพยาบาลฯ นนทบุรี “วางเฉย ทนใน
สิ่งที่ไม่เคยทนได้ เช่น เพื่อนทำเสียงดัง ”

รุ่งศักดิ์ จิรผลิน อายุ 20 ปี น.ศ “คิดว่าจิตใจสงบขึ้น ทำอะไรช้าลง
เหมือนกับต้องคิดอย่างมีสติ ก่อนที่จทำอะไรลงไป”

อมรศรี ตรีสราญนุกูล 19 น.ศ “รู้สึกสงบมากขึ้น มีสติทำอะไรที่
ถูกต้อง ความคิดเป็นระบบมากขึ้น”

ณัฐดนัย วรธนารัตน์ อายุ 22 ปี น.ศ “ผมมั่นใจว่า สิ่งนี้แหละคือ
ทางที่จะทำให้ดำรงชีวิต อยู่ได้อย่างเข้มแข็ง และอยู่รอด
โดยเฉพาะ โลกปัจจุบันและอนาคต”

อิสรียาภรณ์ บุญยืน อายุ 23 ปี น.ศ ป.โท วิศวะฯ จุฬาฯ “มีสมาธิ
มากขึ้น จิตใจสงบ มีประโยชน์มาก ในการดำเนินชีวิต การเรียน
ทำวิทยานิพนธ์ ขับรถระวังมากขึ้น ไม่เหม่อลอย มีสติตลอด
ปลอดภัยต่อตนเอง และผู้อื่นมากขึ้น”

กาญจนา บุญนาดี อายุ 19 ปี กศน. “เดิม อารมณ์ร้อนมาก หงุดหงิด
ง่าย ตอนนี้เปลี่ยนเป็นฟังคนอื่น ถ้าใครพูดให้โมโห จะไม่โต้ตอบ
การเรียนดีขึ้น ตั้งใจเรียน อ่านหนังสือได้มากขึ้น เข้าใจเร็วขึ้น”

มรกต เหลืองอ่อน อายุ 41 ปี กศน.ดินแดง “ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่คิดเล็ก
คิดน้อย ไม่โมโหมากๆง่ายๆ”

พรชัย แสงธรรมชัย อายุ 53 ปี กศน. ดินแดง “ ใจเย็นลง ไม่ค่อยมี
ปากเสียงกับภรรยา ”


วัยทำงานศศิมา คงสิทธิ์ อายุ 25 ปี กรมทางหลวง “เดิมโมโหร้ายมาก เวลาไม่
พอใจจะปาของ หลังปฏิบัติ อารมณ์โมโหลดลงอย่างเห็นได้ชัด มี
สมาธิในการทำงานมากขึ้น ไม่วอกแว่ก”

นิรบล ธีระชีพ อายุ 27 ปี Programmer บ.โกซอฟท์ ประเทศไทย
“ใจเย็นขึ้น มีสติมากขึ้น อารมณ์ดีขึ้นมาก ยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นมาก
ไม่เดินก้มหน้า ครุ่นคิดเหมือนก่อน”

ราตรี บุญมาตร อายุ 27 ปี Supervisor บ.หยั่นหว่อหยุ่น จ.ก
“ทำงานได้ละเอียด มีสมาธิในการพูดต่อหน้าพนักงาน ใจเย็นขึ้น”

ภาณุ ภู่อารีย์ อายุ 29 ปี Sn.Account Supervisor บ.TBWA “ไม่กังวลมากเกินไป ไม่คิดถึงอดีตมากเกินไป ไม่เสียใจนาน จนเป้นทุกข์ และอยากสอนให้คนอื่นๆ ให้มีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน และมีสติ”

อ.ศิริกา รอดจันทร์ อายุ 29 ปี ครู รร.หัวเฉียว จ.อุตรดิตถ์
“เดิมขับรถ พูดคุยกับลูก-สามี ไม่ค่อยเก็บอารมณ์ หลังปฏิบัติ
มีสมาธิ เก็บอารมณ์ได้มากขึ้น”

อิสรีย์ แพบุตร อายุ 30 ปี “ช่วยทำให้จิตผ่องใส ไม่ฟุ้งซ่าน
ผิวพรรณดีขึ้น จนคนรอบข้างทัก”

กวีพัฒน์ เลิศสุทธิเมตตา อายุ 30 ปี หจก.ธาราเคมีคอลส์ “จิตใจสงบ
เร็วขึ้น เดิมใจร้อน ก็เย็นลงได้เร็ว และง่ายขึ้น เครียดน้อยลง เริ่ม
ปล่อยวางได้ง่ายขึ้น มีสติคิดแก้ปัญหาได้ดีขึ้น นอนหลับได้ง่ายขึ้น”

สมหญิง ธนะพันธ์ อายุ 31 ปี เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายขาย บมจ.สุรพลซีฟู้ดส์ “ รู้สึกดีขึ้น ควบคุมจิตให้เย็นลง ไม่โมโห จากโมโหลูกน้อง
เวลาทำผิด เปลี่ยนเป็นคิดหาสาเหตุ และช่วยกันแก้ปัญหา”

อภิชัย เอกผาชัยสวัสดิ์ อายุ 31 ปี วิศวะกร บมจ.AIS “หลังปฏิบัติ
ใจเย็นขึ้น มีอะไรมากระทบ ให้ถูกใจหรือเสียใจ จะนิ่งขึ้น”

ส.อ.หญิงกิตติพร รอดเจริญศักดิ์ อายุ 33 ปี ผู้ช่วยพยาบาล
ร.พ ค่ายพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์ “มีสติมากขึ้น เดิมขับรถ ถ้ามี
คนขับรถไม่ถูกระเบียบ จะด่าอยู่ในใจ แต่หลังการฝึก ไม่เกิด
อารมณ์แบบนั้นอีก แค่รับรู้ได้ว่า เห็น”

ญาติกา นิลพร อายุ 33 ปี พนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจฯ
“ต่างจากไปปฏิบัติธรรม ที่วัดอื่น คือ ไม่ง่วงนอน ไม่เบื่อ
ไม่วอกแวก จิตเป็นสุข สบาย ไม่กังวลต่อสิ่งที่รบกวน”

ทิพย์จุฑา อมรอัครวัจ อายุ 34 ปี เลขาฯ บ.เกร็ทเตอร์ฟาม่า “หลัง
ปฏิบัติ รู้ทันโกรธโมโห ปรับจิต ให้อภัย ใจเย็นขึ้น สงบมากขึ้น”

วีระศักดิ์ พรเพิ่มพงศ์ อายุ 34ปี ธุรกิจส่วนตัว “เดิมใจร้อน หงุดหงิด
ง่าย หลังปฏิบัติ รู้สึกดีฃึ้น มีความอดทน อดกลั้น ใจเย็น มีสมาธิ
มากขึ้น คิดไตร่ตรองมากขึ้น”

นันทวุฒิ ชุ่มชื่น อายุ 34 ปี ผช.ผจก. บ.พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศ
ไทย) จ.ชลบุรี “หลังปฏิบัติ ผ่อนคลายเรื่องครอบครัว ใจเย็นขึ้น”

วัลยา ดอนกระยอม อายุ 35 ปี พนง. Computer “ช่วยหยุดกิริยาที่ ไม่ดีต่อลูก เดิมดุลูกอย่างรุนแรง ตีลูกด้วยอารมณ์ร้าย ”

นิชาภา จันทร์เฉลิม อายุ 36 ปี ธุรกิจส่วนตัว หจก.ใบว่าน “ปรกติใฝ่
ทางธรรม พยายามโกรธ โลภ หลงให้น้อยที่สุด แต่วิตกกังวล
ลดยาก นั่งสมาธิเองที่บ้านลำบาก เพราะฟุ้งซ่าน หลังฝึกปฏิบัติ
ใจเย็นขึ้น เอ็ดลูก น้อยลง ลูกฟังมากขึ้น”

ฐิติวรรณ รัตนะคุปต์ อายุ 36 ปี หน.แผนกฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
“เดิมป่วยเป้นโรคซึมเศร้า พยายามจะทำร้ายตัวเอง หลังปฏิบัติ
อาการดีขึ้น จนลดยาที่ทานลงเรื่อยๆ ฟุ้งซ่านไม่สบายใจน้อยลง
ใจเย็นลง จิตใจพร้อมรับเรื่องที่จะมากระทบ”

เบญญารัศม์ พิพัฒน์พชรกุล อายุ 37 ปี ตัวแทนประกันชีวิต บ.ING
“หลังปฏิบัติ มีสติรู้ทันความคิด ไม่ฟุ้งซ่าน อยู่กับปัจจุบัน มีความ
เข้าใจเห็นใจ ให้อภัยเพื่อนมนุษย์ แม้กับคนที่เคยทำให้เป็นทุกฃ์”

นวรัตน์ บุญสถิตย์ อายุ 36 ปี ช่างภาพฝ่ายข่าวTV3 “ใจเย็นขึ้น
บอกลูกสาวให้ทำอะไรได้ง่ายขึ้น เชื่อฟังมากขึ้น”

ด.ต สันติ เหล่าสักสาม อายุ 37 ปี ตำรวจ จ.กาฬสินธุ์ “ เดิมจิตใจ
ว้าวุ่น ฟุ้งซ่าน หงุดหงิดง่าย ทำให้ใจเริ่มเย็นลง ไม่หงุดหงิด
ความคิดเริ่มดีขึ้น ไม่ฟุ้งซ่าน ”

เพ็ญนภา สาประเสริฐ อายุ 38 ปี เลขาฯ ผจก. บ.ชัวร์ออดิโอ จ.ก
“หลังปฏิบัติ สามารถควบคุมจิตใจให้สงบ ใจเย็นลง ได้รู้วิธีนั่ง
กรรมฐานที่ถูกต้อง ทำงานได้ดีอย่างมีสติ รู้จักชีวิตมากขึ้น”

ปุณยนุช สวนเลิศ อายุ 38 ปี หน.พยาบาล ประกันสังคม ร.พ เอกชล
จ.ชลบุรี “ใจเย็นขึ้น ให้อภัยในความผิดของลูกน้อง นิ่งขึ้น
อดทนมากขึ้น วางเฉยต่อสิ่งที่มากระทบ ได้มากขึ้น”

บุปผา กวินวศิน อายุ 38 ปี นักวิทยาศาสตร์ การนิคมอุตสาหกรรมฯ
“ปล่อยวางปัญหาได้มากขึ้น ไม่คาดหวังจากคนที่เรารัก ให้เป็น
ดังใจ คนรอบข้างมีความสุข ปฏิบัติธรรมฯครั้งนี้ ทำให้เราแม่-ลูก
(ธิติสรร กวินวศิน อายุ 12 ปี) เข้าใจกันมากขึ้น ไม่ทะเลาะกัน
ลูกชายเป็นเด็กดีมาก เมื่อโกรธแม่ เค้าจะกำหนดลมหายใจ สูด
ปล่อย แล้วไม่อารมณ์เสีย รู้จักรอมากขึ้น”

อุไรรัตน์ ธนวัชรางกูร อายุ 39 ปี เจ้าของ บ.ธ.กาญจน์ธนา จ.ก “เดิม
ค่อนข้างใจร้อน เปลี่ยนเป็นใจเย็นขึ้น ใจนิ่งขึ้น20% ตัดสิน
แก้ปัญหาได้ดีขึ้น มีสติมากขึ้น เป็นผลดีในการทำงาน เพราะ
มีลูกน้องมาก”

ยุภาภรณ์ คูวัฒนา อายุ 39 ปี บ.Smart System Provider “ผลจาก
การปฏิบัติธรรมฯ ช่วยให้โกรธช้าลง โกรธคลายเร็วขึ้น ใจสงบ
ไม่ร้อนรน ช่วยให้คิดแก้ปัญหาทางบวกมากขึ้น”

สาเรศ นาคเสวี อายุ 39 ปี ผจก.บัญชี บ.BEC TERO “ใจเย็นขึ้นมาก
มีสมาธิมากขึ้น รู้สึกสงบมากขึ้น ”

บุณฑริกา สุวรรณกาล อายุ 41 ปี หน.ฝ่าย ร.พ เอกชัย จ.สมุทรสาคร
“ มีสติไม่ให้ฟุ้งซ่าน คิดก่อนพูด และไม่ลืมที่พูด เมื่อก่อนจะพูดเลย
ไม่ยั้งคิด และลืมคำพูด ”

โชดก ธีระวิกสิต อายุ 41 ปี เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธ.กรุงศรีอยุธยา “เดิมจิต
วอกแวก ไม่มีสมาธิ หลังปฏิบัติ นั่งสมาธิได้นานจาก 15 นาทีเป็น
1 ช.ม”

ปิยะนุช ไชยรัตนานนท์ อายุ 41 ปี Regional Producer บ.BEC TERO
“มีจิตเมตตาขึ้น ไม่อยากฆ่าสัตว์ ดีใจที่ได้นับถือศาสนาพุทธ”

ธนภณ หลิวสกุล อายุ 41 ปี รองกรรมการ บ.จัสติสพร้อพเพอตี้ ฯ
“หลังปฏิบัติ อารมณ์เย็นขึ้น ถ้าโกรธโมโหตามรู้ทัน นิ่งขึ้น เดิมพูดมาก
ก็พูดน้อยลง คิดก่อนพูด”

เพ็ญสิริ ไทยวัฒนานนท์ อายุ 42 ปี ผจก.บ.ชัวร์ออดิโอ จ.ก
“มีสมาธิได้เร็ว มีสติดีขึ้น ใจเย็นลง ใบหน้าเนียน ผ่องใสกว่าเดิม”

ขนิษฐา พริ้งตระกูล อายุ 43 ปี สสจ. ปัตตานี “หายเครียด คลาย
กังวล นอนหลับสบาย”

อ.ธิดา มาลาศรี อายุ 43 ปี ครู ร.ร อนุบาลจันทร์เจ้า “ใจเย็นขึ้น มีสติ
ในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น มีคนนิยมชมชอบมาก
ขึ้นกว่าเดิม”

กาญจนา ขนอม อายุ 43 ปี ผจก. บ.เอ็มเอสคอมบิเนชั่น “ผลจาก
การปฏิบัติธรรมฯ ทำให้ ความโลภ โกรธ หลง ลดน้อยลง ทำให้
รู้จักวิธีจัดการลดความทุกข์ได้ดีขึ้น”

ลดาวัลย์ ถิรมงคล อายุ 44 ปี ผจก.บัญชี บ.หยั่นหว่อหยุ่น
“มีความยับยั้งชั่งใจต่ออารมณ์โกรธ และอารมณ์รุนแรงได้”

สุปราณี สุขวนาชัยกุล อายุ 44 ปี เลขาฯ ผ.ช ผจก.ใหญ. “รู้ซึ้งถึง
ธรรมของพระพุทธเจ้า ควรมีสติทุกขณะจิตจิต มิฉะนั้น ทำให้เกิด
ปัญหา ทั้งร่างกายและจิตใจ ”

สันทัด วุฒิธรรมมี อายุ 45 ปี ผ.จ.ก บ.พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
จ.ชลบุรี “เดิม ควบคุมอารมณ์โกรธได้ยาก เวลาลูกน้องทำงานผิด
หลังปฏิบัติช่วยให้มีสมาธิมากขึ้น ควบคุมอารมณ์ต่างๆได้ดี
จนลูกน้องทักว่า ใจเย็นขึ้น ”

สุธาสินี กว้างขวาง อายุ 45 ปี Supervisor “ให้อภัยคนอื่นได้มากขึ้น
ระงับโกรธได้มากขึ้น”

อภิชาติ อัศดรไพรศานติ์ อายุ 46 ปี ผจก.ศูนย์ฮอนด้าฯ “เดิมใจร้อน
หงุดหงิดง่าย ไม่ค่อยยอมคน สมาธิสั้น ชอบทำหลายอย่างในเวลา
เดียวกัน หลังอบรม เริ่มยอมๆขึ้นบ้าง และพยายามทำอะไรช้าลง”

นงลักษณ์ สุนทรจักร อายุ 46 ปี บ.IBM(Thailand) “รู้สึกสงบ ใจเย็น
ขึ้น มีสติรู้ตัว มีสมาธิมากขึ้น ทำให้ครอบครัวสงบ ไม่วุ่นวาย พูดจา
กันดีขึ้น เข้าใจกันมากขึ้น ครอบครัวมีความสุขมากขึ้น”

อ.บังอร ถาวรวงศานุวัตร อายุ 47 ปี อาจารย์ ร.ร หอวัง “อารมณ์เย็น
ลง ความจำดีขึ้น ไม่หลงลืม มีพลังในการทำงานมากขึ้น”

ประดิษฐ์ สุนทรจักร อายุ 48 ปี วิศวกร บ.IBM(Thailand) “ใจร้อน น้อยลง ถ้าโกรธจะเตือนให้ใจเย็น ให้มีสติตลอดอยู่กับกิริยา ที่ทำอยู่ในปัจจุบัน ถ้ามีช่วงว่าง จะพยายามทำสมาธิให้บ่อยขึ้น”

วรัตม์ชยา คุณมงคลกุล อายุ 48 ปี ผจก.ฝ่ายบัญชี บ.เวลเท็คเฮลแคร์
“เดิมหงุดหงิด ขี้โมโห หลังปฏิบัติ มองผู้อื่นดีขึ้น ไม่หงุดหงิด ใจ
เย็นมากขึ้น ปวดไหล่รักษาหลายครั้งไม่หาย กลับดีขึ้น ตัวเบาขึ้น”

สมจินต์ ฉายแก้วสกุลชัย อายุ 49 ปี ผจก.บัญชี บ.CBRE “ จิตใจ
เย็นขึ้น เดิมจะหงุดหงิด เนื่องจากหลานๆซน ”

จ.ส.อ.จรัญ บางจันทร์ อายุ 51 ปี พลขับรถเกราะ ม.พัน7 จ.อุตรดิตถ์
“หลังปฏิบัติ ใจปลอดโปร่ง ไม่เครียด ปวดต้นคอทุเลาลง ใจเย็น
คนที่บ้านแปลกใจ”

ทัศนีย์ ศรีศักดิ์สกุล อายุ 52 ปี รอง ผ.อ ฝ่ายหัวหน้างาน ธ.ทหารไทย
“เข้าใจพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น รู้วิธีผ่อนคลายอารมณ์ ใจเย็นขึ้น ”

ธนิทธกา ล้อมจันทร์สุข อายุ 53 ปี ตรวจสอบภาษี 8ว. กรมสรรพากร
“สบายใจขึ้น มีสมาธิในการทำงาน มีคนทักว่าใจเย็นขึ้น”

จินตนา ปี่เพราะ อายุ 54 ปี นักวิชาการ7 กองตรวจจ่าย สำนักการคลัง
“หลังปฏิบัติ มีความสุขุม เยือกเย็น มีสติ มีการให้อภัยมากขึ้น
ทำให้ลดอาการเครียด ลดปวดไมเกรน”

อ.เบญจวรรณ สายสีนวล อายุ 56 ปี อาจารย์ สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชุมพร หลังปฏิบัติธรรม “รู้สึกเป็นสุข ระงับโกรธได้
ปล่อยวาง ไม่เอาเรื่องเอาผิดผู้อื่น”

พิมพ์วรา อมรศศิพงศ์ อายุ 57 ปี ธุรกิจส่วนตัว แผนไทยแอนด์สปา
“ใจเย็นขึ้นมาก เข้าใจคนอื่นมากขึ้น มีความสุข ไม่ฟุ้งซ่าน มอง
คนอื่น อย่างมีสติ น้อยใจลดลง ซึมเศร้าน้อยลง”

อรุณี บุญชื่น อายุ 63 ปี ผจก.ธุรการข่าว TV3 “หลังปฏิบัติ จิตใจเริ่ม
สงบ มีเมตตาต่อสัตว์มากขึ้น ไม่ตบยุง มีสติมากขึ้น โกรธ ฟุ้งซ่าน
ลดน้อยลง”

ผู้สูงอายุ
สิริรักษ์ สิขากุล อายุ 63 ปี จ.อยุธยา “รู้สึกนิ่งขึ้น มีสติตามรู้ ความ
โกรธลดลง ไม่อยากทำบาป โดยเฉพาะข้อ1 คือ ปาณาติบาต”

ณัฐ วัชรเสถียร อายุ 64 ปี กทม. “วิธีปฏิบัติง่าย เข้าใจง่าย ได้สงบ
สมาธิเกิดเร็ว นำไปใช่ได้เลย”

อาเกี่ยว ดุลยคุปต์ อายุ 66 ปี ปัตตานี “หลังปฏิบัติ ท้องไม่ค่อยอืด
เดิมท้องอืดบ่อยๆ ”

ลัดดาวรรณ ทับล้อม อายุ 67 ปี กทม.“รู้สึกสบายขึ้น ไม่ฟุ้งซ่าน
เดิมคิดเสียใจบ่อยๆ ที่ลูกสาวเสียชีวิต”

อ.สุวรรณา โพธิบุตร อายุ 69 ปี “ป่วยเป็นโรคกระดูกสันหลังคด
ปวดมาก ต้องกินยาทุกวัน หลังปฏิบัติ อาการปวดลดลง ทำให้ลด
ยาแก้ปวดลงได้มาก”

สัมฤทธิ์ ชัยรัตนมโนกร อายุ 72 ปี ปัตตานี “ ตัวเบาขึ้น นอนหลับดี
เดิมหลับหลังเที่ยงคืน ตี1 หลังปฏิบัตินอนหลับ 3 ทุ่ม ”

     อุไร ศรีนิติกุล อายุ 74 ปี เขตสัมพันธวงศ์ กทม. “เดิมมีอะไรเล็กน้อย          จะโมโหง่าย หลังปฏิบัติ ใจเย็นขื้น ไม่โมโหง่าย ”

จดหมายขอบคุณ 14 ฉบับ จาก. .ผจก.ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บ.อเมริกันเอ็กเพรส(ไทย) จก.

(พนักงานบริษัทฯ 40 คน วันที่ 15 กันยายน 52)

ผู้อำนวยการ ร.พ กะปงชัยพัฒน์ อ.กะปง จ.พังงา

(ข้าราชการ และผู้ประกันสังคม 50 คน วันที่ 4 - 5 กันยายน 52)

ประธานชมรมจริยธรรม ร.พ เจ้าพระยายมราช อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

(แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ 120 คน วันที่ 3- 4 มิ.ย 52)

ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลาง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่

(บุคลากร จำนวน 80 คน วันที่ 19 – 21 พ.ค 52)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ร.พ เอกชัย จ.สมุทรสาคร

(บุคลากร จำนวน 40 คน วันที่ 24 และ 27 มี.ค 52)

ผู้อำนวยการ ร.พ คุระบุรีชัยพัฒน์ อ.คุระบุรี จ.พังงา

(เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 127 คน วันที่ 5 - 6 มีนาคม 52)

คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(บุคลากร และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 75 คน วันที่ 13 พ.ย 51)

ผู้อำนวยการ ร.พ ค่ายพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์

(กำลังพล และประชาชน 70 คน วันที่ 22 - 23 ก.ค 51)

ผู้จัดการฝ่ายบริหาร บ. พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ.ชลบุรี

(บุคลากรระดับผู้บริหาร 50 คน วันที่ 8 และ 15 พ.ค 51)ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรึ เขต1

(กลุ่มครู 2 รุ่น 120 คน วันที่ 27 และ 29 มิ.ย 50 )

ผู้อำนวยการ ร.พ หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

(กลุ่มครู อบต. ตำรวจ 2 รุ่น 240 คน วันที่ 22 - 25 พ.ค 50)
อธิบดี กรมสรรพากร

(เจ้าหน้าที่สรรพากร 2 รุ่น 120 คน วันที่ 22 และ 30 มิ.ย 49)

ผู้อำนวยการโรงเรียน หอวัง กทม.

(นักเรียน ม.6 จำนวน 8 ห้อง เดือน มิ.ย – ก.ค 49)

ผู้อำนวยการโรงเรียน หอวัง กทม.

(นักเรียน ม.4 จำนวน 9 ห้อง วันที่ 4 ม.ค – 3 ก.พ 49)
การปฏิบัติวิปัสสนาฯ
ถึงแม้จะยากลำบาก มีแรงเสียดทานมาก
เหมือนดัง ที่ท่านพุทธทาสกล่าวว่า. . เหมือนไสช้างเข้ารูเข็มแต่ผลที่ได้. . คุ้มค่ามหาศาล จริงๆ. . ทั้งผู้ให้และผู้รับ
. .ไม่มีวิชาบริหารจัดการใดๆ ในโลกนี้. . ที่จะให้เสมอเหมือน. .

วิชาบริหารจัดการของ . .พระสัมมาสัมพุทธเจ้า


หลักสูตร "ออกกำลังจิต เพิ่มวัคซีนใจ" MODERN VIPASSANA
1148/44 ถ.นครไชยศรี ดุสิต กท10300
โทรศัพท์ : 02-241-0721 084-933-4009
mail to : vipadsana@hotmail.comCreate Date : 20 กุมภาพันธ์ 2552
Last Update : 22 พฤศจิกายน 2557 17:03:22 น. 0 comments
Counter : 2493 Pageviews.

ออกกำลังจิต
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
จิตทำหน้าที่เหมือน computer
กิเลสเปรียบเหมือน virus
ทำให้ computer มนุษย์
. .ทำงานแปรปรวน . .
. .ล่อลวง ให้ทำในสิ่งที่ผิด . .
. .เกิดความเสียหาย . .
. .ทำให้ไม่มีความสุข . .


เมื่อออกกำลังจิต . . ทำให้
. .จิตเข้มแข็ง . . มีกำลัง . .
. .เกิดสมาธิ . . มีสติ . .
. .รู้เท่าทัน สิ่งที่จะมาล่อลวง . .
. .เกิดปัญญา . .
. .ปล่อยวางความทุกข์ได้ง่าย . .
. .ก่อให้เกิดความสุข สงบเย็น . .


มา. . ออกกำลังจิต. . กันเถอะ..!!

สิ่งที่.. สำคัญในชีวิต คืออะไร ?

ดร.โกแมน เชี่ยวชาญEQ กล่าวว่า
คนประสบความสำเร็จ
ใช้ความรู้ที่เรียนมา 20%
แต่ใช้. .
สิ่งที่ไม่ได้เรียนมาเลยถึง 80%

ในวงการแพทย์
ถ้ามนุษย์. . เครียด กลัว วิตกกังวล
ร่างกาย. . จะผลิต สารทุกข์
ทำให้เกิดโรคต่างๆมากมาย เช่น มะเร็ง
ในทางตรงข้าม
ถ้าปิติ อิ่มใจ ไม่ฟุ้งซ่าน
ร่างกาย. . จะผลิต สารสุข
ช่วย. .ซ่อมแซมร่างกาย
ขับสารพิษ


พระพุทธเจ้าตรัส. .ว่า
. .ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน
ทุกสิ่ง ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ. .


โดยสามัญสำนึก เรารู้อยู่แล้ว. . ว่า
ใจสำคัญกว่ากาย. . เมื่อเป็นเช่นนี้
แบ่งเวลาให้ใจ. . มากกว่า
หรือยัง ?
รู้. .วิชาจัดการจิตใจ มากกว่า
หรือยัง ?
เตรียมจิตใจ. . รับปัญหาเศรษฐกิจ
ที่เคลือบคลานเข้ามา
หรือยัง ?Friends' blogs
[Add ออกกำลังจิต's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.