เพียงเสี้ยวของอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนา
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2549
 
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
 
13 กุมภาพันธ์ 2549
 
All Blogs
 

แคทลียา

แคทลียา
Cattleya
แคทลียาเป็นกล้วยไม้ที่ได้รับความนิยมปลูกเลี้ยงอย่างกว้างขวางในหลายประเทศ เนื่องจากแคทลียาเป็นกล้วยไม้ที่มีดอกขนาดใหญ่ที่สุดและสีสวยงามที่สุด บางชนิดมีกลิ่นหอม และถือกันว่าแคทลียาเป็น ราชินีแห่งกล้วยไม้ และเป็นสัญญลักษณ์สากลของกล้วยไม้ทั่วไป
แคทลียาเป็นกล้วยไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อนแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้ตอนเหนือ เป็นกล้วยไม้ที่เจริญเติบโตและมีรูปทรงแบบซิมโพเดี้ยล คือมีเหง้าแนบไปตามเครื่องปลูก เหง้าอาจจะมีทั้งยาวและสั้น มีรากงอกเจริญจากเหง้า ไม่มีรากแขนง เป็นระบบรากกึ่งอากาศดูดอาหารจากอากาศและเครื่องปลูก แคทลียาเป็นกล้วยไม้ที่มีลำลูกกล้วย มีหลายลักษณะ บางชนิดลำลูกกล้วยเป็นข้อปล้อง รูปทรงของลำป่องตรงกลางหรือค่อนไปข้างบนของลำเล็กน้อย มีหน้าที่เก็บสะสมอาหาร เหนือข้อที่โคนลำจะมีตา 2 ตา คือตาซ้าย และตาขวา เป็นตาแตกลำใหม่ง่ายที่สุด บางชนิดที่ลำลูกกล้วยอ้วนป้อม บางชนิดเป็นรูปทรงกระบอกหรือบิดเป็นเกลียวเล็กน้อย ผิวพื้นของลำอาจเกลี้ยงหรือเป็นร่องตามความยาวของลำ เมื่อกล้วยไม้เจริญเติบโต ลำที่ 1 หรือเรียกว่าลำหลัง จะแตกตาออกแล้วเจริญเป็นลำที่ 2 หรือเรียกว่าลำหน้า เมื่อลำที่ 2 เจริญดีแล้วก็จะแตกตาออกเป็นลำที่ 3 และที่ 4 ออกไปเรื่อยๆ บางครั้งตาแตกออกเป็น 2 ทางเรียกว่า ไม้ 2 หน้า จึงทำให้ดูเป็นกอใหญ่ โดยมีเหง้าเป็นส่วนที่เชื่อมโยงของลำลูกกล้วยลำต่อลำ และเป็นส่วนของลำที่เจริญออกจากลำเดิม
แคทลียามีใบเกิดที่ส่วนปลายลำลูกกล้วยเท่านั้น ในลำใหม่ที่กำลังเจริญใบส่วนมากแบน แต่บางชนิดใบกลมรูปทรงกระบอก ใบอาจมีหรือไม่มีกาบ รูปลักษณะค่อนข้างหนาแข็ง แต่ไม่เปราะ ลำลูกกล้วยลำหนึ่งอาจจะมีใบเพียงใบเดียวหรือสองใบก็ได้ ลักษณะของใบใช้ในการแบ่งประเภทของกล้วยไม้สกุลแคทลียา โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

ประเภทใบเดี่ยว เป็นแคทลียาประเภทที่ปลายลำลูกกล้วยมีใบเพียงใบเดียวเท่านั้น แคทลียาประเภทนี้มักออกดอกน้อย ช่อหนึ่งอาจมีเพียง 1 หรือ 2 ดอกเท่านั้น ลักษณะดอกใหญ่ ช่อดอกสั้น

ประเภทใบคู่ เป็นแคทลียาประเภทที่ลำลูกกล้วยมี 2 ใบ อาจจะมีใบถึง 3 ใบก็ได้ แคทลียาประเภทนี้จะออกดอกเป็นช่อ ช่อหนึ่งมีหลายดอก ดอกเล็กช่อยาวแคทลียาออกดอกที่ปลายลำลูกกล้วย เมื่อออกดอกจะออกลำหน้าซึ่งเมื่อมีลำหน้าหลายลำเวลาออกดอกจะออกดอกทีละมากๆ บางครั้งอาจมีถึง 10 ช่อ การออกดอกในแต่ละช่อ ช่อดอกหนึ่งๆ อาจมีดอกเพียง 1 ดอก, 2 ดอก, 3 ดอก หรือบางชนิดอาจมีถึง 10 ดอกก็ได้ ลักษณะของกลีบดอกมีกลีบนอก 3 กลีบ อยู่ข้างบน 1 กลีบ ข้างล่าง 2 กลีบ ขนาดเท่าๆ กัน กลีบในมี 3 กลีบ กลีบใน 2 กลีบบนมีรูปร่างเหมือนกัน โดยปกติมีขนาดใหญ่กว่ากลีบนอก กลีบในที่ 3 อยู่ที่ตอนล่างมีรูปร่างไม่เหมือนกับกลีบในบน กลีบจะม้วนทั้ง 2 ข้างเรียกว่า ปาก หรือ กระเป๋า ปากมีหูกว้าง ริมปากหยักเป็นคลื่นและมีสีเข้มกว่าส่วนอื่นๆ ภายในปากมีเส้นเกสรค่อนข้างยาวและโค้งเล็กน้อยยื่นออกมา แคทลียามีเกสรตัวผู้อยู่ตอนปลายเส้าเกสรเป็นคู่มี 2 คู่ เกสรตัวเมียอยู่ตอนล่าง เส้าเกสรนี้เป็นที่รวมของอวัยวะตัวเมียซึ่งมีรังไข่อยู่ติดกับเส้าเกสรด้านล่างเห็นเป็นลักษณะคอดเล็กยาวชัดเจนเมื่อติดฝัก ซึ่งฝักนี้จะมีเมล็ดเป็นผงเล็กมากอยู่ภายในเป็นจำนวนมาก เมื่อแก่จัดฝักก็จะแตกและเมล็ดจะแพร่กระจายปลิวไปตกยังที่ต่างๆ เมื่อมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะงอกเจริญเป็นต้นใหม่และขยายพันธุ์ต่อไปตามวงจรชีวิตธรรมชาติแคทลียาลูกผสม เป็นกล้วยไม้ที่เกิดจากการผสมข้ามสกุลระหว่างกล้วยไม้สกุลแคทลียากับกล้วยไม้สกุลใกล้เคียงอื่นๆ เช่น

 • กล้วยไม้สกุลลีเลีย (Laelia)
  กล้วยไม้สกุลบรัสซาโวลา (Brassavola)
  กล้วยไม้สกุลโซโฟไนตีส (Sophronitis)
  กล้วยไม้สกุลเอพิเดนดรัม (Epidendrum)
  กล้วยไม้สกุลชอมบูเกีย (Schomburgkia)


แคทลียาลูกผสม 2 สกุล
เป็นกล้วยไม้ลูกผสมที่เกิดจากกล้วยไม้สกุลแคทลียาแท้ผสมกับกล้วยไม้สกุลต่างๆ เกิดเป็นแคทลียาลูกผสม 2 สกุล เช่น

 • ลีลิโอแคทลียา (Laeliocattleya) เป็นกล้วยไม้ลูกผสมที่เกิดจากสกุลแคทลียาผสมข้ามสกุลกับลีเลีย

  บรัสโซแคทลียา (Brassocattleya) เป็นกล้วยไม้ลูกผสมที่เกิดจากสกุลแคทลียาผสมข้ามสกุลกับบรัสซาโวลา

  โซโฟรแคทลียา (Sophrocattleya) เป็นกล้วยไม้ลูกผสมที่เกิดจากสกุลแคทลียาผสมข้ามสกุลกับโซโฟรไนตีส

  เอพิแคทลียา (Epicattleya) เป็นกล้วยไม้ลูกผสมที่เกิดจากสกุลแคทลียาผสมข้ามสกุลกับเอพิเดนดรัม

  ชอมบูแคทลียา (Schombocattleya) เป็นกล้วยไม้ลูกผสมที่เกิดจากสกุลแคทลียาผสมข้ามสกุลกับชอมบูเกียแคทลียาลูกผสม 3 สกุล
เป็นกล้วยไม้ลูกผสมที่เกิดจากกล้วยไม้แคทลียาลูกผสมที่ผสมแล้ว 2 สกุลผสมข้ามกับอีกสกุลหนี่ง เกิดเป็นแคทลียาลูกผสม 3 สกุล เช่น

 • บรัสโซลีลิโอแคทลียา (Brassolaeliocattleya) เป็นกล้วยไม้ลูกผสมที่เกิดจากกล้วยไม้บรัสโซแคทลียาผสมกับกล้วยไม้สกุลลีเลีย (สกุลแคทลียาผสมกับสกุลบรัสซาโวลาผสมกับสกุลลีเลีย)

  เอพิลีลิโอแคทลียา (Epilaeliocattleya) เป็นกล้วยไม้ลูกผสมที่เกิดจากกล้วยไม้ลีลิโอแคทลียาผสมกับกล้วยไม้สกุลเอพิเดนดรัม (สกุลแคทลียาผสมกับสกุลลีเลียผสมกับสกุลเอพิเดนดรัม)

  เอพิคาโทเนีย (Epicatonia) เป็นกล้วยไม้ลูกผสมที่เกิดจากกล้วยไม้เอพิแคทลียาผสมกับกล้วยไม้สกุลสกุลบรัสซาโวลา (สกุลแคทลียาผสมกับสกุลเอพิเดนดรัมผสมกับสกุลบรัสซาโวลา)

  ดีเคนสารา (Dekensara) เป็นกล้วยไม้ลูกผสมที่เกิดจากกล้วยไม้บรัสโซแคทลียาผสมกับกล้วยไม้สกุลชอมบูเกีย (สกุลแคทลียาผสมกับสกุลบรัสซาโวลาผสมกับสกุลชอมบูเกีย)


แคทลียาลูกผสม 4 สกุล
เป็นกล้วยไม้ลูกผสมที่เกิดจากกล้วยไม้แคทลียาลูกผสมที่ผสมแล้ว 3 สกุลกับอีกสกุลหนึ่งเกิดเป็นแคทลียาลูกผสม 4 สกุล เช่น

 • ยามาดารา (Yamadara) เป็นลูกผสมกล้วยไม้ที่เกิดจากกล้วยไม้บรัสโซเลลิโอแคทลียาผสมข้ามกับสกุลเอพิเดนดรัม

  โพตินารา (Potinara) เป็นลูกผสมกล้วยไม้ที่เกิดจากกล้วยไม้บรัสโซเลลิโอแคทลียาผสมข้ามกับสกุลโซโฟรไนตีส
 

Create Date : 13 กุมภาพันธ์ 2549
30 comments
Last Update : 13 กุมภาพันธ์ 2549 12:02:01 น.
Counter : 2500 Pageviews.

 

สวยจังถามีไว้ประดับบ้าน บ้านคงจะสวยน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิม เวลเจอใครหน้าบูด ๆ ก็ไปมองดอกไม้จะได้ยิ้มได้

 

โดย: maxpal 19 มีนาคม 2549 10:57:21 น.  

 

I like the music, Where i can buy? I live in England i feel so lonesome

 

โดย: farsia IP: 82.38.47.175 26 มีนาคม 2549 22:05:02 น.  

 

สวยมาก ชอบกล้วยไม้

 

โดย: Thanks Christina of http://www.pretty-secrets.net! IP: 124.120.240.140 1 กรกฎาคม 2549 16:01:16 น.  

 

มีรูปกล้วยไม้สวยๆอยากส่งให้เพื่อนดูแต่ส่งไม่เป็นช่วยหน่อยจ้า

 

โดย: 888 IP: 203.113.71.69 15 กรกฎาคม 2549 22:05:58 น.  

 

อยากได้ มาปลูกมั้งครับ สวยๆทั้งนั้น

 

โดย: หนุ่ม IP: 203.156.45.74 19 กันยายน 2549 12:17:37 น.  

 

 

โดย: 23 IP: 202.143.128.131 25 ธันวาคม 2549 14:13:06 น.  

 

 

โดย: 23 IP: 202.143.128.131 25 ธันวาคม 2549 14:13:23 น.  

 


ดอกไม้สวยมากๆ

 

โดย: Nutcha IP: 203.155.54.244 25 มีนาคม 2550 12:33:22 น.  

 

สวยมากๆเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 

โดย: คนหนึ่ง IP: 124.120.70.31 5 เมษายน 2550 7:31:31 น.  

 

สวยสุด.///\\\\\\ยอดเลยพี่......................................

 

โดย: คนชอบดู IP: 222.123.25.210 19 พฤษภาคม 2550 17:00:00 น.  

 

 

โดย: โดนัท IP: 125.24.164.134 7 มิถุนายน 2550 10:30:49 น.  

 

สวยมาก ๆ ที่บ้านก็ปลูกเยอะเหมือนกันค่ะ..............................

 

โดย: โดนัท IP: 125.24.164.134 7 มิถุนายน 2550 10:42:45 น.  

 

สวยจริงๆ

 

โดย: nana IP: 203.114.123.92 9 มิถุนายน 2550 21:52:17 น.  

 

สวย คับ สวยๆๆๆ อยากได้ อ่ะคับ....

 

โดย: ..KinG IP: 58.136.72.57 5 กรกฎาคม 2550 16:12:49 น.  

 

ดีค่ะเราชอบกล้วยไม้มากๆๆ

 

โดย: ดี IP: 125.26.245.47 6 กรกฎาคม 2550 9:12:20 น.  

 

เพื่อนให้มาค่ะ 5 ปี ที่เลี้ยง เพิ่งออกดอกให้ชม สวยมาก

 

โดย: นา IP: 125.26.239.7 20 กรกฎาคม 2550 20:22:02 น.  

 

สวยมาก

 

โดย: dddd IP: 203.172.178.136 18 ตุลาคม 2550 9:23:45 น.  

 

เพิ่งเลี้ยงกล้วยไม้ป่าค่ะ พี่สาวซื้อหลายอย่าง ชวนเล่น มีหลายอย่างแล้ว แต่ยังไม่มีแคทลียาเลย หาที่สวยถูกใจไม่ได้ มาเห็นภาพ แล้วชอบมาก ๆ เลยค่ะ ไม่มีแคทก็เหมือนไม่ได้เลี้ยงกล้วยไม้ จริงไหมคะ

 

โดย: หมูอ้วนบินได้ IP: 124.157.141.26 26 ตุลาคม 2550 21:20:15 น.  

 

ขอบคุณค่ะจะเอาข้อมูลกล้วยไม้ไปทำรายงาน พี่ค่ะ พี่เอาเพลงนี้มาจากไหนค่ะ ขอลิ้งได้มั้ยคะ ขอบคุณ

 

โดย: BeaU IP: 125.25.144.188 30 พฤศจิกายน 2550 22:47:32 น.  

 

ชอบกล้วยไม้มากๆ ขอบคุณนะที่มีกล้วยไม้ดีอย่างนี้ให้ดู

 

โดย: ตุ๊ IP: 125.27.193.223 14 ธันวาคม 2550 21:10:30 น.  

 


ดอกกล้วยไม้สวยมากๆเลยค่ะ

 

โดย: นู๋อุ๊ IP: 61.7.240.14 11 มกราคม 2551 12:54:51 น.  

 

สวยจังเลยอย่างปลูก

 

โดย: ตาล IP: 202.28.117.235 8 กุมภาพันธ์ 2551 19:39:47 น.  

 

หวัดดีคับพี่ฟาร์มกล้วยไม้ใหญ่มากๆ มีแคทตั้งหลายพันธุ์ เป็นพวกกล้วยไม้ป่ามีไหมคับ

 

โดย: ไอช์ IP: 117.47.42.115 18 มีนาคม 2551 8:55:58 น.  

 

ดอกไม้สวยมาก เพลงก็เพราะ ดู, ฟังแล้ว สบายใจจัง ขอบคุณมากๆ เลยน๊ะ

 

โดย: asaelim IP: 58.137.10.34 27 พฤษภาคม 2551 11:02:42 น.  

 

สวยมากๆ ขอให้หาดอกไม้ชนิดอื่นมาบ้าง

 

โดย: นู๋ด้า IP: 118.174.67.251 26 กรกฎาคม 2551 11:20:43 น.  

 

เพลง เพราะ จ้า....................

 

โดย: ณัฐคม IP: 58.8.145.157 29 ตุลาคม 2551 16:42:01 น.  

 

ขอบคุณที่ให้ดูสิ่งสวยงามแล้วทำให้จิตใจชุ่มชื่น...บางทีเหน็ดเหนื่อยจากภาระต่าง ๆ เมื่อหันกลับมามองสาตาของนักเรียนที่ใสซื่อบริสุทะแล้วแต่ครูจะรังสรรค์แต่งแต้มให้เป็นไปในแบบใด....
ผมจะเฝ้ามองและดูแลกล้วยไม้ของผมให้เจริญงอกงามและสวยงามดั่งรูปที่เห็น...สวยมาก...
นี่คือกำลังใจครับ....
ขอขอบคุณมากครับ

 

โดย: ครูประยูร ฉิมพานิช IP: 118.175.149.230 29 มกราคม 2552 17:42:23 น.  

 

กล้วยไม้สวยมากเลยค่ะเพลงก็เพราะเข้ากับบรรยากาศในการชมกล้วยไม้

 

โดย: ธีรวรรณ พันธ์โยศรี IP: 125.26.72.119 2 กุมภาพันธ์ 2552 20:40:17 น.  

 

กล้วยไม้สวยมาก แต่ไม่รู้ว่าดอกนี้ชื่ออะไร ถ้าบอกชื่อใต้ภาพด้วยจะดีมากๆ

 

โดย: วนา IP: 125.26.68.179 30 กรกฎาคม 2552 18:02:23 น.  

 

เพลงเพราะจนจับใจมาก เศร้า เหงา มีความสุข คิดถึงคนรักของฉันที่ไกลแสนไกล

 

โดย: กาสลอง IP: 222.123.42.61 18 กันยายน 2552 16:29:04 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


maip
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]
Friends' blogs
[Add maip's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.