แม่คือสตรีผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีแต่ให้ตลอดกาล
Group Blog
 
 
กันยายน 2549
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
18 กันยายน 2549
 
All Blogs
 

เสียดินแดนครั้งสุดท้าย..? เขาพระวิหาร


หลัก กม.ที่ 0 เขาพระวิหารสุดเขตประเทศไทย
ผู้ใหญ่เคยเล่าให้ฟังว่า
เดิมฝรั่งบอกว่า เขตที่ราบเป็นเขตที่เรายกให้
เขตภูเขายังเป็นของเรา

เมื่อมีเรื่องฟ้องร้องกัน
ศาลฝรั่งบอกให้เทน้ำบนเขา
น้ำไหลไปทิศไหน ก็เป็นเขตของประเทศนั้น

อ้ายฝรั่งเลือกเทน้ำตรงนี้ครับ
ด้านหลังที่เห็นเขียวๆ คือเขาพระวิหาร
ทางขึ้นบันใดขั้นแรก หนทางยังอีกยาวนัก
ชาวเขมรขึ้นมาจับจิ้งหรีดขาย
วิธีการคือ ขุดใต้โบราณสถานแห่งนี้
ในถุงพลาสติกที่ เค้าถืออยู่ มีจิ้งหนีดเป็นร้อยครับที่ราบเป็นของเค้า ภูเขาเป็นของเราเทือกเขาที่เห็นอยู่ไกลๆนั้นเป็นของเรา
อยู่ในเขต อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ
สภาพเป็นป่าที่ ถือว่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่

ชาวเขมรจะลักลอบเข้าไปในป่าของเรา
นำของป่าและสัตว์ป่า ซึ่งเป็นสมบัติของไทย
ออกมาขาย ที่จุดผ่อนปรน แห่งหนึ่ง (ขอไม่เอ่ยชื่อนะครับ)

เชื่อหรือไม่ ลูกค้าที่ไปอุดหนุน คนไทยทั้งนั้นครับ

ที่จุดผ่อนปรนนี้ ฝ่ายเขมรห้ามนำกล้องทุกชนิดเข้าไป
หาดตรวจพบยึดทันที ไม่คืนให้โดยเด็ดขาด

ให้ถ่ายรูปไม่ได้ เพราะสัตว์ป่าสงวนของเราทั้งนั้น
เขาพระวิหาร 2505
ประเทศไทยเสียปราสาทเขาพระวิหาร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2505

โดยผลคำพิพากษาของยุติธรรมระหว่างประเทศ หรือศาลโลก ด้วยคะแนนเสียง 9 ต่อ 3

ปราสาทเขาพระวิหารตั้งอยู่บนทิวเขาพนมดงรัก ระหว่างประเทศกัมพูชากับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตัวปราสาทตั้งอยู่ในบริเวณเขตก้ำกึ่งระหว่างอำเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร ของกัมพูชา และบ้านภูมิซรอล อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ของไทย ชื่อเป็นทางการในภาษาเขมรเรียกว่า...

“ศรีศิขเรศวร”

เป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นเพื่อถวายให้แก่พระอิศวร หรือพระศิวะ เทพสูงสุดของศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกาย ตามตำนานแล้วเชื่อว่าพระองค์ทรงประทับอยู่บนยอดเขาไกรลาส ศูนย์กลางของจักรวาล

ปราสาทเขาพระวิหารสร้างบนหน้าผาเป้ยตาดีของเทือกเขาพนมดงรักที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางถึง 657 เมตร ทำให้เมื่อมองจากแผ่นดินเขมรขึ้นมาจะเห็นตัวปราสาทเหมือนวิหารสวรรค์ ลอยอยู่บนฟากฟ้า

สันนิษฐานว่าปราสาทเขาพระวิหารเริ่มก่อสร้างในพุทธศตวรรษที่ 16 ราวพุทธศักราช 1545 - 1593 ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ของขอม และได้มีการสร้างต่อเติมในอีกหลายรัชกาลต่อมา

ตัวปราสาทเขาพระวิหารหันหน้าไปทางทิศเหนือ ด้านหน้าและทางขึ้นปราสาทจึงอยู่ในเขตประเทศไทย แต่ตัวปราสาทส่วนใหญ่อยู่ในประเทศกัมพูชา

เมื่อปี 2442 พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานภาพข้าหลวงต่างพระองค์ มณฑลอีสาน สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นผู้ค้นพบปราสาทแห่งนี้ แล้วทรงจารึก ร.ศ. ที่ค้นพบ (ร.ศ. 118) และพระนามของพระองค์ไว้ที่บริเวณชะง่อนผาเป้ยตาดีว่า...

“118 สรรพสิทธิ”

ก่อนที่กัมพูชาจะมาอ้างสิทธิการเป็นเจ้าของในอีกกว่า 60 ปีต่อมา

อันเนื่องมาจากสนธิสัญญาที่ประเทศไทยทำกับฝรั่งเศสเมื่อปี 2447 (ค.ศ.1904) ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 ฝรั่งเศสได้เขียนแผนที่ขีดเส้นพรมแดนขึ้น และจากเส้นแบ่งพรมแดนนั้น ปราสาทเขาพระวิหารจะอยู่ในอาณาเขตของไทย แต่เมื่อมีการทำสนธิสัญญาเพิ่มเติมในปี 2450 ก็มีการกำหนดเขตแดนขึ้นใหม่อีก คราวนี้ทำให้ปราสาทเขาพระวิหารต้องตกไปอยู่ในอาณาเขตของกัมพูชา แต่ไทยก็ไม่ได้ทักท้วงแต่ประการใด เพราะจำเป็นต้องยอมทำตามมหาอำนาจฝรั่งเศสในขณะนั้น จึงเท่ากับเป็นการยอมรับไปโดยปริยาย

ต่อมา เกิดสงครามเรียกร้องดินแดนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในปี 2483 สมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ทำให้ไทยได้ดินแดน 4 จังหวัด คือ ไชยบุรี จำปาศักดิ์ เสียมราฐ และพระตะบอง มาจากกัมพูชา

ปราสาทเขาพระวิหารก็อยู่ในเขตดินแดนที่ไทยได้มาในยุคปลุกกระแสชาตินิยมครั้งนั้นด้วย

แต่ก็เป็นเสมือน “ฤดูกาลอันแสนสั้น” โดยแท้

เพราะภายหลังเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 ไทยจำเป็นต้องปรับสภาพตัวเองไม่ให้เป็นผู้แพ้สงครามตามญี่ปุ่น จึงต้องยอมยกดินแดนที่ได้มาทั้ง 4 จังหวัดนั้นให้กับฝรั่งเศสไป จนเมื่อฝรั่งเศสพ่ายแพ้ในสงครามอินโดจีนเมื่อปี 2497 ไทยจึงได้ส่งทหารเข้าไปครอบครองพื้นที่ปราสาทเขาพระวิหารอีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่มีกฎหมายระหว่างประเทศรองรับ

ปี 2502 เจ้านโรดม สีหนุ กษัตริย์กัมพูชา ยื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2502 ว่าประเทศไทยรุกล้ำอธิปไตยกัมพูชา และขอให้ศาลมีคำสั่ง

1. ราชอาณาจักรไทย มีพันธะที่จะต้องถอนหน่วยทหารที่ได้ส่งไปตั้งประจำ ณ บริเวณสิ่งหักพังของปราสาทพระวิหาร ตั้งแต่ค.ศ.1954

2. อำนาจอธิปไตยแห่งดินแดนเหนือปราสาทพระวิหาร เป็นของราชอาณาจักรกัมพูชา

ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับกัมพูชาต้องสะดุดหยุดลง

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ดำเนินการต่อสู้เพื่อยืนยันสิทธิของไทยเหนือดินแดนปราสาทเขาพระวิหาร ทั้งยังขอรับบริจาคเงินจากคนไทยทั้งประเทศคนละ 1 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้คณะทนายความฝ่ายไทยไปต่อสู้ในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ หรือที่รู้จักกันในนามศาลโลก

การไต่สวนพิจารณาคดีเป็นไปอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 3 ปี มีการนัดพิจารณาสืบพยานทั้งหมด 73 ครั้ง

ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เป็นหัวหน้าคณะทนายความฝ่ายไทยเท่านั้น

ตัวแทนฝ่ายไทยในขณะนั้นคือ ม.จ.วงษ์มหิป ชยางกูร เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเนเธอร์แลนด์

คณะทนายความนอกเหนือจากม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมชแล้ว ก็มี อังรี โรแลง ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ในมหาวิทยาลัยบรัสเซลส์ และทนายความประจำศาลอุทธรณ์แห่งกรุงบรัสเซลส์, เซอร์แฟรงก์ ซอสคีส อดีตแอททอร์นี เยอเนราล (พอเปรียบได้กับตำแหน่งอัยการสูงสุด) ในคณะรัฐบาลอังกฤษ, เจมส์ เนวินส์ ไฮด์ เนติบัณฑิตแห่งรัฐนิวยอร์ก ร่วมอยู่ด้วย

จนในที่สุด ศาลโลกก็ตัดสินให้กัมพูชาเป็นฝ่ายชนะคดีด้วยคะแนน 9 ต่อ 3 เสียงเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2505 ยังผลให้ประเทศไทยต้องยินยอมทำตามข้อเรียกร้องทั้ง 2 ข้อของกัมพูชา

นับเป็นการเสียดินแดนครั้งสุดท้ายของประเทศไทยในยุครัตนโกสินทร์

พื้นที่ที่เสียไปทั้งหมดประมาณ 150 ไร่

หลังจากการพ่ายแพ้คดี เป็นครั้งแรกที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์สนับสนุนและยินยอมให้นักศึกษาเดินขบวนประท้วงคำตัดสินคดีของศาลโลก และปิดทางขึ้นปราสาทเขาพระวิหารที่อยู่ในเขตแดนไทย เพื่อเป็นการตอบโต้กัมพูชา ดังนั้น หากชาวกัมพูชาต้องการจะขึ้นไปสู่ปราสาทเขาพระวิหาร ก็ต้องอาศัยผ่านทางช่องเขาแคบ ๆ สูงชัน และอันตราย ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ช่องบันไดหัก” แทน เพราะด้านหน้าและทางขึ้น-ลงของปราสาทเขาพระวิหารนั้นอยู่ทางฝั่งประเทศไทย

ระหว่างที่ปราสาทเขาพระวิหารอยู่ในการดูแลของกัมพูชาแล้ว กัมพูชาสั่งปิดและเปิดให้เข้าชมอยู่หลายครั้ง ตามแต่สถานการณ์ของประเทศ เพิ่งจะเมื่อไม่นานมานี้เอง ด้วยความร่วมมือระหว่างไทยกับกัมพูชา ปราสาทเขาพระวิหารจึงเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อีกครั้งหนึ่ง

สนธิสัญญาไทย-ฝรั่งเศส 2447 (แก้ไขเพิ่มเติม 2450) ยังคงก่อปัญหาไม่รู้จบมาจนทุกวันนี้
(ลอกเขามา ขออภัยจำที่มาไม่ได้ครับ)
 

Create Date : 18 กันยายน 2549
11 comments
Last Update : 22 กันยายน 2549 20:38:40 น.
Counter : 1477 Pageviews.

 

อยากไปเที่ยวมากๆค่ะ แต่มาจนถึงวันนี้ยังไม่มีโอกาสเลย ขอบคุณมากนะคะที่เอาความรู้มาให้ได้อ่านเตือนความจำอีกครั้ง

 

โดย: prunelle (prunelle la belle femme ) 18 กันยายน 2549 17:55:02 น.  

 

ขอบคุณทั้งรูปและเรื่องค่ะ
.
.
.
เคยไปนานมากๆแล้วค่ะ...

 

โดย: Sweety-around-the-world 18 กันยายน 2549 23:28:01 น.  

 

ขอบคุณมากๆ ครับ ผมไปหารายละเอียดมา ยังได้ความไม่ถึงขนาดนี้เลย

 

โดย: VirtualSyS IP: 125.25.146.52 4 พฤศจิกายน 2549 16:13:17 น.  

 

ขอบคุณสำหรับข้อมูล อ่านและไปเยี่ยมชม เขาพระวิหาร มาให้รู้สึกเสียดาย นัยทางลับ ว่ามีคนไทย (บางคน) เอาข้อมูล (ว่าเป็นแผนที่) ไปให้ฝ่ายตรงข้าม มีผลทำให้ ้เราต้องพ่าย ในศาล

คิดเอง (ส่วนตัว) มีทางมั้ยที่จะมีการรื้อฟื้น เรียกร้อง ให้ศาลได้พิจารณา ความใหม่

 

โดย: เสียดาย IP: 203.144.187.18 17 มิถุนายน 2550 18:07:16 น.  

 

ไปมาครั้งเดียวเองค่ะ ทั้งๆ ที่เป็นคนในพื้นที่ แต่เคยไปแล้วหลายครั้ง ไม่สามารถ ขึ้นได้ เพราะ เค้าปิดไม่ให้ขึ้น เลยได้ไปแค่ยืน มอง อยู่ ไกลๆ ซึ่งไกลมาก ต้องส่องกล้อง มอง ตรงผามออีแดง อยากให้เป็นของเรา จัง

 

โดย: ขวัญ IP: 124.120.74.179 18 มกราคม 2551 23:32:35 น.  

 

นะแต่ก่อนนะเราขึ้นใปเข้าใม่เก็บตังด้วยซ้ำแต่ตตอนนี้นะเก็บเยอะเลยแล้วก็ใม่เคยซ่อมแซมบูรณะเลยสักครั้งถ้าเป็นของเราคงจะสวยมากเลยล่ะนะเราว่าศาลใม่ยุติธรมมเลยอะมันอยู่ในเขตเราชัดๆนี่แหละนะเขามีคนสนับสนุนเยอะ

 

โดย: โพศบ้างเจ็บใจจัง IP: 58.147.36.132 17 กุมภาพันธ์ 2551 23:31:10 น.  

 

ประเทศเราจะ ขอยื่นอุธรณ์ ต่อศาลโลกได้หรือป่าวครับ โดยรวบร่วมเอกสารของต่อที่ตัดสินครั้งที่แพ้ มาดูกันใหม่ เพาะแนวสันปันน้ำและหลักภูมิศาตร์
อดีดใช้หลักฐานที่ไม่เป็นความจริง แต่เราเสียท่าที่ไปพิมพ์แผนที่ออกแจกให้ทั่วโลกเองแต่แผ่นที่ฉบับนั้น ฝรั่งเศษทำแต่เพียงฝายเดียวโดย ประเทศสยาม(ในขณะนั้น)ไม่ได้ลงรับรอง..ใครมีความรู้ช้วยบอกทีครับ
หรือเพาะเราไม่อยากฝ้องด้วยกลัวว่าจะทะเลาะกับเพื่อนบ้านอีก???

 

โดย: รักแผ่นดิน IP: 124.120.89.254 25 เมษายน 2551 10:43:24 น.  

 

ฝรั่งชอบทำให้ประเทศที่กำลังพัฒนาทะเลาะกันเอง
จะได้ล้าหลังไม่ต้องไปไหน..
ฝรั่งเศษนะแสบที่สุดทำกับไทยหลายต่อหลายครั้งแล้ว แอบเอาเรือมาจอปืนไป(ที่วัง) ทำให้เราต้องยอมยกดินแดนฝั่งเขมรให้มันไป3จังหวัด แล้วยังทำให้ไทยกับเขมรหมางใจกันอีกเป็นครั้งสุดท้าย เรื่องเขาพระวิหาร

 

โดย: ไทยคือไท.. IP: 124.120.84.41 26 เมษายน 2551 9:54:01 น.  

 

ขอให้มีข้อมูลกะทู้มากกว่านี้

 

โดย: เลดี้รัก IP: 125.24.146.237 6 กรกฎาคม 2551 12:10:13 น.  

 

อยากไปเที่ยวจังคะ

 

โดย: ใหม่เลดี้รัก IP: 125.24.146.237 6 กรกฎาคม 2551 12:11:43 น.  

 

น่าเสียดาย...ไทยนี้รักสงบ จบลงด้วยการเสียดินแดนทุกที

 

โดย: นครลำดวน IP: 60.250.227.246 21 สิงหาคม 2555 6:47:52 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


จีร่า
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add จีร่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.