ร่วมมือ ร่วมใจ สานฝัน เด็กตานี ปลอดภัยจากเกมส์ออนไลน์

 
กันยายน 2551
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
13 กันยายน 2551
 

แนวทางแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม

Smiley แนวทางในการแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม Smiley Smiley สิ่งที่ครอบครัวควรปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาเด็กติดเกมส์1.ก่อนจะซื้อเกมหรือคอมพิวเตอร์เข้ามาในบ้าน
               ควรคุยกับเด็กเพื่อกำหนดกติกาการเล่นเกมกันล่วงหน้าอย่างชัดเจนเสียก่อนว่าจะอนุญาตให้เด็กเล่นเกมได้วันใด เวลาใดบ้าง เล่นแต่ละครั้งนานกี่ชั่วโมงก่อนจะเล่นต้องรับผิดชอบทำอะไรให้เรียบร้อยก่อน เช่น ทำการบ้าน หรืองานบ้านที่รับผิดชอบให้เสร็จก่อนควรให้เด็กเล่นเกมเฉพาะวันหยุด เช่น เย็นวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ครั้งละไม่เกิน 1ชั่วโมงในเด็กประถม ไม่เกิน 2 ชั่วโมงในเด็กวัยรุ่น และหากเด็กไม่รักษากติกา เช่น เล่นเกินเวลาไม่ทำการบ้านให้เสร็จก่อน เด็กจะต้องรับผิดชอบอย่างไร เช่น ริบเกมหรือตัดสิทธิในการเล่นเกมเป็นเวลาระยะหนึ่ง คุณหมอแนะนำว่าให้เขียนกฎ กติกา มารยาทไว้ในที่เห็นชัด เช่น  หน้าคอมพิวเตอร์ และมีสมุดลงบันทึกการใช้งานคอมพิวเตอร์2.ไม่ควรวางคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นเกมไว้ในห้องนอนเด็ก ควรวางไว้เป็นสมบัติส่วนรวมของบ้านมีคนเดินผ่านไปมาบ่อย ๆ เช่น ห้องนั่งเล่น เพื่อที่ผู้ปกครองจะได้ติดตามเฝ้าดูได้3.วางนาฬิกาไว้หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นเกม หรือในจุดที่เด็กมองเห็นเวลาได้ชัด4.ควรชมเมื่อเด็กรักษาและควบคุมตัวเองเวลาในการเล่นเกมได้5.เอาจริงและเด็ดขาด เมื่อเด็กไม่รักษากติกา ไม่ใจอ่อน แม้ว่าเด็กจะโวยวาย เช่น ริบเกม
และพ่อแม่ควรกลับมาทบทวนอย่างจริงจังว่า เกิดปัญหาอุปสรรคใดที่ทำให้เด็กไม่ทำตามกติกา
ควรคุยกับเด็กเพื่อหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน เช่น กำหนดกติกาเพิ่มเติม เช่น ให้เด็กเตือนตัวเองก่อน
ถ้าไม่ได้พ่อแม่อาจเตือน 1 ครั้งล่วงหน้าก่อนหมดเวลา 10 นาที เมื่อหมดเวลา พ่อแม่จะเตือน
และให้เด็กเลือกว่าเด็กจะหยุดเล่นเกมแล้วเซฟไว้ หรือจะให้พ่อแม่ปิดเครื่อง โดยไม่มีการต่อรอง6.สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเด็ก สร้างบรรยากาศในครอบครัวให้อบอุ่น น่าอยู่7.ส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรมอื่นที่สนุกสนานและเด็กสนใจ แทนการเล่นเกม เช่น ช่วยพ่อปลูกต้นไม้8.ฝึกระเบียบวินัย สอนให้เด็กรู้จักแบ่งเวลา9.พ่อแม่ควรมีความรู้เกี่ยวกับเกม แยกแยะประเภทของเกม เลือกใช้เกมที่เป็นประโยชน์
ควรพูดคุยและให้ความรู้สอดแทรกให้ลูกเข้าใจและยอมรับได้ว่าการเล่นเกมที่ดีควรเลือกเกมอะไร
เกมที่ไม่ส่งเสริมให้เล่น เพราะอะไร
Smiley ถ้าพบว่าเด็กติดเกมแล้ว  พ่อแม่ควรปฏิบัติดังนี้ 1.หากในบ้านยังไม่มีกฎหรือกติกาการเล่นเกม พ่อแม่ต้องวางกติกา โดยพูดคุยกับเด็ก เพื่อกำหนดกติกากันล่วงหน้าก่อนจะซื้อเกม
2.พ่อแม่ควรมีเวลาอยู่กับเด็กมากขึ้น พาออกนอกบ้าน เพื่อไปทำกิจกรรมที่เด็กชอบ (ยกเว้นการไปเล่นเกมนอกบ้าน) เนื่องจากเด็กส่วนหนึ่งติดเกมเพราะความเหงา เบื่อไม่มีอะไรสนุกๆ ทำ

3.พ่อแม่ควรรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับเด็ก หลีกเลี่ยงการบ่นด่า ตำหนิ ใช้อารมณ์ หรือถ้อยคำรุนแรง แสดงความเห็นใจ เข้าใจว่าเด็กไม่สามารถควบคุมตัวเอง หรือตัดขาดจากเกมได้จริงๆ

4.พ่อแม่ และผู้ใหญ่ทุกคนในบ้านต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหา โดยใช้กฎเดียวกัน อย่าปัดให้เป็นภาระหรือความรับผิดชอบของใครคนใดคนหนึ่ง

5.สร้างเครือข่ายผู้ปกครองที่มีเด็กติดเกมเหมือนๆ กันหลายๆ ครอบครัว แล้วผลัดกันนำเด็กทำกิจกรรมหลังเลิกเรียน หรือในวันหยุด เช่น Camping, field trip, walk rally ฯลฯ จัดตั้งกลุ่มย่อยๆ เช่น sport club, adventure club เป็นต้น

6.ในรายที่ติดมากจริงๆ และเด็กต่อต้านรุนแรงที่จะเลิก ในระยะแรกพ่อแม่อาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการเล่นเกมกับเด็ก ทำความรู้จักกับเกมที่เด็กชอบเล่น หากเห็นว่าเป็นเกมที่ไม่เหมาะสมหรือเกมที่ใช้ความรุนแรง พยายามเบี่ยงเบนให้เด็กมาสนใจเกมอื่นที่พอจะมีส่วนดี ดึงเอาส่วนดีของเกมมาสอนเด็ก เช่น เกมสร้างเมือง หรือ Strategic game ต่างๆ เมื่อสัมพันธ์ภาพกับเด็กเริ่มดีขึ้น พ่อแม่จึงค่อยๆ ดึงเด็กให้มาสนใจในกิจกรรมอื่นทีละเล็กทีละน้อย

7.หากทำทุกวิธีข้างต้นแล้วไม่ได้ผล หรือในกรณีที่สงสัยว่าเด็กอาจมีปัญหาทางจิตใจ หรือโรคทางจิตเวช เช่น ภาวะซึมเศร้า หรือสมาธิสั้น ควรส่งเด็ก เพื่อรับการวินิจฉัย และบำบัดรักษาจากจิตแพทย์ หรือจิตแพทย์ Smiley รัฐบาลการแก้ปัญหาต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย รัฐควรออกมาตรการจัดโซนนิ่งร้านเกม คาราโอเกะและอื่นๆ ที่เข้าข่ายเป็นสถานบริการ ต้องขออนุญาต แล้วมีเวลาเปิด-ปิด ที่ชัดเจน ไม่ควรอนุญาตให้ตั้งใกล้โรงเรียน รวมทั้งเจ้าของร้านเห็นเด็กที่อยู่ในวัยเรียนมาเล่นเกมในช่วงเวลาเรียนก็ควรให้เด็กกลับไปเรียนSmileyผู้ประกอบกิจการร้านเกมส์คอมพิวเตอร์       กฎหมายที่เกี่ยวกับร้านเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์          1.เวลาทำการ- ให้บริการสำหรับประชาชนทั่วไปได้ ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง (ไม่กำหนดเวลาปิด-เปิด)- ให้บริการ สำหรับ ผู้ทีมีอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่เกินเวลา 22.00(ยกเว้น จะได้รับการอนุญาต จากผู้ปกครอง เป็นลายลักษณ์อักษร)- ให้บริการ สำหรับเด็กและเยาวชน มีอายุไม่เกิน 15 ปี ตั้งแต่เวลา 14.00 น ถึงเวลา 22.00 . (ยกเว้น วันหยุดเรียนของสถานศึกษา และ การใช้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา)        2.สถานที่ประกอบการ- สถานที่ ต้องมีความสะอาด ไม่แออัด มีแสงสว่างเพียงพอ- มีความปลอดภัย โดยเฉพาะความปลอดภัยในด้านกระแสไฟฟ้า- มีห้องน้ำไว้บริการ ตามความเหมาะสม- ปลอดจากมลภาวะทางเสียง                3.คุณสมบัติอื่นๆ- ต้องจดทะเบียนกับทางราชการอย่างถูกต้อง- ให้บริการ และใช้โปรแกรมซอฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย- ให้บริการ สำหรับด้านการศึกษา เทียบเท่า การให้บริการทางด้านเกมส์คอมพิวเตอร์(กรณี ให้บริการทั้งสองประเภท)- ดูแล และสอดส่อง ไม่ให้เด็กและ เยาวชน ใช้บริการนานเกินสมควร- ไม่สนับสนุน ให้เด็ก และเยาวชน ที่หนีเรียน มาใช้บริการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม - ไม่มีสิ่งเสพติด ของมึนเมา หรืออบายมุขใดๆอยู่ในสถานประกอบการ- ไม่อนุญาตให้มีการสูบบุหรี่ ในสถานประกอบการ- ไม่มีสื่อลามกอนาจารใดๆ ในสถานประกอบการ- ไม่ให้มีการพนัน เกิดขึ้น ในสถานประกอบการ- มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน และให้ความร่วมมือกับ ผู้ปกครอง/โรงเรียน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง- เป็นแหล่งสนับสนุนการศึกษา และค้นคว้าหาความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

 

Free TextEditor


Create Date : 13 กันยายน 2551
Last Update : 15 กันยายน 2551 18:58:56 น. 26 comments
Counter : 6022 Pageviews.  
 
 
 
 
t
 
 

โดย: t IP: 124.157.145.55 วันที่: 28 กรกฎาคม 2552 เวลา:22:38:47 น.  

 
 
 
แล้วทำไมรัฐไม่ให้เด็กทำเกมส์ดีกว่าเด็กเล่นเกมส์
แล้วก็ทำให้ประเทศเป็นประเทศที่ทำอุตสาหกรรมเกมส์ขาย
ไปเลยเพราะก็รู้อยู่แล้วว่าเด็กชอบทางด้านนี้แล้วก็เพิ่มหลักสูตรในวิชาเรียน(ยิ่งห้ามก็ยิ่งยุ)
 
 

โดย: ลองคิดดู IP: 124.157.145.55 วันที่: 28 กรกฎาคม 2552 เวลา:22:43:50 น.  

 
 
 
ขอแนะนำว่าหาใครที่เก่งคอมช่วยปล่อยไวรัส ที่ร้ายแรงเข้าสู่ระบบเกมส์ออนไลน์นั้นๆที่ไม่เหมาะสมโดยไม่ต้องคำนึงถึงความถูกต้องเพราะคนที่คิดเกมส์ขึ้นมาก็ไม่มีจิตสำนึกที่ดีเช่นกันเพราะฉะนั้นพวกเราต้องช่วยกันป้องกันลูกหลานของเราจากสิ่งไม่ดีด้วยทุกวิธีการ เราจะต้องตั้งองค์กรลับต่อสุ้กับภัยร้ายในโลกของอินเตอร์เน็ต

คุณเห็นด้วยหรือไม่....โปรดโพสกลับ

ถ้าคุณพร้อมเรารอคุณอยุ่แล้วเราจะแจ้งข่าวสาร แล้วเราจะติดต่อกลับไป
 
 

โดย: tingting IP: 58.8.84.125 วันที่: 23 ตุลาคม 2552 เวลา:14:06:16 น.  

 
 
 
เห็นด้วยอย่างยิ่งยวด พร้อมให้การสนับสนุนทั้งด้านการเงินและความคิด เมื่อไรบอกมา
 
 

โดย: ... IP: 58.8.84.125 วันที่: 23 ตุลาคม 2552 เวลา:14:09:32 น.  

 
 
 
ทำลาย มันทั้งระบบ ใช้เทคโนโลยีต่อสู้เทคโนโลยี
 
 

โดย: องค์กรต่อสู้เกมส์ออนไล IP: 58.8.84.125 วันที่: 23 ตุลาคม 2552 เวลา:14:12:27 น.  

 
 
 
ขอบไจมาก
 
 

โดย: yo IP: 114.128.189.209 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2552 เวลา:12:25:18 น.  

 
 
 
ผู้ปกครองเป็นส่วนสำคัญในการสอนลูกเลยทีเดียว ยิ่งเป็นเกมส์ออนไลน์ระดับสังคมด้วยล่ะก็...
 
 

โดย: Rojr IP: 125.24.81.182 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2552 เวลา:17:56:53 น.  

 
 
 
พ่อมันยังไม่ดูแลเลย

จะไปใส่ใจอะไรมันละ
 
 

โดย: R IP: 118.173.199.61 วันที่: 5 มกราคม 2553 เวลา:15:09:01 น.  

 
 
 
เห็นด้วย
 
 

โดย: ขวัญฤทัย สุขพราม IP: 118.175.133.156 วันที่: 26 มิถุนายน 2553 เวลา:10:41:27 น.  

 
 
 
เห็นด้วย ทุกวันนี้เด็กก้าวร้าวมาก
 
 

โดย: ขวัญฤทัย สุขพราม IP: 118.175.133.156 วันที่: 26 มิถุนายน 2553 เวลา:10:42:25 น.  

 
 
 
เห็นด้วย

ถ้าเด็กเล่นเกมให้ถูกคงไม่ติดหรอกก
เล่นคลายเครียดได้ไม่มีใครว่า
แต่นี่เล่นจนติดจนทำให้เสียการเรียนและเป็นปัญหาจนถึงทุกวันนี้ บางคนติดเกมจนทำใ้เสียคน กลายเป็นขโมยมั้ง เพ่อจะเอาเงินมาเลงเกม
 
 

โดย: ขวัญใจ IP: 110.49.205.193 วันที่: 29 สิงหาคม 2553 เวลา:12:53:13 น.  

 
 
 
ถ้าเค้าชอบเล่น ผมว่าเค้าต้องอยากทำเกมส์เล่นเองอยุ่นะ ถ้าทำความเข้าใจกับเข้าแล้วสนับสนุนเค้า ถ้าเค้าชอบเค้าต้องทำมันได้ดีแน่นอน และไม่แน่นะ ประเทศเราอาจจะมีนักพัฒนาเกมรุ่นใหม่ๆ ที่มีความคิดสร้างสรร ที่จะผลิตเกมที่ดีออกสู่สังคมก็ได้
 
 

โดย: PinKKaZo IP: 125.26.83.239 วันที่: 5 กันยายน 2553 เวลา:18:38:25 น.  

 
 
 
ขอบคุณที่ให้ความรู้และหนทางแก้ปัญหา
 
 

โดย: สมศักดิ์ IP: 202.143.138.154 วันที่: 5 กรกฎาคม 2554 เวลา:13:55:54 น.  

 
 
 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะน้องที่บ้านก็ติดเกมส์เหมือนกัน ไม่รู้จะทำยังไงแล้ว ให้ไปโรงเรียนก็ไม่ไปอยู่แต่ร้านเกมส์ทุกวัน บางวันก็ขโมยเงินไปเล่นเกมส์ ดุด่าทุกวันก็เมื่อยปากคนด่า เพราะมันทำเป็นเข้าหูซ้ายทะลุหูขวามันไม่สนใจ เหนื่อยใจจริง ๆ ไม่รู้จะทำยังไง
 
 

โดย: maw IP: 118.173.229.223 วันที่: 4 ตุลาคม 2554 เวลา:15:51:03 น.  

 
 
 
วิธีทั้งหมดที่แนนะมามันใช้ไม่ได้ผลกับลูกชายเลยมันยากนะกับเด็กคนอื่นได้ผลยกเว้นรายนี้
 
 

โดย: หนึ่ง IP: 101.109.194.184 วันที่: 4 ธันวาคม 2554 เวลา:20:31:26 น.  

 
 
 
ถ้าไครมีอะไรเด็ดๆบอกต่อที ถ้าจะให้ดีหาวิธีทีที่ไม่สามารถออกไปข้างนอกอีกเลย
 
 

โดย: หนึ่ง IP: 101.109.194.184 วันที่: 4 ธันวาคม 2554 เวลา:20:36:48 น.  

 
 
 
พี่ชายติดเกมมากค่ะ วิธีพวกนี้ใช่ไม่ได้ผลหรอกค่ะ
 
 

โดย: ต้นเฟิร์น IP: 223.207.161.35 วันที่: 17 เมษายน 2555 เวลา:13:14:37 น.  

 
 
 
ติดจนทำตัวเป็นขโมย ขโมยนั่นขโมยนี่ของพี่น้องไปขาย
เอาตังไปเล่นเกม อะไรมันจะขนาดนั้น อยากจะขอให้รัฐบาลแก้ไขเรื่องเกมบ้าง
 
 

โดย: ต้นเฟิร์น IP: 223.207.161.35 วันที่: 17 เมษายน 2555 เวลา:13:18:50 น.  

 
 
 
ลูกชายของดิฉันอายุ 13 ปี เขาติดเกมส์มาก การเรียนไม่ได้เรื่องเลยจะทำอย่างไรดี ช่วยด้วย
 
 

โดย: แม่ที่ทุกข์ระทม IP: 125.24.67.243 วันที่: 10 มิถุนายน 2555 เวลา:1:45:49 น.  

 
 
 
DDD
 
 

โดย: เด็กอยากที่อยากหลุดพ้น IP: 125.25.90.98 วันที่: 20 สิงหาคม 2555 เวลา:17:20:41 น.  

 
 
 
ปล่อยไวรัสใส่เกมส์เลย
 
 

โดย: Aphasini IP: 49.230.10.142 วันที่: 21 สิงหาคม 2555 เวลา:21:04:14 น.  

 
 
 
ปล่อยไวรัสใส่เกมส์เลย
 
 

โดย: Aphasini IP: 49.230.10.142 วันที่: 21 สิงหาคม 2555 เวลา:21:04:24 น.  

 
 
 
ลุกชายติดเกมมาก ไม่อยากให้มีเกม ลบเกมไปเลยค่ะ
 
 

โดย: ่่้้เ IP: 110.49.224.236 วันที่: 20 กันยายน 2555 เวลา:10:22:28 น.  

 
 
 
ไม่อยากให้มีเกมที่เล่นรุนแรง เพราะลูกนิสัยก้าวร้าวมาก อยากให้ดูแลเรื่องเด็กติดเกมด้วยค่ะ
 
 

โดย: แม่ IP: 110.49.224.236 วันที่: 20 กันยายน 2555 เวลา:10:28:13 น.  

 
 
 
ไม่อยากให้มีเกมที่เล่นรุนแรง เพราะลูกนิสัยก้าวร้าวมาก อยากให้ดูแลเรื่องเด็กติดเกมด้วยค่ะ
 
 

โดย: แม่ IP: 110.49.224.236 วันที่: 20 กันยายน 2555 เวลา:10:28:45 น.  

 
 
 
อยากให้รัฐบาลยกเลิกเกมส์ทั้งระบบเลย เพราะตอนนี้มีปัญหาทั่วสังคมไทย มีแต่เกมส์ที่ทำให้เกิด โลภา โทสะ โมหะ ปิดให้หมดเลย เด็กไทยยังมีอนาคตที่ดีกว่านี้ อย่ามาจบชีวิต เพราะเกมส์ที่ไร้สาระ
 
 

โดย: อยากช่วยน้อง IP: 125.27.0.60 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2555 เวลา:10:42:44 น.  

Name
Opinion
*ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Valentine's Month


 
Cha-Ross
 
Location :
ปัตตานี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]
[Add Cha-Ross's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com