พฤษภาคม 2556

 
 
 
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog
การขอวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ - Tourist Visa for New Zealandการขอวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ - Tourist Visa for New Zealand

นิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความเป็นธรรมชาติ ฝูงแกะที่มีจำนวนมากมาย จนได้ชึ้นชื่อว่า เป็นเมืองแกะ

กีฬาเอ็กซ์ตรีมที่น่าตื่นเต้น และอุดมด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลาย

สิ่งเหล่านี้เป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมายังดินแดนเวทมนต์ ดินแดนแห่งเมฆหมอกสีขาวที่ทอดยาวแห่งนี้

...ในบล็อกหน้านี้ จึงมีความตั้งใจที่จะเขียนเกี่ยวกับ การขอวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์

 เผื่อนักท่องเที่ยวคนไหนสนใจเดินทางมาค้นหาดินแดนเวทมนต์แห่งนี้...
เอกสารประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์

1. กรอกแบบฟอร์ม INZ1017 สำหรับขอวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

2. สำเนาการจองตั๋วเครื่องบินไปกลับ

3. หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา 1 ชุด

4. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

5. หลักฐานการเงิน ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายระหว่างการพำนักในประเทศนิวซีแลนด์ คนละ 1,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ต่อเดือน

    5.1 กรณีที่ผู้เดินทางเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเอง ให้ยื่นสำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน จำนวน 1 ฉบับ

   5.2 กรณีที่มีชาวนิวซีแลนด์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ให้ยื่น Sponsoring a visitor form คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

6. หลักฐานการจองที่พักโรงแรม หรือ หลักฐานการเงิน ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับค่าที่พัก คนละ 400 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ต่อเดือน

   6.1 กรณีที่พักอาศัยกับชาวนิวซีแลนด์ ผู้เดินทางต้องมีจดหมายเชิญจากผู้ที่ดูแลค่าใช้จ่าย/ที่พัก และต้องยื่นหลักฐานที่พักอาศัยของผู้เชิญ เช่น หลักฐานการเช่าบ้าน หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน

7. ประกันการเดินทาง

8. หลักฐานเกี่ยวกับสุขภาพ

   8.1 กรณีที่ผู้เดินทาง พำนักระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน ไม่ต้องยื่นหลักฐานเกี่ยวกับสุขภาพ

   8.2 กรณีที่ผู้เดินทาง พำนักระยะเวลามากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน ต้องยื่นหลักฐานการเอ็กซเรย์ปอด ตรวจวัณโรค NZIS 1096    คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

   8.3 กรณีที่ผู้เดินทาง พำนักระยะเวลามากกว่า 12 เดือน ต้องยื่นหลักฐานการตรวจสุขภาพ NZIS 1007 คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และหลักฐานการตรวจเอ็กซเรย์ปอด NZIS 1096 คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มโรงพยาบาลที่ได้การรับรองจากสถานทูตนิวซีแลนด์ได้แก่

กรุงเทพ

โรงพยาบาล บีเอ็นเอช  เว็บไซด์ : //www.BNHhospital.com

โรงพยาบาล สมิติเวช  เว็บไซด์ : //www.samitivejhospitals.com/Sukhumvit/th

โรงพยาบาล Global Doctor Clinic  เว็บไซด์ : //www.globaldoctorclinic.com

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  เว็บไซด์ : //www.bumrungrad.com

เชียงใหม่

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เว็บไซด์ : //sriphat.med.cmu.ac.th/container/

คลินิก หมอวัฒนา นาวาเจริญ เบอร์โทร 053 232- 639

คลินิก วรรณจันทร์ - จรัส  เบอร์โทร 053-252-500

ขอนแก่น

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เว็บไซด์ : //hospital.md.kku.ac.th

โรงพยาบาลขอนแก่น ราม เว็บไซด์ : //www.khonkaenram.com

9. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวนละ 1 ฉบับ

10. หลักฐานที่แสดงว่าจะกลับสู่ประเทศภูมิลำเนาเดิม

   10.1 กรณีเป็นพนักงาน ให้แสดงใบรับรองการทำงาน ที่ออกให้โดยทางบริษัท แปลเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ

   10.2 กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ให้ยื่นสำเนาทะเบียนการค้าที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ

   10.3 กรณีกำลังศึกษาอยู่ ให้ยื่นใบรับรองสถานะการศึกษาจากสถานการศึกษา แปลเป็นภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ

   10.4 กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี เดินทางโดยลำพัง ให้ยื่นหนังสือยินยอมในการเดินทางจากบิดาและมารดา

11. กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ( ชื่อและนามสกุลจะต้องตรงกับชื่อและนามสกุลในหนังสือเดินทาง)

12. ค่าธรรมเนียม 4,300 บาท ชำระโดยบัตรเครดิต หรือ เช็คสั่งจ่ายในนาม "สถานทูตนิวซีแลนด์"

หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.immigration.govt.nz

สถานที่ตั้ง

 สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย

อาคาร เอ็มทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 ตึก ออลซีซั่นเพลส

เลขที่ 87 ถนนวิทยุ ปทุมวัน ลุมพินี กรุงเทพ 10330

เบอร์โทร (02) 254-2530

แฟ็กซ์ (02)253-9045 หรือ (02) 253-0249

อีเมล์ nzembbkk@loxinfo.co.th

เว็บไซต์ //www.nzembassy.com/thailand

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ รับยื่นวีซ่า 08.30-12.00 น. เวลารับวีซ่า 14.00-15.00 น.

ระยะเวลาในการพิจาณา: 15-30 วัน กรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องการเอกสารเพิ่มเติม จะมีการแจ้งให้ทราบ

สามารถรับวีซ่าได้ด้วยตนเอง หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ เสียค่าจัดส่งแบบลงทะเบียนภายในประเทศ 50 บาทแผนที่

 ...โชคดีในการขอวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์นะคะ...
Create Date : 21 พฤษภาคม 2556
Last Update : 28 พฤศจิกายน 2556 4:00:57 น.
Counter : 18541 Pageviews.

70 comments
  
น้องอุ๊ให้ข้อมูลไว้ดีมากๆเลยครับ
แต่ถ้าพี่ก๋าจะได้ไปเที่ยว
สงสัยต้องซื้อทัวร์ไปครับ 555

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 พฤษภาคม 2556 เวลา:8:13:27 น.
  
มาอ่านเพลิน ๆ คะ อุ๊
สำหรับคนที่ต้องการมานิว
มีความรู้มากกกกกกกกกก
โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 21 พฤษภาคม 2556 เวลา:8:49:01 น.
  
อ้อ ขอบคุณสำหรับแป้งทัฟนะคะ
เด๋วไปหาดูนะจ๊ะ
โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 21 พฤษภาคม 2556 เวลา:8:49:51 น.
  
ข้อมูลแน่นดีมากเลยค่ะ ตอนที่แตงไปนิวซีแลนด์ ขอวีซ่าที่สถานทูตนิวที่ออสเตรเลีย เอกสารที่ใช้ก็คล้ายๆกันค่ะ ตอนนี้รอให้ได้พีอาร์ออสก่อน แล้วว่าจะไปเล่นสกีที่ควีนสทาวด์ซักหน่อย เพราะไม่ต้องขอวีซ่าแล้ว
โดย: Tang_Siri วันที่: 21 พฤษภาคม 2556 เวลา:9:18:08 น.
  
NZ ไม่เคยไป
ไปแค่ Australia..ไปราชการค่ะ
แต่จากหนังLord of the Ringที่ใช้โลเคชั่นที่นี่
อยากไปๆจริงๆเลยค่ะ
I wish I were there one day..อิ อิ
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 21 พฤษภาคม 2556 เวลา:9:50:31 น.
  
มาอ่านความรู้ดีๆจ้ะ ชาตินี้จะได้ไปรึป่าวมะรุ อิอิ
แต่อยากไปมากๆๆ นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม
ใฝ่ฝันมานานล่ะจ้ะ
นึกอิจฉาคนที่ได้ไปอยู่เหมือนกันนะ อิอิ

โดย: mambymam วันที่: 21 พฤษภาคม 2556 เวลา:10:13:04 น.
  
ตอนยังโสดเคยเกือบได้ไปเที่ยวนิวซีแลนด์ครับ
แต่ตนนี้มีลูกแล้ว
คงอีกนานเลยครับน้องอุ๊ถึงจะได้ไป 5555
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 พฤษภาคม 2556 เวลา:10:59:47 น.
  
ตอนพี่ไปเยี่ยมหลาน ให้เอเย่นต์จัดการหมดเลย ทำเองไม่เป็น อิอิ..

อ้าว..ทำไมกินแต่มาม่าล่ะคะ เปลี่ยนกินไวไวบ้างสิ 55555

โดย: เนินน้ำ วันที่: 21 พฤษภาคม 2556 เวลา:11:04:28 น.
  
สวัสดีค่า เพิ่งกลับเข้าบ้านมา วันนี้ไปซื้อของที่ร้านของชำคนไทยมา ได้ปลาทูมาสองแพ็ค เย็นนี้จะทอดปลาทูทานกับน้ำพริกกะปิ อิอิ
วันนี้อากาศที่นิวฯเป็นไงบ้างค่ะ? ฝั่งนี้มีแดดให้อุ่นๆตอนเช้า แต่ตอนนี้แดดไปหมดแล้วอึมครึมหนาวเชียว บรื๊ออ

ปล.ข้อมูลรายละเอียดสำหรับขอวีซ่านิวฯ ละเอียดมีประโยชน์มากๆค่ะ นิวฯเป็นหนึ่งใน traveling wish list ของเราเลยค่ะ
โดย: hot cappuccino วันที่: 21 พฤษภาคม 2556 เวลา:11:49:38 น.
  
สวัสดีค่ะคุณอุ๊ ขออนุญาตเรียกแบบนี้นะคะ
อ่านไว้เพื่อประดับความรู้เนาะ
แต่โอกาสที่จะได้ไปคงยิบหรี่เต็มทนจ้า
ยังงัยก็ขอเที่ยวตานบล็อกเพื่อนง่ายกว่าเนาะ อิอิ
ปล.ขอบคุณที่แวะไปเยื่ยมกันค่ะ

โดย: phunsud วันที่: 21 พฤษภาคม 2556 เวลา:13:24:15 น.
  
คุนอุ๊เจ้าขา
ขอบคุนมากมายน๊าที่แวะเวียนเยี่ยมไข่อยู่บ่อยๆ
วันนี้ยังหยุดงานอีกวันค่า อาการก็ดีขึ้นแต่ยังไม่หายหล่ะ
พรุ่งนี้ต้องไปทำงานแระ รอลุ้น จะรอดป่าว 555

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ลงสะพาน...เลี้ยวขวา Food Blog ดู Blog
au_jean Klaibann Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: พริ้วไหวไปตามลม วันที่: 21 พฤษภาคม 2556 เวลา:13:58:14 น.
  
ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่หายหรอกค่า
ยังรู้สึกว่ามีไข้อยู่ตลอดเวลา
แต่อาการปวดหัวทุเลาลงไปเยอะแระค่า
รวมๆก็ถือว่าค่อยยังชั่วขึ้นกว่าสองสามวันที่ผ่านมา

ขอบคุณที่แวะเวียนถามข่าวและส่งความห่วงใยนะค่า
โดย: พริ้วไหวไปตามลม วันที่: 21 พฤษภาคม 2556 เวลา:17:06:47 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog
au_jean Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: never the last วันที่: 21 พฤษภาคม 2556 เวลา:18:10:32 น.
  
ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะคุณอุ๊
ขออนุญาตadd คุณอุ๊ด้วยนะคะ
โดย: phunsud วันที่: 21 พฤษภาคม 2556 เวลา:18:47:12 น.
  
สวัสดีค่ะคุณอุ๊
ขอบคุณข้อมูล ถ้าไปนิวซีแลนด์จะแวะมาเก็บข้อมูล
โหวตหมวด Klaibann Blog
โดย: pantawan วันที่: 21 พฤษภาคม 2556 เวลา:20:11:18 น.
  
จะได้ไปเที่ยวกะเค้าเมื่อไหร่น้อ..
อ่านข้อมูลไว้ก่อน
ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณที่แวะไปชิมโอ่วนี้แปะก้วยด้วยกันนะค้า
โดย: secreate วันที่: 21 พฤษภาคม 2556 เวลา:21:05:49 น.
  
เหมือนกันมากกับการไปขอวีซ่าไปเยอรมัน

ต้องมีใบเชิญ ต้องมีประกันสุขภาพ ต้องมีสำเนาตั๋วไปกลับ
แต่เยอรมันหินมากค่ะ ถ้าใบเชิญ เขียนไว้เดือนเดียวเขาก็ให้แค่เดือนเดียวจริงๆ
และขอได้ไม่เกินสามเดือนเองค่ะ
แถมรูปถ่ายต้องไปถ่ายที่สถานทูต มีหลักเกณท์ที่เข้มงวด
ที่เราถ่ายไปเองใช้ไม่ได้ค่ะ

โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 21 พฤษภาคม 2556 เวลา:22:41:25 น.
  
ขอบคุณมากค่ะ คุณอุ๊ ^^

เคยไปแค่ออสเตรเลีย ไม่เคยไปถึงนิวซีแลนด์เลยค่ะ แต่อยากไปสักครั้งจัง

โดย: lovereason วันที่: 22 พฤษภาคม 2556 เวลา:1:09:18 น.
  

ขอบคุณค่ะ ข้อมูลดีๆ สำหรับคนที่จะเดินทางไปออสเตเลีย

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

au_jean Klaibann Blog ดู Blog

newyorknurse


โดย: newyorknurse วันที่: 22 พฤษภาคม 2556 เวลา:2:52:43 น.
  
ไม่รู้จะได้ไปเที่ยวมั่งมั้ย..ไกลจัง..

ขอบคุณที่แวะไปอวยพรวันเกิดนะคะ
โดย: simplyusana วันที่: 22 พฤษภาคม 2556 เวลา:5:03:35 น.
  
โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 22 พฤษภาคม 2556 เวลา:5:50:38 น.
  
อรุณสวัสดิ์ค่าคุนอุ๊ ขอบคุนมากๆเลยนะค๊าา

แล้วไม่เปลี่ยนหน้าบล้อกหรอค่า
พริ้วไหวเพิ่งขึ้นหน้าใหม่ตะกี้นี้เอง
เรียนเชิญตัดริบบิ้นให้คนป่วยทีจิค่า 55
โดย: พริ้วไหวไปตามลม วันที่: 22 พฤษภาคม 2556 เวลา:5:54:56 น.
  
สวัสดียามเช้าครับน้องอุ๊
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 พฤษภาคม 2556 เวลา:6:32:51 น.
  
Hello New Zealand วันนี้อากาศเป็นไงบ้างคะ?
ที่ออสฯวันนี้อึมครึม ฟ้าหม่น หนาวมากๆค่ะ

เอาน้ำพริกกะปิ ปลาทูทอดมาฝากค่า แต่กินหมดแล้วมีแต่รูปนะคะ อิอิ

โดย: hot cappuccino วันที่: 22 พฤษภาคม 2556 เวลา:9:42:45 น.
  
อยากไปมาก ชอบเมืองนี้ ธรรมชาติดี
ขอบคุณข้อมูลดีๆค่ะ
โดย: jewelmoda IP: 125.24.108.178 วันที่: 22 พฤษภาคม 2556 เวลา:11:03:26 น.
  
สวัสดีค่ะ ขอรบกวนถามเรื่องการทำวีซ่าท่องเที่ยวนิวซิแลนด์ที่ออสเตรเลียหน่อยค่ะ ว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง คือดิฉันมาออสด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแบบมัลติเพิล 1ปี อยู่ได้ครั้งล่ะ 3 เดือน และจะครบกำหนด 3 เดือน ในวันที่ 4 กันยายน นี้ และดิฉันเพิ่งแต่งงานกับสามี(กีวี่)แต่มาทำงานที่ออส, เมื่อ 3 สิงหาที่ผ่านมา คือดิฉันไม่อยากกลับไทย เลยจะไปเที่ยว NZ และไปฮันนี่มูนที่นั้น อยากทราบว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ และของสามี ต้องโหลดแบบฟอร์ม INZ 1025 ใช่ไหมค่ะ
อ๋อของถามอีกข้อค่ะ ในแบบฟอร์ม ท่องเที่ยว ข้อ A2 ที่ถามว่า Preferred title เรา ต้องตอบข้อ Miss หรือ Mrs ค่ะ เพราะเพิ่งจดทะเบียนสมรส ก็เลยไม่ทราบว่าต้องตอบแบบไหน เหมือนใน passport หรือว่า อย่างไรค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
โดย: Chanya IP: 101.169.170.141 วันที่: 7 สิงหาคม 2556 เวลา:9:14:24 น.
  
ตอบคุณ Chanya คะ

***ดิฉันไม่อยากกลับไทย เลยจะไปเที่ยว NZ และไปฮันนี่มูนที่นั้น อยากทราบว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ****

เอกสารสำหรับขอวีซ่าระบุไว้ด้านบนคะ เช่น หนังสือเดินทาง รูปถ่าย ใบจองตั๋วเครื่องบิน(เพื่อเป็นหลักฐานว่า คุณจะกลับสู่ประเทศภูมิลำเนาเดิม) ประกันสุขภาพ(แนะนำให้ทำ เพราะถ้าเจ็บป่วยจะเสียค่ารักษาแพงพอควร)
............................................................................
***ของสามี ต้องโหลดแบบฟอร์ม INZ 1025 ใช่ไหมค่ะ ***

ส่วนคุณสามี ให้กรอก Sponsoring a visitor form INZ 1025 (สามารถดาวน์โหลดได้ด้านบนคะ) และควรมีหลักฐานที่พักอาศัย เช่น การแสดงเป็นเจ้าของบ้าน ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องกังวลคะ ขอให้หลักฐานการเงินแน่เป็นพอ

ที่สำคัญ ควรแนบสำเนาหนังสือเดินทางของสามี และ สำเนาและฉบับจริงใบสมรสด้วยนะคะ
....................................................................

***ในแบบฟอร์ม ท่องเที่ยว ข้อ A2 ที่ถามว่า Preferred title เรา ต้องตอบข้อ Miss หรือ Mrs ค่ะ เพราะเพิ่งจดทะเบียนสมรส ก็เลยไม่ทราบว่าต้องตอบแบบไหน เหมือนใน passport หรือว่า อย่างไรค่ะ ***

ส่วนการกรอก Miss หรือ Mrs แนะนำให้กรอกตามที่ระบุในหนังสือเดินทางคะ ขอให้ชื่อและนามสกุลตรงตามกันก็พอ

หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะ
โดย: au_jean วันที่: 8 สิงหาคม 2556 เวลา:4:58:17 น.
  
ขอบคุณมากค่ะ สำหรับคำแนะนำ คือดิฉันกับสามีกะว่าจะไปฮันนี่มูน แค่ 7 วัน แล้วกลับออสเตรเลีย อย่างนี้เราต้องซื้อประกันสุขภาพไหมค่ะ
และเราจะพักที่บ้านเพื่อนสามีค่ะ ตอนแรกว่าจะพักที่โรงแรม แต่เพื่อนสามีบอกว่าพักกับเขาก็ได้ เพราะบ้านที่เจ้านายเขาเช่าให้มี 3 ห้องนอน
อย่างนี้ต้องให้เพื่อนสามีส่งหลักฐานการเช่ามาให้ไหมค่ะ หรือเอาเฉพาะที่อยู่ก็ได้ค่ะ และขอถามอีกข้อค่ะ คือดิฉันกะว่าจะส่งทางไปรษณีย์วันเสาร์ หรือไม่ก็วันจันทร์
พอเห็นที่อยู่แล้วงง ไม่รู้ว่าต้องส่งไปที่ไหนเพราะมี 2 ที่อยู่

Immigration New Zealand
GPO Box 365
Sydney
NSW 2001
AUSTRALIA
และ

Immigration New Zealand
Level 10
55 Hunter Street
Sydney
NSW 2000
AUSTRALIA

ต้องเขียนส่งทั้งสองที่อยู่เลยหรือเปล่าค่ะ คือดิฉันไม่ทราบจริงๆค่ะ งงมาก

ขอบคุณล่วงหน้าอีกครั้งค่ะ
โดย: Chanya IP: 101.169.127.252 วันที่: 8 สิงหาคม 2556 เวลา:8:47:28 น.
  
ไปแค่ 7 วัน ไม่น่าจะมีปัญหานะคะ ถ้าจะไม่ประกันสุขภาพ

ส่วนพักที่บ้านเพื่อน ให้ขอที่อยู่หรือให้เพื่อนเขียนเป็นจดหมายประมาณ ยินยอมให้คุณและสามีพักนะคะ (เพื่อความชัวร์)

ส่วนเรื่องจดหมายแนะนำให้ส่ง ที่อยู่ที่ 2 นะคะ (จริงๆที่อยู่ทั้ง 2 อันก็น่าจะถึงอยู่แล้ว แค่อันนึงเป็น PO BOX )

ไม่ต้องกังวลนะคะ ขอวีซ่าท่องเที่ยวไม่ยากอย่างที่คิด ยิ่งสามีเป็นกีวีแล้ว ของ่าย
โดย: au_jean วันที่: 8 สิงหาคม 2556 เวลา:9:31:16 น.
  
ขอบคุณมากค่ะ ตอนนี้ไม่กังวลเท่าไรแล้วค่ะ
และขอบคุณอีกครั้งสำหรับคำแนะนำที่ดี เพราะดิฉันอยู่ออสเตรเลียแต่อยู่บ้านนอกค่ะ ไม่มีคนไทยเลยที่นี่ ฝรั่งเขาไม่เหมือนคนไทยบ้านเราที่มีน้ำใจ คนที่นี่ดิฉันก็พยายามทักทายเขาน่ะค่ะแต่เขาไม่ตอบกลับ

โดย: Chanya IP: 101.169.85.80 วันที่: 8 สิงหาคม 2556 เวลา:14:52:19 น.
  
ขอบคุณมากค่ะ ตอนนี้ไม่กังวลเท่าไรแล้วค่ะ
และขอบคุณอีกครั้งสำหรับคำแนะนำที่ดี เพราะดิฉันอยู่ออสเตรเลียแต่อยู่บ้านนอกค่ะ ไม่มีคนไทยเลยที่นี่ ฝรั่งเขาไม่เหมือนคนไทยบ้านเราที่มีน้ำใจ คนที่นี่ดิฉันก็พยายามทักทายเขาน่ะค่ะแต่เขาไม่ตอบกลับ

โดย: Chanya IP: 101.169.85.80 วันที่: 8 สิงหาคม 2556 เวลา:14:52:19 น.
  
ขอบคุณมากค่ะ ตอนนี้ไม่กังวลเท่าไรแล้วค่ะ
และขอบคุณอีกครั้งสำหรับคำแนะนำที่ดี เพราะดิฉันอยู่ออสเตรเลียแต่อยู่บ้านนอกค่ะ ไม่มีคนไทยเลยที่นี่ ฝรั่งเขาไม่เหมือนคนไทยบ้านเราที่มีน้ำใจ คนที่นี่ดิฉันก็พยายามทักทายเขาน่ะค่ะแต่เขาไม่ตอบกลับ

โดย: Chanya IP: 101.169.85.80 วันที่: 8 สิงหาคม 2556 เวลา:14:52:20 น.
  
ขอบคุณมากค่ะ ตอนนี้ไม่กังวลเท่าไรแล้วค่ะ
และขอบคุณอีกครั้งสำหรับคำแนะนำที่ดี เพราะดิฉันอยู่ออสเตรเลียแต่อยู่บ้านนอกค่ะ ไม่มีคนไทยเลยที่นี่ ฝรั่งเขาไม่เหมือนคนไทยบ้านเราที่มีน้ำใจ คนที่นี่ดิฉันก็พยายามทักทายเขาน่ะค่ะแต่เขาไม่ตอบกลับ

โดย: Chanya IP: 101.169.85.80 วันที่: 8 สิงหาคม 2556 เวลา:14:52:20 น.
  
ขอบคุณมากค่ะ ตอนนี้ไม่กังวลเท่าไรแล้วค่ะ
และขอบคุณอีกครั้งสำหรับคำแนะนำที่ดี เพราะดิฉันอยู่ออสเตรเลียแต่อยู่บ้านนอกค่ะ ไม่มีคนไทยเลยที่นี่ ฝรั่งเขาไม่เหมือนคนไทยบ้านเราที่มีน้ำใจ คนที่นี่ดิฉันก็พยายามทักทายเขาน่ะค่ะแต่เขาไม่ตอบกลับ

โดย: Chanya IP: 101.169.85.80 วันที่: 8 สิงหาคม 2556 เวลา:14:52:20 น.
  
ขอบคุณมากค่ะ ตอนนี้ไม่กังวลเท่าไรแล้วค่ะ
และขอบคุณอีกครั้งสำหรับคำแนะนำที่ดี เพราะดิฉันอยู่ออสเตรเลียแต่อยู่บ้านนอกค่ะ ไม่มีคนไทยเลยที่นี่ ฝรั่งเขาไม่เหมือนคนไทยบ้านเราที่มีน้ำใจ คนที่นี่ดิฉันก็พยายามทักทายเขาน่ะค่ะแต่เขาไม่ตอบกลับ

โดย: Chanya IP: 101.169.85.80 วันที่: 8 สิงหาคม 2556 เวลา:14:52:20 น.
  
คุณ Chanya

เท่าที่ทราบพวกออสซี่อาจจะวางตัวสักนิดคะ แต่ถ้าเป็นคนนิวซีแลนด์รับประกันได้เลยว่า ถ้าคุณเซย์ฮัลโหล พวกเขาจะยิ้มแล้วเซย์ฮัลโหลกลับคะ เฟรนลี่มากๆ


แต่ก็อย่างว่าคะ คนไทยมีน้ำใจให้แก่กัน ฝรั่งเทียบไม่ติด
โดย: au_jean วันที่: 9 สิงหาคม 2556 เวลา:3:26:50 น.
  
คุณพูดถูกค่ะ เพื่อนสามีที่ทำงานด้วยกัน เฟรนลี่มากๆ และเขาบอกว่าเขาเคยไปเมืองไทย 3ครั้งแล้ว ชอบและประทับใจคนไทยมากๆ เฟรนลี่และมีน้ำใจ
เขายังให้ดิฉันหาหญิงไทยให้เขา แต่ดิฉันบอกว่า การหาแฟนต้องหาด้วยตัวเองเพราะคนเราชอบไม่เหมือนกันคุณว่าจริงไหมค่ะ
อย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณอีกครั้งในการแนะนำค่ะ ถ้ามีปัญหาอะไรและไม่เข้าใจในการกรอกฟอร์ม ดิฉันต้องขอรบกวนอีกครั้งค่ะ
และคุณทำให้ดิฉันอยากไป NZ มากขึ้นหลังจากเห็นวิวที่คุณลงไว้ สวยมากๆๆ ค่ะ และยิ่งเรื่องร้านอาหารอีก เพราะดิฉันเป็นคนชอบกินค่ะ ดิฉันเล่าให้สามีฟังเขาดีใจมากที่ดิฉันมีเพื่อนคุยจะได้ไม่เหงาค่ะ

อ้อ ต้องขอโทษน่ะค่ะที่ข้อความขึ้นซ้ำกันหลายข้อความเพราะตอนนี้ดิฉันอยู่แคมปิ้งห่างจาก Toomwoomba 17 กิโล สัญญาณเน็ตไม่ค่อยดี พอดิฉันกดส่งข้อความมันก็ไม่ยอมส่ง( ที่จริงส่งแต่คิดว่าไม่ส่งเพราะยังอยู่ที่เดิม) เลยกดส่งซ้ำค่ะต้องขออภัยด้วยค่ะ
โดย: Chanya IP: 101.168.170.159 วันที่: 10 สิงหาคม 2556 เวลา:6:11:52 น.
  
คุณ Chanya

ยินดีช่วยเหลือคะ เพราะจุดประสงค์ที่ทำบล็อกก็เพื่อแบ่งปันเรื่องราวนิวซีแลนด์ให้คนอื่นๆที่กำลังจะมาอยู่นะคะ

เรื่องหาแฟน จริงๆไม่อยากออกความคิดเห็นเรื่อง แต่เท่าที่ทราบคนกีวีแต่งงานกับคนไทยเยอะเหมือนกัน ที่นี้คนไทยเยอะ ไม่เหงาแน่นอนคะ

ส่วนเรื่องข้อความซ้ำที่ส่ง ไม่เป็นไรคะ มันผิดพลาดทางเทคนิคได้เนอะ ไม่ซีเรียสคะ

มีอะไรให้ช่วยเหลือ ยินดีเป็นอย่างมากคะ ว่าแต่คุณ Chanya จะมาเที่ยวแถวไหนเอ่ย เพื่อแนะนำที่เที่ยสนุกๆ กับร้านอาหารอร่อยๆให้คะ
โดย: au_jean วันที่: 10 สิงหาคม 2556 เวลา:9:20:18 น.
  
แฟนบอกว่าอยู่ห่างจาก Auckland ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ
โดย: Chanya IP: 101.168.127.235 วันที่: 11 สิงหาคม 2556 เวลา:8:01:20 น.
  
แบบนี้สบายเลยคะ ที่เที่ยวเยอะเลย
โดย: au_jean วันที่: 11 สิงหาคม 2556 เวลา:15:14:39 น.
  
สวัสดีค่ะ ขอรบกวนถามอีกนิดค่ะ
ตอนนี้ดิฉันรวบรวมเอกสารไว้ดังนี้ ไม่ทราบว่าต้องเพิ่มเอกสารอะไรไหมค่ะ
1. สำเนา Passport หน้าที่มีรูปเรา
2.ใบเปลี่ยนชื่อที่แปลเป็นอังกฤษแล้ว (เตรียมมาว่าจะเอาไว้ยื่นวีซ่าแต่งงานของออสเตรเลีย) แต่ยังไม่ได้ยื่น
3.สำเนาทะเบียนบ้านที่แปลเป็นอังกฤษแล้ว
4.รูปถ่าย เท่าpassport 2ใบ
5.สำเนา passport แฟนหน้าที่มีรูป
6.สำเนาใบเกิดแฟน
7.สำเนาทะเบียนสมรส

ตอนนี้รอที่อยู่เพื่อนแฟนส่งมาทางอีเมล์ พร้อมให้เขียนอีเมล์บอกว่าจะให้แฟนและดิฉันไปพักอาศัยด้วย แล้วค่อยปริ้นออกมา ไม่ทราบว่าใช้ได้หรือเปล่าค่ะ
และลองแฟนปริ้นสเตเม้นท์ที่คอม, และรอตั๋วเครื่องบินเพราะแฟนยังไม่มีเวลาจอง และเน็ตไม่ค่อยดีด้วยค่ะ แต่ภายในอาทิตย์ต้องยื่น เพราะว่าจะไปวันที่ 1 กันยายนนี้ค่ะ ไม่ทราบจะทันไหมค่ะ( เคยมีคนบอกมาว่าถ้าอยากได้วีซ่าเร็วๆเราสามารถเขียนจดหมายบอกได้จริงหรือเปล่าค่ะ คือดิฉันไม่แน่ใจ และถ้าเขียนได้เราจะเขียนประมาณแบบไหนค่ะ ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ)
เอกสารทุกใบต้องเซ็นต้องเซ็นชื่อเราด้วยใช่ไหมค่ะ
ค่าวีซ่าท่องเที่ยว NZ นี้ใช่ AUD 135
หรือเปล่าค่ะ ไม่แน่ใจกลัวจ่ายผิดค่ะ เน็ตไม่ค่อยมีสัญญาณเช็ดไม่ได้
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
โดย: Chanya IP: 101.168.213.75 วันที่: 12 สิงหาคม 2556 เวลา:10:38:47 น.
  
ตอบคุณ Chanya

1. ขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ใช้พาสปอรตตัวจริงค่ะ

......................

เป็นจดหมายอิเล็คทรอนิค หรือ อีเมล์ ที่ปรินท์ก็ได้คะ ไม่น่าจะมีปัญหา (ขอให้หลักฐานทางการเงินของคุณสามีคุณหนักเข้าไว้ ไปแค่ 1 อาทิตย์ ไม่มีปัญหาคะ
......................................

สำเนาจองตั๋วเครื่องบินไปกลับค่อนข้างสำคัญค่ะ ควรจอง ไว้ล่วงหน้า ระยะเวลาการขอวีซ่า 2-3 อาทิตย์คะ

ส่วนเรื่องเขียนจดหมายนั้น เท่าที่ทราบทางสถาานทูตจะรีบทำให้ในกรณีพิเศษเท่านั้นคะ เช่น ญาติเสีย

เอกสารไม่จำเป็นต้องเซ็นต์ชื่่อกำกับ แต่ควรส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียน เพื่อให้ถึงผุ้รับแน่นอนคะ

ส่วนเรื่องค่าใช้จ่าย อันนี้ไม่ทราบจริงๆคะ คงต้องโทรเช็คกับทางสถานทูต

จริงๆอยากแนะนำให้ไปยื่นด้วยตัวเองมากกว่าคะ ยื่นด้วยตัวเองทำไม่นาน แล้วรอให้เขาเอกสารมาที่บ้านจะดีกว่า ยื่นทางจดหมายรอค่อนข้างนานนิดนึงคะ
โดย: au_jean วันที่: 12 สิงหาคม 2556 เวลา:13:46:22 น.
  
ขอบคุณค่ะ ที่ให้ความกระจ่าง
ตอนนี้ดิฉันอยู่ Brisbane QLD และเท่าที่ทราบมาถ้าจะยื่นวีซ่าต้องไปยื่นที่ Sydney ที่เดียวเท่านั้น
ดิฉันก็เลยเรียกที่จะส่งทางไปรษณีย์ คิดว่าหน้าจะสะดวกกว่าเดินทางไปน่ะค่ะ
โดย: Chanya IP: 101.169.127.249 วันที่: 13 สิงหาคม 2556 เวลา:6:56:38 น.
  
ขอบคุณค่ะ ที่ให้ความกระจ่าง
ตอนนี้ดิฉันอยู่ Brisbane QLD และเท่าที่ทราบมาถ้าจะยื่นวีซ่าต้องไปยื่นที่ Sydney ที่เดียวเท่านั้น
ดิฉันก็เลยเรียกที่จะส่งทางไปรษณีย์ คิดว่าหน้าจะสะดวกกว่าเดินทางไปน่ะค่ะ
โดย: Chanya IP: 101.169.127.249 วันที่: 13 สิงหาคม 2556 เวลา:6:56:38 น.
  
คุณ Chanya

เตรียมเอกสารให้พร้อม ยื่นทางไปรษณีย์ก็ไม่มีปัญหาคะ แต่อยากแนะนำให้ลงทะเบียน เพื่อกันหาย โชคดีในการขอวีซ่านะคะ และเที่ยวให้สนุก
โดย: au_jean วันที่: 13 สิงหาคม 2556 เวลา:7:19:15 น.
  
ได้วีซ่าท่องเที่ยว 3 เดือน ต้องซื้อประกันการเดินทางไหม
โดย: น้อง IP: 223.207.148.242 วันที่: 24 ตุลาคม 2556 เวลา:0:09:20 น.
  
สวัสดีค่ะ คุณน้อง

แนะนำให้ซื้อค่ะ เพราะถึงเจ็บป่วยขึ้นมาจะได้ไม่ต้องกังวลใจ แถมประกันราคาไม่แพงอย่างที่คิดค่ะ คุ้มๆ
โดย: au_jean วันที่: 24 ตุลาคม 2556 เวลา:5:41:55 น.
  
ตอนนี้อยู่ไทยค่ะ จะไปออสเตรเลียวันที่ 9 พย นี้ เราวางแผนจะไปเที่ยวนิวซีแลนด์เพื่อไปเยี่ยมเพื่อนซึ่งเป็นชาวนิวซีแลนด์ช่วยคริสมาส คือเราซื้อตั๋วไปกลับ บริสเบน-โอ๊คแลนด์ไว้แล้วค่ะ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ขอวีซ่าเลยเพราะตอนแรกว่าจะขอจากที่ไทยแต่กังวลว่าจะได้วีซ่าไม่ทัน เพราะจะเดินทางอีกสองอาทิตย์แล้ว เราควรทำยังไงดีค่ะ หรือถ้าจะไปยื่นจากออสเตรเลียตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าอิมที่โน้นใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่านานขึ้น ตอนนี้ปวดหัวมากเลยค่ะ
โดย: JJ IP: 58.9.34.56 วันที่: 26 ตุลาคม 2556 เวลา:23:52:14 น.
  
สวัสดีค่ะ คุณ JJ

โทษทีนะคะที่ตอบช้า พอดีช่วงนี้ป่วยนะคะ

ระหว่างที่คุณ JJ อยู่ออสเตรเลีย สามารถทำเรื่องขอวีซ่าได้เช่นเดียวกับเมืองไทยเลยคะ ระยะเวลาน่าจะประมาณ 2-3 อาทิตย์ แต่ถ้าเร่งด่วน แนะนำให้คุยกับเจ้าหน้าที่คะ บางรายใจดีเขาเร่งให้นะคะ แต่อย่างน้อยน่าจะ 1 อาทิตย์

อวยพรขอให้การขอวีซ่าผ่านไปด้วยดีนะคะ
โดย: au_jean วันที่: 30 ตุลาคม 2556 เวลา:13:49:03 น.
  
สวัสดีค่ะคุณ อุ๊

รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ ในบัญชีมีอยู่ 150,000 จะทำวีซ่านักท่องเที่ยว จองตั๋วเครื่องบินไปกลับเรีบยร้อยแล้วอยู่ที่โน่นประมาน 3 เดือนอะค่ะ ไม่ทราบว่าจะขอวีซ่าผ่านไหมค่ะ และมีที่พักกับญาติอยุ่ที่โน่นอะค่ะ อย่างนี้ต้องให้ญาติส่งหลักฐานที่อยู่มาไหม่ค่ะ และหลักฐานที่อยู่นี่ต้องใช้อะไรบ้างอะค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ
โดย: patt IP: 58.8.201.140 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2556 เวลา:14:20:02 น.
  
สวัสดีค่ะ คุณ patt

เงิน150,000 ขอวีซ่าท่องเที่ยวได้สบายๆเลยคะ น่าจะได้แน่นอน ส่วนพักอยู่กับญาติ แนะนำให้ส่งหลักฐานมาก็จะดีมากเลยคะ ทำให้ขอวีซ่าง่ายขึ้น ส่วนหลักฐานในการขอวีซ่ารบกวนอ่านด้านบนได้เลยนะคะ

ขอให้โชคดีกับการขอวีซ่าท่องเที่ยวคะ ถ้ามีอะไรที่พอจะช่วยได้ยินดีคะ
โดย: au_jean วันที่: 4 พฤศจิกายน 2556 เวลา:8:01:01 น.
  
ขอบคุณมากนะค่ะคุณ อุ๊

ถามอีกนิดนะค่ะ
คือว่าไม่มีหนังสือยื่นไห้ทางสถานทูตดูอะค่ะ ว่ามีภาระต้องกลับมาที่เมื่องไทย มีแค่ตั๋วเครื่องบินไปกลับ อยู่โน่นประมาน 3 เดือน มีหนังสือเชิญไห้ไปพักที่โน่น และ statment 150000 หรือว่าจะจองตั๋วแค่ 1 เดือนดีค่ะ ยังมีโอกาสได้อีกไหมค่ะ คือกลัวเค้าคิดว่าเราจะไปและไม่กลับไทยนะค่ะ และเอกสารต้องแปลภาษาอังกฤษทุกฉบับไหมค่ะ รบกวนหน่อยนะค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
โดย: patt IP: 183.89.156.238 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา:19:55:39 น.
  
สวัสดีค่ะคุณ patt
ขอตอบเลยนะคะ

1. ไม่มีเอกสารยื่นว่ามีภาระต้องกลับเมืองไทย ไม่เป็นไรค่ะ "ขอให้มีตั๋วเครื่องบินไป-กลับ" ยื่นก็เสมือนว่าเราจะกลับแน่ๆ

2. หากมีหนังสือเชิญ และสเตทเมนท์จำนวนเงินดังกล่าว และขอวีซ่าระยะ 3 เดือน ไม่น่าจะมีปัญหาค่ะ

3. เอกสารควรแปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะ

ขอให้โชคดีกับการขอวีซ่าท่องเที่ยวนะคะ
โดย: au_jean วันที่: 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา:7:48:06 น.
  
คุณอุ๊ค่ะ ขอรบกวนถามอีกนิดนึงนะค่ะ

คือว่าถ้าเกิดจะยื่นบัญชีคุณแม่ไนการขอวีซ่า แบบนี้ต้องปริ้นแบบฟอร์ม sponser ไห้คุณแม่กรอกไหม่ค่ะ หรือว่า แค่ขอ statement ย้อนหลังและไห้คุณแม่เซ็น กำกับสำเนาถูกต้องก้พอค่ะ คือจะไปยื่นวันที่ 29 นี้อะค่ะ

ขอโทษที่ถามหลายรอบนะค่ะ และ ขอบคุณมากๆๆๆค่ะ
โดย: patt IP: 180.183.117.75 วันที่: 21 พฤศจิกายน 2556 เวลา:22:42:35 น.
  
ดีค่ะคุณ Patt

ไม่รบกวนหรอกค่ะ มีอะไรถ้าอุ๊สามารถหาคำตอบได้ ยินดีค่ะ

คุณแม่เป็นคนไทย ไม่ถือวีซ่าถาวรหรือพาสปอรตนิวซีแลนด์ ไม่ต้องยื่นฟอร์ม sponcership ค่ะ

ถ้าท่านเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ แนะนำให้เตรียมเอกสาร

- สำเนาหลักฐานสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมจดหมายภาษาอังกฤษที่ระบุถึง ความสัมพันธ์ของคุณแพทและคุณแม่ ว่าเป็นอะไรกัน ทำไมถึงสปอนเซอร์ให้ และ เขียนประมาณว่าท่านจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ระหว่างการเดินทาง และพำนักในนิวซีแลนด์

- สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคุณแม่ (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)

- สำเนาใบจดทะเบียนการค้า (ถ้ามี)

หวังว่าคงช่วยได้นะคะ

โดย: au_jean วันที่: 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา:9:29:24 น.
  
ขอบคุณมากนะค่ะ คุณอุ๊ น่ารักมากเลยค่ะ
ช่วยได้มากมายเลยค่ะ

เดี่ยวไปยื่นแล้วจะมาบอกผลนะค่ะ
โดย: PATT IP: 61.90.13.240 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา:12:02:26 น.
  
ยินดีค่ะคุณ PATT
โดย: au_jean วันที่: 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา:5:25:15 น.
  
ถ้าเป็นเด็กอายุ20ปีแล้วกะจะไปเวิคระยะเวลา3เดือน ต้องขอวีซ่าอะไรหรอคะ รบกวนด้วยค่ะ
โดย: MOOKIE IP: 171.101.155.136 วันที่: 30 มีนาคม 2557 เวลา:23:00:20 น.
  
ตอบคุณ MOOKIE

ถ้าจะมาทำงานในระยะเวลา 3 เดือน ต้องขอวีซ่าทำงานคะ

โดย: au_jean วันที่: 7 เมษายน 2557 เวลา:6:37:50 น.
  
คืออยากสอบถามอะค่ะ คือหนูอยากสอบถามค่ะ คือถ้าเราซื้อตั๋วแล้วยื่นวีซ่าจะเสี่ยงมากไหมค่ะ คือจะไปเยี่ยมพี่ที่โอ็คแลนด์และก็ไปเที่ยวในตัวค่ะ สัก3เดือน แต่ยังเป็นนักศึกษาอยู่อะค่ะ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างไปคนเดียวค่ะ ไปหาญาติและพักผ่อนอะค่ะ แล้วเงินในบัญชี130,000-150,000จะผ่านไหมค่ะ พ่อรับราชการด้วยต้องยื่นสเตเม้นของพ่อด้วยไหมค่ะ แล้วต้องให้พี่เขียนจดหมายเชิญจะดีกว่าไหมค่ะ ถ้าเราไปอาศัยอยู่กับพี่ ไม่นอนโรงเเรม อยากรู้รายละเอียดและก็พวกจดหมายเชิญอะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ มีอะไรส่งเข้าในอีเมล์ได้ไหมค่ะ ขอบคุณมากๆๆเลยจ้า
e-mail: deathmetal.opalasking@hotmail.com
โดย: Oop IP: 49.230.161.166 วันที่: 31 พฤษภาคม 2557 เวลา:13:56:10 น.
  
ตอบคุณ Oop

ขอตอบเป็นข้อๆเลยนะคะ

1. ถ้าเราซื้อตั๋วแล้วยื่นวีซ่าจะเสี่ยงมากไหมค่ะ

ตอบ แนะนำให้เป็นการจองตั๋วไว้ก่อนดีกว่าคะ เผื่อว่ามีปัญหาเรื่องวีซ่าจะได้ไม่ต้องเสียเงินฟรี

2. จะไปเยี่ยมพี่ที่โอ็คแลนด์และก็ไปเที่ยวในตัวค่ะ สัก3เดือน แต่ยังเป็นนักศึกษาอยู่อะค่ะ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างไปคนเดียวค่ะ

ตอบ

2.1กรอกแบบฟอร์ม INZ1017 สำหรับขอวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ (ด้านบนมีแบบฟอร์มให้ดาวน์โหลดคะ)

2.2 สำเนาการจองตั๋วเครื่องบินไปกลับ

2.3 หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา 1 ชุด

2.4. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

2.5. หลักฐานการเงิน ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายระหว่างการพำนักในประเทศนิวซีแลนด์ คนละ 1,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ต่อเดือน

2.5.1 กรณีที่ผู้เดินทางเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเอง ให้ยื่นสำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน จำนวน 1 ฉบับ (น้องมีเงินในบัญชี 13000 น่าจะขอวีซ่าผ่านค่ะ)

2.5.2 กรณีที่มีชาวนิวซีแลนด์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ให้ยื่น Sponsoring a visitor form

2.6 หลักฐานการจองที่พักโรงแรม หรือ หลักฐานการเงิน ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับค่าที่พัก คนละ 400 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ต่อเดือน

2.6.1 กรณีที่พักอาศัยกับชาวนิวซีแลนด์ ผู้เดินทางต้องมีจดหมายเชิญจากผู้ที่ดูแลค่าใช้จ่าย/ที่พัก และต้องยื่นหลักฐานที่พักอาศัยของผู้เชิญ เช่น หลักฐานการเช่าบ้าน หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน

2.7 ประกันการเดินทาง

2.8 สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวนละ 1 ฉบับ

2.9 หลักฐานที่แสดงว่าจะกลับสู่ประเทศภูมิลำเนาเดิม

2.9.1 กรณีกำลังศึกษาอยู่ ให้ยื่นใบรับรองสถานะการศึกษาจากสถานการศึกษา แปลเป็นภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ

2.10. กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ( ชื่อและนามสกุลจะต้องตรงกับชื่อและนามสกุลในหนังสือเดินทาง)

2.11 ค่าธรรมเนียม 4,300 บาท ชำระโดยบัตรเครดิต หรือ เช็คสั่งจ่ายในนาม "สถานทูตนิวซีแลนด์"

หวังว่าคงจะกระจ่างนะคะ ถ้าคุณ Oop เตรียมเอกสารดังกล่าว รับรองว่าวีซ่าผ่านฉลุยค่ะ
โดย: au_jean วันที่: 3 มิถุนายน 2557 เวลา:5:39:12 น.
  
สวัสดีค่ะดิฉันมีเรื่องรบกวนสอบถามได้มัยค่ะ
1ดิฉันขอวีซ่ามาเยี่ยมแฟนที่นิวซิแลนด์ได้เป็นlimited visa 3เดือนแต่ดิฉันอยู่ได้1กว่าๆๆก็กลับเมืองเพื่อไปเรียนภาษาอังกฤษและทำธุระที่กรมที่ดิน
2พอดิฉันกลับไปทำธุระที่เมืองไทยเสร็จมีผู้ชายชาวเดนมากเชิญดิฉันไปเที่ยวที่นั่น...ถ้าดิฉันไปขอวีซ่าที่เดนมากจะมีปัญหาว่าวีซ่าไม่ออกมัยค่ะหรือต้องรอวีซ่าที่นิวซิแลนให้ครบ3เดือนค่อยยื่น...ช่วยชี้แนะด้วยนะค่ะ
เพราะว่าจะยื่นวีซ่าเร็วๆๆนี้ค่ะ
โดย: อรญา IP: 27.55.139.26 วันที่: 17 มิถุนายน 2557 เวลา:21:08:29 น.
  
สวัสดีค่ะดิฉันมีเรื่องรบกวนสอบถามได้มัยค่ะ
1ดิฉันขอวีซ่ามาเยี่ยมแฟนที่นิวซิแลนด์ได้เป็นlimited visa 3เดือนแต่ดิฉันอยู่ได้1กว่าๆๆก็กลับเมืองเพื่อไปเรียนภาษาอังกฤษและทำธุระที่กรมที่ดิน
2พอดิฉันกลับไปทำธุระที่เมืองไทยเสร็จมีผู้ชายชาวเดนมากเชิญดิฉันไปเที่ยวที่นั่น...ถ้าดิฉันไปขอวีซ่าที่เดนมากจะมีปัญหาว่าวีซ่าไม่ออกมัยค่ะหรือต้องรอวีซ่าที่นิวซิแลนให้ครบ3เดือนค่อยยื่น...ช่วยชี้แนะด้วยนะค่ะ
เพราะว่าจะยื่นวีซ่าเร็วๆๆนี้ค่ะ
โดย: อรญา IP: 27.55.139.26 วันที่: 17 มิถุนายน 2557 เวลา:21:08:29 น.
  
รบกวนสอบถามอีกทีนะค่ะ
คือวันนี้ไปจองตั๋วกับเอเจนซี่มา ถ้าสมมติวีซ่าผ่านเราสามารถซื้อเองโดยตรงจากหน้าเว็บสายการบินนั้นได้ไหมค่ะ คือคนละสายการบินที่ยื่นกับวีซ่าจะมีปัญหาไหมค่ะ
ขอบคุณอีกรอบค่ะ
โดย: Oop IP: 49.230.147.88 วันที่: 21 สิงหาคม 2557 เวลา:17:23:57 น.
  
คือขอความกรุณาแนะนำด้วยค่ะจะขอวีซ่านักท่องเที่ยวนิวซีแลนด์3 เดือนน่ะค่ะ. และแฟนเป็นกีวี่จะเป็นสปอนเซอร์ให้ทุกอย่างค่ะ แต่โอ๋กังวลในเรื่องของเอกสารที่ยืนยันว่าเราจะกลับไทยแน่นอน คือตอนนี้ซื้อตั๋วเครื่องบินไป-กลับไว้แล้วค่ะและมีย่าที่ต้องกลับมาดูแล และโอ๋เคยโทรไปสอบถามทางศูนย์ยื่นคำร้องวีซ่านิวซีแลนด์เขาแจ้งว่าต้องการใบลางานด้วยน่ะค่ะ แต่เราไม่มีให้เพราะเราต้องลาออกจากงานที่ทำอยู่ก่อนไป อย่างนี้เราจะมีสิทธิ์ขอวีซ่าผ่านไหมคะ
โดย: Oa IP: 223.205.42.149 วันที่: 1 ธันวาคม 2557 เวลา:20:56:56 น.
  
ถ้ามีเงินในบัญชีแค่1แสนขอวีซ่าท่องเที่ยวนิวจะผ่านไหมคะ
แล้วทำไมถึงได้แบบlimit คะสถานทูตเค้าดูยังงัยคะ

โดย: เอ IP: 49.237.218.169 วันที่: 2 มีนาคม 2559 เวลา:9:08:30 น.
  
รบกวนสอบถามหน่อยคะแฟนเป็นคนนิวซีแลน.มีแพลนจะไปเที่ยวที่นิวซีแลน เดือนเมษายน แต่แฟนบอกว่าจะเป็นคนดำเนินวีซ่าให้เรา..โดยทำที่ประเทศนิวซีแลน.แฟนสามารถทำได้หมคะ..รบกวนส่งคำตอบไปที่ jummaika@gmail.com
โดย: สุพัตรา IP: 61.7.254.37 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:1:05:45 น.
  
สวัสดีค่ะ ขอสอบถามข้อมูลนะคะ
ถ้าเราทำวีซ่าไป NZ แต่ตั๋วเครื่องบินที่จะซื้อ มีต้องไปtransit ที่ ออสเตรเลีย แบบเปลี่ยนเครื่อง ไม่แน่ใจว่าจะมีปัญหามั้ยคะ ต้องมาผ่าน ตม. ของออสเตรเลียมั้ย ต้องมีวีซ่ารองรับที่นั่นมั้ยคะ
โดย: ปอนด์ IP: 119.76.0.119 วันที่: 3 กันยายน 2560 เวลา:6:35:42 น.
  
สวัสดีค่ะ ขอสอบถามข้อมูลนะคะ
ถ้าเราทำวีซ่าไป NZ แต่ตั๋วเครื่องบินที่จะซื้อ มีต้องไปtransit ที่ ออสเตรเลีย แบบเปลี่ยนเครื่อง ไม่แน่ใจว่าจะมีปัญหามั้ยคะ ต้องมาผ่าน ตม. ของออสเตรเลียมั้ย ต้องมีวีซ่ารองรับที่นั่นมั้ยคะ
โดย: ปอนด์ IP: 119.76.0.119 วันที่: 3 กันยายน 2560 เวลา:6:36:01 น.
  
พี่คะหนุจะไปนิวซีแลนเพื่ไปเที่ยวบ้านแฟนแล้วกลับในไม่กี่วันแต่หนูพูดภาษาอังกิดไม่ได้หนุทำวีซาได้ไห
มคะ
โดย: โอเล่ IP: 223.24.135.38 วันที่: 25 สิงหาคม 2561 เวลา:12:37:07 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

au_jean
Location :
ชลบุรี - Auckland  New Zealand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 41 คน [?]
*** Copyright 2013 © All rights reserved สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาเว็บไซต์ ห้ามคัดลอก หรือเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต ***Click here for more information


Recent Post:
My Friends’ blogs