พฤศจิกายน 2556

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
 
All Blog
ข้อมูลการเดินทางเข้าสู่ประเทศนิวซีแลนด์

ข้อมูลการเดินทางเข้าสู่ประเทศนิวซีแลนด์

การเข้ามาสู่ประเทศนิวซีแลนด์มีกฎระเบียบการเข้าประเทศคล้ายๆกับประเทศอื่นๆ อาจจะมีบางระเบียบการที่แตกต่างกันบ้าง 

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักท่องเที่ยว นักเรียนหรือแม้แต่เป็นพลเมืองที่นี้ ทุกคนล้วนต้องปฎิบัติตามกฎเหมือนกัน


ประเทศนิวซีแลนด์มีสนามบินแห่งชาติอยู่  2 แห่งได้แก่ สนามบินเมืองโอ๊คแลนด์ (ตั้งอยู่บนเกาะเหนือ) และ สนามบินเมืองไครท์เชิร์ท (ตั้งอยู่บนเกาะใต้) ซึ่งนักเดินทางสามารถเลือกลงและเปลี่ยนเครื่องไปยังสนามบินภายในประเทศได้ซุ้มประตูต้อนรับนักเดินทาง สนามบินโอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์...ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประเทศนิวซีแลนด์...


หลังจากที่ลงจากเครื่องบินเรียบร้อย นักเดินทางจะต้อง กรอกแบบฟอร์มบัตรขาเข้า  ซึ่งตามปกติพนักงานบนเครื่องบินจะแจกแบบฟอร์ม หรือ คุณสามารถรับได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง


ภาพตัวอย่างบัตรขาเข้าด้านหน้า-หลัง (ซ้ายมือเป็นภาษาอังกฤษ ขวามือภาษาไทย)


การกรอกแบบฟอร์มบัตรขาเข้าประเทศนิวซีแลนด์

1. กรอกแบบฟอร์มบัตรขาเข้าด้วยตนเอง

2. กรอกแบบฟอร์มด้วยความเป็นจริง

3. หากไม่เข้าใจคำถามภาษาอังกฤษ ให้ถามเจ้าหน้าที่่พนักงาน อย่าเดาเอาเอง หรือ ดาวน์โหลดตัวอย่างแบบฟอร์มภาษาไทยได้ที่นี้ คลิก (เอกสารนี้เป็นแค่ตัวอย่าง ไม่สามารถไปใช้แทนบัตรขาเข้าตัวจริงได้)


สิ่งของที่ต้องยื่นสำแดง หรือ Declareได้แก่

1. สิ่งของต้องห้าม เช่น ยา อาวุธ 

2. สินค้าปลอดภาษีที่มูลค่ามากกว่า 700 เหรียญนิวซีแลนด์ 

3. สิ่งของที่นำเข้ามาในประเทศนิวซีแลนด์ ในนามของคนอื่น

4. เงินสดที่มีมูลค่ามากกว่า 10000 เหรียญนิวซีแลนด์


สิ่งของต้องห้ามนำเข้าสู่ประเทศนิวซีแลนด์

เนื่องจากประเทศนิวซีแลนด์เป็นเกาะเล็กๆที่นี้มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยด้านชีวภาพที่เข้มงวด ดังนั้นนักเดินทางที่จะเดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์ควรกรอกแบบฟอร์มเพื่อยื่นสำแดง หากมีสิ่งของดังต่อไปนี้

1. อาหารทุกประเภทโดยเฉพาะ อาหารและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น อาหารเนื้อสัตว์ (กุนเชียง หมูยอ)  น้ำผึ้ง ขนนก ขนสัตว์ แมลง เปลือกหอย สัตว์ทะเล เป็นต้น

แต่ไม่ต้องกังวลใจ ถ้าคุณนำสิ่งของเหล่านี้เข้าประเทศ ให้กรอกแบบฟอร์มยื่นว่า คุณนำสิ่งของเหล่านี้เข้ามา เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ ถ้าไม่ผ่าน เขาก็จะทิ้ง อาหารบางชนิดสามารถนำเข้าได้ แต่ต้องผ่านการตรวจจากเจ้าหน้าที่

2. พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เช่น ผลไม้ ถั่ว เมล็ดพืช ใบไม้แห้ง ดอกไม้แห้ง ฟาง เห็ดผลิตภัณฑ์จากไม้ ยาสมุนไพร

3. อุปกรณ์ที่ใช้กับสัตว์ เช่น อุปกรณ์ตกปลา

4. อุปกรณ์เดินป่า เช่น รองเท้าบูท เต้นท์ ถุงกอล์ฟหรือแม้แต่รองเท้าผ้าใบที่เปื้อนดินโคลน

แนะนำ การเข้ามาประเทศนิวซีแลนด์ หากคุณมีรองเท้าผ้าใบ หรืออุปกรณ์เปื้อนดินใดๆ ให้ทำความสะอาดให้เรียบร้อย
ด่านตรวจคนเข้าเมือง

เมื่อกรอกแบบฟอร์มบัตรขาเข้าเรียบร้อย ให้นักเดินทางเข้าไปยังช่องตรวจคนเข้าเมือง  ถือพาสปอรตไทยให้เข้าช่อง Foreign Passport 

เข้าแถวต่อคิว เมื่อถึงคิวคุณให้ยื่นพาสปอรตและแบบฟอร์มบัตรขาเข้า เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะถามคำถาม เช่น มาทำอะไร พักที่ไหน นำของสำแดงเข้ามาหรือไม่ เมื่อตอบคำถามเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะถ่ายรูปคุณ จากนั้นรับพาสปอรตและบัตรขาเข้า เจ้าหน้าที่จะปล่อยให้คุณออกมารับกระเป๋า
รับกระเป๋าเดินทาง

ให้ตรวจสอบเที่ยวบินและช่องสายพานที่รับกระเป๋า ในระหว่างนี้อาจจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและสุนัขดมกระเป๋า เพื่อตรวจหาสิ่งของต้องห้ามเช่น อาหาร ยาเสพย์ติด เป็นต้น ถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจเจออาหาร หรือ สงสัยว่าในกระเป๋าเดินทางคุณอาจจมีอาหาร ไม่ต้องตกใจค่ะ เจ้าหน้าที่จะขอให้คุณเปิดกระเป๋า ตรวจสอบ และแนะนำให้คุณทิ้งสิ่งของเหล่านั้น หรือบอกว่าของเหล่านี้นำเข้าได้หรือไม่ ก่อนจะเข้าสู่ด่านศุลกากร แต่ถ้าเป็น ยาเสพย์ติด เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเข้มงวด โทษสถานเดียวคือ ติดคุก


ด่านศุลากร

เมื่อมาถึงด่านนี้ให้ยื่นแบบฟอร์มบัตรขาเข้าแก่เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะถามคำถามคุณอีกครั้งว่า มีของต้องห้ามหรือไม่ ถ้ามี เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ โดยให้คุณไปยังช่องของการสแกนกระเป๋า เจ้าหน้าที่จะเปิดดูของ ถ้าไม่เป็นของต้องห้ามเจ้าหน้าที่จะปล่อยให้นำของเหล่านี้เข้าประเทศได้ เป็นอันเสร็จกระบวนการ  แต่ถ้าเป็นของต้องห้าม เจ้าหน้าที่จะทำการทำลายสิ่งของเหล่านั้น ส่วนของบางชิ้นนำเข้าได้แต่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรค ซึ่งใช้เวลาอย่างน้อย 7- 15 วัน คุณจะต้องเสียเงินในกระบวนการนี้ ซึ่งราคาแล้วแต่สิ่งของ เมื่อผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อคุณเพื่อให้ไปรับของในภายหลัง


ถ้ามีของต้องห้าม แต่ไม่แจ้งและไม่กรอกลงในบัตรขาเข้าจะเกิดอะไรขึ้น?

ถ้าคุณมีของต้องห้าม ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่และไม่กรอกในบัตรขาเข้า คุณอาจจะต้องโดนปรับเงินเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 400 เหรียญ หรือ มากกว่า 100,000 เหรียญนิวซีแลนด์ ในกรณีร้ายแรงอาจจะต้องถูกจำคุกอย่างน้อย 5 ปี


กรณีศึกษา

  • ผู้หญิงไทยเดินทางด้วยวีซ่าท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่สงสัยว่า วัตถุประสงค์การเข้ามาของเธอน่าจะหางานทำมากกว่าการท่องเที่ยวธรรมดา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบ หนังสือเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้หญิงบาร์ พบจดหมายติดต่อประมาณว่า เธอจะเข้ามาทำงานในบาร์ และเจ้าหน้าที่พบว่า เธอโกหกหลายเรื่อง และลงมติว่า เธอน่าจะเข้ามาทำงานขายบริการมากกว่ามาท่องเที่ยว จึงส่งเธอกลับประเทศไทยในวันรุ่งขึ้น

  • หนุ่มชาวเวียดนามซ่อนยาเสพย์ติดตามตะเข็บเสื้อกันหนาว เจ้าหน้าที่ตรวจพบ ถูกนำตัวส่งตำรวจและจำคุกเป็นเวลาสิบปี


ข้อแนะนำ

ถ้าเข้ามาประเทศนิวซีแลนด์ไม่ว่าจะวีซ่าอะไรก็ตาม ขอให้เลือกประเภทวีซ่าให้ถูกนะคะ เพราะยุคนี้ไม่ใช่ ยุคโรบินฮูด หรือ ยุคขุดทอง อีกแล้วคะ เจ้าหน้าที่จริงจังมากกับคนที่จะเข้ามาในประเทศ ถ้าคุณเข้ามาในประเทศนิวซีแลนด์ด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วจะหางานทำ จะมาอยู่ถาวร (คิดว่ามาตายเอาดาบหน้า) ยากค่ะ เพราะเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบเรื่อยๆ ถ้าคุณถูกจับได้ว่ามาทำงานด้วยวีซ่าท่องเที่ยว คุณจะไม่มีโอกาสได้กลับมาประเทศนี้อีก ไม่คุ้มหรอกค่ะ แถมคุณภาพชีวิตก็ไม่ได้ดีขึ้น เพราะต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆ แม้ว่าจะหางานได้ก็คงได้แต่ร้านอาหารไทย และไม่ค่อยมีผู้ว่าจ้างรายไหนว่าจ้างแรงงานผิดกฎหมาย ถ้ามีคนจ้างคุณทำงานด้วยวีซ่าท่องเที่ยว ให้คุณตะหนักไว้ได้เลยค่ะว่า คุณกำลังถูกเอาเปรียบ นายจ้างอาจจะให้ค่าแรงต่ำสุดๆ หรือ อาจจะไม่ให้ค่าจ้างและแกล้งแจ้งเจ้าหน้าที่ว่า คุณเป็นคนหนีคนเข้าเมือง ถึงไม่ติดคุกที่นี้ แต่คุณจะไม่มีโอกาสเข้ามาในประเทศนี้หรือประเทศใดๆเป็นเวลานาน ถ้าจะมาขุดทอง โปรดมาแบบถูกกฎหมายนะคะ 


เชื่อหรือไม่ว่า ย้อนไปสัก 10 ปี คนไทยเข้ามานิวซีแลนด์ไม่ต้องขอวีซ่า แต่ตอนนี้คนไทยต้องขอวีซ่า เพราะอะไรนั่นหรือ???  เพราะเขาไม่เชื่อใจคนไทยแล้วนะสิคะ มาวีซ่าท่องเที่ยวแล้วโดด ดิ๊งๆๆ ไม่กลับประเทศ คนรุ่นหลังเลยจำเป็นต้องขอวีซ่า เสียค่าทำวีซ่าหลายตังค์เลยนะนั่น


บทความเกี่ยวข้อง

การขอวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
Create Date : 28 พฤศจิกายน 2556
Last Update : 22 ธันวาคม 2556 7:18:47 น.
Counter : 23691 Pageviews.

33 comments
  
เดี๋่ยวพี่มาอ่านใหม่อีกรอบจ้ะน้องอุ๊


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
blueberryblossom Photo Blog ดู Blog
Rinsa Yoyolive Travel Blog ดู Blog
mambymam Music Blog ดู Blog
au_jean Klaibann Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้นโดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา:6:13:59 น.
  
สวัสดียามเช้าครับน้องอุ๊


เพราะเขาไม่เชื่อใจ -- เป็นถ้อยคำที่อ่านแล้วสะเทือนใจครับ
ประเทศญี่ปุ่น ก็คงคิดแบบนี้นะครับ
หลังจากไม่ต้องทำวีซ่าก็พบว่า
คนไทยเราไปโรบินฮู๊ดเยอะมาก....


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา:6:27:58 น.
  
ขอบคุณข้อมูลดีๆจ้ะ เผื่อจะมีโอกาสได้ไปบ้าง
เคยได้ยินมาว่าของกินบางอย่างเค้าก็ไม่ให้เอาเข้า
ค่อนข้างเข้มงวดเนอะ

โหวตจ้ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
au_jean Klaibann Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

วันนี้พี่จะออนอาหาร ไว้ไปชิมนะจ๊ะ


โดย: mambymam วันที่: 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา:7:03:17 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตนะครับน้องอุ๊

คนส่วนเล็กๆ
ทำให้คนส่วนใหญ่มีปัญหานะครับ

การหนีวีซ่าของคนไทยกลุ่มหนึ่ง
ทำให้คนที่จะตามไปถูกมองในแง่ลบจริงๆ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา:7:21:13 น.
  
ไม่เผ็ดจ้ะ กำลังดี ออกหวานๆหน่อย อร่อย

พี่ต้องออนใหม่ ผิดพลาดนิดหน่อยจ้ะ
ต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะ

โดย: mambymam วันที่: 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา:7:35:56 น.
  
ไม่เป็นไรค่ะพี่แหม่ม เดี๋ยวพี่แหม่มออนใหม่ หนูจะเข้าไปเยี่ยมอีกที
โดย: au_jean วันที่: 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา:7:42:39 น.
  

น้องอุ๊ขอบคุณข้อมูลมีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่จะเดินทาง

ไปนิวซีแลนด์ และขอบคุณคะแนนโหวตที่บล็อกป้าด้วยค่ะ

ไล้ค์และโหวตค่ะ

au_jean Klaibann Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: พรไม้หอม วันที่: 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา:13:32:47 น.
  
หวัดดียามเช้าครับคุณอุ๊ เมื่อก่อนนี่ใช่เลย เดื๋ยวนี้เลิกแล้วครับ เพื่อสูขภาพครับ สบายดีนะครับ
โดย: หนี่งหน่อง วันที่: 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา:5:19:51 น.
  
สวัสดียามเช้าครับน้องอุ๊

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา:6:39:30 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับน้องอุ๊

พี่ก๋าก็ชอบลายพู่กันของอาจารย์ถวัลย์ครับ
เกรี้ยวกราดดี

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา:8:27:51 น.
  
สวัสดีจ้ะคุณอุ๊
ขอบคุณที่แวะไปฟังเป็นเพื่อนจ้ะ
เพลงเก่าๆฟังแล้วมีความสุขดีจ้ะ

โดย: mambymam วันที่: 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา:8:52:31 น.
  
ข้อมูลละเอียด เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ .. อยากไปเที่ยวนิวซีแลนด์อยู่นะคะ เป็นประเทศที่สวยมาก

ขอบคุณมากสำหรับโหวตค่ะ
โดย: Tristy วันที่: 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา:11:10:00 น.
  สวัสดีค่ะน้องอุ๊มีความสุขในวันสุขค่ะ
โดย: พรไม้หอม วันที่: 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา:11:17:50 น.
  
ข้อมูลเป็นประโยชน์กับคนที่จะเดินทางไป NZ มากค่ะ
หลาย ๆ ประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า
แล้วก็คนไทยเองนี่แหละที่ทำเสียชื่อ ทำให้เขาหมดความไว้วางใจ
อ่านเจอหรือได้ยินทีไรเศร้าใจค่ะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา:15:31:28 น.
  
เข้ามาสวัสดีตอนเย็นๆ ค่ะคุณอุ๊
สบายดีนะคะ ยังคิดถึงกันเหมือนเดิม
โดย: kanoon&aobaoon วันที่: 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา:16:11:22 น.
  
สวัสดีจ้ะน้องอุ๊


เรื่องผู้หญิงบ้านเราไปทำงานแบบนี้ พี่นึกว่ามีแต่ที่ญี่ปุ่นที่เค้าระวังเรา นี่ยังมีประเทศอื่นอีกรึ พี่จะปากเสียไปมั้ยนี่ แต่ก็เนาะ คนอื่นเค้าก็มองผู้หญิงบ้านเราเป็นอย่างอื่นไม่ได้ เพราะเคยมีจริงๆ

ไปเป็นโรบินฮู๊ด ไปตายเอาดาบหน้า สมัยนี้ยังมีอีกเหรอ ชีวิตมันจะง่ายขนาดนั้นเลยนิ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา:19:53:55 น.
  
ฮาโหล ๆ ๆ สวัสดีจ้าคุณอุ๊


เข้ามาดูวิธีลอบเข้าเมืองค่ะ อุ๊บส์ ล้อเล่นนน^^

ขอบคุณมากน๊า...ลงมือเก็บตังค์แล้วน๊าาาาตอนนี้ (แต่ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ไป อิอิ)


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
au_jean Klaibann Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: ~My Birthday is on April 14~ วันที่: 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา:20:56:06 น.
  
สวัสดียามเช้าครับน้องอุ๊


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา:6:24:57 น.
  
หวัดดียามเช้าคุณอุ๊ คนเราสมัยนี้มันขาดจิตใจของความเป็นคนไปแล้วนะครับ นับถือพวกนี้ยี่งกว่าพ่อแม่บังเกิดเกล้าเสียอีก
โดย: หนี่งหน่อง วันที่: 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา:6:27:51 น.
  
เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์จริงๆค่ะ
คนไทยสงสัยชอบโดดดึ๋งๆๆนะคะ ชอบไปทุกประเทศเลย อิอิ

หนึ่งไม่ได้แบ่งเวลาอะไรพิเศษค่า
ปกติว่างเสาร อาทิตย์ ถ้ามีโอกาสก็จะเที่ยวเลย
แต่ทริป ตปท ก็วางแผนปีต่อปีค่ะ ล๊อควันเลย
โดย: AdrenalineRush วันที่: 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา:8:23:37 น.
  
ยังไม่เคยไปนิวซีแลนด์เลยค่ะ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่มีประโยนช์ค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ไวน์กับสายน้ำ Literature Blog ดู Blog
ชมพร About Weblog ดู Blog
ป้าคาล่า Topical Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Art Blog ดู Blog
au_jean Klaibann Blog ดู Blog

newyorknurse
โดย: newyorknurse วันที่: 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา:16:28:13 น.
  
เพิ่งกลับจาก บ้านป่า ไปอยู่เกือบครึ่งเดือนเน็ตช้านะครับ

กลับมาเลยรีบมาเยี่ยมมั่ง เลยได้ความรู้เพิ่ม ดีครับ
เผื่อใครสนใจจะเดินทางไปเที่ยว จะได้ทำถูก
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา:19:35:51 น.
  
เป็นคู่มือนิวซีแลนด์ได้เลยค่ะเนี่ย

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Tristy Food Blog ดู Blog
mambymam Music Blog ดู Blog
ชมพร About Weblog ดู Blog
narellan Travel Blog ดู Blog
au_jean Klaibann Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: schnuggy วันที่: 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา:22:43:13 น.
  

Like ให้เป็นคนที่ 6
มีประโยชน์สำหรับผุ้ที่ประสงค์ไปนิวซีแลนด์เลยจ้า

โดย: อุ้มสี วันที่: 1 ธันวาคม 2556 เวลา:19:09:32 น.
  
แวะมาโหวตให้แล้วค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog
au_jean Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: never the last วันที่: 1 ธันวาคม 2556 เวลา:21:16:07 น.
  
เป็นความรู้ที่ดีมากครับ ใครจะไป
จะได้เตรียมตัวถูก
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พรไม้หอม Health Blog ดู Blog
schnuggy Travel Blog ดู Blog
Rinsa Yoyolive Fanclub Blog ดู Blog
au_jean Education Blog ดู Blog

โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 1 ธันวาคม 2556 เวลา:23:31:46 น.
  
ดูแล้วเข้มงวดมากเลยทีเดียว ผมจำได้ว่า ยา-อาหาร สมัยผมไปจีน ผมจัดไปเต็มที่เลย โดยเฉพาะยา ส่วนอาหาร เคยนำผลไม้ กับพวกอาหารสำเร็จรูปบางอย่างเข้าด้วย

+
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 2 ธันวาคม 2556 เวลา:0:20:32 น.
  
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับผม
โดย: ปีศาจความฝัน วันที่: 2 ธันวาคม 2556 เวลา:17:04:38 น.
  
แม่ซองฯไปเยอรมัน เอาของกินไปเพียบ โชคดีที่ไม่โดนตรวจอิอิ

ของเขาก็คล้ายแบบนี้คือพวกอาหารประเภทเนื้อสัตว์ไม่ได้ค่ะ
แต่แม่ซองฯเอาหมูหยองหมูแผ่นไปฝากหลานเป็นกะตั๊ก
โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 2 ธันวาคม 2556 เวลา:22:02:26 น.
  
เห็นBlogนานแล้ว เลยอยากถามว่าไฟล์รู้ไปตม. มีไหล์ใหญ่อยู่ไหมค่ะ พอดีกำลังจะเดินทางไปแล้วไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษมากเท่าไหร่ค่ะ เลยจะเช็คไว้ก่อนเพื่อความแน่ใจค่ะ
โดย: เที่ยวมือใหม่ IP: 171.96.247.208 วันที่: 11 พฤษภาคม 2558 เวลา:0:50:01 น.
  
พี่ครับผมเปลี่ยนเครื่องที่ออส แล้วลงควีนส์ทาวน์ จะมีปัญหาอะไรหรือป่าวครับ
โดย: boaty IP: 171.100.231.195 วันที่: 2 ตุลาคม 2558 เวลา:7:46:51 น.
  
เอ ถ้าเราใช้ campervan จำเป็นต้องจอง campsite ไปล่วงหน้าอะปะคะ
โดย: da IP: 58.9.151.174 วันที่: 4 ธันวาคม 2558 เวลา:16:30:23 น.
  
มีประโยชน์มากเพราะจะไปนิวซีแลนด์เดือนพย.61นี้
โดย: พวงทอง IP: 118.172.91.65 วันที่: 7 ตุลาคม 2561 เวลา:19:55:08 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

au_jean
Location :
ชลบุรี - Auckland  New Zealand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 41 คน [?]
*** Copyright 2013 © All rights reserved สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาเว็บไซต์ ห้ามคัดลอก หรือเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต ***Click here for more information


Recent Post:
My Friends’ blogs