Home, แจ้งลิงค์เสีย-ติชม-สอบถาม ตรงนี้เท่านั้น, ตั้งเวปเป็นหน้าแรก
วันครู - กลอนวันครู - กลอนครู - กลอนซึ้งๆ

คลิปดนตรี cheap auto insurance

คัดลอกมาฝาก 16 มกราคม วันครูครับ

ใครคือครู............ ครูคือใคร............ ในวันนี้
ใช่อยู่ที่................ ปริญญา................ มหาศาล
ใช่อยู่ที่................ เรียกว่า................ ครูอาจารย์
ใช่อยู่นาน............สอนนาน.............. ในโรงเรียน

ครูคือผู้ ................ ชี้นำ ................ ทางความคิด
ให้รู้ถูก ................ รู้ผิด ................ คิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์ .............. รู้ยาก .............. รู้พากเพียร
ให้รู้เปลี่ยน........... แปลงสู้ ............รู้สร้างงาน

ครูคือผู้ ................เสริมสร้าง..........วิญญาณมนุษย์
ให้สูงสุด ..............กว่าสัตว์ ............... เดรัจฉาน
ครูคือผู้ ................สร้างสม ............... อุดมการณ์
ครูทำงาน ........... เหนื่อยเพื่อใคร..... ใช่ตนเอง

ครูจึงเป็น .............นักสร้าง ............ที่ใหญ่ยิ่ง
สร้างคนจริง .........สร้างคนกล้า.......สร้างคนเก่ง
สร้างคนให้ .......... ได้เป็นตัว .........ของตัวเอง
ขอมอบเพลง......... นี้มา................. บูชาครู


ครูทำงานสอนคนให้เปรื่องปราชญ์ หนึ่งสอนศาสตร์คุณธรรมศาสนา
ด้วยสองสิ่งช่วยสร้างคนสร้างปัญญา สร้างคุณค่าสอนศีลธรรมประจำใจ


อันคุณครูคำนี้มีความหมาย อันหลากหลายคำพูดจะกล่าวถึง
คือผู้ให้ทรัพย์วิชาน่าคำนึง คือผู้ซึ้งอบรมให้ทำดี
อีกครูนี้เหมือนพ่อแม่คนที่สอง ครูจึงต้องอดทนต่อหน้าที่
เพียรสั่งสอนเป็นแม่พิมพ์ศิษย์มากมี เรือจ้างนี้น้ำใจงามนามว่าครู


พลังแห่งแม่พิมพ์ผู้สร้างชาติ
ก่อให้เกิดนักปราชญ์ชาญศึกษา
เป็นกำลังให้ชาติพัฒนา
ซึ่งนำพาความรุ่งเรืองสู่ผองไทย
มาถึงวันสำคัญอาจารย์ศิษย์
ควรนึกคิดถึงพระคุณที่ท่านให้
ท่านอุตส่าห์เสียสละมาเท่าใด
ควรจำไว้และตอบแทนพระคุณเอย


แสงสาดส่องจากแม่พิมพ์อันน้อยใหญ่......
......เปรียบครูไทยทั่วทุกทิศที่พร่ำสอน......
......ฝึกหัดศิษย์เขียนอ่านชาญบทกลอน.....
......มิเกี่ยงงอนงานหนักเบาที่เข้ามา.......
......แม้เหนื่อยยากเท่าใดไม่เคยบ่น........
......หวังให้ศิษย์ทุกคนมีการศึกษา.......
......เป็นกำลังสร้างชาติไทยวัฒนา........
......ปวงประชาภูมิใจให้เกียรติครู.......


กาพย์ยานี 11
สิบหกมกรา เด็กเด็กมาไหว้คุณครู
ผู้ที่ให้ความรู้ ที่เชิดชูของพ วกเรา
คุณครูประเสริฐยิ่ง ไม่ทอดทิ้งให้อับเฉา
คุณครูของพวกเรา ช่วยขัดเกลาเป็นคนดี


"มะลิ" แทนวจีถ้อยร้อยมาลัย
"ดอกกล้วยไม้" ใช้แทนครูผู้สร้างสรรค์
"กุหลาบ" หรูชมพูขาวมารวมกัน
แทน "กตัญญุตาครู บูชาจารย์"


ถึงวันครูให้รำลึกอยู่ในจิต ผู้ฝึกคิดฝึกอ่านและสั่งสอน
จริยธรรมคุณธรรมเป็นอาภร ครูพร่ำสอนฝึกเด็กให้ดีพลัน
ครั้งละบาทนับไม่ควรค่าเรือจ้าง ที่ทั้งสร้างคนสร้างงานสร้างความฝัน
สรังทุกสิ่งเป็นทุกอย่างมารวมกัน ให้เด็กนั้นเป็นคนดีศรีชาติเอย


***ถึงวันครูให้รำลึกอยู่ในจิต
ผู้ฝึกคิดฝึกอ่านและสั่งสอน
จริยธรรมคุณธรรมเป็นอาภร
ครูพร่ำสอนจรเด็กให้เป็นคน
***ครั้งละบาทนับไม่ควรค่าเรือจ้าง
ที่ทั้งสร้างแบะคิดประสิทธิ์ผล
ครูสร้างคนสร้างชาติดังเครื่องกล
บังเกิดผลอันดีสรีชาติเอย


พลังแห่งแม่พิมพ์ผู้สร้างชาติ
ก่อให้เกิดนักปราชญ์ชาญศึกษา
เป็นกำลังให้ชาติพัฒนา
ซึ่งนำพาความรุ่งเรืองสู่ผองไทย
มาถึงวันสำคัญอาจารย์ศิษย์
ควรนึกคิดถึงพระคุณที่ท่านให้
ท่านอุตส่าห์เสียสละมาเท่าใด
ควรจำไว้และตอบแทนพระคุณเอย


ก็ขอให้เป็นแม่พิมพ์ของชาติตลอดไป
......แสงสาดส่องจากแม่พิมพ์อันน้อยใหญ่......
......เปรียบครูไทยทั่วทุกทิศที่พร่ำสอน......
......ฝึกหัดศิษย์เขียนอ่านชาญบทกลอน.....
......มิเกี่ยงงอนงานหนักเบาที่เข้ามา.......
......แม้เหนื่อยยากเท่าใดไม่เคยบ่น........
......หวังให้ศิษย์ทุกคนมีการศึกษา.......
......เป็นกำลังสร้างชาติไทยวัฒนา........
......ปวงประชาภูมิใจให้เกียรติครู.......


สิบหกมกรามาบรรจบ ขอน้อมนบคุณครูผู้สั่งสอน
ระลึกถึงซึ่งพระคุณกล่าวสุนทร ครูพร่ำวอนป้อนวิชาพาก้าวไกล
ให้ความรู้ในทุกด้านงานอาชีพ เป็นประทีปนำทางสว่างไสว
เป็นหางเสือเหมือนเรือถีบส่งไป เป็นโคมไฟส่องนำทางกลางมวลชน
อาชีพครูอยู่กับเด็กทุกรูปแบบ บางคนแสบเก่งกล้าพาสับสน
เที่ยวนั่งเล่นคุยโตโม้ซุกซน แต่บางคนก็เรียบร้อยพลอยชื่นชม
ผู้เป็นครูต้องอดทนจนที่สุด อย่าได้หยุดเบื่อหน่ายให้ขื่นขม
ช่วยเด็กด้อยร้อยความรักฝากคำชม ครูเหมาะสมอยู่ใกล้ชิดจิตเมตตา
พระเยซูคือครูผู้ยิ่งใหญ่ ทรงใฝ่ใจให้เด็กเล็กมาห
ช่อยโอบอุ้มดูแลแผ่กรุณา ให้เวลาเมื่อทำผิดคิดแก้ตัว
ขอให้เดินตามทางพระองค์ท่าน สานความฝันความรู้สู่เด็กทั่ว
ยึดอาชีพหลักธรรมประจำตัว ส่องไปทั่วให้สว่างกลางเด็กไทย


อันคุณครูคำนี้มีความหมาย อันหลากหลายคำพูดจะกล่าวถึง
คือผู้ให้ทรัพย์วิชาน่าคำนึง คือผู้ซึ้งอบรมให้ทำดี
อีกครูนี้เหมือนพ่อแม่คนที่สอง ครูจึงต้องอดทนต่อหน้าที่
เพียรสั่งสอนเป็นแม่พิมพ์ศิษย์มากมี เรือจ้างนี้น้ำใจงามนามว่าครู


คำว่าครูคำนี้มีความหมาย
มีหลากหลายคำร้อยจะถ้อยคำ
แทนขอบคุณที่ศิษย์ควรจะทำ
คำคำนั้นคือกราบครูน้อมดวงใจ


ครูลำบากยากเย็นความเป็นอยู่
ร.รครูของเราถูกเผาสิ้น
คิดถึงครูขึ้นมาน้ำตาริน
ฤาแผ่นดินมืดมนจนลืมครู


คุณที่สาม ล้ำเลิศ ประเสริฐหล้า
ดุจประทีป ส่องปัญญา สว่างใส
แสงเทียนสาด รัศมี ที่อำไพ
แสงนั้นไซร้ คือครู ผู้เมตตา
เสียสละแม้สุข สนุกสิ้น
สี่สอนศิลป์ ศาสตร์หนังสือ ศิษ์ศึกษา
จนแตกฉาน ชาญเชี่ยว เชียวปัญญา
ขอบูชา เชิดชู คุณครูเอย


ครูคือปูชนียบุคคล
ท่านทำตนเป็นแบบอย่างให้เราเห็น
เป็นดั่งแสงสว่างของเดือนเพ็ญ
ส่องนวลเย็นทั่วหล้าในราตรี
เป็นดั่งดาวพราวระยับสวยจับจิต
คอยส่องทิศส่องทางสว่างศรี
อบรมศิษย์เป็นพลเมืองดี
สอนให้มีความรักคู่คุณธรรม
ครูท่านเป็นเสมือนดั่งพ่อแม่
คอยดูแลยามพลั้งผิดมิคิดซํา
แนะแนวทางสว่างให้ไม่ปิดงำ
สอนให้จำสิ่งที่พลาดเป็นบทเรียน
พระคุณท่านยิ่งใหญ่เกินกำหนด
ไม่มีหมดแม้วันจะผันเปลี่ยน
ส่องสว่างกลางจิตดั่งแสงเทียน
คอยพากเพียรส่งศิษย์ถึงฝั่งเอย

คลิปดนตรี cheap auto insurance

15241 14/01/52


Create Date : 10 มกราคม 2551
Last Update : 14 มกราคม 2552 22:27:05 น. 90 comments
Counter : 56530 Pageviews.

 
ดี


โดย: อาย IP: 222.123.3.248 วันที่: 14 มกราคม 2551 เวลา:20:31:59 น.  

 
ซึ้งซะ


โดย: บอย IP: 117.47.42.215 วันที่: 15 มกราคม 2551 เวลา:10:35:55 น.  

 
กลอนดีจังเลย


โดย: น้ำ IP: 117.47.42.215 วันที่: 15 มกราคม 2551 เวลา:10:37:30 น.  

 
กลอนดีจังเลย ใครแต่งเนียน่ารักจังแต่พี่แต่งเก่งกว่า อิอิ
โดย: โฟร์ (เด็กน่ารักอะ) IP: 124.121.138.154 วันที่: 15 มกราคม 2551 เวลา:17:50:52 น.  

 
ก้เพราะ(จิงจิงนะ)

อายจัง


โดย: เดกเก่งขอรับ IP: 58.9.188.123 วันที่: 17 มกราคม 2551 เวลา:9:14:18 น.  

 
นะนึนึ


โดย: รนีต IP: 203.209.38.47 วันที่: 17 มกราคม 2551 เวลา:13:47:37 น.  

 
ชอบกลอนนี้มากเลยคะ 17 มกราคม 2551


โดย: ศิริพร IP: 58.9.33.42 วันที่: 17 มกราคม 2551 เวลา:19:45:57 น.  

 
ครูเป็นแม่คนที่ สอง ของพวกเราทุกคนเลย แต่... เราแต่งเพราะกว่าเยอะเลย
ใครแต่ง เนี้ย...


โดย: ศิริพร IP: 58.9.33.42 วันที่: 17 มกราคม 2551 เวลา:19:52:29 น.  

 
ครูนี้เปรียบเสมือนเป็นแม่คนที่สองของพวกเรา
ทุกคน และท่านก้อพร่ำสอนให้เราเป็นคนที่ดี
และเป็นเด็กดีของพ่อ แม่ ครูบาอาจารย์ทุกคน
ขอบคุณค่ะที่อ่าน อิอิ


โดย: ๛•“lกM”•๛ IP: 58.9.33.42 วันที่: 17 มกราคม 2551 เวลา:19:57:39 น.  

 
ดิฉันแต่งเพราะกว่าเยอะนะจะบอกให้ อิอิ


โดย: หน้าม้อค่ะ IP: 58.9.33.42 วันที่: 17 มกราคม 2551 เวลา:20:02:41 น.  

 
ใครอยากเป็นแฟนเรา โทรมานะ
เราชื่อเบญ 028197947 ขอสายเบญนะ
เราอายุ 16-17 อย่าลืมนะ


โดย: เบญ(คนชอบมีแฟน)อิอิ IP: 58.9.33.42 วันที่: 17 มกราคม 2551 เวลา:20:16:11 น.  

 
ดีๆซึ้งมาก


โดย: rบv IP: 124.121.219.197 วันที่: 19 มกราคม 2551 เวลา:11:39:13 น.  

 
ครูคือผู้ชี้ทางให้นักเรียน พวกเราจะเชื่อฟังครูอาจารย์
เพื่อที่จะเป็นลูกศิษย์ครูให้ดีเอย


โดย: อัญมณี จุลกโกมล IP: 203.113.71.8 วันที่: 19 มกราคม 2551 เวลา:14:56:23 น.  

 
หนูจะเป็นเด็กดีต่อคุณครู หนูจะเชื่อฟังคุณครู
และหนูจะเป็นลูกศิษย์คุณครูให้ดีที่สุด


โดย: พิมพ์มาดา ล้ำเมธี IP: 203.113.71.8 วันที่: 19 มกราคม 2551 เวลา:15:00:26 น.  

 
เจ๋ง


โดย: ผู้มาเยี่ยม IP: 58.8.40.27 วันที่: 23 มกราคม 2551 เวลา:18:18:36 น.  

 
ขอบคุณมาก


โดย: กาน IP: 203.148.249.92 วันที่: 24 มกราคม 2551 เวลา:18:57:29 น.  

 
รักครูทุกคน


โดย: ขวัญ IP: 124.120.248.244 วันที่: 29 มกราคม 2551 เวลา:17:08:20 น.  

 
loveครูทุกวัน<.............>


โดย: วิทยา ตันประสงค์ IP: 222.123.82.153 วันที่: 31 มกราคม 2551 เวลา:8:46:58 น.  

 
คิดถึงครู ..... ยามเมื่อสอบไม่ติด


โดย: ด.ช.พิทวัส IP: 222.123.82.153 วันที่: 31 มกราคม 2551 เวลา:8:51:56 น.  

 
คิดถึงครูเมื่อเรียนจบ


โดย: กฤษณะ IP: 124.157.200.68 วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:10:56:10 น.  

 
รักครูนะคะ


โดย: ใครสักคนที่รักครู IP: 124.120.27.179 วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:22:24:06 น.  

 
รักคุรครูมากค่ะหนุงหนิงคิดถึงครูมากๆ


โดย: หนิง IP: 125.26.127.84 วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:10:04:56 น.  

 
รักครูที่สุดในโลกเลยคับ


โดย: โตมอญ IP: 125.26.127.84 วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:10:06:29 น.  

 
เพราะ ซึ้ง ขอบคุงมากๆค่ะจะเอาไปมอบวันเกิดให้ครู ^^


โดย: คนที่รักครู IP: 222.123.155.176 วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:6:46:17 น.  

 
ฉันรักครูพิมใจมากค่ะ(จากเด็กส.ม.)


โดย: อาย IP: 125.26.5.161 วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:10:21:02 น.  

 
ซึ้งกินใจซะเหลือเกิน รักคุณครูมากๆค่ะ


โดย: ไผ่หลิว IP: 117.47.113.29 วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:17:14:49 น.  

 
รักต้อยจังเด็กดื้อ6/2ต่อปัยนี้ขอสัญญาจะเป็นเด๊กดีขอครูต้อยรักและคิดถึงเสมอจากลูกลูกรักคณุแม่เสอมจ๊ะ


โดย: เด็ก6/2 IP: 118.175.185.193 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:15:16:14 น.  

 
เฟิร์นรักมอส


โดย: คนรักกัน IP: 203.113.20.243 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:13:52:16 น.  

 


โดย: ออย IP: 222.123.216.117 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:18:23:00 น.  

 
รักครูต๋อยโรงเรียนอุบลรัตน์มากๆๆ โคราช


โดย: ออย IP: 222.123.216.117 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:18:25:33 น.  

 
ออยรักครูจินมากมาย


โดย: ออย IP: 222.123.216.117 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:18:27:44 น.  

 
ซึ่งจังเลยอือ


โดย: เเพร IP: 124.121.34.238 วันที่: 13 มีนาคม 2551 เวลา:8:24:46 น.  

 
น้องปลายข้าวคิดถึงคุณครูนะคะ


โดย: ปลายข้าว IP: 118.173.75.103 วันที่: 20 มีนาคม 2551 เวลา:18:38:29 น.  

 
รักคุณครูมากค่ะ
ไม่ว่าครูจะว่าจะตีหนูก็จะไม่โกรธครูค่ะ
รักครูค่ะ


โดย: กาย IP: 119.42.65.132 วันที่: 24 มีนาคม 2551 เวลา:15:24:34 น.  

 
ซึ้งซะ


โดย: กาย IP: 119.42.67.95 วันที่: 31 มีนาคม 2551 เวลา:10:06:03 น.  

 
รักคุณครูทุกท่าน


โดย: พลอย IP: 125.26.86.175 วันที่: 4 เมษายน 2551 เวลา:0:58:18 น.  

 
ขอให้ครูมีความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่กับพวกหนูไปนาน ๆ ครูเปรียบเสมือนพ่อคนที่สองที่คอยประคับประคองให้ถึงฝั่งหนูมีวันนี้ได้ก็เพราะมีครูที่ดีคอยอบรมสั่งสอนตลอดเวลาที่เรียนกับครูหนูมีความสุขมากครูเป็นคนที่ทุ่มเทกับงานมาก ๆ รักลูกศิษย์ทุก ๆ คนหนูดีใจค่ะที่ครูยังจำหนูได้หนูจะไม่มีวันลืมพระคุณของครูที่อบรมสั่งสอนให้หนูได้ดีทุกวันนี้และทุกวันไหว้ครูหนูจะกลับไปเยี่ยมและกราบขอพรครู ถึงพวกหนูจะดื่อจะซนไปบ้างแต่ครูก็ไม่เคยโกรธพวกเราเวลาพวกเรามีทุกครูก็จะคอยเป็นกำลังใจอยู่ข้าง ๆ ครูค่ะพวกหนูจะคอยเป็นกำลังใจอยู่ข้าง ๆ
รักและเคารพเสมอ
ศิษย์เก่า ตช.


โดย: มุก IP: 203.155.230.133 วันที่: 14 เมษายน 2551 เวลา:17:50:40 น.  

 

ตอนนี้ปิดเทอญหนูคิดถึงคุณครูปุ่นและคุณครูติ๋มจังเลยคะ


โดย: ลูกศิษย์ IP: 202.12.97.117 วันที่: 26 เมษายน 2551 เวลา:22:49:20 น.  

 


โดย: กุลธิดา IP: 117.47.223.185 วันที่: 3 พฤษภาคม 2551 เวลา:9:45:19 น.  

 
เป็กเลย


โดย: แนน IP: 61.19.235.194 วันที่: 22 พฤษภาคม 2551 เวลา:10:47:55 น.  

 
โต๋ รัก ครู ครับ เวลาท่านสอนเรา เราต้องตั้งใจ เพื่อให้ครู ได้ภูมิใจ 0894338335


โดย: โต๋ IP: 222.123.66.108 วันที่: 24 พฤษภาคม 2551 เวลา:11:31:44 น.  

 
ใครอยากมีเเฟนโทรมา08-72911706


โดย: d4d+ IP: 222.123.182.167 วันที่: 29 พฤษภาคม 2551 เวลา:13:34:08 น.  

 
แต่งได้ไพเราะมาก


โดย: วส IP: 203.153.169.27 วันที่: 2 มิถุนายน 2551 เวลา:17:09:13 น.  

 
ใครก้ได้ช่วยแต่งกาพย์ยานี11ที่บังคับโดยใช้คำ
แสงเทียน รุ่งโรจน์ คารวะ มาลา ความรู้ มา4บทหน่อยนะคับ

ผมขอร้องงงงงง


โดย: เบล์ว IP: 125.26.14.56 วันที่: 5 มิถุนายน 2551 เวลา:18:00:45 น.  

 
ggggggggggggggg


โดย: gooooo IP: 118.173.162.106 วันที่: 5 มิถุนายน 2551 เวลา:21:15:39 น.  

 

pokiok


โดย: tt IP: 118.174.162.117 วันที่: 7 มิถุนายน 2551 เวลา:19:14:30 น.  

 
กลอนอะไรก็ไม่รู้ไม่เพราะเลย


โดย: golf IP: 118.174.162.117 วันที่: 7 มิถุนายน 2551 เวลา:19:17:17 น.  

 
แต่งได้เพราะมากๆเลยคะ


โดย: ฟ้าใส IP: 203.156.26.39 วันที่: 8 มิถุนายน 2551 เวลา:7:24:45 น.  

 
แต่งได้เพราะมากๆเลยคะ


โดย: อาย IP: 203.156.26.39 วันที่: 8 มิถุนายน 2551 เวลา:7:55:24 น.  

 
แต่งได้ซึ้งมากเลย


โดย: ปูเป้ IP: 203.172.166.10 วันที่: 10 มิถุนายน 2551 เวลา:14:15:20 น.  

 
กลอนเพราะดีนะค่ะ
ฟังแล้วซึ้ง
ระลึกถึงพระคุณครูดีค่ะ


โดย: เจเจ IP: 124.121.208.244 วันที่: 10 มิถุนายน 2551 เวลา:17:57:53 น.  

 
ความหมายดีค่ะ


โดย: นก IP: 202.149.24.161 วันที่: 10 มิถุนายน 2551 เวลา:19:11:44 น.  

 
ฮ่วย
ขอซึ้งๆหน่อยเดะ
ซึ้งกว่านี้อีก แต่งเพราะได้แค่นี้เหรอคนแต่งอ่ะ


โดย: *-* IP: 125.25.94.159 วันที่: 11 มิถุนายน 2551 เวลา:18:17:40 น.  

 
ไม่เห็นเพราะเลย
ความหมายดีแต่ไม่เห็นซึ้งเลย


โดย: -*- IP: 125.25.94.159 วันที่: 11 มิถุนายน 2551 เวลา:18:18:51 น.  

 
โครตซึ้งสุดๆ


โดย: ยิม IP: 125.24.83.223 วันที่: 12 มิถุนายน 2551 เวลา:13:07:08 น.  

 
ซาบซึ้งมาก


โดย: ส้มหวาน IP: 203.113.17.172 วันที่: 13 มิถุนายน 2551 เวลา:14:02:41 น.  

 
รักครูมาก


โดย: พรนา IP: 203.113.17.172 วันที่: 13 มิถุนายน 2551 เวลา:14:11:21 น.  

 
รักครูมากๆๆๆๆ


โดย: ชล IP: 203.172.165.101 วันที่: 13 มิถุนายน 2551 เวลา:14:36:38 น.  

 
กลอนที่ดีสุดๆกลอนไรบอกด่วย


โดย: ลลิตา IP: 125.26.127.22 วันที่: 15 มิถุนายน 2551 เวลา:15:42:01 น.  

 
เรียนเป็นเรียน

โดดเป็นโดด

ครูแมร่งโหด

โดดแมร่งทุกวัน


โดย: อามคนเดิม IP: 125.24.14.33 วันที่: 15 มิถุนายน 2551 เวลา:19:08:45 น.  

 
ครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตร
แต่ต้องคิดวาดวางกางแผนผัง
ครูมิใช่นายทุนหนุนกำลัง
ต้องเก็งทั้งขาดทุนตุนกำไร
ครูมิใช่พ่อค้านายพาณิชย์
ดีดลูกคิดคาดการณ์ด้านไหนไหน
แต่ยังเป็นผู้ค้าอย่างเต็มใจ
ยอมขาดทุนตลอดไปชั่วนิรันดร์
ครูมิใช่นักปกครองช่ำชองศึก
แต่ก็คึกคะนองปกป้องขั้น
ครูมิใช่นักวิชาการเชี่ยวชาญครัน
แต่โชกโชนด้วยผูกพันวิชาการ
ครูมิใช่นักแสดงโลกแสงสี
แต่สวมบททุกที่ด้วยอาจหาญ
ครูมิใช่ผู้กำกับผู้บงการ
แต่เฉียบขาดในแผนงานการบัญชา
ครูมิใช่นักพากย์ฝีปากจัด
แต่สัมผัสการพากย์ยากจะหา
ครูมิใช่ผู้ทรงศีลธรรมจรรยา
แต่เมตตาแผ่เผื่อเกื้อการุณย์
นี่แหละครูเป็นได้หลายสถาน
ทุกเหตุการณ์ช่วยฉุดช่วยอุดหนุน
ช่วยเผื่อแผ่แก้ไขช่วยค้ำจุน
ผู้มีคุณเปี่ยมแปรอย่างแท้จริง


โดย: >_< IP: 118.173.158.150 วันที่: 17 มิถุนายน 2551 เวลา:21:14:30 น.  

 
ไม่มีใครที่เป็นผู้สั่งสอนเราดีไปกว่าแม่พิมพ์ของชาติ


โดย: bb IP: 117.47.169.48 วันที่: 18 มิถุนายน 2551 เวลา:17:06:21 น.  

 
ครูดีค่ะทุกคนส่วนใหญ่


โดย: หญิง ญิ้ง........... IP: 202.29.11.229 วันที่: 20 มิถุนายน 2551 เวลา:14:38:35 น.  

 
เจ๋งมากเลยจ้า


โดย: วิ3/1s.b. IP: 203.151.90.147 วันที่: 21 มิถุนายน 2551 เวลา:13:31:33 น.  

 
ดีมากค่ะ


โดย: เกรช IP: 125.24.74.101 วันที่: 23 มิถุนายน 2551 เวลา:19:19:23 น.  

 
สนุก


โดย: กุ๊ก IP: 58.9.102.99 วันที่: 1 กรกฎาคม 2551 เวลา:19:17:31 น.  

 
ชอบ


โดย: ก้อย IP: 58.9.102.99 วันที่: 1 กรกฎาคม 2551 เวลา:19:18:51 น.  

 
5555555+ //*.*//


โดย: จานีน IP: 58.9.102.99 วันที่: 1 กรกฎาคม 2551 เวลา:19:21:40 น.  

 
อันคุณครูคำนี้มีความหมาย อันหลากหลายคำพูดจะกล่าวถึง
คือผู้ให้ทรัพย์วิชาน่าคำนึง คือผู้ซึ้งอบรมให้ทำดี
อีกครูนี้เหมือนพ่อแม่คนที่สอง ครูจึงต้องอดทนต่อหน้าที่
เพียรสั่งสอนเป็นแม่พิมพ์ศิษย์มากมี เรือจ้างนี้น้ำใจงามนามว่าครู


โดย: นิน IP: 58.9.102.99 วันที่: 1 กรกฎาคม 2551 เวลา:19:23:06 น.  

 
เป็กเลย


โดย: หวาน IP: 58.9.102.99 วันที่: 1 กรกฎาคม 2551 เวลา:19:24:57 น.  

 
บทร้อยกรองข้างต้นมีความไพเราะดีมาก
และเป็นตัวกลางในการสื่อความหมายได้ดีจากครูสู่ศิษย์...


โดย: อาภาภรณ์ (ยุ้ย) IP: 118.173.181.229 วันที่: 6 กรกฎาคม 2551 เวลา:10:37:17 น.  

 
ครู...คือผู้ให้ไม่เคยขอ
ครู...ไม่เคยท้อต่อการสอน
ครู...คอยหนุนเกื้อเอื้ออาทร
ครู...เปรียบบิดามารดรตอนศิษย์เรียน

" มอบให้คุณครูโรงเรียนตะโหมดทุกๆ ท่านค่ะ "


โดย: อาภาภรณ์ (ยุ้ย) IP: 118.173.181.229 วันที่: 6 กรกฎาคม 2551 เวลา:10:42:48 น.  

 
ครูคือปูชนียบุคคล
ท่านทำตนเป็นแบบอย่างให้เราเห็น
เป็นดั่งแสงสว่างของเดือนเพ็ญ
ส่องนวลเย็นทั่วหล้าในราตรี
เป็นดั่งดาวพราวระยับสวยจับจิต
คอยส่องทิศส่องทางสว่างศรี
อบรมศิษย์เป็นพลเมืองดี
สอนให้มีความรักคู่คุณธรรม
ครูท่านเป็นเสมือนดั่งพ่อแม่
คอยดูแลยามพลั้งผิดมิคิดซํา
แนะแนวทางสว่างให้ไม่ปิดงำ
สอนให้จำสิ่งที่พลาดเป็นบทเรียน
พระคุณท่านยิ่งใหญ่เกินกำหนด
ไม่มีหมดแม้วันจะผันเปลี่ยน
ส่องสว่างกลางจิตดั่งแสงเทียน
คอยพากเพียรส่งศิษย์ถึงฝั่งเอย
"..มอบพิเศษคุณครูปราณี และคุณครูพรทิพย์.."
(...ครูโรงเรียนตะโหมดค่ะ...)


โดย: อาภาภรณ์ (ยุ้ย) IP: 118.173.181.229 วันที่: 6 กรกฎาคม 2551 เวลา:10:48:09 น.  

 
เน€เธžเธฃเธฒเธฐเธ—เธธเธเธเธฅเธญเธ™เน€เธฅเธข
โดย: nant IP: 125.27.179.171 วันที่: 30 กรกฎาคม 2551 เวลา:20:37:32 น.  

 
อยากได้กลอนสุดซึ้งๆให้ครู


โดย: suchlia IP: 58.10.27.135 วันที่: 16 กันยายน 2551 เวลา:14:00:07 น.  

 
รักครูที่สอนให้เรามีวันนี้ได้

ขอขอบคุณ


โดย: คน IP: 118.172.61.120 วันที่: 2 ตุลาคม 2551 เวลา:9:25:13 น.  

 
ขอบคุณ


โดย: อ IP: 118.172.97.182 วันที่: 3 ตุลาคม 2551 เวลา:15:20:21 น.  

 
ซึ้งจริงๆ


โดย: นิรนาม IP: 125.24.20.67 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา:19:49:58 น.  

 
ซึ้งจริงๆ


โดย: นิรนาม IP: 125.24.20.67 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา:19:50:49 น.  

 
เธ‚เธญเธšเธ„เธธเธ“เธกเธฒเธเธกเธฒเธขเธ„เธฃเนŠเธฒเธšเธšเธšเธšเธš..


โดย: SpicyICE IP: 118.174.16.172 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2551 เวลา:1:20:33 น.  

 
ดีมากค่ะ


โดย: โอ IP: 58.136.228.116 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2551 เวลา:23:20:01 น.  

 
ครู

คือ
พระ

ใน

ดวง

จิต

ค่ะ


โดย: หนูหวาน IP: 118.174.124.170 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2551 เวลา:17:53:17 น.  

 
กลอนดีจังเลย


โดย: เฟรม IP: 125.26.101.91 วันที่: 4 ธันวาคม 2551 เวลา:17:56:39 น.  

 
รักเคารพครูอมศักดิ์ อึ่งทองมากเลยค่ะครูเปรียบพ่อคนที่2ของหนูวันพ่อนี้หนูขอให้พ่อคนนี้มีความสุขและแข็งแรงตลอดไปหนูต้องขอโทษด้วยทุกคำที่โกหกครูไป เด็กโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม


โดย: กมลชนก IP: 222.123.75.120 วันที่: 5 ธันวาคม 2551 เวลา:21:37:08 น.  

 
ซึ้งมากๆ ขอบอก


โดย: มิลค์ IP: 203.154.78.209 วันที่: 23 ธันวาคม 2551 เวลา:17:00:28 น.  

 
ขอเชิดชูครูไทยไว้เหนือหัวค่ะ


โดย: โชติมา คงเพ็ชร IP: 125.27.176.223 วันที่: 27 ธันวาคม 2551 เวลา:10:49:47 น.  

 
เจริญพรคุณครูทุกท่านนะครับ
ขอให้คุณครูทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับ
ในวันครูที่จะถึงนี้นะครับ
หวัดดีคุณครูทุกท่านนะครับ
ขอให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ด้วยเทอญฯ
เจริญพร


โดย: พระอุดร ปิยวณฺโณ(โกเมนทร์) IP: 222.123.112.184 วันที่: 8 มกราคม 2552 เวลา:15:33:37 น.  

 
ขอบพระคุณอย่างสูงหากลอนวันครูมาตั้งนาน เพราะมากเลยคะ


โดย: คนเรียน IP: 125.24.32.191 วันที่: 12 มกราคม 2552 เวลา:0:00:02 น.  

 
ซึ้งมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ให้แต่งวะเนี่ย


โดย: จาตุรงค์ จรูญชัย(ท๊อป) IP: 125.27.109.202 วันที่: 13 มกราคม 2552 เวลา:20:02:37 น.  

 


โดย: ต่อตระกูล วันที่: 14 มกราคม 2552 เวลา:6:17:53 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

ต่อตระกูล
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 21 คน [?]
Online Since 10.01.2006
          

Custom Search

หน้าหลัก / Guest Book-ติดต่อสอบถาม, เข้าแชทรูม
Free counter and web stats
Group Blog
 
<<
มกราคม 2551
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
10 มกราคม 2551
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ต่อตระกูล's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.