WebsiteBigbang บล็อคแสดงผลงานการออกแบบกราฟฟิกต่างๆ รวมถึงเทคนิคต่างๆ ของการทําโฆษณา Google Ads
 
 

รูปแบบอัตลักษณ์ขององค์กร โดยใช้โลโก้เป็นจุดเชื่อมโยง

เมื่อเราได้เข้าใจรูปแบบโครงสร้างองค์กรแล้วการที่เราจะสื่อสารให้บุคคลทั่วไปได้ทราบถึงลักษณะโครงสร้างหรือบริหารงานของบริษัทจำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจในเรื่องระบบอัตลักษณ์ด้วยเช่นกันโดยทั่วไปได้แบ่งระบบเอกลักษณ์ขององค์กรออกได้ 3 ลักษณะ

1. อัตลักษณ์แบบเดี่ยว เป็นการวางระบบ ci รวมถึง Logo ออกแบบที่กำหนดให้บริษัทสาขาทุกแห่งรวมทั้งบริษัทแม่ใช้รูปแบบสัญลักษณ์และองค์ประกอบพลาสติกแบบเดียวกันทั้งหมดในการสื่อสารภาพลักษณ์เดียวกันไปสู่ผู้บริโภคระบบ CRM ประเภทนี้จะเป็นการแสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดและประหยัดที่สุดในการที่จัดแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานเดียวกันของสินค้าหรือบริการที่ให้กับผู้บริโภค ผู้ค้าปลีก ตลอดจนบุคลากรของบริษัท และในทางกลับกันการที่จะสร้างระบบอัตลักษณ์ในลักษณะนี้ได้ จำเป็นต้องอาศัยการแสดงออกถึงบุคลิกภาพและคุณภาพที่น่าเชื่อถือกรมทางไม่หยุดยั้งในการพัฒนาตนเองอีกด้วย บริษัทที่ใช้ระบบอัตลักษณ์เดี่ยวได้แก่  Pizza Hut  Tesco Lotus  ปั๊มน้ำมันต่างๆเป็นต้น
--------------------------------------------------------------
อ้างอิง
เนื้อหา: หนังสือการออกแบบอัตลักษณ์
ภาพประกอบ: by Valeriia Miller from Pexels
LogoBigbang: https://goo.gl/maps/6LWzqKLxbJnbBovf7
https://www.bigbang.co.th/Logo-Design
--------------------------------------------------------------
2. อัตลักษณ์แบบมีการรับรอง เป็นรูปแบบของการสร้างระบบ ci ให้กับองค์กรที่ประกอบธุรกิจหลายประเภทหรือเป็นลักษณะกลุ่มบริษัท การสร้างระบบ CI  แบบนี้มีรากฐานมาจากแนวคิดที่ว่าแต่ละบริษัทในเครือควรมีอัตลักษณ์ของตนเอง ดูที่อัตลักษณ์นั้นจะต้องแสดงถึงความเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมขององค์กรนั้นด้วยบริษัทประเภทนี้มักจะใช้สัญลักษณ์ของบริษัทแม่ร่วมกับสัญลักษณ์ของแต่ละบริษัทที่แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติทางกายภาพของสินค้าหรือบริการของบริษัทนั้น โดยวิธีนี้บริษัทสาขาเหล่านี้จึงสามารถแสดงความเป็นอัตลักษณ์ร่วมกันได้ในลักษณะเดียวกัน ก็สามารถบ่งบอกถึงลักษณะขอบเขตของธุรกิจที่ดำเนินการไปด้วย เอกลักษณ์ให้กับองค์กรเหล่านี้เป็นงานที่มีความซับซ้อนมากเนื่องจากองค์กรจะมีความต้องการระบบอัตลักษณ์ที่มีหน้าที่ชัดเจนและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ธนาคารเดียวกันก็ต้องการให้อิสระกับบริษัทนี่คือสินค้าที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักแล้วนั้นยังคงก้าวต่อไปในทิศทางของตนภายใต้ความเป็นอัตลักษณ์เดียวกัน บริษัทที่เปิดตัวสะกดคำว่าส่วนใหญ่เมื่อมีการขยายสาขามากจะรู้สึกว่าระบบอัตลักษณ์แบบมีการรับรองคือวิถีทางที่องค์กรสามารถอธิบาย ถึงความเป็นองค์กรได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดีกว่าครึ่งของบริษัทเหล่านี้จึงยอมให้แต่ละบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นนั้นกำหนดชื่อและสัญลักษณ์ขึ้นใหม่ได้แก่ เครือปูนซีเมนต์ไทยเป็นต้น

3. อัตลักษณ์ที่ใช้ตราโลโก้หรือชื่อของสินค้าเป็นตัวสร้างอัตลักษณ์  Brand Identity  ระบบอัตลักษณ์ประเภทนี้จะใช้กับบริษัทที่เป็นผู้ผลิตสินค้าหลายๆชนิดซึ่งอาจอยู่ในสารผลิตภัณฑ์เดียวกันหรือไม่ก็ได้นิยมใช้กับสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นหลัก การใช้ชื่อของสินค้าเป็นตัวสร้างอัตลักษณ์นั้นเริ่มต้นขึ้นราวช่วงศตวรรษที่ 19  เมื่อการศึกษาและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียกระดับมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้นซึ่งก่อให้เกิดขนาดใหญ่

แนวคิดเบื้องหลังการสร้างอัตลักษณ์ประเภทนี้มาจากความจริงที่ว่าสินค้าประเภทเดียวกันที่ผลิตโดยบริษัทต่างๆมักจะมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ไม่แตกต่างกันมากนักซึ่งเราสามารถสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นได้ด้วยการสร้างคุณสมบัติหรือคุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัวให้กับสินค้านั้นอาจจะด้วยการใช้ชื่อ สัญลักษณ์ หีบห่อ การโฆษณา หรือค่าส่งเสริมการขายขายสินค้าร้านเป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น โดยอาศัยความรวดเร็วในการกระจายสินค้าและการโฆษณาด้วยสื่อที่สามารถเข้าถึงบุคคลจำนวนมากเป็นตัวสร้างอัตลักษณ์ให้เกิดขึ้นได้

สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการสร้างอัตลักษณ์ประเภทนี้ก็คือพ้นแยกแนวคิดของการสร้างอัตลักษณ์สำหรับผลิตภัณฑ์ออกจากระบบอัตลักษณ์ของบริษัท ด้วยการสร้างอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานอัตลักษณ์นั้น

เมื่อเกิดแนวคิดในการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคการที่จะกำหนดกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะโดยการแบ่งกลุ่มตาม เพศ  การศึกษา ความสนใจ บริษัทสามารถผลิตสินค้าและมากมายหลากหลายโดยมุ่งที่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายและการวางตำแหน่งสินค้าที่แตกต่างกันออกไปด้วยวิธีนี้บริษัทจะทราบสินค้าใหม่ออกมาเรื่อยๆ  การสร้างอัตลักษณ์โดยการใช้ตราหรือชื่อของสินค้านี้นับเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการส่งเสริมการขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอุปโภคบริโภค เรื่องการสร้างตราหรือชื่อของสินค้าแต่ละชนิดอัตลักษณ์นั้นจะได้รับการกลั่นกรองและออกแบบให้สอดคล้องและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลา อัตลักษณ์ร้านจึงเป็นอัตรายที่ทรงพลังที่สามารถกระตุ้นให้เกิดความสนใจและมีความเป็นลักษณะเฉพาะตัวที่หลักเกณฑ์บริษัทที่ใช้ตราหรือชื่อของสินค้าเป็นตัวสร้างอัตลักษณ์อาทิ บริษัท ยูนิลีเวอร์ จำกัดเป็นต้น 
 

Create Date : 02 มิถุนายน 2563   
Last Update : 3 มิถุนายน 2563 9:12:06 น.   
Counter : 184 Pageviews.  


การสร้างแบรนด์ ไม่ใช่การออกแบบโลโก้แล้วโฆษณาออกไป

มีโอกาสได้หยิบหนังสือเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์มาอ่านอีกครั้ง แล้วเห็นว่าหัวข้อของ "การกระทำของแบรนด์" มีความน่าสนใจอยู่ จึงนำเอาส่วนหนึ่งของหนังสือ "จากการตลาด 3.0 สู่การสร้างแบรนด์ 4.0" ให้ลองทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์กันดู ว่าการสร้างแบรนด์ไม่ใช่การออกแบบโลโก้ แล้วทำโฆษณาไปเยอะ ให้คนเห็นมากๆ แล้วเรียกว่าการสร้างแบรนด์

การกระทำของแบรนด์

การจะพูดอะไรออกไปนั้นง่าย แต่คงไม่มีประโยชน์และคุณค่า ถ้าสิ่งที่พูดไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ทำ ผู้บริโภคในยุกคดิจิทัลไม่ได้รับรู้เฉพาะสิ่งที่แบรนด์ต้องการนำเสนอเท่านั้น แ่พวกเข้าเข้าถึงแก่นแท้และกลไกในการดำเนินธุรกิจของแบรนด์ในเชิงลึกได้ นั้นทำให้การสื่อสารและการกระทำของแบรนด์ส่งผลต่อการรับรู้ที่นำไปสู่ประสบการณ์เชิงบวกของผู้บริโภค และเป้นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสายสัมพนธ์ และการมีส่วนร่วม

การกระทำของแบรนด์จึงเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่จะทําให้แบรนด์ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญอย่างมากกับความสอดคล้องกันระหว่างการสื่อสาร และความจริง การเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ของสังคมดิจิทัลทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่แบรนด์พูด หรือแสดงออกมาถูกเชื่อมโยงไปถึงการกรทําเสมอ
 
 
การรับรู้ของผู้บริโภคที่ปราศจากความจริงนั้นย่อมไม่ใช่การสร้างแบรนด์ หากแต่เป็นเพียงแค่การสร้างภาพ ซึ่งนอกจากจะไม่มีความยังยืนแล้วยังเป็นการทําลายชื่อสเียงของแบรนด์เมื่อความจริงถูกเปิดเผยอีกด้วย ในแต่ละยุกคการสร้างภาพมักถูกใช้เป้นเครื่องมือเพื่อทําให้แบรนด์ดูดี ซึ่งเป็นกระบวนการที่มักเกิดขึ้นในฟากของการสื่อสารเป็นหลัก เราอาจจะเคยได้ยินแบรนด์ยพยายามโฆษณาว่า พวกเข้าให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้บริโภค ขณะที่ความจริงกลับถูกพบว่าปล่อยให้ลูกค้าที่บริโภคสินค้าจากแบรนด์มีปัญหาสุขภาพ (แน่นอนว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้จะส่งผลต่อแบรนด์มากยิ่งขึ้นในยุคสังคมดิจิทัล)

ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเสมอๆ คือ เรามักพบว่าสิ่งที่แบรนด์พูดกับสิ่งที่แบรนด์ทํานั้นแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ภาพลักษณ์ของแบรนด์จึงถูกมองว่าเป็นอะไรที่ฉาบฉวย และม่มีน้ำหนัก ในยุคการสร้างแบรนด์ 4.0 นั้นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จคือแบรนด์ที่มีชีวิต การแสดงออกของแบรนด์จึงมีเรื่องราวทัวไปในชีวิตประจำวัน และรื่งราวของธุรกิจ ทําให้แบรนด์ต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองแสดงออกมากขึ้น ภาพลักษณ์ของแบรนด์จึงไม่ได้เกิดขึ้นจากเฉพาะส่วนที่แบรนด์ต้องการให้ผู้บริโภครับรู้ แต่นั้งเกิดจากส่วนผสมของ กลยุทธ์ธุรกิจของแบรนด์ กับ กลยุทธ์การสิื่อสารของแบรนด์
หากท่านที่สนใจอ่านฉบับเต็มลองสอบถามร้านหนังสือตามห้างๆ ได้ หรือติดตามดูต่อได้จากคลิปด้านบน ยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจอีกมาก เพราะหนังสือเล่มนี้มีให้อ่านมากกว่า 300 หน้ากันเลยทีเดียวเรียกว่าคุ้มมาก
อ้างอิงข้อมูล
  1. คลิป https://www.youtube.com/watch?v=HxiU0FDt_bQ
  2. เนื้อหาบทความจากหนังสือ "จากการตลาด 3.0 สู่การสร้างแบรนด์ 4.0"
  3. ภาพประกอบจาก Peggy und Marco Lachmann-Anke On Pixabay
  4. อ่านเนื้อหาเหิ่มเติมได้ที่ https://storylog.co/story/5e6859569f4d3f22087fa34e
 

Create Date : 18 มีนาคม 2563   
Last Update : 18 มีนาคม 2563 19:11:06 น.   
Counter : 412 Pageviews.  สมาชิกหมายเลข 1573323
 
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
. WebsiteBigbang มุ่งตอบโจทย์ของผู้ประกอบการขนาดเล็กในงานด้านต่างๆ โดยทาง WebsiteBigbang รับทํางานด้านต่างๆ เช่น รับทําเว็บไซต์, รับออกแบบโลโก้, รับทําตรายาง, รับทําสติ๊กเกอร์ และงานออกแบบกราฟฟิกต่างๆ

1. รับทําเว็บไซต์
WebsiteBigbang ให้บริการทําเว็บไซต์กับผู้ประกอบการมากมาย โดยจุดเด่นของการรับทําเว็บไซต์ของ WebsiteBigbang อยู่ที่ลูกค้าไม่ต้องฝึกใช้งานเว็บไซต์ ไม่ต้องเข้าอบรม เพราะเราทําให้ทุกขั้นตอน ลูกค้าส่งข้อมูลในการทําเว็บไซต์น้อย โดยทาง WebsiteBigbang จะแต่งข้อความเพิ่มเติมให้ และพร้อมทั้งจัดหารูปภาพต่างๆ ที่ถูกลิขสิทธิ์ ทําให้ลูกค้าสบายใจในการใช้งานเว็บไซต์ จะเห็นได้ว่าการทําเว็บไซต์ให้กับลูกค้าของ WebsiteBigbang นั้นลูกค้าไม่ต้องลงมือทําเว็บไซต์เอง เพียงแจ้งเรา ส่งข้อมูลให้เรา พร้อมทํางานให้ทันที จึงทําให้ลูกค้าได้รับเว็บไซต์ที่ง่าย สำหรับฟังก์ชั่นของเว็บไซต์ มีให้เลือกใช้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น ร้านค้าออนไลน์ที่สามารถรับบัตรเครดิตได้ โดยเชื่อมต่อระบบเข้ากับ PayPal, Gallery ผลงานเว็บไซต์ที่ลูกค้าสามารถเพิ่มเองได้ภายหลังทําเว็บไซต์เสร็จแบบไม่จำกัดจำนวนรูป หรือฟังก์ชั่นอื่นๆ อีกมากมายมีรายละเอียดโปรโมชั่นรับทําเว็บไซต์

2. รับออกแบบโลโก้
ให้บริการรับออกแบบโลโก้ จากนักออกแบบโลโก้โดยเฉพาะ ที่มีความเข้าใจในเรื่องตราสัญลักษณ์ และลักษณะพฤติกรรมกลุ่มลูกค้าของแบรนด์นั้นเป็นอย่างดี จึงทำให้ผู้ประกอบการได้เริ่มต้นธุรกิจ ที่มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน โดยใช้โลโก้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี สำหรับจุดเด่นของการออกแบบโลโก้ จะอยู่ที่ลูกค้าสามารถเลือกรับงานออกแบบด้านอื่นๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ออกแบบนามบัตร, ออกแบบตรายาง, ออกแบบปกเฟสบุ๊ค ออกแบบฉลากสินค้า ออกแบบได้ฟรี เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับงานออกแบบที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการออกแบบโลโก้

3. รับทําสติ๊กเกอร์ร้าน
บริการด้านการพิมพ์สติ๊กเกอร์เกิดจากความต้องการที่จะควบคุมงานออกแบบฉลากสินค้า ให้มีคุณภาพเมื่อจัดพิมพ์ออกมาแล้ว จึงเปิดให้บริการรับทําสติ๊กเกอร์ ให้กับร้านค้าทั่วไปที่ต้องการพิมพ์ฉลากสินค้า และได้รับงานออกแบบสติ๊กเกอร์ที่โดดเด่น แตกต่างจากสติ๊กเกอร์ทั่วไป ร้านสติ๊กเกอร์ของเรารับประกันงานพิมพ์สติ๊กเกอร์ออกมาแล้วไม่เป็นเส้น คมชัด

4. รับทําตรายาง
บริการรับทําตรายางที่โดดเด่นด้วยการออกแบบตรายาง และการออกแบบโลโก้ที่สอดคล้องกัน โดยทางทีมงานออกแบบตรายาง มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ข้อกำหนด การออกแบบตรายางของทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นอย่างดี ทำให้ตรายางที่จะใช้อยู่คู่กับบริษัทไปตลอดนั้น มีความสวยงาม มีเอกลักษณ์ และที่สำคัญรู้สึกพึงพอใจทุกครั้งที่ประทับตรายางลงไป มีให้บริการตรายางทั้งแบบหมึกในตัว และตรายางธรรมดาแบบด้าม

5. รับทําโฆษณา Google Ads
ให้บริการรับทําตรายางที่โดดเด่นด้วยการออกแบบตรายาง และรับทําโฆษณาติด Google หน้าแรก เพื่อเพิ่มยอดขายให้คุณได้จริง เริ่มต้นง่ายๆ โฆษณาได้ทันทีแม้ไม่มีเว็บไซต์ เพราะเราพร้อมทําเว็บไซต์ให้คุณได้เริ่มโฆษณาติด Google หน้าแรกได้ทันที
[Add สมาชิกหมายเลข 1573323's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com