Group Blog
 
All blogs
 
คลิปละคร..พระจันทร์สีรุ้ง

เมื่อชายไม่จริงหญิงไม่แท้สวมบทบาทเป็น ‘พ่อ’ภาระอันยิ่งใหญ่และหนักหนาสาหัสจึงเริ่มขึ้น แต่เขาก็เลี้ยงดูชีวิตน้อยๆ ให้เติบโตเป็นคนดีได้ด้วย ‘นิทานพระจันทร์’ ซึ่งมีมนตร์ขลังยิ่งนักตอนที่1
1
https://www.youtube.com/watch?v=mEJRptIDJw0

2
https://www.youtube.com/watch?v=g7_cNscKjEk

3
https://www.youtube.com/watch?v=uP-L0R1EA-c

4
https://www.youtube.com/watch?v=a0zFpROxUCA

5
https://www.youtube.com/watch?v=PZn7TADZarc

6
https://www.youtube.com/watch?v=Zc7tBWQrThA

7
https://www.youtube.com/watch?v=xOT63fHhj7s

8
https://www.youtube.com/watch?v=MnALusfyZ0oตอนที่2
1
https://www.youtube.com/watch?v=ejjelABMzxQ

2
https://www.youtube.com/watch?v=f0roQA4GIQA

3
https://www.youtube.com/watch?v=CPsyz70Qw9w

4
https://www.youtube.com/watch?v=F3SH2XAO2CA

5
https://www.youtube.com/watch?v=joVjEkw6EJk

6
https://www.youtube.com/watch?v=1__vhDo58Ow

7
https://www.youtube.com/watch?v=uyq_8YlMQeg

8
https://www.youtube.com/watch?v=Oo4l9zb-eAs

9
https://www.youtube.com/watch?v=t0j6Ex-b_P0
ตอนที่3
1
https://www.youtube.com/watch?v=P_PkMhkoblU

2
https://www.youtube.com/watch?v=gYTxeVZvHOs

3
https://www.youtube.com/watch?v=iLVhZptTfAI

4
https://www.youtube.com/watch?v=GluGbbRS_wY

5
https://www.youtube.com/watch?v=yw3uoB-wsDw

6
https://www.youtube.com/watch?v=D0S3O9ItWh4

7
https://www.youtube.com/watch?v=NlzN6UM6OkA

8
https://www.youtube.com/watch?v=v0ePhBcLOO8

9
https://www.youtube.com/watch?v=cuNl7U2fBFAตอน4
1
https://www.youtube.com/watch?v=sFuZiWD48cI

2
https://www.youtube.com/watch?v=loSuushtFPk

3
https://www.youtube.com/watch?v=onL2xuMG5g0

4
https://www.youtube.com/watch?v=0WRWN5ey2zs

5
https://www.youtube.com/watch?v=eIcfEZ8GnS4

6
https://www.youtube.com/watch?v=LOHBj6Q59vQ

7
https://www.youtube.com/watch?v=Wd509cWA5AQ

8
https://www.youtube.com/watch?v=dl58fmh4XRc

9
https://www.youtube.com/watch?v=0SDjzQk_OA4

ตอนที่5
1
https://www.youtube.com/watch?v=4qlk-9AXhrE

2
https://www.youtube.com/watch?v=_kxlS-4J1eI

3
https://www.youtube.com/watch?v=GbqXlyck140

4
https://www.youtube.com/watch?v=QgwUiSbeOhg

5
https://www.youtube.com/watch?v=MisLv1GfILU

6
https://www.youtube.com/watch?v=lDyMBNHCPXs


7
https://www.youtube.com/watch?v=6MT1i7XwVBA


8
https://www.youtube.com/watch?v=opSNoPiPHVs


ตอนที่6
1
https://www.youtube.com/watch?v=Gn8MZGiPrzU

2
https://www.youtube.com/watch?v=q9vO4Dlq5q4

3
https://www.youtube.com/watch?v=wwhVMdkA9oQ

4
https://www.youtube.com/watch?v=ORRgjhsLtMo

5
https://www.youtube.com/watch?v=LAHZ4HeF8jI

6
https://www.youtube.com/watch?v=z7RbWC3ZOrI

7
https://www.youtube.com/watch?v=L1UdXTXtejk

8
https://www.youtube.com/watch?v=IhU2WxFCBJ8

9
https://www.youtube.com/watch?v=GnowmT2vFp4


ตอนที่7
1
https://www.youtube.com/watch?v=HH7DlgnpqVk

2
https://www.youtube.com/watch?v=6QikUa4KSbI

3
https://www.youtube.com/watch?v=y3dYRaA6rJs

4
https://www.youtube.com/watch?v=jSb8zqeh3rU

5
https://www.youtube.com/watch?v=r3ysGajA5jI

6
https://www.youtube.com/watch?v=FWwxAlS5qWE


7
https://www.youtube.com/watch?v=SJ4nTeNUHkM

8
https://www.youtube.com/watch?v=1ZicZjt-JK8

9
https://www.youtube.com/watch?v=4HGT9uoBwjI


ตอนที่8
1
https://www.youtube.com/watch?v=XaDbSJx7y3A

2
https://www.youtube.com/watch?v=XBHXTqwvDcg

3
https://www.youtube.com/watch?v=U8j_j4d1C6s

4
https://www.youtube.com/watch?v=zI7fa1PEmhA

5
https://www.youtube.com/watch?v=FaX6alURSbU

6
https://www.youtube.com/watch?v=wMv9Xvzuvvg

7
https://www.youtube.com/watch?v=YrI8p51sxa8

8
https://www.youtube.com/watch?v=rlvXOvqT0fI

9
https://www.youtube.com/watch?v=rlvXOvqT0fI


ตอนที่9
1
https://www.youtube.com/watch?v=3FEOwg3mjNQ

2
https://www.youtube.com/watch?v=OPv2Gl00HFI

3
https://www.youtube.com/watch?v=1M0kNVskq0Y

4
https://www.youtube.com/watch?v=-O11cy0QE6k

5
https://www.youtube.com/watch?v=aWftopv_V5g

6
https://www.youtube.com/watch?v=naVhlrrfv28

7
https://www.youtube.com/watch?v=RtyeoC9iYoc

8
https://www.youtube.com/watch?v=gy1Kx6uX-vc

9
https://www.youtube.com/watch?v=pOe1BrBa4dM

ตอนที่10
1
https://www.youtube.com/watch?v=P_N1jS0zITg

2
https://www.youtube.com/watch?v=fmYHXiYo50A

3
https://www.youtube.com/watch?v=b8lQmkfdV1Q

4
https://www.youtube.com/watch?v=JZq2LEnlYPU

5
https://www.youtube.com/watch?v=TPXm0m-AmrY

6
https://www.youtube.com/watch?v=BzcvOD8yorI

7
https://www.youtube.com/watch?v=7uRGHaIxcU4

8
https://www.youtube.com/watch?v=yMUjFVSXJBo

9
https://www.youtube.com/watch?v=HiRIQLV9nMM

ตอนที่11
1
https://www.youtube.com/watch?v=T44iFtpwDFQ

2
https://www.youtube.com/watch?v=7M0smVQs_No

3
https://www.youtube.com/watch?v=UeDtGlYoGmY

4
https://www.youtube.com/watch?v=1fz9qQr4Nzk

5
https://www.youtube.com/watch?v=YrlDmTQ--Jg

6
https://www.youtube.com/watch?v=ItvsupURIP4

7
https://www.youtube.com/watch?v=TmCB15xRplk

8
https://www.youtube.com/watch?v=AwTKGTfSMkQ

9
https://www.youtube.com/watch?v=add3_tr9vHQ

10
https://www.youtube.com/watch?v=j41oqLsqNCw

ตอนที่12
1
https://www.youtube.com/watch?v=i-ObYEuB03c

2
https://www.youtube.com/watch?v=FZn2u3atu94

3
https://www.youtube.com/watch?v=BnuJfOIiQC0

4
https://www.youtube.com/watch?v=ZJwEHJkO4f0

5
https://www.youtube.com/watch?v=GHLPmrgB4mw

6
https://www.youtube.com/watch?v=yi6dAuIDWGs

7
https://www.youtube.com/watch?v=74xdpdOzGxw

8
https://www.youtube.com/watch?v=h-_QGX7taUo


ตอนที่13
1
https://www.youtube.com/watch?v=tzReNah9Etw

2
https://www.youtube.com/watch?v=hYi5PmtE18k

3
https://www.youtube.com/watch?v=GzjLrKqN73s

4
https://www.youtube.com/watch?v=r-Opp7hBS0U

5
https://www.youtube.com/watch?v=eVh3O7pbeqE

6
https://www.youtube.com/watch?v=GhYZUNMrgu8

7
https://www.youtube.com/watch?v=BElhWYyJfm4

8
https://www.youtube.com/watch?v=Ejtukq3CaCw

9
https://www.youtube.com/watch?v=t-Uo4qupm_k


ตอนที่14
1
https://www.youtube.com/watch?v=GXSrVMUi2M0

2
https://www.youtube.com/watch?v=3NXeNetXJmA

3
https://www.youtube.com/watch?v=Rgil3MpIB6Y

4
https://www.youtube.com/watch?v=H5xVn_ON34I

5
https://www.youtube.com/watch?v=UBzF2I5uiC4

6
https://www.youtube.com/watch?v=pEtmkR7Jxi8

7
https://www.youtube.com/watch?v=VYoQTCIJztc

8
https://www.youtube.com/watch?v=V-y5TZrc424

9
https://www.youtube.com/watch?v=xcfrmQvgo-c


ตอนที่15
1
https://www.youtube.com/watch?v=KJmCsj40j_Q

2
https://www.youtube.com/watch?v=75aGt8vDFNI

3
https://www.youtube.com/watch?v=RqeLuuaxZHg

4
https://www.youtube.com/watch?v=B0LqkfyBxLY

5
https://www.youtube.com/watch?v=ES_5wg0GATc

6
https://www.youtube.com/watch?v=nmD7ASbaJxI

7
https://www.youtube.com/watch?v=v6gTcWdl78k

8
https://www.youtube.com/watch?v=AIh_Sp-i54Y

9
https://www.youtube.com/watch?v=v1AMEPFleE0


ตอนที่16(ตอนจบ)
1
https://www.youtube.com/watch?v=uoc5ccAsIZ0

2
https://www.youtube.com/watch?v=jmEfHwG47zg

3
https://www.youtube.com/watch?v=-Pn-ZXA7-zg

4
https://www.youtube.com/watch?v=ANw_mizsbHI

5
https://www.youtube.com/watch?v=5sDV_ZPJAtM

6
https://www.youtube.com/watch?v=ytfx3ppWk3s

7
https://www.youtube.com/watch?v=5852LZdaw2o

8
https://www.youtube.com/watch?v=W0mlSz0XzXM

9
https://www.youtube.com/watch?v=-msjthkaRVg
Create Date : 29 มิถุนายน 2552
Last Update : 28 สิงหาคม 2552 11:21:23 น. 0 comments
Counter : 618 Pageviews.

วัตตรา
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
วั ต ต ร า
ผลงานสร้างชื่อเสียง ละครช่อง 3

- รหัสลับสมปองน้องสมชาย
- บอดี้การ์ดแดดเดียว
- ร่ายริษยา
- รุ้งร้าว
- คุณหนูฉันทนา
- พระจันทร์สีรุ้ง
- โบตั๋นกลีบสุดท้าย
- ก๊วนกามเทพ
- ลูกไม้เปลี่ยนสีคลิก คุยกับวัตตราที่เวบ
Friends' blogs
[Add วัตตรา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.