วิภา ทราเวล..... คนกันเอง ราคากันเองจ้า.....
Group Blog
 
All blogs
 

ทัวร์ล่องอ่าวพังงา พายเรือแคนู เกาะห้อง เกาะพนัก

ตารางเวลา


07.30-08.00 น.     รถรับท่านจากที่พักนำท่านไปยังท่าเทียบเรืออ่าวปอ

09.00 น.        ถึงท่าเรืออ่าวปอ นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ด้วยเรือใหญ่ ระหว่างทางบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ ผลไม้ และน้ำอัดลม ตลอดการเดินทาง

10.30 น.        เดินทางถึงเกาะพนักลงเรือแคนู นำท่านชมความสวยงามภายในถ้ำค้างคาว และป่าโกงกาง ต่อจากขึ้นเรือใหญ่เดินทางต่อไปยังเกาะห้องลงเรือแคนู ชมทะเลที่ถูกล้อมด้วยภูเขา และด้านในยังมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ บนเรือ

13.30 น.        เดินทางถึงเกาะำเขาพิงกัน, เขาตาปูแวะให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกประมาณ 40 นาที และต่อจากนั้นออกเดินทางสู่เกาะละวะ หรือเกาะนาคาให้ท่านได้สนุกสนานกับการฝึกพายเรือแคนูด้วยตัวเอง หรือจะพักผ่อนตามอัธยาศัย ประมาณ 1 ชั่วโมง เมื่อถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ

17.00 น.        เดินทางกลับสู่ท่าเรืออ่าวปอ และส่งท่านกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ

สิ่งที่เราเตรียมไว้ให้

รถ รับ-ส่ง จากที่พัก ถึงท่าเรือ (เฉพาะหาดกะตะ กะรน ป่าตอง เท่านั้น)

เครื่องดื่ม, น้ำดื่ม และผลไม้

อาหารกลางวัน

มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

อุปกรณ์ดำน้ำตื้น และเสื้อชูชีพ

ประกันอุบัิติเหตุสำหรับนักท่องเที่ยว

ราคา ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,200 บาท


สอบถามราคาพิเศษ เพิ่มเติมได้ที่ 081-7873314 //www.wipatravel.com
 

Create Date : 09 เมษายน 2553    
Last Update : 26 มิถุนายน 2553 16:05:10 น.
Counter : 224 Pageviews.  

ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา & เกาะไข่ เต็มวัน (เรือสปีดโบ๊ท)

ตารางเวลา


07.30-09.00 น.     รถรับท่านจากที่พักนำท่านไปยังท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง และมุ่งหน้าสู่เกาะีพีพี

10.00 น.        เรือถึงเกาะพีพีเลชมทัศนียภาพของอ่าวมาหยาสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach ชมแหล่งปะการัง น้ำใส เห็นฝูงปลาสวยงามแหวกว่ายใต้ท้องทะเล จากนั้นเรือออกเดินทางผ่านไปยังอ่าวโล๊ะซามะ, อ่าวปิเล๊ะชมความงามน้ำใสสะอาด ทิวทัศน์สวยงาม ท่ามกลางโขดหินและหน้าผาสูงชัน แวะถ่ายภาพ ถ้ำไวกิ้งหรือ ถ้ำรังนกนางแอ่น ชมฝูงปลาสวยงามที่อาศัยอยู่หน้าถ้ำ จากนั้นเดินทางสู่เกาะพีพีดอน เล่นน้ำ ดำน้ำตื้นดูปะการัง บริเวณหน้าหาดลิง

12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนเกาะพีพี หลังอาหาร ให้ท่านได้พักผ่อน หรือจะเดินเล่นรอบๆ เกาะ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

14.30 น.        เดินทางถึงเกาะำไข่ในสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย เช่น ว่ายน้ำ, ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น หรือให้อาหารปลา

16.30 น.        ถึงเวลาอันสมควร นำท่านออกจากเกาะไข่ใน เดินทางกลับสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง และส่งท่านกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ

สิ่งที่เราเตรียมไว้ให้

รถ รับ-ส่ง จากที่พัก ถึงท่าเรือ (เฉพาะหาดกะตะ กะรน ป่าตอง เท่านั้น)

เครื่องดื่ม, น้ำดื่ม และผลไม้

อาหารกลางวัน

มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

อุปกรณ์ดำน้ำตื้น และเสื้อชูชีพ

ประกันอุบัิติเหตุสำหรับนักท่องเที่ยว

ราคา ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,300 บาท


สอบถามราคาพิเศษ เพิ่มเติมได้ที่ 081-7873314 //www.wipatravel.com

 

Create Date : 09 เมษายน 2553    
Last Update : 26 มิถุนายน 2553 16:04:56 น.
Counter : 281 Pageviews.  

ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน เต็มวัน (เรือสปีดโบ๊ท)

ตารางเวลา


06.00-07.00 น.     รับท่านจากที่ัพัก (ในจังหวัดภูเก็ต) เดินทางสู่ท่าเรือทับละมุ จังหวัดพังงา

08.30 น.     ออกเดินทางจากท่าเรือทับละมุ สู่หมู่เกาะสิมิลันที่มีความงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ทั้งหาดทราย และใต้ท้องทะเล ด้วยเรือสปีดโบ๊ท

10.00 น.     เดินทางถึงหมู่เกาะสิมิลัน แวะเล่นน้ำดูปะการังที่ เกาะเก้า (เกาะบางู)ชมความงามของแนวปะการัง และฝูงปลาสวยงาม

11.30 น.     มุ่งหน้าสู่ เกาะแปด (เกาะสิมิลัน) ท่านจะได้สัมผัสกับหินเรือใบ และหินรองเท้าบู๊ท สัญลักษณ์แห่งสิมิลัน และพักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบนเกาะ หลังอาหารให้ท่านได้ เดินเล่น พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

13.00 น. เดินทางไปยังเกาะเจ็ด (เกาะปายู)สัมผัสโลกใต้ทะเล และฝูงปลาสวยงามกันอีกครั้ง

14.00 น.     ถึงที่ทำการอุทยานฯ เกาะสี่ (เกาะเมี่ยง)ท่านจะได้สัมผัสหาดทรายขาว ละเอียดดุจแป้ง พักผ่อน เล่นน้ำ ตามอัธยาศัย และท่านสามารถอาบน้ำจืดและเปลี่ยนเสื้อผ้า ซื้อของที่ระลึกก่อนกลับ

15.00 น.     ถึงเวลาอันสมควร เดินทางกลับสู่ท่าเรือทับละมุ

16.00 น.     ถึงท่าเรือ นำท่านเดินทางกลับสู่ภูเก็ต และส่งท่่านเข้าสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ

สิ่งที่เราเตรียมไว้ให้

รถ รับ-ส่ง จากที่พัก ถึงท่าเรือ (เฉพาะหาดกะตะ กะรน ป่าตอง ในเมือง เท่านั้น)

เครื่องดื่ม, น้ำดื่ม และผลไม้

อาหารกลางวัน

มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

อุปกรณ์ดำน้ำตื้น และเสื้อชูชีพ

ประกันอุบัิติเหตุสำหรับนักท่องเที่ยว

ราคา ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,300 บาท


สอบถามราคาพิเศษ เพิ่มเติมได้ที่ 081-7873314 //www.wipatravel.com

 

Create Date : 08 เมษายน 2553    
Last Update : 26 มิถุนายน 2553 16:04:39 น.
Counter : 141 Pageviews.  

คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับทัวร์ดำน้ำทุกโปรแกรม


เกี่ยวกับเวลารับส่ง เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรม หรือจุดนัดพบของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลารับจริงได้จากเอกสารยืนยันที่จะได้หลังจากได้รับการยืนยันการจอง และผู้ประกอบการมิอาจรับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้จากการพลาดการเดินทางต่อเนื่อง หากท่านมีการเดินทางต่อโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง

เกี่ยวกับตำแหน่งที่นั่งบนเรือ เพื่อป้องกันอาการเมาเรือ เราขอแนะนำให้ท่านนั่งบริเวณส่วนกลางลำเรือ หรือค่อนไปทางด้านหลัง ควรรับประทานยาแก้เมาเรือก่อนออกเดินทางประมาณ 30 นาที

เกี่ยวกับเด็กและหญิงมีครรภ์ เพื่อความปลอดภัย สตรีมีครรภ์และเด็กอายุต่ำกว่า 1ขวบ ไม่สามารถเดินทางร่วมโปรแกรมทัวร์นี้ได้ และเด็กอายุน้อยควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด ถึงแม้ผู้ประกอบการจะมีผู้ดูแลแต่ไม่อาจสามารถดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึง

เกี่ยวกับอาหาร อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล หากที่ไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดใด หรือทานมังสวิรัติโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง และอาหารที่จัดให้มุสลิมสามารถรับประทานได้

เกี่ยวกับโปรแกรม โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ และคลื่นลมทะเล ผู้ประกอบการอาจสับเปลี่ยนลำดับโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลอากาศเพิ่มเติมโปรดติดต่อแผนกบริการลูกค้า

เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ โปรแกรมทัวร์นี้มีค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานตามสถานที่ท่องเที่ยวข้างต้น โดยผู้ประกอบการได้รวมเอาค่าธรรมเนียมไว้ในค่าบริการทัวร์เรียบร้อยแล้ว ท่านมิต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นได เว้นแต่การซื้อของส่วนตัวค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากท่าน

www.wipatravel.com
 

Create Date : 03 เมษายน 2553    
Last Update : 26 มิถุนายน 2553 16:04:18 น.
Counter : 110 Pageviews.  

ภูเก็ตแฟนตาซีโชว์


ภูเก็ตแฟนตาซี

ตั้งอยู่บริเวณหาดกมลา เป็นแหล่งบันเทิงยามราตรี ที่มีการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมไทย ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ภายในบริเวณ

ภูเก็ตแฟนตาซี

มีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และหัตถกรรมไทยต่างๆ ห้องเกมส์ แต่ละอาคารจะได้รับการออกแบบเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ลักษณะต่างๆ โดย

ภูเก็ตแฟนตาซี

ดึงเอาจุดเด่นของแต่ละภาคมาใช้ และตกแต่งโดยใช้แสงสีต่างๆ ดูตระการตา สิ่งที่ไม่ควรพลาดชมคือ การแสดงจินตมายา ในวังไอยรา เป็นการนำเอกลักษณ์ของไทยทั้งด้านวรรณคดี วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม มาผสมผสาน และนำเสนอผ่านตัวเอกคือ เจ้าชายกมลา และช้างคู่บารมี ไอยรา โดยใช้เทคนิคพิเศษเข้ามาช่วย คั่นการแสดงด้วยบัลเล่ต์กลางเวหา มายากล นำเสนอโดยนักแสดงที่แสดงเป็น อิน-จัน แฝดสยามคู่แรกของโลก เปิดให้บริการเวลา 17.30-23.30 น. การแสดงเริ่มเวลา 21.00 น. (ยกเว้นวันพฤหัสบดี)

ภูเก็ตแฟนตาซี

เป็นการแสดงในช่วงค่ำคืนที่มีความสวยงาม และอลังการด้วยระบบสุดยอดเทคโนโลยีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยประยุกต์ที่ผสานเทคโนโลยี การแสดงระดับโลก จนกลายเป็นเอกลักษณ์สุดยอดการแสดงเพียงหนึ่งเดียวในโลก สัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นตะลึงกับเทคนิคอิลลูชั่น พร้อมกับนักแสดงนับ 100 ชีวิต พร้อมช้างอีก 30 เชือก และสัตว์อื่นๆ นานาชนิด

ภูเก็ตแฟนตาซีตั้งอยู่ที่หาดกมลา ห่างจากหาดป่าตองประมาณ 9 ก.ม.

ภูเก็ตแฟนตาซีเวลาเปิด-ปิด ตั้งแต่ 17.30 - 23.30 น. ทุกวัน ยกเว้น วันพฤหัสบดี

เวลาอาหารเย็นที่ห้องอาหารมโนราห์ทอง เปิด 18.00-21.00 น.

คำแนะนำสำหรับลูกค้าที่ซื้อ โชว์ รวมอาหารค่ำท่านควรเดินทางถึงภูเก็ตแฟนตาซี ก่อน 18.30 น.

คำแนะนำสำหรับลูกค้าที่ซื้อ โชว์ อย่างเดียวท่านควรเดินทางถึงภูเก็ตแฟนตาซี ก่อน 19.30 น.

ประตูสำหรับโชว์เปิดในเวลา 20.30 น. โชว์รอบปกติเริ่มในเวลา 21.00 น.

ระยะเวลาในการชมโชว์ประมาณ 1.20 ชั่วโมง


ราคา ภูเก็ตแฟนตาซีโชว์ รวมอาหารค่ำ รวมรถ รับ-ส่ง ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,500 บาท

ราคา ภูเก็ตแฟนตาซีโชว์ รวมอาหารค่ำ รวมรถ รับ-ส่ง ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,300 บาท

สอบถามราคาพิเศษ เพิ่มเติมได้ที่ 081-7873314 //www.wipatravel.com
 

Create Date : 03 เมษายน 2553    
Last Update : 26 มิถุนายน 2553 16:02:47 น.
Counter : 599 Pageviews.  

1  2  

Nedine
Location :
ภูเก็ต Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
คนกันเอง ราคากันเอง
Friends' blogs
[Add Nedine's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.