It's nice to know that whenever i'm down and out, there's always someone there for me.
Group Blog
 
All blogs
 

Round Diamond Size ChartRound Diamond Size Chart

หน่วยเทียบวัดขนาดของเพชรแต่ละ size 

เหลี่ยมเกสร  ซึ่งเป็นรูปทรงที่นิยมมากที่สุดในตลาด ตารางขนาดเพชรนี้ เป็นตารางขนาดของเพชร

(เป็นขนาดโดยประมาณ ของจริงอาจจะเล็กหรือใหญ่กว่านี้ได้ ขึ้นอยู่กับการเจียรไน)

น้ำหนัก (กะรัต)           ขนาด    (มิลลิเมตร)

Weight (Carats)       Diameter (MM)

0.01 ( 1 ตัง)                 1.3 มิลลิเมตร

0.02 ( 2 ตัง)                  1.7มิลลิเมตร

0.03 ( 3 ตัง)              2.0 มิลลิเมตร

0.04 ( 4 ตัง)                 2.2 มิลลิเมตร

0.05 ( 5 ตัง)               2.4 มิลลิเมตร

0.07 ( 7 ตัง)                 2.7 มิลลิเมตร

0.08 ( 8 ตัง)                2.8 มิลลิเมตร

0.09 ( 9 ตัง)                 2.9 มิลลิเมตร

0.10 ( 10 ตัง)               3.0 มิลลิเมตร

0.12 ( 12 ตัง)               3.2 มิลลิเมตร

0.15 ( 15 ตัง)               3.4 มิลลิเมตร

0.17 ( 17 ตัง)

0.20 ( 20 ตัง)               3.8 มิลลิเมตร

0.25 ( 25 ตัง)               4.1 มิลลิเมตร

0.30 ( 30 ตัง)             4.2 มิลลิเมตร

0.40              4.8 มิลลิเมตร

0.50 (ครึ่งกะรัต)            5.2 มิลลิเมตร

0.60  ( 60 ตัง)               5.4 มิลลิเมตร

0.75  ( 75 ตัง)             5.8 มิลลิเมตร

0.80  ( 80 ตัง)               6.0 มิลลิเมตร

0.85  ( 85 ตัง)             6.2 มิลลิเมตร

0.95  ( 95 ตัง)               6.4 มิลลิเมตร

1.00 (หนี่งกะรัต)          6.5 มิลลิเมตร

1.25 (1.25กะรัต)          7.0 มิลลิเมตร

1.50  (กะรัตครี่ง)           7.5 มิลลิเมตร

2.             8.2 มิลลิเมตร

2.5  (สองกะรัตครี่ง)        8.9 มิลลิเมตร

3.00 (สามกะรัต)             9.4 มิลลิเมตร

3.50 (สามกะรัตครี่ง)       9.9 มิลลิเมตร

4.00 (สี่กะรัต)                10.4มิลลิเมตร

5.00 (ห้ากะรัต)              11.2มิลลิเมตร

6.00 (หกกะรัต)             11.9มิลลิเมตร

7.00 (เจ็ดกะรัต)            12.2มิลลิเมตร

8.00 (แปดกะรัต)           12.5มิลลิเมตร

9.00 (เก้ากะรัต)            13.1 มิลลิเมตร

10.00 (สิบกะรัต)           13.6 มิลลิเมตร

****

     เพชร  1 กะรัตมี  100  ตัง

     เพชร 0.005 กะรัตคือเพชรครึ่งตัง

     เพชร 0.015 กะรัตคือเพชรตังครึ่ง

     เพชร 0.02  กะรัตคือเพชรสองตัง

     เพชร 0.10  กะรัตคือเพชรสิบตัง

     เพชร 0.50  กะรัตคือเพชรครึ่งกะรัต

     เพชร 0.53กะรัตคือเพชรห้าสิบสามตัง

     เพชร 1.00  กะรัตคือเพชรหนึ่งกะรัต

     เพชร 1.05  กะรัตคือเพชรหนึ่งกะรัตห้าตัง

     เพชร 1.50  กะรัตคือเพชรหนึ่งกะรัตครึ่ง

     เพชร 1.99  กะรัตคือเพชรหนึ่งกะรัตเก้าสิบเก้าตัง

ขอบคุณที่มา GD-Jewelry 

Create Date : 12 สิงหาคม 2559    
Last Update : 12 สิงหาคม 2559 18:39:10 น.
Counter : 1535 Pageviews.  

ความหมายของแหวนแต่งงาน

  ชนกลุ่มแรกที่เริ่มใช้แหวนแต่งงาน คือ ชาวอียิปต์ โดยปรากฏหลักฐานจากอักษรภาพที่แสดงความหมายของวงกลม ซึ่งหมายถึง ความเป็นนิรันดร์ และแหวนแต่งงานก็คือ ความหมายแห่งรักแท้ที่จะ

อมตะนิรันดรสืบไปตราบจนชั่วฟ้าดินสลาย
แหวนแต่งงาน บ้างก็ใช้แบบแหวนเกลี้ยงเรียบๆ เพื่อแสดงถึงความไม่สิ้นสุดแห่งความรัก
โดยบางครั้งอาจจะเป็นแหวนทองเรียบๆ หรือ แหวนทองคำผสมกับทองคำขาว
ส่วนแหวนที่มีเพชรประดับนั้นแหวนที่มีเพชรยอดเม็ดเี่ดี่ยว เรียกว่า แหวน Solitaire ringและแหวนที่มีเพชรเรียงเป็นแถวเรียกว่า แหวน engagement ring
มักนิยมใช้แหวนengagement ring เพื่อเป็นแหวนหมั้น และใช้แหวน Solitaire ringเป็นแหวนแต่งงาน โดยเวลาสวมจะสวมแหวนหมั้นก่อนแล้วใส่แหวนแต่งงานซ้อนเข้าไปโดยที่ทั้งสองวงจะประกบกันได้พอดี

สำหรับแหวนอีกประเภทหนึ่งคือแหวนครบรอบแต่งงานAnniversary ring จะใช้แหวนประดับเพชร 3 เม็ด Trinity ringซึ่งแทนความหมายถึง อดีต ปัจจุบัน และอนาคตโดยมักจะกำหนดน้ำหนักของเพชรให้ทั้ง 3 เม็ด มีน้ำหนักรวมกันเท่ากับ 1กะรัต พอดี


ที่มาของการเลือกให้นิ้วนางข้างซ้ายเป็นนิ้วสำหรับแหวนแต่งงานเกิดขึ้นเพราะคนเชื่อว่านิ้วนางข้างซ้ายนั้นเมีเส้นเลือดเชื่อมต่อตรงไปถึงหัวใจ

ด้วยการเชื่อมโยงระหว่างมือและหัวใจจึงมีการตั้งชื่อเส้นเลือดดังกล่าวว่า vena amoriอันเป็นภาษาละตินซึ่งมีหมายความว่า "เส้นเลือดแห่งความรัก" (vein of love)ตามความเชื่อดังกล่าว ผู้คนจึงนิยมให้สวมแหวนแต่งงานบนนิ้วนางข้างซ้ายและการสวมแหวนแต่งงานในนิ้วนางข้างซ้ายนี้เอง เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าคู่แต่งงานได้ประกาศมอบความรักนิรันดรให้แก่กันและกันจนกลายเป็นประเพณีปฏิบัติกันมาจนถึงทุกวันนี้

ในสมัยกลางในยุโรปพิธีแต่งงานของชาวคริสต์จะมีการสวมแหวนแต่งงานเรียงกันมาตั้งแต่ นิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนาง ของมือข้างซ้าย เพื่อแสดงถึงหลักตรีเอกานุภาพของศาสนาอันได้แก่ พระบิดา พระบุตร และพระจิต ก่อนที่ในเวลาต่อมาคู่สมรสจะสวมเพียงนิ้วนางข้างซ้ายเพียงนิ้วเดียว

ในประเทศตะวันตกส่วนใหญ่แหวนแต่งงานจะสวมบนนิ้วนางข้างซ้าย อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศ เช่น เยอรมนีและชิลี แหวนแต่งงานจะถูกใช้สวมบนนิ้วนางข้างขวาแทน
ชาวคริสต์นิกายออทอดอกซ์พวกยุโรปตะวันออกและ ชาวยิวมีธรรมเนียมการสวมแหวนแต่งงานข้างขวาเช่นกันขณะในเนเธอร์แลนด์ และกลุ่มชาวคริสต์นิกายคาทอลิกจะสวมแหวนแสดงความรักนี้บนนิ้วนางข้างซ้าย


ขอบคุณที่มาบล๊อกแก๊งค์


 

Create Date : 10 สิงหาคม 2559    
Last Update : 12 สิงหาคม 2559 18:39:54 น.
Counter : 1714 Pageviews.  

ชื่อตำแหน่งภาษาอังกฤษ

ชื่อตำแหน่งภาษาอังกฤษ

ประเภทบริหาร

ลำดับที่ ชื่อตำแหน่งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
1 บริหาร Executive

ประเภทอำนวยการ

ลำดับที่ ชื่อตำแหน่งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
1 ผู้อำนวยการ Director
2 ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเงินและบัญชี) Director(Finance and Accounting)
3 ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(นิติการ) Director(Legal Affairs)

ประเภทวิชาการ

ลำดับที่ ชื่อตำแหน่งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
1 นักวิชาการพาณิชย์ Trade Officer
2 นักจัดการงานทั่วไป General Administration Officer
3 นิติกร Legal Officer
4 นักทรัพยากรบุคคล Human Resource Officer
5 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ Computer Technical Officer
6 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน Plan and Policy Analyst
7 นักวิชาการพัสดุ Supply Analyst
8 นักวิชาการเงินและบัญชี Finance and Accounting Analyst
9 นักวิชาการตรวจสอบภายใน Internal Auditor
10 นักวิชาการเผยแพร่ Dissemination Technical Officer
11 นักประชาสัมพันธ์ Public Relations Officer

ประเภททั่วไป

ลำดับที่ ชื่อตำแหน่งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
1 เจ้าพนักงานการพาณิชย์ Trade Personnel
2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
3 เจ้าพนักงานธุรการ General Service Officer
4 เจ้าพนักงานพัสดุ Supply Officer
5 นายช่างศิลป์ Graphic Designer

ระดับตำแหน่ง

ลำดับที่ ชื่อระดับตำแหน่งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
1 ระดับต้น Primary Level
2 ระดับสูง Higher Level
3 ระดับทรงคุณวุฒิ Advisory Level
4 ระดับเชี่ยวชาญ Expert Level
5 ระดับชำนาญการพิเศษ Senior Professional Level
6 ระดับชำนาญการ Professional Level
7 ระดับปฏิบัติการ Practitioner Level
8 ระดับทักษะพิเศษ Highly Skilled Level
9 ระดับอาวุโส Senior Level
10 ระดับชำนาญงาน Experienced Level
11 ระดับปฏิบัติงาน Operational Level

<ตัวอย่างการระบุตำแหน่งเป็นภาษาอังกฤษ โปรดคลิกที่นี่ !=ที่มา : จากเว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ.=

เพิ่มเติม

ศึกษานิเทศก์ - Educational Supervisor
 

Create Date : 24 กรกฎาคม 2557    
Last Update : 24 กรกฎาคม 2557 12:57:11 น.
Counter : 2677 Pageviews.  

Customer service makes the difference

Dear Roze:


I want to share something positive about a particular workplace. I eat at quite a few fast food chains for lunch because they’re usually quick and they fit my budget. There’s one I like the most, but it’s not because of the food. It’s the people who work there. The manager and workers are so friendly and do such a great job. Every time I go there, they make me feel welcomed the moment they see me. They even remember what I order and try to make sure I get the freshest and hottest food. I always tell them how much I appreciate the way they take care of me. I go there more often than to the other chains because of the people, not the food. It makes such a big difference. I think their wonderful customer service stands out because it’s so rare.


Customer service makes the difference


Dear Customer service makes the difference:


Thanks so much for sharing your positive experience! I agree with you wholeheartedly! Exceptional customer service at any establishment can make all the difference in the world with one’s overall experience at that establishment. You may have already done this, but I highly suggest you call or email this fast food restaurant’s corporate headquarters and let them know about the wonderful service you consistently receive from this particular And if you can give the corporate office the names of the individuals who consistently provide you with excellent service, it could help those individuals immensely. Hopefully, they will be recognized, which should only add to their motivation to continue it.

Readers, if you have a positive customer service experience you would like to share, please email it to me. I will do my best to publish as many as I can.

© 2014 Rozanne R. Worrell


ที่มา
 

Create Date : 12 เมษายน 2557    
Last Update : 24 กรกฎาคม 2557 13:58:51 น.
Counter : 469 Pageviews.  

สมการความเชื่อใจ

  พอดีได้รับตำแหน่งเป็นโค้ชในที่ทำงาน เลยได้อ่านเรื่องทางอินเตอร์เนต เราว่าน่าสนใจ เก็บไว้อ่านและขอบคุณผู้เขียน และแบ่งปันความรู้กันนะ


เพิ่มทักษะในการนำทีมด้วยวิธีทันสมัย  โดยไม่ใช้วิธีสั่ง 

หรือ ไม่ใช่แม้แต่การสอน

 แต่เป็นการโค้ชยุคใหม่ ซึ่งเน้นการพัฒนาให้บุคคลสามารถพัฒนาตัวเองได้ ด้วยตนเอง

 พื้นฐานสำคัญของกระบวนการโค้ชให้ลูกทีมประสบความสำเร็จในรูปแบบของ Executive Coaching Institute คือความเชื่อมั่นว่าทุกคนมีศักยภาพอันยิ่งใหญ่ในตนเอง

 โค้ชจึงมีหน้าที่ยืนอยู่ข้างสนาม ห้ามลงเล่น หากไม่จำเป็นจริงๆ

 หน้าที่หลักของโค้ช คือ การช่วยให้ผู้เล่นชนะ โดยการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนา ให้การสนับสนุน ให้ขวัญกำลังใจ พร้อมทั้งถามคำถามที่โดนใจ เพื่อให้ลูกทีมเปิดใจ ได้คิด และ ได้เรียบเรียงเรื่องราว เพื่อสาวหาคำตอบด้วยตนเอง 

 แม้ในที่สุด ลูกทีมอาจจะตระหนักว่าเขาแก้ปัญหาไม่ได้ด้วยตนเอง  แต่อย่างน้อย เขาก็มีศักยภาพที่จะตัดสินใจได้ว่า ทางเลือกมีอะไรบ้าง และจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้คำตอบ  เพื่อก้าวต่อไปได้ ย้ำ ด้วยตนเอง 

 การที่ใครสักคนจะนำผู้ใดไปสู่จุดหมายได้ โดยผู้ตามยินยอมพร้อมใจ ไม่ลังเล ขึ้นกับปัจจัยพื้นฐานประการหนึ่งที่สำคัญยิ่ง หากไม่มีปัจจัยนี้ เขาก็อาจตามเราแบบแกนๆ แห่แหนไปตามกระแส ถือว่าเป็นหน้าที่...แต่พี่อย่าเผลอนะครับ ผมพร้อมกลับลำได้แบบไม่ขัดเขิน

ปัจจัยที่ว่านี้ คือ ความไว้เนื้อเชื่อใจ หรือ Trust นั่นเอง

 ไม่ว่าท่านผู้อ่านอยู่ในสถานะใดในการนำ อาทิ เป็นผู้นำที่ต้องนำลูกทีม เป็นลูกน้องที่ต้องแอบนำหัวหน้าแบบเนียนๆ เป็นผู้ขายที่ต้องนำและทำให้ลูกค้าเชื่อถือ หรือ มีบทบาทเป็นพ่อแม่ที่ต้องนำลูก

เรื่อง Trust จัดเป็นหัวใจทั้งสิ้น หากได้มาซึ่งสิ่งนี้ ปัญหาอื่นใดในความสัมพันธ์จะได้รับการผ่อนผันแบบอัตโนมัติ ปัญหาใหญ่ จะกลายเป็นเล็ก ปัญหาเล็ก จะสลายกลายเป็นจิ๊บๆ


 ในทางตรงกันข้าม หากไม่เชื่อใจในกันและกันเสียอย่าง แม้บางทีไม่มีปัญหา ก็พร้อมจะหาให้มี หรือปัญหาจ้อยน้อยนิด ก็ติดใจ กลายเป็นประเด็นใหญ่ เป็นเรื่องทั้งเคืองทั้งแค้นกันได้ รู้ว่าเกลียดมันเข้าใส้ แต่จำไม่ได้ว่าเพราะอะไร

 ในความเป็นผู้นำยุคใหม่ ที่ต้องการนำด้วยใจ พวกเราจึงต่างต้องตีโจทย์ แยกแยะ สมการความเชื่อใจ ของ Executive Coaching Institute ดังนี้

T   =   C  + R  + I 
                  S
 เรามาไล่เลียงแต่ละประเด็นให้เห็นภาพนะคะ

T ตัวแรก คือ Trust ความไว้เนื้อเชื่อใจ ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการผสมผสานระหว่าง C  Rและ  แต่ถูกหารให้ด้อยน้อยลงโดย S


 C คือ Credibility หรือ ความน่าเชื่อถือ ในฐานะคนที่ต้องนำและทำให้คนอื่นพร้อมตาม เราต้องประเมินตนเองว่า มีความรู้ มีความสามารถ มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ ทั้งในงาน ตลอดจนการสื่อสาร ชักนำให้คนเชื่อเราขนาดไหน
 ตัว C นี้ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มืออาชีพในการทำงานใช้กันทั่วไปเพื่อสร้างความไว้ใจ


 ไม่มีไม่ได้ แต่..ไม่พอ


 เก่ง แต่ น่ากลัว  เพราะฉลาดเป็นกรด พร้อมกัด จัดว่าไม่น่าเชื่อใจ


 R คือ Reliability ความน่าไว้วางใจ พูดคำใดคำนั้น สัญญาคือสัญญา ไม่หลุกหลิก กุ๊กกิ๊ก กะล่อน แก้ตัว มั่วนิ่ม
 ทำงานกับใครที่ไว้วางใจได้ เราจะไม่หนักใจ เพราะรู้ว่าเมื่อเขารับปากแล้ว เขาจะทำตามคำพูด หากมีอุปสรรคใดที่ทำให้ทำไม่ได้ตามสัญญา เขาจะหาหนทางบอกเราอย่างทันท่วงทีเพื่อหาวิธีแก้ปัญหา  โดยไม่ปล่อยให้เราคอยเก้อ ชะเง้อจนงอน


 I คือ Intimacy ความใกล้ชิด สองปัจจัยแรก Credibility และ Reliability เน้นประเด็นที่เป็นรูปธรรม ทำหรือไม่ทำพอเห็นกันได้


 แต่ปัจจัยเรื่อง Intimacy เกี่ยวข้องกับความรู้สึก

 เราย่อมพร้อมเชื่อใจคนที่มีความสัมพันธ์อันดี มีเยื่อใย สนใจในสารทุกข์สุขดิบ ไม่ทำตัวสูงกร่าง ห่างเกินเอื้อม 

เพื่อนร่วมสุขมีมาก แต่คนที่เห็นใจกันยามยาก คือ คนที่เราพร้อมไว้ใจ

 ในความเป็นมืออาชีพจึงต้องใส่ใจให้เวลา เพราะความรู้สึกเชื่อใจไม่มีขาย แต่หาได้ด้วยความใส่ใจและความประณีตในการสร้างความสัมพันธ์


 ตัวสุดท้าย S คือ Self อัตตา เป็นตัวหาร ตัวผลาญความเชื่อใจ

 เจ้าตัวนี้ยิ่งใหญ่เท่าไหร่ ความเชื่อใจยิ่งตีบลีบลงเท่านั้น

หากผู้สัมผัสวัดได้ว่าอัตตาของเรายิ่งใหญ่ เห็นแก่ได้ เอาเปรียบ ไม่จริงใจ ทำอะไรเพื่อให้ตนดูดี ไม่มีศีลธรรม

 ตัวกู ของกู ทั้งสิ้น

 ทุกปัจจัยที่เพียรสั่งสมมา จะเก่ง  จะกล้า จะใกล้ ขนาดไหน

คนเขาก็ไม่เชื่อใจเด็ดขาด กรุณาอย่าประหลาดใจค่ะ


ขอบคุณที่มา
 

Create Date : 15 กุมภาพันธ์ 2557    
Last Update : 19 กุมภาพันธ์ 2557 7:23:19 น.
Counter : 283 Pageviews.  

1  2  3  4  

stubbornbkkgirl
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Simply girl...

การเดินทางนอกชุดขาว
Red BiPlane from AnimateIt.net
ติดต่อเจ้าของบล๊อก wetravellingworld@gmail.com
Stay Healthy! Stay Fit!
Tribesports: Are you ready for the challenge?
Flag Counter
Publisher Website!
New Comments
Friends' blogs
[Add stubbornbkkgirl's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.