....ทำตามฝันที่หวังและตั้งใจ ไปให้ถึงมัน......
Group Blog
 
All blogs
 

การประกวดศิลปกรรม ปตท ครั้งที่ 24

สวัสดี พี่ น้อง และเพื่อนๆ ทุกท่านครับ นำข่าวมาฝากฮะ

กว่า 20 ปีที่ผ่านมา ที่ ปตท. ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประกวดศิลปกรรม ปตท.ขึ้น เพื่อมุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้
เยาวชนไทย และศิลปินมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานทางด้านศิลปะอันจะนำไปสู่ พลังในการสร้างสรรค์วงการศิลปะ
ซึ่งถือเป็นรากฐานของชาติให้พัฒนาและก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

การประกวดดังกล่าวเปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้สนใจส่งผลงานประกวดภายใต้หัวข้อเรื่องที่กำหนดขึ้นในแต่ละปีและดำเนินการตัดสิน
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ พร้อมทั้งจัดพิธีมอบรางวัลและจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชน ที่สนใจ
เข้าชม ทั้งนี้โดยมุ่งหวังชักชวนให้ศิลปินและประชาชนทั่วไป ร่วมกันสร้างเสริมความดีงามคืนกลับสู่สังคม เพื่อช่วยจรรโลงสังคมไทย
ของเราให้น่าอยู่งดงามและคงคุณค่าสืบไปการ จัดประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 24 ในปี 2552 นี้ กำหนดจัดการประกวดขึ้นในหัวข้อ "ความสุข" เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีส่วนช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการ ใช้ชีวิตของคนในสังคม ให้หันหน้าเข้าหากัน ร้วมแก้ปัญหา สร้างเสริมสันติสุขถ้วนหน้า

...ลองเข้าไปชมรายละเอียดดูครับ ..//www.pttplc.com/Files/Document/art23-1.pdf เป็นข้อมูลปีที่แล้ว แต่ลักษณะ เหมือนกันครับ

....ท่านที่ส่ง ขอให้ได้รางวัล (เราต้องแอบไปซุ่มบ้างละ) สวัสดี
 

Create Date : 21 เมษายน 2552    
Last Update : 21 เมษายน 2552 10:04:56 น.
Counter : 1085 Pageviews.  

""" พาไปชม ศิลปินเพื่อช้าง ครั้งที่ 3 """

"""สวัสดีเพื่อน พี่น้องทุกท่านครับ
...ได้ไปชมวันเปิด แสดงงานนี้มาครับ เอามาฝากทุกท่าน
...เปิด เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2552

ศิลปิน ร่วมแสดงในงานนี้ครับเพื่อนของข้าพเจ้าเองและผลงานศิลปกรรม อื่นๆอีก กว่าสองร้อยชิ้นครับงานหมดเขตแสดงไปเมื่อ 25 มีนาครับขอบคุณที่แวะเข้ามาทักทายครับ
 

Create Date : 30 มีนาคม 2552    
Last Update : 31 มีนาคม 2552 15:11:29 น.
Counter : 773 Pageviews.  

...ประกาศผลผู้เข้ารอบ ประกวดโลโก้ NBT

....ผู้เข้ารอบ 5 ท่าน จะตัดสินผู้ชนะ ในวันพรุ่งนี้ครับ...บรรยากาศการคัดเลือก ภาพโลโก้ กว่าพันชิ้น...ข้าพเจ้า ส่ง เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยครับ...ขอขอบคุณ สถานีวิทยุโทรทัศแห่งประเทศไทย สำหรับแรงบันดาลใจ (เงินรางวัน นับแสน)
...ขอบคุณเพื่อน พี่ น้อง ทุกท่านครับ....โอกาสหน้าจัดใหม่นะครับ สวัสดี
...จขบ. ไปมหกรรมลูกทุ่งสัญจร กลับ 30 มีนาคม ฮะ

ลิงค์ NBT ที่นี่ครับ...//nbttv.prd.go.th/th/photogallery.php?album_id=46
 

Create Date : 26 มีนาคม 2552    
Last Update : 26 มีนาคม 2552 10:33:29 น.
Counter : 1597 Pageviews.  

ศิลปกรรมวันเกิด เพาะช่าง 2

...สวัสดีทุกๆท่าน ที่แวะเวียนเข้ามาครับ..นายพรพล ทรัพย์สกุล ชื่อผลงาน พระพุทธรูปปางนาคปรค เทคนิค แกะสลักไม้นางสาววัลลี ตรีวุฒิ ชื่อผลงาน ยกทัพ เทคนิค ลายรดน้ำกำมะลอนายสุชาติ สุขพิศาล ชื่อผลงาน พระพิฆเนศ เทคนิค สื่อผสมนายชูเกียรติ แสงฉากแก้ว ชื่อผลงาน หนุมานครองเมือง เทคนิค งานหัวโขนนายอนุชา สวนพราย ชื่อผลงาน ครูเงาะ เทคนิค งานหัวโขนนายวุฒินันท์ บุญสินธุ์ ชื่อผลงาน ชฎาพระ เทคนิค เครื่องศิราภรณ์นายวุฒินันท์ บุญสินธุ์ ชื่อผลงาน พระนางสุรัสวดี เทคนิค งานช่างสิบหมู่สาขาวิชาหัตถกรรม
ผลิตภัณฑ์ งานลงรักปิดทอง สาขาวิชาหัตถกรรม
ผลิตภัณฑ์ งานลายรดน้ำ สาขาวิชาหัตถกรรมนางสาวภาวิณี ศิริโรจน์ ผลิตภัณฑ์งานประดับเปลือกไข่ สาขาวิชาหัตถกรรมนางสาวนันทยา ใจชุ่ม ผลิตภัณฑ์งานประดับเปลือกไข่ สาขาวิชาหัตถกรรมนายสุรศักดิ์ ลองใหม่ งานประดับมุกประยุกต์ สาขาวิชาหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ กล่องใส่กระดาษทิชชูประดับมุกประยุกต์ สาขาวิชางานเครื่องรักนางสาวพรทิพย์ ไพทูรย์ สาขาวิชาหัตถกรรม (รองเท้า)นางสาววิภาวิณี ศิริโรจน์ สาขาวิชาหัตถกรรม (กางเกง)

....ขอบคุณทุกท่านที่มาอุดหนุนครับผม
 

Create Date : 06 มีนาคม 2552    
Last Update : 6 มีนาคม 2552 10:10:04 น.
Counter : 6522 Pageviews.  

ศิลปกรรมวันเกิด เพาะช่าง 1

เอามาให้ชมช้าไปหลายวันนะครับ ขออภัย
...สวัสดีทุกท่านที่แวะเวียนมาเยี่ยมตลอดเวลาครับ...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จราชดำเนิน ทรงเปิดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 22 พ.ศ. 2502 ณ โรงเรียนเพาะช่าง

ภาพเขียนโดย อ.ธณฤษณ์ ทิพวารี ชื่องาน หยาดเหงื่อและสายฝน เทคนิค สีน้ำมันนายปิรติ รูปประดิษฐ์ ภาพรามเกียรติ์ ตอน อินทรชิตนายสิทธิโชค เต็มสวัสดิ์ พระลอตามไก่นางสาววรัญญา มณีศรี ภาพรามเกียรติ์ ตอน หนุมานจับพระมงกุฏกับพระลบนายคณิสสร แก้วประดับ ภาพรามเกียรติ์ ตอน หนุมานยกรบนายขวัญ เรียงเงิน สาขาวิชาศิลปะไทย ปี 4
ชื่อผลงาน ยมกปาฏิหาริย์ เทคนิค สีอะครายลิคนายเรวัต ยุทโท สาขาวิชาศิลปะไทย
ชื่อผลงาน มหาชาติ เทคนิค สีอะครายลิคนายปริญญา บุญฤทธิ์ ชื่อผลงาน หนุมานหักคอช้างเอราวัณ ขนาด 87x 98 เซ็นติเมตร สื่อวัสดุ ปูนปลาสเตอร์นายพีรวิชญ์ ตันติศรีสุข ชื่อผลงาน พาลีชิงนางมณโฑ ขนาด 76x93 เซ็นติเมตร สื่อวัสดุ ปูนปลาสเตอร์นายทวีศักดิ์ จุ้ยมูล ชื่อผลงาน หนุมานแกล้งยอมแพ้ทหารยักษ์ ขนาด 82x90 เซ็นติเมตร สื่อวัสดุ ปูนปลาสเตอร์นายณฤทธิ์ ทองดี ชื่อผลงาน พาลีช่วงชิงนางมณโฑจากทศกัณฐ์ ขนาด 90x108 เซ็นติเมตร สื่อวัสดุ ปูนปลาสเตอร์นายอนุพงษ์ สอนงาม ชื่อผลงาน หนุมานปะทะกับยักษ์ ขนาด 104x184 เซ็นติเมตร สื่อวัสดุ ปูนปลาสเตอร์นายวิสันต์ เดชยศโชติ ชื่อผลงาน พาลีชิงนางมณโฑ ขนาด 80x100 เซ็นติเมตร สื่อวัสดุ ปูนปลาสเตอร์นายวีรยุทธ มาสอาด ชื่อผลงาน ออกศึก ขนาด 80x100 เซ็นติเมตร สื่อวัสดุ ปูนปลาสเตอร์นายศราวุธ ธานีรัตน์ ชื่อผลงาน พระลักษณ์รบทศคีรีวัน,ทศคีรีธร ขนาด 89x94 เซ็นติเมตร สื่อวัสดุ ปูนปลาสเตอร์นายชัยณรงค์ วิชาพร ชื่อผลงาน ยักษ์รบกับลิง ขนาด 82x90 เซ็นติเมตร สื่อวัสดุ ปูนปลาสเตอร์

...รูปแยะแล้วงงครับ ขอบคุณที่แวะมาครับ
 

Create Date : 24 กุมภาพันธ์ 2552    
Last Update : 3 มีนาคม 2552 17:37:24 น.
Counter : 7784 Pageviews.  

1  2  3  4  

nai-nu-19
Location :
ปทุมธานี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]
...ทำไปในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวม...
...เป็นประโยชน์ต่อสังคม...
Friends' blogs
[Add nai-nu-19's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.