ปฏิทินงานประกวดกล้วยไม้ปี 2557
วันที่ 22 ก.ค. - 23 ก.ค. 2557

งานเสวนาวิขาการกล้วยไม้ประเทศไทยครั้งที่ 2 
ณ. อาคาร QS มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก

หัวข้อบรรยายและเสวนาประกอบด้วย แนวทางการพัฒนากล้วยไม่ของไทย, สถานการณ์และยุธศาสตร์การแข่งขันกล้วยไม้ไทยในเวทีโลก, เทคนิคการเลี้ยงกล้วยไม้และการพัฒนาสายพันธ์, ความหลากหลายกล้วยไม้ประเทศไทย, ต้นแบบการอนุรักษ์และการส่งเสริมการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ดร.ประสุข โฆษวิจิตกุล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ โทร 087-962-939

 

วันที่ 31 พ.ค. 2557 เวลา 10:00 - 19:00 น.

งานมหัศจรรย์กล้วยไม้รองเท้านารี ครั้งที่ 5
ณ.ห้องอาหารการประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ ถ. ประชาชื่น กรุงเทพฯ

เวลา 10:00 -12:00 น. ส่งกล้วยไม้เพื่อร่วมประกวด

เวลา 10:00 -12:00 น. บรรยายวิชาการ

เวลา 12:00 -13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13:00 -14:30 น. ประมูลกล้วยไม้เพื่อหารายได้เข้าชมรมฯ

เวลา 14:30 -15:00 น. ประชุมคณะกรรมการตัดสินกล้วยไม้ และมอบถ้วยรางวัลยอดเยี่ยมงาน

เวลา 16:00 -19:00 น. คืนไม้ประกวด

 

วันที่ 15 พ.ค. - 19 พ.ค. 2557

งานนิทรรศการรักษ์เอื้องน่าน ครั้งที่ 1
ณ.ข่วงเมืองน่าน อ.เมือง จ.น่าน

จัดโดยชมรมกล้วยไม้น่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณธนกฤต วรสิงหทัย โทร 097-932-4799

 

วันที่ 24 เม.ย. - 28 เม.ย. 2557

งานวันไอยเรศบานที่จันทบุรี
ณ.บริเวณสวนเทิดพระเกิยรติ์ 60 พรรษา ถนนเลียบขอบอ่าง ทุ่งนาเชย อ.เมือง จ.จันทบุรี
จัดโดยชมรมกล้วยไม้เมืองจันท์ จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เทศบาลเมืองจันทบุรี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
วันที่ 26 เม.ย. 57 ตัดสินการประกวด
วันที่ 27 เม.ย. 57 รับไม้ประกวดคืน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ประธานชมรมกล้วยไม้เมืองจันท์  พล.ร.อ. วสินธ์  สาริกะภูติ โทร. 081-8613682,  เลขาฯชมรม ผศ. เพิ่มศักดิ์  สุทธิวารี  โทร. 081-1772726,  จองบูธ  คุณ วิสิษฐ์  โทร. 081-7507952

วันที่ 9 มี.ค. - 16 มี.ค. 2557

งานพฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 8
ณ.บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี  อ.เมือง จ.ชลบุรี
วันที่ 9 มี.ค. 57 ตัดสินการประกวด
วันที่ 16 มี.ค. 57 รับไม้ประกวดคืน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณวิชา โกมลกิจเกษตร โทร.081-9831415, คุณวิวัฒน์ เลาหพันธกิจ (คุณเส็ง) โทร.081-9093188,  คุณวีรวัฒน์ อัตตนาถ โทร.083-6101011,  คุณเอกธนา โทร.086-3757147

วันที่ 20 ก.พ. - 27 ก.พ. 2557

งานเหลืองกระบี่บานที่จังหวัดกระบี่
ณ.หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่
วันที่ 20 ก.พ. 57 ตัดสินการประกวด
วันที่ 24 ก.พ. 57 รับไม้ประกวดคืน
งานประกวดกล้วยไม้ ในงานเกษตรและโอทอป เมือวกระบี่ จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ ชมรมกล้วยไม้กระบี่ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณเธียร  โทร.081-7644580

วันที่ 14 ก.พ. 2557
งานประกวดกล้วยไม้ราชบุรี

ณ.บริเวณวัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี
งานประกวดกล้วยไม้ประจำปี ของชมรมกล้วยไม้ราชบุรี และ สมาคมกล้วยไม้ราชบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นายกสมาคมกล้วยไม้ราชบุรี คุณนิพนธ์ ตำนานทอง โทร.081-9814754


วันที่ 12 ก.พ. - 18 ก.พ. 2557

งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 13
ณ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี

วันที่ 12 ก.พ. 57 ตัดสินการประกวดกล้วยไม้เหลืองจันท์

วันที่ 15 ก.พ. 57 ตัดสินการประกวดกล้วยไม้ทั่วไป

วันที่ 16 ก.พ. 57 รับไม้ประกวดคืน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ท่านรอง ผศ.เอกชัย ปริญโญกุล โทร.081-8625639 แฟกช์ 039-307268, ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุทธิวารี โทร.081-1772726, ดร.ชัยวัฒน์ มครเพศ โทร.089-9218920, จองบูธ จำหน่ายต้นไม้ กล้วยไม้ อ.วรรณา อาจณรงค์ โทร.089-8305404

วันที่ 25 ม.ค. - 2 ก.พ. 2557

งานช้างเผือกนเรศวรมหาราช
ณ.บริเวณสวนชมน่าน ริมแม่น้ำน่าน อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

วันที่ 25 ม.ค. 57 ตัดสินการประกวด

วันที่ 2 ก.พ. 57 รับไม้ประกวดคืน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณภาสกร ศักดิ์พงศ์ธร โทร.089-7035335, คุณกานต์พร โทร. 082-2253166


วันที่ 24 ม.ค. - 2 ก.พ. 2557

งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2557
ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อ.เมือง จ.ขอนแก่น

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ในด้านการพัฒนาการเกษตร ความก้าวหน้าของโครงการพระราชดำริฯ ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการแสดงมหกรรมความก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานด้านการเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์และหน่วยที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ  อาทิ การจัดสัมมนาวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติทางด้านพืชศาสตร์และสัตวศาสตร์ และการเสวนาทางวิชาการเกษตรร่วมกับเครือข่ายผู้นำองค์กร สหกรณ์การเกษตรต่าง ๆ การจัดการนิทรรศการกลางแจ้งของหน่วยงานต่าง ๆ การแสดงผลงานของนักศึกษา การจำหน่ายและการแสดงผลิตภัณฑ์ชั้นนำของกลุ่มเกษตรกร การแสดงผลงานความก้าวจากภาคเอกชน การประกวดอาหารอีสาน การประกวดสินค้าโดดเด่นชุมชน การแสดงบนเวทีและการแข่งขันตอบปัญหาการเกษตร การแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการปศุสัตว์และการประมง การประกวดสัตว์และปลา


วันที่ 24 ม.ค. - 26 ม.ค. 2557

งานขี่เสือชมช้างที่สามเงา
ณ.สนามหน้าเทศบาลอำเภอสามเงา ใกล้เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

สมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวดกล้วยไม้

วันที่ 24 ม.ค. 57 ตัดสินการประกวด

วันที่ 26 ม.ค. 57 รับไม้ประกวดคืน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ พ.อ.คำรณ ภิญโญพันธ์ โทร.085-2603128, คุณสิริพงศ์ วราศรัย โทร.086-3450953


วันที่ 8 - 12 ม.ค. 2557

งานช้างชนช้าง ครั้งที่ 8  
ณ สวนกล้วยไม้ สุวรรณออร์คิด กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันที่ 8 ม.ค. 57 เวลา 8.00 - 12.00 น. รับไม้ประกวด

วันที่ 8 ม.ค. 57 เวลา 13.30 - 15.30 น. ตัดสินการประกวด

วันที่ 8 ม.ค. 57 เวลา 16.00 น. เปิดงาน

วันที่ 9 - 11 ม.ค. 57 เวลา 9.00 - 18.00 น. เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี

วันที่ 12 ม.ค. 57 เวลา 12.00 น. รับไม้ประกวดฟรี


วันที่ 8 - 12 ม.ค. 2557

งานเกษตร สุรนารี 57
ณ บริเวณอาคารสุรพัฒนา 2 ลานพลาซ่า และอาคารกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

ศิษย์เก่าที่ประสงค์จะร่วมออกร้าน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
www.facebook.com/AESUT  หรือ eng.sut.ac.th


วันที่ 31 ธ.ค. 2556 - 8 ก.พ. 2557

งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2557

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ
ภายในงานมีการจัดประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร “ผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ Green Design Awards 2014” ชิงเงินรางวัล หมดเขตส่งผลงานในวันที่ 10 มกราคม 2557 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2942-8600-3 


วันที่ 1 ธ.ค. 2556 - 28 ก.พ. 2557

งาน เทศกาลชมสวน สีสันแห่งพรรณไม้ (Flora Festival 2013)

ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ. เชียงใหม่

กิจกรรมการประกวดสุดยอดกล้วยไม้ โดยมีการประกวดกล้วยไม้ทั้งพันธุ์แท้และพันธุ์ลูกผสมของไทยและต่างประเทศ หลากหลายสายพันธุ์ เช่น พันธุ์แท้สกุลหวาย สกุลรองเท้านารี สกุลสิงโต สกุลแวนด้า กล้วยไม้ดิน และพันธุ์แท้สกุลอื่นๆ พันธุ์ลูกผสมสกุลแอสโคเซนด้า สกุลคัทลียา สกุลแกรมมาโตฟิลลัม สกุลออนซิเดียม สกุลอิพิเดนดรัม สกุลฟาแลนนอปซิส และสกุลแวนด้า เป็นต้น โดยการประกวดสุดยอดกล้วยไม้จะจัดขึ้นบริเวณลานประกวดกล้วยไม้ โดยมีการแบ่งรอบการประกวดทั้งหมด 3 รอบ ดังนี้
-รอบที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 – 9 ธันวาคม 2556

-รอบที่ 2 วันที่ 28 ธันวาคม 2556 – 5 มกราคม 2557

-รอบที่ 3 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 – 18 กุมภาพันธ์ 2557

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดนตรีในสวน โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 18.30-19.30 น. ณ ลานคีตอุทยาน ซึ่งมีหลากหลายศิลปินที่จะมาร่วมสร้างความบันเทิงภายในงาน ดังนี้
เทศกาลชมสวน สีสันแห่งพรรณไม้ (Flora Festival 2013) 1 ธันวาคม 2556 – 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ นักท่องเที่ยวท่านใดที่ไปเที่ยวเชียงใหม่ในช่วงปีใหม่ สามารถแวะไปชมความงดงามของไม้ดอกเมืองหนาวได้ที่อุทยานราชพฤกษ์ หากสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการและสวน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 053-114110 ต่อ 1022, 053-114-110-5 หรือ  
//www.royalparkrajapruek.org/main3


Create Date : 30 ธันวาคม 2556
Last Update : 4 พฤษภาคม 2557 0:39:56 น.
Counter : 5747 Pageviews.

1 comments
  
ใครติดต่อ ธนกฤต วรสิงหทัย ติดต่อผมด่วนนะครับ เชิดเงินผมไปหลายแสน dangkulrin@gmail.com
โดย: วิ IP: 27.55.128.229 วันที่: 2 สิงหาคม 2558 เวลา:11:42:54 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

LoveMom
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]ด้วยความรัก ...... ในกล้วยไม้ ......
จึงก่อเกิดตำนาน ..... เพื่อสิ่งที่รัก .....
ริเริ่ม ..... เสาะแสวงหา ..... สะสม ....
หัดเลี้ยง .... หัดปลูก .... หัดศึกษา ....
อดทน .... และทนอด .... เพื่อสิ่งที่เรารัก
เพื่อให้ได้มายัง .... " ความสุขในชีวิต "

ด้วยรัก ..... Orchid-R-Us